Asbjørn Kvalbein

65

Spise svinekjøtt

Publisert: 4. des 2009

Til spørrespalten min på webpastoren.no har jeg fått et spørsmål. Det lyder slik: "Hei! Det står flere steder i bibelen at vi ikke skal spise svin. Hvorfor spises det da? Hverken jøder eller muslimer spiser svin, så det er da litt rart, syns jeg. Hilsen Mari."

  Nå lurer jeg på om noen lesere av Verdidebatt har noe å tilføye eller protestere på når det gjelder dette svaret: 

  SVAR: Moseloven gjaldt for det gamle Israel som folk. De var utvalgt til å leve annerledes enn andre nasjoner, de skulle dyrke Gud Herren og bare ham. De lovene som hadde med dagliglivet å gjøre, finner vi særlig i 3. Mosebok. Mange av de praktiske forskriftene har tydelig et preg av undervisning, de skulle peke på noe åndelig. Slik med forskriftene om mat. Blandingsformer av dyr og fisk, krypdyr og insekter var ikke tillatt, for blant annet å vise til renhet – en kan ikke dyrke både Gud og avguder.

    I 3. Mosebok kapittel 11 kan vi se noe om dette. En brukte den tids inndelinger i dyreriket før moderne vitenskap stilte opp andre kategorier. En hovedsak var at en skulle spise kjøtt av planteetende (drøvtyggende) dyr, og ikke kjøttetende dyr (rovdyr). I dette bildet var grisen en blandingsform, fordi den er altetende.

    Et sidehensyn var antakelig at grisen ble mye knyttet til avgudsdyrkelse i kulturene omkring Israel. Dessuten var dårlig kokt svinekjøtt bærer av den farlige sykdommen trikinose.

    Kristendommen kom med en frigjøring i forhold til de strenge renhetsforskriftene i Det gamle testamente. Peter fikk en åpenbaring om dette. Han ble sulten og fikk servert for seg «alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler». Peter sa: «Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Da svarte Gud gjennom engelen sin: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» (Apg 10,10–15).

    Jødedommen og islam er loviske religioner, der en legger vekt på at et rent og strengt liv legger et grunnlag for at en kan fortjene å få frelsen. Kristen tro bygger på evangeliet og nåden, at en får frelse uten å gjøre gjerninger. Kristus har gjort oss fullstendig rettferdige for Gud.

    Derfor skal vi slippe å gjøre det til et spørsmål om religion hva vi spiser. Vi kan fritt spise reker og krabber, blodpudding, struts og svin. At noe mat og visse former for fett er sunnere enn andre, må vi gjerne ta hensyn til. Vi trenger vitaminer, mineraler, sporstoffer og antioksydanter. Enkelte er vegetarianere og holder seg unna alt kjøtt, og det er greit nok. Men samvittigheten må ikke bli bundet på områder der Gud har gitt oss frihet.

Kommentar #51

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

...

Publisert nesten 12 år siden

Stakkars lille grisen...

Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Svinekjøtt

Publisert nesten 12 år siden
06.12.09 kl. 12:20 skrev Rolf Egil Pedersen:

Uavhengig av det religiøse aspektet:  Jeg har tidvis vært plaget av en nesten migrenelignende hodepine, i tillegg at jeg har divertikulitt (utposninger av tykktarmslimhinnen gjennom tykktarmveggens muskellag).  Så langt har jeg erfart at hodepinen er langt mindre fremtredende i de periodene hvor jeg ikke har spist svinekjøtt, samt at fordøyelsen og tarmene har vært vesentlig bedre.  Så i år blir det ingen ribbe på meg, men derimot pinnekjøtt (m/ymse tilbehør).

 Og så oppnår du frelse i tillegg-:

Pinnakjøt er reint kjøt og tillatt å eta.

Eg kjenner fleire som vert dårlege i kroppen når dei et svinekjøt.

Kommentar #53

Bjørn Nilsen

16 innlegg  538 kommentarer

RE: RE: Interessante innlegg

Publisert nesten 12 år siden
05.12.09 kl. 05:03 skrev Torstein Langesæter: Leif Gunnar Opheim og Torstein Langesæter argumenterer ut fra et grunnsyn de har fra mer sekteriske bibel- og kirkesyn.

 ---------------

------------------

Jesus seier at lova og profetane kan me stola på.

Faktisk gjeld lova og profetane så lenge kloden står.

Gud gjev gjennom GT jødane pålegg om korleis dei bør leva. Dette gjer Han pga at det er til det beste for dei. Hygienelovene er strenge og matseddelen er gitt for at dei skal ha best mogeleg helse.

Svinekjøt er spesielt nemnd . Det er faktisk nemnd saman med MUS.

No er det faktisk folk som greier å eta MUS og. Rotter vert og svelt ned.

Sneglar og andre ekle ting finn og plass i magen.

Tekstane i Esaias er veldig klare.

"For med eld skal Herren halda dom,        med sitt sverd skal han slå kvart menneske;        mange er dei som Herren feller.    17 Dei som helgar og reinsar seg        når dei går til hagane        i lag med ein som går i midten,        dei som et svinekjøt,        mus og annan styggedom,        dei skal alle gå til grunne,        lyder ordet frå Herren." 66

Dommen kjem snart- etter 6000 år. Då skal Jesus styra frå Jerusalem  og Han skal styra folkeslaga med jernstav.Teksten seier at menneska må helga og reinsa seg før dommens dag om dei vil bestå.

"dei som et svinekjøt,        mus og annan styggedom,        dei skal alle gå til grunne"...

Kva gjer mange kristne ? Dei siterer denne falske apostelen Paulus som riv ned  mykje av det Gud har bygd opp i GT. Paulus gjev folk løyve til å oversjå " lova og profetane", totalt i strid med Jesu ord i Matteus 5.

Jesus har sagt me skal passa på å ikkje verta ført vill. Det har dei kristne vorte til gangs gjennom Paulus.

Om du mener Paulus er en falsk apostel, hvorfor pokker tror du i det hele tatt på det nye testamente??? Paulus er jo forfatter av halve NT!

Jeg får helt fnatt av å lese noe av det du skriver..! Du tror hverken på skapelsesberetningen, historien om Noah, eller at Paulus er en ekte apostel... Hva i all verden har du å bygge din tro på? Hvilke kriterier bruker du for å forkaste eller beholde Bibelens skrifter fra?

Du anerkjenner at f.eks. historien om Noah er bygget på eldre myter fra oldtiden, men anerkjenner Moseloven som Guds ord. Vet du ikke at myten om Moses er bygget på samme mytiske skrifter som historien om Noah er?

Er du virkelig så dum at du tror på en Gud som ikke vil frelse mennesker ut fra hva de spiser av mat og ikke?

Det er virkelig morsomt å sitte å betrakte kristne utenfra. Hvor mange rare konklusjoner man trekker fra ern samling med skrifter som ikke henger på greip! HEHE:-)

Kommentar #54

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Interessante innlegg

Publisert nesten 12 år siden

Det er virkelig morsomt å sitte å betrakte kristne utenfra. Hvor mange rare konklusjoner man trekker fra ern samling med skrifter som ikke henger på greip! HEHE:-)

 Du får bestilla denne boka:

http://www.annomundi.com/home.htm

"Forgotten History of the Western People"

Der finn du svar på mykje av  forhistorien.

Den fortel kven dei ulike personane er . Dei har fleire namn.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Sem, which means "famous". He was otherwise called Melchisedech. Cham, which means "subtlety and craft". He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah's estimation because of his misdeeds). Japheth, which means "liberty and freedom". (If Cham was relegated to third, Japheth becomes "the elder" as in Gen. 10:21). Cham was surnamed Esenus, the infamous god Pan. He ruled Egypt for a long time, even to the 56th year of the reign of Jupiter Belus, the second king of Babylon. Then he began to travel, and came to Italy (which was then called Kytim). He usurped the kingdom of Comerus Gallus after his death, and currupted the youth with all sorts of impiety.Typhon, his eldest son, by his first wife Noegla. He was a giant, and he followed the malicious dispositions of his father. Cus, from his first wife Noegla. He was the father of Nembroth. Osyris, from his second wife Rhea, as already discussed. Holinshed suggests that Osyris was Mizraim (see my article on the Samotheans). Isis, a daughter from his second wife Rhea, as already discussed. Exploits of Hercules

The children of of Isis followed her instruction, and went into battle against Typhon and his associates and defeated them, by the river Oris in Arabia. After that, Isis continued to reign over Egypt in peace.

Hercules was the most valiant of all those who fought against Typhon, and encouraged by his own success, he went on many other journeys, subduing giants as his father Osiris had done.....

Kommentar #55

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 12 år siden
06.12.09 kl. 15:06 skrev Bjørn Nilsen:

Stakkars lille grisen...

 Jeg spiser kun det jeg har samvittighet til selv å drepe.

Derfor har ikke jeg spist svinekjøtt på mange år.

Men jeg bryr meg fint lite om hva andre måtte like å spise.

Det med respekten for hverandres personlige overbevisning er det viktigste uansett. Hvertfall så lenge det ikke går på bekostning av andre medmennesker.

Kommentar #56

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: RE: RE: Interessante innlegg

Publisert nesten 12 år siden
06.12.09 kl. 16:19 skrev Bjørn Nilsen:

Er du virkelig så dum at du tror på en Gud som ikke vil frelse mennesker ut fra hva de spiser av mat og ikke?

Det er virkelig morsomt å sitte å betrakte kristne utenfra. Hvor mange rare konklusjoner man trekker fra ern samling med skrifter som ikke henger på greip! HEHE:-)

Langesæter får sjølv stå for det som han skriv. Han er låst inn i eit tankesett få kristne er samde i. Delar av bibelen han ikkje får til å passa, har han forkasta.  Han gjer narr av sjuandedagsadventistar for 1844, men driv jo sjølv på med same spådomskunstane...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere