Hanne Nabintu Herland

89

Et politisert sirkus

Er det et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn? Selv Paulus sier at myndighetene ikke bærer sverdet for intet.

Publisert: 20. apr 2012

Det er beklagelig å betrakte hvorledes leder i KrF Bergen, Karl Johan Hallaråker, nå populistisk kaster seg på trenden med å bruke Breivik-terrorsaken til et politisert springbrett for å angripe egne meningsmotstandere. 19.4. fremmer han alvorlige anklager i Vårt Land mot undertegnede som sammenfaller med det som Stein Lillevolden i Aftenposten 12.4. mente var faren ved Breivik-saken: «Følelsen av absurditet etter å ha blitt stevnet som forsvarets vitne forsterkes gjennom at journalister, samfunnskommentatorer og en håndfull kjente jurister allerede har begynt å spille med på galskapen, gjennom nedlatende og festlige kommentarer rundt min person,» noe som har gjort at Lillevolden igjen er drapstruet.

Han påpeker at tiltalte forsøker å tilegne seg initiativet og kontrollen i rettssaken gjennom å bruke «kjendisvitner» som springbrett for medieoppmerksomhet. Lillevolden nekter å bli slept rundt i manesjen som en annen «pauseklovn» i Breiviks bisarre vrangforestillinger og protesterer mot å bli brukt i et forrykt politisk prosjekt.

I mitt tilfelle kaster nå også Hallaråker seg inn i denne typen følelsesladet synsing og kan mistenkes for med vilje å trekke mine utsagn fullstendig ut av sammenheng. Mitt poeng under NRK Debatten 12.4 var at dersom politiet hadde kommet tidligere til Utøya og skutt Breivik mens ugjerningen pågikk, kunne mange uskyldige unge menneskers liv vært spart.

Mener Hallaråker at det er et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn?  Hvilke kristne idealer hevder at myndighetene IKKE bør forsvare uskyldige borgere fra overgrep?

Paulus selv påpeker at mennesker bør være lovlydige, fordi myndighetene ikke bærer sverdet for intet. Øvrigheten, som bærer sverdet, betegnes som en Guds tjener som de som gjør det onde bør frykte. Myndighetenes oppgave i rettsstaten er nettopp å stanse lovbrytere slik at lovlydige borgere kan være trygge og ikke utsettes for kyniske voldsmenn. Det er ytterst underlig at Hallaråker hevder at det er imot det kristne verdisyn å følge Paulus’ anmodning. 

Nå har vi et politisert mediesirkus med de betydelige påkjenninger det medfører ikke bare for pårørende, men også folk flest. Medieundersøkelsen 2012 viste at nærmere 70 % av befolkningen allerede er lei av den voldsomme mediedekningen av Breivik.

Hundrevis av millioner av skattebetalernes penger til å finansiere alt fra advokater til utredningskomiteer der mange tar tusenvis av kroner i timen i betaling. Det er et tankekors at den enes død er den andres brød.  At Hallaråker betegner min skepsis mot pengebruk som moraliserende, insinuerer at også KrF ikke ønsker kritiske røster til hvorledes skattebetalernes penger forvaltes.

Hvem ønsker i så fall å stemme på et slikt parti?

Min kommentar i NRK Debatten var at Breivik står for det stikk motsatte av våre europeiske og kristne verdier med vekt på respekten for menneskeverdet, toleranse og forskjellighet, samt beskyttelse av uskyldige kvinner og barn. Han representerer selve bruddet med den kristne etikkens vekt på respekt for de ti bud og hans synspunkter ligger langt borte fra idealene i vår europeiske kulturarv. Breivik ønsker et monoetnisk selekteringssamfunn der man bomber hovedstaden og dreper barna til de man er uenig med politisk for å få seg en talerstol.

Ledende europeiske politikere slik som Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og David Camerons motstand mot multikulturalismen som forfeilet innvandringsmodell de siste tiårene som har ledet til økte etniske spenninger og skapt en ghetto-preget underklassekultur som ingen er tjent med, handler om noe helt annet enn Breiviks forkvaklede voldsvisjon

Vi ønsker oss et multietnisk arbeidssamfunn heller enn et passivt stønadssamfunn der alle mennesker, uansett etnisk tilhørighet blir likeverdig behandlet, respektert og gitt arbeid. Dette har jeg skrevet meget om, også nå sist i bestselgeren Respekt. Breiviks hat-ideologi er den rake motsetningen av Europas siviliserte kulturverdier.

Jeg ser overhode ingen grunn til å bidra med sympati for voldsmannen.

www.hannenabintuherland.no

Kommentar #51

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Den samme taktikk bruker du i din besservisshet mht. at du tror du har en tittel som gir deg fagelig tyngde å skjule deg bak som "kan mangt" (om du ser ironien) , men det er ren elitisme også du bedriver..

Kan du ikke slutte med den evinnelige "jeg er offer for bedrevitere" og "den politisk korrekte elite"-strategien, Larsen?

Ser du ikke hvor liten du gjør deg selv?

Kommentar #52

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Herlands opportunisme

Publisert rundt 10 år siden

Her er et eksempel på hennes mangel på etterrettelighet. Under et symposium i Oslo i fjor sa hun følgende, uten at det meg bekjent ble motsagt av noen:

“De siste tiårenes historieforfalskning har tidvis vært på samme nivå som fornektelsen av Holocaust, og preges av en historieløs forakt for tradisjonelle verdier og deres evne til å skape samhold og å mobilisere solidaritet i samfunnslagene. For de samme som klager over at religiøse mennesker var så krigerske og skapte så mange religionskriger i Europa, glemmer sannheten om at det aldri i historien er begått så mange menneskerettighetsbrudd som etter modernismens og ateismens inntog. Det tyvende århundre er historiens største fortelling om folkemord og mangel på medynk overfor medmennesker. Man snakker om humanismens verdinøytrale idealer, uten å anerkjenne at humanistiske verdier nettopp har sine røtter i kristen tenkning.”

Her babler Herland i vei helt uten forankring i fakta. Modernismen og ateismens inntog? Hva i all verden mener hun med det? Dette er standard svada fra konservativt kristne som Herland. Slike påstander er tatt rett ut av løse lufta, og har ingen forankring i virkeligheten, og den eneste grunnen til at hun kommer unna med det er at slike forestillinger er så gjengse blant folk flest.

Dette er ikke bare historieforfalskning, det er også en grunnleggende feil analyse av situasjonen i verden i dag. Veldig mange tror at verden aldri har vært verre, men i studier som er gjort, blant annet av den amerikanske professoren i psykologi Steven Pinker, viser at verden har blitt stadig fredeligere og at den faktisk aldri har vært mer fredfull enn nå.

Det 20. århundre går igjen som på autopilot når kristne skal beskrive hvor ille den fremvoksende sekulariseringen har vært for de vestlige samfunn, men det er en påstand uten grunnlag. Selvfølgelig var det 20 århundre ille nok, med sine 100 millioner døde, men hvis dødsraten, altså hver og ens risiko for å møte en voldelig død hadde vært som i bibelsk tid, så ville tallet vært 20 ganger høyere, 2 milliarder.

Den viktigste grunnen til at mange likevel sitter med det inntrykket som Herland skruppeløst spiller på, er den økende globaliseringen, og at det meste blir registrert og rapportert, og det mer og mer effektivt. At folk flest har et slikt inntrykk i en tid der all verdens grusomhet bare er et tastetrykk unna, og tilgjengelig hele døgnet og i alle kanaler, er fullt forståelig, men at Herland, som kaller seg historiker, i ren opportunisme kaster ut den samme påstanden fordi det tjener til å underbygge hennes prosjekt med å fremstille den “kristne verdiarv” som den viktigste byggesteinen i vårt samfunn, er akkurat den historieforfalskningen som hun beskylder andre for i det sitatet du leste.

Jeg har som sagt store problemer med å forstå at en seriøs avis som Aftenposten stadig bruker utspill fra Herland til å fylle spaltene.

Kommentar #53

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det var kleint !

Publisert rundt 10 år siden

Den omtalte forelesning var svært dårlig fremført.  Og da vil innholdet også lett fremstå som dumt.  Omvendt, dumme politiske analyser som er godt fremført ser en før hvert eneste valg.  Det gir som regel bare 1 til 2 % i potten.

Kommentar #54

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du ikke slutte med den evinnelige

klør ikke talen i øret , hans-petter..?

slik kan en enkelt avgjøre hva som er korrekt og ukorrekt..det korekte er det eliten hevder, det ukorrekte det legfolket mener..slik har det alltid vært, om modellen er hiarkistisk eller klasseløs

Jeg er ikke på noen måte "uten kunnskap" (agnostiker) om hva eliten i vårt samfunn hevder, men det betyr ikke derved at jeg er fritatt fra å tenke selv..selv om jeg tilhører legfolket i dette samfunn.

Kommentar #55

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

PSTs mulighet for å oppdage Breivik

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Hadde det ikke vært fabelaktig mye bedre om Behring Breivik ble avslørt av PST da han søkte om våpentillatelser? Han hadde jo presentert høyreekstreme meninger på ulike nettsteder

Må si at jeg personlig ikke føler at dette spørsmålet er grundig nok utredet. Føler meg rett og slett ikke betrygget når PSTs egne utredninger viser at han umulig kunne blitt oppdaget tidligere.

Ikke fordi jeg ønsker at vi skal finne syndebukker, men for å kunne være trygge i fremtiden.

I Breiviks tilfelle visste man i hvert fall følgende:

-Høyreekstreme meninger.

-Debatterte på nettsider med ekstreme synspunkter.

-Medlem av våpenklubb

-Kjøpte ingredienser til bombe, bla ekstreme mengder kunstgjødsel

-Forekom på internasjonal varslingsliste

Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å vekke PSTs interesse, hva skulle da være det? Det undrer meg. Har vi lagt for store begrensninger på overvåkninspolitiets muligheter til å kryssjekke registre?

Jeg ønsker meg ikke et overvåkningssamfunn, men synes det er berettiget å spørre om PST er blitt så vingestekket etter "oppvasken" som avdekket ulovlig overvåkning for noen år siden. Selv tilhører jeg dem som synes det må være fullt legitimt å overvåke mennesker som åpent erklærer at de vil omstyrte samfunnet ved hjelp av væpnet revolusjon. Jeg kan derfor ikke se at det var noe galt at personer som var medlemmer av feks AKP(ml)ble overvåket i sin tid.

Skal vi ha et overvåkningspoliti må de jo ha visse fullmakter for å avsløre terrorister!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #56

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Modernismen og ateismens inntog?

Alt har en grunnmur hans-petter jeg ser ikke at du begrunner ditt syn annet enn at du sier at hun babler..kunnskapsløshet kan ofte skjules ved ett angrep..

nå kom ateismen inn i vårt samfunn i følge deg hans-petter?, man kan ikke frikoble dette fra den fra humanismen, og det er en åndelig dimenesjon bygget rundt filosofiens åndsbegreper også her..

men her er mennesket gud..

Kommentar #57

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Meningsmangfold?

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har som sagt store problemer med å forstå at en seriøs avis som Aftenposten stadig bruker utspill fra Herland til å fylle spaltene.

Kanskje Aftenposten ønsker å bidra til meningsmangfold? De kan jo ikke alltid først ringe Lars Gule, Hans-Petter Halvorsen og co før de publiserer noe, for å få forsikringer om at det holder deres nivå.

Men det må være grusomt for så høytutdannede mennesker med en så unikt høy innsikt å være omgitt av middelmådigheter.

Dere har min dypeste medfølelse! Det er sikkert nesten ikke til å holde ut!

Beundringsverdig!

Vi andre får nøye oss med det middelmådige.

Mvh Sverre

 

Kommentar #58

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

"I de kunnskapsløses verden kan bløffmakeren bli konge"

Publisert rundt 10 år siden

Er det Gules rolle i NRK du beskriver?

Mvh Sverre

 

Kommentar #59

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

kan ikke du som "kan mangt" forklare hvorfor ikke de streker hun drar ikke kan dras historisk ?

Jeg hører hele tide tale om etterrettelighet, men selv så trenger dere ikke å bevise noe..

Kommentar #60

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Lars Gule har feil

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Og for dem som måtte orke å se på Herlands lemfeldige omgang med fakta, sannhet og historie (eller, eller noe mindre diplomatisk, hennes rør som man også kan kalle det), er det bare å kose seg med denne videoen:

Herlands beryktede foredrag i Bistandsnemda

Nå hørte jeg og så den "beryktede" innlegg, og jeg må bare si at jeg er helt enig med Herland.

Herland er tøff, og har bodd i ett annet land hvor sosialistisk inodtrine ikke har slått rot. Da hun kom hit som 19 år, så så hun hvor bakvendtland Norge egentlig er, og hvordan eliten lurer folk.

Vi snakker om demokrati, men blir latterliggjort om vi ikke nikker med eliten i "rettenkning", og dette er ett problem. Vi har blitt som Titanics kaptein som duret på i full fart og trodde at ingenting kunne senke skipet hans, og han innså forsent at naturen er en sterkere kraft, selv ett "lite" isjfell, i forhold til noe som er menneskeskapt. Og vi tror at ingenting kan "senke Norge" i vår egen selvgodhet.

Herland har noe så sjelden som sunn fornuft og er inteligent. hun behøver ikke manus for å sitere alt hun ser, men det sitter godt inne.

For min del har jeg mistet respekt for mange professorer, advokater, statsministre, statsråder etc. etc. som styrer skuta vår, fordi de undertrykker annerledestenkende og har kommet inn i "nikkeklubben" dvs der hvor alle er enig med hverandre, så smisker vi for hverandre og gir hverandre posisjoner. For så å latterliggjøre annerledestenkende. Skremmende!

Kommentar #61

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nonsens

Publisert rundt 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Kanskje Aftenposten ønsker å bidra til meningsmangfold? De kan jo ikke alltid først ringe Lars Gule, Hans-Petter Halvorsen

Begynner nå du også med slikt nonsens, Avnskog?  Dette er en total avsporing.  Hans-Petter Halvorsen har tillatt seg å stille seg undrende til at Aftenposten gjør bruk av Herland.  Det er saken.  Intet mer.  Og hvorfor det?  Jo, fordi Herland bedriver en meget kreativ og subjektiv historieskriving.  I det foredraget hun holdt i Bistandsnemnda, og som altså er filmet og gjengitt tidligere her i tråden, så forholder hun seg  helt fritt (for å si det forsiktig) til historiske realiteter.  Det tror jeg ikke en trenger være faghistoriker (eller akademiker) for å forstå.  Det går skeis allerede i presentasjonen av Napoleons rolle i fransk historie.  Siden blir det verre.

PS!  Sitatfunksjonen sviktet.  Meningen var å sitere hele Avnskogs kommentar.

Kommentar #62

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Men det må være grusomt for så høytutdannede mennesker med en så unikt høy innsikt å være omgitt av middelmådigheter.

nei det kan ikke være lett, synes litt synd på dem ;-)

men nå skal HP og co få fred fra denne legmann i natt..

Kommentar #63

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Meningsmanfold, ja, men ikke for enhver pris

Publisert rundt 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Kanskje Aftenposten ønsker å bidra til meningsmangfold? De kan jo ikke alltid først ringe Lars Gule, Hans-Petter Halvorsen

Ja, det er jo hva kulturredaktør Åmås beskriver som sitt motiv, og jeg har absolutt intet i mot at det fremmes synspunkter som er provoserende eller på annen måte utfordrer konsensus; det er kvaliteten i det Herland bringer til torgs jeg etterlyser.

Hun er stort sett ute etter å bekrefte en påstand om at kristne ideer har betydd nær sagt alt for sivilisasjonens fremvekst. Som historiker bryter hun derfor det kopernikanske prinsipp om at det ikke finnes noen priviligerte observatører, og at en teori, dersom den betinger et spesielt utgangs- eller synspunkt, ikke er plausibel.

Det er en uredelig form for argumentasjon, og spesielt alvorlig, i og med at hun kaller seg historiker.

Kommentar #64

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.

For min del har jeg mistet respekt for mange professorer, advokater, statsministre, statsråder etc. etc. som styrer skuta vår, fordi de undertrykker annerledestenkende

Jeg kan være enig med deg i at vi her oppe har en tendens til å være selvgode, men at Herland skulle representere noen slags form for troverdig korreks til dette mener jeg er sprøyt.

Kan du forresten konkretisere hvordan statsadministrasjon og myndigheter utøver meningsterror og "undertrykker annerledestenkende"?

Kommentar #65

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Vi må i alle fall ikke komme i den situasjon

Publisert rundt 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg ønsker meg ikke et overvåkningssamfunn, men synes det er berettiget å spørre om PST er blitt så vingestekket etter "oppvasken" som avdekket ulovlig overvåkning for noen år siden. Selv tilhører jeg

at vi får et overvåkningspoliti der det er gamle stalinister som legger føringene.

For da er det nok ikke lenge før konsentrasjonsleirer for høyreavvikere ser dagens lys i vårt kjære fedreland...

Kommentar #66

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Saksopplysning

Publisert rundt 10 år siden

"Gamle stalinister" er det relativt få av her i landet.

Kommentar #67

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Et godt bilde Tore

Publisert rundt 10 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.

Vi har blitt som Titanics kaptein som duret på i full fart og trodde at ingenting kunne senke skipet hans

Vi kjører på og tror at Norge har så mange skotter at ikke det kan senkes. Vi oppdager det ikke før det er for sent.

Forøvrig forundrer jeg meg over, flere her, som åjer seg over hvor inkompetent Herland her. Da burde det vel være lett å argumentere mot henne? Det skjer ikke. Det kommer bare personkarakteristikker. Hva kan være årsaken til det?

Mvh Petter

Kommentar #68

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nonsens?

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Begynner nå du også med slikt nonsens, Avnskog?

Det virker unektelig litt arrogant og hovmodig når disse herrene til stadighet idioterklærer stort sett alle andre debattanter!

Dersom man synes at alle andre er uvitende tullinger, kan det jo få noen til å undres over hva som er hva?

Det er ikke bare Herland som får sitt pass påskrevet.

Og så har de jo sine lojale etterplaprere.....

Det er godt å ha noen å støtte seg til!

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #69

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kristendommen bare negativ?

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det er en uredelig form for argumentasjon, og spesielt alvorlig, i og med at hun kaller seg historiker.

Jeg kjenner ikke Herlands synspunkter, men når det gjelder kristendommens innflytelse, så synes jeg det er et problem hos de fleste som omtaler den at deres synspunkter oftest er alt for ensidige og svart/hvitt-preget.

Ateister og ikke-troende har en tendens til å bare fremheve det negative, mens kristne har en tendens til å utelukkende legge vekt på det positive.

Ofte ligger sannheten et sted i skjæringspunktet.

Og svært få sitter inne med det fullkomment balanserte bildet.

Men det var bare noen generelle kommentarer. Jeg setter ellers stor pris på at man gjør rede for hva det er er grunnlaget for å felle en såpass hard dom over andre.

Det er mye mer opplysende for oss som leser med.

.....og beklager dersom jeg ble litt ironisk, men jeg synes dere la dere lagelig til for hogg.....

Mvh Sverre

Kommentar #70

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Dersom man synes at alle andre er uvitende tullinger, kan det jo få noen til å undres over hva som er hva?

Det har jeg ikke sagt.  Utgangspunktet var Herlands foredrag, og jeg lurer jo da på om du har hørt det?

Kommentar #71

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Utgangspunktet var Herlands foredrag, og jeg lurer jo da på om du har hørt det?

jeg har hørt det, og jeg ble positivt overrasket over det kunnskapsnivå hun viste ikke bare historisk, men også evnen til å overføre det til dagens samfunn..

Ellers hadde jeg også sans for at noen endelig våger å fjerne "nasjonal sosialismen" fra høgresiden og dit den hører hjemme på venstresiden..

Jeg har aldri fortsått hvorfor den hører hjemme på ytterste høgre, når den i aller høyeste grad er en venstreradikal ideologi..

Hovedforskjellen på kommunisme og nasime bygger på synet på eierskap.

I kommunismen eier staten både midler og produksjonsmidler, i nasismen eier staten midlene, men mennesker kan eie produksjonsmidlene, men de plikter å stille dem til rådighet for staten .

På samme måte som staten legger føringer og planer i kommunismen, legger den nasistiske staten føringene for hva de private skal bruke sine produksjonsmidler til..

Ingen av ideologiene tillater privat engasjement..altså ett sammenfallende kollektivistisk syn

og begge er totalitære i vesen, med diktatorer på topp(ideologer)

Den nordiske modell som venstresiden er så stolt over har større likheter med den nasistiske modell enn den kommunistiske, jeg er klar over at dette er som å banne i AP-helligdommen..

men vår modell tillater at private eier produksjonsmidler og eiendom, slik er utelukket i kommunisme. Vår modell er på fvei mot det faktum at staten snart har full kontroll over BNP (over 80%) og kan derved også legge føringene for hvor de vil føre sin kollektivisme..

Kommentar #72

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Politiet har ikke helikopter en gang. Kan det ha noe med ressurser å gjøre. At regjeringen gir mer i pressestøtte enn de gir til politiet? For å promotere sin egen propaganda? Da blir det plutselig vanskelig å diskutere fordi ressursfordelingen er så feil. Regjeringen burde vært langt hardere angrepet på dette punktet i ettertid. De slipper fri og det er fullstendig galt.

Får ta av støtten til kirken og andre eventyrgrupper og gi til politi, skole og sykehus.

Kommentar #73

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Politiet

Publisert rundt 10 år siden

satt med 250 millioner kr godt å vel i ubrukte midler ved årets slutt. Så da faller jo argumentet om at de måtte ha nedskjæringer til jorden.

Hva angår Herland, må jeg si: Stå på! Ikke la deg bli målbindet av disse sosialist-humanistenes kverulering og store iver i å legge dine meninger døde nå og for ettertiden. Antar at Gule får god timesbetaling for å sitte å skrive og åpne munnen sin om ett og alt, ja kanskje septikene som støtter opp rundt han her også får en skjerv

Kommentar #74

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Septikene?

Publisert rundt 10 år siden

Skeptikerne eller septikk(tank)ene?

Kommentar #75

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Oddbjørn skrev:

Publisert rundt 10 år siden

Skeptikerne eller septikk(tank)ene?

Svar: Gjett

Kommentar #76

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Stalin, Gule, og menneskesinnets ingeniører

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg har skrevet en bok om ekstremisme. Dette blir jeg spurt om. Ekstrem og ekstremist er ikke skjellsord. Det er uttrykk for bestemte posisjoner som lar seg beskrive og definere. Og det er det jeg gjør.

Hva blir du spurt om?

Men tankene faller på Stalins tanker om menneskesinnets ingeniører. I Gule ser vi hvordan Stalin fortsatt lever blant oss. Selvsagt ikke bare hos Gule, for vi ser en klar slik tendens blant mange tonangivende i eliten. Men Gule er i disse dager av de tydeligste på å sette opp markører for hva som våre hjerner kan tenke og ikke tenke. Gule mener han er berettiget til å skille beholdningen av hjerner i den norske offentlighet: de som er ekstreme --- som, som Gule så filosofisk skriver, ikke forholder seg til virkeligheten --- og de som ikke er ekstreme. Vi ser ingeniøren som i sin konstruering av den riktige hjerne, tar noe til seg og forkaster annet. 

Det er i denne sammenheng at Gule skriver om ondskap, krig, kombattanter og helvete. Ingeniøren Gules skruppelløse behandling av alle de han mener er ekstreme har følgende påfallende struktur: en vitenskapelig begrunnet beskrivelse av ekstremisme (det dreier seg om "posisjoner som lar seg beskrive og definere"), som påfølgende nyttes til å stigmatisere annerledestenkende. Men ville ikke en nøktern vitenskapelig beskrivelse gi helt andre oppgaver enn den å gå i strupen på folk? Hva slags kontrakt er det Gule opererer etter?

En ser en innskrumpning i forhold til hva som lar seg tenke, som derfor ikke bare bringer tankene hen til Stalin men helt frem til vår egen tid med Østtysklands Stasi. Stasi lever også med oss. Nå skal vi alle overvåkes. Og man bytter (foreløpig) fengsler ut med offentlige fanatikere så som Gule.

***

Vi ser også en filosofisk sett svært så rørende naiv forestilling om 'virkeligheten.' Gule ser for seg at han, blant så få, faktisk kan beskrive virkeligheten. Gule har ikke noen problemer med virkeligheten, for han skriver bøker om de som ikke har virkelighetsnære tilnærminger til virkeligheten; han ser det ikke underlig at det er akkurat ham som skal få beskrive virkeligheten og alle de som ikke makter et virkelighetsnært forhold til den beskrivbare virkeligheten. En slik beskrivelse gir tydeligvis også --- i Gules virkelige virkelighet --- et mandat til å fungere som en offentlig bøddel i virkelighetens Norge anno 2012. 

Vi andre vet at nettopp vitenskapen avdekker hvor forskjellig virkeligheten har vært oppfattet gjennom tidene. Det er imidlertid intet som tyder på at denne virkelighetsforståelseshistorie har kommet til sin ende; alt tyder på at vi stadig vekk har en virkelighetsforståelseshistorie også foran oss. Men det er alltid farlig med mennesker som virkelig tror at virkelighetsforståelseshistorien har kommet til en ende --- med seg selv som ypperste artikulasjon. Slike mennesker har alltid gjennom historien kunnet "begrunne" de frykteligste overgrep mot mennesker. 

Politiseringen av Breivik er en skamplett. Eier man ikke skam?

Kommentar #77

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Her oppe?

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan være enig med deg i at vi her oppe har en tendens til å være selvgode, men at Herland skulle representere noen slags form for troverdig korreks til dette mener jeg er sprøyt.

Er det plagsomt at de underutdannede uvitende legfolka snakker for høyt...?

Ypper de seg smakløst og uten respekt for de skolertes ufeilbarlige viten..?

Har vi ikke kommet lengre nå enn at noen kan sitte å hovere over de ulærdes uvitenhet og mangel på grunnlag for å i det hele tatt tørre å åpne kjeften...?

Det er på denne måten det produseres farlige individer som ikke føler seg hørt i den offentlige debatt om viktige saker.
Vi har sett ett eksempel på det nå....Vil dere ha flere?

Kommentar #78

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det kunstige

Publisert rundt 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi andre vet at nettopp vitenskapen avdekker hvor forskjellig virkeligheten har vært oppfattet gjennom tidene. Det er imidlertid intet som tyder på at denne virkelighetsforståelseshistorie har kommet til sin ende; alt tyder på at vi stadig vekk har en virkelighetsforståelseshistorie også foran oss

Det tragiske ved individet er at det ikke rår med seg selv. I individet møtes flere krefter, det tilhører andre og er bundet til andre gjennom det tilsynelatende kommuniserbare , modifiseres av samfunnet. 

Det var bare da jeg ikke var født at jeg hadde min fulle frihet. Men som et sosialt "vesen"  må jeg engasjere meg, men det fører automatisk til en utestengning av deler av virkeligheten. For ingen er uendelig åpne i alle retninger.

Vi er bare små stykker, tro bilder av alt som former og omgir oss. En slik utestengning eller egoisme er karakteristisk for de fleste mennesker. Når en vier livet sitt til en sak blir en slavebundet.

Språket som redskap til kommunikasjon og redskap for innsikt har sine sterke begrensninger, og Sannheter har sine  "best før" datoer. Sannheter oppstår ved rettferdiggjøring og ved felles enighet om hva Sannhetene innebærer. Det er i denne virkeligheten demagogen og propagandistene opererer.

Men noen propaganderer for Sannheter som forlengst er utgått på dato og som er forkastet av historien. Det som har overlevd er demagogien og med ord og språk som har mistet sine magiske evner til rettferdiggjøring og tro. Og som derfor ikke tjener menneskene.

Kommentar #79

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi andre vet at nettopp vitenskapen avdekker hvor forskjellig virkeligheten har vært oppfattet gjennom tidene. Det er imidlertid intet som tyder på at denne virkelighetsforståelseshistorie har kommet til sin ende; alt tyder på at vi stadig vekk har en virkelighetsforståelseshistorie også foran oss.

Dette er selvfølgeligheter, Haug.  Det interessante er jo hvilke slutninger man trekker av det.  På meg virker det som om du ikke har noen bestemt holdning til noe som helst, men forholder deg til en i moralsk henseende fullstendig relativ verden.  Finnes det noen moral?  Finnes det noen normer for rett og galt?

Kommentar #80

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Sokrates :)

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Dette er selvfølgeligheter, Haug.

Ja, det er selvfølgeligheter, Johannessen. Det var noe av poenget mitt. Men ikke slik for alle, tydeligvis. Ikke for Gule, for eksempel. Hvis du ikke ser det totalitære i hans ageren, kunne jeg på min side trekke ulike mulige slutninger. Men det skal jeg ikke gjøre her. Vi taler jo om et politisert sirkus.

***

Så kommer du til noe som er på siden, din side: at det for deg ser ut til at jeg ikke har noen "bestemt holdning til noe som helst." Så får du lese nøyere. Jeg har, som andre, som deg, holdninger.

***

For meg er det mest interessant, i denne sammenheng, å påpeke de totalitære aspekter i Gules (manglende) tenkning. Det er faktisk viktig og riktig å påpeke slikt overalt hvor slikt kommer til uttrykk (nettopp med henvisning til selvfølgeligheten at der kontinuerlig gis en svært broket og differensiert virkelighetsforståelseshistorie). Og det mangler ikke på slikt! "Diskursiv Stalinisme og Stasiisme" kunne være ganske effne ord i denne sammenheng: man skal konstruere et sinn, overvåke utviklingen i henhold til stram, egendefinert mal, og dernest sanksjonere og aksjonere --- for eksempel. Som jeg ser det, er linjen fra ryggsekkbombe til offentlig ekstremistbøddel ikke særlig lang. Den røde tråden, ikke minst den psykologiske, kan fint skimtes klart og tydelig.

Enkelte vekter sine egne synspunkter så sterkt --- helt uten evne til å erkjenne at der stadig gis en virkelighetsforståelseshistorie --- at man er villig til å agere på sterkest mulig måte: så stor er tiltroen til egne oppfatninger, at man er villig til å ofre andres liv. Så sterk kan tiltroen til egne oppfatninger også være, noen år senere, at man helt ukritisk slynger ut de verste verbale uthengninger av andre. 'Ekstremister' er jo alle de som ikke passer inn i det behamrede puslespillet til Gule.

Men nå må jeg være saklig: problemet er jo ikke at én mann opererer slik; problemet er at en slik person kan få slik status i et samfunn. Hva forteller det oss om det norske samfunnet? Mine egne holdninger tilsier at slikt gir grunn til bekymring.

Kommentar #81

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men tankene faller på Stalins tanker om menneskesinnets ingeniører. I Gule ser vi hvordan Stalin fortsatt lever blant oss

Takk for en meget god kommentar Robin.  Støtter kommentaren din 100 %.

Gule har jo sagt om seg selv at han er militant.  Han er i krig sier han også, og han benytter krigsretorikk.

 

 

Kommentar #82

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Hovmod & terror

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Er det plagsomt at de underutdannede uvitende legfolka snakker for høyt...?

Holt: Er det plagsomt at de underutdannede uvitende legfolka snakker for høyt...?

H-P: Absolutt ikke. Og livets skole og egne studier av ulike emner kan være vel så godt grunnlag for egne meninger som formell utdannelse. Noe annet har jeg aldri hevdet. Men påstander som ikke holder vann, og som fremsettes for å underbygge et på forhånd inntatt standpunkt, klarer ikke å holde på vannet, uansett hvor pålest eller utdannet man er. Det gjelder selvfølgelig også Herlands påstander.

Holt: Ypper de seg smakløst og uten respekt for de skolertes ufeilbarlige viten..?

H-P:Nei. Påstander skal møtes med skepsis uansett hevderens skolering; det er faktisk et hellig ateistisk prinsipp. Der har religiøse alt å lære; deres bekjennelser til deskriptive teser uten grunnlag er antitesen til slik tenkning. 

Holt: Har vi ikke kommet lengre nå enn at noen kan sitte å hovere over de ulærdes uvitenhet og mangel på grunnlag for å i det hele tatt tørre å åpne kjeften...?

H-P: Dette er ikke hovering, det er påpekning av fakta; arrogansen ligger hos folk som er uetterrettelige, kommer med påstander uten grunnlag og som i tillegg kaldt går ut i fra at de skal komme unna med det.

Holt: Det er på denne måten det produseres farlige individer som ikke føler seg hørt i den offentlige debatt om viktige saker.
Vi har sett ett eksempel på det nå....Vil dere ha flere?

H-P: En uhyrlig påstand, avfødt et åpenbart autoritært sinn. Skal vi slutte å avvise usannheter og korrigere for ren løgn fordi noen truer med å drepe uskyldige mennesker dersom vi ikke holder kjeft, Holt? Forstår du ikke at dette er kjernen i enhver terrorists mentalitet og målsøk? Vil du det skal bli styrende for samfunnet, bare fordi du tilfeldigvis her er enig med en useriøs debattant, men mangler argumenter for at du og vedkommende har rett?  

Kommentar #83

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvis du har fulgt med

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

H-P: En uhyrlig påstand, avfødt et åpenbart autoritært sinn. Skal vi slutte å avvise usannheter og korrigere for ren løgn fordi noen truer med å drepe uskyldige mennesker dersom vi ikke holder kjeft, Holt? Forstår du ikke at dette er kjernen i enhver terrorists mentalitet?

på hva terroristens begrunnelse for sitt voksende hat mot styrende politikere var,så er det elementer der vi bør tenke over i vårt demokratiske samfunn.

Denne figuren gikk ikke ut med advarsler om terror overhode.Han var ikke registrert som mistenkelig engang.
Men likefullt var han en trykk-koker som følte at ingen hørte på hva han hadde å si til offentligheten.Han ble avvist hver gang han forsøkte å si noe i aviser f.eks....

Selvfølgelig ligger det flere årsaker i bunnen når noen går til det skrittet å tenke på å ta livet av personer for å få fram sitt budskap.DET er bare ondskap satt ut i handling.

Jeg mener dette er noe å tenke over i framtia..Det kan ikke være lurt å prøve å kneble folks meninger i debatter slik spesiellt gule og bl.a du gjør her.

Noen lar seg ikke kneble,men det er i hvert fall ikke de som prøver å idiotforklare sin fortjeneste.

Kommentar #84

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Groteskt

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Noen lar seg ikke kneble,men det er i hvert fall ikke de som prøver å idiotforklare sin fortjeneste.

Ingen trenger visst å idiotforklare deg for at mangelen på refleksjon og innsikt i implikasjonene av det du selv evner å utgyte skal komme frem, Holt. Det klarer du utmerket godt selv, gang på gang, og det i groteske vendinger.

Konsekvensen av din siste kommentar kan ikke bli annet at du mener vi skal bøye av for trusselen om terror.

Som sagt, det er uhyrlig.

Over og ut. 

Kommentar #85

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

så stor er tiltroen til egne oppfatninger, at man er villig til å ofre andres liv. Så sterk kan tiltroen til egne oppfatninger også være, noen år senere, at man helt ukritisk slynger ut de verste verbale uthengninger av andre

En meget god beskrivelse av det jeg selv også har tenkt om disse jeg i all enkelhet kaller "dem som er mer disponert for å bli ekstremister".  Jeg har uttrykt et ønske om at Gule selv kunne forsøke å belyse det som engang var førende faktorer for hans vei. Det har han tildels også gjort. Men det som ofte overses er at mange med en slik personlighet, gjerne kan tone ned enkelte deler av sin ekstremistnatur, men fortsette samme linjen ved hjelp av en krigersk retorikk. Det igjen kan sannelig inspirere dem som enda ikke har valgt bort voldsformen.

Kommentar #86

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem snakker om terror???

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Ingen trenger visst å idiotforklare deg for at mangelen på refleksjon og innsikt i implikasjonene av det du selv evner å utgyte skal komme frem, Holt. Det klarer du utmerket godt selv, gang på gang, og det i groteske vendinger.

Konsekvensen av din siste kommentar kan ikke bli annet at du mener vi skal bøye av for trusselen om terror.

Du får gjøre et forsøk til på å forstå det du leser....

Jeg snakker om debatten...her og i andre medium.Dere prøver å kneble debatter stup i ett.

Hvor står det om terrortrusler her mr.halvorsen...?

Nå får du jammen skjerpe deg her.!!!

Kommentar #87

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du slenger ut

Publisert rundt 10 år siden

påstander om uhyrligheter og stikker med halen mellom bena uten å forstå hva dette handler om.
Men det er vel din måte å gjøre det på,når argumentene er brukt opp.

Kommentar #88

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Hanne Nabintu Herland - ekspert på stråmannargumenter

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Mener Hallaråker at det er et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn?

Man kan si mye rart om Hanne Nabintu Herland, men stråmannargumentasjon er hun en ekspert til å bruke.

Det var ikke det at drapsmannen ble stoppet folk reagerte på i det Herland sa, men at du sa han burde vært drept. De klarte å stoppe ham uten å drepe ham, men hun sa at det ikke burde skjedd. At han burde blitt drept. Som om det å drepe en gjerningsmann skal være et mål i seg selv.

Jeg er ganske sikker på at Herland skjønner hva som egentlig var budskapet, men hun har for vane å vri på det andre skriver slik at hun kan "bekjempe" argumentasjonen deres med stråmenn.

Det skjer hver eneste gang.

Kommentar #89

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Hva Hanne Nabintu Herland egentlig sa

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Lars Gule lyver på Verdidebatt om hva jeg sa på NRK Debatten 12.

Her følger det meste av det du sa (med forbehold om mindre feil):

"Det aller beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept på Utøya mens ugjerningen pågikk. At Norge hadde fulgt mer den måten som franskmennene håndterte den islamistiske jihadisten som angrep og drepte disse jødene i Tolouse, hadde vært en lurere måte å gjøre det på.

Jeg spør også hvor er Norges skarpskyttere. Det er titalls unge liv som kunne vært spart dersom vi hadde hatt et raskere politi som var mer forberedt i den situasjonen, og vi sitter altså i en situasjon hvor man har en massemorder som ønsker et monokulturelt selekteringssamfunn, hvor man skal bombe hovedsteder, og man skal drepe barna til de man er uenig med politisk.

Og på toppen av det hele så påstår dette mennesket at man forsvarer europeiske idealer. Mannen står jo for det stikk motsatte av våre sivilisasjonsidealer, som handler om dannelse, respekt. Som handler om respekten for menneskeverd***, og nettopp dette å forsvare uskyldige barn og kvinner.

Så her har vi jo med å gjøre en person som står for det stikk motsatte og står for en usivilisert holdning. Jeg anser det som en skam å bli trukket inn på forsvarets liste på den måten, og jeg vil da virkelig si at dersom man ønsker seg å finne personer i offentlige Norge som på noen som helst måte skulle uttrykke sympati for noe av dette her, så tror jeg man skal lete svært lenge.

**klippet bort diskusjon om det å møte i retten**

Jeg synes også det er en uriktighet i som ligger i dette at man ved å ha et såpass stort omfang og lage saken såpass voldsom bør man også tenke seg om fordi man gir Breivik en slags ikonstatus, og det bør være mye mer betenkelig.

I tillegg så er det lovlydige skattebetaleres penger, og det er hundrevis av millioner som går ut av kroner her. Vi betaler skatt fordi vi ønsker at de pengene skal gå til at vi skal få bedre veier, skoler og gode sykehusvilkår.

Jeg forundrer meg også over at man ikke i Stortinget har satt en viss begrensning på antall kroner som skal brukes på denne typen sirkus, som bidrar til å gi en slik usivilisert person en slags ikonstatus."

Kommentar #90

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Herland om ikonstatus

Publisert rundt 10 år siden

Jeg merker meg at Herland mener at rettssaken bidrar til å gi Breivik ikonstatus. Men ville ikke en "martyrdød" i enda større grad bidratt til å en ikonstatus ved at man ikke fikk analysert mannen selv? Da ville det jo bygget seg opp myter fremfor de sannhetene som kommer frem i retten i dag.

Dette fremstår som en åpenbar selvmotsigelse fra Herland.

Kommentar #91

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Hanne Nabintu Herland møter seg selv i døren

Publisert rundt 10 år siden

Herland møter seg selv i døren. Først sier hun at det aller beste hadde vært om Breivik ble skutt og drept. Først etterpå spør hun også hvor Norges skarpskyttere er, og påpeker at dette kunne spart liv (noe som slett ikke var sikkert, da det høres ut som en svært dårlig ide å skyte mot en øy med flere hundre sivile).

Jeg vil dermed si at Herland faktisk både tok til orde for at drap for drapets skyld er høyverdig, og at gjerningsmannen burde vært stoppet tidligere. Dette mener jeg viser at når hun først snakket om å drepe gjerningsmannen, så var det ikke i kontekst av å stoppe ham på et tidligere tidspunkt (hvorfor var drap den eneste muligheten for å stoppe ham før?). Hun mente det hun sa, at det beste hadde vært at Breivik ble drept, uavhengig av om dette hadde ført til at massakren stoppet på et tidligere tidspunkt.

Kommentar #92

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du vet visst ikke mye

Publisert rundt 10 år siden
Havard Moen. Gå til den siterte teksten.

Først etterpå spør hun også hvor Norges skarpskyttere er, og påpeker at dette kunne spart liv (noe som slett ikke var sikkert, da det høres ut som en svært dårlig ide å skyte mot en øy med flere hundre sivile).

om hvordan dette foregår...
Tror du en skarpskytter pælmer løs mot et mål uten å vite hva han skyter på.?

Det måtte selvfølgelig brukes helikopter,og da ville det fint latt seg gjøre.

Kommentar #93

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det måtte selvfølgelig brukes helikopter,og da ville det fint latt seg gjøre.

Jeg håper dette er ment som en spøk. Å skyte fra en bevegelig platform mot et eller flere bevegelige mål (man visste ikke hvor mange det var) på et lite område fullt av uskyldige mennesker er virkelig en dårlig ide. Jeg tror du har sett for mange amerikanske action-filmer.
Kommentar #94

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Oppdatert avskrift av Herlands uttalelse

Publisert rundt 10 år siden

Her følger en oppdatert avskrift av herlands uttalelser i Debatten på NRK, den 12. april 2012 (48m33s inn i videoen på NRK Nett-TV):

"Jeg skulle nok gjort en bedre jobb for aktoratet, vil jeg tro, og har jo også påpekt at jeg mener at det aller beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept på Utøya mens ugjerningen pågikk. At Norge hadde fulgt mer den måten som franskmennene håndterte den islamistiske jihadisten som angrep og drepte disse jødene i Tolouse, hadde vært en lurere måte å gjøre det på.

Jeg spør også: Hvor er Norges skarpskyttere? Det er titalls unge liv som kunne vært spart dersom vi hadde hatt et raskere politi som var mer forberedt i den situasjonen, og vi sitter altså i en situasjon hvor man har en massemorder som ønsker et monokulturelt selekteringssamfunn, hvor man skal bombe hovedsteder, og man skal drepe barna til de man er uenig med politisk.

Og på toppen av det hele så påstår dette mennesket at man forsvarer europeiske idealer. Mannen står jo for det stikk motsatte av våre sivilisasjonsidealer, som handler om dannelse, respekt. Som handler om respekten for menneskeverd, og nettopp dette å forsvare uskyldige barn og kvinner.

Så her har vi jo med å gjøre en person som står for det stikk motsatte og står for en usivilisert holdning. Jeg anser det som en skam å bli trukket inn på forsvarets liste på den måten, og jeg vil da virkelig si at dersom man ønsker seg å finne personer i offentlige Norge som på noen som helst måte skulle uttrykke sympati for noe av dette her, så tror jeg man skal lete svært lenge.

**klippet bort diskusjon om det å møte i retten**

Jeg synes også det er en uriktighet i som ligger i dette at man ved å ha et såpass stort omfang og lage saken såpass voldsom bør man også tenke seg om fordi man gir Breivik en slags ikonstatus, og det bør være mye mer betenkelig.

I tillegg så er det lovlydige skattebetaleres penger, og det er hundrevis av millioner som går ut av kroner her. Vi betaler skatt fordi vi ønsker at de pengene skal gå til at vi skal få bedre veier, skoler og gode sykehusvilkår.

Jeg forundrer meg også over at man ikke i Stortinget har satt en viss begrensning på antall kroner som skal brukes på denne typen sirkus, som bidrar til å gi en slik usivilisert person en slags ikonstatus."

Kommentar #95

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Menneskeverd

Publisert rundt 10 år siden

Jeg ønsker å fokusere litt på dette: "Mannen står jo for det stikk motsatte av våre sivilisasjonsidealer, som handler om dannelse, respekt. Som handler om respekten for menneskeverd, og nettopp dette å forsvare uskyldige barn og kvinner."

Det er pussig at Herland snakker om menneskeverd samtidig som hun ser ut til å ta til orde for at det skulle vært gjennomført en utenomrettslig henrettelse av Breivik...

Kommentar #96

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Havard Moen. Gå til den siterte teksten.

"Jeg skulle nok gjort en bedre jobb for aktoratet, vil jeg tro, og har jo også påpekt at jeg mener at det aller beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept på Utøya mens ugjerningen pågikk. At Norge hadde fulgt mer den måten som franskmennene håndterte den islamistiske jihadisten som angrep og drepte disse jødene i Tolouse, hadde vært en lurere måte å gjøre det på.

Hei

Jeg setter pris på at du har skrevet det som HNH sa i programmet. Jeg tar som utgangspunkt at det du skriver er riktig.

Hun sier: " jeg mener at det aller beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept på Utøya mens ugjerningen pågikk"

Så er det andre som påstår at han bare skulle vært skutt uten lov og dom, at hun sier at han skulle vært skutt uansett. Det er ikke sant. Hvorfor skal hun beklage sin uttalelse?

Mvh Petter

Kommentar #97

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Tror du en skarpskytter pælmer løs mot et mål uten å vite hva han skyter på.

Jeg tror du har sett litt for mange action-filmer. Jeg tror du undervurderer hvor vanskelig det er å skyte fra en bevegelig platform, og mot et bevegelig mål.
Kommentar #98

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Så er det andre som påstår at han bare skulle vært skutt uten lov og dom, at hun sier at han skulle vært skutt uansett.

Hun sa at det beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept. Jeg skjønner ikke hvordan du kan tolke det annerledes. Et slikt ønske tar ikke noe forbehold om at det faktisk var nødvendig. Der er det beste at han blir drept uansett.
Kommentar #99

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hun sa at det beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept

Du gjengir bare halve setningen Moen. Hun sa også noe mer. Da blir det straks en kritikk mot myndighetene.

Mvh Petter

Kommentar #100

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Du gjengir bare halve setningen Moen.

Ja, resten av setningen går ut på at hun hadde gjort en bedre jobb for aktoratet enn for forsvaret. Altså fordi hun mener Breivik burde vært drept. Det er ingen kritikk mot myndighetene. Det kom som et helt separat poeng etterpå.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere