Hanne Nabintu Herland

89

Et politisert sirkus

Er det et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn? Selv Paulus sier at myndighetene ikke bærer sverdet for intet.

Publisert: 20. apr 2012

Det er beklagelig å betrakte hvorledes leder i KrF Bergen, Karl Johan Hallaråker, nå populistisk kaster seg på trenden med å bruke Breivik-terrorsaken til et politisert springbrett for å angripe egne meningsmotstandere. 19.4. fremmer han alvorlige anklager i Vårt Land mot undertegnede som sammenfaller med det som Stein Lillevolden i Aftenposten 12.4. mente var faren ved Breivik-saken: «Følelsen av absurditet etter å ha blitt stevnet som forsvarets vitne forsterkes gjennom at journalister, samfunnskommentatorer og en håndfull kjente jurister allerede har begynt å spille med på galskapen, gjennom nedlatende og festlige kommentarer rundt min person,» noe som har gjort at Lillevolden igjen er drapstruet.

Han påpeker at tiltalte forsøker å tilegne seg initiativet og kontrollen i rettssaken gjennom å bruke «kjendisvitner» som springbrett for medieoppmerksomhet. Lillevolden nekter å bli slept rundt i manesjen som en annen «pauseklovn» i Breiviks bisarre vrangforestillinger og protesterer mot å bli brukt i et forrykt politisk prosjekt.

I mitt tilfelle kaster nå også Hallaråker seg inn i denne typen følelsesladet synsing og kan mistenkes for med vilje å trekke mine utsagn fullstendig ut av sammenheng. Mitt poeng under NRK Debatten 12.4 var at dersom politiet hadde kommet tidligere til Utøya og skutt Breivik mens ugjerningen pågikk, kunne mange uskyldige unge menneskers liv vært spart.

Mener Hallaråker at det er et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn?  Hvilke kristne idealer hevder at myndighetene IKKE bør forsvare uskyldige borgere fra overgrep?

Paulus selv påpeker at mennesker bør være lovlydige, fordi myndighetene ikke bærer sverdet for intet. Øvrigheten, som bærer sverdet, betegnes som en Guds tjener som de som gjør det onde bør frykte. Myndighetenes oppgave i rettsstaten er nettopp å stanse lovbrytere slik at lovlydige borgere kan være trygge og ikke utsettes for kyniske voldsmenn. Det er ytterst underlig at Hallaråker hevder at det er imot det kristne verdisyn å følge Paulus’ anmodning. 

Nå har vi et politisert mediesirkus med de betydelige påkjenninger det medfører ikke bare for pårørende, men også folk flest. Medieundersøkelsen 2012 viste at nærmere 70 % av befolkningen allerede er lei av den voldsomme mediedekningen av Breivik.

Hundrevis av millioner av skattebetalernes penger til å finansiere alt fra advokater til utredningskomiteer der mange tar tusenvis av kroner i timen i betaling. Det er et tankekors at den enes død er den andres brød.  At Hallaråker betegner min skepsis mot pengebruk som moraliserende, insinuerer at også KrF ikke ønsker kritiske røster til hvorledes skattebetalernes penger forvaltes.

Hvem ønsker i så fall å stemme på et slikt parti?

Min kommentar i NRK Debatten var at Breivik står for det stikk motsatte av våre europeiske og kristne verdier med vekt på respekten for menneskeverdet, toleranse og forskjellighet, samt beskyttelse av uskyldige kvinner og barn. Han representerer selve bruddet med den kristne etikkens vekt på respekt for de ti bud og hans synspunkter ligger langt borte fra idealene i vår europeiske kulturarv. Breivik ønsker et monoetnisk selekteringssamfunn der man bomber hovedstaden og dreper barna til de man er uenig med politisk for å få seg en talerstol.

Ledende europeiske politikere slik som Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og David Camerons motstand mot multikulturalismen som forfeilet innvandringsmodell de siste tiårene som har ledet til økte etniske spenninger og skapt en ghetto-preget underklassekultur som ingen er tjent med, handler om noe helt annet enn Breiviks forkvaklede voldsvisjon

Vi ønsker oss et multietnisk arbeidssamfunn heller enn et passivt stønadssamfunn der alle mennesker, uansett etnisk tilhørighet blir likeverdig behandlet, respektert og gitt arbeid. Dette har jeg skrevet meget om, også nå sist i bestselgeren Respekt. Breiviks hat-ideologi er den rake motsetningen av Europas siviliserte kulturverdier.

Jeg ser overhode ingen grunn til å bidra med sympati for voldsmannen.

www.hannenabintuherland.no

Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Gapestokk og glorie

Publisert rundt 10 år siden

I tiden som har gått etter at du var på TV har jeg snakket med temmelig mange. Felles for de fleste - du hadde så altfor rett i det du sa.  Men i dag er det også mange som gjerne vil at deres glorier  skal synes.

Elleres, når dette udyret slapp fra det med livet,  må han behandles som alle norske mordere.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er så enig..!!

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn?

Godt det finnes klare hjerner fortsatt her i landet.

Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

D'accordo!

Publisert rundt 10 år siden

Er faktisk enig med mye av det Herland sier ,selv om vi ikke deler samme tro (og noen meninger). Har faktisk stor respekt for henne.

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er veldig bra Hanne

Publisert rundt 10 år siden

Du kommer med tanker som veldig mange forstår og er enige i. Du treffer veldig bra. Det er derfor du stort sett får personangrep til svar i stedet or sakelige argumenter. Det er synd det skal være sånn men du får bare ta det som kompliment:)

Mvh Petter

Kommentar #5

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

En pasifistisk stat?

Publisert rundt 10 år siden

Hanne skriver "Er det et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn? Selv Paulus sier at myndighetene ikke bærer sverdet for intet."

Jeg er enig med Hanne. Jeg husker jeg overhørte Ulf Christiansson rundt 1990 tallet, vokalist i bandet Jerusalem. Han mente at det hadde kommet en pasifistisk ånd over norden, og ikke minst i kristne miljøer.

Som nykristen gikk jeg inn i militærtjeneste ettersom jeg mente at jeg var der for å forsvare Norge og ikke minst menneskene i landet. Om en fiende angrep landet, og jeg skjøt for å bevare det, så må den som ville angripe, selv bære ansvaret for sin død.

Samme med politiet. Ulf Christiansson tok opp ett eksempel da om en politimann så at en mann tok opp en kniv for å stikke ned en kvinne, så om han var en lovens tjener, så burde han ha skutt mannen (I Sverige kan politi bære våpen) og skånet kvinnen. Men som han poengterte, da ville politimannen få store problemer og det ville nok fått negative konsekvenser for ham.

Hele samfunnet vårt, sakte og sikkert, begynner å snu på bibelens rettesnor på rett og feil, og da blir det mer og mer vanlig at den skyldige får problemene, og mennesker som Breivik all oppmerksomheten. Breivik, om vi har noe rettferdighet igjen i lovene våres, burde ha bli satt i gapestokk, så for en rask rettsak og så blitt avlivet. Og staten ville ikke fått hans blod over seg selv, men massemorderen hadde fått ansvar for det selv.

Samtidig så er sirkus Breivik (rettssaken) også noe som kan få en bomberang effekt for mennesker med sterke meninger mot sosialismen og den rød grønne regjeringens politikk. Ikke minst overbevisende kristne som tror på bibelen mer enn staten (all sann demokrati virker best når lovene i bibelen praktiseres. Når lovene fjernes, øker lovløsheten som en konsekvens, noe vi ser og hører hver dag).

For sorgen som de etterlatte etter Utøya og ikke minst avdøde etter bomben i Oslo, har blitt såpass sårbar, at man ikke lenger kan si hva man vill i den frie debatten, uten å nesten få ett "breivik" stempel eller blitt sett rart på. Jeg er også veldig lei meg for hver sjel som døde i aksjonen og føler med de etterlatte, akkurat som jeg også er lei meg for rundt 15.000 liv blir drept hvert år av ett lovverk som sier det er rettferdig.

Vi må passe oss for å tro at vi er bedre enn "massemorderen" fra Oslo, og tenke på at evig hvile kan man bare vinne ved Jesu blod og sann omvendelse. I Guds øyne er ingen rettferdige i seg selv, vi har alle forbrutt hans lover, bare de som søker tilflukt i Guds rettferdighet får nåde!

Men samtidig, så har staten lov til å bære sverdet for samfunnets skyld, og Breivik burde få strengere straff. Ikke alle rettigheter og All Inclusive, men heller ett råttent fengselshull i det minste. Men til slutt må han stå ansvarlig ovenfor den evige dommeren, og det er nok mye verre enn det norske domstolsystemet. Enhver sjel, uansett partitilhørighet og religion, er dyrebare for Gud. Og alle som dreper ett menneske, uansett grunn, må stå til ansvar for det.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Lov og orden

Publisert rundt 10 år siden

For den er Guds tjener for deg til det som er godt. Men hvis du gjør ondt, skal du frykte. For den bærer ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som gjør det onde”. (Romerne 13,4)

Bærer ikke sverdet viser til å bære å bruke våpen. Fordi sverd ble brukt til å ta folks liv, markere dette retten til å utøve dødsstraff mot dem som gjør straffbare handlinger. Det at Gud autoriserer styresmaktene som sine tjenere til å bruke makt, til og med å ta menneskeliv, er ingen motsigelse til budet ”Du skal ikke slå i hjel” (2.Mosebok 20,13). Ordet brukt i budet sikter til kriminelle mord, og omfatter ikke det å ta liv etter juridisk dom eller i krig. NT regner med at myndighetene trenger maktmidler for å kunne vareta sin oppgave, Rom 13,4.

Kommentar #7

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Dette er feil, Søyland

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Vårt Land, for eksempel, mottok i 2010 alene 82,3 millioner kroner i støtte.

Vårt Land mottok langt mindre i støtte. Og kva har pressestøtten med Hanne Nabintus påstandar om pengebruken i rettssaka å gjere? Dette er ei avsporing som er sletta, pressestøtten får vi diskutere ein annan gong

Kommentar #8

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ikke det Herland sa

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Er det et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen?

Jeg hørte Herlands innlegg i Debatten på NRK. Det var IKKE det at politiet burde skutt Behring Breivik før han fikk skutt flere, som var Herlands budskap. Det var at det hadde vært best (for Norge, for rettsstaten, for skattebetalerne - ikke godt å si) om han hadde blitt skutt. Dette ble understreket av at mannen var en uhyrlighet og at det burde i alle fall vært satt tak på hvor mye dette rettsoppgjøret skulle koste.

Slik taler den som vil ha cowboy-justis.

Men hvis det ikke var dette inntrykket Herland ville formidle, kan vi konstatere at hun er usedvanlig dårlig til å formulere seg og uttrykke sine meninger. (Og det har vi jo forsåvidt eksempler på fra før også). Hvis Herland mener det foreligger misforståelser her, er det bare å gå i gang med oppklaringen. Dette startinnlegget er ikke egnet til å noe slikt. Tvert imot. Her bekrefter hun sine sleivete meninger og forsterker inntrykket av hun vil ha cowboy-justis. (Cowboy-justis er tilnærmet lynsjejustis, altså den typen "rettferdighet" hvor man gjør kort prosess med dem som "åpenbart" er skyldige i et eller annet).

Lars Gule

PS: Nei, det er ikke bare jeg som oppfatter skjevt ut fra vrang vilje. I den aktuelle debatten reagerte John Olav Egeland (Dagbladet), Harald Stanghelle (Aftenposten), Mette Yvonne Larsen (bistandsadvokat for Utøya-overlevende) og flere andre med avsky mot Herlands meninger.

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En presisering

Publisert rundt 10 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Vårt Land mottok langt mindre i støtte.

Det var Mentor media, eierselskapet til Vårt Land som mottok 82,3 millioner i 2010, i følge denne kommentaren på nettavisen.

Øverst troner adm.dir Helge Simonnes i Mentor Media, som i år kommer til å passere 100 millioner kroner i statsstøtte og momsfrittak til sine to hovedaviser – Vårt Land og Dagsavisen.

I 2006 mottok eierselskapet 37,1 millioner i offentlig tilskudd for Vårt Land.

Siden har de kjøpt opp Dagsavisen og andre mindre publikasjoner, og i 2010 lød sjekken fra staten på 82,3 millioner kroner. Null moms kommer i tillegg. 

http://stavrum.nettavisen.no/?p=4646 

 

Kommentar #10

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Men hvis det ikke var dette inntrykket Herland ville formidle, kan vi konstatere at hun er usedvanlig dårlig til å formulere seg og uttrykke sine meninger.

I en opphetet debatt på direktesendt  tv, så er det ikke sikkert at Lars Gule heller hadde klart å uttrykke seg så klart som det fremstår i eget hode..

Uansett virker det som de som ville misforstå det hun sa har gjort det grundig.

De andre som forstrod hva hun egentlig mente var ikke så sjokkert, men tok det som en fornuftig tanke..uten tanke for at man rødmene måtte gjemme seg bak en pute som en "fornuftig PK'er" sa det her på VD

og mht til pengebruk, så er det våre skattepenger som brukes IKKE bare  Lars Gules penger eller  Statsministerens..

At det i disse dager brukes enorme beløp i en rettferdig rettsak, som igjen fører til en lang kostbar straff i en av states fengsler hvor denne skal rehabiliteres...er slikt som må til i en rettstat..

..men det må være lov å si seg uenig i en slik pengebruk, når man i alle år har brukt politiets budsjetter og bedredskapsplaner til salderingspost..

Hvorfor er det ingen mangel på penger når man kommer til rettferdige rettsaker, men stadig mangel nå det gjelder alt staten ellers holder på med..ett unntak her virker å være det multikulturelle prosjekt der virker det aldri å mangle penger..

Foruten dette kommer milliarder til oppbygging av det som ABB sprengte ..alt belastes skattebetaleren.

Hva  hjelper det å sende ett krav til ABB om skadeerstattning, det er jo som ett piss i havet..

Selvsagt er det uhyggelig å måle liv mot penger, men likevel er det akkurat det også staten gjør når de sier at de ikke har råd å støtte all livsforlengende behandling i helsevesenet..

Jeg tror folket påtross av denne uvilje til å betale ubegrenset med penger for ett liv fatter at alt har en økonomisk ramme...også det å ha ett politihelikopter i beredskap , det kan jo plutselig bli behov for ett..

Det viser 22/7 tydelig..

Kommentar #11

Hanne Nabintu Herland

89 innlegg  36 kommentarer

Lars Gule lyver

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg hørte Herlands innlegg i Debatten på NRK. Det var IKKE det at politiet burde skutt Behring Breivik før han fikk skutt flere, som var Herlands budskap

Lars Gule lyver på Verdidebatt om hva jeg sa på NRK Debatten 12.4. Se link, så kan enhver verifiere at mine ord om ABB var at mange uskyldige liv kunne vært spart dersom han ble skutt "mens ugjerningen pågikk": http://www.hannenabintuherland.no/?p=2066

Jeg poengterte nettopp at å redde uskyldige var poenget, og repeterte dette ved sendingens slutt. At John Egeland fra Dagbladet deretter gikk ut for å forsvare drapsmannens rett til IKKE å bli stanset, fremstår som temmelig absurd. Selv står jeg på ofrenes side.

Kommentar #12

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Sikkert

Publisert rundt 10 år siden
Hanne Nabintu Herland. Gå til den siterte teksten.

Lars Gule lyver på Verdidebatt

Ja, omtrent like godt som Hanne Nabintu Herland - både debatter på NRK, på Verdidebatt.no, i foredrag og bøker.

Med hennes lemfeldige omgang med fakta og (andres) meninger, bør hun kanskje gå litt stillere i dørene.

Lars Gule

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt er det uhyggelig å måle liv mot penger, men likevel er det akkurat det også staten gjør når de sier at de ikke har råd å støtte all livsforlengende behandling i helsevesenet

Nettopp!

For ikke å snakke om hvordan man skriker over seg over "alle de uføre". Ja, de er virkelig noen slemminger, de, som bare bruker av AP og SV sine penger. ;) De skal jo tross alt ha dem til å kunne forfordele sine venner og bekjente!

Sånt er ikke så farlig å si høyt. For disse gruppene greier ikke å ta igjen og har få muligheter til å forhandle seg frem til noe som helst.

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Med hennes lemfeldige omgang med fakta og (andres) meninger,

Konkrete eksempler hadde vel så absolutt fremstått noe mer seriøst, fra Gules side?

Hvordan skal trådstarter kunne forsvare seg mot slikt som det siterte?

Kommentar #15

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Med hennes lemfeldige omgang med fakta og (andres) meninger, bør hun kanskje gå litt stillere i dørene.

Jeg synes nå helst det er du som smeller med dørene, men det er så uendelig mye enklere å se flisen i andres øye enn sin egen bjelke..

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvor mange år har du bodd i utlandet Gule?

Publisert rundt 10 år siden

Nabintu kom til norge når hun var 19 år gammel. Hun har sett litt. Gule, hvor lenge ha har du levd i Norge? Hvor lenge har du levd i andre land?

Har du noen andre erfaringer?

Mvh Petter

Kommentar #17

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Litt dokumentasjon

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Konkrete eksempler hadde vel så absolutt fremstått noe mer seriøst, fra Gules side?

Hvordan skal trådstarter kunne forsvare seg mot slikt som det siterte?

Hanne Nabintu Herland sier ordrett i Debatten hun selv lenker til: "Det aller beste hadde vært at Breivik ble skutt og drept på Utøya, mens ugjerningen pågikk." Hun følger opp med at Norge burde lært av Frankrike, som skjøt den muslimske terroristen i Toulouse, selv om de to hendelsene er svært ulike.

I resten av det Herland sier, understrekes at det må være grenser for hva Behring Breivik skal koste det norske samfunn osv.

Og for dem som måtte orke å se på Herlands lemfeldige omgang med fakta, sannhet og historie (eller, eller noe mindre diplomatisk, hennes rør som man også kan kalle det), er det bare å kose seg med denne videoen:

Herlands beryktede foredrag i Bistandsnemda

Lars Gule

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Og for dem som måtte orke å se på Herlands lemfeldige omgang med fakta, sannhet og historie (eller, eller noe mindre diplomatisk, hennes rør som man også kan kalle det), er det bare å kose seg med denne videoen

Mitt poeng var ganske enkelt at det ikke må tas for gitt at alle her på VD har stor kjennskap til N.Herlands uttalelser og skriverier. Jeg er ihvertfall ikke en av dem. Noe av det handler om at jeg ikke liker måten hennes budskap legges frem. Hun fremstår ekstrem. Og som du sikkert har merket har jeg ingenting til overs for ekstremisme. Av noe slag. Og jeg hevder det ligger mer for enkelte å utvikle ekstreme holdninger enn det gjør for andre. Men dette vet jeg ikke om det finnes noe forskning på. Det vet kanskje Gule.

Samtidig forstår jeg behovet for en talsperson som N. Herland i dagens samfunn, der man helst ønsker å se bort fra behovet enkelte har for å få lov å holde kristne verdier i hevd. Dette gjør mennesker som henne og f.eks. Nina. K. Monsen til talspersoner og en slags beskyttere av kristne verdier - på godt og vondt. Ikke alle kristne deler deres verdier og er heller ikke tilhengere av deres uttrykksform. Like lite som sikkert alle humanister applauderer Gules utspill.

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

For det første

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

har stor kjennskap til N.Herlands uttalelser og skriverier. Jeg er ihvertfall ikke en av dem. Noe av det handler om at jeg ikke liker måten hennes budskap legges frem. Hun fremstår ekstrem. Og som du sikkert har merket har jeg ingenting til overs for ekstremisme. Av noe slag. Og jeg hevder det ligger mer for enkelte å utvikle ekstreme holdninger enn det gjør for andre

Må du sette deg inn i hva hun mener før du bruker ord som EKSTREM.Jeg trodde disse betegnelsene var forbeholdt gule og co jeg.....
Det Herland sier er IKKE ekstremt .Det er slikt enhver vettig samfunnsbevisst nordmann burde reflektere over.
Hun sier det veldig mange tenker...men på grunn av sin politisk ukorrekte måte å framføre det på,tør ikke mange å innrømme at hun treffer spikern MIDT på hodet.

Og når gule påpeker at Herland har samme tankegods som terroristen,prøver han samtidig å klistre henne og alle de som sympatiserer med hennes syn til ekstrem terrorisme.

Så uredelig er det...det gule driver med.

Kommentar #20

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kunnskapsløshet vs. kunnskaper

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Samtidig forstår jeg behovet for en talsperson som N. Herland i dagens samfunn, der man helst ønsker å se bort fra behovet enkelte har for å få lov å holde kristne verdier i hevd. Dette gjør mennesker som henne og f.eks. Nina. K. Monsen til talspersoner og en slags beskyttere av kristne verdier - på godt og vondt.

Herland har nok noen ekstreme oppfatninger i et og annet spørsmål, og på noen få områder deler hun deler av Behring Breiviks oppfatninger. Men mitt hovedankepunkt mot Herland er hennes kunnskapsløshet. Kombinert med en frekk stil som indikerer at hun vet hva hun sier, blir hun ganske provoserende.

Nina Karin Monsen derimot, hun er en kvinne med meninger som ligger langt fra mine, men hun har kunnskaper og farer ikke med lettbentheter av Herlands type.

Lars Gule

Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du verden!

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Og for dem som måtte orke å se på Herlands lemfeldige omgang med fakta, sannhet og historie (eller, eller noe mindre diplomatisk, hennes rør som man også kan kalle det), er det bare å kose seg med denne videoen:

Herlands beryktede foredrag i Bistandsnemda

Min første tanke var at dette måtte være en parodi.  Det var det altså ikke.  Ord blir fattige!

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herland

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Herland har nok noen ekstreme oppfatninger i et og annet spørsmål, og på noen få områder deler hun deler av Behring Breiviks oppfatninger. Men mitt hovedankepunkt mot Herland er hennes kunnskapsløshet. Kombinert med en frekk stil som indikerer at hun vet hva hun sier, blir hun ganske provoserende.

Er altså ekstrem FORDI hun har oppfatninger som ikke stemmer med dine.

Hun har en FREKK stil....Hun VET hva hun sier....

Hun er PROVOSERENDE...

Hun er ikke blond også vel....?

Kommentar #23

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Herland er ekstrem på noen områder

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

ekstrem FORDI hun har oppfatninger som ikke stemmer

Herland er ekstrem på noen områder, nettopp fordi hun har oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten.

Herland har lite greie på det hun uttaler seg om. Det er dokumentert av det hun sa i Debatten på NRK. Hun hadde ikke filla greie på hva som skjedde på Utøya, hvor politiet var og hva de kunne/burde gjort, politifaglig sett. Hun hadde ikke greie på hva som skjedde i Toulouse og sammenlignet med Utøya-hendelsene på et meningsløst grunnlag.

Men alle kan ta feil i en del detaljer i en aktuell sak. Så her kunne man kanskje avskrive det hele på kontoen for fakta-tabber. Det går ikke med hennes påstand om at det beste ville være at Behring Breivik ble skutt, som er moralsk-politisk ekstrem.

Dessuten har hun ekstreme virkelighetsoppfatninger på en rekke områder, jf. hennes rørete foredrag. Men det krever jo litt kunnskaper i historie mm. for å forstå at Herland prater tøv. I 55 minutter.

Så du videoen?

Lars Gule

Kommentar #24

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Ja, omtrent like godt som Hanne Nabintu Herland - både debatter på NRK, på Verdidebatt.no, i foredrag og bøker.

Med hennes lemfeldige omgang med fakta og (andres) meninger, bør hun kanskje gå litt stillere i dørene.

Onskapen har en tendens til å se og tolke det verste fra sine menings motstandere - det er dens natur.

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Herland er ekstrem på noen områder, nettopp fordi hun har oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten.

På seg selv kjenner man andre Lars Gule?

Du slenger jo om deg med ord som ekstrem og ekstemisme.  Har de ordene limt seg fast i skallen din?

Har du gått tom for andre skjellsord?

 

Kommentar #26

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Erru dum eller?

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har skrevet en bok om ekstremisme. Dette blir jeg spurt om. Ekstrem og ekstremist er ikke skjellsord. Det er uttrykk for bestemte posisjoner som lar seg beskrive og definere. Og det er det jeg gjør.

Hvilket man ville skjønt om man kunne lese.

Lars Gule

Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Hvilket man ville skjønt om man kunne lese.

Ekstremisme er et uttrykk som brukes for ytterliggående holdninger. I dagligtale, er bruken av ekstremisme eller prefikset ekstrem- gjerne tilfeldig og usystematisk. Det som oppfattes som «ekstremt» i noen sammenhenger, kan ansees for å være helt normalt i en annen. «Ekstremisme» oppfattes som en belastende eller negativ betegnelse og få eller ingen ville beskrevet egen ideologi som «ekstremisme». Det er hovedsakelig et uttrykk som blir brukt av andre.

Kommentar #28

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hun er sin egen

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Min første tanke var at dette måtte være en parodi.

beste parodi

Kommentar #29

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ekstremist-analyse

Publisert rundt 10 år siden

Da må en forstå det slik at det er helt OK å være ekstremist, altså ha oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten, bare en er venstrevridd eller rød. Da kan en bli professor med ansvar for andres utdannelse, en kan bli statsråd, samfunnsviter, LO forkvinne eller ekstremistforsker.  Jeg antar at Gules bok dveler mye ved disse paradokser. Så eksremist er neppe noe skjellsord, tvert i mot en hedersbetegnelse for folk med intelligens ut over gjennomsnittet.  Som også må gjelde Habintu Nerland, selv om hun ikke er eller har vært rød.

Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Antar?

Publisert rundt 10 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Jeg antar at Gules bok dveler mye ved disse paradokser.

Les boka før du uttaler deg - i stedet for å "anta" hva den inneholder.

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg kan godt

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg har skrevet en bok om ekstremisme. Dette blir jeg spurt om. Ekstrem og ekstremist er ikke skjellsord. Det er uttrykk for bestemte posisjoner som lar seg beskrive og definere. Og det er det jeg gjør.

Hvilket man ville skjønt om man kunne lese.

Skrive en bok om ekremimsme jeg og....DET er ikke det samme som at den boken inneholder fakta om hva ekstremisme er.....

(MODERATOR HAR HER FJERNA NOKRE SETNINGAR)

Kommentar #32

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

uverdig kommentar

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Men nå er det ikke alle av oss som har førstehånds kjennskap heller da....

om gules fortid.er alle kristne som villhunder som ikke gir slipp

Kommentar #33

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Herlands uredelighet!

Publisert rundt 10 år siden

Alle som fulgte debatten eller som tar seg tid til å følge de utlagde linker kunne/kan se at Herland hadde to, 2, sterke meninger rundt temaet skyting av gjerningsmannen på Utøya.

1. Gjerningsmannen burde vært skutt for å spare skattebetalernes penger og for å unngå det  mediesirkuset hun ufrivillig er blitt en del av.

2. Gjerningsmannen burde vært skutt for å berge uskyldige liv.

Hun startet med en lang utbrodering rundt pkt 1 for siden å pense inn påp pkt 2.

 

Punkt 2 kan sikkert diskuteres, men det er ikke uttalelsene rundt det punktet som hun fikk sterke reaksjoner på. Hun fikk sterke reaksjoner i studio fra meddebattanter og overlevende ofre fra Utøya.

Halleråker kritiserer henne  for uttalelsene rundt pkt 1, men Herland prøver på en særdeles uredelig måte å late som om hun blir kritisert for meningene rundt pkt 2!

Det er helt klart at pkt 2 er et langt mer akseptabelt standpunkt for mange enn pkt 1?

 

 

Kommentar #34

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Gjør det

Publisert rundt 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Skrive en bok om ekremimsme jeg og....

Det er de faglige forutsetningene som her er viktige (og de mener du jo at du har), ikke de personlige erfaringene.  Så skriv i vei!

Kommentar #35

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er da ikke ekstremt å skyte en terrorist

Publisert rundt 10 år siden

Han forventet det jo selv! Det er det som er normalt i slike situasjoner. Jeg tror mange i Norge har problemer med å si det for da undergraver de sin kritikk mot Israel. Det er det de gjør der.

Dette var i utgangspunktet en selvmordsaksjon fra hans side. Politiet kom mye senere enn han trodde. Da overga han seg heller til politiet i og med han betraktet seg som ferdig med aksjonen.

VG var der i helikopter lenge før politiet ankom. Det er pinelig å se politiet i en synkene båt på vei til Utøya.

Hvordan kan det ha seg at VG var der i helikopter før politiet. Politiet har ikke helikopter en gang. Kan det ha noe med ressurser å gjøre. At regjeringen gir mer i pressestøtte enn de gir til politiet? For å promotere sin egen propaganda? Da blir det plutselig vanskelig å diskutere fordi ressursfordelingen er så feil. Regjeringen burde vært langt hardere angrepet på dette punktet i ettertid. De slipper fri og det er fullstendig galt.

Mvh Petter

Kommentar #36

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg spør med åpent sinn

Publisert rundt 10 år siden

I mange saker jeg har fulgt med på så kommer det gjerne en forventet og forståelig uttalelse fra pårørende,  eller de berørte  selv:  "Så må vi gjennom dette forferdelige en gang til".   "Vi" kan erstattes med jeg, de, hun eller han.

Ut fra dette kan en stille spørsmålet om det av omsyn til ofrene og de overlevende hadde vært det beste om massemorderen hadde blitt skutt på Utøya. Eller om de overlevende og nære pårørende synes at  rettsaken som pågår er den beste terapi, uaktet om tiltalte blir kjent strafferettslig tilregnelig eller ei.

Er det noen som har tanker om dette ?

 

Kommentar #37

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er nok vitneutsagn

Publisert rundt 10 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Ut fra dette kan en stille spørsmålet om det av omsyn til ofrene og de overlevende hadde vært det beste om massemorderen hadde blitt skutt på Utøya. Eller om de overlevende og nære pårørende synes at

for at ofre vil ha ham dømt,ikke død.dette må du da ha sett?

Kommentar #38

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hadde det ikke vært bedre

Publisert rundt 10 år siden

Om politiet var der før VG slik at de kunne frata ham muligheten for å ta flere liv?

Mvh Petter

Kommentar #39

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det var noe slikt jeg hadde i tankene

Publisert rundt 10 år siden

 

Det var noe slikt jeg hadde i tankene da jeg skrev min kommentar #38

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22-juli-rettssaken-ble-for-mye-for-AUF-leder-6811849.html

Kommentar #40

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Mye kunne vært bedre

Publisert rundt 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hadde det ikke vært bedre Publisert 7 timer siden Kommentar #40

Om politiet var der før VG slik at de kunne frata ham muligheten for å ta flere liv?

Hadde det ikke vært bedre om Behring Breivik hadde blitt arrestert i Oslo etter at han hadde sprengt bomben der? Med lynrask reaksjon fra sikkerhetsvaktene som fulgte med på overvåkningskameraene burde de kunnet varsle politiet som kunne slå til Hadde det ikke vært enda bedre om Behring Breivik ble arrestert da han parkerte bilen utenfor regjeringsbygget? Sikkerhetsvakter inne i bygget kunne stormet ut og tatt ham Hadde det ikke vært enda mye bedre om Behring Breivik hadde blitt oppdaget av PST lenge før, for eksempel da han handlet ingredienser til sin bombe? Han var jo tollvesenets lister over kunder med skumle innkjøp Hadde det ikke vært fabelaktig mye bedre om Behring Breivik ble avslørt av PST da han søkte om våpentillatelser? Han hadde jo presentert høyreekstreme meninger på ulike nettsteder Hadde det ikke vært aller best om Behring Breivik ikke ble radikalisert på Internett? Det hadde jo vært en fordel om han ikke hadde lest Fjordman, Jihad Watch, Gates of Vienna osv., osv. Eller hadde det ikke vært bra om Behring Breivik ikke hadde vært født???

Det er mange ting man kan lure på. Men det betyr ikke at man forfaller til tåpelig cowboy-justis når det verste har skjedd. Da forsøker vi å lære av det OG beholde de verdier vårt samfunn er tuftet på, ikke svekke de verdiene Hanne Nabintu Herland våger å påstå at hun er opptatt av å forsvare (men som hun til de grader undergraver med sine uttalelser).

Lars Gule

Kommentar #41

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Uhaaaa...!

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Min første tanke var at dette måtte være en parodi.

Ja, dette er ekstremt, på en eller annen måte; jeg begynte å se, men holder faktisk ikke ut hverken innhold eller stil. Mine stakkars kinn knitrer i pinlig flauhet over at dette mennesket i det hele tatt tas på alvor noe sted, og av alle steder i Aftenpostens redaksjon?

Mangelen på motstrøms-stemmer må synes skrikende, sett fra kontoret til Åmås...

Kommentar #42

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Mine stakkars kinn knitrer i pinlig flauhet over at dette mennesket i det hele tatt tas på alvor noe sted, og av alle steder i Aftenpostens redaksjon?

du har sikkert en pute du kan gjemme ditt flaue ansikt bak..

Selv synes jeg ikke det var så sjokkerende, at hun drar tråder til den franske revolusjon og drar dem frem til i dag er faktisk ikke urimelig, i og med at det klasseløse samfunn også ligger til grunn i kulturmarxistismen .

i praksis er det ikke bygget ett klasseløst samfunn, men ett elitisk samfunn hvor de som sitter på toppen forklarer for legfolket hva de skal tro og mene..

om jeg skal dra dette videre så må man til en åndelig filosofisk bevegelse som i det 1 århundre etter kristus levde i den samme elitisme, det var disse som fant opp leg-begrepet..

Disse hevdet at det var den åndelige elite som hørte fra Gud, de andre som manglet denne kunnskap  ble kalt legfolk..

leg betyr vanlig  bare så det er sagt i motsettning til eliten som da blir u-vanlig..

en kjent bibelsk gren i så måte blir nicolaitene..

hvor nico betyr overvinne/stå over

og laitene betyr da de som er under disse som har åpenbaringen - dvs de vanlige legfolk.

Kommentar #43

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

I de kunnskapsløses verden kan bløffmakeren bli konge

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv synes jeg ikke det var så sjokkerende

Beklager, dermed har du også avslørt at du mangler kunnskaper. For det Herland sier i sitt foredrag er ikke bare et synspunkt, det er en framstilling av europeisk historie og idéhistorie som er hinsides all kunnskap og all fornuft.

Det er slik at nesten ALT Herland sier, er feil. Du behøver ikke tro meg, men da må du ta deg bryet med å lese litt historie og idéhistorie. Du må gjerne velge de mest konservative framstillinger du kan finne. Tar du deg bryet med å innhente kunnskaper om disse temaene, vil Herland sitte (enda mer) avkledd tilbake.

Lars Gule

Kommentar #44

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Beklager, dermed har du også avslørt at du mangler kunnskaper. For det Herland sier i sitt foredrag er ikke bare et synspunkt, det er en framstilling av europeisk historie og idéhistorie som er hinsides all kunnskap og all fornuft.

er det noe som jeg kan så er det historie Gule, selv om jeg ikke er skolert ved de skoler du har gått på så har jeg fra barndommen slukt alt av historie..

men du er selvsagt den vise som kan vise til skolegang, ,en det betyr ikke at "du eier" kunnskapen av den grunn.

Slik jeg har lest historien så er det ikke nok å bare se noen tiår tilbake, alt som hevdes idag har vært uttalt før i en eller annen versjon, også den ugudelige elitisme du står for..

Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Henger ikke på greip!

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv synes jeg ikke det var så sjokkerende

Ikke så sjokkerende?  Mulig det - men Herlands "forelesning" henger ikke på greip.  Hun vil ha fram et budskap - og plukker fram likt og ulikt etter eget forgodtbefinnende, som hun på et eller annet merkverdig vis prøver å klistre i hop. 

Muligens for å dekke over humbugen, velger hun så en framstillingsform som jeg her skal unnlate å karakterisere.

Kommentar #46

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg har lest historien så er det ikke nok å bare se noen tiår tilbake,

Det er nok det fornuftigste du har sagt på lenge, Larsen.

Kommentar #47

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det er slik at nesten ALT Herland sier, er feil.

i en verden med uskolerte mennesker så kunne du sikkert blitt trodd på en slik påstand, men jeg sliter med å se hva som er så feil med de linjer herland strekker historisk sett..

..men om en KUN ser det var din pidstall så er det godt mulig at det meste blir feil..

Kommentar #48

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er nok det fornuftigste du har sagt på lenge, Larsen.

..er det ironi eller?

du skulle bare visst hvor mye av fornuften jeg ikke bryr meg om..

Det er IKKE denne sort visdom jeg søker..men når man hevder å  kunne se alt klart uten å strekke blikket noe lenger enn noen tiår så må det være lov å korrigere..

Kommentar #49

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Mulig det - men Herlands "forelesning" henger ikke på greip.

du står selvsagt fri til å motbevise, men oftest blir det bare med injurerende karakstikker av alt hun sier..

Den samme taktikk bruker du i din besservisshet mht. at du tror du har en tittel som gir deg fagelig tyngde å skjule deg bak som "kan mangt" (om du ser ironien) , men det er ren elitisme også du bedriver..

Kommentar #50

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel?

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Den samme taktikk bruker du i din besservisshet mht. at du tror du har en tittel som gir deg fagelig tyngde å skjule deg bak som "kan mangt" (om du ser ironien) , men det er ren elitisme også du bedriver..

Elitisme?  Javel, ja.  Er det elitisme å forvente et visst minstemål av historisk etterrettelighet av Herland - som grangivelig er religionshistoriker?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere