Rune Staven

402

Forskjellen på sann og falsk åndelighet

Publisert: 20. apr 2012

Hei

 

 

Dette er viktige ord å ta til seg dette ble skrevet i ca 1890 av lindemann. Dette er et klipp i fra en bok. Å ransake seg selv er viktig, gjerne hver dag, mange tenker om man er åndelig så svever man høyt på en sky, men å være åndelig våken er en av de viktigste oppgavene vi har, mange ting vi kan gå glipp av, når man dupper av, eller sovner helt.

 

1. Den sanne åndelighet oppstår i åndens fattigdom.
Den falske åndelighet mangler åndens fattigdom.

2. I en sann åndelighet er det forsiktighet og frykt for synd.
Den falske åndelighet er djerv og uforsiktig.

3. Mennesker med sann åndelighet vil gjerne vite om de er kommet inn på en ond og feilaktig vei.
Mennesker med en falsk åndelighet vil ikke gå inn i en virkelig selvransakelse og tror det beste om seg selv.

4. En sann åndelighet fører med seg den ydmykhet at en underordner sine meninger under Guds Ord, og gjerne tror at andre sanne kristne forstår mer enn det en selv gjør.
Den falske åndelighet er fri og ubunden og avgjør det meste etter hva en selv synes.

5. 1 en sann åndelighet er en omhyggelig med å ta vare på den beleilige tid.
Den falske åndelighet verdsetter ikke anledningene Gud gir, aller minst anledningene til å lese Guds Ord hjemme.

6. I den falske åndelighet søker en fremfor alt etter åndelige «fornøyelser».
I en sann åndelighet ønsker en først og fremst å komme gjennom verden med en frelst sjel.

7. I en sann åndelighet spør en først om det en har tenkt å gjøre hører med til kallet gitt av Gud.
I en falsk åndelighet spør en bare etter om en kjenner seg i stand til å gjøre det en vil.

8. Den sanne åndelighet bedømmer sjelstilstanden mer etter gjerningene enn etter ordene.
Den falske åndelighet dømmer nesten bare etter det en sier, så hver og en som taler åndelig, anses for å være åndelig.

9. Den falske åndelighet holder den ene lære like god som den andre.
I en sann åndelighet skiller en mellom det som er rent og klart, og det som er falskt og dunkelt.

10. I den falske åndelighet spør en først etter om det forkynte ordet er behagelig.
I sann åndelighet spør en først om det er rett.

11. En sann åndelighet har en kamp og strid mot de åndelige fiender hele veien fremover, og det fører til at mennesket for det meste kjenner seg elendig.
I en falsk åndelighet har en ingen åndelige fiender eller vanskeligheter unntatt når Guds Ånd uroer mennesket med sine vekkelser.

12. I en sann åndelighet blir mennesket tilfreds og stille ved Guds Ånds velsignelser.
En falsk åndelighet gjør mennesket urolig og selvopptatt.

 

En åndelig selvransakeles kan være på sin plass, ikke bare for meg men alle. dethandler om å vinne et løp. arbeide på frelsens vei, å ikke ta for lett på frelsen.

Har vi tedens til å ta for lett på vår frelse?

Er man først frelst så er man frelst helt inn til himmelen?

er nåden nok selv om man lever i synd ?

Kan man fremdeles leve lovisk etter å ha motat Jesus som sin frelser ?

Er kristi lære den en og sanne veien ?

Kan vi fordømme andres lære.

kommer alle som tror til Himmelen ?

 

 

Mange spørsmål dette, men det er spørsmål som er viktige, for mange tar for lett på sin frelse, for det gjore ikke paulus. Han sa vi måtte arbeide på vår frelses vei. Hver dag kan være en kamp.og det kjennetegner en Nyskapning i Kristus vi er i strid.

 

 

MVH

Rine

 

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Feil

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Etter opplysninger hos Daniel utgjør 1260 dager (som år) tre tider og en halv tid av en total tidsramme på syv tider.

De 1260 dager utgjør i følge Åp.11.2-3 - 42 måneder (á 30 dgr.) , som i sin tur er det samme som 1260 dager, eller en halv uke i Dan.9.27, fordi en uke her er 7år, en halv uke er 3,5 år eller 42 mndr, eller 1260 dager, det er så tydelig som det kan få blitt.

Dan.12. handler om trengsel og frelse i endetiden, og engelen som taler ved Daniel forteller ham fra v 9:  Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden.10 Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå.11 Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager.13 Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

Dan 12,10 viser til Dan 8,11+, Åp 22,11 Dan 12,11 viser til Dan 8,13+, Matt 24,15
Note : det motbydelige som ødelegger: >11,31.

Legg forøvrig merke til at Matt.24.15 viser til profeten Daniel i selve teksten og at Matteus forteller akkurat det samme som Luk.21.20 ff skriver om.

Kommentar #52

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

det er så tydelig som det kan få blitt

Feil? Jeg kan ikke se at du har endt opp med noe med årstall, selv om du nevner endetiden i kommentaren din. Kunne du ta det med årstallet og utregningen i din neste kommentar. Slik blir det lettere for meg å oppdage feilen du mener jeg har begått.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #53

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Mulig du ser forskjeller, men du forstår dem tydelig vis ikke. 1:Kor.2.14 sier noe om dette

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Så lenge du ikke vet hva Gud mener med denne ådeligheten Gud snakker om, er du heller ikke i stand til å forstå det. Men det står at du dør og vekkes senere til livet igjen og da har du samtidig fått en åndelig kropp uten kjøtt og blod, du har fått et nytt legeme av en annen substans enn hva du nå er, og da er du en ny skapning

Hei Kjell K

 

 

Søker du Først Guds rike og Hans rettferdighet så vil du få alt det andre i tilegg:) men du må søke den ene og sanne først, du kan ikke gå noen omveier eller snarveier på veien. du kan ikke lage deg en regle med masse undskyldninger. for du ikke vil lære sannheten å kjenne. di sier det at jeg kommer med Fiction. Når ble Gud ord Fiction ?

 

Vi har en kropp, som består av kjød, når vi tar i mot Jesus omvender oss i fra synden så vil vi bli fornyet. en nyskapning vi blir i Kristus. det nye livet er gitt oss. Den Hellige Ånd har vi motatt. slik at vi kan stå i mot vår onde natur som er kjødet. derfor kan vi ta opp kampen mot kjødet. vi jobber ikke lengere i egen kraft men i Guds kraft.

Men du vet ikke dette fordi du aldri har opplevd å bli en ny skapning Kjell.  kjenner du ikke det kallet til pmvendelse i ditt liv.?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

:- )) !?

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Feil? Jeg kan ikke se at du har endt opp med noe med årstall, selv om du nevner endetiden i kommentaren din. Kunne du ta det med årstallet og utregningen i din neste kommentar

Hmm... du vet det Svein Ole at å gi seg ut med spådommer om tiden ikke er anbefalt å gjøre, så jeg foretar ikke slike beregninger, men holder meg til ordet og ser etter hva som er oppfylt eller ikke. Nå er alle årstall frem mot 2012 gått, men svært lite av skriften synes å være oppfylt., ikke engang 4.Mos.34.6 ser ut til å ha gått i oppfyllelse. Så de årene som du har regnet ut kan komme til å synes svært lange. Husk at Gud ikke fullførte himmelens og jordens hær før på den 7.dag (1.Mos.2.1-2) og at Jesus ikke fikk navnet sitt før etter at det hadde gått 8, (Luk.2.21 så da vet jeg neimen ikke hvordan det regnestykket vil bli seende ut? 

Kommentar #55

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hmm... du vet det Svein Ole at å gi seg ut med spådommer om tiden ikke er anbefalt å gjøre, så jeg foretar ikke slike beregninger, men holder meg til ordet og ser etter hva som er oppfylt eller ikke.

Nå var det for all del ikke spådommer jeg bad deg komme med, men utregningen og årstallet etter mange av de opplysningene du tross alt tok med i én av dine tidligere kommentarer.

Hadde du kommet frem til 1844, ville årstallet utvilsomt være til hjelp for deg i ditt konsentrerte søk for å finne det som er oppfylt.

Om du hadde du vært mattelærer i den videregående skolen - og med en slik holdning - ville nok elevene dine ganske fort ha rapportert deg til rektor ;-)

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Riket som skal komme og betaling mot DHÅ

Publisert nesten 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Søker du Først Guds rike og Hans rettferdighet så vil du få alt det andre i tilegg:) men du må søke den ene og sanne først, du kan ikke gå noen omveier eller snarveier på veien

Hei sann!

Ja, jeg skal prøve - men jeg venter til hans veier først blir rette, det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja:
        En røst roper i ødemarken:
        Rydd vei for Herren,
        gjør hans stier rette!
Det var forresten på den tid Johannes sto frem i ødemarken og ropte:«Vend om, for himmelriket er nær!»  

PS: Matt 3,2 viser til Jer 3,12-22, Hos 14,2, Dan 2,44, Dan 7,14, Jes 52,7, Matt 4,17, Matt 10,7

Dan 2,44:Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet.

Dette riket er ikke kommet nært engang, og omvendelsen, hva betydde så den? Apg.8.14:

Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned.15 De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd.16 For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn.17 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.18 Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger19 og sa: «Gi også meg denne makt, slik at den jeg legger hendene på, får Den Hellige Ånd!»20 Men Peter sa til ham: «Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger!21 Du har ingen lodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud.22 Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren at han må tilgi deg at du kunne tenke på noe slikt. 23 For jeg ser at du er full av bitter galle og fanget i ondskap.»

Dette var grunnlaget for omvendelsen at en trodde en kunne kjøpe DHÅ for penger, så dum er jeg ikke Rune, at jeg går til alters for å gi penger for å få DHÅ.

Kommentar #57

7 innlegg  815 kommentarer

Har ikke lest tråden her

Publisert nesten 10 år siden

men forskjellen på sann og falsk åndelighet er lydighet.

Lydighet til Bibelen,DHÅ, Pastoren og alle andre autoriteter som Gud har innsatt i Himmel og på jord.

"Den religiøse ånd benytter Mitt ord for å gjennomføre sin egen vilje." fortalte Gud John Bevere.

Den religiøse ånd står i opprør til Guds Ord, (logos) og vilje (Rehma), men dette presteskapet er eksperter på legge an en from og kristen maske, men innenfor skjorten kryper ormene.

Kommentar #58

7 innlegg  815 kommentarer

Den profesjonelle vantroen

Publisert nesten 10 år siden

Den profesjonelle vantroen

I den profesjonelle vantroens maktsfære kveles troens kraft, Åndens frihet og evangeliets radikalitet, skriver Ulf Ekman.

Den profesjonelle vantroen har søkt maktens sødme, og har solid forankring i maktens kontaktskapende nettverk. Gjennom disse kan man på en smidig måte formidle beroligende uttalelser som tilfredsstiller verden og bringer urolige sinn til taushet.

Fenomen

Den profesjonelle vantroen er et fenomen som sprer seg til de høyeste instanser, som luktløs røyk. Den er smidig, tilpasningsdyktig og meget var for trender. I sitt system har den utviklet et variert og meget nyansert ordforråd, og har utmerkede sanseorganer som oppfatter når man bør tale og når man bør tie. Som regel gjelder det å tie.

Med veloverveide og diplomatisk intetsigende setninger klarer den å kvele uro og kritikk, og motsi opinionen på grasrotnivå. Den har en godt innstudert – eller utstudert – metode for å legge til rette, og er verbalt sett meget velutviklet. En troende på grasrotnivå har som oftest ikke en sjanse, har ikke noe å stille opp mot denne verbale slagkraften, og har ikke den profesjonelle vantroens velsmurte kontaktnett. 

Avvik

Den profesjonelle vantroen har lenge søkt maktens og innflytelsens sødme, og har god forankring i det kontaktskapende nettverket av foreninger og forsamlinger. Gjennom disse kanalene kan man på en smidig måte formidle beroligende uttalelser som både tilfredsstiller verden utenfor og bringer til taushet urolige sinn i egne rekker.

Den profesjonelle vantroen vet hvordan man hanskes med troen, med det teologiske innholdet og med Bibelen, slik at man beholder de naivt troende samtidig som man får overbevist verden om at man ikke er fanatiker, entusiast eller gammeltroende, eller at man på andre måter avviker fra samfunnets homogene mønster. 

Green-effekten

Gjennom denne balansegangen har man utviklet et språk som er så fullt av nyanser at den vanlige troende ikke henger med eller klarer å avsløre det. Det verste den profesjonelle vantroen kan støte på, er den såkalte Green-effekten, som er en følge av at en ”enkel preken fra landet” sier gale ting til gal tid, og faktisk for voldsom oppmerksomhet for det. 

I den profesjonelle vantroen er religiøs oppførsel en betydelig ingrediens. Den ekte bibelske ydmykheten, bygd på sannhetenes grunnvoller, har blitt byttet ut med den polerte mildheten som bak sitt tomme smil skjuler en jernvilje og et krav om konformitet. Med en flom av ord kan man lett støte fra seg avvikende oppfatninger, for kravet om konformitet fører til at svært få orker å gå mot strømmen.

Åndens frihet

Det er få som i disse tider holder ut å bli stemplet som fundamentalister, bokstavtroende, gammeldagse eller religiøse. Frykten for å være gammeldags, for å være passé, for å være intellektuelt eller teologisk uopplyst, skremmer de fleste til taushet. 

Den intellektuelle stoltheten søker rastløst etter det nyeste, og forakter alltid det gamle og enkle. Lengselen etter samfunnets ros og berømmelse, og maktens innflytelse over den gruppen man representerer, skaper forutsetninger for den profesjonelle vantroens eksistens.

Der, i den profesjonelle vantroens maktsfære, skapes de oppfatningene, den innflytelsen og de strukturene som langsomt kveler troens kraft, Åndens frihet og evangeliets radikalitet.

Åndelig festningsverk

Når den profesjonelle vantroens samfunnsstruktur er ferdig, står troen igjen som et restprodukt, som et eksotisk eksempel på hvordan det en gang var. Troen har blitt nøytralisert og tømt for sitt egentlige innhold.

Da har troen blitt ufarlig og interessant som en museumsgjenstand, men irrelevant for det moderne fellesskapet. Et åndelig festningsverk har blitt reist, evangeliet har fått munnkurv, og den kristne moralen har blitt kastet på historiens fylling.

Dette skjedde ikke på grunn av ytre, samfunnsmessig tvang, men på grunn av den profesjonelle vantroens lengsel etter å bli akseptert av verden, dens evne til å tilpasse seg, beslutningen om å tie når man burde tale og motviljen mot å være avvikende på noen som helst måte.

Man trodde ganske enkelt ikke på det Jesus hadde sagt, man ville ganske enkelt ikke følge Ham på Hans vilkår. Den smale sti ble tom og den brede vei overfylt, og myndighetene ble endelig fornøyde.

Ulf Ekman / hentet fra Magazinet, før fusjonering med Dagen.

Kommentar #59

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette var grunnlaget for omvendelsen at en trodde en kunne kjøpe DHÅ for penger, så dum er jeg ikke Rune, at jeg går til alters for å gi penger for å få DHÅ.

Hei Kjell

 

 

Alle som har en sann omvendelse har fått den Hellige ånd, det er noe som blir gitt oss. ved omvendlsen i fra synd.  røsten som roper i ødemarken vil advare oss. så vi ikke ender i fortapelsen. vend om. hvis man ikke vender om så vil man gå fortapt.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

men forskjellen på sann og falsk åndelighet er lydighet.

Lydighet til Bibelen,DHÅ, Pastoren og alle andre autoriteter som Gud har innsatt i Himmel og på jord.

"Den religiøse ånd benytter Mitt ord for å gjennomføre sin egen vilje." fortalte Gud John Bevere.

Den religiøse ånd står i opprør til Guds Ord, (logos) og vilje (Rehma), men dette presteskapet er eksperter på legge an en from og kristen maske, men innenfor skjorten kryper ormene.

Hei Odd arne Lande

 

 

Da burde du først ha lest det som var i innlegget:)

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Profetien om den siste uken, de 7 siste årene

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Nå var det for all del ikke spådommer jeg bad deg komme med, men utregningen og årstallet etter mange av de opplysningene du tross alt tok med i én av dine tidligere kommentarer.

Jeg ser jo at det er mange ting som er oppfylt frem mot 1844, men det står det vel om i våre historiebøker? Sammenligner en disse opp mot Bibelen som er profetier (syner for fremtiden) kan en ikke si at noe av det som står i historiebøkene er til sammenligning, men du vil vel gjerne tro det, men meg klarer du ikke overbevise. Fremleggelsen av tiden i Luk.21.20 ff og Matt.24.15, viser til Dan.11.31 som i sin tur viser til Dan. 9.27 hvor du fra Dan.9.24 selv kan lese om de 70 siste uker av endetiden som fremstår som 490 år. Denne tiden er nærmere forklart hos Matt.1.17 som 14 ættledd, hvorav hvert ættledd utgjør 35 år (35x14 = 490 år) Utregning av hvor langt et ættledd strekker seg finnes forklaring på hos Job 42.16 som levde videre i 140 år og fikk se sine barn i 3. og 4. ledd (140:4 = 35)

Tiden i Dan.9.24 -27 om de 70 uker/ 490 år gjelder for fastsettelsen av Israels hellige folk og den hellige byen, til ondskapens fastsatte grense er nådd og til syndens opphør og til å stadfeste (historiefeste) profeti (fremtidssyner) og til at et aller helligste blir salvet. (Guds rikes komme)

Dan.9.27 tar for seg den aller siste uken av denne tiden (7 siste år) denne uken er delt på midten: Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. - Denne delen utgjør 1260 dager, eller 42 mndr. Åp.11.2-3: Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen. 3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» )

Den andre delen av Dan.9.27 lyder slik: På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Dette forteller også Matt.24.15 ff også om, men også Åp.13.5: Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. - Dan.7.25 beskriver den samme tiden: Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid - (som er en halv uke, som er 3,5 år eller 1260 dager, eller 42 mndr.- det siktes her antakelig til den første halvdel av uken hvor ofringen vil opphøre) Fra midten av uken blir retten satt og heskermakten fullstendig ødelagt. Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.» (v26-27)

Denne uken (7 år) som er delt i to er også nevnti Bibelen som de 3 år og 6 måneder i Luk.4.25: Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet.


Jak.5.17: Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. 18 Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde.

Den siste uken som er 7 år, er altså nevnt på mange forskjellige måter og innehar altså i seg to perioder på 1260 dager, i midten av uken tar Herren over makten og det blir alminnelig fred på jorden. Og Gud hvilte på den 7.dag fra sine gjerninger. Verre er det ikke med regnestykket. De 1290 dager er regnet fra de 1260 dager (fra midten av uken og 30 dager fremover) de 1335 dager likeså, de utgjør 45 dager fra midten av uken.

Tiden er deg gitt

 

 

 

 

 

         

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du

Publisert nesten 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Alle som har en sann omvendelse har fått den Hellige ånd

går å vaser i din egen menneskelige ånd, du tror, mener og antar en masse som må rettes på i forhold til bibeltekstene, skikk dere ikke etter denne verden. (Rom.12.2)

Kommentar #63

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

De 1290 dager er regnet fra de 1260 dager (fra midten av uken og 30 dager fremover) de 1335 dager likeså, de utgjør 45 dager fra midten av uken.

Tiden er deg gitt

Dette ble vel litt uoversiktlig, Kjell, men takk for opplysningene.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg ser det

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Dette ble vel litt uoversiktlig, Kjell, men takk for opplysningene.

Utgangspunktet for de 1260, 1290 og 1335 dager må være det samme, regner en tiden baklengs fra slutten av det 7. årtusen skulle det ikke være langt unna?

Kommentar #65

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Måneår eller solår?

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Utgangspunktet for de 1260, 1290 og 1335 dager må være det samme, regner en tiden baklengs fra slutten av det 7. årtusen skulle det ikke være langt unna?

Hei Kjell :-)

Jeg ser du regner med disse dagene (årene ) som oppgies i bibelen. Sikkert uforståelig for alle som ikke har innsett sammenhengen mellom bibelen og astrologien som den tids vitenskap. Men er noe i virkelig orden, så er det planetenes gang over himmelvelvingen, som også ga de greske gudene deres navn.

Men det som slo meg! - Har du prøvd å regne i forhold til måneår ( ikke solår) slik den muslimske kallenderen gjør? Det skulle vært veldig interesant?

Muhammed kallender startet i år 622 som år 0.

I år starter Ramadan 22 aug. og etter det så går islam inn i måneåret 1434

Mens Iran som holder seg til solår, gikk inn i år 1391 den 21.03.2012

Når jeg selv regnet på dette, så fant jeg i allefall at vårt år 1844, samsvarte med muslimenes måneår 1260 :-)

masse hilsen mette

Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Matt.17.15

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men det som slo meg! - Har du prøvd å regne i forhold til måneår ( ikke solår) slik den muslimske kallenderen gjør? Det skulle vært veldig interesant?

Hei Mette!

Det var da nifst så hardt dette slo deg da? ;-)) Ja, dette skulle du likt å vite - jeg også! Men jeg kan jo si det slik at vår felles skribent har uttalt følgende:

Når jeg teller de år som har gått siden verdens skapelse inntil Noahs fødsel, er det gått 1506 år, og fra Noahs fødsel til Arkens ferdiggjørelse, nær syndefloden gikk det 600 år --Om det var Solår eller Måneår eller en blanding vet jeg ikke, men jeg regner dog at de hellige skrifter regner dem for Solår - resten tar jeg på pm.

Jefr.Salm.136.7-9

Kommentar #67

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

går å vaser i din egen menneskelige ånd, du tror, mener og antar en masse som må rettes på i forhold til bibeltekstene, skikk dere ikke etter denne verden. (Rom.12.2)

Hei Kjell

 

 

Den Hellige ånd ble gitt oss da Jesus forlot oss i skyen.

I johannes k 7 v 37

37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»39Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

 

Dette var ånden vi skulle få. og den er oss blitt gitt for de som tror.og det levende vannet skal stømme igjennom oss som tror. Jesus var heligjort da Han inntok plassen på høyre side ved siden av Faderen.

 

MEN DU VIL IKKE FORSTÅ DETTE FØR DU MOTAR DEN HELLIGE ÅND I DITT LIV.

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Regnestykket

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Når jeg selv regnet på dette, så fant jeg i allefall at vårt år 1844, samsvarte med muslimenes måneår 1260 :-)

Det var jo interessant at du får muslimenes år 1200 til å stemme overrens med år 1844, muslimene ligger 579 år etter vesten, så årstallet ville blitt år 1779. (År 2008 = muslimenes år 1429 http://www.islam.no/faq_480_6703_7991.aspx)
Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dårig sikt

Publisert nesten 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Den Hellige ånd ble gitt oss da Jesus forlot oss i skyen

Ok! Her er det stort sett overskyet hver dag. :-) Når var den store festdagen da? Joh 7,37 viser til 3 Mos 23,36, Jes 55,1, Joh 4,10-14, Åp 21,6+

Kommentar #70

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Var det slik?

Publisert nesten 10 år siden

William Miller profeterte at jesus skulle komme tilbake igjen i 1844. Gjorde han det?

Nei, han gjorde ikke det. Så var det det noen som ikke ville gi slipp på det. De sa at da starter "Den undersøkende dom". Hvor forvillet kan man være? Den himmelske tid har absolutt ingenting med den jordiske tid å gjøre.

Jeg skal imidlertid gi adventistene rett på ett punkt. Det er Sabbaten vi skal holde. Vi i vesten holder søndagen. Det som er viktig er at vi ofrer en dag til Guds ære. Hvilken dag det er kan da umulig vare så viktig så lenge du har et rent hjerte. Det kommer an på hvilken kultur du er oppvokst i. Spørsmålet er er hvilken Gud du tror på og tar imot. Det er slik jeg ser det.

Mvh Petter

 

Kommentar #71

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Til Kjell

Publisert nesten 10 år siden

Siterer deg, da sitatfuksjonen ikke virker:

"Det var jo interessant at du får muslimenes år 1200 til å stemme overrens med år 1844, muslimene ligger 579 år etter vesten, så årstallet ville blitt år 1779"

.........................

Det du ikke har tatt høyde for i dette regnestykket, er at et måneår er kortere enn et solår. Hvis begge tidsregningene startet i vårt år 622, så er vi nå i solår 1391 og i år 1434 vel ut i september en gang.

Ramadan, som kommer før et nytt år, varierer fra år til år.

Det er 1222 solår mellom år 1844 og år 622. I fjor gjorde jeg denne utregningen i en annen tråd:

X       = (1222 : 1390) x 1433  = 1259,8028

Jeg tror fortsatt det stemmer?

mvh  mette

Kommentar #72

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal imidlertid gi adventistene rett på ett punkt. Det er Sabbaten vi skal holde. Vi i vesten holder søndagen. Det som er viktig er at vi ofrer en dag til Guds ære. Hvilken dag det er kan da umulig vare så viktig så lenge du har et rent hjerte. Det kommer an på hvilken kultur du er oppvokst i. Spørsmålet er er hvilken Gud du tror på og tar imot. Det er slik jeg ser det.

Hei Petter

 

 

Hva sa Jesus hver gang han ble konfrontert av fariseerne, om sabbaten, her er et av de svarene Jesus kom med.

  Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat?24Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!

 Det er ikke det vi gjør på sabbeten men at vi gjør dette for å ære Gud. og som du sier så spiller det ikke noe om hvilken dag vi holde Hellig,bare vi gjør det i tro.

 

MVH

Rune

Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forståelig, men uforståelig konklusjon.

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror fortsatt det stemmer?

Hei Mette!

Vel, regnestykket er kanskje riktig nok slik du har satt det opp, men spørsmålet er hva skal dette bevise? At muslimenes år 1260 er vestens år 1844 forstår jeg, men hva har muslimenes år 1260, eller vestens år 1844 med Bibelens opplysning om de 1260 dager som igjen er opplyst er 42 måneder, i Dan.9.27 er dette det samme som 1/2 uke, altså 3,5 dag som igjen er 3,5 år eller 42 måneder, eller 1260 dager. Jeg skjønner ærlig talt ikke tankegangen her hvordan 1260 dager kan bli til muslimenes år 1260?

Det er jo grundig slått fast at 70 uker er 14 ættledd eller 490 år, men disse kan være enten solår eller måneår. Den siste uken er da det samme som 7år. Dette regnestykket handler heller ikke om et fasatt tidspunkt fra en eller annen kalender, men en tidsperiode i fremtid som skal vare i 490 år (70uker) for å bli ferdig med all ondskap, synd inntil en evig rettferdighet er kommet. Dette skjedde absolutt ikke i 1844 og startet heller ikke derfra, desverre. :-)

Kommentar #74

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ærlig talt ikke tankegangen her hvordan 1260 dager kan bli til muslimenes år 1260?

Fint at Mette tok tak i problemstillingen da jeg falt litt ut ved din orientering. Her er imidlertid sammenhengen, Kjell:

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der! Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen. Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Johannes’ Åpenbaring 11:1-3.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #75

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Målestenger og murer på alle kanter

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der! Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.

Ja, det er nok flere som blir satt ut her synes ikke jeg fikk noen forklaring på hvilket forhold den siste halve uken har til muslimenes år 1260?

Referatet fra Åp.11.1-2 er grei, : Åp 11,1 viser til Esek 40,3ff  - siterer fra v2: I syn fra Gud tok han meg med til Israel og satte meg ned på et meget høyt fjell. Der var det mot sør en bygning som lignet en by.  3 Han førte meg dit.
        Og se, en mann, lik bronse å se til, sto i porten med linsnor og målestav i hånden.
 4 Mannen sa til meg: Menneske, se med øynene og hør med ørene og legg deg på hjertet alt det jeg viser deg; for du er ført hit for å se. Alt det du ser, skal du fortelle til Israels hus.
Se! Utenfor tempelet gikk det en mur på alle kanter. I hånden hadde mannen en målestav, seks alen lang, hver alen en håndsbredd lenger enn vanlig. Han målte murverket. Det var én målestav tykt og én målestav høyt. Osv...

 Åp 11,2 viser til Dan 7,25, Dan 12,7, Luk 21,24, Åp 12,14, Åp 13,5

Dan.12.7: Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt.»  (Det er det samme som 1260 dager) - Åp.12.13: dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. 14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. -Åp.13.5:Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.

Nok en gang, hva har dette å gjøre med 1844?

Kommentar #76

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette regnestykket handler heller ikke om et fasatt tidspunkt fra en eller annen kalender, men en tidsperiode i fremtid som skal vare i 490 år (70uker) for å bli ferdig med all ondskap, synd inntil en evig rettferdighet er kommet. Dette skjedde absolutt ikke i 1844 og startet heller ikke derfra, desverre. :-)

Det er det heller ingen som har hevdet. Daniel 9:24, som gir informasjon om de sytti ukene (som 490 år – ett år for hver dag etter 7x70=490), har som utgangspunkt året dekretet om Jerusalems oppbygning ble tatt til følge. Altså år 457 f.kr. Om dette kan du lese mer om her.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #77

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. -Åp.13.5:Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.

Nok en gang, hva har dette å gjøre med 1844?

Det har med år 1844 å gjøre at dyrets tilmålte tid, 42 måneder, var sluttført nevnte år, eller år 1260 etter den islamske kalender. 1260 år er som vi har vært inne på 42 måneder i denne profetiske sammenheng (én dag for hvert år). Legg merke til at Dyrets tid synes å være nokså sammenfallende med tiden de to vitnene – profetene kledd i sekk - var gitt. Da kan det vel ikke være så mange alternativer før denne dag og etter Jesu korsfestelse.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #78

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvor ble det av nedleggelsen av den store by og jordens konger?

Publisert nesten 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det har med år 1844 å gjøre at dyrets tilmålte tid, 42 måneder, var sluttført nevnte år, eller år 1260 etter den islamske kalender. 1260 år er som vi har vært inne på 42 måneder i denne profetiske sammenheng (én dag for hvert år). Legg merke til at Dyrets tid synes å være nokså sammenfallende med tiden de to vitnene – profetene kledd i sekk - var gitt

Fra Abraham til David 490år, David til Babylon 490 år, Babylon til Kristus 490 år - til sammen 1470 år - fra Kristus til 1844 = 374 år, hvor vil du hen med dette? Slutten av de 1260 dager tilsvarerer Jesu frelse, og det Babylonske rike, dyret har sin tid frem mot dette, Matt.1.17.

Slik du forklarer dette, spiser du opp historien og tiden fra Abraham frem mot Kristus på 1470 år, da du bruker 1260 dager som år, (da gjenstår det bare 210 år av hele perioden frem mot Babylons fall) og plasserer Kristus i 1844, hvor dyret (Babylon) faller i 1844, hvilken verdensby falt i 1844, om du sammenhoder dine opplysninger om dyrets tid med Åp.17-17-18 ? Den som hadde fullstendig kongedømme over jordens konger?

Videre blander du opp en kraftig røre ved å gjøre om 1260 dager (42mndr) til 1260 år, og så gjør du 42 mndr til 1260 dager for så og gjøre disse dager om på nytt igjen til år!!! Dette kaller jeg en helgardering de luxe, den måten å regne på kan da ikke være holdbare for Bahai engang? Bibelen er enkel å grei å bruke, Dan.9.24 sier at 70 uker er bestemt for det hellig folk og den hellige by. 4.Esra 7.4 sier at dette skal være en uke av år. 44 Slik skal det gå når jeg holder dom, og du (Esra) er den eneste jeg har fortalt det til.

Når 70 uker er det samme som uker av år, betyr dette at hver dag er det samme som 1 år, og en uke er da 7år, og slik blir profetien fra Jesus oppfylt i Matt.18.22:

«Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! Dette passer med alle skriftsteder som jeg tidligere har nevnt, hvor tiden fra Babylon til Kristus utgjør 14 ledd á 35 år som blir 490 år, og blir som Jesus sier 70x7. En uke er således 7 år og utgjør 2520 dager, eller 84 mndr., men i midten av uken settes det opp en pakt, og det har gått 1260 dager eller 42 mndr. samtidig som det ennå gjenstår en halv uke, eller 1260 dager, eller 42 mndr. Hvor verderstyggeligheten settes opp, og ødelegger inntil den som ødelegger er lagt ned. - Og dette historiestykket synes jeg mangler i det Herrens år 1844.

Mvh

Kommentar #79

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ærlig talt ikke tankegangen her hvordan 1260 dager kan bli til muslimenes år 1260?

Nå var det bare min mening å påpeke noe jeg selv fant interessant, og spørre om dette med måneår var noe som var aktuelt å tenke på for deg i dine utregninger?

Men jeg leser det dere skriver og innser, at når det gjelder å forstå profetier har jeg egentlig veldig lite å fare med. Jeg vil ikke begi meg ut på det.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #80

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Interessant å vite

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Nå var det bare min mening å påpeke noe jeg selv fant interessant, og spørre om dette med måneår var noe som var aktuelt å tenke på for deg i dine utregninger?

Jeg må si at jeg ikke hadde satt meg inn i solår i det hele tatt, før du nevner år 1391 som år 2012 i Iran. Muslimenes kalender visste jeg om fra før som månekalenderen og at den har ca. 11 dagers forskyvning for hvert år. Det er jo intressant å se dette i en forskningssammenheng, men jeg forsker egentlig ikke så mye på år. Dette er ikke noe en har særlig bruk for heller, men takk allikevel for opplysningen! :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere