Sten André Fagermo

59

Multikulturalisme, noe nytt?

Jeg vil gjerne dele noen tanker om dette temaet, og vil ta min egen hjembys nære historie som eksempel.

Publisert: 16. apr 2012

Før den siste verdenskrig, fantes det nemlig multikulturalisme i Nordens Paris også.

På 30-tallet og bakover bodde det i Tromsø i tillegg til nordmenn, også samer, kvener, jøder, tatere og svensker med flere. Min egen bestemor har fortalt meg mang en gang om å handle på basaren hos jødene, om reisende tater-følger og samenes nydelige reinsdyrkjøtt.

 Hver gang jeg går forbi Caplan-gården i sentrum der basaren var for eksempel, føler jeg en ganske sterk fornemmelse av hvordan det ville vært den gang for over 70 år siden. Eller hvis jeg ser en same i kofte gående ned langs Storgata, den dag idag som på den tiden.

Hvis jeg skulle beskrive min egen etnisitet som nordmann for å ta ett eksempel, ville den vel bli kanskje som følger (grovt overslag):

60 % norsk

20 % kvensk

20 %samisk

og 10 % spørsmålstegn kanskje ( har hørt om en tater i slekta fra Øst Finnmarks-området f.eks, men er usikker på om det stemmer)

Men siden dette ikke er noe slektsforum, vil jeg bringe mine tanker videre til dagens samfunn og dagens utfordringer. Som nordmann først og fremst deler jeg manges bekymring om hva morgendagen bringer. Da tenker jeg først og fremst på våre muslimske landsmenn. Med en urovekkende rettssak pågående nå, bringer det tankene mine tilbake 70 år siden, og hvordan det var dengang. Den gang som nå, var det et semittisk folk, som fikk mye av skylden for alt som var galt i verden. Da jødene, nå araberne, men også ikke-semittiske muslimer. Det er snakk om konspirasjoner om verdensherredømme som går igjen. Og nei, jeg er ikke blind på islamismens farlige sider, men jeg liker å se på hvert enkelt menneske, ikke grupper.

Også jødene får lide i dagens samfunn, fra Hitlers håndlangere som før, men også dessverre fra noen muslimer som ikke klarer å skille mellom Israels brutale behandling av palestinere, og bokens folk. Synes forresten det er en skam at ikke jøder kan gå med kippah i Oslos gater f.eks, uten å bli antastet.

For å komme til poenget, var Europa noe bedre før? Må det virkelig skje (Gud forby) en tredje verdenskrig?

Jeg personlig, har ikke noe tro på verken Armageddon eller noen ny verdenskrig. Men hatet blomstrer blant oss, og enkelte grupper  fra flere hold gjør sitt beste for å holde ilden i gang.

Fredsfyrsten kaltes Jesus, kanskje kunne menneskehetens mest edle sønns , ord og handlinger stå som ett eksempel?

Jeg ville bare dele noen av mine tanker og bekymringer når det nu går mot midnatt, og må si jeg gruer meg litt til morgendagens fortsettelse av skrekken fra i fjor sommer......

Dem som vil kan kommentere, men uansett, jeg ber for vårt land og vårt folk uansett bakgrunn og tro.......

Guds fred med dere alle

MVH

SAF

 

 

 

Kommentar #1

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Dagens multikultur-doktrine er ideologi

Publisert over 9 år siden

Norge har vært multikulturelt siden istiden, og kanskje enda litt lenger. Men det er nå bygd opp en ny fortolkning av multikultur-begrepet som en påkladd over den ideologi som ligger i bunnen av SV og Arbeiderpartiet. Gjennom multikultur-doktrinen mener man å ha gjenvunnet muligheter for relansering av ideologiske konsepter som kom fryktelig i klem da Berlinmuren falt i 1989 og Sovjet-Russland gikk i en relativ oppløsning i 1991.

I Norge er det Arbeiderpartiet som i regjeringsposisjon har modulert det nye multikultur-doktrinen inn i sitt ideologiske bildet, i et uhyre ladet maktperspektiv der media blir et offensiv redskap for videre lansering. Som en del av dette er det lagt opp til intensive forsøk på å stigmatisere alle dem som identifiserer den forslitte Arbeiderparti-ideologien og dne doktrinære kulturmarxismen bak multikultur.plakaten. Derfor er vi alle snart gjort til høyre-ekstremister. Ikke en av de 3500 statsansatte kringkastingsarbeiderne i NRK ser en glime av nyanser: Alle som ikke sympatiserer med det statsbærende partiet, SV og AKP/Rødt! er høyre-ekstremister. Kort og greit.

I Norge har kristendommen stått sterkt siden kulturhistorien er så markert og tydelig gjennom mer enn tusen år. Ikke så uventet begynte man så å sikte inn selveste Stiklestad som institusjonalisert, multikulturelt senter.

Altså: "Multikultur"-begrepet er gitt ny innpakning, og ladet slik mot dne politiske opposisjon at alle vi som setter spørsmålstegn blir forsøkt stigmatiserte etter alle kunstens regler. Slik den eiendommelige mediesituasjonen er har vi heller ingen mulighet til å forvente noen mikrofonstativ, og vi blir aldri inviterte til studioene, sammen med Harald Stanghelle og Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, eller sammen med den nye ekstremist-eksperten for NRK, Lars Gule.

Arbeiderpartiets ideologiske "fornyelse" er et tapsprosjekt, også fordi man samtidig har lagt opp til å kneble og stigmatisere politisk opposisjon i dette landet.

Roy V

 

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Multikulturalisme ble et begrep i fjor sommer. Før det var vi multikulturelle samfunn i hundrevis av år. Etter istiden kom folkegrupper fra fire hold og befolket Norge. Så dro nordmenn ut og befolket verden, i tidens fylde. Røros ville aldri fått utvunnet sin kobbermalm uten tyskere, det samme med Modum og Blaafarveverket, i likhet med Hansakulturen som kom til Bergen.

En periode i min ungdom var argumentet om at nordmenn kom fra dalene og fjellene populært fordi det var stor migrasjon til byene. De som ikke var odelsbarn måtte ut for å livnære seg. Det virkelige bildet er at Norge er befolket fra sjøen. Se på den bosetningsmønsteret  og du ser at gamle nordmenn kom i skip. Det må rent nødvendigvis betinge en del tilsig av utlendinger. Hvis ikke ville jugend-bydelen i Ålesund vært bygget av en Selvaag-forgjenger. Sånn er det med flere europeiske samfunn, og det kom noe forskning forrige året som sa at alle europeere (eller absolutt alle mennesker?) har til felles syv stammødre.

Utivklingen har dog gått i ulike retninger i alle land og sammenblandingen som skjer i dag oppleves fiendtlig i enkelte sammenhenger av en del. Særlig er det frykten for sharia og islamsk diktatur som har fått nordmenn til å innta nær diktatoriske holdninger selv, som bolverk mot at fremmede skal komme og dominere. Vi er i en prosess hvor rasene og folkegruppene vil smelte sammen raskere enn tidligere. Samtidig som dette skjer smeltes vi også sammen til ett folk og en gruppe med færre ulikheter. Det kommer ikke uten sverdslag for hovedveien til denne utviklingen er fredelig, men ytterpunktene vil strides om nødvendig med våpen. Hovedstrømmen er en naturlig prosess og politisk kulturell evolusjon av menneskeheten.

Kommentar #3

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

jeg ber for vårt land og vårt

Det bygges ikke hus når du ber. Det skjer faktisk fint lite. Ja ingenting.

Da må andre gjøre jobben.

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

et sted

Publisert over 9 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Arbeiderpartiets ideologiske "fornyelse" er et tapsprosjekt, også fordi man samtidig har lagt opp til å kneble og stigmatisere politisk opposisjon i dette landet.

mellom paranoia og konspirasjon løp han over viddene med en kebab i nesa

Kommentar #5

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

"Konspirasjon" som brekkstang

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

mellom paranoia og konspirasjon løp han over viddene med en kebab i nesa

Pek på ideologien som i Norge ligger rett bak multikultur-doktrinen, som nå trykkes gjennom embedsverket i dette landet på alle plan - uavlatelig med en sann forakt for alt som er av åpen og saklig diskusjon, så er du høyre-ekstremmist, kristenfundamentalist, islamofob og konspiratoriker. Og helt samtidig med "avskyelige holdninger".

Hvem kjører dette løpet? Hvem har definisjonsmakten, slik vi ser det hele utrksytaliserer seg i en semiotisk evolusjon der media bare er en del av et enøyd maktpolitisk apparat som ikke tåler  åpen diskusjon lenger. Ytterste venstre har selvsagt kastet seg inn i ringdansen med Makta, fordi de endelig ser mulighet for å flytte på kampesteiner, veimerker og fortavtrykk i vår kultur og historie, nok til at andre ideologier lar seg kile inn. Ideologier som egentliog tilhører den historiske skraphaugen, men som nå forsøkes mast inn doktrinært bak multikultur, mangfold (egentlig enfold), og merkelige forhåndsdefinerte dialogbegreper.

Jeg er i mot statsmakten slik den nå utøves under det statsbærende partiet. Jeg vil splitte opp statsmakten og gi makt tilbake til folk og regioner i dette landet. Jeg syns ABB representerer det stikk motsatte av alt som kan minne om de verdier vår frie demokratiske verden er tuftet på. Derfor er jeg våken i timene når noen gjennom ordtrolleri og rå definisjonsmakt i våre eiendommelige mediekulturer forsøker å flytte på grunnsteinene og stemple kritikere som "ekstremister" så ofte og så lenge de kan, hvor ABB-saken kynisk utnyttes for dette formålet.

Dersom den åpne samfunsdebatten skal snevres inn ytterligere nå, slik at maktfyrstene kan danse på bordet i sin multikultur-maskerade - i den hensikt å resirkulere den ideologien som kom i klem da Berlinmuren falt - da blir det tøff politisk kamp. Da vil det bli synlig hvem som er de egentlige ekstremister, hvem som ligner mest på Gøbbels, med sitt jødehat, sin gjentatte anti-semittisme, sine retoriske oppløp for angivelig å vise solidaritet med nye landsmenn. De har ingen solidaritet, de misbruker dette begrepet også, fordi de nå ser at andre religioner kan sidestilles med kristendommen for å endelig å skvise den vekk fra midtlinjen i vår samfunn og i vår kultur. Så kommer de samme kreftene slepende med sin ideologi, slik Stalin stemplet alle sine kritikere i Vest som "fascister" - på inn - og utpust.

Konspirasjon? Hvem er det som forsøker å institusjonalisere selv Stiklestad som internasjonalt multikulturelt senter? Hvem er det som helt gjennomført forsøker å stemple og mobbe dem som har innsigelser og kritiserer denne eiendommelige "dialog"-doktrinen, hvor alt - absolutt alt - går utenom folkevalgte organer? Hvem er ekstremister? Det var en Quisling på Stiklestad som også desperat forsøkte å smykke seg med merkevaren, dette fotavtrykket representerer i norsk kultur. Hvem er det som skal misbruke dette stedet nå? Jo, det kommer en maktpolitisk elite skridende år etter år med sine postulater, der vi kan laste ned ideologiske føringer fra en kulturmarxisme beslektet med Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, Enver Hoxcha og Mussolini (før sistenevnte tranformerte sin syndikalisme og marxisme i mer uttalt fascistoid variasjon).

Konspirasjon? Hva er man redd for? Er det komplett umulig å tilegne seg den refleksjon og tanke at det ligger et sterkt tiltagende politisk opposisjon ut over i dette landet som nå i stadig større grad avleser de ideilogiske føringene som ligger kliss innpå dette multikultur-begrepet som kjøres ut på alle plan - helt konsekvent utenfor åpne diskusjonsareaner. Og skulle noen utfordre aktørene - da er veien til stempling som "konspiratoriker", "kristenfundamentalist", "islamofob" meget kort.

Tro meg: Får disse kreftene mer makt i dette landet er vi ikke langt unna ren kristenforfølgelse, i kombinasjon med politiske forføleglser/personforfølgelser.

Roy V

 

Kommentar #6

Jarle Mathiassen

9 innlegg  138 kommentarer

Roy Vegas samfunnkritikk er berettiget

Publisert over 9 år siden

"Dersom den åpne samfunsdebatten skal snevres inn ytterligere nå, slik at maktfyrstene kan danse på bordet i sin multikultur-maskerade - i den hensikt å resirkulere den ideologien som kom i klem da Berlinmuren falt - da blir det tøff politisk kamp. Da vil det bli synlig hvem som er de egentlige ekstremister, hvem som ligner mest på Gøbbels, med sitt jødehat, sin gjentatte anti-semittisme, sine retoriske oppløp for angivelig å vise solidaritet med nye landsmenn. De har ingen solidaritet, de misbruker dette begrepet også, fordi de nå ser at andre religioner kan sidestilles med kristendommen for å endelig å skvise den vekk fra midtlinjen i vår samfunn og i vår kultur. Så kommer de samme kreftene slepende med sin ideologi, slik Stalin stemplet alle sine kritikere i Vest som "fascister" - på inn - og utpust", sier bl.a. Roy Vegas.

Roy Vegas har en samfunnskritikk som innenfor norsk såkalt politisk "korrekthet" -
definert av et marxist/sosialist-dominert NRK, blir stempelt som ekstremisme, islamofobi, kristenkonservativt, uakseptabelt  mv....
Min medie/samfunnskritikk nedenfor kommer i tillegg til Roy Vegas' sin analyse:

NRKs ”ekspert”kommentatorer og midtøsten-korrespondenter med konformt venstre-ideologisk anti-israelsk/pro-arabisk ståsted håndplukkes og/eller utdeles ”klippekort”.
Kommentatorer med en annen - og mindre fasttømret israel-fiendtlig forståelse av konflikten, slipper ALDRI til.
”Journalistisk fiasko”, eller mer konkret - ”propaganda”, er dekkende karakteristikk på NRKs  ensrettede Israel-dekning.

Norske mediers fortelling  og norsk ”politisk korrekthet” er gradvis blitt ensbetydende med fordømmelse av hva det sekulære, pluralistiske, demokratiske og vestlig orienterte alle jøders hjemland Israel står for.

At jøder må forsvare seg mot fiender som fornekter deres hjemlands eksistensberettigelse, nevnes selvsagt ikke av fundamentalistisk initiert propaganda fra bl.a. Hamas.
Men at NRK ikke formidler for eksempel dette, illustrerer kanalens formidlingstradisjon som et anti-israelsk/pro-arabisk mikrofonstativ.

Innenfor norsk ”akademisk” venstreradikalt universitetsmiljø er samme anti-israelske/pro-arabiske konformitet blitt ”politisk korrekt”.

Jødeforfølgelse og antisemittisme var svært utbredt i fundamentalistiske arabisk/islamske regimer - lenge før Israel ble opprettet i 1948. Anno 2012 er trakassering av den jødiske minoritet på fremmarsj – også i Norge. I norske mediers fortelling/”formidling” er jødetrakassering en ikke-eksisterende bagatell.

Vedvarende demonisering av Israel kommer i tillegg til norsk såkalt ”politisk korrekthet”, som er blitt ensbetydende med å være kritikkløs til venstreekstrem jihad- og SV/RVs-boikott-kultur:
Boikott av Israel og israelske varer applauderes langt inn i den rødgrønne regjering.  

Boikott av jødenes hjemland er sågar blitt politisk uttrykksform for norske butikk-kjeder, norske reisebyrå og det norske VinMonopol.

Også den ”jødevennlige” antisemittismen skaper synlige resultater. Ikke bare har den venstreekstreme boikott-kultur fått gjennomslag i deler av handelsnæringen, men også i form av en markant økning i trakassering og trusler mot jødene. Det er ingen tvil om at økt jøde-trakassering og antisemittisme kan spores tilbake til den spesielle form for propaganda vi opplever fra steder som bispekollegiet, utenriksdepartementet og de politisk korrekte mediene som vil gjøre rett og skjel for pressestøtten.

Dette er en propagandakampanje, som historisk går som en besettelse helt tilbake til den kalde krigens dager og som den gang var det antisemittiske Sovjetunionens "moderniserte" versjon av Sions vises protokoller. Propagandakampanjen fikk tilhengere i norske radikale ungdomsorganisasjoner på 60/70-tallet, noe vi ser resultater av fremdeles - etter at flere av de aktive har inntatt mediene.  

Norge er en liten kulturkrets med dominerende massemedier og flere politikere som er aktivt engasjerte i nedrakking av jødenes hjemland. 
I Norge er både Kristin Halvorsen og Jonas Gahr Støre rollemodeller og informasjonskilder for unge mennesker som påvirkes av ting de sier.
Når en av tre nordmenn sier at "Israels handlinger gir dem et dårligere inntrykk av jøder," er dette en virkning av norsk ensidig mediepropaganda og uforstandige uttalelser/handlinger fra norske politikere.

Alt det positive om dette vakre, demokratiske, lille land på størrelse med Hedmark fylke, formidles konsekvent ALDRI i vårt ”demokratiske” Norges riksdekkende NRK-kanal. Et demokratisk problem så vel som en journalistisk fiasko er det når propaganda utgir seg for å være ”nyhetsformidling” - ikke ulikt den ensretting vi liker å tro bare finnes i totalitære regimer vi neppe ønsker å sammenligne oss med.

Forhåpentligvis baserer ikke alle seg på Klassekampen og et venstrevridd NRKs vedvarende anti-israelske/pro-arabiske propagandaopplæring av det norske folk:
Flere og flere har bl.a. fått opp øynene for israelske varer, israelsk kvalitets-vin så vel som Israel som det utrolig fine feriemål det faktisk er.

Det er mindre enn 70 år siden 2.verdenskrig, og det totalitære nazi-Tysklands utryddelse av 6 millioner jøder. Det er enda færre år siden totalitære kommunistiske/marxistiske Østblokkland sto for tilsvarende, blant annet utryddelse av kosmopolitter - et annet navn for jøder.

Jødenes land er på størrelse med en dråpe i et hav bestående av totalitære, fundamentalistisk islamske arabiske nabostater.

Den israelsk/arabiske konflikt handler ikke om landområder eller ”okkupasjon” - slik Jonas Gahr Støre, FN og norsk ”politisk korrekthet” propaganderer.

Problemet er det samme som det var i utgangspunktet før Israel ble opprettet i 1948:
Fundamentalistisk islamske arabiske regimer aksepterer ikke jøders rett til eget land - der de endelig kan finne beskyttelse mot verdensomspennende forfølgelse, trakassering og antisemittisme. Men slik er det dessverre blitt i vårt marxistisk/sosialistisk influerte sosialdemokrati.

At jøders hjemland Israel er kommet for å bli er det altså ikke bare det antisemittiske Hamas, Hezbollah og Iran som nekter å akseptere.

At Israels fiender har som mål å utslette jødene og deres hjemland, er en knapt nevneverdig bagatell for venstreradikal såkalt akademisk ”korrekthet”. En knapt nevneverdig bagatell i NRKs fortelling er det faktum at fundamentalistisk islamsk lederskap (PLO/Fatah, Hamas/Hezbolla og det prestestyrte Iran) gang på gang har fortalt og skrevet at ”jødene og deres hjemland skal utslettes fra kartet”.

Iran er i ferd med å skaffe seg det atomvåpen som muliggjør effektuering av deres uttalte antisemittiske politikk.
Innen norsk venstreradikal såkalt ”politisk korrekthet” har jøder knapt rett til å forsvare seg mot fiender som vil deres utslettelse. Å trekke inn den fundamentalistisk islamske politikk anno 2012, passer ikke inn i den anti-israelske/pro-arabiske NRK-fortelling.

For få år siden utbasunerte Hitler sin antisemittiske nazipolitikk i bøker og valgkamptaler. Også i vårt naboland ble den konforme anti-jødiske fortelling gradisk ensbetydende med tysk såkalt ”politisk korrekthet”.

Totalitær marxisme/kommunisme var ikke bedre i sin praksis i forhold til jødene.
Deler av norsk venstresides form for ”korrekthet” innebar sågar tiljubling av ditto representanter for totalitære/fundamentalistiske ideologier - representert ved despoter som Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot m.fl.

Anno 2012 er deler av norsk venstreside (og NRK) fortsatt nærmest kritikkløse i forhold til fundamentalistiske regimers antisemittisme.

Hezbolla, PLO/Fatah, og Hamas - som Jonas Gahr Støre er alene i Europa om å anerkjenne, står for samme antisemittisme som nazisme og  - i praktisk  marxisme, sto for.
Israel ble opprettet like etter 2. verdenskrig for å gi beskyttelse til verdens forfulgte jødiske folk.Jødene skal utslettes - heter det fortsatt i Hezbollas, PLOs/Fatahs, Hamas og Irans uttalte politiske målsetting.

Den rødgrønne regjering og dens utenriksminister er alene i Europa om å føre anerkjennende dialog med Hamas, Taliban og de terroroppfordrende Muslimbrødre, samtidig som han ensidig fordømmer Israel når de forsvarer sitt folk mot terror, selvmordsbombere mot busser/kafeer, beskyttelsesmur, 8000 Hamas’-raketter fra det befolkningstette Gaza og krefter som vil deres utslettelse.

Israel - midtøstens eneste sanne demokrati, representerer samme frihetskultur og levemåte som vi tar for gitt i Norge.
Forskjellen er at Norges nærmeste naboer ikke er antisemittiske islamistiske prestestyrte totalitære/fundamentalistiske regimer som hater vestlig frihet/kultur/religion/levesett og demokrati. Raketter blir vi heller ikke konfrontert med.
Men denne virkelighet står jødenes demokrati overfor hver dag.
Israel trenger vår støtte – og ikke antivestlig marxisme/sosialismes ideologisk betingede fordømmelse. Og pal-araberne trenger bedre veiledere enn det marxistisk/kommunistisk totalitære vrakgods, som stadig legger ved på det antisemittiske jødehat.

Ved valget i 2013 er det større grunn til å heller boikotte den norske politiske ”korrekthet” representert ved anti-israelske RV/SV og den rødgrønne regjering.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere