Terje Askan

53

Terrorens ansikt

Intet ansikt er tildelt slik plass og oppmerksomhet i disse tider som ansiktet til massemorderen fra Utøya. Siste trevl av ondskapens fascinasjon ser ut til å bli brukt for alt den er verd.

Publisert: 11. apr 2012

Begrunnelsene for at informasjonsmengden holdes oppe ser vi ofte i media nå. Verdiene blankpusses og hentes fram. Samfunnsoppdrag, samfunnsansvar - er blitt hyppige spaltegjester så lenge det varer.

Motforestillingene kommer lite til syne i de redaksjonelle oppslag. Vi har fått vite at mange blant de direkte berørte ønsker seg at intensiteten og mengden av oppmerksomhet skal trappes ned. Spesielt er de utallige nærportrettene av drapsmannen en belastning for denne utsatte gruppen.

Mannens tanker og ønsker har lenge vært utlagt for almenheten observasjon, utvilsomt i større utstrekning enn noen av våre nasjonale helter noen gang er blitt tildelt i det refererende media. Ytringer som tjener arrestantens sak og lett kan ha et taktisk formål, gjengis uten synlig skepsis.

Breiviks forkvaklede ideologi skal fritt strømme ut fra rettssalen. Media vil så sørge for at smakebiter når videre ut til folket. Aftenposten hadde eksempelvis følgende informasjon plassert under overskriften "Avliver mytene om Japan": "22.juli-terroristen hyller Japan for å være monokulurelt, homogent og patriarkalsk." (28.03.2012)

Statsadvokat Inga Bejer Engh formulerer seg kort slik: "Han er tiltalt i en straffesak og da har han visse rettigheter." Det hender hun møter ønsker om at det blir satt grenser for ABBs ideologiske foredrag i rettssalen. (NTB 09.04.2012).

Og folket i gata? En gallup betalt av media, vil vi neppe få se.  En aktuell hypotese kunne kanskje være at det eksisterer en utbredt ambivalens når det gjelder medieeksponering av innhold fra rettssaken: Samtidig som man har beholdt noe av interessen for en sak med slike dimensjoner, selv etter 8 måneder, kan mange samtidig ha fått nok. Rettssaken skal vare fra 16. april og frem mot juli måned.

Terroren bærer dessverre også med seg de langsiktige virkningene. Terrorforsker Magnus Ranstorp uttalte seg på denne måten etter fengslingen av Mullar Krekar i mars måned: "Pågripelsen av Mulla Krekar kan være en drøm for mullhaen som nå får en plattform og ytterligere status." (NTB/ABC 28.03.2012.)

Det eksisterer på denne måten et sivilisasjonsperspektiv på en sak av en størrelsesorden som breiviksaken. For det fiktive konsernet "Terroristen ASA" vil mediadekningen av de mest omfattende terrorangrepene utvilsomt ha sin verdi: Merkevaren terrorist vil bli aktualisert på nytt. Mange med skjulte sympatier for "konsernets" virksomhet, vil bli inspirert av det sterke og langvarige saks- og personfokus og den ideologiske eksponering. Tiden vil være inne for nye rekrutteringskampanjer. Økt tempo i fremdrift av aktuell terrorplanlegging. Et knippe sponsorer kan bli lettere å få i tale.

Skal vi tåle dette.
Alternativet er å tåle at det settes enkelte grenser i mediedekningen av nettopp terrorsaker.

Hva ville rådet ha vært fra den kommende generasjon, med sin tids tilgjengelige teknologi for massedestruksjon.

folkogmedia

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere