Torbjørn Røe Isaksen

21

Gud, påsken og verdifellesskapet

Som samfunn trenger vi religion og verdier, selv om hver enkelt av oss ikke tror.

Publisert: 2. apr 2012

Rundt 85 prosent av oss er medlem i Den norske kirke, men bare fire prosent av oss går i kirken jevnlig. Vi sliter ikke ned benkene. Bare i påskeuken og i julehøytiden samles en betraktelig andel av det norske folk i gudshusene våre.

Helligst. Påsken er kirkens helligste høytid, og oppsummerer selve dens sentrale budskap. At Gud sendte sin egen sønn for å dø for menneskenes synder, og at hver og en av oss kan ta i mot denne nåden som en gave. Helt ufortjent.

Dette er kristendommens kjerne. Verken gode gjerninger eller gode intensjoner, men et frelsesbudskap som i dag bare en drøy tredjedel av oss har et aktivt og levende forhold til.

Verdikraft. Allikevel er kristendommen en av, om ikke den, mest sentrale verdikraften i vårt samfunn. Den kristne kultur- og verdiarven former vårt syn på godt og ondt, frelse og fortapelse, vakkert og stygt. Den gir oss identitet som samfunn, og forankring i en større kulturkrets. Kirken har alltid måtte tåle hatske angrep fra progressive og liberale, også på høyresiden. Mange av angrepene har vært på sin plass, og har bidratt til åskape en bredere og mer inkluderende kirke. Men ofte har de glemt at kirkens sentrale rolle ikke er å tjene verdslige myndigheter, eller fremme de til enhver tid mest politisk korrekte standpunktene. Kirken skal være en åndelig kraft. I en tid hvor verden endrer seg i et rasende tempo så trenger vi noe å holde fast ved. Mennesker trenger kulturelle og historiske bånd som strekker seg lenger tilbake enn gårsdagen. Selv et liberalt samfunn – ja kanskje særlig et liberalt samfunn – trenger verdier og institusjoner som minner oss på at hvert enkelt menneske også har ansvar og plikter.

Brysomme. De frie institusjonene som kirken er brysomme. De stiller kritiske spørsmål. De hever seg over politikken, og peker på ”de evige verdier”. De balanserer statens makt, og gir mange mennesker en trygghet og tilhørighet som de vanskelig kan finne andre steder. Nettopp derfor er det så farlig å vanne ut kirken. Som en kommentator i Nationen påpekte: ”Selv en folkekirke kan ikke ha plass til de vantro”. Men den norske kirke har ofte blitt sett på som et underbruk av de politiske korrekte kreftenes styre. Tanken har vært at jo bredere kirken blir, jo mer budskapet gjøres ufarlig – jo mer vil folkekirken være for alle. Men en slik kirke står i fare for å være for ingen. Den står i fare for å stagnere, fordi politikk settes over teologi, verdslig moral over kirkens egne verdivurderinger. En slik kirke vil ikke bare på sikt tømmes for teologisk innhold, men også for åndelig kraft.

God påske!

Denne lederen ble først publisert i Minerva 4. april 2007.

Kommentar #101

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

vi er ikke skapt for det.jeg var vegetarianer en gang.feis hele tida

Hehehe, godt svart, Robert. Går man rundt å fiser hele tiden, er det kanskje på tide å tenke over hva man spiser og om det er riktig og sundt kosthold.

Kommentar #102

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Forøvrig...

Publisert over 9 år siden

... må det trolig være VD-historiens mest avsindige avsporing når Røe Isaksen starter en tråd med "Gud, påsken og verdifellesskapet" og vi har endt opp med en drøfting av varierende tarmgassproduksjon ved inntak av vegetarmat?

Det er omtrent her jeg tar påskefri fra denne tråden og heller forbereder meg til en bedre middag med lammestek. Samtidig ønsker jeg alle lykke til med fordøyelsen.

Kommentar #103

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi er skapt for det, tarmsystemet er perfekt

Dette er ærlig talt bare tull. Paulus sa at ingenting er urent i seg selv, med mindre man ser på det som urent. For eksempel ser ikke jeg på svinekjøtt som urent, så da er det ikke det. For deg LeifGunnar er det det, men ikke for meg.

Kommentar #104

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

tegne griser eller ikke

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Dette er ærlig talt bare tull. Paulus sa at ingenting er urent i seg selv, med mindre man ser på det som urent

handler ikke om å ikke spise griser,men å frykte dem.samme med hunder.det er en absurd fobi

Kommentar #105

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Peter fikk forresten også klar beskjed i NT. Du kan ete og drikke fritt av alt det som blir satt fram for deg!

Kommentar #106

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Egg og bacon

Publisert over 9 år siden

Jeg spiste forrsten to egg med bacon i dag, det smakte veldig godt. Og det er ikke snakk om dårlig norsk bacon, men dansk bacon. Og jeg har aldri hatt noen problemer med hverken fordøyelsen, magen eller hva det måtte være hittel. Og jeg har spist kjøtt hele livet og jer er i toppform.

Kommentar #107

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Paulus sa at ingenting er urent i seg selv, med mindre man ser på det som urent. For eksempel ser ikke jeg på svinekjøtt som urent, så da er det ikke det.

Rom 14,14 Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent.

Så hva sa Jesus om dette?

Mark 7,14-17

Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier! 

Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. 

Om nogen har ører å høre med, han høre! Og da han var kommet inn i et hus, bort fra folket, spurte hans disipler ham om denne lignelse.

Mark 7,21-23

For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker:

utukt, tyveri, mord, hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øie, bespottelse, overmot, uforstand. 

Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.

 

Poenget er altså at det er hva som bor i vårt hjerte som avgjør hva som kommer ut av oss, rent eller urent. Husk også at i Jesu og Paulus vokubular er ikke svin regnet som mat, det er kun i ikke troendes sinn (uomvendte hedninger) og hjerte at urene dyr er å regne som mat. Treige til å høre? Vel, noen bruker Jesu ord til å "rettmessig" gå imot Guds ord, og gå på sine egne veier, i Jesu navn. Både GT og NT nevner og advarer mot dette folk. Tenk deg ett hjerte som respekterer profetenes ord og grensene Gud har satt for mennesket og ett annet hjerte som respekterer ens egen forstands grenser istedet for. Hvem av de følger Gud og hvem følger ikke Gud? Tenk deg at Gud er hellig og at de som følger Ham også skal være hellige fordi Han skal bo i de. Skal Hans ånd i deg bøye seg for din ånd? 

Jesus så om noen følgene: "Jeg har aldri kjent dere", og de Han sier det til "skjønner" det ikke liksom. Joda, innerst inne vet de det. Husk at det Gud har sagt er som det er, vi kan ikke endre på det. NT sier til Ordet og Vitnesbyrdet. Det er GT (Moses og profetene) det, spesifikt de ti bud og innholdet i Paktens Ark.

Som profetene sier så er det ingenting som er så svikefult som ens eget hjerte, vær derfor vis og forstå hva Han sier.

 

1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet (ingnorance), men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! for det er skrevet:

I skal være hellige; for jeg er hellig.

 

Lykke til Gunnar og la oss være som Paulus sier:

 

Rom 13,14-14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Rom 14,1 Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Rom 14,17-19 Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd; 18 for den som heri tjener Kristus, han er velbehagelig for Gud og tekkelig for mennesker. 19 La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Rom 15,10 Og atter sier Skriften: Gled eder, I hedninger, sammen med hans folk!

Rom 15,33 Fredens Gud være med eder alle! Amen.  

 

 

 

Kommentar #108

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Peter fikk forresten også klar beskjed i NT. Du kan ete og drikke fritt av alt det som blir satt fram for deg!

Nei, Peter fikk dette syn som overbeviste jødene om at også nå var hedningene å regne som Guds folk. Det er nøyaktig 3,5 år etter korsfestelsen, nøyaktig etter Daniel 9:24-27. Les kapitlet etterpå så får du forklart Guds ord og syner til deg. Men det betinger at man virkelig tror Guds ord og er ordet alltid tro.

Kommentar #109

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil spor

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Guds rike består jo ikke i å ete og drikke,

Det er mye rart som har blitt oppkonstuert til å kunne tilfredsstille det religiøse kravet man setter opp for seg selv for at man TROR at Gud dermed skal bli fornøyd.

Det blir å satse på feil hest,og som kjent gir ikke det noen gevinst eller fortrinn.

Når Jesus sier at det ikke spiller noen rolle for vårt åndelige liv hva vi putter i munnen...javel..men da får vi tro han mener det da...og ikke pålegge oss sjøl unødvendige bud og regler som ikke hjelper oss på noen måte...

DET blir lovtrelldom på linje med det muslimer føler seg forpliktet til ved å måtte bøye seg mot mekka fem ganger om dagen fordi de tror allah da blir fornøyd.....

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere