Bjørn Erik Fjerdingen

124

En av verdens mest kjente ateister fant Gud

Publisert: 2. apr 2012

Da mener jeg ikke meg selv, selv om jeg var ateist fra jeg var 16 år og til jeg ble 47 år.  Etter 30 år fant jeg troen, eller Jesus fant meg.  Det forandret mitt liv, og jeg tror, jeg tror, jeg tror.  Det er herlig. 

Det er nok mange som meg.  Ateister finner Gud - og troende faller fra troen.

Filosofiprofessor Antohny Flew fant Gud 30 år etter han bramfritt uttalte følgende:

Skråsikker som andre ateister var han: "Jeg vet det ikke finnes noen Gud.  Å tro på Gud er som å tro på ugifte ektemenn eller runde firkanter."

Filosofiprofessor Flew la et solid teoretisk grunnlag for ateisme i bøkene sine.  Han stilte opp i debatter med kjente teologer for å forsvare ateismen.  Men da han møtte til debatt i New York i mai 2004, overrasket han med å si at han nå aksepterte Guds eksistens som den mest fornuftige konklusjon ut fra vitenskapelige fakta.

Han utdypet og bekreftet sin nye overbevisning om Guds eksistens i en samtale med professor Gay Habermas som ble offentligjort.

Flew døde i 2010.  Han understreker at hans oppdagelse av det Guddommelige foregikk på et rent naturlig plan.

Han hevder ett prinsipp som har styrt hans tenkning hele tiden, nemlig å følge argumentene dit de måtte lede han.

Da han annonserte sitt nye syn i 2004, viste Flew til nye naturvitenskapelige oppdagelser, samt at det er umulig å forklare hvordan liv kan oppstå bare av materie.

Filosofiprofessor Flew skriver: Jeg tror nå at universet er blitt brakt til eksistens av en uendelig Gud (uendelig intelligens).  Jeg tror at dette universets intrikate lover, manifesterer det vitenskapsmenn har kalt Guds sinn (the mind og God). 

Naturlovene er noe av det første Flew trekker fram.  "Hvordan kan det ha seg at universet er rasjonelt, at vi har kunnet avdekke at det fungerer etter lover som lar seg forklare med fornuften?" 

Flew siterer fysikeren Paul Davis: "Ateister hevder at naturlovene eksisterer uten noen grunn, og at universet dermed er grunnleggende absurd.  Som naturvitenskapsmann finner jeg det vanskelig å akseptere.  Det må være en uforanderlig fornuftig årsak som ligger til grunn for at universet har en logisk og ordnet natur."

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet mitt er dermed rimelig enkelt. Var dette meningen med diskusjonen? Å ta ett enkelt eksempel på noen (Flew), som i likhet med Fjerdingen har endret mening, for å så postulere at dette gjelder for oss alle?

Jeg kan nemlig ikke la være å tenke at når man ikke ville gå argumentene riktig i møte, så gjorde man heller en villet avsporing. For da slipper man å lyve

Å lyve.  En meget drøy påstand.  Jeg har ikke forsøkt eller ønsket noen avsporing av debatten.

Jeg har da heller ikke postulert at dette gjelder for alle.  Jeg forstår ikke hvordan du leser.  Du leser ikke det jeg skriver.  Du leser det du tror jeg skriver.

Nå skrev ikke jeg innlegget for ateister, men for troende som opplever at troen og verdiene troende står for her inne blir latterliggjort.

At ateister kom med motargumenter var litt overraskende for meg.  Det jeg ønsket å vise er, som jeg skriver i begynnelsen av innlegget, at ateister kommer til tro og troende faller fra troen.

I tillegg var det greit å vise at vitenskapsmenn, vitenskapen som ateister vektlegger veldig her inne på VD, ikke er ensartet.  I tillegg til at forskningen ikke er ensartet.  Samt å vise nye stemmer i forskningsmiljøene world wide og i debatten på VD.

Men grøfteargumentet ditt om at jeg lyver.  Det gjør jeg aldri. 

Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Han flirer faktisk av spørsmålet om en personlig gud.

Det er korrekt at Flew avviser en personlig Gud.  Men, som jeg tidligere har sitert tror han på en Gud, en allestedsværende Ånd.

Kommentar #53

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva du skriver om naturlover er utdatert --- og har vært det lenge

Jeg forstår ikke helt hva du mener Robert.  Mener du kvantefysikkens oppdagelser?

Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hvem vet hvor (påske-)haren hopper?

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

"Hva forståelsen av de bibelske mysterier angår, skriver han at kritisk vitenskapelig erkjennelse ingen verdi har!"

Hvorhen skriver Wittgenstein dette? Har du lest det i Nachlass?

Og: hvorhen sier/skriver Flew at han fant 'Gud'? Som jeg, og Kvangarsnes (takk for link!), påpeker, dreier det seg om en type aristotelisk deisme. Slik sett bør du være god nok til å vedgå at innlegget ditt inneholder vesentlige feil. Konklusjoner bør dras etter møysommelig arbeid; her hopper du som haren.

Kommentar #55

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Mener du kvantefysikkens oppdagelser?

Nei, jeg snakker om en tilbakevisning av det klassiske begrep om naturlov. Ettersom kapasiteten til vitenskapelige måleinstrumenter blir større, finner man eksempler på at lineær matematikk ikke holder tritt. I den grad man ønsker å ytterligere  nærme seg sitt saksforhold, har man erkjent at nonlinearitet er påkrevet. Dette representerer et problem for mange matematikere. Tendensen er uansett at vi ser et paradigmeskifte fra lineær til nonlineær ontologi. 

Men, igjen: les nå litt i den boken jeg ga deg link til, spesielt kapittel 4.

Kommentar #56

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Og: hvorhen sier/skriver Flew at han fant 'Gud'? Som jeg, og Kvangarsnes (takk for link!), påpeker, dreier det seg om en type aristotelisk deisme.

Det svarte jeg da på i kommentar 52.  En fordel om du leser det jeg skriver, enn at du leser det du tror jeg skriver.

Robins sitat: "Hvorhen skriver Wittgenstein dette? Har du lest det i Nachlass?"

Jeg har lest professor Per Sundbys artikkel om Ludwig Wittgenstein og siterer fra den.  Det holder for meg.

 

Kommentar #57

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

. Ettersom kapasiteten til vitenskapelige måleinstrumenter blir større, finner man eksempler på at lineær matematikk ikke holder tritt. I den grad man ønsker å ytterligere

Dette får du ta opp med kvantefysikere.  Regner med de har greie på det.  Jeg har det ikke.  Det jeg har skrevet om er offentlige forkningsresultater og sitater fra kvantefysikere, fysikere, filosofer osv.  Jeg er ingen ekspert på noe av dette.  At Flew var ateist og fant Gud er vel ikke akkurat noen stor hemmelighet.

Da vitenskapsmenn har interessant forskning å vise til, som har stor interesse for meg,  skriver jeg om det her på VD.   Tydeligvis er det interessant for deg også Robin. 

Du som later som du er ekspert nå også på blant annet lineær og nonlinearitet matematikk. Du viser jo heller ikke til noen referanser. Mitt inntrykk er at du prøver å vise at du er verdensmenster innen alle grener av vitenskapen. 

Det gjør ikke jeg.  Som tidligere skrevet er jeg en enkel kar med en enkel tro.  Jeg prøver ikke å gjøre alt mulig utenkelig og mest mulig innviklet for mennesker.  Jeg skriver det jeg skriver om det som er interessant for meg selv og forhåpentligvis også for andre troende.  Ateister må da være angstbiterske, nevrotiske - hva vet nå jeg- som ikke godtar selv eksperter innen vitenskapen som kommer med andre synspunkter.  Synspunkter som tydeligvis passer ateistene dårlig.

Kommentar #58

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Dette er allerede sekundær- eller kommentarlitteratur, og holder på ingen måte. Ikke når du eksplisitt bygger dine tanker på primærkilden.

Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du som later som du er ekspert nå også på blant annet lineær og nonlinearitet matematikk. Du viser jo heller

Jeg har uttrykkelig sagt det motsatte, Fjerdingen. Jeg viser da også til referanser, nemlig Manuel DeLandas Intensive Science and Virtual Philosophy. Jeg ga deg også et link hvor du kunne dykke direkte inn i boken. Der ser du en diskusjon som foregår på et ordentlig nivå, og du ser referert samtalepartnere som alle er eksperter i sine respektive felter.

***

Du skriver gjentatte ganger at du er en enkel mann. Men noe skurrer. For når noen påpeker feil eller mangler, er du steil som et esel.

Det er for eksempel ikke riktig at denne Flew "fant Gud." Overhodet ikke. Jeg og Kvangarsnes har påpekt dette. Flew var like lite teist som Einstein var. Flew må respekteres for hva han sier: han ser en viss mening med en viss deisme. Men ikke desto mindre er det min mening at han kom til sin deistiske konklusjon prematurt; naturlovene er mest sannsynlig av en helt annen beskaffenhet enn hva Flew trodde. Med andre ord: hadde Flew vært mer oppdatert på vitenskapsfilosofi, hadde han sannsynligvis aldri kommet med sin deistiske konklusjon mot slutten av sitt liv.

Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Dette er allerede sekundær- eller kommentarlitteratur, og holder på ingen måte. Ikke når du eksplisitt bygger dine tanker på primærkilden.

Hvilke tanker er du tenker på?  Jeg har ikke sett at du på noen måte forstår - Guds mysterium er åpenbart - som jeg viste til i kommentar 49.

Har du noen tanker du vil dele med oss om din forståelse av denne teksten i kommentar 49?

Jeg har jo t.om. limt inn teksten for å gjøre det lettvint for deg.

Du forstår jo ikke troen, Bibelens prosa, at "du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet".

Det er vel også et ordspråk som sier: "Jo mer man vet desto mere forenkler man."  Jeg tør påstå at du ikke forenkler. 

Kommentar #61

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Tullball

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Anthony Flew skriver: "for siden Gud er Ånd og ikke har noe deler, er Han ikke kompleks, men enkel.

Og hva i all verden vet han om det; ligger det empiri til grunn for en slik konklusjon? Dette er jo bare synsing og brek, tatt ut av løse lufta og presentert som om det skulle bære med seg en slags objektiv sannhet.

Uvitenskapelig infantilt tullball er hva det er.

Kommentar #62

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Et gedigent tankekors

Publisert rundt 9 år siden

Jo, den er rimelig ensartet; selv i USA, der opp imot 90% av befolkningen tror på en personlig Gud så er situasjonen innen vitenskapen diametralt motsatt. 90% er ateister.

At en så stor andel av dem som rent faktisk undersøker de deler av vår virkelighet som troende tilskriver en skapende Gud, er identisk med dem som ender opp med å tro aller minst, bør være et realt tankekors for alle troende.    

Kommentar #63

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Sysselsetting i maurtua..

Publisert rundt 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

At en så stor andel av dem som rent faktisk undersøker de deler av vår virkelighet som troende tilskriver en skapende Gud, er identisk med dem som ender opp med å tro aller minst, bør være et realt tankekors for alle troende.

At små maur ikke har den store oversikten, men allikevel er hovmodige nok til å slå fast at maurtua og dens nære omgivelser gir dem svar på alt som er verdt å spørre om.. det er en smule tragikomisk.

Som kristen tror jeg på en Gud som har skapt alt vi små mennesker kan undre oss over og utforske. Han selv står utenfor og over det skapte, og lar seg ikke utforske, - men har derimot åpenbart seg i Jesus Kristus for dem som vil se, vil tro.

Om det stemmer at de fleste vitenskapsmenn er ateister eller agnostikere, hva sier det i så fall? Det er i alle fall ingen trussel for troen. Tvert i mot, er det interessant og spennende å få vite hva ærlige og dyktige vitenskapsfolk  tenker og finner ut om vår verden og universet. Men tro ikke dermed at vitenskap som sådan er en nøytral beskjeftigelse. Vitenskap søker å finne ut av det den stiller spørsmål om, og svarene eller tolkningen av funn og oppdagelser får vi av de samme fagfolkene.

Vitenskapsfolk er ikke "guder", selv om det kan se ut som om mange har Vitenskapen som sin Gud, og ikke våger å stole på noe annet enn det som kan underkastes forskning og bevises.  

Selv er jeg ufattelig glad for at Gud har åpenbart seg for alle - uavhengig av intelligens og tilegnet kunnskap/viten. Blant dem er også vitenskapsfolk, og mange av dem tror på en personlig Gud, den Gud som har vist oss hvem han er i Jesus Kristus.

Kommentar #64

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jo, den er rimelig ensartet; selv i USA, der opp imot 90% av befolkningen tror på en personlig Gud så er situasjonen innen vitenskapen diametralt motsatt. 90% er ateister

Du får legge fram den meningsmålingen HP.  Det tror jeg ikke før jeg får se den.

Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Selv er jeg ufattelig glad for at Gud

Takk for innlegget ditt.  Det du skriver støtter jeg fullt og helt.

Kommentar #66

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

slik du underkjenner fakta

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du får legge fram den meningsmålingen HP.

tror du den nok ikke da heller

Kommentar #67

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det kommer an på utgangspunktet

Publisert rundt 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

At en så stor andel av dem som rent faktisk undersøker de deler av vår virkelighet som troende tilskriver en skapende Gud, er identisk med dem som ender opp med å tro aller minst, bør være et realt tankekors for alle troende.

Når vi ser hva slags svar mange av disse vitenskapsfolka har på løsninger på det de IKKE forstår,forteller det at de ikke VIL godta at det kan finnes en Gud...

Det finnes ikke svar på livets opprinnelse.

Det finnes ingen forklaring på hvordan himmellegemene har oppstått og deres samspill i sine baner osv.
Solens mysterie.
Hvordan vår planet har havnet på den perfekte avstand fra solen ved et fantastisk slumpetreff...
De famler i blinde ang. fantasien "the big bang"...Noe som framstår som et eventyr uten like i historien...
Så hvordan du liksom bruker famling i blinde som et slags bevis for at de "glupe" mister troen på Gud,blir bare som å klamre seg til et halmstrå når du holder på å drukne.

Kommentar #68

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og??

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det finnes ikke svar på livets opprinnelse

livets bevis er å leve det.hvorfor må vi ha svar?

Kommentar #69

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

At små maur ikke har den store oversikten, men allikevel er hovmodige nok til å slå fast at maurtua og dens nære omgivelser gir dem svar på alt som er verdt å spørre om.. det er en smule tragikomisk.

Vi kan jo bli ved maurtuen: hvordan ville religiøse maur se ut blandt andre maur? De ville alle bære korset på ryggen, men helt uten retningssans. ;)

Kommentar #70

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

her er et maursitat

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi kan jo bli ved maurtuen: hvordan ville religiøse maur se ut blandt andre maur? De ville alle bære korset på ryggen, men helt uten retningssans.

av forfatteren t.h.white

everything not forbidden is compulsary

Kommentar #71

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Harmoni...

Publisert rundt 9 år siden

Morsomt å lese om hvor fantastisk harmonisk jordkloden til disse religiøse personene her er.

Solsystemet og alt spinner rundt i perfekt harmoni etc....

Dere må være totalt blind for alt som skjer utenfor dørstokken deres. Ting kræsjer og dør hele tiden. Naturkatastrofer i liten og stor skala. Solsystemet vårt er mer som en tørketrommel enn en perfekt snurrebass.

Har dere sett Månen med noe mer enn bare øynene? Hvordan tror dere alle kraterene ble til? Slike finnes på jorden også.

Hadde ikke evolusjon vært faktum hadde livet på jorden vært temmelig ensformig i dag. Det hadde alt forsvunnet mye av mangfoldet som ble skapt for ~6000~ år siden.

Noen dyr er det mennesker som utrydder, mange andre dør ut helt naturlig av f.eks (helt naturlige) klimaendringer som de ikke greier å tilpasse seg. Jorden er i konstant forandring og det er livet også.

Problemet er at dere ikke ser endringene, fordi mannen og damen i gata ikke lever lenge nok til å se de store endringene i helhet.

Kommentar #72

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

everything not forbidden is compulsary

lol!

Kommentar #73

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

;)

Publisert rundt 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

everything not forbidden is compulsary

Den amerikanske økonomen Milton Friedman sa en gang - av en eller annen grunn om Sverige - at “alt som ikke er forbudt der, er påbudt”.

Det passer glimrende på alle disse religionene som i sin natur er autoritære og udemokratiske, overvåket og styrt som de er av en eneveldig diktator, hvis ord og pålegg ikke kan bestrides.

Kommentar #74

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hårda bud!

Publisert rundt 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

av en eller annen grunn om Sverige

:)))

Dér har de byttet ut 'g' med 'b' og fått bud. I Sverige er det Bud som bestemmer.

Kommentar #75

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Dér har de byttet ut 'g' med 'b' og fått bud. I Sverige er det Bud som bestemmer.

Öppenbarligen! De skal ha en ateistandel på 85%... ;o))

Kommentar #76

Arnt Furunes

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hadde ikke evolusjon vært faktum hadde livet på jorden vært temmelig ensformig i dag. Det hadde alt forsvunnet mye av mangfoldet som ble skapt for ~6000~ år siden.

... sånn ca fire tusen år etter at ølet ble oppfunnet :D

Kommentar #77

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

;o)

Publisert rundt 9 år siden
Arnt Furunes. Gå til den siterte teksten.

... sånn ca fire tusen år etter at ølet ble oppfunnet :D

Som Hitch sier det her: "A breakthroug in my view"...


Kommentar #78

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

De levendes Gud?

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Filosofiprofessor Flew skriver: Jeg tror nå at universet er blitt brakt til eksistens av en uendelig Gud (uendelig intelligens).

Jeg tror heller ikke noe på at Flew fant Gud slik du tittellerer innlegget ditt. Her står det bare at han trodde det kunne finnes en slags intelligens gjennom vitenskapen. Det gir neppe grunnlag for en bibelsk Gud som sier:

Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.

Med dette utsagnet (fra Matt.22.32) får vi jo vite at gudeligheten har sitt utspring i oppstandelse fra de døde som blir levendegjort etter brannen i tornebusken (Mark.12.26) Dermed fant han ikke noe som helst - han trodde at han hadde funnet noe - og hvem gjør ikke det? En kan kanskje kalle dette for overtro?

Det står jo i Mark.12.27: Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dere farer storlig vill. - Så kan du jo utspørre skriften med hvem er de levende? (Joh 5,21 )

Jo, det har jo med de dødes oppstandelse og gjøre, og jeg tror neppe Flew var hinsides da han trodde han så noe?

Altså skriftens betydning av Gud er: Han er ikke Gud for de som ikke er oppstandene, men for de som er oppstandne. Vanskelig å forstå?

 

Kommentar #79

Arnt Furunes

0 innlegg  7 kommentarer

Egentlig ikke...

Publisert rundt 9 år siden

... for gjennom all argumentasjonen så er det vel kun en liten detalj som virkelig betyr noe. En døende ateists plutselige "omvendelse" til en "slags" gud har overhodet ingen betydning for hverken denne eller andre guders sannsynlige eksistens. Gud er ikke mere sannsynlig, men det virker som ganske mange av de troende her inderlig ønsker at professor Flews bekjennelse skal bety akkurat det.

Kommentar #80

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Arnt Furunes. Gå til den siterte teksten.

... for gjennom all argumentasjonen så er det vel kun en liten detalj som virkelig betyr noe. En døende ateists plutselige "omvendelse" til en "slags" gud har overhodet ingen betydning for hverken denne eller andre guders sannsynlige eksistens. Gud er ikke mere sannsynlig, men det virker som ganske mange av de troende her inderlig ønsker at professor Flews bekjennelse skal bety akkurat det.

Godt og viktig poeng; om så selveste Christopher Hitchens hadde blitt evangeliker like før han døde før jul i fjor, så hadde det selvfølgelig ikke betydd noe som helst for guds eksistens.

Når det er sagt, så er en slik omvendelse omtrent like vanskelig å se for seg som at Gud eksisterer... ;)

Kommentar #81

Arnt Furunes

0 innlegg  7 kommentarer

... Og omvendt, selvfølgelig.

Publisert rundt 9 år siden
Noen vil antagelig innvende at det motsatte også er sant; at religiøs omvendelse og frafall heller ikke kan brukes som bevis på at Gud ikke eksisterer. Det er selvfølgelig også sant. Slutningen vi kan utlede av denne tankerekken må i så fall være at omvendelseshistorier er propaganda, og bør behandles som sådan.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere