Kjersti Aspheim

Miljøaktivist
66

Mangler kristendommen en dypere forståelse av livssyklusen?

Det har slått meg mange ganger at klassisk kristen teologi hopper bukk over livssyklusen, naturens balanse, liv-død-liv balansen rett og slett. Har dette sammenheng med religiøs undertrykkelse av kvinner?

Publisert: 29. mar 2012

Er kristendommens akilleshel at den ikke aksepterer kvinnen fullt ut som menneske? Det er et spørsmål, ikke en påstand.

Om et livsyn skal henge sammen og ikke komme til kort når man stiller viktige spørsmål er det helt avhengig av at både skapelsen, mannen, kvinnen,naturen, lidelsen, nytelsen, liv, død og nytt liv er med som likeverdige dimensjoner. Det kunne sikkert vært lagt til en del ting til som må forklares, men jeg tror det viktigste er nevnt.

Det er ikke tvil om at veldig mange syns kristendommen kommer til kort på blant annet tema som lidelsens problem, helvete og kvinnesyn. Jeg kunne nevnt en hel del andre ting også.

For min del er det åpenbart at teologer som ikke er villig til å slippe tak i bibelen som den store livbøylen aldri vil kunne gå på vannet... 

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er noe perverst

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om et livsyn skal henge sammen og ikke komme til kort når man stiller viktige spørsmål er det helt avhengig av at både skapelsen, mannen, kvinnen,naturen, lidelsen,

med en mannlig gud som er fruktbar,det er nok kvinner bedre til.hvor mye melk gir yahwehs bryster?er det derfor det er så tørt i kristendommen,protestantismen iallefall.katolikkene husker modergudinnen i maria

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et spørsmål?

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Er kristendommens akilleshel at den ikke aksepterer kvinnen fullt ut som menneske? Det er et spørsmål, ikke en påstand.

"At den ikke aksepterer kvinnen som fullt menneske",er en påstand.

Hele setningen er et spørsmål,men halve setningen er en drøy påstand.

Man kan lure på om VD har blitt arena for å svartmale kristendommen.

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

den dagen

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Man kan lure på om VD har blitt arena for å svartmale kristendommen

det ikke er lov å stille slike spørsmål.er enhver ånd død

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Er kristendommens akilleshel at den ikke aksepterer kvinnen fullt ut som menneske? Det er et spørsmål, ikke en påstand.

1 Mos 3,15 Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

 

Hvems hæl ble her knust? Jo, Jesu hæl.

Dig er her Satan og kvinnen er troen/ menigheten. Hele ideen og de tanker og følelser Satan har vil forsvinne så da er sprøsmålet hvilken natur det er , hva den er i seg selv. Vi mennesket har falt for denne natur som skal bort.

Mannen og kvinnen har adoptert denne natur, tanker og følelser som er som det liksom skal være. Problemet er at denne natur som skal bort er bygd på en løgn, det er fantasier og ønsketenkninger omkring løgnen "vi skal slettes ikke dø" som har spunnet i vårt hode. Det er stolthet løgnen bygger, vi blir så stolte av oss selv at vi liker det. I løgnen dyrkes det skapte og ikke Skaperen.

Det å ikke tro Kristus er å korsfeste Ham, det er å knuse Hans hæl fordi man er ens med Satans natur..

Med andre ord er det mennesket som ikke vil omvende seg som gjør kristendommen for dem en akilleshæl.

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

en innvasjonsmakt

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

1 Mos 3,15 Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl

som dyrket mannen tålte ikke kvinner med makt.men det har de-enormt.ren gt propaganda og ikke verdt den tiden vi ler

Kommentar #6

Xemes Anette Ndiaye

1 innlegg  23 kommentarer

..hvem går på vannet nå?

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

For min del er det åpenbart at teologer som ikke er villig til å slippe tak i bibelen som den store livbøylen aldri vil kunne gå på vannet...

For min del er det åpenbart at teologer som ikke er villig til å ta tak i Bibelen som den store livbøylen, aldri vil kunne gå på vannet.

Kommentar #7

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 9 år siden

De trenger følelsen av å ha en fiktiv pappa oppe i skyene som passer på dem. Noen som aldri blir helt selvstendig?

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

100%

Publisert over 9 år siden
Xemes Anette Ndiaye. Gå til den siterte teksten.

For min del er det åpenbart at teologer som ikke er villig til å ta tak i Bibelen som den store livbøylen, aldri vil kunne gå på vannet.

enig.

Kommentar #9

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Bibelen mangler ikke en dypere forståelse av livssyklusen !

Publisert over 9 år siden

Mangler kristendommen en dypere forståelse av livssyklusen? Kjersti Aspheim skrev :   Det har slått meg mange ganger at klassisk kristen teologi hopper bukk over livssyklusen, naturens balanse, liv-død-liv balansen rett og slett. Har dette sammenheng med religiøs undertrykkelse av kvinner?

Er kristendommens akilleshel at den ikke aksepterer kvinnen fullt ut som menneske? Det er et spørsmål, ikke en påstand.

Om et livsyn skal henge sammen og ikke komme til kort når man stiller viktige spørsmål er det helt avhengig av at både skapelsen, mannen, kvinnen,naturen, lidelsen, nytelsen, liv, død og nytt liv er med som likeverdige dimensjoner. Det kunne sikkert vært lagt til en del ting til som må forklares, men jeg tror det viktigste er nevnt.

Det er ikke tvil om at veldig mange synes kristendommen kommer til kort på blant annet tema som lidelsens problem, helvete og kvinnesyn. Jeg kunne nevnt en hel del andre ting også.

For min del er det åpenbart at teologer som ikke er villig til å slippe tak i bibelen som den store livbøylen aldri vil kunne gå på vannet... 

Jeg vil nødig være uærbødig, men jeg lurer på om trådstarter har lest en bibelutgave redigert av Richard Dawkins.(Den kjente engelske ateisten)

Litt enkel bibellesning har ført meg til disse uungåelige konklusjonene :

Det har slått meg mange ganger hvor inngående og godt  bibelen beskriver menneskenes  livssyklus.

Det har også slått meg hvor likeverdig bibelen fremstiller kvinner og menn. Jesus og hans omgang med kvinner fremstår som eksempler til etterfølgelse.

Det er betryggende å kunne lese om at bibelen så klart fremhever kvinnen som fullt og helt  menneske.

Det er godt å vite at bibelen på enkle måter beskriver livet og de store sammenhenger,selv om det er lett å erkjenne at jeg ikke forstår alt.

Det er godt å vite at bibelen er livbøyen for svært mange mennesker, og at den oppfordrer oss til fortsatt innsats for budskapet om forsoning med gud gjennom Jesus Kristus. 

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ikke bare kristendommen som kun ser sin side av saken.

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Det har slått meg mange ganger at klassisk kristen teologi hopper bukk over livssyklusen, naturens balanse, liv-død-liv balansen rett og slett.

Naturen -dens høyeste og mest uendelige, perfekte harmoni- er helhetlig og verdensomspennende, der alt er gjensidig sammenkoblet og representerer ett felles, fullstendig bilde.

Typisk nok, i vår verden kan vi ikke fatte alt i vår individuelle egoisme. Vi inndeler naturen i en lang rekkefølge av vitenskaper (det finnes 184 vitenskaper). Dette eksisterer ikke i naturen. Vi klarer ganske enkelt ikke å lære alt på èn gang. Vi inndeler naturen i “biter” og studerer biologi, zoologi, geologi, astronomi osv -generelt- et stort antall vitenskaper.

Vår individualitet, vår egoisme, er veldig snever – så den obserberer kun noe konkret, men klarer ikke å oppfatte naturen som en holistisk helhet. Derfor er vi ikke istand til å fornemme hele bildet og den helhetlige kraften på egoistisk måte, gjennom våre fysiske sanser. Vi føler det ikke, vi tar det ikke inn med våre følelsesorganer.

For å kunne gjøre det, må vi utvikle en ny sans – som selvfølgelig vil inkludere alle de tidligere – men i tillegg har muligheten til å erfare absolutt alt med èn gang og på samme tid – som en helhet. Det er slik vi må balansere oss. Så istedet for å se til venstre, høyre, opp, ned, nøyaktig ifølge koordinatorene som dirigerer vår egoisme mot et bestemt fenomen – må vi, tvert imot, forsøke å fjerne hele fokuset, hele egoismen – og prøve å se naturen slik den er. Dette er justeringens vesen.

Om vi finjusterer oss slik, begynner vi plutselig å føle at vi – ved å fjerne det egoistiske fokuset fra verden – begynner å se på den helt enkelt, åpent, uten noe ønske om å ta noe fra den. Vi lar ikke kroppen, de fem sansene, forståelsen og vår begrensede oppfattelsesevne overfor alt som eksisterer i naturen stanse oss. Da begynner vi virkelig å fornemme at vi er omsluttet av en enorm kraft – generell, evig og perfekt, som kalles naturen, eller skaperen.

Det har ingenting med religioner, trosretninger og mystisisme å gjøre. Dette er bare en metode som hjelper et individ til å heve seg over sin snevre holdning til virkeligheten – og til å se på den uten å la seg begrense av tid, rom og bevegelse, det vil si; den viser oss hvordan vi kan gå hinsides vårt vesens kjente terreng uten at kroppen begrenser oss.

Bibelen er en vitenskapelig metode for hvordan korrigere vårt verdenessyn slik at vi ser virkeligheten, kristendommen som du nevner er sammen med alle andre religioner noe vi har diktet opp i mangel av innsikt i helheten.


 

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

De trenger følelsen av å ha en fiktiv pappa oppe i skyene som passer på dem. Noen som aldri blir helt selvstendig?

For den som ikke tror kan det virke slik men det er fordi de da mangler tro. Det fordi man bygger egoets stolthet på løgner/ uærlige falske slutninger. I den settingen er det da naulig å tenke slik du gjør men slik er det da altså ikke.

Å tro på Gud er fakta å ta selvstendig ansvar for sin neste og seg selv.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere