Kjetil Nilsen

64

Rasering, kolonisering - fordriving

Palestinsk landsbysamfunn med 350 innbyggere på Vestbredden i fare for å bli utradert av okkupasjonsmakten Israel.

Publisert: 25. mar 2012

De israelske okkupasjonsmyndighetene nekter konsekvent å imøtekomme enhver byggesøknad fra palestinere under okkupasjon. Dette rammer også landsbysamfunnet Susiya, sør på Vestbredden. Dermed blir alt som bygges eller oppføres, erklært ulovlig – fra den enkleste inngjerding for husdyrene, til innstallering av solcellepanel. (De får «selvsagt» ikke levert strøm fra makthaverne som har okkupert dem.) Og følgelig: Alt som er oppført «ulovlig», skal rives. 

En ekstremistisk sionistisk organisasjon som kaller seg Regavim, har nylig reist sak mot den israelske okkupasjonsadministrasjonen via israelsk høyesterett, med krav om at det palestinske lokalsamfunnet i og omkring Susiya snarest blir lagt i grus. Behandling av saken er lovet innen 8. august. Mye tyder på at hele landsbysamfunnet i Susiya innen kort tid vil bli rasert og jorda kolonisert av bosettere. - Hva da med de okkuperte palestinerne som bor der idag? De vil bli fordrevet. Mønsteret er vel kjent fra Israels okkupasjonspolitikk på Vestbredden.

Ved lignende krav fra Regavim tidligere, har israelske myndigheter signalisert at den okkuperte befolkningens eiendommer skal raseres etter følgende prioritering: Øverst på utraderingslista står palestinske eiendommer som okkupanten definerer som beliggende «i nærhet av» jødiske (ulovlige!) bosettinger. «Nærhet» kan i denne sammenheng være et svært tøyelig begrep. Erfaring viser at ethvert palestinsk lokalsamfunn som ligger i synsranden av en bosetting, ikke blir akseptert av kolonistene. 

Dernest kommer eiendommer på såkalt «statsgrunn». (NB! Israel befinner seg på okkupert palestinsk land på Vestbredden). En tredje kategori palestinske eiendommer som er høyt prioritert for å bli rasert og utradert, er de som okkupanten mener ligger for nært Muren de har oppført ulovlig på palestinsk land.

I forbindelse med organisasjonen Regavims krav om utradering av lokalsamfunnet Susiya, har regjeringsadvokaten nå lovet raskere effektuering av raseringsvedtak i de prioriterte områdene. Susiya ligger i så måte utsatt til. Siden bosettere okkuperte palestinsk land i nabolaget i 1983, har den lokale palestinske befolkning vært utsatt for jevnlige angrep i form av blind vold, innskrenking av tilgang til egne beiteområder og rasering av boliger. Den israelske okkupasjonshæren har baser i området, men gir ikke palestinerne beskyttelse – snarere tvert imot; de er selv en del av problemet, i allianse med voldelige bosettere.

I 2011 opplevde Susiya fire bølger av rasering av hus og eiendom. Nå står hele lokalsamfunnet i fare for å bli fullstendig utradert. Det vil ramme 350 mennesker – 120 av disse er barn. Den beskyttelse de som okkuperte har krav på etter Folkeretten neglisjeres fullstendig av israelske myndigheter.

Israelske menneskerettighetsorganisasjoner – som for eksempel Rabbis for Human Rights – har prisverdig nok engasjert seg i saken, til støtte for det palestinske lokalsamfunnet. Det er neppe tilstrekkelig. Sterkere internasjonalt politisk engasjement – f.eks. fra Norge – etterlyses for å gi beskyttelse til sivile under okkupasjon ved å legge press på Israel for å stanse den brutale okkupasjonspolitikken.

Kommentar #1

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

To DIAMENTRALT motsatt syn

Publisert over 9 år siden

Det er så vondt å vite at vi står så veldig langt fra hverandre i denne Midt-Østen debatten. Man kan spørre seg - hva ER alt dette. For meg som kristen er det et dypere spørsmål som jeg må gå i dybden av for å forstå. Som kristen ser jeg selvfølgelig også at Israel er valgt av Gud - så får folk bli sinte for det synet, det er ikke uvanlig. Men hvis du leser en web-side som heter thewatchman.org kan du lese om dette fra jødene og Israel sin side. Den er ledet av den svenske pastoren Lars Enarson som har studert disse spørsmålene i årevis.

Det første du bør undersøke er HVA er Palestina og HVORDAN ble den satt igang som en politisk spydspiss for mediene. JEG er på Guds og Jesu side i denne debatten. Etter at jeg ble vekket og frelst fikk jeg en stor kjærlighet for Israel og jødene og begge deler er på overnaturlig vis hvis du virkelig setter deg inn i dypet av disse spørsmål. Det er IKKE likegyldig. Se hva selv arabiske ledere uttaler i og omkring dette med opprettelsen av Palestina som både som navn, begrep og politisk aktør. Klipp fra thewatchman.org - og les. -

Før du kan sette deg inn i dette kan iallefall ikke VI to debattere. Jeg står fast på Bibelens ord om at "den som velsigner Israel skal selv bli velsignet og den som forbanner Israel skal selv bli forbannet" - det er 2. Mosebok i Bibelen. Livet vårt her på jorden er IKKE likegyldig - selv for det mest liberale og modene menneske. Det ER vitterlig mer mellom himmel og jord og livet etter livet. Ønsker deg Guds rike velsignelse over ditt liv i Jesu navn, men les først disse interessante punkter fra nevnte web-side (er det rart det er stor forvirring..... men sannheten MÅ frem:
__________________________________________

Vad är sanningen?

Är palestinierna ett påhittat folk som Gingrich säger? Det bästa beviset är att citera vad palestinierna och araberna själva har sagt. Här är en lista med tio kristallklara bevis från deras egna ledare.

1. “Den arabiska ledaren Auni Bey Abdul-Hadi sa till den Brittiska Peel kommissionen år 1937: ’Det finns inget land som heter Palestina. “Palestina” är en term som sionisterna uppfann. Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt land var i århundraden en del av Syrien. ’Palestina’ är främmande för oss. Det var sionisterna som införde det begreppet.’”[4]

2. “Den första kongressen för muslimer och kristna organisationer hölls i februari 1919 för att överväga framtiden för det område som tidigare styrts av det ottomanska imperiet, vilket upplöstes efter första världskriget. Kongressen förklarade: ’Vi anser att Palestina är en del av Arabiska Syrien eftersom det aldrig någonsin har varit separerat från det. Vi är knutna till dem med nationella, religiösa, språkliga, moraliska, ekonomiska och geografiska band.’”[5]

3. “Den berömde forskaren Philip Hittis vittnesmål inför den anglo-amerikanska kommittén 1946, konstaterade att det inte finns något sådant som Palestina i historien, ’absolut inte’.”[6]

4. “Den Palestinske talesmannen Ahmad Shuqeiri berättade i FN:s säkerhetsråd år 1956 att Palestina inte var något annat än södra Syrien.”[7]

5. “Jag tror att det finns en arabisk nation. Jag tror inte att det finns en palestinsk nation. Jag tror att det är en kolonialistisk uppfinning… När fanns det några palestinier?…Fram till det 19:e århundradet var Palestina den södra delen av stor-Syrien. – Azmi Bishara, 1994″[8]

6. Det mest klarläggande uttalandet av alla, kommer emellertid direkt från chefen för det militära högkvarteret i den Palestinska befrielseorganisationen (PLO), Zuheir Muhsein, som den 31 mars 1977 förklarade, “Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel, för vår arabiska enighet … Bara av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk, eftersom de arabiska nationella intressena kräver att vi har ett land för det Palestinska folket för att kunna motverka sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, inte göra anspråk på Haifa och Jaffa, men som palestinier, kan jag utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem.”[9]

7. “I PLOs egen stadga eller godtagna grundlag (Artikel 1) fastslås det att Palestina är en del av den arabiska nationen. I den “arabiska nationen” har det aldrig funnits en stat som kallas Palestina.”[10]

8. Artikel 24 i 1964 års version av PLOs stadgar fastslår att palestinierna inte har några som helst anspråk på varken Västbanken och Gaza, just de områden där de nu vill att världen ska erkänna palestiniernas historiska rättigheter till en egen stat.

9. ”Vid Arabförbundets möte i Amman i november 1987, sa Jordaniens kung Hussein: ’Uppkomsten av en palestinsk nationell stat kommer som ett svar på Israels påstående att Palestina är judisk.’”[11]

10. “Under hela dennes auktoriserade biografi (Alan Hart, Arafat: terrorist eller fredsskapare) hävdar Arafat åtminstone ett dussin gånger: ’Det palestinska folket har inte någon nationell identitet. Jag, Yassir Arafat, är förutbestämt av ödet att ge dem denna identitet genom krig med Israel.’”[12]

Arafat gjorde ett enastående arbete. Men det visar bara, först och främst att den palestinska nationella identiteten är en mycket ny uppfinning. För det andra, baseras den palestinska identiteten främst på kampen för att förstöra en annan stat i stället för att bygga sin egen.

Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

OG Jerusalem Post het før The Palestinian Post

Publisert over 9 år siden

STUDER og les.

Kommentar #3

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Til Torill Born:
Som troende, burde ditt menneskesyn ligge tettere opp til rabbiner Arik Ascherman (leder i Rabbis for Human Rights) som har engasjert seg for befolkningen i Susiya, enn til sekulære maktpolitikere som Benjamin Netanyahu og Avigdor Lieberman.

- «Finnes» palestinerne? Uansett hva du måtte velge å kalle dem, mener vel også du at de i alle fall er mennesker. Og er de mennesker, bør menneskerettighetene og Folkeretten gjelde også for dem, slik f.eks. Arik Ascherman mener – i motsetning til Netanyahu, Lieberman og resten av den israelske regjering, som du uforståelig nok tydeligvis velger å knytte din tro til. 

Kommentar #4

Terje Stenholt

0 innlegg  7 kommentarer

TAKK

Publisert over 9 år siden

Takk for at du har energi til å skrive dette innlegget Kjetil. Jeg var ledsager i South Hebron Hills til og med februar i år (Susiya var en av våre mest besøkte landsbyer). Fortsat føler jeg meg tom og motløs etter oppholdet. MENNESKENE jeg møtte i Susiya sitter fortsatt på netthinnen. Barna Leith, Acmed, Macmod og mange fler som kom løpende mot meg og kastet seg i armene mine hver gang vi kom på besøk er i mine tanker hver dag. Vi sparka fotball sammen og vi spilte med klinkekuler. Glade, lekende barn burde gi håp. Men desverre - det tas ikke hensyn til hverken palestinske barn eller voksne på okkupert territorie. Dette er storpoliitikk. Ikke religion som noen prøver å framstille det som. 

Her er historien fra en av innbyggerne i Susiya>>> http://www.kirkensnodhjelp.no/Global/Ledsagerprogrammet/Nyhetsbrev/2012_Terje_Stenholt_nyhetsbrev_2_Susiya.pdf

Kommentar #5

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Underdekning i media

Publisert over 9 år siden
Terje Stenholt. Gå til den siterte teksten.

Takk for at du har energi til å skrive dette innlegget Kjetil.

Hei Terje

Takk for tilbakemeldingen. Og nyhetsbrevet ditt legger ytterligere viktig informasjon til det jeg skriver i mitt innlegg. Abed, som du intervjuer, har jeg - sikkert som deg - overnattet i telt sammen med for å gi "beskyttelse" til han og storfamilien, pga frykt for angrep fra voldelige bosettere. I seg selv, en liten illustrasjon på den uakseptable situasjonen de lever under. 

Ja, man kan sannelig føle seg tom og motløs etter det vi får oppleve på nært hold i tre måneder som ledsagere på Vestbredden. Men vi sitter på en unik førstehåndskunnskap om hverdagen under okkupasjon, og får forsøke som best vi kan å formidle noe av dette videre. For fremdeles er det en underdekning i media av det som skjer på Vestbredden - rett foran øynene på enhver som vil se. Og det skal den israelske regjering ha; den gjør ingenting for å kamuflere sin brutale okkupasjonspolitikk.

Men stillheten i media om Vestbredden når det ikke skjer dramatiske hendelser der, kan lett forveksles med at det ikke skjer noe – at livet for palestinerne er rolig og normalt; at de får leve i fred. Dermed får ikke politikere og opinion innsikt i den matrise av undertrykkelsesmekanismer som okkupasjonen handler om. Det får vi prøve å gjøre noe med.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere