Olav Elgvin

25

- Det er vår skyld

…sa en ung arabisk mann jeg snakket med. Han opplevde at han og andre muslimer ikke hadde gjort nok for å rope ut hvilken stor synd det var å drepe sivile.

Publisert: 21. mar 2012

Det var for et par uker siden.  Jeg snakket med en ung arabisk mann om terror og bildet av muslimer i Vesten. Jeg hadde sagt noe om at jeg mente mange i Norge hadde et feilaktig bilde av muslimer. Han var enig. Men han følte at han – som muslim – også hadde en del av ansvaret for det.

- Det er vår skyld, Olav. Det er vi muslimer som ikke har ropt det ut høyt nok, sånn at alle kan høre det: At drap på sivile er mot islam. At terror er en stor, stor forbrytelse. Det er vi som ikke har skreket ut at Bin Laden er en morder og at det han har gjort har vært en hån mot alt islam står for.

Han virket oppriktig frustrert og lei seg da han sa det.

***

Jeg tenkte på denne samtalen i dag, da det kom fram at det sannsynligvis er en ung fransk-algerier med tilknytning til al-Qaida som står bak de grusomme drapene på tre franske soldater (et par av dem var faktisk muslimer) og en del jødisk-franske barn på en jødisk skole i Tolouse. Jeg vet at det er som om det søkker i mange mennesker med muslimsk bakgrunn når slike ting skjer, ettersom de vet av erfaring  at slike ting ofte blir assosiert med det kollektive bildet av “muslimene”. ‘Nå igjen’, tenker mange. ‘Hvorfor kan vi ikke bare få leve livene våre i fred uten at det skal bli så mye bråk og konflikter’?

Jeg skrev på bloggen min om slike følelser etter 22. juli, men da fra et personlig perspektiv: For da var det jeg, som kristen, som plutselig kunne få troen min assosiert med terror. Jeg skrev: “Jeg fikk behov for å rope høyt ut at dette ikke var den form for kristendom jeg trodde på. For tenk om folk der ute heretter ville forbinde kristendom med massemord?”

Denne opplevelsen er det mange muslimer i Vesten som går med. De opplever at deres religion, som de føler handler om fred og respekt for mennesker, stadig blir forbundet med vold og terror – enten fra storsamfunnets side eller hos de voldelige ekstermistene selv.

***

Og derfor ble jeg minnet om samtalen min med denne unge arabiske mannen. Han tok det som et personlig nederlag at folk forbandt islam med terror. Han følte at det var hans ansvar. At han ikke hadde gjort nok for å presentere den sanne islam for folk, den islam han trodde på, som sa at drap på barn og drap på sivile var en stor forbrytelse. Han lurte også på om han hadde gjort nok for å bemøte de av hans trosfeller som støttet drap på sivile.

- Men jeg gir meg ikke. Jeg skal fortsette å rope det ut, at slike ting aldri kan forsvares, sa han.

***

Hva tenker dere? Har muslimer et ansvar for å si fra om slike ting, selv om det er ting de ikke selv støtter?

Og hvordan kan vi ikke-muslimer nærme oss denne tematikken på best mulig måte?

(dette er en lett redigert versjon av et innlegg fra bloggen min, http://muslimprosjektet.wordpress.com/)

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

Hva tenker dere? Har muslimer et ansvar for å si fra om slike ting, selv om det er ting de ikke selv støtter?

Selvsagt! Og det er heldigvis også endel muslimer (og eks-muslimer) som gjør nettopp dette. Ikke helt sjelden, med fare for liv og helse. For deres ideologi har helt klart sterke voldelige tendenser og føringer, slik den presenteres i de fleste sammenhenger. Det er vanskelig for "folk flest" å vite hva som egentlig gjelder. Man kan faktisk ikke forvente at hver og en skal lese koranen eller andre muslimske bøker og kjenne alle tolkninger av disse.

Jeg synes det er flott av en ung mann å føle ansvarsfølelse, slik han du beskriver gjør. Håper mange føler som han - og handler deretter.

Kommentar #2

Arnvid Aakre

0 innlegg  84 kommentarer

Ansvar, en gruppe- eller person-vurdering?

Publisert over 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

Hva tenker dere? Har muslimer et ansvar for å si fra om slike ting, selv om det er ting de ikke selv støtter?

Om muslimer har et ansvar eller ikke, det er det vel den enkelte som må vurdere.

La oss som et eksperiment ta bort 'muslimer' her og si at denne handling er utført av en person som har en tilhørighet til noe en selv på en eller annen måte står for. Det kan være at gjerningsmannen (eller kvinnen) tilhørte en av de store verdensreligionene. La oss si personen var kristen, skulle en da skille på om personen var protestant, katolikk - eller tilhørende en mer fundamentalistisk menighet. Eller hadde personen markert sitt anarkististiske syn - skulle en da ta hensyn til om gjerningsmannen var syndikalist eller en annen form for anarkist? Var personen uttalt ateist, skulle da alle som ikke tilhørte en religion føle et ansvar for å si fra om slike ting, selv om det var ting de ikke støttet?

Min personlige konklusjon - i lys av et lite tankeeksperiment som dette - er vel at det til syvende og sist er avhengig av den enkelte, om denne føler et ansvar eller ikke.

Eller muligens, det er ikke bare avhengig av hvor mye personer med tilknytning føler et 'ansvar' - muligens minst like mye: hvor 'truet' føler en seg på grunn av sin 'tilknytning'?

Kommentar #3

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

Hva tenker dere? Har muslimer et ansvar for å si fra om slike ting, selv om det er ting de ikke selv støtter?

Og hvordan kan vi ikke-muslimer nærme oss denne tematikken på best mulig måte?

Sett i lys av at dette ikke var den første islamistiske terroraksjonen på europeisk jord, og at det med de 400 liknende jihaddistene som etterretningstjenesten vet befinner seg her, neppe vil bli den siste, burde svaret gi seg selv; ja selvsagt!
Er det relevant at islamistene ikke står for det samme som såkalte moderate? Nei! Det er den samme religionen, tolket på forskjellige måter. Det kan fort danne seg et inntrykk av at den som tier, egentlig samtykker. Islamistene har gjerne rigide oppfatninger om hvordan muslimer bør være, hvem som ikke kan kalle seg muslimer, og hvem som må betegnes som frafallen. Det er på høy tid at islamistene selv blir ekskommunisert (eller blir gjenstand for takfir) fra det muslimske miljø. Man kan virkelig spørre seg hvorfor dette ikke allerede skjer jevnt over. 

Nå kan man jo alltids si at muslimer faktisk har sagt i fra om slike ting, senest ved markeringen ved Stortinget. Men slike markeringer som dukker opp hver gang det brenner, virker åpenbart lite overbevisende på islamistene. Jeg må si at jeg er ikke helt overbevist selv. På meg virker det hele noe halvhjertet. Mer som et desperat forsøk på unngå at folk flest forbinder islamisme med muslimer flest, enn som et genuint ønske om å ta et reellt oppgjør med galskapen.

Etter min oppfatning hviler det mer enn et ansvar på muslimer flest om å si fra om at dette er feil, og "opplyse folk" om hva som er "det sanne islam". Det hviler et tungt ansvar på muslimer flest å ta et grunnleggende oppgjør med div. tolkninger av islam. Her må det også settes søkelys på den panegyriske holdningen de har til profeten Muhammed, hvis handlinger ville medført lange fengselsstraffer i vårt juridiske system. Det hviler et tungt ansvar på de muslimer som krever å kalle seg moderate eller sekulære, å "ekskommunisere" islamistene.

Dette er det ingen andre en muslimene selv som kan gjøre. Det eneste vi ikke-muslimer kan gjøre er å fortsette å påpeke dette til det faktisk skjer.

Kommentar #4

Tor-Andre Kongelf

4 innlegg  400 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det som slår meg er at dersom det er noen som fornærmer den såkalte profeten med satire (muhammed tegningene), brenner en Koran eller lignende episoder så er det lite som skal til for å moblisere til streik i drosjeernæringer, gateoppgjør og lignende.

Med andre ord det skal lite til for at det kollektive muslimske trossamfunn skal stå samlet dersom de føler at de har blitt begått urett mot de. Det er forsåvidt helt ok.

I enkelte land sto jubeldansen høyt i taket blandt enkelte muslimer også da 3000 amerikanere mistet liver 11. September.

Da er det også forventet at muslimer er like vokale når islamister går inn i en moske i Irak og sprenger seg selv i luften og dreper sivile, eller når muslimer i Indonesia begår folkemord mot den kristne befolkningen i Øst Timor.

Den unge arabiske mannen du snakket med har et veldig viktig poeng.

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere