Johannes Morken

Redaktør
444

Skal prestene streike?

Norske prester har aldri brukt streik som kampmiddel. Det kan det bli slutt på.

Publisert: 19. mar 2012

Denne uka kan Presteforeningens generalforsamling gjøre et historisk vedtak. De 172 delegatene skal stemme over et forslag om å oppheve reservasjonen mot streik.

– Jeg er spent på utfallet, men kan leve godt med både det ene og det andre vedtaket, sier Presteforeningens leder Gunnar Mindestrømmen til Vårt Land.

For tre år siden ble et lignende forslag nedstemt. Samtidig vedtok generalforsamlingen i 2009 at saken skulle tas opp igjen tre år senere. I mellomtiden er spørsmålet behandlet på flere nivåer i prestenes største fagforbund.

«Gjennom den organisasjonsmessige behandling er fordeler, ulemper og betenkeligheter ved å benytte kampmidler blitt belyst og debattert, også ut fra presterollens særtrekk og identitet,» heter det i sakspapirene til utsendingene, som møtes i Bergen fra i dag til og med onsdag.

Det er prestene selv som så langt har vegret seg mot å benytte kampmiddelet som både er fullt lovlig og utbredt i arbeidslivet ellers.

I 1986 ble reservasjonen vedtatt på Presteforeningens generalforsamling. Spørsmålet har de tolv siste årene vært på dagsorden i organisasjonen, og det var et lokallag som for tre år siden fremmet forslaget som nå kan bli vedtatt.

Mindestrømmen sier det fortsatt er ulike oppfatninger om streikeretten i presteskapet.

– Jeg er opptatt av at ulike synspunkter skal respekteres. Men de siste årene har vi jobbet grundig med spørsmålet, og jeg tror at mange i dag ser mindre dramatisk på det å delta i en streik, sier Mindestrømmen til Vårt Land.

Argumentene mot streik er knyttet til selve presterollen: Presten må alltid kunne være til stede for mennesker i krise. Frykt for svekket omdømme har også holdt prestenes streikelyst i sjakk.

I begrunnelsen for forslaget til vedtak legges det vekt på at streik skal ramme arbeidsgiver, ikke dem prestene er satt til å betjene. En prestestreik skal for eksempel ikke gå ut over sjelesorg og omsorg for barn og kreftsyke.

Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden

Prestene burde ha streiket i protest mot abortloven eller den nye ekteskapsloven. De bør ikke streike for høyere lønn. Man kan jo spørre seg om selve konseptet streik er i Jesu ånd. Jeg har en anelse om at det er temmelig ubibelsk å la være å hjelpe andre mennesker fordi en skal karre til seg mer penger...

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg har en anelse om at det er temmelig ubibelsk å la være å hjelpe andre mennesker fordi en skal karre til seg mer penger...

Det er vel like ubibelsk å forvente at andre skal stå på pinne for enn fordi de innehar en jobb som går litt ut over A4 normen.

De fleste av oss jobber for penger og ikke for andres behov for hjelp.

Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Streik med formalitetane!

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

I begrunnelsen for forslaget til vedtak legges det vekt på at streik skal ramme arbeidsgiver, ikke dem prestene er satt til å betjene.

Det var vel kring 1980 det synte seg at gjennomsnitts arbeidstid for prestane var 57(?) veketimar.

Då den aktive ministeren Einar Førde var på inspeksjon i Tromsø,

fekk han spørsmål om arbeidstidi til prestane med for fåe prestar.

"De får arbeida mindre då!" var det kjappe svaret.

Ein prest fann ut at det minst viktige arbeidet var ein del statistikkføring.

Det var lite populært mellom "dei som har noko med det"(Ingvar Moe!).

Det vart mest som ein katastrofe i systemet!

Kva ein elles kunde ha forsømt vart visst aldri nemnt,

men den heilage statistikken!!

Det spørst vel om det kan ha gjennomslag i vår "frie" kyrkja,

men er vel verd ein prøve, kan henda?

Men den som vil streika med å nekta sorgarbeid og gravferd,

bør ikkje velja prestetenesta ,"trur eg"! 

Kommentar #4

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?

Se på fuglene under himmelen! De streier ikke, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne?

Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De streiker ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Kommentar #5

Tor Dag Kjosavik

13 innlegg  26 kommentarer

Prester og dugnad

Publisert over 9 år siden

For en del år tilbake var jeg med på to studieturer til England sammen med noen prestekolleger. Vi fikk møte menigheter i Church of England og en god del prester. Jeg burde nok ikke ha vært med på turen, for jeg lærte helt feil ting, iallfall sett ut fra et fagforeningssynspunkt. Vi møtte en fattig kirke som ikke fikk en penny fra staten til prestelønninger eller til vedlikehold av kirker. Inntekten kom fra givertjeneste (med skattefradrag), kollekter, inngangspenger i turistkirkene og fra arrangementer. Det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på oss, var alle de eldre prestene, gjerne over 80, som forrettet gudstjeneste uten betaling. Noen tenkte nok at slik kan situasjonen også bli Norge om noen år når statskirkeordningen er avviklet.

               Men foreløpig kan vi glemme slike utbehagelige tanker her hjemme. Her kan vi preke om urettferdig fordeling av verdens ressurser, om nord-sør problematikken, om å redusere vårt personlige forbruk og samtidig tenke på tariffavtaler, godtgjøring for beredskapsvakt, ekstrabetaling ved utrykning og streikerett. Det gjelder bare å unngå kobling mellom mindre forbruk og mer på lønns-slippen. Det dukker nok alltid opp noen behov vi ikke visste at vi hadde. Og biskopen må ikke foreslå for pensjonerte prester at de kan gjøre to-tre tjenester i året uten betaling. Det er bare de frivillige organisasjonene som finner på slikt. Prestene må selvsagt være solidariske med andre yrkesgrupper som oppdager at noen tjener mer enn dem. De skal ikke gå foran med et godt eksempel og si at både lønn og pensjon er rikelig. Nei, de må "stå på krava!"

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere