Jonas Stava

16

En vurdering av Homofili

Publisert: 13. mar 2012

Et diskutert tema som er midt i søkelyset for tiden, som jeg tenkte jeg ville dele mine meninger om samtidig som jeg ønsker å vite hva andre synes om dette. Denne tråden er ikke om homofili er synd, men mer et spørsmål om det er konstruktivt for samfunnet. Jeg er selv kristen, men vil at denne diskusjonen skal holdes utenfor Bibelen med logiske og rasjonelle argumenter som forklarer om dette er konstruktivt for samfunnet eller ei. 

Jeg deler her min mening, samtidig som jeg håper på at andre kan dele sine meninger slik at vi kan lære av hverandre og vokse i vårt syn på dette. 

Infoen min kommer fra: Dr. Thomas Schmidt: Straight and Narrow

Homosexual behavior

Dr. Thomas Schmidt: Straight and Narrow

75% of Homosexuals have more than 100 sex partners during a lifetime, more than half of these partners are strangers. 

8% of homosexual men ever have a relationship that lasts more than 3 years

7% of lesbians have a relationship that lasts for more than 3 years. 

It may be that homosexuals are trying to satisfy a deep psychological need by sexual encounters and it just is not fulfilling. 

Male homosexuals average more than 20 partners a year. 

Lifelong faithfulness is almost non-existent in the homosexual experience. 

They are more likely to be problem drinkers. 

47% have a history of alcohol abuse

51% history of drug abuse

40% of homosexuals men have a history of depression tha compares with 3% of men in general. 

37% of female homosexuals have a history of depression

3 times as likely to take suicide as general population

More likely to be pedophiles than heterosexual men. 

80 % of homosexual behavior is resulting in prostate damage, ulcers, ruptures and chronic incontinence and diarrhea. 

75%% of homosexual men carry one or more sexually transmitted diseases wholly apart from AIDS. 

Common homosexual infections are hpatitis B 65% of males

Life expectancy for males are 45 years.  (not one dying from AIDS. 

Compares to life expectancy for 70 years for men in general.

Dette er statistikker som har ingenting med hverken religion eller ande ting å gjøre, så ikke bland noen av de tingene inn i dette. 

Min konlusjon:

1. Jeg tror på å respektere å elske min nabo til tross for uenighet. 

2. En vis mann en gang sa: Den som elsker deg mest er den som forteller deg mest sannhet, noe jeg tror vi alle kan si oss enige i siden det  nærmeste er de som forteller oss sannheten til tross for at vi ikke alltid liker det. 

3. Om jeg i sannhet elsker en som er har denne legningen så vil jeg ikke at denne personen skal utsettes for disse tingene, og vil dermed dele min mening i kjærlighet. 

4. Homoseksualitet vil minske fødetallene som er nødvendige for å opprettholde befolkingen om vi ikke vil at Norge skal bli et land uten norske om 50 år. 

5. Selve designet for sex som jeg leste av en anatomi lege (Har ikke denne kilden her nå, men kan kjapt finne den), han sier at anatomien og måten vi er designet på gjør denne formen for sex unaturlig. 

6. Seksuelle sykdommer spres kjapt i disse miløene, noe som er destruktivt for samfunnet vårt. 

Som kristen så er jeg kalt til å elske og respektere mine medmennesker uansett hvilken legning, religion eller bakgrunn de skulle ha. Jeg er på samme måte kalt til å respektere mine foreldrer. Men det vi må huske på at respekt og kjærlighet betyr ikke at vi trenger være enige, når sann kjærlighet faktisk er nettopp å fortelle folk sannheten slik at de kan leve et lykkelig liv. 

Jeg vet at denne saken er mer komplisert enn som så, men jeg håper at ingen slenger ut frekke kommentarer og at vi dermed kan legge frem beviser for våre utsagn som er godt backet opp. Jeg har et åpent sinn til å lære å se denne saken fra flere enn en side, og jeg håper det også gjelder resten av oss. 

Kommentar #51

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

misunnelse, mord,* drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Ja, dette er jo åpenbart alt sammen forbrytelser som fortjener dødsstraff; den allmektige har visst ikke mye til overs for differensiering...

Men etter det jeg vet så er det ikke så mye usømmelig festing og misunnelse som står på agendaen når bisperådet vrir sine små grå på møter der de utformer ny liturgi.

Hva gjensidig frivillige og likeverdige voksne gjør under dyna i sine egne hjem er visst langt mer interessant for guds selvbestaltede utsendinger, i den gode morals tjeneste... 

Kommentar #52

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

KBV

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Men bibelen fordømmer ikke de homofile som ikke lever med en annen mann i et seksuelt forhold.

Så da mener du det er greit at homofile skal dø? Hvis de velger å leve sammen i et seksuelt forhold.

Jeg må ærlig innrømme at jeg blir rystet. At vi har kristne i Norge som ønsker død over alle homoseksuelle. Kanskje du burde alliere seg medMahmoud Ahmadinejad.

Iranske myndigheter henger jo homofile i fleng. Der er det nedfelt i iransk lov. I følge iransk lov er homofili samkvem forbudt og skal straffes med døden. Det er rapportert 180 henrettelser i Iran i fjor. Sannsynligvis er tallet langt høyere.

Kommentar #53

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kjell Bjørn minner oss på at den homofile legningen ikke er en synd i seg selv, men å ha seksuelt samkvem med en av samme kjønn er nettopp det.

Kan vi så komme til sakens kjerne?

Er det moralsk galt for en mann å frivillig ha samleie med en annen samtykkende mann? Hvis så er tilfellet, HVORFOR? 

Er det mulig å gi et godt svar på dette uten å svare "fordi det står i bibelen"?

Kommentar #54

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ja, det kan jeg

Publisert over 9 år siden

Jeg har ikke hørt om noen norske kristne som ønsker å ta livet av homofile,  ei heller noen av yppersteprestene eller andre geistlige autoriteter som foreskriver denne Endlösung.

Men jeg har hørt om en tillitsmann i Oslo AP som var usikker i spørsmålet, og et norsk Islamsk Råd som måtte ha  råd fra et enda høyere råd i Langtvekkistan for å kunne bestemme seg. Om rådet enda har bestemt seg vet jeg ikke. 

Jeg er enige med dem som synes at dødsstraff for slikt bør overlates til Gud/Allah, stryk den som ikke måtte passe.

Og i denne forbindelse, kristne er takknemlige Prügelknaben, for ingen bør være redd for den offentlige gapestokk for å ha fornærmet dem.  I motsetning til visse andre.

Kommentar #55

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Så da mener du det er greit at homofile skal dø? Hvis de velger å leve sammen i et seksuelt forhold.

Jeg må ærlig innrømme at jeg blir rystet.

 

Jeg har sitert deg Guds eget ord som du ba om og du for selv ta stilling til hvordan du vil se det, om du vil god tatt det eller forkaste det må bli opp til deg selv.

Det er veldig feigt og angripe meg her så lenge det er Guds eget ord fra Bibelen jeg sitere.

Kommentar #56

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Iranske myndigheter henger jo homofile i fleng. Der er det nedfelt i iransk lov. I følge iransk lov er homofili samkvem

I Hadithen blir homoseksualitet beskrevet som en “styggedom og en grov synd” og at Allah, med referanse til “Lots folk” - som tilsvarer fortellingen i Bibelen om Sodoma og Gomorra - forbanner alle som begår slike handlinger. I Hadithen står det følgende om menn som har sex med menn:

“Nå en mann forenes med en annen mann, rystes Guds trone. Drep den som utfører det og drep også den det blir utført på.” 

I mange land, de fleste muslimske, men også kristne, som for eksempel Uganda, der 84% av befolkningen tilhører enten den katolske eller den anglikanske kirke, praktiseres dette grusomme pålegget fortsatt, og mange drepes hvert år, i tillegg lever hundretusenvis i konstant frykt for å bli avslørt og forfulgt.

Man antar at over 4000 mennesker har blitt henrettet for homoseksualitet i Iran siden revolusjonen i 1979. Fordømmelsen av homofili er også utbredt blant kristne i vestlige land, også i Norge, og begrunnes nettopp i det samme sitatet fra Bibelen, så rent prinsippielt står de på linje med sine mer brutale meningsfeller, og er derfor også med på å opprettholde og forsvare den bokstavtro tolkningen.

Hvem kan forresten påstå at en slik praksis er basert på feiltolkninger av skriften, så konkret og direkte som påleggene er fremført, både i Bibelen og Koranen? Og man kan spørre seg: Når metafysiske forestillinger har gjort en så forkvaklet og forvirret når det gjelder moralske spørsmål at man bekjenner seg til et slikt hatefullt menneskesyn, slik det kommer til uttrykk i sitatet fra 3. Mosebok i Bibelen, hvordan skal man da kunne kritisere dem som praktiserer det som rent faktisk står i pålegget, at homofili skal straffes med døden?

Hvordan kan kristne hevde at homofili er synd, med henvisning til Bibelen, og samtidig oppheve den straffen som en slik handling utvetydig er belagt med i den samme teksten?

På hvilket tidspunkt ble det gitt beskjed om at det ene fortsatt gjelder men ikke det andre? Hvem mottok budskapet, og fra hvem?

Kommentar #57

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er veldig feigt og angripe meg her så lenge det er Guds eget ord fra Bibelen jeg sitere.

Men man kan godt kritisere deg for å underkaste deg et slikt avskyelig menenksesyn - som du likevel mener er et budskap om kjærlighet.

Kommentar #58

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er veldig feigt og angripe meg her så lenge det er Guds eget ord fra Bibelen jeg sitere.

Men hva mener du da?

Er ikke du kristen?

Jeg er ateist. For meg eksisterer ikke noen Gud.

Her er det du som er feig. Hvis du tror på følgende:

“På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. (.........) De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø.”

(Paulus 1. brev til Romerne)

“Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.”

Så mener du også at homoseksuelle fortjener å dø?
Kommentar #59

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Men man kan godt kritisere deg for å underkaste deg et slikt avskyelig menenksesyn - som du likevel mener er et budskap om kjærlighet.

Ja Ja, jeg vet ikke jeg hvem av oss som har det beste menneskesynet.

Kommentar #60

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Så mener du også at homoseksuelle fortjener å dø?

 

Det har lite å bety hva jeg mener.

Når Gud selv, han som skapte oss mennesker sier det da står det fast og det er han som skal dømme mennesket på dommens dag.

Men han sier også at alle har syndet, og dermed fortjener å død og de som ikke tro på han også, de skal også dø, eller hva, skal ikke du dø?

Det er bare dåren som sier det ikke er noe Gud!

Tenk over det, det er ikke hva jeg mener men hva Gud mener, han som skal dømme mennesket en dag.

Så ha en god natt og tenk over det som er sagt her ut fra han som har kjøpt mennesker fri fra sin synd med sitt dyrebare blod! 

Kommentar #61

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Ja Ja, jeg vet ikke jeg hvem av oss som har det beste menneskesynet.

Det er trist at du ikke vet det, eller det er trist at du ikke "vet" det. Du sitter med din Gud og din bibel, og hva får du ut av det?

Kommentar #62

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er trist at du ikke vet det, eller det er trist at du ikke "vet" det. Du sitter med din Gud og din bibel, og hva får du ut av det?

Enig med deg; Morten; egentlig burde man kanskje blitt opprørt og sint, men det føles mest trist.

Kommentar #63

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er veldig feigt og angripe meg her så lenge det er Guds eget ord fra Bibelen jeg sitere.

Og her ligger problemet med deontologien - pliktetikken - som resulterer når man prøver å hente sin moral fra "ufeilbarlige" skrifter. Det ligger ikke innebygget noen mekanisme som kan luke ut feil og mangler i levereglene etterhvert som mer kunnskap blir tilgjengelig, og ethvert som samfunnet er århundrer med erfaring rikere. Dersom det kommer for en dag at noen av reglene er feilvurderte og regelrett inhumane, vil en deontolog bare kaste hendene i været og si "nei, reglene er per definisjon perfekte" eller noe i retning av "ikke snakk til meg, jeg bare adlyder ordre."

Det finnes lite som gjør meg så frustrert og regelrett skremt, som det potensiale pliktetikken har til å undergrave positive sosial og moralske bevegelser. Ikke bare representerer pliktetikken en tilnærming til moral som tilsier at kartet alltid har forrang over terrenget, men tilhengerne mener ofte at dette er en god og nødvendig tilnærming: Når noen foreslår at vi bør basere moralen vår på et ikke-deontologisk grunnlag som også tar hensyn til utfallet av moralske regler, vil deontologer stå på den metaforiske haugen av vanærede kvinnekropper og brente homofile lik og klage seg over hvor farlig det er med "moralsk relativisme".

Nei, takke seg til en moral som er gjennomdiskutert, tar hensyn til den kunnskap vi besitter om verden, og som kan korrigeres i lys av morgendagens erfaringer. 

Kommentar #64

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kan vi komme til sakens kjerne?

Er det moralsk galt for en mann å frivillig ha samleie med en annen samtykkende mann? Hvis så er tilfellet, HVORFOR?  Dette vil jeg ha svar på. Fra alle.

Er det mulig å gi et godt svar på dette uten å svare "fordi det står i bibelen"?

Oppstår det ikke en konflikt i de som hevder Bibelen er Guds Ord og samtidig ikke mener man bør drepe homofile?
Om det er slik at "det var den gamle pakten. Jesus tok straffen. Vi ser allikevel at Gud ikke liker det og er derfor mot homofili", hva da med andre sære regler fra 3. mosebok?
Vi bryter alle helt sikkert reglene om å spise skalldyr eller gå med klær av ulike stofftyper. Dette er ulogisk, sant? Hvorfor skulle Gud ha noe imot dette? Spør derfor videre om hvorfor Gud skulle ha noe imot en mann å frivillig ha samleie med en annen samtykkende mann.

Kommentar #65

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Fra min "dagbok"

Publisert over 9 år siden

Denne trosgalskapen åpenbarte seg dramatisk i min ungdom. De homofile var skremt til å gjemme seg. Vi visste ikke om slike i bygda. Men i den kristne forkynnelsen rangerte denne "forferdelige synden" på topp. Så hadde det seg slik at vi hadde en meget god og hjelpsom ung nabo. Det var aldri nei i hans munn. Min mor som var alene, så vel nærmest på ham som plassert der av Gud.

En kald vinternatt i 1946 kom smellet. Han hoppet ut fra kaien og tok sitt liv. Da kom det for en dag at han var homofil. Livet hadde blitt altfor vanskelig.

Min mor var svært fortvilet, og sa mye om hvor vanskelig det kunne være å forstå "guds veier". Hun leste sikker spørsmålet ut av min taushet: Er det vanskelig å forstå at jeg og mange med meg, ikke tror på en gud, og det Bibelen forkynner. Mange kristne i miljøet, foruten min mor, tok klart lærdom av denne hendelsen - som av mye annet i de tider. De beholdt troen, men ikke på alt.

Kommentar #66

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
- -. Gå til den siterte teksten.

Det finnes lite som gjør meg så frustrert og regelrett skremt, som det potensiale pliktetikken har til å undergrave positive sosial og moralske bevegelser. Ikke bare representerer pliktetikken en tilnærming til moral som tilsier at kartet alltid har rett over terrenget, men tilhengerne mener ofte at dette er en god og nødvendig tilnærming: Når noen foreslår at vi bør basere moralen vår på et ikke-deontologisk grunnlag som også tar hensyn til utfallet av moralske regler, vil deontologer stå på den metaforiske haugen av vanærede kvinnekropper og brente homofile lik og klage seg over hvor farlig det er med "moralsk relativisme".

Nei, takke seg til en moral som er gjennomdiskutert, tar hensyn til den kunnskap vi besitter om verden, og som kan korrigeres i lys av morgendagens erfaringer.

Poetisk og riktig. Noen innlegg gjør godt å lese, dette var ett av dem.

Kommentar #67

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
- -. Gå til den siterte teksten.

Og her ligger problemet med

Flott prosa her, Christian, og veldig veldig sant!

Kommentar #68

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Min mor var svært fortvilet, og sa mye om hvor vanskelig det kunne være å forstå "guds veier". Hun leste sikker spørsmålet ut av min taushet: Er det vanskelig å forstå at jeg og mange med meg, ikke tror på en gud, og det Bibelen forkynner. Mange kristne i miljøet, foruten min mor, tok klart lærdom av denne hendelsen - som av mye annet i de tider. De beholdt troen, men ikke på alt.

Tankevekkende. Og slike historier er langt fra enestående.

Og til tross for at svaret ligger i hans egen fordømmende innstilling til andre mennesker, så undrer visst trådstarter seg over hvorfor selvmordsfrekvensen er høyere hos homofile. 

Kommentar #69

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Dåren

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er bare dåren som sier det ikke er noe Gud!

Jeg tror ikke på noen GUD, alltså jeg er en dåre.

Hva skal jeg si.

Det er helt enkelt meningsløst å diskutere med mennesker som ikke har egne meninger.

Vel vel

Man må enten tro på en gud eller på seg selv. Jeg tror på meg selv.

Ny dag nye muligheter i morgen. :-)

Det kan virke som jeg får enkel bilett til helvete. :-(

 

 

Kommentar #70

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Oppstår det ikke en konflikt i de som hevder Bibelen er Guds Ord og samtidig ikke mener man bør drepe homofile?

Står det at man skal drepe homofile?

Kommentar #71

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Sannheten

Publisert over 9 år siden

er vel heller den at homofili er blitt blåst opp sett i lys av Guds ord sett i forhold til all annen synd - eller la oss gjerne ende vurderingen til "hinder" for det å ha et ansikt til ansikt forhold til Gud.  I NT er Jesus offensiv i forhold til "den rike unge mannen" som blir utfordret til å gi fra seg all rikdom først og dernest følge Jesus.  Hvis vi tar det budskapet med det alvor det har, så har nok mange et behov for å endre sine holdninger til Mammon....

Slik jeg ser det - både på denne tråden - og ellers i samfunnsutviklingen så har ellers ikke-troende gjort Guds ord gjeldende i sak for å vinne argumenter til endring av lovverk og sympatiholdninger.  Troende på sin side har foran mikrofon blitt presset til å innta holdninger i lojalitet til hva som er galt i Guds øyne på denne sak, mens det florerer mangt annet som er mer allmene hinder som vårt syn på penger og rikdom....

Kommentar #72

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Nå er vel problemet det at....

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hva gjensidig frivillige og likeverdige voksne gjør under dyna i sine egne hjem er visst langt mer interessant for guds selvbestaltede utsendinger, i den gode morals tjeneste..

Nå er vel problemet heller det at forfølgelsen/diskrimineringen av homofil er mest ubredt her til lands fra sekulære og ateister enn fra kristne.  I min levetid må jeg nok si at den faktiske og praktiske diskrimeringen jeg har sett og hørt kommer ikke fra kristne men fra Halvorsens åndsfrender. Dvs. folk som ikke har noe forhold til relgion.  De er altså både sekulære og ateistiske.   Jeg er rimelig trygg på at homofile ha rmer å frykte fra den kanten enn fra kristne i allefall.

Kommentar #73

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Nå er vel problemet heller det at forfølgelsen/diskrimineringen av homofil er mest ubredt her til lands fra sekulære og ateister enn fra kristne.

Dine krakilske og lett absurde betraktninger om alt fra evolusjon og naturlig seleksjon til moralske anskuelser og overgrep begått av "ateistiske regimer" har mistet all sin kraft, Bjørn David.

Du evner ikke engang å virke injurierende.

Kommentar #74

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Hmm

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det har lite å bety hva jeg mener.

Når Gud selv, han som skapte oss mennesker sier det da står det fast og det er han som skal dømme mennesket på dommens dag.

Men han sier også at alle har syndet, og dermed fortjener å død og de som ikke tro på han også, de skal også dø, eller hva, skal ikke du dø?

Er uten tilgang på nett fremover men får sjans til å skrevet ned en siste ting. Det er interessant med alle ulike meningene. Jeg skrev i starten at dette var ingen religiøs debatt om hva BIbelen sier, men jeg innser at dette var feil av meg på grunn av at vi er alle nødt til å bruke verdenssynet vårt til å bedømme rett og galt. 

Kjell Bjørn Veland kom her med et veldig godt poeng. Det blir ikke rett av andre å ta Bibelen utav sin sammenheng og skrive ting som ikke gir noe som helst mening. 

La meg gjøre en ting klart først. Som kristne så er vi kalt til å elske vår nabo og dette gjelder også den som er homoseksuell. Jeg har selv som nevnt homoseksuelle venner og ingen av disse har noen gang følt seg fornærmet av meg, tro det eller ei. En kristen som ikke elsker og viser respekt til sin homoseksuelle nabo begår et stort lovbrudd på Guds lov. Dette er det mest grunnleggendes prinsippet som ligger i kjærligheten. 

Står det i Bibelen at Gud oppmuntrer oss til å drepe eller forfølge homoseksuelle? Nei. Det gjør det så aldeles ikke. Gud sier det presist motsatte at vi skal elske alle.  Drap eller forfølgelse er ikke rettferdigjort av Gud og den kristne som gjør dette praktiserer ikke sin tro, men går i mot Guds plan. 

Andre religioner, blant annet Islam har muligens andre regler på dette, men vit at ALLE RELIGIONER er MEGET forskjellige, og ikke bland Islam med Kristendommen fordi disse 2 religionene er motstrindes og har meget lite til felles. 

Som Kjell Bjørn Veland sa, så er vi alle syndere. Vi har alle begått lovbrudd på Guds lov og er i behov for frelse. Vi vet alle hva som bor i menneskenaturen og er det en ting i denne verden som jeg har lite problemer med å forstå så er det at vi er alle syndere. Les gjennom historien og se hva menneskene har vært i stand til å gjøre når de kan slippe unna med det. At vi innerst inne er gode, har jeg meget vanskelig for å tro, siden det motsatte er tilfellet. For de av dere som har oppdratt barn så vet dere at dere aldri hadde fortalt dette barnet at en skulle være umoralsk. Dette ligger i menneskenaturen noe jeg tror vi fleste ser. 

En annen ting som er verdt å nevne er at det blir alltid et stort på om homoseksuelle kommer til himmmelen? Vel la meg gjøre en ting klart for dere. Det er ingen garanti for at heteroseksuelle kommer til himmelen. Verken homoseksualitet eller heteroseksualitet fører deg til himmelen, det er det kun frelsen i Jesus Kristus som gjør. Jesus snakker om blant annet grådighet mer enn noe annet, og personlig så tror jeg det er mange som kaller seg kristne som ikke er frelst. 

Men som Kjell Bjørn sier så er det Gud som dommer. Den oppgaven er ikke gitt til noe menneske men Gud alene. 

En kan spørre hvordan en Rettferdig Gud kan dømme folk til helvete? Men da sier jeg at det er jo nettopp det en rettferdig Gud er nødt til å gjøre om han faktisk er rettferdig. Når noen har brøtet loven så krever vi at den kriminelle skal fengsles. Dette er rettferdighet. På samme måte så har vi alle brøtet loven og fortjener Guds straff og en rettferdig Gud vil nettopp derfor sende oss til helvete fordi han er rettferdig. Men gjennom JEsus Kristus som tok denne plassen for oss så slipper vi dette. Både hetero og homoseksuelle kan få frelse i Jesus. Dette er like tilgjengelig for alle.

Problemet i dagens samfunn er vi lenger ikke vet hva som er sannhet og vi begynner å miste synet på hva som er rett og galt. Grådighet i dagens samfunn er et mye større problem enn homoseksualitet og det hører en lite om både i kirken og andre plasser. Hvorfor godtar kristne grådighet men ikke homoseksualitet når begge disse er listet som en synd? Dett er noe jeg selv må stille spørmål til. 

Nå skal det også sies at å være tiltrukken til en av samme kjønn er ikke en synd, men å praktisere det er noe helt annet. På samme måte som en gift mann ikke begår en synd om tanker om en annen kvinne kommer opp i hodet, så blir det likt for den homoseksuelle. Selve praksises av dette er det som blir listet som synd. 

Om jeg hadde et barn så ville jeg tukte dette barnet om barnet gjorde noe galt. Jeg ville sagt, jeg elsker deg sønn, men hva du gjør er umoralsk og det vil være negativt for deg og for dine medmennesker å fortsette med disse tingene. Kjærlighet er å fortelle folk sannheten til tross for at det kan være sårende. Jeg bryter muligens med hva som er politisk korrekt, men jeg elsker folk altfor høyt til å la dem leve i synd. Om jeg ikke elsket folk så hadde jeg holdt kjekt og levd mitt eget liv, men nettopp på grunn av kjærlighet så forteller jeg sannheten. 

Som Kjell Bjørn sier så betyr det lite hva vi alle mener, fordi vi er hverken dommere eller frelsere. Jeg er selv ingen perfekt person, men en synder som har mange feil og er i behov for Guds frelse gjennom Jesus. Frelsen kommer ikke av våre egne gjerninger, men av Guds nåde alene og vi er som kristne kalt til å vise kjærlighet til homoseksuelle, muslimer, hinduer og alle andre. Jeg forteller min homoseksuelle nabo om han spør meg det jeg mener om saken. Jeg sier dette i respekt og kjærlighet på samme måten som jeg forteller muslimen hva jeg mener om Islam i respekt og kjærlighet. På samme måte så har både den homoseksuelle og muslimen full rett til å si hva de mener om min religion og min legning som heteroseksuell. Dette fornærmer meg ikke et minste grann, men jeg setter pris på ærligheten.

Det å la politiske sølvrever ta fra meg rettigheten til å spre det gode budskap om en Gud som sendte sin egen sønn for å frelse menneskeheten både fra, grådighet, stolthet, homoseksualitet og en haug med andre ting som vi trenger frelse for, kan jeg beklagligvis ikke rette meg under. 

Kommentar #75

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Står det at man skal drepe homofile?

@nne: 
"På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. (.........) De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø.”
(Paulus 1. brev til Romerne)

“Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.”
(3. Mosebok 20:13)

Kommentar #76

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke meningen heller

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Du evner ikke engang å virke injurierende

Ikke meningen heller Halvorsen, men det må da være akseptert å dele erfaringer med hverandre?

Kommentar #77

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Svar

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

"På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. (.........) De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø.”
(Paulus 1. brev til Romerne)

“Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.”
(3. Mosebok 20:13)

Du bruker disse versene, og jeg skjønner at det kan være forvirrendes om en ikke har sammenhengen i ting. 

3 Mosebok 20:3 Disse lovene er skrevet til de jødiske folket. La meg forklare dette for deg. Det finnes 3 sorter lover i GT. 613 Bud. 

Moralske lover

Ofrings lover

Kulturelle lover. 

Disse er skrevet til det jødiske folket og gjelder ikke for oss idag. Vi er under det Nye Testamentet som betyr den nye pakten. Når en går inn i en ny pakt så blir den gamle pakten oppfylt i den nye pakten. Ingen som sier du skal følge disse lovene, siden dette er til lærdom for oss. Det som er nevnt i det Nye Testamentet er hva vi er kalt til å følge som kristne.  Dette kan enhver professor i Bibelvitenskap fortelle deg. 

Du never Romerbrevet 1, men du må huske på hva Paulus snakker om her. Jeg mener han snakker om fortiden og nåtid. Han referer tilbake i historien. Det blir nevnt at disse har brutt Guds lov og må dø. Som mange gjør, så tar de Romerbrevet ut av sin sammenheng og mister dermed hele poenget. Romerbrevet er strukturert på en genial måte og du kan ikke håndplukke vers utav sin sammenheng og dra en konlusjon ut ifra det. 

La meg dele med deg hvordan Romerbrevet er strukturert. 

1. Vi er alle syndere dette gjelder både jøde og hedning som du ser etter kapittel 1. 

2. Frelse gjennom tro på Kristus er tilgjengelig. 

3. Et forsvar for budskapet. 

4. Hva er vi kristne kalt til å gjøre, hvordan ser dette ut i livene våre. 

Fortjener disse som nevnt i Romerbrevet 1 å dø? Jepp det gjør de. Men det gjør også jeg.  Jeg er på ingen måte noen mer rettferdig person enn noen andre og fortjener denne straffen like mye som disse som blir nevnt i Romerbrevet 1. ALLE er syndere, som du leser videre. Det finnes ikke en eneste en rettferdig, og på grunn av det så er Kristus til frelse for oss. Det blir helt feil å peke ut den homoseksuelle i Bibelen og si at denne skal dø, når Bibelen også sier at den som er stolt, selv rettferdig, grådig skal dø. Alle, med unntak av ingen fortjener å dø på grunn av at vi har brøtet Guds lov i livene våre. Men det skal også sies at det finnes INGEN som helst rettferdiggjørelse for drap i det nye testamentet. Drap er galt, og det er ingen som har noe rett til å ta et liv. Gud er den som er i kontroll og han alene tilbyr oss Frelse gjennom Kristus. 

Ikke ta vers utav sin sammenheng siden Bibelen opprinnelig ble gitt oss uten kapittel og vers. Grunnen til dette er at den skal leses som en helhet og ikke enkelte avsnitt. Det er en helhetsmening bak alt dette, og en kan ikke lese et vers for å finne dette, en må lese hele boken, og enda mer hele Bibelen. 

Kommentar #78

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Viktig å huske

Publisert over 9 år siden

Viktig å huske på at Paulus talte inn i en kultur der homoseksualitet var akspetert. Vi tror vi er tolarante i dagens samfunn, men det var ingenting i forhold til Romerriket. Så lenge en følgte Romersk lov så kunne en gjøre akkuratt det en ville.  De Romerske forholdene var mye mer ekstreme enn hva vi har idag til tross for at vi er på vei der.

Budskapet til Paulus var et kulturradikalt budskap som gikk stritt imot normen i kulturen. Romerriket vant makt med å drepe med sverd, mens folk da ble fortalt å elske og velsigne dem som forbannet dem. De første kristne ble brukt som levende lys i keiserens tempel samtidig som mange av dem ble matet til løvene i Colosseum. Det var på grunn av at de nektet å tilbe keiseren for å være Gud. Det var et budskap som ikke ble godt tatt imot i en verden der alt handlet om politisk Korrekthet. 

Kommentar #79

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Forfølgelse

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dine krakilske og lett absurde betraktninger om alt fra evolusjon og naturlig seleksjon til moralske anskuelser og overgrep begått av "ateistiske regimer" har mistet all sin kraft, Bjørn David.

Du evner ikke engang å virke injurierende.

Sannheten er at både kristne og Ateister er skyldige i forfølgelse av Homofile. Mange jeg kjenner som er Ateister er mot homofili, så å begrense dette til en religiøs påstand, blir etter min mening helt feil. Det er meget trist at noen kristne er skyldige i dette fordi dette var ikke hva Jesus kalte oss til å gjøre. Det er noe som gjør meg trist. Vi som kristne burde sette like mye vekt på grådighet og stolthet som andre synder. Grådighet er et mye større problem i dagens samfunn enn homofili er. 

En annen side av saken som blir nevnt er at kristne blir også forfølgt av homofile, noe en sjelden høres nevnt. 

Det var en sak i Usa der en dame med egen bedrift der hun lagte bryllupskaker nektet å lage kake til et lesbisk par fordi det gikk imot alt hun trodde på. Jeg velger å tro at denne damen på ingen som helst måte var uhøflig, men pent sa nei, på samme måten som vi alle sier nei til ting vi ikke er for. 

Dette kom på nyhetene og denne damen ble saksøkt og mistet bedriften sin. Gjett hvem som ble syndebukken og gjett hvem som ble lovprist?

Det lesbiske paret ble hyllet for denne gjerningen mens denne damen mistet bedriften sin og fikk masse sosial forfølgelse fra liberale på grunn av dette.  Dette er et ekstremt tilfelle og jeg sier på ingen måte at det er slikt med alle, men det er viktig at begge sider av saken blir presentert. Det er mye forfølgelse av kristne idag om en ikke tolerer absolutt alt og noe av denne forfølgelsen kommer nettopp fra homofile.

Kommentar #80

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Versene var ment til @nne Jensen som lurte på om bibelen skrev at man bør drepe homofile. Det står det eksplisitt, bl.a. i 3. Mosebok. Du forklarer en drøss om hva Gud egentlig mente med det som står, men bibelen sier nå akkurat det. Så kan folk få tolke som de vil.


Det jeg spør deg om, Jonas, er om du kan forklare hvorfor det er moralsk galt av to samtykkende mennesker av samme kjønn å ha seksuell omgang. Du ser ut til å ha fasiten til hva Gud mener mellom linjene i Bibelen, så ser frem til ditt svar her. Skriver nå litt krasst, men mener det godt:)

Kommentar #81

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Kjære Jonas

Publisert over 9 år siden

Kaster jeg bort min tid om jeg prøver å samtale med deg? Gjør du et forsøk på å forstå hva andre sier til deg? I ditt forrige innlegg ("Drivkraften bak Ateismen") tok jeg meg tid til å forklare for deg hva autoritetsargumentet er, og hvordan vi kan unngå det. Jeg syntes selv at jeg formulerte meg tydelig. Likevel kommer du med denne påstanden:

"5. Selve designet for sex som jeg leste av en anatomi lege (Har ikke denne kilden her nå, men kan kjapt finne den), han sier at anatomien og måten vi er designet på gjør denne formen for sex unaturlig." 

Så hva er greia? Hvorfor klarer du ikke å skille mellom person og sak? Eller er det at du evner å se skillet, men velger å lyve? Et menneske er ikke en kilde. Noens utdannelse er ikke en kilde. 

Enten så er det at du ikke leser kommentarene på dine egene innlegg og er derfor ikke innformert om autoritetsargumentet. Eller så har du lest det, men forstod ikke hva jeg skrev. Eller så lyver du bevisst. 

Hva det er vet jeg ikke, men om ikke en av de tre nevnte teoriene stemmer så forstår jeg det ikke. 

Du skal ikke lyve!    (for da blir jeg sint) >:-(    (og litt trist) :'-(

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_authority

Kommentar #82

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

når vi først bruker naturlighet som argument...

Publisert over 9 år siden

Det er forresten også unaturlig å sitte med bekkenet i 90 grader når man bæsjer, drikke melk etter spedbarnsalderen og ta paracet. Vi får vel erklere disse tingene umoralske i samme slengen.

Kommentar #83

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Det er forresten også unaturlig

Hei Daniel

Beklager å plukke på det du sier. Jeg mener det i aller beste hensikt og med stor respekt dine bidrag til sannhetsarbeidet. 

Når noen har et argument som ikke holder vann er det veldig fristende å påpeke dette. Det er veldig naturlig å påpeke det absurde i argumenter som bare er tull. Personlig mener jeg det er en impuls man helst bør unngå når argumentet (som er tullete) først og fremst ikke er et argument, men en løgn. 

Jeg synes at ved å påpeke absurditeten til "argumentet" så legetimerer man "argumentet" som argument, noe det egentlig ikke er. Det er jo bare en løgn. 

Dette er bare min personlige synsing og ikke noe jeg mener er feil eller rett. 

Kommentar #84

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jo, du har vel et visst poeng, John. Man blir lett revet med, vettu:)

Kommentar #85

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.

Dette kan enhver professor i Bibelvitenskap fortelle deg.

Her har vi en kombinasjon av autoritetsargumentet og folkets argument

Vakkert på sin måte. Jonas er et naturtalent når det kommer til tankefeil. Neppe med vilje, men likevel beundringsverdig på sin måte. 

Selve sannhetsinnholdet i denne tankefeilen skal jeg komme tilbake til senere i dag når jeg har bedre tid. 

Kommentar #86

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Man blir lett revet med, vettu:)

Ja! :) så til de grader. 

Jeg har en teori om at det handler om at ingen liker å bli lurt. Å reagere på urett på denne måten er nærmest som en medfødt refleks vi alle har i oss. (er slik jeg opplever det.) 

Kommentar #87

Birgitte Øren

0 innlegg  45 kommentarer

Hjelp

Publisert over 9 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.

Det lesbiske paret ble hyllet for denne gjerningen mens denne damen mistet bedriften sin og fikk masse sosial forfølgelse fra liberale på grunn av dette.

Hadde du også holdt med kakebakeren dersom det var et afroamerikansk par hun hadde nektet å lage kake til?

Lesbiske er vel dessuten ikke nevnt med ett ord i Bibelen? Så sånn sett skulle da kjærlighet mellom kvinner være ok for Gud?

Og kan du ikke svare på spørsmålet til Daniel (Hvorfor kan ikke to samtykkende voksne ha sex med hverandre?)?

Kommentar #88

Birgitte Øren

0 innlegg  45 kommentarer

Homofile dyr

Publisert over 9 år siden

Og bare sånn apropos "naturlig/unaturlig"-diskusjonen:

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/skiftende/againstnature/homodyr.html

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere