Marianne Tønnessen

16

Barna i bakgrunnen

Mange titusen barn i Norge sliter. De må ikke bli taperne i det politiske virvaret rundt barneministeren.

Publisert: 6. mar 2012

Audun Lysbakken har trådt feil som barne- og familieminister og brutt regelverk og rutiner. Derfor trakk han seg i går som statsråd.

Denne nettlederen skal ikke handle om hva han visste og ikke visste, eller hva dette betyr for SV eller den rødgrønne regjeringen. Nok av andre kommentatorer har skrevet innsiktsfullt om det. Færre har diskutert hva Lysbakkens avgang betyr for dem han har hatt et ekstra ansvar for: De utsatte barna i Norge.

Nå er det omtrent 50.000 barn som omfattes av tiltak fra barnevernet her i landet (se statistikken her). Tallet øker stadig – for 20 år siden var det bare halvparten så mange. Blant disse barna finner vi noen av samfunnets mest maktesløse, mest utsatte og mest oversette mennesker.

Lysbakken har hatt barnevernsbarna svært høyt på sin arbeidsliste. Det skal han ha ære for. Han har sørget for en kraftig økning i antall stillinger i barnevernet. Han har satt i gang en gjennomgang av hele barnevernssystemet. Han har sett at omsorgen for de mest utsatte barna er mangelfull, og har gjort betydelige forsøk på å bedre den.

Fortsatt er det norske barnevernet mangelfullt. Mellom store oppslag om statsrådens avgang kunne vi i dagens aviser lese en liten sak om at kommunene svikter barnevernsbarna. 40 av 44 kommuner som ble undersøkt i fjor, gjorde en for dårlig jobb. Ifølge Helsetilsynet kan svikten bety at barn ikke får hjelpen de skulle hatt til rett tid eller at omsorgssvikt ikke avdekkes.
– Det største sviket mot barna er at det er folk som ser dem, men så får de ikke den oppfølgingen som er nødvendig, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Dette er svært alvorlig. Arbeidet med å forbedre barnevernet er på ingen måte i mål. Barnevernsbarna i Norge trenger en statsråd som har dem som en vitkig hjertesak. I det siste har Lysbakken og departementets vært travelt opptatt med å granske e-poster og tildelingsbrev, med fare for at barnevernsbarna har kommet i bakgrunnen. Akkurat nå styres departementet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som også har et annet departement å skjøtte. Men vi kan håpe den neste barne- og likestillingsministeren ser de utsatte barnas behov og har kraft og makt til å kjempe for dem. Barnevernsbarna må ikke bli taperne i denne saken.

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det offentlige

Publisert rundt 10 år siden

Det offentlige har ikke og bør ikke ha annet mål enn å være brannslukkere og søke å sørge for ta en urett ikke blir erstattet av en ny urett. Dog skal det mye til at det offentlige vil klare å ta over for det private når det kommer til oppvekts for barn og unge.

Det er viktig å sette fokus på at barn som lider urett grunnet sine nærmestes utilstrekkelighet får et så godt tilbud som mulig. Når det er sagt er det også viktig å ha i mente at det neppe er noen ønskeoppgave for det offentlige å skulle overta et barns oppvekst og oppdragelse.

At mange titusner av barn i Norge sliter er i første rekke en situasjon skapt av deres foresatte og ikke en situasjon skapt av det offentlige.

Kommentar #2

Hege Anita Aarvold

172 innlegg  126 kommentarer

Barnevernet sviktet for lenge siden

Publisert rundt 10 år siden

Rett nok ikke alle .
Men det synes som om de oppgirbarn ved 14 års alderen og står ikke bare hjelpesløse , men og maktesløse å beskuer uten å makt eller midler til å være den forskjellen de er ment å være

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere