Anders Solli Sal

34

Engasjement for Syria er helt nødvendig

Grusomhetene som nå er blitt den daglige virkeligheten i Syria begynner å bli kjent for de fleste. Og situasjonen blir stadig verre. Av journalister i Homs blir den nå beskrevet som folkemord. All hjelp og engasjement er helt nødvendig!

Publisert: 4. mar 2012

Det syriske helvetet

Kjennskap til de forferdelig forhold som nå råder der, om de grove forbrytelser som daglig blir begått mot store andeler av befolkningen, og om daglige drapstall som fluktuerer mellom et par titall og opp til et par hundre, er ikke lenger enn vond visshet forbeholdt dem som aktivt har lett og søkt etter hva som foregår i Syria. Nå har dette skrekkelige marerittet åpenbart seg for oss alle.

Jeg er en slik, en som aktivt har fulgt de kanaler i konvensjonelle og sosiale media jeg har kommet over – som det nå finnes ganske så mange av – for kontinuerlig bli oppdatert på hva som foregår. På Twitter finnes det syriske brukere og nettverk som stadig laster opp videoer filmet med deres egne mobiler og som viser ubetvilelige, massive overgrep. Men også videoer lekket fra enten uforsiktige eller rett frem ondsinnede ekshibisjonister fra regimets hær, som leende og med stolte poseringer foran kamera, viser hvordan de i en av regimets arrestasjonsbusser torturerer en fanget mann.

Jeg vil ikke ødelegge også deres nattesøvn ved å vise dere flere slike videoer. Netter florerer allerede av dem. Den ellers gode, generelle skeptiske holdningen man bør utvise for hvordan en konflikt blir fremstilt i media, er her når det gjelder den syriske situasjonen, blitt fullstendig malplassert. Så malplassert at den er direkte umoralsk. Mens massedrapene og torturen fortsatt pågår, er den litt forsiktige avstandtagen og ventende holdningen indirekte delaktig i forbrytelser hvis faktiske størrelse og omfang av all sannsynlighet er langt verre enn det helvetet vi allerede er klar over.

Journalister som har vært i Homs, som enten har klart å komme seg ut derfra (som Paul Conroy) eller rakk å skrive om forholdene der før de ble drept (som Marie Colvin), beskriver forholdene i Homs som tilnærmet folkemord. Det er i all hovedsak ikke en borgerkrig mellom stridene parter, men heller den utillatelige situasjon der landets militære styrker brukes mot sivile. En regelrett nedslaktning av sivilbefolkningen.

Hva kan vi gjøre?

Det er lett å bli motløs og resignert når man står overfor en slik situasjon. Men engasjement og en innsats hjelper alltid. La meg gi et eksempel. To mennesker klarte i løpet av halvannen uke å samle støtte fra mange store humanitære organsisasjoner samt hele det politiske spekteret og holde en fredsmarkering utenfor Nobels Fredsenter, med viktige appeller og konkrete krav. Vi (disse to var Sara Azmeh Rasmussen og undertegnede) fikk også denne markeringen filmet og lagt ut på nett, men den uunnværlige og uselviske hjelpen fra Rune Bjerke. I tillegg dubbet vi videoen på arabisk slik at også den arabiske verden – og spesielt Syria – skulle få se at vi her i nord følger med på deres lidelser, og at vi bryr oss. At vi gjør noe med det.

Her er markeringen på norsk, her på arabisk. Jeg ber dere spre dem videre. De kan gi håp.

Men slike markeringer legger press også på våre politiske ledere. Selv om Utenriksdepartementet måtte skuffe meg ved å si nei til invitasjonen til å holde appell på vår fredsmarkering, noe som hadde gitt et meget sterkt signal utad, – alle deres politikere var dessverre for opptatte en søndags ettermiddag til å gi den syriske sak en time av deres tid, – har i dag vår høyeste politiske leder, Jens Stoltenberg, på Twitter endelig kommet med en klar fordømmelse av Bashar al-Assad og krever hans avgang, i tillegg til kravet om at humanitær bistand må få slippe til. Men fortsatt, i skrivende stund, slipper ikke Røde Kors og Røde Halvmåne til i de områdene med verst rammet (bydelen Bab Amro i Homs).

Vi må fortsette å gjøre alt vi kan. 15. mars arrangeres det en global marsj for Syria, over hele verden planlegges det demonstrasjoner og markeringer. Her i Norge har Ali Watti satt i gang planlegging med aksjon i Bergen. Jeg ønsker ham lykke til og håper mange kommer. Videre ber jeg alle gjøre et forsøk på å hjelpe. Men mest av alt håper jeg at vi ikke tenker at ingenting nytter, at det ikke er noe i vits i å gjøreet forsøk. Alt hjelper – alt, bortsett fra det å resignere og enten tenke at ingenting hjelper eller at noen andre heller kommer til å gjøre det.

Kommentar #1

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Anders Solli Sal. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil ikke ødelegge også deres nattesøvn ved å vise dere flere slike videoer. Netter florerer allerede av dem.

All honnør til Solli Sal og Sara Rasmussen for det de har fått til så langt. 
Videoer som dette vekker avsky og forhåpentligvis engasjement. Det er viktig at man ikke fortrenger slike realiteter. Jeg vil oppfordre alle som har anledning til å vise sitt engasjement ved kommende markeringer. 

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Tiltredes

Publisert over 9 år siden

Takk for engasjementet. Jevnlig kontakt med mine gode syriske venner gjør at jeg opplever forferdelighetene på "nært" hold, og at jeg gjerne skulle gjort mer for å hjelpe.

Kommentar #3

David Schiffer

2 innlegg  69 kommentarer

Propaganda

Publisert over 9 år siden
Anders Solli Sal. Gå til den siterte teksten.

Grusomhetene som nå er blitt den daglige virkeligheten i Syria begynner å bli kjent for de fleste. Og situasjonen blir stadig verre. Av journalister i Homs blir den nå beskrevet som folkemord. All hjelp og engasjement er helt nødvendig!

Jeg ser du som mange andre igjen faller for den krigshissende propaganda pressen bedriver. Er minnet vårt virkelig så kort? Husker vi ikke Serbia, Libya, Afgahnistan og Irak? Skal vi nå igjen innvadere ett annet land i mot folkeretten?

For folkeretten er klar: Vi skal ikke gripe inn i andre lands interne stridigheter, en av de få paragrafer i folkeretten jeg personlig og svært mange andre er enig i.

Nå er jeg en voldsom motstander av FN og denne såkalla folkeretten i og med at den i seg selv representerer ett globalt diktatorisk fremstøt som underminerer friheten til mennesker og nasjoner til å skape sin egen fremtid under de forhold de selv ønsker.

Dette gjøres ved å friste med så kalla menneskerettigheter hvorav noen helt udiskutabelt delvis er gode i seg selv, andre derimot er kontroversiell og representerer langt ifra majoriteten i verdensbefolkningen. Men det er ikke saken, saken er at FN er en udomokratisk og derved diktatorisk verdensomspennde millitant mafia bestående av en elite som ikke svarer til noen andre enn seg selv.

Igjen hisser denne så kalla folkeretten til krig, til nedslakting av uskyldige mennesker slik den gjorde i Serbia, Afgahnistan, Irak og Libya. FN og deres så kalla menneskerettigheter har itedet for å bevirke fred mellom nasjoner vært nummer en pådriver for kriger og konflikter globalt siden denne galskapen startet for endel tiår tilbake.

Den Nye verdensorden som propageres gjennom denne organisasjon der FN søker stadig større og større ikke demokratisk makt over nasjoner og deres befolkning er den største trussel mot verdensfreden verden noensinne har sett.

Horfor? Fordi vi i en homogen verden ikke har noe sted å flykte, du kan ikke flykte til et annet land når alle land på jorden har samme regjering og når denne regjeringen korrumperes slik alle makthavere over tid korrumperers ja da er folkelig motstand mot den umulig og ikke bare det, det er intet sted igjen på denn jord å flykte.

Til slutt: Norges Forsvar er nettopp det ett forsvar og ikke et poltisk og millitært våpen til å påtvinge andre nasjoner vår vilje. NORWAY GO HOME! Vi har mer enn nok å ta tak i her hjemme. Mer enn nok.

Det sagt så er det intet galt med engasjement for andre mennesker rettigheter og frihet. Men dette engasjementet må omhandle de lovlige verktøy vi har: Diplomati, protester og støtteerklæringer. Det dette engasjementet ikke bør inneholde er å oppfordre til krig slik ditt og mange andres innlegg i denne debatten dessverre gjør.

Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Patetisk

Publisert over 9 år siden

Jeg vet knapt om jeg skal le eller gråte. De som nå skriker høyest mot utviklingen i Syria er de som ellers bæljer høyest om islamisering. Hvordan gikk det i så fall i Egypt og i Tunisia ? Hvem har overtatt ? Dere er vel knapt opptatt av å forsvare det sekulære, i deres kritikk av islam ligger nok muligens noe annet under. Ja for det er merkelig, i det øyeblikk USA støtter islamister så laller dere jo kritikkløst med. At yankeene mangler læringsevne får være så sin sak, men dere er knapt bedre stillet. Det skulle vel aldri være muslimers hudfarge egentlig ? Eller at de representerer "det fremmede". Når et tilnærmet sekulært regime, liberalt mot sine minoriteter, utesettes for angrep fra fundamentalister og islamister, da går dere sammen med USA og FN hånd i hånd med den religiøse reaksjonen, og ønsker å velte dette regimet. Det sier noe om dere. Den syriske regjering representerer det sekulære i denne sammenhengen, fremskrittet, regimet er langt fra demokratisk, men også langt fra den mørke middelalder som opprørene representerer. Det er ikke for ingenting at islamisten i Ankara, anti modernisten og anti-kemalisten, Erdogan og hans parti støtter disse reaksjonære opprørerne. Men dere laller med USA og mediene. Se hvordan det gikk i Irak, et diktatur, men et tilnærmet sekulært diktatur, tolerant overfor sine minoriteter, ble med amerikansk inngripen fjernet. Slik banet USA veien for en islamisering av det irakiske samfunnet, dannelsen av religiøst baserte partier, terror, og forfølgelse av minoriteter. Nei, bruk fornuften, i denne delen av verden er ikke ting "svart-hvitt". Den syriske regjering representerer trass alt som sagt , i denne konteksten, det sekulære.

Kommentar #5

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Til Christian schiffer har jeg et enkelt og kort budskap:

Det du skriver her er tøv!

Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvem er den syriske opposisjonen vi skal støtte ?

Publisert over 9 år siden

Hva står opprørerene for annet enn at de ønsker hevn over Alawitene, Assad og hans regime ?

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15798218

Lybya bør skremme alle. Og enda mer Afghanisrtan og ikke for å glemme "Palestina" som har splittet det norske folket i årtier.

Alle som engasjerer seg i arabisk/muslimsk politikk er nødt til å tape uansetthvilke side de støtter.

Noen bør dra tilbake til Syria og kjempe kampen selv. I går Vestens fiende, i dag kommer ropene om hjelp.

Kommentar #7

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Underlig innlegg

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

De som nå skriker høyest mot utviklingen i Syria er de som ellers bæljer høyest om islamisering. Hvordan gikk det i

Aarsunds innlegg her synes noe underlig. Det er mange som uttrykker sin fordømmelse av det syriske regimet på grunn av forsøket på å kvele protestbevegelsen i landet med våpenmakt. Noen av dem som protesterer, har et balansert syn på trusselen fra islamisme, andre er svært så betenkt over islamismen både i Midtøsten og i Norge.

Det er likevel mulig å ha to tanker i hodet på en gang: Et krav om slutt på undertrykkelsen, og en vilje til å protestere mot framtidig undertrykkelse fra islamistisk hold.

Det virker som om Aarsund her forskutterer at en seier for den syriske opposisjonen automatisk vil føre til et islamistisk diktatur, like lille som eller verre enn dagens regime. Det er ikke et umulig scenario, men det har intet sikkert grunnlag, rett og slett fordi vi ikke vet hvor sterke de ulike delene av opposisjonen er.

Derfor virker det kynisk å forskuttere et utfall for så å si - synes det - at da er det bedre med det diktaturet vi  har.

Nei, Syrias folk fortjener vår støtte. Blir det ytterligere protestmarkeringer mot Assad-regimet i Oslo, bør de få stor oppslutning.

Det ER mulig å være konsekvente forsvarere av alles ukrenkelige menneskeverd og menneskerettigheter.

Lars Gule

Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Den syriske regjering forsvarer den sekulære staten

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Hva står opprørerene for annet enn at de ønsker hevn over Alawitene, Assad og hans regime ?

Lybya bør skremme alle. Og enda mer Afghanisrtan og ikke for å glemme

Hvem opprørene er ? Mest sannsynlig puristiske religiøse ekstremister. De prøvde seg på noe lignende under den forrige presidenten Hafez al Assad, den gang forskanset "brødrene" seg i byen Hama. Men også den gang lyktes det sekulære Syria å slå ned opprøret fra den religiøs-fundamentalistiske opposisjonen. Man kritiserer også de syriske myndighetene for å bruke vold, men hva bruker da i så fall opprørerne, om ikke nettopp vold, godt støttet av USA og Tyrkia.Amerikanerne ser nå ut til å ha bestemt seg for en alliansse med regionens religiøse fundamentalister,det er vel ikke lenge før de omfavner de "egyptiske brødrene". Der ser dere USA og detes lakiers sanne ansikt, men så er jo også den syklige purismen på fremmarsj også i USA, men der er ikke det puristiske svineriet muslimsk men kristent. Dog til sist blir det akkurat det samme "same shit different wrapping". Det er snakk om et voldelig opprør mot Syrias regjering fra religiøse ekstremister. Det er sannheten. Og den syriske regjeringen har all mulig rett til å forsvare den sekulariserte staten.

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
David Schiffer. Gå til den siterte teksten.

Til slutt: Norges Forsvar er nettopp det ett forsvar og ikke et poltisk og millitært våpen til å påtvinge andre nasjoner vår vilje. NORWAY GO HOME! Vi har mer enn nok å ta tak i her hjemme. Mer enn nok.

Her er du ved kjernen.

Norge har lov å forsvara seg når dei vert angrepne,men ikkje driva angrepskrigar slik me på skammeleg måte såg i Libya.

Norge er no eit lydig reiskap for USA i sin frammarsj for å erobra kloden.

 

Kommentar #10

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Den syriske regjering representerer det sekulære i denne sammenhengen, fremskrittet, regimet er langt fra demokratisk, men også langt fra den mørke middelalder som opprørene representerer.

Dette er et dilemma som de fleste som har engasjert i problematikken er klar over. Men selv om den syriske regjeringen er sekulær, er det ikke dermed sagt at den "representerer framskrittet". Det er en totalitær regjering som også i fredstid har utøvd vold mot egen befolkning. 
"Man vet hva man har, men ikke hva man får" sier et gammelt ordtak. I dette tilfellet innebærer det at man vet at man har tortur og undertrykking fra det sittende sekulære regimet. Men man vet ikke hva man får. Det kan bli islamistisk undertrykking, som ikke er noe bedre, men det kan også bli en mer demokratisk utvikling. I valget mellom en sikker sekulær, totalitær og brutal framtid, er kanskje en ukjent fremtid et bedre alternativ?

Et reellt demokrati er selvsagt det beste som er å håpe for Syria, og andre undertrykte folk. Om man må gå en runde med totalitær islamisme er kanskje det nødvendige skritt som dessverre må tas av det Syriske folk på veien mot fullt demokrati. At det totalitære regimet er sekulært i stedet for islamistisk, er ingen trøst for de som lider under det.  

Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Warzava-syndromet

Publisert over 9 år siden

All ære til folk som tar et standpunkt nå - uaktet på hvilken side.   Etter Irak, Afgahnistan og Libya har det ikke manglet på etterpåklokskapen og fordømmelsen. Særlig fordi amerikanerne og Nato har vært involvert.  I Syria er Kina og Russland  store aktører,  det gjør det hele litt vanskeligere for oss.

Kan det tenkes at opprør er smittsomt ? Om det så er bare er mindre grupper som er misfornøyde og tyr til våpen ?  I Midt-Østen er det mange folkegrupper, stammer, etnisiteter og religioner som danner en multikultur, der mange av kulturene føler seg tilsidesatt og tråkket på.  Og dermed ønsker seg frihet.  Noe som forøvrig burde mane til ettertanke her på berget, i  hvertfall med tanke på den dag oljesmøringen tar slutt.

Kan det tenkes at når  en opprørsgruppe ser eller tror at det er lett å få militær hjelp av politiske eller humanitære grunner så er det lett å ty til våpen og voldelig revolt ?  I håp om at hjelpen vil komme slik som polakkene trodde da Warzava- oppstanden begynte 1. august 1944, og russerne sto bare noen kilometer fra hovedstaden ? 

Kommentar #12

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Kunnskapsløst

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det er snakk om et voldelig opprør mot Syrias regjering fra religiøse ekstremister. Det er sannheten. Og den syriske regjeringen har all mulig rett til å forsvare den sekulariserte staten.

Jeg anbefaler deg til å orientere deg bedre før du går ut i offentlige debattfora. Tillat meg å være så direkte denne gangen og si at du viser elementær mangel på kunnskap om det som skjer i dag og den historiske bakgrunnen at ditt innspill blir meningsløst.

Det handler ikke om sekularisme versus ekstemisme, men diktatur som har slått hardt ned på all motstand, og det fra alle hold: kommunistiske, islamistiske, liberale, demokratiske, sekulære, konservative. Alle disse grupper finnes i den syriske opposisjonen i dag. Likevel svarer maktapparatet med våpen.

At det finnes personer i dette landet som kan finne på å frosvare det syriske regimet etter ett år med frobrytelser mot egen befolkning er forstemmende! man blir nesten fristet til å be dem ta en tur ned og oppholde seg i en av byene som denne regjeringen de forsvarer bomber sønder og sammen.

Kommentar #13

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Syrias folk.

Publisert over 9 år siden

En rekke stater,i øyeblikket anført av Kina,arbeider for at partene trapper ned volden og heller sikter seg inn på å få en folkeavstemning under FN-administrasjon så fort som overhodet mulig.

   TV-propagandaen har forsøkt å framstille det slik at wahhabiene,muslim brotherhood,hizb ut-Tahrir og Qaida - som dominerer militært på Jihadsiden - utgjør flertallet av det syriske folk. Det er høyst tvilsomt om dette er korrekt. Jeg tror ikke det.

  Hvis man i denne situasjonen aktivt skal støtte politisk en trend av tenkning,finner jeg det kinesiske diplomatis bestrebelser som både balansert,sivilisert og klok.

  Kanskje deltagerne i denne debatten kan ta seg en liten tenkepause og se på hvordan Jihad-libyerne nå skjender britiske krigskirkegårder og kristenkors i Benghazi. Jeg er klar over at kristendommen er avskaffet, men allikevel - fra idag:

  http://www.jihadwatch.org/

Kommentar #14

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Norge er no eit lydig reiskap for USA i sin frammarsj for å erobra kloden.

Konspiratorisk tenkning, særlig den som involverer USA, bør få et navn fra en diagnoseliste. God bedring!

Hvis jeg er langt mindre romslig og mye mer direkte denne gangen, så er det fordi denne saken ikke tåler noe særlig diskusjon og fordi jeg har fått nok. Enkelte bør skamme seg over at de er så fiksert over egne teorier og politiske standpunkter at de ikke ser mennesker som lider en smertefull død hver eneste jævla dag! Det er ikke riktig anledning til å vise kunnskapsløshet og kynisme fra trygge stuer i fredelige Norge.

Jeg håper at debattanter i denne tråden klarer å vise et minimum av moralsk forpliktelse og tenker nøye på det som er temaet: en humanitær krise med 8000 ofre per i dag, over 500 uskyldige barn. Det er mennesker bak sifrene, så vis respekt.

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei, jeg tror ikke du har rett i din argumentasjon

Publisert over 9 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg anbefaler deg til å orientere deg bedre før du går ut i offentlige debattfora. Tillat meg å være så direkte denne gangen og si at du viser elementær mangel på kunnskap om det som skjer i dag og den historiske bakgrunnen at ditt innspill blir meningsløst.

Det handler ikke om sekularisme versus ekstemisme, men diktatur som har slått hardt ned på all motstand, og det fra alle hold: kommunistiske, islamistiske, liberale, demokratiske, sekulære, konservative. Alle disse grupper finnes i den syriske opposisjonen i dag. Likevel svarer maktapparatet med våpen.

At det finnes personer i dette landet som kan finne på å frosvare det syriske regimet etter ett år med frobrytelser mot egen befolkning er forstemmende! man blir nesten fristet til å be dem ta en tur ned og oppholde seg i en av byene som denne regjeringen de forsvarer bomber sønder og sammen.

Beklager men jeg kjøper ikke argumentasjonen din. Vi ser alle TV bildene, vi er også i stand til å høre opprørernes religiøst baserte retorikk. At opprørerne skal være sekulære ? Lite trolig det, den sekulære politiske tradisjoen i denne delen av verden led tragisk nok nederlag på nitten åtti tallet. Libanon som var et arnested for sekulær opposisjon forandret seg til et rottererir for religiøse galninger fra nitten åttitallet av. Nei den jævelen som nok gnir seg mest i hendelene hva angår den syriske tragedien er nok islamisten i Ankara, som nok har sine visjoner for regionen, muligens etter samme lest som hans forbilde de osmanske sultanene. Joda, kan godt legge til at anti-modernisten og anti kemalisten Erdogan nok har god støtte hos sine amerikanske allierte. Men amerikanerne har jo problemer med å orientere seg, de støttet jo i sin tid det som senere ble Taliban og Al quida i Afghanistan, den gangen russerne faktisk forsøkt å brigne det landet ut av religiøst tyrranni og den mørskeste middelalder. Nei, jeg velger å håpe på at den syriske regjeringen overlever, fremfor å se landet styrt av puristiske fanatikere.

Kommentar #16

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ropene "Allahu akbar" er ikke nødvendigvis tegn på islamisme.

I den syriske opposisjonen er det mange politiske grupperinger, det samme gjelder i befolkningen. Sløret er ikke nødvendigvis islamistsik. mange bærer det fordi det er blitt en sosial norm.

Bildene må tolkes ved hjelp av empirisk data, ikke amatørmessig og vilkårlig.-

Kommentar #17

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg kjøper ikke argumentasjonen din

Publisert over 9 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Ropene "Allahu akbar" er ikke nødvendigvis tegn på islamisme.

I den syriske opposisjonen er det mange politiske grupperinger, det samme gjelder i befolkningen. Sløret er ikke nødvendigvis islamistsik. mange bærer det fordi det er blitt en sosial norm.

Bildene må tolkes ved hjelp av empirisk data, ikke amatørmessig og vilkårlig.-

Sløret er islamistisk, sløret er undertrykkelse. Sekulære går ikke kledd slik. "Alahu akbar" er religiøst. Vi hører ingen rop om revolusjon, om demokrati, mot religiøs undertrykkelse etc. Skulle syrerne gjøre opprør burde det heller være mot imamene og moskeene heller enn mot regjeringen.

Kommentar #18

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Det ropes høyt om frihet og demokrati

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Vi hører ingen rop om revolusjon, om demokrati, mot religiøs undertrykkelse etc. Skulle syrerne gjøre opprør burde det heller være mot imamene og moskeene heller enn mot regjeringen.

Du bør lytte bedre.

Å vise beskjedenhet og prøve å undersøke en sak før man kommer med bombastiske konklusjoner, for så å forsvare dem uten å gi seg selv tid til å reflektere, fører ingen debatt fremover.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere