Asbjørn Kvalbein

65

Ærlighet bygger fellesskap

Publisert: 14. apr 2009

Ærlighet bygger fellesskap
– Nå var du ikke ærlig! sa en venn til meg. Jeg hadde tatt en avgjørelse og gitt en begrunnelse. Men den egentlige grunnen, den som veide tyngst, hadde jeg ikke sagt noe om. Han hadde rett. Jeg snakket ikke sant.
 Å være sann og respektere sannheten er grunnleggende viktig. Noen vil problematisere og snakke om at folk tåler ikke sannheten, det lønner seg ikke å være helt ærlig, han juger ikke mer enn andre, osv. Er vi ikke sanne, ødelegger vi grunnlaget for et trygt fellesskap. Jeg begynte med et selvopplevd eksempel. For ærlighet er ikke lett for noen av oss.
 Jeg har vært meddommer i retten noen ganger. I ett tilfelle var det lett å gjennomskue at mange løy uten å blunke. Hvordan skal en da kunne skjelne rett fra galt? Dommerne må være sikre, hevet over enhver rimelig tvil. Burde en ikke da dømme strengere, fordi det beviselig lyves? Nei, sa den erfarne dommeren. I den kulturen den anklagede kom fra, lyves det så mye at de knapt vet når de lyver og når de snakker sant. Da tenkte jeg: Er det rart at den kulturen ikke har vekst og fremgang, hvis den virkelig er en løgnkultur?
 Bibelen bruker et interessant bilde: «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer.» Løgn klistrer seg til oss, vi må legge den av. Sannhet har med forholdet til min neste å gjøre. Vi er som lemmer på samme kropp. Det innebærer: Øyet kan ikke lyve for beina. Øret kan ikke lyve for hånden. En tunge må ikke lyve for magen.
 Som i kroppen, så i fellesskapet. Kan vi ikke stole på hverandre, blir livet umulig. Ærlighet ikke bare varer lengst. Den holder sammen det som ellers vil falle fra hverandre.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere