Torstein Langesæter

177

Dommen etter 6000 år

Publisert: 24. nov 2009

Me er no kome til slutten på dei 6000 åra som Gud har gitt menneska.

Guds frelsesplan skal fullbyrdast slik han har sagt det i Ordet sitt.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/0/4R56ZuijPuY

Enno er det ca 19 år igjen.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Då skal Gud gje tilbake til menneska det som gjekk tapt i Edens hage.

Synda kom inn med Adam og Eva. I frigjevingsåret eller jubelåret skal Gud igjen gjenoppretta det tapte.

Desse 6000 åra eller 120 jubileum er tida menneska har fått. (120*50)

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket då Jesus skal styra bokstavleg frå Jerusalem i Israel. Riket for Israel skal gjenopprettast.

Jesus talar om Noahs dagar . Noah er eit eksempel på det som no skjer.

Noah forkynte i 120 år at flommen skulle koma.

Han var 600 år då flommen kom.

Moses vart 120 år. Livet hans var delt i desse tre periodane på 40-40-40 som på ein enkel måte forklarar Guds tidsplan.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Etter 6 dagars arbeid kjem sabbaten.

http://www.youtube.com/watch?v=AvvUuOgWGvI

Kommentar #1

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

RE: Dommen etter 6000 år

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 13:16 skrev Torstein Langesæter:

Enno er det ca 19 år igjen.

Så flott at jeg endelig fikk et godt argument for seriøst å førtidspensjonere meg. Takk.

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Mye rett...

Publisert over 11 år siden

Jeg tror det er mye rett i det du skriver.  Men dersom dette stemmer så tror jeg også at bortrykkelsen må komme i ca. 2021.  Jeg tror nemlig at vi skal feire bryllup i himmelen i 7 år, mens trengselstiden varer her nede på jorden.

Emanuel Minos har nylig skrevet en bok om blant annet dette, den er verd å ønske seg til jul!

Som vanlig er det noen som ikke tror på dette, dem er det nok mange av, dessverre for dem.

www.evangeliekirken-arendal.no

Kommentar #3

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Dommen....

Publisert over 11 år siden

Langesæter skriver:            Enno er det ca 19 år igjen.

Hørt noe så tullete! Om så det skulle være 19 år, så allikevel sier Jesus: Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader  Matt. 24,36. 

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Mye rett...

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 14:11 skrev Anders Helge Myhren:

Jeg tror det er mye rett i det du skriver.  Men dersom dette stemmer så tror jeg også at bortrykkelsen må komme i ca. 2021.  Jeg tror nemlig at vi skal feire bryllup i himmelen i 7 år, mens trengselstiden varer her nede på jorden.

Emanuel Minos har nylig skrevet en bok om blant annet dette, den er verd å ønske seg til jul!

Som vanlig er det noen som ikke tror på dette, dem er det nok mange av, dessverre for dem.

www.evangeliekirken-arendal.no

 Emanuel Minos har aldri sagt at  bortrykkelsen skal skje i 2021 i sin bok. Han er vel den eneste snart som vokter seg vel å gi seg ut med tidspunkter om slike ting. Der er du vel feilinformert. Han nevner vel at det skal gå 7 år med trengsler for jødene, men 2021 er helt i det blå.

Kommentar #5

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Himmelen

Publisert over 11 år siden

Lengselen etter å oppleve himmelen er enormt stor hos de fleste, og da tror jeg vi skal være litt rause med dem som prøver å tyde det som er skrevet, men dagen eller timen trenger vi ikke å være så opptatte av. Dagen kommer den, uansett.. 

Kommentar #6

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: Dommen etter 6000 år

Publisert over 11 år siden

Matt 25.13:Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

Kommentar #7

Håvard Skarre

33 innlegg  292 kommentarer

Hei Torstein

Publisert over 11 år siden

Dette minner mest om konspirasjonsteorier og spør du meg.

Kommentar #8

Håvard Skarre

33 innlegg  292 kommentarer

Hei igjen

Publisert over 11 år siden

... og sterk misbruk av tekst...

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ennå dryger det

Publisert over 11 år siden

Noe du har oversett Torstein? I Dan.11.k. kan du lese om hva som skal hende punkt for punkt - det begynner med fire konger av Persia som skal komme, den 4. skal egge alle mot seg mot Grekenlands rike - deretter en veldig konge som skal herke med stor makt og gjøre som han vil.

Kommet til v27: Begge kongene har ondt i sinne når de sitter ved samme bord - men det skal ikke lykkes, for ennå dryger det mot enden - til den fastsatte tid er inne.

Stein på stein

Luk.21.k.

Det skal komme dager da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned - han talte om tempelet - hvordan det var prydet med vakre steiner... ennå er ikke tempelet bygget.

Store jordskjelv skal komme, hunger og pest og veldige tegn på himmelen, men før dette skjer skal de legge hånd på dere og forfølge dere, føre dere fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd.

Men når dere ser Jerusalem omringes av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må Juda flykte til fjells. Og Jerusalem ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende.

Så skal det vise seg tegn i sol og måne og stjerner og på jorden skal folk bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes.

Da skal Menneskesønnen komme i skyen med stor kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje da må dere rette dere opp, for deres forløsning (menneskesønnens) stunder til. (det dryger med den fastsatte tid.) Se på fikentreet og alle trær - nå først begynner den Bibelske våren hvor Gud sår sitt korn i lignelsen om såmannen. Han måtte reise utenlands og lot sitt rike (vingården) være igjen blant tjenerne. Han drog utenlands og dørvokterne befalte nå å våke. (for de kunne ikke vite når han kom tilbake).

Er ikke 19 år litt kort tid for alt dette som må skje først?

Kommentar #10

H@llv@rd S@egr0v

7 innlegg  64 kommentarer

men.....

Publisert over 11 år siden

Nå er jo både jordas og menneskehetens historie langt eldre enn 6000 år (for å si det mildt). Dermed blir denne teorien litt problematisk.....

Ellers synes jeg ikke man skal spekulere for mye i hva som er Guds plan. Det er ikke et menneskelig anliggende....

Kommentar #11

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

RE: Himmelen

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 14:41 skrev Per Traasdahl:

Lengselen etter å oppleve himmelen er enormt stor hos de fleste, og da tror jeg vi skal være litt rause med dem som prøver å tyde det som er skrevet, men dagen eller timen trenger vi ikke å være så opptatte av. Dagen kommer den, uansett.. 

Jeg skulle ønske lengselen er å oppleve himmelen ble så gedigen at kristne ble flinkere til å skape himmelen her og nå. Det er sikkert mange som ville pustet lettet ut og bli glad for at kristne gjorde det.

Kommentar #12

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

RE: Dommen....

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 14:15 skrev Terje Johansen:

Langesæter skriver:            Enno er det ca 19 år igjen.

Hørt noe så tullete! Om så det skulle være 19 år, så allikevel sier Jesus: Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader  Matt. 24,36. 

 Nemlig!

Og fokuset skal være på det vi KAN vite noe om og det som vi kan SE, og det vi kan gjøre, nemlig Å VÅKE -slik det sies i Lukas 21:31-36;

"Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.  Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen."

Men antagelig er det slik at blandt dem de som prøver å finne ut av tiden, er det flere åndelig våkne, enn de som gir blaffen i tiden for Jesu gjenkomst.

Advarselen har vi av Jesus i Matt 24:48-51 ;

"Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: 'Det varer lenge før min herre kommer', og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner,  og han skal hogge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner."

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rett dere opp - ennå dryger det med enden

Publisert over 11 år siden
25.11.09 kl. 13:45 skrev Ove Magnar Bjørnsvik:24.11.09 kl. 14:15 skrev Terje Johansen:

Langesæter skriver:            Enno er det ca 19 år igjen.

Hørt noe så tullete! Om så det skulle være 19 år, så allikevel sier Jesus: Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader  Matt. 24,36. 

 Nemlig!

Og fokuset skal være på det vi KAN vite noe om og det som vi kan SE, og det vi kan gjøre, nemlig Å VÅKE -slik det sies i Lukas 21:31-36;

"Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.  Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen."

Men antagelig er det slik at blandt dem de som prøver å finne ut av tiden, er det flere åndelig våkne, enn de som gir blaffen i tiden for Jesu gjenkomst.

Advarselen har vi av Jesus i Matt 24:48-51 ;

"Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: 'Det varer lenge før min herre kommer', og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner,  og han skal hogge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner."

 Ja det var noe lignende jeg kommenterte igår kl.17.56 fra Luk.21 som gir et godt innsyn til hvilken tid vi lever i:

Da skal Menneskesønnen komme i skyen med stor kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje da må dere rette dere opp, for deres forløsning (menneskesønnens) stunder til. (det dryger med den fastsatte tid.) Se på fikentreet og alle trær - nå først begynner den Bibelske våren hvor Gud sår sitt korn i lignelsen om såmannen. Han måtte reise utenlands og lot sitt rike (vingården) være igjen blant tjenerne. Han drog utenlands og dørvokterne befalte nå å våke. (for de kunne ikke vite når han kom tilbake).

At de da må rette seg opp betyr det samme som prof. Daniel taler om : Ennå dryger det med enden til den fastsatte tid kommer. Det er i denne perioden hvor de ting som profetene taler om skal begynne og i bibelske termer så skal alt skje på en og samme dag. Da er det selvfølgelig ikke ment som en jordisk dag. For høytiden Jesus snakker om er påsken hvor han skal bli forrådt, det var en høytid som ble holdt spesiellt for Herren - en minnedag. Den skulle bli holdt på den fastsatte tid. (4.M.9.3, 9.7, 9.13) Det er i endens tid i følge Dan.11.27.

Når Mangnar O. Bjørnsvik kommenterer Matt.24.36, sikter dette altså til lignelsen om Himlenes rike og husbonden som reiste utenlans og etterlot vingården (Guds rike) til noen tjenere som ble innleide og fikk beskjed om å våke over denne med vakttårn. Da det led mot fruktid sendte husbonden noen tjenere for å ta imot frukten, men vingårsmennene slo ihjel husbondens tjenere som han sendte for å ta imot frukten. Husbonden sendte derfor ut flere tjenere en første gang, men det gikk på samme måte med dem. Til slutt sendte han sin sønn, men da vingårsmennene fikk se ham sa de: Dette er arvingen, kom la oss slå ihjel ham også så vi kan overta arven hans. Så de grep ham og førte ham ut av vingården og slo ham ihjel.

Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier til ham: Han skal brått ødelegge disse onde menn og vingården skal han leie ut til andre vingårsmenn som gir ham fruk til rett tid.

Hva er så rett tid? Neppe den Torstein skriver om, den er så feil som den kan få blitt. Skriften forklarer at Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt til en hjørnestein. Derfor blir riket tatt fra disse vingårsmennene og gitt til et folk som bærer dets frukt. Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelse, skjønte de at han snakket om dem. ( de trodde ikke det gjalt Bush eller Obama, de trode det var dem selv) Matt.21.33-45.

Det dryger altså med enden.

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Dommen etter 6000 år

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 14:56 skrev Anders Larsen:

Matt 25.13:Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

For å forstå dette uttrykket som Jesus her brukar så må ein forstå den jødiske tenkjemåten og kva meining som ligg i dette uttrykket.

http://www.youtube.com/watch?v=M83qUqhAwQ4

Dette er knytta til den dagen og timen som Gud openberra for jødane kvart år på Rosh Hashana eller Yom Teruah . Det er denne dagen uttrykket er knytta til.

Difor må ein setja seg inn i desse Guds festar eller Gud høgtider.

http://www.youtube.com/watch?v=_ei36BvhglU&feature=related

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Mye rett...

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 14:11 skrev Anders Helge Myhren:

Jeg tror det er mye rett i det du skriver.  Men dersom dette stemmer så tror jeg også at bortrykkelsen må komme i ca. 2021.  Jeg tror nemlig at vi skal feire bryllup i himmelen i 7 år, mens trengselstiden varer her nede på jorden.

Emanuel Minos har nylig skrevet en bok om blant annet dette, den er verd å ønske seg til jul!

Som vanlig er det noen som ikke tror på dette, dem er det nok mange av, dessverre for dem.

www.evangeliekirken-arendal.no

 Det er rett at det er sju å på slutten som er spesielle.

Det trur eg er desse åra frå 2021 -2028 når jubileum nr 120 fell.

Men det eg meiner er feil er at det skal skje ei bortrykking av dei kristne før desse sju åra startar. Dei kristne må leva gjennom desse siste åra no før Jesus kjem igjen.

http://www.youtube.com/watch?v=nrKopZNS5wk&feature=related

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Hei Torstein

Publisert over 11 år siden
24.11.09 kl. 16:36 skrev Håvard Skarre:

Dette minner mest om konspirasjonsteorier og spør du meg.

 http://www.israeltoday.no/judaisme/2005-04-27-2330.htm

Jødane er heilt klare på dette med dei 6000 åra.Her er samanlikninga.

"I krigen av Gog og Magog vil Gud overmanne Israels fiender og bekrefte at Israel er Jødenes hjemland. Jordisk forløsning vil vare i 6,000 år. Deretter vil evigheten komme.

 http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html

http://www.alef.no/shabbat.htm

"Sabbaten var den første høytiden som ble skissert av Gud til Moses i 3.Mos 23.kapitel. Det var den første høytid som ble helligholdt av Gud selv, som vi kan se allerede i 1. Mosebok - og også den første som ble helligholdt av mennesket. Det skjedde til og med før åpenbaringen på Sinai berg, da de andre høytidene ble påbudt. Sabbaten er en tid for hvile og er et bilde på bruden (Guds folk) som hviler med brudgommen, Yeshua (Jesus). Dette bildet er symbolsk og peker frem mot den endelige oppfyllelsen av sabbaten - den 1000 årige hvile som vi kjenner som tusenårsriket.
I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 - 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu dåp i det 4000. år).
Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket"

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ingen vet helt sikkert

Publisert over 11 år siden
Mye rett...

Jeg tror det er mye rett i det du skriver.  Men dersom dette stemmer så tror jeg også at bortrykkelsen må komme i ca. 2021.  Jeg tror nemlig at vi skal feire bryllup i himmelen i 7 år, mens trengselstiden varer her nede på jorden.  Sitat slutt.

Det er skriften som skal være vår høyeste og eneste autoritet når det gjelder alle spørsmål.  Bibellærer Derek Prince sa:  "Jeg vet ikke om vi kristne skal være her under trengseltiden.  Dette kan jeg si fordi bibelen ikke forteller dette." 

Da vil jeg at det også skal være mitt svar.

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ingen vet helt sikkert

Publisert over 11 år siden
25.11.09 kl. 16:43 skrev Anders Helge Myhren:Mye rett...

Jeg tror det er mye rett i det du skriver.  Men dersom dette stemmer så tror jeg også at bortrykkelsen må komme i ca. 2021.  Jeg tror nemlig at vi skal feire bryllup i himmelen i 7 år, mens trengselstiden varer her nede på jorden.  Sitat slutt.

Det er skriften som skal være vår høyeste og eneste autoritet når det gjelder alle spørsmål.  Bibellærer Derek Prince sa:  "Jeg vet ikke om vi kristne skal være her under trengseltiden.  Dette kan jeg si fordi bibelen ikke forteller dette." 

Da vil jeg at det også skal være mitt svar.

Svar:

Du må studera dette med rapture grundig

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/44/pGmkEsmMXyk

 Teksten i Op. seier at veldig mange vert drepne pga dyrets merke.

"Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
    18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. "

Nokon vil seira over dyret. Dei held ut slik Daniel og venene gjorde det i GT.

"På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det, og tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper i hendene  3 og synger den lovsangen som er Guds tjener Moses’ sang og Lammets sang" Op 15

Advarselen frå Gud er no (før det skjer):

"En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. 11 Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» 12 Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus."

"Og vonde og forferdelige byller brøt ut på de menneskene som bar dyrets merke og tilba bildet av det." Op 16

Når mikrochipsen vert tvinga på menneska må me seia nei.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/53/LuHiMMV_Bq4

"Babylons Konge" er denne Antikrist.


http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/62/kOcVx95xpGg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere