Terje Tønnessen

151

Faste i 40 dager - fra verdidebatt.no?

Noen faster ved å droppe sjokolade - det blir i overkant banalt, andre alkohol, det skulle de gjøre hele året, andre spiser ikke kjøtt på fredager, dropper facebook, twitter, ipad - men hva med å gå til kjernen, veien innover, veien hjem?

Publisert: 24. feb 2012

Fastetidens 40 dager går som de pleier. Det er ikke akkurat noen sosial revolusjon å spore i landet, det norske samfunn går ikke av skaftet i fastemodus, akkurat...

En og annen kirkekaffe med litt for bløte kaker sløyfes her og der, noen kjipsposer åpnes ikke, rødvinsflaskene får stå i fred, kjøtt spises ikke på fredager, istedenfor 3 timer på facebook er man 15 minutter, noen (kristne!) sier de skal kutte ut banning (!?), man skal ikke kjøpe nye klær, kjøre mindre bil etc etc

Javisst er kristen faste å sette undertrykte fri og mette sultne!

Men mange av oss kunne ha godt av å faste fra å

gi gode råd, evaluere, korrigere, kritisere, alltid vite best...

bli flinkere til å la folk slippe til, lytte...

Noen er verdensmester i kunsten å vite alt - de kan alt, vet alt, har erfart alt...

Noen er høykompetente i offerrollen, har døgnkontinuerlig ekspertvakt i selvmedlidenhet, klaging...

Andre er alldeles strålende flinke til å sende sms, epost...hva med faste fra det digitale og heller banke på noen dører, møtes...ansikt til ansikt?

Du har ikke tid til det?

Hva med å faste fra innstillingen at "du har ikke tid"?

Noen er i overkant flinke til å slite seg ut, lever ut selvvalgte myter om seg selv, den idylliserte mytologien om det perfekte, om flinkheten, snillheten, de blir derfor litt for sinte litt for ofte, de mener det godt men brenner seg ut...

Hva med å stoppe opp, finne tilbake - til seg selv, gå inn i seg selv, ærlig, oppriktig, prøve å se seg selv slik en blir sett, hørt, vurdert, opplevd av andre...

søke veien innover, hjemover - til hvilen, nåden, frelsen i Kristus Jesus

vi er ikke til for fastens skyld -

hvis faste bare blir en rekke menneskeskapte ytre regler, blir det meningsløst -

fasten er til for vår skyld...

for at vi skal finne veien -

hjem... 

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

mange

Publisert over 9 år siden

kan sikkert med fordel begynne med å faste mellom to måltider.

Kommentar #2

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Finne veien hjem!

Publisert over 9 år siden
Terje Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

vi er ikke til for fastens skyld -

hvis

Da vil det vel variere litt etter hva vi "putter i oss" hva vi bør holde oss borte fra.

Er vi flinke til å kjenne etter hva som fører oss ut på veier som ikke fører hjem?

Må vi faste fra noe for å følge Jesus, som er selve veien?

Kanskje 40 dager blir i minste laget for noen av oss!

Kom til å tenke på disse versene:

1Kor 9:25-27 Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt – de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. 27 Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig.

Det ble mye å tenke på! Og takk for det!

God fastetid ønskes alle!

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Ble han tilsist sulten.

Publisert over 9 år siden

Som bekjent står det at da Jesus hadde fastet i førti dager og førti netter ble han til sist sulten.

Jeg har fått oppklart hvordan det kan stå-"ble han tilsist sulten"gjennom en bok av den østeriske fastelegen Franz Zavier. Han virket før krigen,så han er gått av moten.    Han skriver at sulten opphører etter ca.3 dager i en fastekur.   Tegnet på at kroppen har renset  seg(helbredet seg selv) er at sulten kommer  tilbake. Normalt pleier det å skje  mellom det 39-42 døgn i fasten.

Kommentar #4

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Å faste mellom 2 måltider...

Publisert over 9 år siden

Ja, Sissel Johansen, det var en god tanke...

mange putter noe i seg kontinuerlig -

det er som du sier en BEGYNNELSE - så får man gå videre derfra...

Kommentar #5

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Må vi faste?

Publisert over 9 år siden

Takk, Ragnhild Kimo, for det skriftstedet som er høyst relevant, krevende og aktuelt i forbindelse med faste

Du spør om vi MÅ faste?

Alt som vi tvinges til som kristne, har vi en instinktiv opposisjon mot - noe i oss vil ikke tvinges, dirigeres, styres

Disiplin henger sammen med disippel:

Et disiplinert kristenliv innebærer også faste - men motivasjonen, energien, lengselen må komme innenfra - ikke først og fremst eller utelukkende utenfra:

Ytre regler kan nok gjøre oss lydige og gjøre at vi innretter oss etter det forventede - men idealet er at dette gjør jeg fordi det er en del av det dypeste i meg, det innerste, det jeg vil...

for å komme (enda) nær(mere) Kristus og hvile i nådens stråleglans...

duverden som vi i vår oppjagede (faste)tid trenger hvile...og nåde...

hvile i nåde...

Kommentar #6

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Skriftemål & eukaristi / nattverd hører med til en sann fastetid

Publisert over 9 år siden

Takk, Kjellrun Marie Sonefeldt, for informasjonen om den østerrikse fastelegen:

Ja, det er underlig at sulten opphører allerede etter 3 døgn...etter at kroppen har renset seg...

Renset kropp, renset sjel og fornyet ånd...

Det er jo nettopp det kristen faste dreier seg om:

Renselse, kvitte seg med alt unødvendig, ødeleggende, det som trekker ned:

Derfor hører jo også skriftemål og eukaristi / nattverd med til en sann og oppbyggelig fastetid

 

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk for innlegg og kommentar!

Publisert over 9 år siden

Ja, og til sist blir dette en brennende lengsel. En tørst som kun kan slukkes med det vannet som Jesus selv vil gi. Det levende vannet som veller fram til evig liv.

Jeg tenker på kvinnen ved brønnen :-)

 

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Terje

 

 

 

Faste kan gjøres på mange måter, Man kunne ha fastet i mot mange ting i dag. Det er gjerne mye skrot man ønsker å bli kvitt. men spørsmålet er man villig til å betale den prisen fasten koster? Å faste bort matrialiske ting er en ting, men å faste over et åndelig problem er et annen ting. Hva er det som gir oss den næring i trenger når vi Faster. ? Å faste må vere en bestemelse man tar. faste åndeligt er sundt for sjel og legeme. Hvordan legge av oss de tingen du refererer til er den forvandlingen vi opplever på veien, man blir en ny skapning, i både i sinn og i hjerte. hva man fyller sitt liv med, det er hjertet fylt av. Er de det sunne ordet eller er det av det usunne vi heter vårt dagelige brød. litt surdeig surer hele deigen. la ikke noe surt komme inn i hjertet for det får konsekvenser, Lev etter den sunne mat i Kristi lære. Fast i rett tid.

 

 

Gud velsigne deg.

 

MVH

Rune

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kunstig hunger.

Publisert over 9 år siden

Terje Tønnesen og Sissel Johansen.    Vedrørende å putte i seg mellom måltidene,som dere skriver om.    Det er noe som heter "kunstig hunger" som er en drivkraft til å putte i seg mellom måltidene,fordi en føler en må ha noe,fordi kroppen ikke ble fornøyd,tilfredstillet ved måltidet.  Inntak av kalorier var stort nok,men maskinbehandling av råvarene fjerner livsviktige stoffer som kroppen trenger.  Endel vitaminer ,enzymer og andre vitalstoffer er oppdaget og kan gis kunstig,men det er så mye som ikke er oppdaget også. 

Jeg hørte på debattprogram i forgårs på NRK 1 om nødhjelp mot fedme ved tarmoperasjon.     Ingen i panelet nevnte at suget etter "noe "kan skyldes mangel på vitalstoffer.   Det er ikke på moten enda å fokusere på at forstyrrelse av den fine koordinasjonen i naturens ordning gir komplikasjoner.  "Helsekostfolket" vet det.  

Kommentar #10

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Rett faste - rett lære

Publisert over 9 år siden

Takk, Rune, for fin respons!

Jeg er enig med deg - spesielt likte jeg godt det du kaller den "sunne mat i Kristi lære" - som må være en forutsetning for at det er en kristen faste vi snakker om:

Både islam, buddhisme, hinduisme og en rekke andre (falske) religioner anbefaler eller forutsetter tider med faste:

Vi som tror på Jesus Kristus gjør det i samsvar med den "sunne mat i Kristi lære":

En Kristusfokusert, Kristushengiven faste er en dynamisk faktor som fyller oss med ny åndelig energi når vi renses og legger fra oss (mye av) den materielle og åndelige forurensning som hele tiden klistrer seg til både kropp og sjel...

Kommentar #11

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Noen trøstespiser & trøstedrikker fordi de er ensomme, isolert...

Publisert over 9 år siden

Takk igjen, Kjellrun Marie Sonefeldt, for klok vinkling!

 Du har faglig sikkert rett i at mye maskinell behandling av råvarene i maten fjerner livsviktige stoffer som kroppen trenger...

Som prest og sjelsørger vet jeg at mye "trøstespising" - bokstavelig talt at man spiser for å trøste seg selv! - skyldes mentale, psykiske, emosjonelle behov som ikke er dekket:

Man er ensom, isolert, blir ikke sett, tatt på alvor, får ikke oppmerksomhet, få viser ekte empati, omsorg, ingen/få kommer på besøk -

da kan "trøstespising" og "trøstedrikking" (ikke minst!) bli en form for selvterapi og selvtrøst: Når ingen andre trøster meg, må jeg gjøre det selv...

Nå i fastetiden skal vi huske nettopp på det:

Å besøke ensomme, isolerte, depressive etc er en del av kristen faste som nettopp kan sette undertrykte fri og få de nedtrykte til å løftes opp og bæres inn i nådens lys og varme...

 

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

40 dager uten VD?

Publisert over 9 år siden

I overskriften foreslår eller antyder Tønnessen 40 dagers faste fra bl.a. VD.

Selv har jeg gjennomført dette ved et par anledninger – med suksess og uten merkbare bivirkninger. Jeg ble riktignok ikke slankere av det, og heller ikke opplevde jeg tiltaket som askese eller en prøvelse eller noe i den retning. Om jeg ble åndelig beriket i fasteperioden, er vel heller tvilsomt. Men uansett viser det seg faktisk å være fullt mulig å gjennomføre.

Og nå er jeg snart der igjen, kjenner jeg... :)

 

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Når sant skal sies...

Publisert over 9 år siden

...så har undertegnede ingen trang til verken faste eller andre pietistiske tilbøyeligheter.  Og der skal innrømmes at det ble inntatt rause mengder med rødvin når man tidligere i dag satt på balkongen og lot sola varme en vinterkald skrott  Ja, det var nesten som en tæleløsning når man så gradestokken vise 20 varme i solveggen! 

Jeg kunne selvsagt sikkert avstå fra både det ene og det andre, skjønt jeg ikke helt skjønner nytten av det.  Men, en kinesisk vismann sa engang at den steinen man ikke klarer å løfte, får man la ligge. 

Og med disse kloke ord ønskes en riktig god helg!

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Når sant skal sies...

Publisert over 9 år siden

... er det trivelig å ha deg tilbake her på VD, Rolf-Egil. For min del har jeg ikke oppdaget dette før nå. En liten korreks; du er ikke helt etterrettelig når du skriver at du aldri faster. Du har vitterlig vært avholdene fra VD i mer enn ett år. Det er pietisme og aksese i 3 grad, og det er definitivt alt for mye og alt for lenge. Slik må du ikke gjøre mot oss igjen. Hyggelig at du er re-aktivisert – and alive and still kicking. Welcome back! :)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere