John Doe

81

Oss mørkemenn imellom

Publisert: 8. mai 2009

I det stadig mer sekulariserte samfunnet har det blitt politisk korrekt og nesten en rettighet å utøve det Bibelen beskriver som dårlig moral eller synd; det vil si skilsmisse, utroskap, fyll, abort, drap, løgn, homofili og så videre. Alt går på tvers av Bibelens ord. De kristne som ikke har Ånden er dessverre lett påvirkbare overfor slike impulser. De som kjemper mot disse trendene er i overveiende grad bibeltro, konservative kristne som meg selv, også kalt "mørkemenn". Nå er det kanskje på tide at vi kristne tar karakteristikker som "mørkemenn", "fanatikere" og "fundamentalister" som hedersbetegnelser?

Politikere som står for kristen og moralsk oppdragelse gjennom den kristne formålsparagrafen i skolen og kjernefamilien mor-far-barn kalles "mørkemenn" av egne politiker-kolleger. Vi lever i et samfunn hvor det flommer over av krefter som mer og mer ønsker å sette et mørkemanns-stempel på alle kristne og menigheter som ikke mener det samme som det humanetiske, sekulærfundamentalistiske flertallet.

Kristenheten må være våken og forstå at det er en åndskamp som foregår i samfunnet vårt. Som kristne må vi verne om frimodigheten vår og ikke la oss bøye av for stempling, sjikanering og forfølgelser av oss kristne i Norge som står for et bibelsyn som de fleste andre kristne i verden også gjør. Å risikere kollektiv mobbing, sanksjoner eller straffeforfølgelse ved forkynnelse av Bibelens sannhet, er et angrep på trosfriheten og ytringsfriheten vår.

Det er ikke slik at kristendommen - vår egen tro - skal tilpasses en moderne, verdinøytral og sekulær verden i moralsk forfall. Kristendommen kan ikke endre seg med tiden og utviklingen. Guds ord står fast til evig tid! Vi lever i de siste tider, etter at Jesus har lovt at Han skal komme igjen.

I Norge er vi egentlig så uinteresserte i religion at vi ikke merker hva som egentlig skjer med kristendommen i andre deler av verden. Sekulariseringen skrider frem i Europa, mens kristendommen har eksplosjonsartet fremgang i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Folk i disse verdensdelene omvendes i stort tempo, og disse delene av verden har raskest befolkningsvekst. Oss nordboeres idé om kristendommen som en religion som passer best for hvite vest-europeere er dermed en ren illusjon. Rike mennesker i vår verdensdel tror ikke de har behov for kristendommen. Kanskje derfor er Islam den religionen i rike Europa som er på mest fremmarsj.

Pinsebevegelsen har enorm fremgang i flere verdensdeler, og er i ferd med å ta igjen katolisismen. Pave Benedikt kjenner nok pinsebevegelsens pust i nakken. Pinsekristendommen er i ferd med å sette en seriøs støkk i sekulariserte kristne som ikke tar Guds Ord alvorlig. I de verdensdeler hvor kristendommen er i tilbakegang, blant annet i Europa, blir kristendommen liberalisert, verdinøytralisert og alt-inkluderende. I verdensdeler hvor kristendommen har stor fremgang, er det de fundamentalistiske og bibeltro utgavene av kristendommen som øker. Islam øker ditto, over store deler av verden.

Ny-liberalismen, sekulariteten og verdinøytraliteten inviterer den morderiske religionen Islam inn i det gode selskap, og tillater normoppløsning og moralsk forfall vi aldri tidligere har sett maken til. I en slik verden vil jeg påstå at vi trenger flere kristne mørkemenn.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kittelsaa

7 innlegg  32 kommentarer

Jasså?

Publisert nesten 12 år siden

Du skriver om den "morderiske religionen Islam" her. Har du lest Koranen? Har du snakket med muslimske ledere i Norge? Hva med den gjennomsnittlige muslimen i gata? Vet du forskjellen på Sunni og Shia?

Islam er en fredens og kjærlighetens religion, slik som kristendommen, men (igjen slik som kristendommen) det finnes fanatiske mennesker som vrir og vrenger på læren på en slik måte at vi opplever terror og slikt "i Allahs navn". Det er ikke mye Allah der, men vranglære fra forvirrede fundamentalister.

Litt på samme måte som "gode kristne" som sprenger abortklinikker i USA. De glemmer budet om ikke å drepe i sin iver etter å få folk til å forstå at abort er mord og dermed i strid med budet om ikke å drepe...

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Islam

Publisert nesten 12 år siden

Kittelsaa:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread1690/

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:10 skrev Andreas Hesselberg:

Ny-liberalismen, sekulariteten og verdinøytraliteten inviterer den morderiske religionen Islam inn i det gode selskap, og tillater normoppløsning og moralsk forfall vi aldri tidligere har sett maken til. I en slik verden vil jeg påstå at vi trenger flere kristne mørkemenn.

 

Jeg skal ikke si så mye.  Vi to har nok for forskjellig virkelighetsoppfatning til at nærmere dialog over dette emne har så mye for seg.   Men du kunne spart deg din karakteristikk av islam, den hører ingen sted hjemme.

Forøvrig ser jeg at du deler planetens mennesker opp i to grupper :

Du og dine, som er rene og hellige framfor Gud

Alle de andre, som er sekulærfundamentalisisk (hva nå det er for noe), liberale, bedriver forfølgelse og sjikane og utroskap, er i moralsk forfall og så videre

Som sagt; jeg skal ikke si så mye, utenom at du ikke er den første i verden som ser tilværelsen gjennom et svart-hvitt høykontrastfilter, med høyst varierende effekt på den almenne trivsel.

 

Kommentar #4

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

 

08.05.09 kl. 00:44 skrev Frode Meland:

Men du kunne spart deg din karakteristikk av islam, den hører ingen sted hjemme.

Sannheten er at Islam er den mest morderiske og terrorbefengte religion som finnes. Og det verste av alt: terrorvirksomheten er forsvart både i Koranen og Hadith. {Setningen som sto her er slettet av moderator. Årsak: Brudd på en eller flere av retningslinjene som skal sikre respektfull dialog}

 

Kommentar #5

Kristian Kittelsaa

7 innlegg  32 kommentarer

RE: Islam

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:41 skrev Andreas Hesselberg:

Kittelsaa:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread1690/

Jeg har lest det innlegget, og er ikke veldig imponert. Jeg kan komme med en bråte sitater fra Bibelen som viser en lite nådig Gud, og mange eksempler på hvordan man bør behandle dem som ikke gjør som eneherskeren i himmelen sier. Det betyr ikke annet enn at Bibelen (her ved GT) er en bok som ble skrevet at et stammesamfunn for mellom 3000 og 2500 siden. Et stammesamfunn som hadde helt forskjellige normer og regler enn det vi har i dag. Slik er det også med Koranen. (Og NT også...)

I tillegg til å lese Koranen, som du kanskje har gjort, bør du snakke med muslimske ledere om hva de står for. Imamen i Oslo, Bergen eller Trondheim tar gjerne imot deg om du åpner for dialog. Du er helt sikkert velkommen i moskeen en fredag, og du får sikkert lov til å overvære fredagsbønnen om du følger ritualene og anvisningene deres.

Jeg er fremdeles hundre prosent overbevist om at det ikke er religionen Islam det er noe galt med, men verdenssamfunnet (som er skjevere fordelt enn alt annet jeg kan forestille meg). Takket være Vestens "War on Terror" har vi skapt en atmosfære hvor fundamentalister kan peke på konkrete "angrep på den Islamske verden" for så å sende analfabeter ut i "hellig krig" med bombebelte og et løfte om martyrdøden. Igjen helt på linje med religiøse fanatikere i alle leire.

Mennesker, ikke religion. Litt sånn som i fotball, hvor du skal ta ballen, ikke mannen.

Kommentar #6

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:44 skrev Frode Meland:

Forøvrig ser jeg at du deler planetens mennesker opp i to grupper

 

Det er bibelsk basert. Det er to veier. Den ene fører til fortapelsen. Den andre til evig liv.

Kommentar #7

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Islam

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:56 skrev Kristian Kittelsaa:

Jeg kan komme med en bråte sitater fra Bibelen som viser en lite nådig Gud, og mange eksempler på hvordan man bør behandle dem som ikke gjør som eneherskeren i himmelen sier. Det betyr ikke annet enn at Bibelen (her ved GT) er en bok som ble skrevet at et stammesamfunn for mellom 3000 og 2500 siden.

Loven er oppfylt av Jesus. Vi lever nå i den nye pakt. Ingenting i Bibelen forsvarer at kristne skal drepe andre. Nevn ett sted i NT hvor det står. Kristne som sprenger abortklinikker i USA følger sin egen vei, ikke Bibelens. Derimot forsvarer både Koranen og Hadith-tekstene at muslimer sprenger seg selv i luften for å lide martyrdøden og komme direkte til paradis (uten dom) der de kan meske seg med 70 jomfruer.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:50 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 00:44 skrev Frode Meland:

Men du kunne spart deg din karakteristikk av islam, den hører ingen sted hjemme.

Sannheten er at Islam er den mest morderiske og terrorbefengte religion som finnes. Og det verste av alt: terrorvirksomheten er forsvart både i Koranen og Hadith.{Setningen som sto her er slettet av moderator. Årsak: Brudd på en eller flere av retningslinjene som skal sikre respektfull dialog}

 

Touché.

 

Kommentar #9

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:03 skrev Frode Meland:

Touché.

 

En viss forskjell på Frelseren Jesus og "profeten" Muhammed, ikke sant?

Kommentar #10

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:04 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 01:03 skrev Frode Meland:

Touché.

 

En viss forskjell på Frelseren Jesus og "profeten" Muhammed, ikke sant?

 

Du tok ikke ironien min.  Godnatt.

 

Kommentar #11

Kristian Kittelsaa

7 innlegg  32 kommentarer

RE: RE: RE: Islam

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:01 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 00:56 skrev Kristian Kittelsaa:

Jeg kan komme med en bråte sitater fra Bibelen som viser en lite nådig Gud, og mange eksempler på hvordan man bør behandle dem som ikke gjør som eneherskeren i himmelen sier. Det betyr ikke annet enn at Bibelen (her ved GT) er en bok som ble skrevet at et stammesamfunn for mellom 3000 og 2500 siden.

Loven er oppfylt av Jesus. Vi lever nå i den nye pakt. Ingenting i Bibelen forsvarer at kristne skal drepe andre. Nevn ett sted i NT hvor det står. Kristne som sprenger abortklinikker i USA følger sin egen vei, ikke Bibelens. Derimot forsvarer både Koranen og Hadith-tekstene at muslimer sprenger seg selv i luften for å lide martyrdøden og komme direkte til paradis (uten dom) der de kan meske seg med 70 jomfruer.

Et par spørsmål:

Så, siden Jesus har kommet og sagt sitt, så skal kristne bare glemme GT? I såfall er det ingen grunn til å nevne de ti bud lenger heller? Jeg sa nemlig at jeg kunne komme med en bråte sitater fra Bibelen - den kristne boka - ikke fra deler av Bibelen.

Hvis kristne abortklinikksprengere i USA følger sin egen vei og ikke Bibelens vei, kan det ikke da tenkes at muslimer som driver med terror følger sin egen vei og ikke Koranens vei?

Kommentar #12

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:07 skrev Frode Meland:

Du tok ikke ironien min.  Godnatt.

 

Joda, jeg tok den. Men dette er for alvorlig til å ironiseres over.

Kommentar #13

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Islam

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:14 skrev Kristian Kittelsaa:

Et par spørsmål:

Så, siden Jesus har kommet og sagt sitt, så skal kristne bare glemme GT? I såfall er det ingen grunn til å nevne de ti bud lenger heller? Jeg sa nemlig at jeg kunne komme med en bråte sitater fra Bibelen - den kristne boka - ikke fra deler av Bibelen.

Hvis kristne abortklinikksprengere i USA følger sin egen vei og ikke Bibelens vei, kan det ikke da tenkes at muslimer som driver med terror følger sin egen vei og ikke Koranens vei?

Du mangler dessverre kunnskap på en rekke områder.

Først bør du sette deg inn i forskjellen på den gamle og den nye pakt i Bibelen, og loven som Jesus kom for å oppfylle.

Dernest bør du lese Koranen og Hadith-tekster, slik at du får kunnskap om hvilket budskap som finnes der om det å legge hele verden under muslimsk styre ved hjelp av terrorvirksomhet og krigføring.

Bibelen forsvarer ikke terror, krig eller drap.
Koranen og Hadith forsvarer det.

Kommentar #14

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Jeg sier nei takk til kristenisme

Publisert nesten 12 år siden

Hei Andreas. Har nettopp skrevet et innlegg som delvis svar på det du skriver her, delvis svar på noe du kommenterer i et annet kommentarfelt. Enjoy. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread2522/

Kommentar #15

Kristian Kittelsaa

7 innlegg  32 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Islam

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:22 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 01:14 skrev Kristian Kittelsaa:

Et par spørsmål:

Så, siden Jesus har kommet og sagt sitt, så skal kristne bare glemme GT? I såfall er det ingen grunn til å nevne de ti bud lenger heller? Jeg sa nemlig at jeg kunne komme med en bråte sitater fra Bibelen - den kristne boka - ikke fra deler av Bibelen.

Hvis kristne abortklinikksprengere i USA følger sin egen vei og ikke Bibelens vei, kan det ikke da tenkes at muslimer som driver med terror følger sin egen vei og ikke Koranens vei?

Du mangler dessverre kunnskap på en rekke områder.

Først bør du sette deg inn i forskjellen på den gamle og den nye pakt i Bibelen, og loven som Jesus kom for å oppfylle.

Dernest bør du lese Koranen og Hadith-tekster, slik at du får kunnskap om hvilket budskap som finnes der om det å legge hele verden under muslimsk styre ved hjelp av terrorvirksomhet og krigføring.

Bibelen forsvarer ikke terror, krig eller drap. Koranen og Hadith forsvarer det.

Beklager Hesselberg, men når du "argumenterer" slik du gjør her, ved å si at jeg "mangler kunnskap" da føler jeg at jeg har vunnet diskusjonen. Jeg har kunnskap, jeg kjenner Bibelen og Koranen. Spørsmålene mine er ikke tatt ut av luften heller, men er spørsmål fra en som ikke har religionens skylapper for øynene slik det dessverre virker som at du har.

Når du nedverdiger deg til å svare på denne måten er det ingen vits i å forsøke å "diskutere" med deg en gang. Du er en "mørkemann", og det er ingenting å være stolt av...

Kommentar #16

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:10 skrev Andreas Hesselberg:

I det stadig mer sekulariserte samfunnet har det blitt politisk korrekt og nesten en rettighet å utøve det Bibelen beskriver som dårlig moral eller synd; det vil si skilsmisse, utroskap, fyll, abort, drap, løgn, homofili og så videre. Alt går på tvers av Bibelens ord. De kristne som ikke har Ånden er dessverre lett påvirkbare overfor slike impulser. De som kjemper mot disse trendene er i overveiende grad bibeltro, konservative kristne som meg selv, også kalt "mørkemenn". Nå er det kanskje på tide at vi kristne tar karakteristikker som "mørkemenn", "fanatikere" og "fundamentalister" som hedersbetegnelser?

 Karakterisering av hverandre mener jeg er ufint uansett. Man bør heller diskutere sak. Å sette "merkelapp" på folk med negative ord som mørkemenn, fanatikere, syndige, har dårlig moral, osv, blir å tape diskusjonen uansett. Da går man ned på et nivå hvor det ikke nytter å diskutere på en konstruktiv måte. Det blir som barn som argumenterer med at "min pappa er sterkere enn din pappa".

Jeg mener ikke at du er en mørkemann. Jeg tror du har dine meninger og lever deretter. Det som imidlertid blir feil for meg er dersom du forventer og mener at alle andre skal leve som deg. I et land som Norge er det norges lover som sier hva vi har lov til og ikke. I tillegg har de aller fleste en gjennomsnittlig moral som gjør at de føler at løgn, utroskap, og andre handlinger som kan såre og skade vår neste, blir feil å gjøre.

Jeg har både kristne og ikke kristne venner. De har svært mange fellestrekk når det kommer til moral og hva de mener er "galt" og "riktig" når det kommer til hva man gjør mot sin neste. Hvordan man derimot velger å leve privat, og som ikke berører noen andre, er det ingen som blander seg noe med. Så snart noen blander seg i andres "privatliv" legger dem som blander seg åpen for at man kan blande seg tilbake i deres private ting. Og da er man fort ute på tynn is fordi det blir personlig og privat. Det er vanskelig å argumentere for eller imot at andre voksne mennesker har tatt feil valg når det kommer til dem selv, så lenge det gjelder gjennomtenkte og lovlige ting som ikke rammer noen andre. Det blir på et vis å si at "du er et dårligere menneske enn meg". Og da kan fort ballen komme tilbake med samme "argumenter". Med andre ord en død, unødig og sårende diskusjon hvor ingen kan vinne, og hvor begge bare taper respekt fordi de uttaler seg om noe de egentlig ikke kan uttale seg om. Man skal ha gått rimelig langt i den andre sine sko for å forstå hvorfor han/hun lever annerledes enn en selv. Men man trenger ikke å forstå den andre. Man må bare innse det at man er nødt til å godta sin annerledes neste slik han/hun er for å ha lov til å fortjene samme respekten tilbake.

Kommentar #17

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 01:16 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 01:07 skrev Frode Meland:

Du tok ikke ironien min.  Godnatt.

 

Joda, jeg tok den. Men dette er for alvorlig til å ironiseres over.

 

Jaså, sier du det, Hesselberg.  Men ikke alvorlig nok til at du klarer å la være å hetse islam?

Jeg må få lov til å si en ting: Nå skjønner jeg hva Hanne N. Herland mener når med "Nei til den myke dialogen".  Du har gitt oss alle sammen et glimrende, men ikke prisverdig, eksempel på nettopp det.

 

 

Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

den katolske kirke

Publisert nesten 12 år siden

 

En ting til Hesselberg:

Du skriver dette:

"Pinsebevegelsen har enorm fremgang i flere verdensdeler, og er i ferd med å ta igjen katolisismen. Pave Benedikt kjenner nok pinsebevegelsens pust i nakken."

 

Hva synes du om den katolske kirke?  Er det en kirke for deg?

 

 

Kommentar #19

S Larsen

9 innlegg  111 kommentarer

RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

Mener du seriøst at det er blitt en rettighet å drepe!? Vårt "stadig mer sekulariserte" samfunn straffer drap enormt mye strengere enn Bibelen gjør. Kong Saul mistet kongekronen sin fordi han unnlot å "knuse fiendens spedbarn mot klipper", fordi han sparte uskyldige kvinner og barn i stedet for å utføre folkemordet som Gud hadde beordret. I moderne sekulariserte samfunn kan ikke en gang staten tillate seg å bruke drap som straff for alvorlige forbrytelser. Drap kan ikke sammenliknes med fyll og løgn, som igjen ikke kan sammenliknes med skilsmisse og abort, som igjen ikke kan sammenliknes med homofili! Jeg har full respekt for konservative kristne, men du er helt på jordet! Skjerp deg!

08.05.09 kl. 00:10 skrev Andreas Hesselberg:

I det stadig mer sekulariserte samfunnet har det blitt politisk korrekt og nesten en rettighet å utøve (...) skilsmisse, utroskap, fyll, abort, drap, løgn, homofili og så videre. (...) De som kjemper mot disse trendene er i overveiende grad bibeltro, konservative kristne som meg selv, også kalt "mørkemenn".

Kommentar #20

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 13:34 skrev Stefan Storm Larsen:

Mener du seriøst at det er blitt en rettighet å drepe!?

Du har selvfølgelig helt rett. Ordet "drap" skulle ikke vært tatt med i den regla. Beklager!

Kommentar #21

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Mørkemenn? Nei, bare fordømmende

Publisert nesten 12 år siden

Hesselberg skriver :

"De kristne som ikke har Ånden er dessverre lett påvirkbare overfor slike impulser. De som kjemper mot disse trendene er i overveiende grad bibeltro, konservative kristne som meg selv, også kalt "mørkemenn"."

Jeg har flere ganger arrestert deg for å dømme alle som ikke mener det samme som deg, eller deler samme Bibelsyn som deg, som "mindre kristne", "frafalne", påvirket av "sosialistiske tanker" etc.

Det er greit å ha en mening.  Det er greit å uttrykke sin mening også, men det er IKKE greit å dømme alle andre nord og ned fordi de har et divergerende syn.  Jeg ville ha trodd at et voksent menneske - passert de 30 - ville holde seg for god til slikt.  Og jeg for min del vil ha meg frabedt din klassifisering av andre kristne.  Jeg minnes noe om at vi skal være en smule forsiktige med å dømme osv, men det er kanskje noen unntak her?

Kommentar #22

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Fordømmer?

Publisert nesten 12 år siden

Den setningen du referrerer til, som jeg har skrevet, er jo ren fakta. Kristne som ikke lar Den Hellige Ånd slippe til prioriterer jo ofte denne verdens tankegang fremfor Guds Ord. Jeg fordømmer da ingen. Jeg har ingen rett til det. Det er Gud som dømmer på dommens dag. Jeg bare formidler mine synspunkter, og påpeker at kristne skal holde seg til Guds Ord, og ikke la seg prege av denne verden. Ikke anklag meg for å dømme folk til fortapelse. Slikt driver jeg ikke med.

Kommentar #23

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: den katolske kirke

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 12:19 skrev Frode Meland:

 

En ting til Hesselberg:

Du skriver dette:

"Pinsebevegelsen har enorm fremgang i flere verdensdeler, og er i ferd med å ta igjen katolisismen. Pave Benedikt kjenner nok pinsebevegelsens pust i nakken."

 

Hva synes du om den katolske kirke?  Er det en kirke for deg?

 

 

 

Ja Hesselberg, har du en kommentar til dette?

 

Kommentar #24

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: RE: Oss mørkemenn imellom

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 00:56 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 00:44 skrev Frode Meland:

Forøvrig ser jeg at du deler planetens mennesker opp i to grupper

 

Det er bibelsk basert. Det er to veier. Den ene fører til fortapelsen. Den andre til evig liv.

 Nå er det heldigvis verken du eller jeg som avgjør den enkeltes videre skjebne etter dette jordiske liv.  Den jobben bør vi nok overlate til én som har større kvalifikasjoner enn oss. 

Vi skal være meget forsiktige så vi ikke løper i forveien for Gud, eller forsøker å opphøye oss til guder ved å dømme andre utfra eget teologisk ståsted. 

Kommentar #25

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Til Pedersen

Publisert nesten 12 år siden

Nei, det er verken du eller jeg som dømmer, Pedersen. Og heldigvis for det! Gud er den som dømmer til slutt. 

Som jeg har sagt: det jeg skriver er bibelsk basert. Det å skille mellom to utganger på livet er bibelsk basert. 

Vi har ingen rett til å dømme andre til fortapelsen. For all del. Men vi kan gjerne bedømme våre medmennesker, utifra hvordan de opptrer. 

“Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles en kristen bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!” (1. Korinter 5:11-13)

En medkristen som ikke følger Guds bud skal vi rett og slett ikke omgås, skriver Paulus. Vi har visst rett til å bedømme en kristen bror eller søster innenfor den kristne menighet. For meg viser Paulus’ ord at vi har et ansvar som medkristne - et ansvar for hverandre som involverer omsorg, irettesettelse og en tukt som gjør at vi kan hjelpe hverandre til et renere liv med Gud. Vi plikter å hjelpe hverandre til å holde oss på den smale vei som fører til evigheten sammen med Herren. Å la dine kristne venner havne på den brede vei som fører til fortapelsen er uansvarlig og det motsatte av kjærlighet. Å hjelpe dine kristne venner til å beholde gudsfrykten og bli på den smale vei, uten å falle i grøften, det er kjærlighet. 

Kommentar #26

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: den katolske kirke

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 12:19 skrev Frode Meland:

Hva synes du om den katolske kirke?  Er det en kirke for deg?

 

Helt ærlig kan jeg for lite om den katolske kirke. Men ut i fra den katolske kirkens dyrking av helgener, så mener jeg at akkurat det er ukristelig og ikke hører hjemme noe sted. Det finnes etter min mening kun en treenig guddom: Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Derfor er ikke den katolske kirke noe for meg. 

Kommentar #27

Camilla Nybø

9 innlegg  30 kommentarer

ojda

Publisert nesten 12 år siden

Vet du hva? Uansett hvor mye mørkemann du kaller deg, (hvorfor i all verden gir du deg selv det stempelet forresten?) så gir det deg ikke rett til å være fordømmende mot andre! Du har en holdning i det du skriver mot deg selv og andre som jeg faktisk finner skremmende. Din verden må være utrolig snever!

Kommentar #28

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: ojda

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 21:03 skrev Camilla Nybø:

Vet du hva? Uansett hvor mye mørkemann du kaller deg, (hvorfor i all verden gir du deg selv det stempelet forresten?) så gir det deg ikke rett til å være fordømmende mot andre! Du har en holdning i det du skriver mot deg selv og andre som jeg faktisk finner skremmende. Din verden må være utrolig snever!

Det er forskjell på å fordømme og å bedømme. Hvis du gidder å lese det jeg har skrevet, så ser du at jeg ikke har til hensikt å fordømme noen som helst. Du vil også se at jeg heller ikke mener at jeg har rett til å fordømme noen. 

Du har ikke forstått poenget med å dra inn ordet mørkemann. Vi blir kalt mørkemenn, men vi er konservative kristne som står på Bibelens Ord. Så dersom det å stå på Bibelens Ord betyr å være en mørkemann, så er jeg visst en mørkemann.

Se forøvrig min forrige kommentar.

Kommentar #29

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: ojda

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 21:09 skrev Andreas Hesselberg:

Se forøvrig min forrige kommentar.

Det vil si kommentaren "Til Pedersen"

Kommentar #30

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Åndskamp

Publisert nesten 12 år siden

Det er tydelig at det er en enorm åndskamp her inne på verdidebatt.no. Mer enn jeg hadde trodd på forhånd. Det er også tydelig at mitt budskap treffer enkelte mennesker i hjertet. Noen føler seg støtt, og da er det et tegn på at jeg berører noe hos noen. Jeg tror at budskapet i innlegget mitt er noe som enkelte trenger å høre, selv om man kan bli støtt av det. Sannheten og Guds Ord kan ofte støte mennesker, dessverre. Jesus brukte også harde ord for å sette mennesker på plass og berøre hjertene deres. 

Dette blir min siste kommentar i denne tråden. Jeg har fått sagt det jeg ønsket å formidle. Gud velsigne dere alle! 

Kommentar #31

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

Personlig frykter jeg mer kristne mørkemenn enn islamister. Det slutter aldri å forundre meg hva enkelte kristne kan få seg til å gjøre i Guds navn. Drapstrusler, sjikane, dømming av andre til død og pine osv.

Viser ellers til <A HREF="http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread2309/">mitt eget innlegg her på verdidebatt.no som omhandler noe av dette</A>.

Kommentar #32

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Pedersen er ikke støtt!

Publisert nesten 12 år siden

Støtt? Nei, på ingen måte.  Men trøtt kanskje.....

Min kristne tro er kanskje noe andre vil kalle "barnslig".    Etter mange år med fornektelse så fant jeg tilbake til det jeg kaller min barnetro.  Og det på tross av alle som ynder å kalle seg "Bibeltro" og som skremmer - og har skremt - vettet av både meg og andre.  Ja, noen ganger er jeg forundret og imponert over at det fortsatt er noen som bekjenner seg til den kristne tro, på tross av disse. 

Som kristne skal vi være forsiktige med å dundre i vei og kjøre over andres oppfatninger som en dampveivals.  I en alder av 48 år så har jeg fortsatt plass for usikkerhet, undring, tro, tvil og spørsmål.  Mye klarer jeg ikke å forstå, og det er sikkert mye jeg heller ikke skal forstå.

Én ting har jeg dog en klar mening om.  Og det er at alle de som stadig vekk slenger rundt seg med at "det er Bibelens klare ord at", "jeg som Bibeltro mener selvfølgelig at...." skremmer vannet av meg! 

Jeg avslutter med noe som vi burde minne oss selv om - også inkludert undertegnede da også jeg dessverre altfor ofte skyter først og spør etterpå:

  1. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, 2. med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, 3. og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. 4. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. 5. Det er én Herre, én tro, én dåp, 6. én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Kommentar #33

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert nesten 12 år siden

Må bare tilføye én ting til før jeg pakker sammen i denne tråden. 

Det virker som om noen tror at jeg higer etter å være en mørkemann. Det er ikke tilfelle. Poenget mitt i innlegget var bare det at vi som står på bibelens ord blir kalt mørkemenn. Jeg har altså ikke noe særskilt ønske om å bli kalt det, bare fordi jeg står på bibelens ord. :) 

Kommentar #34

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 Til din informasjon så føler også jeg at jeg står på Bibelens ord uten at jeg nødvendigvis må banke dette inn i andre med hammer og spett.

08.05.09 kl. 21:55 skrev Andreas Hesselberg:

Må bare tilføye én ting til før jeg pakker sammen i denne tråden. 

Det virker som om noen tror at jeg higer etter å være en mørkemann. Det er ikke tilfelle. Poenget mitt i innlegget var bare det at vi som står på bibelens ord blir kalt mørkemenn. Jeg har altså ikke noe særskilt ønske om å bli kalt det, bare fordi jeg står på bibelens ord. :) 

 

Kommentar #35

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Brukte Herren harde Ord?

Publisert nesten 12 år siden

Vi leser tydeligvis ikke samme Bibel og leser hvertfall ikke det samme ut av dem. Herren talte ikke harde ord, han talte sanne ord som gikk direkte til det mennesket han talte til. Hva Herren gjorde var å tale ord rett inn i den enkeltes situasjon så de fikk seg seg selv, men jeg er ikke sikker på de var harde i det vi til daglig mener med harde ord. Det var sanne ord, og som det hevdes gikk inn til hjertet. Det var varme ord som åpnet det frosne hjerte.

Det å møte moder Teresa i Calcutta eller seinere søster Annie var alltid avslørende og treffende, men det var aldri harde ord. Møte biskopen, jeg tror det var Thomas den gang og, i St. Katarina klosterret i Sina var et møte med de mildeste ord som åpnet mitt hjerte, på samme måte som møte med konverterte jødiske ortodokse presten fader Gregori Edelstein. Ingen harde ord, ingen fordømmelse, bare varme ord som åpnet hjertet, tinte frosten i et frossent hjerte, et frossent sinn.

Det Herren først og fremst gjorde var å innskjerpe lovens bokstav til å gjelde alle, vi har ingenting å rose oss av i oss selv, ingen ting. Loven rammer oss alle, men Herrens Ord gjør fri, setter fri. Derfor, når mennesker sier Herren talte harde ord, så tror jeg dem ikke, Herren talte avslørende og sanne ord men til omvendelse. Han snakket om å elske sin fiende, hvor ofte viser vi det. Når roste du din fiende sist?

Når jeg sier som jeg gjør om homofile, så ha meg tilgitt om det virker hardt, men jeg kan ikke se homofil praksis er tillat. Likevel, jeg ønsker ingen noe vondt og derfor ønsker jeg med glede Stefan og hans kjæreste alt vel og ønsker dem alt godt selv om jeg ikke liker deres samlivsform. Av den grunn skal homofile for meg gjerne få bo sammen om samfunnet så ønsker, men jeg stiller strengere krav til en tilsynsmann.

Jeg opplever aldri Herren som hard, men Herrens kjærlighet virker avslørende i kjærlighet og er dermed forløsende. Herren talte hardt om byer, men aldri om mennesker. Jeg er viss på at Herren aldri heller ville snakke hardt til et menneske, men avslørende og kalle til omvendelse så omvendelsen varer.

Gud se i nåde til meg, arme synder, jeg er ikke verdig til at du går inn i mitt hus, og han kommer i kjærlighet, en befriende avslørende kjærlighet.

Kommentar #36

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert nesten 12 år siden

Greier ikke la være å skrive.... Hehe

Steensen: 

Se Matteus 23.

Vers 17: "Blinde dårer!"

Vers 33: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?"

Dette synes jeg er harde ord, du kan også kalle det sanne ord, og det er ord som er på sin plass (selv om jeg selv ikke hadde brukt akkurat de ordene). 

Kommentar #37

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 22:03 skrev Rolf Egil Pedersen:

 Til din informasjon så føler også jeg at jeg står på Bibelens ord uten at jeg nødvendigvis må banke dette inn i andre med hammer og spett.

Kjempefint! Jeg forsøker heller ikke å banke Ordet inn i andre. Men vi har lov til å formane hverandre som kristne. :) 

Apostlene formante de også. 

Peters formaning i 1. Peter kapittel 2: 

"11 Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. 12 Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer."

Paulus oppfordret også Titus til å formane. Tit. 2:15:

"Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette."

Tit. 2:6:

"På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige"

Formaning er bibelsk. :) 

Kommentar #38

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Mørkekvinner

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 21:47 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Personlig frykter jeg mer kristne mørkemenn enn islamister. Det slutter aldri å forundre meg hva enkelte kristne kan få seg til å gjøre i Guds navn. Drapstrusler, sjikane, dømming av andre til død og pine osv.

Viser ellers til mitt eget innlegg her på verdidebatt.no som omhandler noe av dette.

 Jeg fikk en mail fra en mørkekvinne for en tid tilbake, fordi hun hadde lest at jeg er for loven om selvbestemt abort (men kritisk til abort). Mailens subject var "Sjokkerende og skremmende", og hun sier:

Dere som så gjerne vil ha rett til å drepe, må da ikke være overrasket om dere selv blir drept!
 

Kommentar #39

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 22:30 skrev Andreas Hesselberg:

Greier ikke la være å skrive.... Hehe

Steensen:

Se Matteus 23.

Vers 17: "Blinde dårer!"

Vers 33: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?"

Dette synes jeg er harde ord, du kan også kalle det sanne ord, og det er ord som er på sin plass (selv om jeg selv ikke hadde brukt akkurat de ordene).

For det første så talte Jesus ordene til dem som trodde de hadde alt i orden, og dermed er det Sanne Ord, for de måtte tåle å høre Sannheten om hvordan det stod til med Dem. Men for meg så innskjerpet Herren her først og fremst loven nok en gang og den fortolkning som var godtatt og gjengs. Videre, de ble ikke uttalt til enkelt mennesker, men til Loven forvaltere som de så seg selv som, men som tolket loven feil. Det var Sanne Ord om hva som var viktigst.

Kommentar #40

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 22:30 skrev Andreas Hesselberg:

Greier ikke la være å skrive.... Hehe

Steensen: 

Se Matteus 23.

Vers 17: "Blinde dårer!"

Vers 33: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?"

Dette synes jeg er harde ord, du kan også kalle det sanne ord, og det er ord som er på sin plass (selv om jeg selv ikke hadde brukt akkurat de ordene). 

 

Ikke jeg heller... ;o)

Jeg fikk bare lyst til å spørre deg om en ting.  Du har gitt uttrykk for at du mener Bibelen er Guds autorative ord til oss mennesker, har jeg forstått deg rett?  Da lurer jeg på hva du mener om kvinner i forsamlingen; skal de tie i forsamlinger?

 

Kommentar #41

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

Heia

To whom it may concern. Mange fine innspill forresten. Nå hadde jeg tenkt å lime inn noe jeg har ""forelest" om, men det inneholder historie som ikke er veldig hyggelig - for historien er sjelden det, dessuten suraer som ikke er veldige hyggelige og som skal etterfølges om en følger ortodoks tro - NASKH prinsippet. Så jeg lar det være og skriver en ny historie, sann sådann.

Det er underlig at mennesker mener islamister er bedre enn kristne. Det er underlig at mennesker (og kristne i særdeledhet) tror at muslimenes Allah og de kristne sin Gud er den samme. Det er underlig, det beror på alvorlig uvitenhet og disse gudene er diametralske motsetninger. Å tilbe en annen Gud en "de kristnes"(Abraham, Isak, Jacobs/Israels) Gud er avgudsdyrkeri.

Det er underlig at mennesker setter likhetstegn mellom Muhammed og Jesus. Jeg finner i verdenshistorien ingen tilfeller av historiske personer som er mer ulike. Og så finner jeg det underlig at man setter likhetstegn mellom de som prøver å følge Jesus og de som prøver å følge Muhammed. Jeg ser dog at det er tidsperioder der en ikke ser nødvendigvis umiddelbare forskjellen - men det tar for mye tid å gå inn på, og er vel heller ikke direkte et svar til temaet som Anders tar opp. Et meget viktig tema etter mitt syn.

En ser både i politikken og blant kristne at en sannsynlig har kommet i menighetenes lunkne tidsalder (jmfr profetiene i  åpenbaringsboken).

Jesus var i aller høyeste grad konfronterende - for mange, både læren og livet. Hvem husker ikke "Gå bort og synd ikke mere"

Under Omar ibn al Khattab kom reglene/retningslinjene om hvordan muslimer skulle behandle bokens folk (jødene og kristne) de sk omarreglene. Omar snakket og hadde mye omgang med Muhammed, nesten som en apostel. Omar er kilden til flere Hadith, og datteren til Omar ble Muhammeds kone. Omar kom til makten 4 år etter Muhammeds død, og hersket over det muslimske riket slik som Muhammed ønsket, eller ville ha gjort det. Omar var helt nær kilden til Islam – en av de som var aller nærmest. Omarreglene er regler som skal og skulle følges av muslimer og muslimske myndigheter både den gang og for fremtiden. De ble også i aller høyeste grad  praktisert – det fikk bl.a jødene erfare, og det er ingen nyhet at jøder og muslimer er i "krig" med hverandre, det har vært situasjonen siden Muhammed. Før Muhammed levde arabere og jøder langt mer fredelig sammen – og man slakter sjelden hønen som legger gullegget – selv om det var spredte miniholocaust av jøder med jevne mellomrom under muslimsk styre. Omarreglene er greit å kikke over om man ikke allerede har gjort det. Omar var omtrent som en apostel å regne og om en sammenligner Jesu apostler med Muhammeds etterfølgere finner en at det er diametralske motsetninger. En finner kanskje ikke større motpoler. Jesus og Muhammed er også diametralske motsetninger – jeg finner ikke større motsetninger mellom to historiske personer i hele verdenshistorien.

Det er selvfølgelig unntak, og mange muslimer har liten kjennskap til hva som står i Hadith og Koranen. I Spania rett etter år 1000 kunne for eksempel jøder få høye posisjoner i forvaltningen, men dette er et av flere eksempler på at muslimene gikk imot eksempelet som profeten deres satte.

En kan ikke dømme islam etter hva muslimene gjør, like lite kan en dømme kristendommen etter hva kristne til enhver tid gjør. En må dømme etter hva bibelen(NT) og Koranen lærer, og der er det også himmelvide forskjeller. I bibelen finner en ikke et eneste eksempel på at Jesus befaler kristne å drepe i evangeliets navn. Ikke en eneste gang ser en Jesus slåss med motstandere. Å drepe for evangeliets skyld eller å drepe i Jesus navn er en umulighet – for da følger man ikke Jesus eksempel – man gjør det totalt motsatte.

Muhammed ledet personlig 27 slag mot sine fiender. Han verdsatte de muslimene som kjempet med han (Sure 4,95). Mange som var tvangsomvendt til islam trodde de ble fri etter Muhammeds død – med etterfølgere som Abu Bakr drepte de som hadde forlatt islam ca 80.000 mennesker, og slik fulgte han således Muhammed sitt eksempel.

Jesus sine venner sitt eksempel, en husker Peter som trakk sverd……Den som griper til sverd skal falle for sverd. Ikke en gang gjorde apostlene noen form for militær eller politisk beskyttelse av seg selv, og slik fulgte de Jesus sitt eksempel, og mange led martyrdøden, de tok ikke noe liv. En forkvaklet kirke og kristne har senere en del blod på hendene, men det er på tross av evangeliet, og mot Jesus sin lære, mot sin tro. I GT fikk man loven, men Jesus tok vekk loven.

Kommentar #42

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 23:23 skrev Frode Meland: Da lurer jeg på hva du mener om kvinner i forsamlingen; skal de tie i forsamlinger?

 

"Forsamlingen" i denne sammenhengen er menigheten. I NT står det faktisk at kvinner kan be og profetere i forsamlingen, men også at de skal tie. Du finner en god innføring i dette temaet her: 

http://www.kristenblogg.no/?p=529

Kort oppsummert skulle ikke kvinner spre uro i forsamlingen, men det skulle heller ikke menn. Uansett skulle ikke kvinnene ha hyrdefunksjon (f.eks. pastor), det var forbeholdt menn. 

Kommentar #43

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

Takk for din kommentar, Ole Johnny Steffensen! Mye bra der. 

Kommentar #44

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 23:31 skrev Ole Johnny Steffensen:

Heia


Din kommentar inneholder mye av det som jeg skrev om i innlegget mitt om Islam som redaksjonen slettet. Jeg får håpe at redaksjonen ikke sletter din kommentar nå, da. 

Jeg påpekte også at Jesus og Muhammed overhodet ikke kan sammenliknes. I tillegg påpekte jeg at det korsfarerne gjorde ble gjort fordi de fulgte sin egen vei, ikke Bibelens vei. Det korsfarerne gjorde var altså ikke forsvart i Bibelen. Det ekstremistiske islamister gjør ved terror og krigføring er imidlertid forsvart både i Koranen og Hadith. 

Kommentar #45

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Til Sveen

Publisert nesten 12 år siden

Hei

Jeg er enig i mye av det du skriver (S.Sveen), men vil kjapt kommentere flg.

En skal så godt en kan følge Jesus, og kjempe mot det som en mener er synd i hht bibelen. Ang gj.sn moral og norges lover så mener nok mange at det er i kraftig drift og  begynner å drive ganske perifert ut i fra hva Jesus og bibelen foreskriver, vedr løgn, utroskap og handlinger som skader andre. Ser en ikke en større utglidning av dette i vårt land? En kristen skal ikke følge verden, men følge Jesus - så godt en evner. Og det er i historien relativt større og mindre forskjell på det etter mitt syn.

Jeg har langt flere venner som ikke er kristne enn som er kristne, jeg ser at ulikhetene vedr moral/verdispørsmål polariseres. En skal ikke bli som verden. Vedr hvordan man lever som privat.... Jeg er uenig, de som kan skal prøve å stoppe synd. Jeg er ikke egnet til det, og har ikke de gavene som menneske. Men jeg har kompiser som har det - disse egenskapene/gavene, og som har utøvet noe av det. Kun et lite men illustrerende eksempel. Jeg har en kamerat som gikk bort til en nabo - fordi det gikk rykter om at han var utro. Jeg vet ikke om alt hva de snakket om, men min kompis fikk senere en stor takk for at han hadde reddet denne mannen sin familie og ekteskap. Om man følger Guds Ånd i slike saker så kommer det mye bra utav det - for de som har gavene. Mulig du ikke mente slike "alvorlige" ting ,men allikevel - jeg fikk lyst til å konversere.

Kommentar #46

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 23:43 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 23:23 skrev Frode Meland: Da lurer jeg på hva du mener om kvinner i forsamlingen; skal de tie i forsamlinger?

 

"Forsamlingen" i denne sammenhengen er menigheten. I NT står det faktisk at kvinner kan be og profetere i forsamlingen, men også at de skal tie. Du finner en god innføring i dette temaet her: 

http://www.kristenblogg.no/?p=529

Kort oppsummert skulle ikke kvinner spre uro i forsamlingen, men det skulle heller ikke menn. Uansett skulle ikke kvinnene ha hyrdefunksjon (f.eks. pastor), det var forbeholdt menn. 

 

Hmmmm... interessant.  Dette viser jo hvor forskjellig vi ser på Bibelen.  For meg ser det ut som Bibelen her inneholder en gedigen selvmotsigelse (noe som ikke må oppfattes som noe negativt egentlig, vi kan jo all motsi oss selv av og til, og da må jo Paulus også få lov til det...), eventuelt et uhyrlig bud uten rot i fornuften.

Din link derimot, bedriver det jeg vil kalle "cherry picking".  Altså kirsebærplukking, hvilket innebærer at man selektivt plukker ut andre bibelvers, gjerne fra helt andre bøker i Bibelen, og så syr dette sammen slik at det ser tilforlatelig ut som et hele.  Det er ingen revolusjonerende aktivitet, det er mange som bedriver "cherry picking" i mange forskjellige sammenhenger og det er intet galt i det forsåvidt.

Slik jeg tolker det hele, så foretar man her en høyst personlig tolkning av Bibelen.  Min teori om at det er omtrent like mange måter å tolke Bibelen på som det finnes mennesker, står for meg ved lage.  Du har funnet din, og det skal du få lov til.

 

 

Kommentar #47

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

RE: RE: oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 23:54 skrev Andreas Hesselberg:

 

08.05.09 kl. 23:31 skrev Ole Johnny Steffensen:

Heia

 

Din kommentar inneholder mye av det som jeg skrev om i innlegget mitt om Islam som redaksjonen slettet. Jeg får håpe at redaksjonen ikke sletter din kommentar nå, da. 

Jeg påpekte også at Jesus og Muhammed overhodet ikke kan sammenliknes. I tillegg påpekte jeg at det korsfarerne gjorde ble gjort fordi de fulgte sin egen vei, ikke Bibelens vei. Det korsfarerne gjorde var altså ikke forsvart i Bibelen. Det ekstremistiske islamister gjør ved terror og krigføring er imidlertid forsvart både i Koranen og Hadith. 

Takk for at du tørr å stikke hodet fram mr Hesselberg. Jeg mener en må tåle litt temperatur innimellom - bibelen, koranen og ikke minst historien viser at det til tider er rødglødende, og også om det som er rødglødende bør en kunne snakke fritt. Etter mitt syn var også Jesus rødglødende mot det (og de) han mente var synd/syndige.

Om jeg hadde limt inn historien og suraer som understøtter det faktiske forløp i Muhammeds liv og påfølgende historie - så hadde det kanskje blitt slettet. Jeg vet ikke.  Det står noe om det i timoteus, eller?;-). Korsfarerne, vel det er en infløkt historie etter mitt syn. Bernard Clairveux skriver at det ikke er en eneste gudsfryktig mann iblant dem, og er glad for at Europa er kvitt dem. Her er en annen liten artikkel http://article.nationalreview.com/?q=MzhhODM1MDhkYWMxNTRiYmRjMzg2NmY2YjM3ZTRiZDQ

Jeg skulle gjerne lest det som ble slettet - bare for å se hvor listen ligger. Finnes det et sted på nettet, det du har skrevet Anders?

Så er det kommet et innlegg om "tie i forsamlinger". ser jeg. Vil bare kort kommentere det. I romerriket hadde kvinnen omlag halvparten av mannens verdi - grunnet bl.a Platons og Aristoteles sin lære. Jesus er historiens største feminist og fremmet likeverdet mellom kjønnene som ingen andre. Likeverd mellom mann og kvinne - samt den størst kvinnesaks-seier noensinne. Kvinnene fikk lov å være med på de samme møtene som mennene blant urkirken og i de kristnes menigheter. Er det rart at kvinnene ikke klarer å holde stilt, eller med en gang tilpasse seg mennenes møtekultur. Dette var noe helt nytt, en gedigen seier. Da er det kanskje ikke så rart at kvinnene kakler, flirer og koser seg noe vel høylytt iflg Paulus? Det var lite med høyttalere og mikrofoner dengang.

 

Kommentar #48

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

 

09.05.09 kl. 00:55 skrev Ole Johnny Steffensen:

Jeg skulle gjerne lest det som ble slettet - bare for å se hvor listen ligger. Finnes det et sted på nettet, det du har skrevet Anders?

 

Ja, mitt innlegg "God grunn til å frykte Islam" ligger på min private blogg her: 

http://hessel.no/blogg/?p=68

Kommentar #49

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

RE: RE: RE: RE: oss mørkemenn

Publisert nesten 12 år siden

 

09.05.09 kl. 00:59 skrev Andreas Hesselberg:

 

09.05.09 kl. 00:55 skrev Ole Johnny Steffensen:

Jeg skulle gjerne lest det som ble slettet - bare for å se hvor listen ligger. Finnes det et sted på nettet, det du har skrevet  Anders?

Ja, mitt innlegg "God grunn til å frykte Islam" ligger på min private blogg her: 

http://hessel.no/blogg/?p=68

Takk for link. Det var vel ikke allverden å sensurere?

In the quiet corner of the world - som tross alt Norge har vært for en stund, så ser jeg at det er vanskelig å forstå hvor brutal verden er utenfor ens egen stue. Alt du skriver kan forsvares relativt grundig, etter mitt syn. Det er vel en eller to setninger som sikkert kunne vært litt mer avdempet? Det er heller ikke veldig ekstremistisk tolkning av koranen, men heller en ortodoks tolkning, etter naskh og mansookh prinsippet. Om man kan litt om koranen og litt om historien så burde ikke dette komme som noen helst overraskelse?

Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Jeg har hatt (og har) gleden av å ha mye kontakt med mennesker som driver med misjon blant muslimer. Det finnes ingen annen vei til himmelen enn gjennom Jesus, og islam gir ingen mulighet å finne den veien. I Koranen er selve frelsesverket skrellet bort, og man går da iht bibelen fortapt. Stor respekt har jeg også for de som driver misjon blant muslimene, for noen av dem er godt vaksinert mot å ta imot Jesus som den eneste frelser.

At ikke "man" ser at det er vesensforskjell av å ta på en stein (kabaen), og det å kapitulere for Jesus på golgata vedr frelse, og det antikristelige jihad som er den eneste sikre veien til himmelen/paradis for den ene religionen, og troen (alene)  på Jesus jmfr joh 3,16 på den andre - det forstår ikke jeg.

Mon tro om man ikke i disse spørsmål om andre relgioner/ideologier og i spørsmålet om feks Israel - er inne på??;

2 Tim 4,2-4 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.
4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter
.

 Matt 24,10-12 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Kjærligheten innebærer også (i tider som disse - IMO) vis til rette, tal til tukt, og tal til trøst.

Kommentar #50

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 12 år siden

 

08.05.09 kl. 21:55 skrev Andreas Hesselberg:

Må bare tilføye én ting til før jeg pakker sammen i denne tråden. 

Det virker som om noen tror at jeg higer etter å være en mørkemann. Det er ikke tilfelle. Poenget mitt i innlegget var bare det at vi som står på bibelens ord blir kalt mørkemenn. Jeg har altså ikke noe særskilt ønske om å bli kalt det, bare fordi jeg står på bibelens ord. :) 

Sånn holdt jeg også på med å argumentere med når jeg var nyfrelst, (står på bibelens ord). Inntil det gikk opp for meg at alle holder sine tolkninger av skriften for å være høyeste autoritet for seg selv og alle andre. Jeg tror vi alle trenger å være våkne og følge med oss selv. Følge med at vi ikke blir en hard og stivt religiøs bokstav kristen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere