Karin Riska

10

En stemme for de stemmeløse

I flere år har islamistiske ekstreme krefter hatt fremmarsj i Midtøsten. Dessverre har ikke den arabiske våren så langt svekket den fremmarsjen, ei heller hjulpet den kristne minoriteten mange steder, tvert imot.

Publisert: 14. feb 2012

Rapporter fra Egypt forteller at islamistene har fått mer makt etter Mubaraks fall, rapporter forteller også at de kristne i landet ikke har fått det bedre etter Mubaraks fall, tvert imot. Situasjonen i Syria tilsier også at det ikke er så sikkert at de får det bedre der om Assad faller. Jeg sier ikke dermed at det hadde vært bedre om de fikk fortsette å styre. Men jeg ser med økende uro på utviklingen for den kristne minoriteten i Midtøsten. Å være en kristen minoritet i Midtøsten er i utgangspunktet tøft, og enda mer krevende blir det i urolige konfliktfylte tider. Mange steder lever de i fredelige tider i fredelig sameksistens med det muslimske storsamfunnet, men likeverdige til sine muslimske naboer er de ofte ikke, og det ulmer like under overflaten, og tar til tider, og stadig oftere, fyr. Trakassering, diskriminering og forfølgelse av kristne i Midtøsten øker. Det er derfor gledelig at utenriksminister Jonas Gahr Støre har forsterket fokuset på forfulgte minoriteter i Midtøsten.

Stedlig representant for Kirkens Nødhjelp i Midtøsten, Gudrun Bertinussen, uttrykker i et intervju med Vårt Land 6/2 bekymring for å gi de koptiske kristne i Egypt for mye oppmerksomhet, fordi det kan skade en skjør balanse. Selv om jeg er enig med Bertinussen at vi ikke må skade den skjøre balansen, ser jeg en større fare for at koptiske og andre kristne minoriteter i Midtøsten får for lite fokus. At majoriteten slipper unna med trakassering og overgrep, og at det øker, fordi ingen setter fokus på det og protesterer. KN skal være på den svakes side, og er forhåpentligvis obs på det, også i Midtøsten, samtidig som de og vi også må være opptatt av å ikke skape mer splid og konflikt enn der allerede er i regionen. Vi skal være fredsskapere, men samtidig må vi reagere når overgrep skjer. Vi skal være en stemme for de stemmeløse. I årene jeg har bodd i Midtøsten har jeg sett for mange grelle eksempler på at overgrep dysses ned, fordi det ikke tjener den storpolitiske agenda å protestere. Som kristne er vi ikke kalt til å opptre politisk korrekt etter dagens politiske agenda, men etter Guds agenda. Den agendaen har ikke anti-muslimske holdninger som drivkraft, men tro, håp og kjærlighet. Vi er kalt til å vise omsorg for våre kristne søsken i nød, og stå sammen med dem, samtidig som vi også engasjerer oss for å gjøre verden bedre å leve i for alle. Guds agenda er så radikal at han ber oss til og med om å be for dem som forfølger oss.

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ber du

Publisert nesten 10 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

KN skal være på den svakes side, og er forhåpentligvis obs på det, også i Midtøsten, samtidig som de og vi også må være opptatt av å ikke skape mer splid og konflikt enn der allerede er i regionen

for muslimer og tibetanere i kina?og koblingen til sigvart dagsland sang virker mot sin hensikt hos meg.

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Vi er kalt til å vise omsorg for våre kristne søsken i nød, og stå sammen med dem, samtidig som vi også engasjerer oss for å gjøre verden bedre å leve i for alle.

Når det gjelder de pågående konflikter og utallige brudd på menneskerettigheter som foregår i Midt-Østen, tror jeg det er klokest å legge fokuset på enkeltgrupper helt vekk for en stakket stund. For her er et menneske like mye verdt, enten det har den ene eller den andre tilhørigheten.

Det vi må stå sammen om nå - enten vi er kristne, ateister, humanister, muslimer eller annet, er å motarbeide totalitære regimer i sin helhet. For i slike regimer er alle stemmeløse - såsant de ikke er endel av selve regimet. Man trenger såvisst ikke å være en minoritet for å bli utsatt for umenneskelig behandling. En slik behandling blir alle som protesterer til del. Også helt uskyldige, som små barn.

Et regime som det vi har i Syria, kan på ingen måte forsvares. Om befolkningen får det bedre, er liten vits å spekulere i. De har det uansett for jævlig under et regime som er villig til å slakte ned sitt eget folk! Et slikt regime bør styrtes! Og det bør være et felles krav fra alle som er opptatt av menneskerettigheter!

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hvordan?

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det vi må stå sammen om nå - enten vi er kristne, ateister, humanister, muslimer eller annet, er å motarbeide totalitære regimer i sin helhet.

kina har klør langt inn i norsk økonomi.egypt,har vi noe kort å spille ut mot dem.eller mot syria?jeg mener at positiv tanke virker,det kristne kaller bønn.vold fungerer jo ikke mot voldsregimer.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

jeg mener at positiv tanke virker

På hvilken måte? Konkrete eksempler?

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det vi tenker

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

På hvilken måte? Konkrete eksempler?

påvirker verden.positivt eller negativt.regner med berlin murens fall var en tanke lenge.før det skjedde.kristne tror på bønn.buddhister tror på positive tanker.jeg er sikkert ikke flink nok,men jeg prøver

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

joda,

Publisert nesten 10 år siden

vi lærer jo at positive tanker skal hjelpe for så mangt og det gjør de sikkert også.

Men du trekker selv frem Berlinmurens fall. Tror du ikke også det var noen som i den forbindelse betalte en høy pris for at dette i det hele tatt kunne skje? Tror du ikke at det ofte er menneskelige offer som skaper fred og frihet?

Desverre, vil jeg tilføye.

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

menneskelig innsats

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men du trekker selv frem Berlinmurens fall. Tror du ikke også det var noen som i den forbindelse betalte en høy pris for at dette i det hele tatt kunne skje? Tror du ikke at det ofte er menneskelige offer som skaper fred og frihet?

offer har et kristent blodpreg jeg misliker.nobelvinneren i kina tok en stor sjans,og hvor er han idag?trolig i fengsel eller drept.jeg liker bare ikke begrepet offer.det tibetanske folk har lidd 50 år nå-stort sett uten vold.og ja,jeg tror tibet blir fritt en dag.kanskje ikke mens jeg lever.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

offer har et kristent blodpreg jeg misliker.

Ja, vi kan mislike alle menneskelige ofringer så mye vi vil - like fullt finner disse sted. Senest nå i Syria. Mange er de offer som der er en del av frigjøringen fra et terror-regime. Det er ikke alltid et valg man kan ta, hvorvidt man vil bli et offer for større grad av fred og frihet. Noen ganger blir man det bare. Og de som betaler prisen for andres frihet, får slett ikke den takknemlighet tilbake, som seg hør og bør. Ofte vet ikke engang etterkommerne hvilken pris som faktisk er betalt og vet derfor ikke å verdsette sin frihet til fulle.

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

vi er heldige

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ofte vet ikke engang etterkommerne hvilken pris som faktisk er betalt og vet derfor ikke å verdsette sin frihet til fulle.

som slipper å slåss mot vold her.hadde de som reiste som menneskelige skjold til irak noen effekt?jeg la igjen en lonelyplanet bok i lhasa i 2000.den var tibet vennlig og mot kina.hadde jeg trodd at det nyttet å smugle saker til tibet som hadde hjulpet,kunne jeg gjort det.men jeg er gift og har ikke ensidig rett til å gi bort livet mitt

Kommentar #10

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

for muslimer og tibetanere i kina?og koblingen til sigvart dagsland sang virker mot sin hensikt hos meg.

Vet ikke helt om jeg skjønte spørsmålet ditt. Mitt poeng er at min oppfatning av KN er at de er opptatt av å være på den svakes side, og da snakker jeg ikke om religiøse eller etniske grupperinger, men om de som blir forfulgt og krenket, i dette tilfellet forfulgte kristne. Forøvrig var det ikke min hensikt å trekke Sigvart Dagsland inn i denne debatten, men tittelen på den sangen er fin og treffende synes jeg. Men når du først har nevnt Dagsland, må jeg si at jeg synes sangen er flott.

Kommentar #11

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

For her er et menneske like mye verdt, enten det har den ene eller den andre tilhørigheten.

Helt klart! La meg med all tydelighet si at jeg også mener at alle mennesker er like mye verdt, og at alle har de samme menneskerettighetene. Og ja, regimet i Syria bør absolutt byttes ut, og nei, en trenger ikke være del av en minoritet for å bli krenket, det er det dessverre mange ekspempler på. Mitt poeng i dette innlegget var å appellere til å spesielt være obs på minoritetene, fordi de er spesielt utsatt i Midtøsten (som mange andre steder). Jeg trekker frem den kristne minoriteten fordi de har opplevd og opplever mye trakassering og forfølgelse, og jeg mener at jeg som troende kristen har et spesielt ansvar mtp å stå sammen med dem, og støtte dem. Det står IKKE i motsetning til å også hjelpe andre som får sine menneskerettigheter krenket. Jeg ville også påpeket at selv om det regimet i Syria gjør er avskyelig, og regimet bør byttes ut, er det ingen selvfølge at det blir et sunt oppegående demokrati om det byttes ut. Derfor er ikke hele målet oppnådd når regimet er byttet ut, det gjenstår mye arbeid etter det i et land som har blitt vanstyrt over så lang tid. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere