Spaltist Emil André Erstad

Vår tids nazisme

Publisert: 19. nov 2009

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> 

Spørsmålet er ikke lenger om vi ønsker et sorteringssamfunn. Vi lever allerede i et. Fostervannsprøver, ultralydteknologi og genteknologi har økt foreldres muligheter til å velge ut hvilke foster som skal få livets rett. Blant annet er det i dag mulig for foreldre å ta abort på grunnlag av at fosteret har Downs syndrom. Allerede i 2005 valgte 84,6 prosent av foreldrene i Norge som fikk greie på at barnet de ventet, hadde Downs syndrom, abort. Siden 1999 er antall aborter grunnet Downs syndrom tredoblet. Betyr dette at personer med Downs syndrom er mindre verdt enn andre mennesker? Mindre perfekte? Skal vi, som overmennesker, velge ut hvem som skal få leve og være en del av samfunnet og hvem som ikke skal få være det?

Når jeg hører personer med Downs syndrom snakke om sitt eget liv og om all den glede de opplever og sprer, blir jeg rørt. De er mennesker, akkurat som meg selv. Mange andre mennesker – både politikere, journalister, forskere, leger og andre med stor påvirkningskraft i samfunnet – mener nemlig at disse ikke er like mye verdt som alle andre mennesker. Hvilket menneskesyn er det disse fremmer? Man kan gjerne begrunne det med at de mener det godt, men var ikke kommunismen også bygd på gode intensjoner?

Hva blir det neste? Skal vi om noen år lese at dysleksi er grunnlag for å ta abort hvis foreldrene ønsker det? Eller andre feil og mangler? Drømmer vi fortsatt om et perfekt samfunn uten smerte, feil og mangler? Det samfunnet fins ikke og vil aldri komme.

Jeg er av den klare oppfatning at alle mennesker er like verdt. Uansett hudfarge, kjønn, livssyn, meninger, sykdommer, eller funksjonshemninger. For de fleste av oss er dette en selvfølgelig sannhet! De som betviler dette har et menneskesyn som ikke burde blitt ytret i dagslys.

Men dessverre er tendensen klar: Tidligere i år kunne man på København kommune sine hjemmesider lese skryt over hvor mye penger kommunen hadde spart på å fjerne barn med Downs syndrom. Hvilket samfunn er dette? Skal vi kvitte oss med enkeltindivider fordi de koster oss penger og ressurser? Skal de gamle kjøres til kirkegården den dagen de begynner å koste oss penger? Antall barn med Downs syndrom har blitt redusert til en tredjedel etter at danskene innførte fostervannsdiagnostikk så tidlig som i 12. uke. Slik vil jeg ikke ha det i Norge. Jeg drømmer om et varmt, åpent og inkluderende samfunn med plass og omsorg for alle.

Er det slik at drømmen om det perfekte ”overmennesket” ikke ble jaget ut av landet vårt med nazistene, og at nazistisk tankegods fortsatt henger igjen hos mange i Norge i dag?

Innlegget står på trykk i dagens papirutgave av Bergens Tidende, som hovedinnlegg. Det kan også leses på min egen politiske blogg: http://storenordmenn.blogspot.com .


Kommentar #1

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Et felles ansvar.

Publisert over 11 år siden

Bra at du tar dette opp, Emil André!

Dessverre er også vårt samfunn blitt en del av sorteringssamfunnet, der avvikere fra "det  normale" tas bort i en viss grad.  Personlig tror jeg at debatt om  dette temaet kan være med på å endre holdningene til fordel for f.eks. menneskespirer med Downs syndrom.  Vi alle ønsker friske og velfungerende barn.  Derfor er de foreldrene som får kjennskap til at barnet de venter, vil få avvik fra "det normale", i en særs vanskelig situasjon.  Men riksdekkende debatter i TV og radio kan være med på å belyse temaet, samfunnets ansvar - og ikke minst trekke fram de svært, svært gode sidene som f.eks. personer med Downs syndrom ofte har, og den glede disse kan spre.  Dette kan være med på å motivere flere til å bære fram barnet.

Fortsett i dette sporet, Emil André!  Det er bra at noen står på for å tale saken til de menneskespirene som aldri kommer så langt at de blir født.

Kommentar #2

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

RE: Vår tids nazisme

Publisert over 11 år siden
19.11.09 kl. 12:10 skrev Emil André Erstad:

Spørsmålet er ikke lenger om vi ønsker et sorteringssamfunn. Vi lever allerede i et. Fostervannsprøver, ultralydteknologi og genteknologi har økt foreldres muligheter til å velge ut hvilke foster som skal få livets rett. Blant annet er det i dag mulig for foreldre å ta abort på grunnlag av at fosteret har Downs syndrom. Allerede i 2005 valgte 84,6 prosent av foreldrene i Norge som fikk greie på at barnet de ventet, hadde Downs syndrom, abort. Siden 1999 er antall aborter grunnet Downs syndrom tredoblet. Betyr dette at personer med Downs syndrom er mindre verdt enn andre mennesker? Mindre perfekte? Skal vi, som overmennesker, velge ut hvem som skal få leve og være en del av samfunnet og hvem som ikke skal få være det?

Når jeg hører personer med Downs syndrom snakke om sitt eget liv og om all den glede de opplever og sprer, blir jeg rørt. De er mennesker, akkurat som meg selv. Mange andre mennesker – både politikere, journalister, forskere, leger og andre med stor påvirkningskraft i samfunnet – mener nemlig at disse ikke er like mye verdt som alle andre mennesker. Hvilket menneskesyn er det disse fremmer? Man kan gjerne begrunne det med at de mener det godt, men var ikke kommunismen også bygd på gode intensjoner?

Hva blir det neste? Skal vi om noen år lese at dysleksi er grunnlag for å ta abort hvis foreldrene ønsker det? Eller andre feil og mangler? Drømmer vi fortsatt om et perfekt samfunn uten smerte, feil og mangler? Det samfunnet fins ikke og vil aldri komme.

Jeg er av den klare oppfatning at alle mennesker er like verdt. Uansett hudfarge, kjønn, livssyn, meninger, sykdommer, eller funksjonshemninger. For de fleste av oss er dette en selvfølgelig sannhet! De som betviler dette har et menneskesyn som ikke burde blitt ytret i dagslys.

Men dessverre er tendensen klar: Tidligere i år kunne man på København kommune sine hjemmesider lese skryt over hvor mye penger kommunen hadde spart på å fjerne barn med Downs syndrom. Hvilket samfunn er dette? Skal vi kvitte oss med enkeltindivider fordi de koster oss penger og ressurser? Skal de gamle kjøres til kirkegården den dagen de begynner å koste oss penger? Antall barn med Downs syndrom har blitt redusert til en tredjedel etter at danskene innførte fostervannsdiagnostikk så tidlig som i 12. uke. Slik vil jeg ikke ha det i Norge. Jeg drømmer om et varmt, åpent og inkluderende samfunn med plass og omsorg for alle.

Er det slik at drømmen om det perfekte ”overmennesket” ikke ble jaget ut av landet vårt med nazistene, og at nazistisk tankegods fortsatt henger igjen hos mange i Norge i dag?

Innlegget står på trykk i dagens papirutgave av Bergens Tidende, som hovedinnlegg. Det kan også leses på min egen politiske blogg: http://storenordmenn.blogspot.com .

Jeg liker dårlig overskriften du har satt på innlegget ditt, Emil André. Den synes jeg var særdeles useriø. Heller ikke likte jeg spørsmålet som avslutter innlegget ditt. Det putter jeg i samme bås som overskriften.

Men jeg likte meget godt innlegget ditt. Det er tankevekkende og alvorlig. Særdeles viktig. Takk for at du deler dette med oss. Du skriver godt.

Kommentar #3

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

Menneskesortering

Publisert over 11 år siden

Det er utvilsomt samme ånd bak vårt eget sorteringssamfunn og det nazistiske: bestemmelse av menneskets verdi ut fra andre forutsetninger enn mennesket selv. For nazismen var målestokken den ariske rases rett til herredømme over andre. Barneavl skulle tjene dette formål, det samme gjaldt utryddelsen av psykisk syke, forbud mot viderføring av "skadelige" gener. Og sist, men ikke minst utryddelsen av jøder, etter hver slavere osv. Mens nazismen brukte tvang overfor individet for å oppnå dette, legger vårt samfunn liberalismen til grunn. Den overordnede verdi i all rasjonalisme og liberalisme, som retten til liv skal prøves mot, er den enkeltes rett til fritt å søke sin egen lykke. Mennesket skal derfor fritt kunne avgjøre om et abortinngrep skal foretas. Men det ligger tvangsbruk innebygget også i vårt system. Det voksne individ bestemmer suverent om det spirende menneskeliv skal få leve eller dø. Nå har en omfattende samfunnskritikk gjennom mange år satt spørsmålstegn ved om friheten er reell  i det liberale demokrati. Her bør det i hvert fall pekes på at individet utsettes for massiv påvirkning fra staten og fra samfunn alt fra den tidligste barndom - ved den offentlige skole, massemedia osv. Det politiske korrekte er ideologien i denne påvirkning. Og den motiverer slett ikke kamp for det ufødte liv.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Vår tids nazisme

Publisert over 11 år siden
19.11.09 kl. 12:10 skrev Emil André Erstad:"Er det slik at drømmen om det perfekte ”overmennesket” ikke ble jaget ut av landet vårt med nazistene, og at nazistisk tankegods fortsatt henger igjen hos mange i Norge i dag?"

---

Som jeg har påpekt i et annet innlegg, vil vi måtte leve med tanken om at mennesket verdifastsettes etter gitte kriteria så lenge vi har evolusjonslæren og darwinismen. Charles Darwin lærte oss nemlig at enkelte raser var suverene fremfor andre. Les boken "Descent of Man". Det er derfor ikke noe spesielt nazistisk ved slik tankegang.

Dette reiser et sosialetisk problem i vårt århundre som ingen synes å våge og gripe fatt i.

Kommentar #5

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Bra innlegg

Publisert over 11 år siden

Hei Emil !

Veldig bra at du tar opp dette. For det er virkelig grusomt med alle fostervansprøver man tar for å skjeekke om barnet har downs syndrom. For så å velge fostret vekk fra livet av den årsak. DEt er så trist det er så ondt så grusomt.

Vil ikke ha et slikt iskaldt samfunn hvor alle skal være likens. Du allverden så kjedelig et samfunn. Det er veldig bra at det er så fargerikt på alle vis.

De med downs osv som en skulle være ekstra snilde mot. De og flere er akkurat like mye verd som alle andre. Ja kanskje mere det, er ikke de som går rundt og ønsker  livet av andre. De går her får ikke en gang legge sin stemme i en stemme boks for å stemme vekk de som vil ta livet av de med downs i morsmage.  De har ingen rettigheter får de gifte seg ? Nei de med makt, og bedrevitende og herske syke, over andres liv har valgt for dem at de ikke får det.

Hvorfor skulle de ikke få gifte seg.

Hvorfor må alle være likens. Gud elsker alle , og det du har gjort mot en av disse mine minste små det har du gjort mot meg Jesus.

Alle mennensker uansett kjønn,hudfarge ,medfødte skavanker lidelser eller handicap, downs osv er akkurat like mye verdt. Må man si det da er mennensker så gerne.

Det er kvalmt med slike menensker som velger over andres liv. Hvem som skal få leve og hvem som ikke skal få livets rett. Vi er Guds skaperverk alle sammen.  Størrelsen på inteligensen gjør ingen større. Men de bruker sin inteligens til å gjøre ondt , den var ment til å gjøre godt.

Ja hvorfor skal den sterke rå?

Den som vil være den største blant dere skal være den minste, og den minste blant dere skal være den største skriver Guds ord. Det er ganske klart hvordan Gud ser på makta og herskesyke mennesker. Det skulle vært deilig å leve som den svakeste om ting ble slik Gud ville. Han ville alle skulle ha det bra og godt.

Beskytt de svake. Gud er en god Gud. Dette er menneskeverk. Dette gjør mennesker hvem sa Gud er ond? Han ville ikke ha det slik.

Han ville de sterke skulle beskytte og styrke den svake. De skal få et godt liv et lett liv forde det er tungt nok for dem og være den svakeste. Født med mindre i bagasjen , da tar man ikke noe fra dem ,men gir dem mere.

Kommentar #6

Emil André Erstad

74 innlegg  11 kommentarer

Hvor er resten?

Publisert over 11 år siden

Takker for all støtte og konstruktiv kritikk. Downs-barna trenger det!

Først vil jeg si at overskriften er på sin plass. Utrenskingen av visse typer samfunnsindivider kan ikke kalles noe annet enn nazisme. Man rangerer hvilke mennesker som skal få leve, og hvilke som skal dø. For det andre vil jeg si overskriften mest ble til for å skape oppmerksomhet og provosere folk til å mene noe om saken. Alt for mange mennesker i samfunnet vårt er i mot sortering av mennesker, men holder kjeft. Jeg håper med dette flere henger seg på å stå opp for de stemmeløse barna med Downs. De er som regel ikke i stand til å tale sin egen sak.

For det tredje; hvor er resten? Hvor er resten av de samfunnsengasjerte og verdibevisste menneskene i denne debatten? Hvorfor er det ikke flere som står opp for denne saken? Jeg syns det er kvalmende mye elendighet ute å går i det skjulte, uten at noen reagerer. Flere som mener noe om fostervannsdiagnostikk, abortering av barn med Downs syndrom og generell sortering av samfunnsindivider bør stille opp.

Rart at jeg som en 18 år gammel ungdomspolitiker skal få så mye oppmerksomhet for et innlegg som mange mennesker burde skrevet før meg. Jeg etterlyser flere som maner til kamp!

Emil (http://www.storenordmenn.blogspot.com)

Kommentar #7

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Sorteringsamfunnet

Publisert over 11 år siden

Helt sant Emil vi lever allerede i et sorteringsamfunn. Ikke bare sorterer man vekk de med downs i mors mage.  Man sorterer og vekk hvem som skal få være foreldre og få lov å beholde sine egne barn. Du skal ikke være mye anderledes før barnevernet tar barna fra foreldrene. Har du ikke høy nokk inteligens er du i veldig stor risiko for at barnevernet komme rog tar dine barn. Har du manglende skolegang er du og i høyrisiko sone for at barnevernet tar dine barn fra deg.

Er du født i en belastet familie er du og i høy risikosone for at barnevernet tar barna i fra deg. Er du selv barnevernsbarn så er du i høy risiko sone for at barnevernet tar barna fra deg. Før sorterte de ut tatere de skulle så neimen ikke få ha barn av de kristne eller påståtte kristne for hvor er det kristent. I dag er de ikke noe bedre sorteringen av mennesker foregår så det svir.

Ikke bare sorterer de vek barn i mors mage med downs, men velger du å føde et barn med downs. Står du og i risiko sone for at barnevernet stikker av med barnet.  Dersom du tilhører noen av gruppene overfor nevnt eller ganske enkelt er fattig. Sortering samfunnet tilater ikke at fattige får ha barn. De hjelper dem ikke de bare tar fra og tar og tar. Stjeler fra dem som har det vanskelig nok.

De mange knuste hjerter bryr ikke den råe makta seg om. Det er jo supert at vi er så forskjellig på alle vis.

Så sant du skriver vi har et rått sorteringsamfunn. Kjempeflott med slike unge engasjerte mennesker som deg. Da er det håp for fremtiden.

Kommentar #8

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Infantilt

Publisert over 11 år siden

Jeg finner innlegget infantilt og fullt i føleri.

Personen sjøl lkjenner jeg dog ikke, så jeg dømmer ikke her.

Jeg er imot fri abort; absolutt all fri abort.

Jeg er dog ikke totalt imot abort, bare at ingen skikkelig regulering i dag finnes.

Er abort av små barn med Downs syndrom plutselig så mye verre enn om barnet ikke hadde Downs syndrom?

Erstad og hans hyllestmenn i kommentarfeltet har en måte å tenke på som for meg ikke er forståelig.

Jeg gjentar: Fri abort er jeg mot, men for meg gjelder dette alle mennesker.

Som sosialist er alle mennesker for meg av verdi, og ikke bare noen utvalgte grupper.

Kommentar #9

Emil André Erstad

74 innlegg  11 kommentarer

RE: Infantilt

Publisert over 11 år siden
20.11.09 kl. 00:43 skrev Lars Hendrik Hausken:

Jeg finner innlegget infantilt og fullt i føleri.

Personen sjøl lkjenner jeg dog ikke, så jeg dømmer ikke her.

Jeg er imot fri abort; absolutt all fri abort.

Jeg er dog ikke totalt imot abort, bare at ingen skikkelig regulering i dag finnes.

Er abort av små barn med Downs syndrom plutselig så mye verre enn om barnet ikke hadde Downs syndrom?

Erstad og hans hyllestmenn i kommentarfeltet har en måte å tenke på som for meg ikke er forståelig.

Jeg gjentar: Fri abort er jeg mot, men for meg gjelder dette alle mennesker.

Som sosialist er alle mennesker for meg av verdi, og ikke bare noen utvalgte grupper.

Fullt av føleri? I innlegget mitt forholder jeg meg saklig til temaet. Videre i kommentaren din ser det ut som du har misforstått mitt poeng totalt.

Jeg er også i mot all fri abort. Men det er grunnlaget for denne typen abort jeg stiller spørsmålstegn ved. Tanken bak. Er det slik at visse mennesker ikke skal få leve, for det at de har fysiske og psykiske begrensninger? Er disse mindre verdt? Det er det jeg spør om.

Kampen mot abort er en helt annen sak. La oss holde oss til saken her, Hausken.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Historieløst

Publisert over 11 år siden

Og vips var nazizmen redusert til en parantes i historien. Hitler og en mor som tar abort ... mye av det samme ...

Det er histrieløst og det forringer den lærdom vi fikk under WWII. Det er sikkert fristende og bruke sjokkutrykk for å oppnå ett mål i en debatt, men du må regne med og bare nå menigheta, og støte fra deg resten.

Kommentar #11

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

RE: Hvor er resten?

Publisert over 11 år siden
19.11.09 kl. 23:47 skrev Emil André Erstad:

Takker for all støtte og konstruktiv kritikk. Downs-barna trenger det!

Først vil jeg si at overskriften er på sin plass. Utrenskingen av visse typer samfunnsindivider kan ikke kalles noe annet enn nazisme. Man rangerer hvilke mennesker som skal få leve, og hvilke som skal dø. For det andre vil jeg si overskriften mest ble til for å skape oppmerksomhet og provosere folk til å mene noe om saken. Alt for mange mennesker i samfunnet vårt er i mot sortering av mennesker, men holder kjeft. Jeg håper med dette flere henger seg på å stå opp for de stemmeløse barna med Downs. De er som regel ikke i stand til å tale sin egen sak.

For det tredje; hvor er resten? Hvor er resten av de samfunnsengasjerte og verdibevisste menneskene i denne debatten? Hvorfor er det ikke flere som står opp for denne saken? Jeg syns det er kvalmende mye elendighet ute å går i det skjulte, uten at noen reagerer. Flere som mener noe om fostervannsdiagnostikk, abortering av barn med Downs syndrom og generell sortering av samfunnsindivider bør stille opp.

Rart at jeg som en 18 år gammel ungdomspolitiker skal få så mye oppmerksomhet for et innlegg som mange mennesker burde skrevet før meg. Jeg etterlyser flere som maner til kamp!

Emil (http://www.storenordmenn.blogspot.com)

Det er mange som har skrevet om dette temaet her på verdidebatt og andre steder.  Vi er mange er opptatt av dette og mange av oss var med i et av de største demonstrasjonstogene som noen gang har vært i Norge mot fri abort.

Loven er kommet for å bli og nå er det fokuset på holdningsendringer som gjelder. Her gjør organisasjoner som Menneskeverd en kjempejobb. Her kan mange være med og støtte og vise i praksis hva de står for.

Velkommen på banen!

Kommentar #12

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Infantilt

Publisert over 11 år siden

 Det går an å ha to tanker i hodet på en gang:

Det er to forskjellige etiske spørsmål vi diskuterer. Abort er etter noens oppfating greit, mens andre oppfatter det som moralsk galt.

I Abortloven er det også en bestemmelse som sier at man kan utvide abortgrensen ved eugenisk indikasjon, dvs ved avvik som down syndrom.

Det er mulig å være for abort, prinsipielt, mens man er i mot at forskjellie egenskaper og funksjonsdyktighet er galt fordi det er diskriminering og sortering.

Jeg er mot abort, men sorteringen opprører meg minst like mye. Når det offentlige har en abortgrense for "normale" fostre og en mye senere grense for "avvikende" fostre, så er det et tydelig signal fra samfunnets side.

Det signalet liker jeg ikke.

20.11.09 kl. 00:43 skrev Lars Hendrik Hausken:

Jeg finner innlegget infantilt og fullt i føleri.

Personen sjøl lkjenner jeg dog ikke, så jeg dømmer ikke her.

Jeg er imot fri abort; absolutt all fri abort.

Jeg er dog ikke totalt imot abort, bare at ingen skikkelig regulering i dag finnes.

Er abort av små barn med Downs syndrom plutselig så mye verre enn om barnet ikke hadde Downs syndrom?

Erstad og hans hyllestmenn i kommentarfeltet har en måte å tenke på som for meg ikke er forståelig.

Jeg gjentar: Fri abort er jeg mot, men for meg gjelder dette alle mennesker.

Som sosialist er alle mennesker for meg av verdi, og ikke bare noen utvalgte grupper.

Kommentar #13

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen

36 innlegg  55 kommentarer

Bra med engasjert ungdom!

Publisert over 11 år siden

Takk Emil André at du ser utrettferdigheten i det som skjer og engasjerer deg! Nesten alle som i dag oppdager at barnet de bærer har Down syndrom, velger å avbryte svangerskapet. Det er opprørende og svært diskriminerende. Fakta er at mennesker med downs er utrydningstruede. Hvem bryr seg om det?

Vi i Menneskeverd har dette som en av våre viktigste saker å synliggjøre denne urettferdigheten og vil ha mange flere med oss i denne jobben.

 Se mer om hvordan vi jobber på våre hjemmesider www.menneskeverd.no

Liv Kjersti

Kommentar #14

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Å gå i andres gnagende sko

Publisert over 11 år siden

Jeg er helt enig i at vi ikke burde ha et samfunn hvor barn blir sortert bort fordi de ikke "passer inn" i hva foreldrene ønsker seg.

Men jeg skal være såpass ærlig at selv om jeg kan si i forkant av en evt graviditet at jeg aldri ville sortert bort mitt barn, så tar jeg jo utgangspunkt i at mitt barn er "normalt" når jeg blir gravid. Nå har jeg allerede tre barn, og har ingen planer om flere. Men med noen svangerskap bak meg, og den jobben jeg har lagt ned i mine barn både som gift og som enslig forelder i en del år nå, så vet jeg at når den krisen man aldri tror skjer en selv faktisk rammer en, så er ikke alltid alle valg like enkle.

Det er så enkelt å være bombastisk og klar på hva man skal gjøre og velge når det kommer til graviditet og abort....helt til den dagen man står med den harde virkeligheten i hånda selv.

Jeg er prinsippielt imot abort. Men jeg ville aldri dømt feks en enslig venninne dersom hun ble uplanlagt gravid og fant ut at barnet hadde downs. Jeg ville ikke kunne forsvart en abort, men jeg kunne heller ikke dømt henne på noe vis. For jeg vet at valget faktisk ville vært like vanskelig for meg selv dersom det hadde rammet meg. Men man "vet" jo at noe slikt aldri kommer til å angå en selv, og da er det så veldig mye enklere å ta stilling til.

Det finnes så mange skjebner der ute. Og svært få av dem er like. Vi sitter alle i forskjellig livssituasjoner og med forskjellig ballast i kofferten. Selv om de aller fleste av oss ser at alle mennesker er like mye verdt, og at abort ikke skal brukes som noen form for prevensjon eller sortering av mennesker, så er det en helt annen virkelighet dersom den dagen skulle komme at man står med det valget helt alene selv.

Kommentar #15

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

1. september 1939

Publisert over 11 år siden

Heidelberg hevder det er useriøst å jamnstille dagens abort av handicappa menneskje, med nazismen. Chrsitiansen kallar det historielaust.

Fakta:

Nazistane dreiv på mange måtar to krigar samstundes. I den eine krigen rulla krigsmaskinene inn i land etter land. Den andre krigen var  mot  handicappa personar og uhelbredlige sjuke, menneskje som det tyske overmenneskesamfunnet ikkje hadde plass til. Den andre verdskrigen starta den 1. september 1939, ein har funne papir frå same dato som tillot "barmhjertighetsdrap" på vanføre og institusjonerte. Pårørande trudde deira kjære døyde av sjukdom som raskt måtte kremerast.

Den første krigen tok slutt for over femti år sidan, den andre krigen fortset framleis. Sjølv om ein nyttar abort istaden for eutanasi, er dei begge groteske måtar å sortere menneskeverdi på.

Kan forøvrig varmt anbefalast boka Håpets Dal av Edna Hong. Boka er basert på verklege hendingar med verklege personar ved det kristne Bethel-hjemmet i Bielefeldt, før og under verdskrigen.

Kommentar #16

Åge Johansen

0 innlegg  37 kommentarer

Vår tids Nazisme ?

Publisert over 11 år siden

Nå er jo mennesker blii sortert til alle tider. Det er ikke så lenge siden at uønskete barn ble satt ut i skogen her i Norge.

Guden deres sorterer jo for harde livet,opp eller ned.

Kristne "valgte" å sortere Afrikanere som undermennesker,som kunne selges og kjøpes. 

At enkelte velger bort det ansvaret som det er å få barn med Downs, er deres problem og ingen andres. 

Jegern

Kommentar #17

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Vesle Dante har Downs.

Publisert over 11 år siden

Det kan kanskje være interessant å ta en liten titt i den svanske avisen Dagens nettutgave for i dag.  Der er historien om vesle Dante og foreldrene hans:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194024

Kommentar #18

Åge Johansen

0 innlegg  37 kommentarer

Kristendom?

Publisert over 11 år siden

Nei ,ære være dem som tar på seg ansvaret for barn med Downs.

Men hykleriet fra Holta og div. andre er ikke mindre enn patetisk.

Kristne og andre sekter står for den største uvelgelsen av mennesker på lik linje med Nazister,enten er du med oss eller du går til en plass som er varmere enn Sahara!

Eller mener dere at bare man tar vare på alle barn,så er det ikke så nøye om resten av verden går til h....?

Kommentar #19

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Er det lov?

Publisert over 11 år siden

Er det lov å si at Johansen farer med føleri og sludder?

Eller blir sånt kalt for personangrep?

Kommentar #20

Åge Johansen

0 innlegg  37 kommentarer

Kristendomizme ?

Publisert over 11 år siden

Neida, det er lov.

Det unnskylder likevel ikke kristendommens utvelgelse..

Dere kan se på at mennesker som ikke har DERES tro dømmes til h... Selv barn..

Men når normale mennesker tar ett VANSKELIG valg, som DERE ikke ville hatt "baller" til å ta i frykt for en gud..  Så skal det det fordømmes.. Vel, om det mot alle ods finnes en "gud", så....   

Kommentar #21

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Vår tids Holocaust.

Publisert over 11 år siden

Flott innlegg Erstad. Hundre prosent enig med deg. Har lenge ment at det du beskriver er vår tids Holocaust. Her er en lenke til Dagfinn Høybråten som trekker den samme konklusjonen:

http://www.vl.no/samfunn/article4091851.ece

Her er en annen artikkel som gir oss noen kalde fakta vedrørende fosterdrap på downs i Danmark:

http://www.vl.no/samfunn/article4400942.ece

Uhyggelig lesning. Motstand mot dette må organiseres. Jeg oppfordrer alle sympatisører til å melde seg inn i www.menneskeverd.no

Dette bør også være noe man har i tankene når stemmer på våre politikere skal avgis.

Kurt.

Kommentar #22

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Skammelig

Publisert over 11 år siden

Dere skulle skamme dere. Dypt og innderlig.

http://sherryx.files.wordpress.com/2009/04/holocaust00.jpg

Kommentar #23

Åge Johansen

0 innlegg  37 kommentarer

Falske

Publisert over 11 år siden

Hva med alle de abortene som skjer spontant ? Det må jo være deres gud som griper inn, og det er vel 10 % av alle graviditeter.

Dessuten har vi alle barn som dør i den tredje verden pga. urent vann,mangel på mat,sykdommer ... Det ville vært bedre om dere fikk guden deres til å konsentrere seg om dette, og overlate abortspørsmålet til dem det gjelder.

Kommentar #24

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Infantilt

Publisert over 11 år siden

Jeg registrerer at mange som vil "ta" Gud og Jesus og bakkemannskapene har funnet vegen her til verdidebatt.no - og jeg sier nå bare velkommen til gards ;)

Til opplysning: Innen kristenheten er det svært delte meninger om både hvor mye og hvor ofte Gud griper inn i det som skjer på jorda.

Noen glemmer helt ut Satan, og tror at "alt har sin opprinnelse i det høye" mens andre, eksempelvis Jehovas Vitner og mange andre, mener at djevelen er jordens herre inntil dommens dag.

Det ironiske er at akkurat de samme sekulære menneskene på venstresiden, som går i harnisk når muslimer utsettes for generalisering, er totalt blinde for sin egen generalisering av kristne.

Kommentar #25

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

RE: Kristendom?

Publisert over 11 år siden
20.11.09 kl. 22:53 skrev Åge Johansen:

Nei ,ære være dem som tar på seg ansvaret for barn med Downs.

Men hykleriet fra Holta og div. andre er ikke mindre enn patetisk.

Kristne og andre sekter står for den største uvelgelsen av mennesker på lik linje med Nazister,enten er du med oss eller du går til en plass som er varmere enn Sahara!

Eller mener dere at bare man tar vare på alle barn,så er det ikke så nøye om resten av verden går til h....?

Her blander du en del.

Å forkynne en TRO er noe helt annet enn å DREPE foster.

TROEN er ikke at DU skal dømmes fortapt, men at du ER fortapt. Fra himmelen kommer da Jesus som historiens "ridder" og frelser DEG for evigheten - redder deg fra fortapelse, og spør:

Vil du ha evangeliet om frelse fra fortapelse?

Å sammenligne troens verden med nåværende reelle handlinger blir ukorrekt.

Kommentar #26

Emil André Erstad

74 innlegg  11 kommentarer

RE: 1. september 1939

Publisert over 11 år siden
20.11.09 kl. 17:42 skrev Anders Larsen:

Heidelberg hevder det er useriøst å jamnstille dagens abort av handicappa menneskje, med nazismen. Chrsitiansen kallar det historielaust.

Fakta:

Nazistane dreiv på mange måtar to krigar samstundes. I den eine krigen rulla krigsmaskinene inn i land etter land. Den andre krigen var  mot  handicappa personar og uhelbredlige sjuke, menneskje som det tyske overmenneskesamfunnet ikkje hadde plass til. Den andre verdskrigen starta den 1. september 1939, ein har funne papir frå same dato som tillot "barmhjertighetsdrap" på vanføre og institusjonerte. Pårørande trudde deira kjære døyde av sjukdom som raskt måtte kremerast.

Den første krigen tok slutt for over femti år sidan, den andre krigen fortset framleis. Sjølv om ein nyttar abort istaden for eutanasi, er dei begge groteske måtar å sortere menneskeverdi på.

Kan forøvrig varmt anbefalast boka Håpets Dal av Edna Hong. Boka er basert på verklege hendingar med verklege personar ved det kristne Bethel-hjemmet i Bielefeldt, før og under verdskrigen.

Har du noen kilder på dette, Anders? I så fall vil jeg gjerne bruke dem i en tekst jeg skriver. Kan du sende dem til meg på e-post: emilandreerstad@hotmail.com ?

Emil

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere