Dan Lyngmyr

210

" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

Publisert: 11. feb 2012

Nrk Tekst Tv ,samt andre internasjonale nyhetsmedier melder i dag (11.02) om den palestinske statministeren (På Gaza Stripen)  Ismail Haniyeh`s besøk i Iran. Foranledningen er det iranske regimets feiring av 33 årsdagen for islamistenes maktovertagelse i Iran.

Den Palestinske statsministeren fra Gaza benyttet anledningen til å klargjøre sitt synspunkt på Israel da han uttalte følgende i sin tale i Iran : 

" Vi vil aldri anerkjenne Israel "

" Hamas vil aldri anerkjenne israels rett til å eksistere "

For den jevne palestina-araber på Gazastripen så er det selvsagt en stor tragedie å være ledet av slike politikere som Ismail Haniyeh.Han formidler på denne måten desverre svært krenkende og hatefulle ytringer mot staten israel, og mot det jødiske folk.

Disse sterkt antiisraelske holdningene er vel kjent og har sålangt - fra norsk side - vært møtt med ønske om dialog på ulike nivåer. Som leder av giverlandsgruppen har Norge også hatt en viktig koordinerende rolle for økonomisk bistand til de palestinske områdene.

Norske politikeres sammenhengende oppfordring til palestinske politikere om at slike holdninger er uakseptable har åpenbart falt fullstendig for døve ører. Desverre er ikke disse utalelsene enestående, men inngår regelmessig i palestinske lederes verbale utfall mot den Israelske staten og det jødiske folk.

På utenrikspolitisk høyt nivå i Norge bestreber man - prisverdig nok - først å fremst å føre dialog mellom partene før man eventuelt velger andre virkemidler.

Dette er selvsagt en kiok vei å gå.

Spørsmålet er imidlertid hvor lenge skal norske skattebetalere finne seg i at deres penger overføres en "dialogpartner"  som til de grader ønsker den demokratiske staten israel utslettet før man sier stopp.

Kanskje først etter en ny utslettelse av det jødiske folk ?

Den hjemlige politiske naiviteten synes å være tilnærmet grenseløs !

 

 

 

"

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg synes dette var en meget avklarende nyhet fra Hamas. Da vet vi hvordan vi kan innrette utenrikspolitikken vis a vis Midt-Østen for fremtiden. Dvs. det er flere områder i Midt-Østen som er av interesse, men i palestinaspørsmålet bør vi bare la palestinerne være palestinere, og så gjør vi hva vi kan for å forsterke Israels stilling mot de som fra tid til annen vil forsøke å true israelsk territorium.

Fatah vil måtte se seg slått av sine egne. Man kan ikke oppnå troverdighet som forhandlingspartner med Hamas på slep. Ve-ropene fra Fatah om at Vestbredden befolkes av israelere blir meningsløse på denne bakgrunn.

Jeg håper derfor at Israel tar godt vare på de som bor i sitt land og sørger for fred, mat og gode interne utviklingsmuligheter, og at man bare ser bort fra Hamas-kontrollerte palestinere inntil det foreligger en annen situasjon. De er ikke noe å spille krefter på under de rådende forhold.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dvs. det er flere områder i Midt-Østen som er av interesse, men i palestinaspørsmålet bør vi bare la palestinerne være palestinere, og så gjør vi hva vi kan

Hvorfor? De står da for det samme, men på hver sin side.

Løsningen er å kutte begge av og be de ta kontakt når de har gjort opp seg imellom. Ingen støtte, ingen penger, ingen hjelp. Last man standing.

Hvis det ikke virker forlokkende så får de be om hjelp til å finne en løsning. Ser ikke hvorfor det skal bli vår oppgave og strekke konflikten ut i tid ved å forsøke å tvinge to parter som ikke ønsker en løsning til å finne en løsning.

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg sa noe negativt

Publisert over 9 år siden

om hamas.og sionister.og var litt enig med trådstart.hva er galt i mod nøstet i kveld?

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hvorfor sletting?

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

om hamas.og sionister.og var litt enig med trådstart.hva er galt i mod nøstet i kveld?

slik sletting uten grunn pr mail er feigt slik jeg ser det

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det ikke virker forlokkende så får de be om hjelp til å finne en løsning. Ser ikke hvorfor det skal bli vår oppgave og strekke konflikten ut i tid ved å forsøke å tvinge to parter som ikke ønsker en løsning til å finne en løsning.

Jeg heller i din retning her. Selv har jeg en ekkel følelse at det aldri kommer noen løsning, og at årsaken er at området er infisert av skyhøye religiøse investeringer. 

Det er fryktelig hvordan denne "Midtøstenkonflikten" skal få plage menneskeheten over så lang tid. Hvor er jeg trett av å høre om denne konflikten! 

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg heller i din retning her. Selv har jeg en ekkel følelse at det aldri kommer noen løsning, og at årsaken er at området er infisert av skyhøye religiøse investeringer.

Vi så hvordan det gikk når USSR trakk seg tilbake fra Øst Europa. Konflikter som var begravet i 50 år blusset opp igjen. Det ser ut til at vi iblant ved å legge ett lokk på konflikter bare forlenger de for evig tid. Det må en organisk løsning som kommer fra bunnen av slik jeg ser det.

Nå gir USA Israel så mye hjelp at de ikke bør tenke på en løsning, og det samme gjør verdenssamfunnet ovenfor Palestinerne.

Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det samme ble sagt

Publisert over 9 år siden

om  Jugoslavia. Du har nok mye rett her kanskje...

USSR trakk seg også tilbake fra vesteuropa. Hva vil du si om det Morten??

Kommentar #8

Elvin Tarud

9 innlegg  47 kommentarer

Det palestinske eventyret

Publisert over 9 år siden

Mange palestinere anerkjenner ikke retten Israel har til å eksistere.  Dette er ikke noe nytt og ble sagt av Hamas og andre palestinske ledere mange ganger før.  Men mange her i landet bryr seg litte om det.  De er mer opptatt av det palestinske eventyret.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor? De står da for det samme, men på hver sin side.

Løsningen er å kutte begge av og be de ta kontakt når de har gjort opp seg imellom. Ingen støtte, ingen penger, ingen hjelp. Last man standing.

Hvis det ikke virker forlokkende så får de be om hjelp til å finne en løsning. Ser ikke hvorfor det skal bli vår oppgave og strekke konflikten ut i tid ved å forsøke å tvinge to parter som ikke ønsker en løsning til å finne en løsning.

De må gjerne bli diktert en fred. Det er kanskje det eneste alternativet til å la det skure slik jeg foreslår først.

Men når jeg er uenig med deg i din tilnærming er det fordi jeg anser det inhumant å overlate partene til å drepe hverandre. Dvs. det kan hende at det blir utfallet, og det kan vi ikke være bekjente av. Samtidig kan det godt være at det ville bli utfallet av en diktert fred også slik at mitt ønske ble ineffektivt der også, men ellers står jeg ved mitt første forslag her i denne sammenheng.

Kommentar #10

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

God sikkerhet

Publisert over 9 år siden

Sannsynligvis er det ingen land i verden som har en bedre sikkerhetssituasjon enn nasjonen Israel. Til tross for naboer som er utrettelige i sine forsøk på å skade og utslette dem.

"22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, ...     24 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land."  Esekiel 36

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Samtidig kan det godt være at det ville bli utfallet av en diktert fred også slik at mitt ønske ble ineffektivt der også, men ellers står jeg ved mitt første forslag her i denne sammenheng.

Som er:

Å la Israel dra nytte av vår hjelp til tross for deres Libermanner som står for akkurat de samme som Hamas, la Israel annektere de områder som de ønsker fra Palestinerne og som er nødvendig for å få ett fungerende land, og la langt flere Palestinere bli drept enn Israelere og over svært lang tid?

Nuvel, humane løsninger må bety noe annet der du kommer fra.

Jeg kan ikke for mitt liv se at det denne mannen har sagt skulle tilsi at Israel er noe mer på den moralske høyverdige sti enn Palestinerne, og tanken på at vi skal aktivt hjelpe de på vei i sine ugjerninger byr meg imot.

Det har vi gjort opp gjennom historien, holdt den ene parten eller begge, mens den andre parten drepte for fote.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

La oss også se på det tredje alternativet, tvinge dem til fred.

Hvis vi velger f.eks å gå tilbake til 67 grensene, som hverken Israel eller Palestinerne ser ut til å ønske. Vi blir i situasjonen tvunget til å håndheve grensene, hvis ikke blir situasjonen som den er nå. I den situasjonen vil våre styrker bli angrepet, og vi må kjempe tilbake. Dermed står vi i samme situasjon som Israelerne står i nå. Utsatt for nålestikk og slår med ei slegge.

Jeg heller som sagt mot den totalt urealistiske løsning av å la de finne ut av det selv. Vi vil selvsagt ikke gjøre noe slik, vi vil sørge for at situasjonen slik den er nå fortsetter i mange år til, hvor enden på visa er ett stor/større Israel med ett ikke levedyktig ghetto av ett Palestina. Humant så det holder.

Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg vil seie

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

skyhøye religiøse investeringer

intens religiøs forureining

Kommentar #14

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Kampen vil være til the bitter end

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er fryktelig hvordan denne "Midtøstenkonflikten" skal få plage menneskeheten over så lang tid. Hvor

Som kristen ser jeg at dette er en Kamp med Gud - og da mener jeg Bibelens Gud. I Bibelen er det profetert om Jacobs nød, det skal komme en stor trengsel over Israel - men Gud og Jesus og vi Israel-venner skal stå dem bi - sistnevnte - med bønn og støtte. Gud har iallefall kontrollen og ser ALT - tro ikke annet.

Jacob fikk nettopp navnet Israel etter sin kamp med Gud. Derfor sier også Bibelen at Gud er Abraham, Isak og Jacobs Gud - eller Israels Gud. El Elohe Israel.
Og jeg tror også at den som velsigner Israel - skal selv bli velsignet - og den som forbanner Israel - skal selv være forbannet. Dette er også en av Bibelens profetier. Jeg stoler på Bibelen. Mennesket har iallefall ikke gitt meg noen grunn til å stole på det. Løgn, hykleri, falskhet, vold, drap og alt annet djevelskap gjennom århundrer har iallefall lært meg TYDELIG at mennesket er et STORT broddent kar, som ikke er til å stole på. Unntatt de som er Gud-benådet av den Hellige Ånd i Jesus Kristus. De stoler jeg på - så langt. Og jeg har ikke blitt skuffet over dem selvom jeg har fulgt dem i mange år. De er troverdige for meg. De Gud-benådede og takk til dem.

Kommentar #15

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Men er det

Publisert over 9 år siden

særlig verre enn at (kristen)sionistene sier: Vi vil aldri godta at palestinere har noen rett til land overhodet. Jeg synes holdningene er nokså likeverdige. Og bør kanskje i første rekke betraktes som taktiske utspill i forhold til forhandlinger.

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

holdninge er speil

Publisert over 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

særlig verre enn at (kristen)sionistene sier: Vi vil aldri godta at palestinere har noen rett til land overhodet. Jeg synes holdningene er nokså likeverdige. Og bør kanskje i første rekke betraktes som taktiske utspill i forhold til forhandlinger.

av de andres holdninger helt klart.og for å ungå hat,må en ikke ha et ego som reflekterer hat.ikkevold i tibet har utrettet mye mer enn vold i midtøsten.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Å la Israel dra nytte av vår hjelp til tross for deres Libermanner som står for akkurat de samme som Hamas, la Israel annektere de områder som de ønsker fra Palestinerne og som er nødvendig for å få ett fungerende land, og la langt flere Palestinere bli drept enn Israelere og over svært lang tid?

Nuvel, humane løsninger må bety noe annet der du kommer fra.

Jeg kan ikke for mitt liv se at det denne mannen har sagt skulle tilsi at Israel er noe mer på den moralske høyverdige sti enn Palestinerne, og tanken på at vi skal aktivt hjelpe de på vei i sine ugjerninger byr meg imot.

Det har vi gjort opp gjennom historien, holdt den ene parten eller begge, mens den andre parten drepte for fote.

Dagens situasjon er en slags relativ fred. Den er nok til å holde ut for Israel. Bare Hamas vil mislike dagens situasjon fordi de får ikke fjernet Israel på denne måten. I mellomtiden blir Israel liggende der, og kan for så vidt planlegge for at i overskuelig tid vil dette være situasjonen. Ingen formell fredsslutning er mulig siden nålestikkpolitikken vil fortsette og Israel vil forsvare seg, men samtidig er dette ikke så ille tatt i betraktning at Hamas er for små til å utgjøre en egentlig trussel som går på eksistensen løs for Israel. Derfor tror jeg at akkurat nå er dette det beste som kan oppnåes, lite å mase om og en grei måte inntil Hamas kanskje kan lirkes i en annen situasjon, hvilket jeg ikke har noen som helst tro på. De fortjener ikke oppmerksomheten de kommer til å få nå, for de er ikke ute etter å bli rikket. Selv om man slutter fred med Hamas er Hamas en paraply for en samling terrorister og vil ALDRI blir 100% vanntett mot angrep. INGEN vil kunne kontrollere Hamas fullstendig. Hvis en av de gærne krigsherrene eller klanlederne ikke har fått alt han har bedt om går han ut på egen hånd og tar loven i egne hender selv om myndigheten heter Hamas. Kompromissvilje er et fremmed begrep både i smått og stort der i gården. Maktbalansen må hele tiden holdes ved å drepe de som står i veien.

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Å la Israel dra nytte av vår hjelp til tross for deres Libermanner som står for akkurat de samme som Hamas,

Nei, Avigdor Lieberman står absolutt ikke for det samme som Hamas!

Lieberman er for en to-statsløsning, Hamas er mot.

Her er to utalelser av Avigdor Lieberman (som selvfølgelig ikke rapporteres i norsk media):

Haaretz: "I want the State of Israel to remain a Zionist, Jewish and democratic state. There is nothing 'far' or 'ultra' about those ideals. I also advocate the creation of a viable Palestinian state," Lieberman wrote.

Washington Post: "Here is a picture of my settlement behind you, Nokdim, in the Judean Desert. I even agree to vacate my settlement if there really will be a two-state solution."

Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvis vi velger f.eks å gå tilbake til 67 grensene, som hverken Israel eller Palestinerne ser ut til å ønske. Vi blir i situasjonen tvunget til å håndheve grensene, hvis ikke blir situasjonen som den er nå.

Det finnes ikke noe som heter "67 grensene"! Det som derimot fantes var en våpenhvilelinje 1949-67. Denne hadde derimot aldri noen folkerettslig gyldighet som grense mellom stater.

Kommentar #20

Geir Wigdel

41 innlegg  2088 kommentarer

Det er latterlig

Publisert over 9 år siden

å påstå at Liebermann er for en palestinsk stat bare fordi han har kommet med noen taktiske uttalelser om en tostatsløsning. Den praktiske politikken han står for, forteller at hans palestinske "stat" er på størrelse med et frimerke. (palestinere trenger jo ingen stat fordi det finnes ingen palestinere)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere