Dan Lyngmyr

210

Bøllete fra regjeringen og statssekretær Robin Martin Kåss

Bidrar til statlig diskriminering

Publisert: 11. feb 2012

Fastleger skal i følge statssekretær Robin Martin Kåss Kåss og helse og omsorgsdepartementet`s rundskriv- i praksis - heretter tvinges til å henvise pasienter til etisk kontroversiell behandling - uansett - selv om man av sterke overbevisningsgrunner er imot. 

Eksempler på slik kontroversiell behandling kan f.eks være å henvise lesbiske kvinner som ønsker å føde farløse barn, til statlig bekostet assistert befruktning, eller kunstig fremkalt/provosert abort. 

Dette er statlig diskriminering mener Rådet for legeetikk. Leder i rådet Trond Markestad, uttaler blant annet til VG nett at reservasjonsretten bestandig har vært praktisert, og Statens helsetilsyn har akseptert praktisering av dette.

 Det har – ikke uventet – kommet mange skarpe reaksjoner på dette svært udemokratiske pålegget. Utøvende fastleger, annet helsepersonell, landsomfattende organisasjoner og mange andre reagerer med en sterk og unison avvisning. 

Reaksjonene affiserer allikevel hverken departementet eller Statssekretær Robin Martin Koss det minste. Departementet ønsker å stramme grepet ytterligere rundt fastlegenes veletablerte - og i praksis uproblematiske - reservasjonspraksis.

 Dypest sett er forsøket på innstramming en rent politisk villet utvikling som åpenbart har som mål å ensrette de utøvende fastlegers holdning til etisk vanskelige og kontroversielle spørsmål. 

Fravær av dokumentasjon. 

Det er et gjennomgående trekk ved denne debatten at det verken fra departementets eller statssekretærens side opplyses om i hvilket omfang dagens praksis har skapt vanskelige forhold for pasientene. Det er nærliggende å anta at årsaken til den manglende dokumentasjonen er at dette rent faktisk ikke utgjør noe problem. 

Argumentasjonen er derfor i praksis politisk basert med klare ideologiske overtoner, og er ikke knyttet til omfattende og verifiserbare undersøkelser som viser at dette utgjør et praktisk problem.  

Et udemokratisk og påtvingende sinnelag.

Til VG nett sier Kåss - Legens samvittighet er viktig, men helsetjenesten er til for pasientene ikke omvendt. Denne saken dreier seg om pasientenes rett på et fastlegetilbud. Hvis legen for eksempel ikke ønsker å gi p-piller eller henvise til abort eller kunstig befruktning, må vedkommende ta et valg om han vil være fastlege eller ikke. Man kan ikke innføre en rett til å utføre et yrke man ikke ønsker å utføre.(Sitat slutt)

Synspunktene smaker av ensretting og tilrettevisning i spørsmål som har svært stor betydning for mange mennesker.Statssekretærens opptreden minner i denne saken sterkt om den store bølla i sandkasssa som ønsker å tvinge alle andre til å gjøre som han sier.

Skulle altså en fastlege som har hatt praksis i flere tiår, og som har viet hele sitt yrkesaktive liv til sine pasienters ve og vel, risikere å miste retten til å praktisere som fastlege bare fordi man av sterke overbevisningsgrunner, en uhyre sjelden gang, ikke ønsker å henvise f.eks lesbiske som vil føde farløse barn til assistert befruktning.

Det er åpenbart det Statssekretær Robert Martin Kåss og den politiske ledelsen i helse og omsorgsdepartementer ønsker. 

At man skyver formelle forhold som fastlegeforskriften og pasientrettigheter foran seg ,som begrunnelse for departementets pålegg, tydeliggjør det demokratiske underskuddet i hele saken.

At et stort antall leger på denne måten trues av den rødgrønne regjeringen med yrkesforbud er knapt til å tro, og selvsagt fullstendig uakseptabelt.

Denne typen udemokratiske tvangstiltak finner vi først og fremst eksempler på hos regimer vi helst ikke ønsker å bli sammenlignet med !

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Du glemmer befolkningens rett til helsehjelp, og den retten inkluderer hjelp til å få barn og abort. Når man tar en stilling som innebærer å gi grupper den rett til hjelp de har krav på så er det noe man må forholde seg til.

Alternativt kan man slippe alt fritt, hvor taxisjåfører kan nekte å kjøre jøder, muslimer, blinde med førerhunder. Hvor leger kan nekte å behandle homofile, mennesker med ulike lidelser.

Vi har i Norge valgt at vi ikke kan diskriminere. Vi kan ikke sette inn en annonse hvor vi etterlyser leieboere, men ikke nordlendinger.

Jeg finner det rart at vi skal ha ett slikt samfunn, men la leger være en (den eneste?) gruppe(n) som kan reservere seg mot å behandle folk likt uansett kjønn, rase eller legning.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere