Tor Albertsen

66

Normer for saklig meningsutveksling

Kanskje Arne Næss' 6 normer kan terpes på av oss alle før vi skriver neste kommentar til Verdidebatt?

Publisert: 9. feb 2012

Arne Næss' seks normer for saklig meningsutveksling. De er henntet fra Wikipedia:

1. Unngå tendensiøst utenomsnakk

Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument.

2. Unngå tendensiøse gjengivelser

Gjengivelsen må være nøytral med tanke på stridsspørsmål.

3. Unngå tendensiøs flertydighet

Flertydigheten gjør at argumentet kan tilpasses kritikken.

4. Unngå tendensiøs bruk av stråmenn

Dette vil si å tillegge motstanders standpunkt et innhold han ikke står inne for.

5. Unngå tendensiøse originalfremstillinger

Informasjon som legges frem, må ikke være usann, ufullstendig, skjev og/eller holde tilbake relevant informasjon.

6. Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg

Eksempler: ironi, sarkasme, skjellsord, overdrivelser eller trusler."

http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Næss

Kommentar #1

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Lær utenat!

Publisert over 9 år siden

En ting til:

Vi kan kontrollere om våre kommentarer er saklige  ved å gå gjennom de 6 reglene hver gang før vi sender de inn. Da lærer vi den utenat.  (Dette er ikke en fleip!) 

Kommentar #2

Halvor Nilsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 9 år siden

En annen fornuftig ting Arne Næss sa var (jeg husker ikke ordrett) at man skal gjengi motdebattantens mening på en slik måte at denne er enig i gjengivelsen. Hvis begge parter gjør dette sikrer man seg at diskusjonen er på reelt grunnlag, og unngår misforståelser.

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

som noen sa

Publisert over 9 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.

Vi kan kontrollere om våre kommentarer er saklige

del i folkelig,vanlig debatt og akademisk.dette blir knusktørt.ikke stor respons heller

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Da blir det, som noen også sa,

Publisert over 9 år siden

 

robert ommundsen

"som noen sa

del i folkelig,vanlig debatt og akademisk.dette blir knusktørt.ikke stor respons heller"

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

gjerne ondskapsfull underholdning  -   ikke til å bli klok av.

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nyttige punkter.

Publisert over 9 år siden

Mer her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Argumentasjonsfeil

Angående begrepet "tendensiøs", så betyr det:

som er preget av en bevisst (og uheldig) tendens, farget, vridd

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=tendensi%F8s&begge=+&ordbok=begge

Det er ødeleggende at man ikke lykkes være sannferdige i debatter. Interessant er det også at folk som underviser på høgskoler og universitet heller ikke lykkes i dette. Man skulle jo tro at de hadde fått et fundament i logisk og faktaorientert tenkning. Men dette er på et lavmål.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere