Johannes Morken

Redaktør
444

Svein Magne Pedersen ber for friske

Evangelisten i Vennesla har utvidet markedet. Nå kan også friske «forebygge sykdommer» ved å ringe teletorgtjenesten hans. Til 14 kroner minuttet.

Publisert: 7. feb 2012

– Vi lever i en forgiftet verden som er roten til mange sykdommer. Farlige kjemikalier og andre gifter som forurenser finner sin vei i drikkevannet, jord, luft og mat. Disse farlige stoffene blir lagret i våre legemer, sier Svein-Magne Pedersen på telefonen til Vårt Land.

Stemmen hans høres litt kunstig ut, men så er det også et opptak vi hører på, til 14 kroner minuttet. Her forklarer han hvorfor vi trenger beskyttelse gjennom hans nye tilbud, SOS Helse.

– Vi er under konstant påvirkning av farlige strålinger. Vi opplever også farlige epidemier og mange typer smittsomme sykdommer, fortsetter han.

Han forteller at «uansett hva vi gjør, kan vi ikke unngå den globale forurensningen».

I bladet Legedom oppfordrer han til å ringe SOS helse «hver gang du ønsker å styrke din helse og før du drar på tur». Og: «Det er bedre å forebygge sykdommer med Åndens kraft og unngå å bli syk, enn å leve ubeskyttet og få forbønn etter at man er blitt syk».

 – En genial måte å få inn penger på, er Svein-Magne Pedersens egen karakteristikk av tjenesten når han snakker med Vårt Land.

Hva mener du om Pedersens bønn for friske? Har du selv erfaringer med Pedersens virksomhet?

LES MER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Kommentar #51

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette kan like gjerne skje i regi av ikke-karismatiske miljøer, men mange av de historiene som kommer frem, er jo faktisk fra de karismatiske.

En av grunnene til dette, er selvsagt at man i slike miljøer gjør krav på å være de eneste som virkelig har fått Den hellige ånd og de eneste som tror på helbredelse ved bønn osv. Det er jo slett ikke riktig, men mange tror på det og trekkes mot slike mijøer for å få del i dette. Formen dette noen ganger tilbys i, kan være direkte ødeleggende for enkelte sårbare mennesker, mener jeg.

Hvilket vel må bety at det ikke er riktig at du "absolutt IKKE er kritisk til karismatisk kristendom" likevel...? ;)

Kommentar #52

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Artikkelen var god. Kræsjet mellom teologiprofessoren og Pedersen var fornøyelig. Men jeg ser ikke noen grunn til å kommentere bønnen for det døde barnet ytterligere, bortsett fra at jeg kan sette meg inn i foreldrenes situasjon. Man har gjort hva man kan, inklusive å be til Gud. Det kan ligge en trøst i det, for dem som tror.

Pedersen er så til de grader en kulturell anakronisme. Vårt sekularistiske samfunn har helt naturlig en utstøtelsesmekanisme i forhold til hva han representerer.

Dessuten lider han ikke av noen form for kledelig beskjedenhet, kan det synes som. Særlig i religiøs sammenheng kan det virke støtende på enkelte.

På den annen side så har han mye selvironi. Og bruker mye humor i sin forkynnelse. En annen positiv ting, er at han tar seg god tid når han ber for syke, lytter til dem og viser dem omsorg. Hans helbredelsesmøter kan vare hele natten igjennom til kl. 0300-0400. Alt går rolig og dempet for seg i forbønnsfasen.

Dessuten er det mange som opplever seg hjulpet - det er utallige vitnesbyrd om helbredelse.

Inngangspenger er også for meg helt fremmed. Men så har vi igjen dette, at vi er vant med en Kirke med statsfinansiering. Pedersen må leve av inntektene av sin virksomhet.

Men som sagt: Penger kombinert med kristen virksomhet representerer en mengde problemstillinger som jeg har valgt å ta et radikalt standpunkt i forhold til: Pengene skal vi gi til de fattige. Den kristne virksomheten må være ikke-institusjonell, basert på enkle fellesskap mennesker imellom.

Så rart at kirker i u-land klarer å holde seg gående både uten statsstøtte og griskhet. Det med to prekener i karismatiske kirker - en for kollekten (Gjerne litt ekstra fyr og flamme der, har sett pastorer kaste stoler rundt seg for å understreke hvor viktig det er å GI. MYE av det man har, for jo mer du gir jo mer får du - aaameeen HALLELUJA! *kaste stol*) - og en generell preken. Gjerne etter erfaring også den om hvor viktig det er å gi til menigheten - eller hvorfor pastoren skal ha et stort hus og flott bil.

Det er sikkert mange som føler seg hjulpet, men husk at en sentral del av karismatikken sier jo at du må erkjenne at et mirakel har kommet FØR det har kommet. Så der kan du skjære bort en del av disse 'utallige' eksemplene (Kan du forresten komme med noen fra en troverdig kilde?). Ellers har du også  placeboeffekten som vil funke på ca. 30%. I tillegg har du også fra bibelsk hold for eksempel Matteus 25, lignelsen om sauene og geitene. Jeg minner deg om hva som foregår der, De åndelige 'geitene' sier Herre, herre og viser til under helt opp på gjenopplivelse av de døde som bevis for deres troskap. Men de vises likevel bort fra Jesus på grunn av den urett de har gjort. Så om det så mot formodning skulle være mirakler inn i bildet her har heller ikke det nødvendigvis noe å si.

Jeg er helt enig i at vi trenger en fokus på de fattige, og ikke på våre egne materielle goder. Jeg ser bare ikke at Pedersen deler den oppfatningen i det hele tatt. 

Kommentar #53

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Hvilket vel må bety at det ikke er riktig at du

I den grad det kan interessere hva akkurat jeg måtte mene om disse miljøene, så kan jeg bare gjenta at jeg slett ikke er kritisk til karismatisk kristendom i sin helhet (noe jeg kanskje burde presisert). Karismatikk handler jo om sterkt fokus på det som kalles åndens gaver - og som kristen tror jeg så absolutt på disse. Selv om jeg ikke selv er karismatisk kristen. Det finnes veldig mange og veldig ulike former også innenfor karismatikken. Derfor blir det galt å dra alle over èn kam.

Det er formen disse åndens gaver noen ganger blir presentert på, jeg stiller meg kritisk til. Deriblant når man gjør krav på å ha "helbredelsens gave" og tar seg godt betalt for å utøve en tjeneste som man slett ikke kan gi noe som helst garanti på. Har man en slik gave, og helbreder i kraft av det Gud gir, vil en faktisk kunne både forvente og garantere at tjenesten virker.

Nå gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at det ikke er naturlig å sette likhetstegn mellom karismatikk og Pedersens virksomhet. Det er langt fra vanlig å ta seg betalt for å bruke sine nådegaver i karismatiske miljøer, slik jeg kjenner til. Tvert imot - mange flotte mennesker deler daglig av sine gaver til andre.

Kommentar #54

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er langt fra vanlig å ta seg betalt for å bruke sine nådegaver i karismatiske miljøer, slik jeg kjenner til. Tvert imot - mange flotte mennesker deler daglig av sine gaver til andre.

Etter min mening er det ganske åpenbart hva folk, også kristne, mener er det egentlig problematiske med Pedersens praksis. Det er ikke at han tar penger i seg selv, men at han tar penger for noe som ikke har effekt.

Hadde han hatt de evner han påstår seg å ha, så hadde det neppe vært noen som ville protestert på at han gjorde en levevei ut av det og tok 14kr minuttet for å helbrede mennesker fra sykdom.

Slik sett er denne tråden inndirekte (og tildels ufrivillig) blitt en bekreftelse på at heller ikke kristne har særlig tro på at bønn fungerer.  

Kommentar #55

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Slik sett er denne tråden inndirekte (og tildels ufrivillig) blitt en bekreftelse på at heller ikke kristne har særlig tro på at bønn fungerer

Det er ihvertfall ingenting som tyder på at det fungerer mot betaling. Og da er det lite vits å lure folk til å tro det.

Kommentar #56

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og da er det lite vits å lure folk til å tro det.

Vel, saken er at så lenge troende påstår at bønn har helbredende effekt, så kan det neppe automatisk være feil å ta betalt for det.

Mitt poeng er at alle egentlig innerst inne nok vet godt at bønn ikke fungerer, og da blir det selvfølgelig automatisk også umoralsk å ta betalt for det.

Men jeg kan vanskelig se at det er særlig mer moralsk å tilby slik hjelp gratis, altså gi folk falske forhåpninger.

Derfor er det paradoksalt at kristne eventuelt ser helt annerledes på bønn som sådan, gratis eller ikke.  

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng er at alle egentlig innerst inne nok vet godt at bønn ikke fungerer, og da blir det selvfølgelig automatisk også umoralsk å ta betalt for det

Jeg mener du generaliserer for mye. Det finnes mennesker som mener å oppleve klare bønnesvar og også helbredelse. Derfor ønsker ikke jeg å påstå at det ikke finner sted.

Jeg mener det umoralske faktisk ligger i å ta betalt.

Kommentar #58

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener du generaliserer for mye. Det finnes mennesker som mener å oppleve klare bønnesvar og også helbredelse. Derfor ønsker ikke jeg å påstå at det ikke finner sted.

Det finnnes ikke ett eneste kjent eksempel, der det er dokumentert at bønn fungerer, derfor kan det å ikke godta at det virker ikke være å "generalisere for mye"; det er rett og slett bare å konstatere fakta.

Det umoralske må derfor være å hevde at bønn virker overfor folk som står i en vanskelig situasjon, ikke å ta betalt for det, dersom det virker, noe du altså går langt i å hevde at det gjør.

Kommentar #59

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det finnnes ikke ett eneste kjent eksempel, der det er dokumentert at bønn fungerer, derfor kan det å ikke godta at det virker ikke være å

At du ikke blir trøtt av det, Halvorsen, å diskutere begrepene "tro" kontra "fakta". For meg er de ofte uforenlige og derfor umulige å diskutere samlet sett. Jeg kan forstå at din egen manglende tro, gir deg en slags desperat følelse av avmakt overfor dem som mener seg å tro. Det er en veldig menneskelig reaksjon.

Å hevde at bønn virker, er ikke umoralsk for den som tror på bønn. Ikke alle, selv blant kristne, føler seg så sikre på dette. Å hevde at Bibelens ord lover bønnesvar, er heller ingen løgn. Derfor mener jeg fortsatt at det blir umoralsk å gå ut og opplyse om at man ikke kan garantere bønnesvar, men likevel tar betalt.

Men vi er bare nødt å leve med vår tro og vår mangel på tro. Og akseptere hverandre slik vi er. Heldigvis er det enda stor takhøyde for dette i vårt land. Ikke alle steder er det slik.

Mer har jeg nok ikke å tilføye i denne sammenheng, desverre.

Kommentar #60

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mer har jeg nok ikke å tilføye i denne sammenheng, desverre

Greit nok, men dersom din påstand om at bønn fungerer i det å helbrede mennesker medfører riktighet, så kan det nok ikke anses som noe annet enn påstand om "fakta", dersverre.

Da er det ikke lenger "tro". Et slikt konstruert skille kan aldri bli annet enn semantikk, og den eneste grunnen til at troende skiller mellom tro og vitenskap er at det ikke finnes et reelt grunnlag for det første.

Over og ut.

Kommentar #61

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Litt uvant tanke å gå til forbønn for friske.....

Publisert over 9 år siden

Men jeg skal tenke på det. 

Jeg er jo vant til å både be for meg selv, familien min og mine venner, søsken i Herren og andre både om bevarelse fra bl.annet sykdom og ulykker. Og jeg har opplevd at Gud virkelig hører bønn.Og selv om man likevel blir syk eller opplever noe vondt, så får man oppleve at Gud er med og bærer en gjennom det.Derfor lurer jeg på hvorfor det skal være nødvendig å gå til en som har fått nådegaven til å helbrede med dette når vi kan legge hverandre fram for Herren og be for hverandre?

En annen ting er jo når en som har fått nådegaven til å helbrede, ber for syke. Det står det jo om i Bibelen. Men hvor i Bibelen står det at noen med denne nådegaven skal be for de friske, og t.o.m ta betaling for det?

Jeg vil ikke dømme SPM for det han gjør, for jeg har hørt at mange har blitt hjulpet av å ha blitt bedt for av ham. Men jeg stiller meg litt spørrende til denne nye praksisen hans. Skulle gjerne likt å høre mer om hva SPM har å si om hvorfor han gjør dette.

Vel, nå tror jeg det beste jeg kan gjøre for helsen min er å ta natta...... Ha en god natt;-)
 

Kommentar #62

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svein Magne Pedersen ber for friske!

Publisert over 9 år siden

 – En genial måte å få inn penger på, er Svein-Magne Pedersens egen karakteristikk av tjenesten når han snakker med Vårt Land!

– Vi ber jevnlig Gud om beskyttelse fra onde mennesker, det er nødvendig i denne tjenesten, sier de.

Vil nødig si noe negativt om Sveim Magne og kona for de var en del av aktørene i forbindelse at jeg fikk min helbredelse, men det står i bibelen at vi skal avsløre synd: Vi ber jevnlig Gud om beskyttelse fra onde mennesker, det er nødvendig i denne tjenesten, sier de, å det er greit det og vi fleste av oss ber vel om beskyttelse for oss selv å våre barn og utover det også men. Det vil alltid være et men, så lenge vi holder oss til Gud og Hans kjøreregler vil dette fungere, men så snart vi igjen begynner å operere etter våre egne kjøreregler nøytraliserer vi våre bønner.

Et eksempel: Du er ut og kjører bil i 80 sonen, lange fine strekninger, kjedelig å du får lyst til å gasse på litt, uten å merke det er du i 130 å det merkes nesten ikke. Telefonen ringer å selsakt har du ingen hands free du kaster et blikk fremover fri bane å du tar øynene ifra veien bare et sekkund, bang sier det neste gong du erindrer noe er etter 3 dager på sykehuset. Du hadde bedt om blodets beskyttelse for denne turen så hvorfor skjedde dette, Gud arbeider innenfor lover og du brøt flere av dem. Ser vi dette i lys av å be om beskyttelse for noen og attpåtil ta penger for det ser man det håpløse i det, bibelen sier for intet har dere fått det og for intet slal dere gi det videre. 

Resume: Å ta betaling for noe som ikke er og kanskje alldri kommer til å skje blir  for meg en vranglære og bedrag for det de betaler for resultatet avhenger av hvordan de selv handler. Å betale for noe som ikke er er å handle ut av frykt og frykten bekjemper en ved å studere Guds kjærlighet . Vil oppfordre Svein Mangne til å slutte med denne praksisen like fort som han begynte det vil aldri komme godt ut av dette bare forargrelse, er det penger han er ute etter for å finansiere noe Gud har lakt på hans skuldre finnes pengene der, Gud har sin veg, ikke med å lure trosyldige folk til en sikkerhet han ikke kan garantere.

Så til slutt lurer jeg fælt på noe, hvorfor ja hvorfor må en bønn om beskyttelse gå om Svein Magne når du har  som en kristne din egen soleklare rett til å be om beslyttelse, dine egen bønn er ingen ringere en hans sine.

Kommentar #63

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Så til slutt lurer jeg fælt på noe, hvorfor ja hvorfor må en bønn om beskyttelse gå om Svein Magne når du har

Et meget godt poeng!

Enhver, som ønsker det, har sin egen direkteline. Den fungerer nok like godt som SMP sin.

Og det er gratis :)

Mye vil ha mer, heter det fra gammelt av. Når det ikke er innbringende nok å be kun for syke, innføres i tillegg forbønn for friske.

Det burde være et tankekors for de fleste oppriktige kristne. Men ser desverre ikke ut til å være det. Man synes så mangt om SMP; han er da sympatisk... han er en bekjent eller venn... osv.

Da tar man ikke avstand fra det han driver med.

Her har vi kristne litt å lære av Venstres håndtering i saken om voldtektsmistanke. Der velger man hensynet til den svake part, fremfor lojalitet til kollega og venn. Slik bør det være!

Kommentar #64

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det vil alltid være et men, så lenge vi holder oss til Gud og Hans kjøreregler vil dette fungere, men så snart vi igjen begynner å operere etter våre egne kjøreregler nøytraliserer vi våre bønner.

Masse bra poeng i det du skriver, Kjell Bjarne! Vi må også  selv ta ansvar for våre handlinger. Vi kan ikke be om beskyttelse og deretter utsette oss eller andre for noe som er skadelig eller farlig. Det minner meg om da Jesus ble fristet av djevelen hvor djevelen sier til Jesus, i Matt. 4 v 6:
"Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet; Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein".
Dette var jo sant, men, og dette er viktig, står det også noe annet som er like viktig, og det  svarer Jesus djevelen med i vers 7 ; 
"Det står også skrevet; "Du skal ikke friste Herren din Gud".

Det er mange tanker som surrer i hodet mitt når det gjelder dette med at S.M. Pedersen tilbyr bønn for friske. Jeg leste nå i VL nettutgaven at han hadde fått hat-brev. Det er trist, og slik må det ikke være. Men på den andre siden må man få lov til å stille  spørsmål til det man er usikker på.Jeg har absolutt ikke noe sans for det å bare godta alt uten å kunne prøve det. En som jeg kan stille spørsmål til og bli tatt på alvor, finner jeg mer troverdig. Det som jeg skriver, er det også viktig å prøve på Guds Ord! Jeg kan ta feil, men Guds Ord står fast til evig tid!

Jeg ville f.eks spørre S.M. Pedersen om han har fått et klart kall ifra Herren om å tilby bønn for friske? Er det ikke nok at vi ber for beskyttelse for hverandre? Eller er han blitt kalt til å gi noen form for ekstra beskyttelse?

Og så er det pengespørsmålet. Det står jo  i Guds Ord, slik Kjell Bjarne skriver; "Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det." (Matt. 10 v 8). Er det da rett å ta seg penger direkte fra de man ber for?

Jeg skjønner at S.M. Pedersen er "sin føde verd", slik det står i v 10, samme kapittel, og at også han samt hans medarbeidere trenger en lønn å leve på. Og det er jo flott at han også samler penger til fattige og misjon. Men kan ikke pengene bli samlet inn på andre måter, slik det også blir gjort til andre kristne formål, ved at mennesker gir pengegaver, alt etter som Herren legger dem på hjertet?  Dette kan jo også være mennesker som regelmessig gir et fast beløp, som de gir med et glad hjerte.

Jeg lurer også på hvem disse friske menneskene er som ringer til S. M. Pedersen for å be om forbønn. Kan det være at disse ikke har funnet et felleskap med andre kristne som ber med og for hverandre? Har vi som er troende et større ansvar der, å se disse og ta oss av dem både ved å hjelpe og be for dem? 

Kommentar #65

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Hildegunn Tangeraas Doelitzsch !

Publisert over 9 år siden

Jeg lurer også på hvem disse friske menneskene er som ringer til S. M. Pedersen for å be om forbønn. Kan det være at disse ikke har funnet et felleskap med andre kristne som ber med og for hverandre? Har vi som er troende et større ansvar der, å se disse og ta oss av dem både ved å hjelpe og be for dem? 

Takker for støtten samtidlig vil jeg bruke noen minutter på dine 3 siste linjer. Tydelig er det et behov der når noen er villig til å betale for hva skal jeg si, luft og ingenting, hvorfor jeg formulerer meg slik har jeg utdypet tidligere. Som jeg ser det er der to faktorer som serdeles spiller inn no 1,  når vi samles. Bibelen er klar på det at når vi samles gjerne da det er bønn på lokalet eller i heimene skal vi be for og med hverandre dvs betjene hverandre  etter son nådegavene er gitt. Blir ikke dette gjort og vi bare sjenerelt tigger Jesus om å frelse, helbrede noen og ingenting skjer kommer vi bare sammen på rutiner etter hvert eller for de vi synes vi må. Mye rutiner ute å går da for der jeg ferdes ligger nådegavene ganske så godt og sover. I en slik tilstand der vi bare sløves bort gror også behov frem for folk har lengsler, men samtidlig så fulle av frykt om vi da gir Svein Magne noen kroner så ber han for oss er ikke det greit da?  Mitt svar er fortsatt nei, det er med å gi et vrangt bilde av Jesus og Gud, Jesus sier: Rop på meg på nødens dag så vil jeg utfri deg! Sammen med Svein Magne kan der rope til Gud om helbredelse og hva dere vil bare det er etter Guds vilje, skje din vilje men jeg betviler sterkt  at det er Guds vilje at han skal be for luft og ingenting og attpåtil ta betaling for det. 

Så nr 2, vår egen ferdsel i dagliglivet. Ser jo selv bare hvor jeg  har sviktet pga omstendighetene, sett håpløsheten idet å bare bakket ut, ser for ettertide at det er bedre å risikere å miste en venn eller å la alt skure for han kan jo si ja og da er det vi som er gitt autoriteten, vise veien til frelse og helbredelse å helbrede dem. Vi går jo i heimene deres å får fort høre hva som feiler dere i huset, kanskje vi har vært for feig å gått for stille i dørene, kanskje det er tid for en skikkelig konfrontasjon men husk da at det er fredens budskap vi forkynner?

Kommentar #66

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei ;-)

Publisert over 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg lurer også på hvem disse friske menneskene er som ringer til S. M. Pedersen for å be om forbønn. Kan det være at disse ikke har funnet et felleskap med andre kristne som ber med og for hverandre? Har vi som er troende et større ansvar der, å se disse og ta oss av dem både ved å hjelpe og be for dem?

Ja, det samme spørsmålet har jeg stilt meg. Jeg har lest en del, og hørt en del på SMP på hans program i Visjon Norge. Jeg har inntrykk av at det er mange som søker ham som ikke har tilknytning til noen menighet.

Vi vet jo heller ikke om noen friske har ringt ;-)

Vi som har våre faste kirker eller bedehus å gå til er ikke alltid så flinke til å innvitere andre. Når mennesker har sykdommer eller andre prøvelser er det naturlig å søke hjelp, og da er det lettest å gå til noen som står med åpne armer, selv om en må betale for det.

Vi kan jo også se at de ivrigste kritikerene er de som aldri inviterer verken til frelse eller helse! Det synes jeg er betenkelig!

Det blir innvitert til hyggesamvær, konserter, lørdagskafe, gammeldansgudstjeneste og forskjellig slags konserter. Kirkene blir utstyrt med riktige liturgiske farger. Vi har lysglober der mennesker kan tenne lys for sine døde.

Men hva hjelper det hvis et menneske er syk på legeme og sjel, og ønsker forbønn?

Det er mulig mye er galt, men kanskje det er en flis og en bjelke i et eller annet øye her også?

 

Kommentar #67

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Hei ;-)

Publisert over 9 år siden

Ja det er lett til å finne bjelken i andres øyner men har nett funnet min egen tror jeg og litt etter litt begynt å ta konsekvensen av det men når du er alene ombord hittil så går det trekt. Håper at vi kan finner sammen og ro skuten sammen igjen men er redd for at gammel sirup som er forsteina er vanskelir til å få flytend igjen, men må det ny vin i nye sekker til så får vi ta utgangspungt ut ifra det. Norge trenger en fornying, en renselse, en ild som skjærer igjennom det religiøse og gammeltestamentlig tankegods så den rene og klare honning som Guds ord er får velle frem. Folket på lokalene og ute blant folket de må få vite hvordan Guds kjærlighet virkelig er, Han er ikke en sur og sint gubbe som gjør som han vil, Gud er definisjonen av kjærlighet og det er den Gud jeg vil være med å forkynne.

He he det er jo alltids et men, er jo så naiv at jeg tror at Gud har satt meg til å tale når andre sier jeg skal tie, ja å da i henhold til Guds ord, ikke at det har skjedd enno så vit jeg vet, men det bruker som regel å bli helt stille og debatten går videre. Så kommer det flere godbiter som å ta betaling for luft og ingenting er jeg vel der igjen. 

Kommentar #68

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Vi som har våre faste kirker eller bedehus å gå til er ikke alltid så flinke til å innvitere

Ja, det er nok slik du sier. Det er sikkert greit å gå til S.M. Pederesen. Men jeg tror det beste er å ha en menighet eller et kristent fellesskap å være i hvor man kan tjene hverandre med de forskjellige gavene Gud har gitt en. Det er jo mange som også går i årevis med sykdom selv om de blir bedt for. Vi vet ikke hvorfor, men det er er godt å vite at man blir båret framfor Gud i bønn. Det trengs vel folk som ber for de syke både i og utenfor menigheten.

Jeg er veldig heldig og takknemlig til Gud for å ha en  god menighet  og  herlige søsken der. Vi har våre venner der og treffes ikke bare på Søndager, men har god kontakt med hverandre gjennom hverdagen også og både hjelper og ber for hverandre. I menigheten blir det også bedt for syke og de blir også salvet med olje hvis de ønsker det.Veldig mange er også flinke til å ta seg av naboer. Særlig synes jeg det er flott med de unge i menigheten vår som går ut på gata og vitner frimodig blant venner og ber for menneskene de møter. Vi er alle forskjellige, og jeg tror vi kan tjene hverandre slik det føles naturlig for oss. Noen er mer i fronten, andre mer i bakgrunnen. Vi har forskjellige personligheter og forskjellige gaver, og godt er det. Og så får vi be til Herren om at Han kan vise oss hvor vår plass er og hvordan vi kan tjene;-)

Kommentar #69

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Gi Gud æren!

Publisert over 9 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg er veldig heldig og takknemlig til Gud for å ha en

Det samme har jeg! En stor venneflokk og stor familie som ber. I tillegg til noen ukjente :-) :-) Det er derfor jeg har slik medlidenhet med de som ikke har det. Jeg er enig i mye av kritikken som reises. Det er ikke alt jeg liker, men vi må huske de menneskene som tross alt vitner om hjelp på mange forskjellige vis.

Jeg skulle ønske at praksisen ble forandret slik at forbønn kunne skje uten vederlag, og at mennesker var villige til å gi til både misjon og til fattige uten å få noe igjen, annet enn velsignelse :-)

 

 

 

Kommentar #70

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Ja, Gud skal ha all æren!

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det samme har jeg! En stor venneflokk og stor familie som ber. I tillegg til noen ukjente :-) :-)

Så godt å høre at du også har stor venneflokk og familie som ber! Og jeg legger også deg og mannen din framfor Herren, selv om jeg ikke kjenner dere. Men den gode Hyrde kjenner dere, og Han vet:-)

Det er så tryggt og godt å vite at Herren går med. Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Derfor trenger vi ikke være redd for noen ting!

Vi opplever jo hele tiden at Herren er med. I går formiddag fikk jeg oppleve at Gud bevarte minstegutten min. Han lekte litt villt med kameratene i frikvarteret og datt mange trapper ned og fikk en stor kul på hodet. Lærinna mente jeg burde gå til lege, for hun mente han hadde fått hjernerystelse. Men jeg hadde ikke bil i går, og jeg tenkte jeg ville se det litt an først. Han fikk sovet litt hjemme og det tok ikke lenge før han følte seg mye bedre. Idag er han top fit igjen:-) Det kunne gått mye verre, men Gud bevarte han:-)

Ja, så godt at vi får legge alt i Herrens hender og stole på Han!

Ønsker deg en velsignet helg, kjære Ragnhild! 

Kommentar #71

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Dette var unødvendig av Vårt Land !

Publisert over 9 år siden

Vårt Lands oppslag angående Svein Magne Pedersen og hans virksomhet, har ført til hatbrev mot Svein Magne. Dette burde han vært spart for.  Følgene av å henge ut enkeltpersoner på denne måten, burde avisen ha sett på forhånd. 

Kommentar #72

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Vårt Lands oppslag angående Svein Magne Pedersen

Det"Vårt Land" gjer er heilt på sin plass.

http://www.sokelys.com/idag.htm

Verre er det med argumentasjonen til Sæle i avisa hans.

http://idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=20533

"Svein-Magne Pedersen - angripes av venstresiden

En professor i Trondheim vil forby helbredelse ved bønn. Det kan ikke være sant."

------------

Komisk. Venstresida har skulda -:

Kommentar #73

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Vårt Lands oppslag angående Svein Magne Pedersen og hans virksomhet, har ført til hatbrev mot Svein Magne.

Jeg synes kritisk journalistikk er viktig. Hva om Pedersen hadde vært finansmann, skulle han vært spart for kritiske artikler bare fordi han er en person og ikke et firma? Når man tjener millioner på forbønn for friske, så må det være lov å stille spørsmål.

Pedersen gikk selv med på å la seg intervjue på telefon. Vårt land kan ikke stå ansvarlig for hva privatpersoner velger å gjøre med fritida si, av åpenbare grunner. Du kommer nok på de om du tenker deg litt om.

Nei, det er meg en smule ufattelig at så mange kristne her velger å støtte opp om ulven i fåreklær. Ser dere ikke at det bare skader inntrykket resten av oss har av kristenkonservative?

Kommentar #74

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Korrekt sitat ?

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

«Det er bedre å forebygge sykdommer med Åndens kraft og unngå å bli syk, enn å leve ubeskyttet og få forbønn etter at man er blitt syk».

Hvis Morken siterer den omtalte personen korrekt, er denne debatten unødvendig.

Det er jo tilsynelatende bare snakk om å leve sitt helt normale trosliv som kristen. Tanken på å leve såkalt "ubeskyttet" virker direkte verdslig, all den stund vi er under Guds omfattende omsorg, enten vi har husket å be om det eller ikke. Både våre personlige forbønner for andre og for oss selv, og de denne omtalte personen virkelig ber for etter å ha mottatt en slump penger, enten folk er friske eller har blitt syke før hans forbønn, er uansett avhengig av det som ligger utenfor menneskelig kontroll. Guds svar er aldri avhengig av hvem som har bedt eller hvor mye vi har betalt for å oppnå, at noen ber for oss. Guds svar skyldes Guds grenseløse kjærlighet i Jesus Kristus, og det kan bare deles ut gratis.

Det må jo skyldes en alvorlig mangel på kristen forståelse, dersom folk for ramme alvor tror at myntene først må klinge i pengekisten til en eller annen bedemann/bedekvinne, før det kan skje noe som reellt påvirker vår verden såpass, at vi kan føre statistikk over helseeffekten. Med en slik forbløffende helsereklame bør det kunne kreves dokumentasjon. Det må kunne gå an å finne ut forskjellen mellom helsa til de som betalte, men ikke ble bedt for, og de som betalte og virkelig ble bedt for. De førstnevnte burde jo i ettertid bli kjent med at de ikke fikk sin forbønn, og at de derfor får tilbakebetalt sin bønneforsikring. Eller sagt med andre ord: Det er ikke tilrådelig verken for fysisk, psykisk eller åndelig helse å falle for slike uprøvde reklametilbud.

Hvis det derimot er tilfelle, at disse "geniale" (de omtaler visst seg selv eller sitt markedsframstøt som genialt - ifølge Morkens sitat) pengeinnkreverne/bedepersonene  likevel IKKE har noen eiendomsrett til de bønnesvar det reklameres med, men at det skyldes Gud, er vi tilbake til utgangspunktet:

Dette er og blir et forsøk på å spore folk av fra et normalt trosliv, der vi ikke bare har omsorg for vår egen helse, men for hele den verden vi lever i, uten å kreve et fnugg av betaling for det å leve i bønn, med den styrke Jesus Kristus gir. Det er jo hans forbønn som gir liv til hele den kristne kirkes bønn for verden.

Kommentar #75

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Pedersen gikk selv med på å la seg intervjue på telefon.

Her er ei interesann historie som vart utgitt for ei stuind sidan.

Eg synest denne bør repeterast til undervisning for alle.Spesielt avslutninga er fin.

http://www.smaalenene.no/debattforum/posts/list/12897.page (UTGÅTT )


"Helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen kjøpte i 1995 et hus øst for Vancouver i British Colombia. Nå er verdien på huset rundt tre millioner kroner.
Pedersen kjøpte huset i det eksklusive turistområdet Lower Sumas i Abbotsford like øst for Vancouver i British Colombia i 1995.
Huset, som ligger noen få hundre meter fra den amerikanske grensen og like ved en flott golfbane og park, er i dag verdt rundt tre millioner kroner.
Stiftelsen betaler
Alle låne-, rente- og driftsutgifter til boligen, og en bil, betales med penger fra givere eller fra innringere til Pedersens helbredelses- og frelsetelefoner i Norge.
Dette viser tall Fædrelandsvennen har hentet fra lokale myndigheter i British Colombia i Canada, norske registre og som Svein Magne Pedersen har lagt fram for oss.
Pedersen får mellom 9000 og 10.000 norske kroner i måneden fra sin egen stiftelse for å leie ut huset. Stiftelsen har også kjøpt mye av møblene i huset. Ifølge regnskapene hadde møblene en nyverdi på rundt 210.000 kroner.
I 1990 startet Pedersen stiftelsen Misjonen Jesus Leger i Vennesla, en bedrift som i fjor omsatte for nesten syv millioner kroner på teletorgtjenester innen frelse og helbredelse.
I 1994 utvidet Pedersen med å opprette Jesus Heals Ministries i Canada, hvor han arbeidet som pastor på 80-tallet. Stiftelsen i Canada driver hovedsakelig med misjon blant indianere.
Samme år endret han vedtektene i stiftelsen hjemme. Ved nedleggelse skulle ikke lenger verdiene tilfalle Vennesla misjonsmenighet, men overføres til stiftelsen i Canada.
Alle inntekter til stiftelsen kommer som overføring fra moderstiftelsen Misjonen Jesus Leger i Norge, i fjor 92.381 canadiske dollar, eller cirka 450.000 norske kroner.
Pedersen har overført mellom 400.000 og 500.000 kroner til Canada hvert år siden årtusenskiftet.
Det er ulovlig for en stiftelseseier å ta ut penger av sin egen stiftelse. Men å ta ut penger gjennom husleie er lov.
Reiser ofte
Svein Magne Pedersen og kona Solveig reiser mellom to og tre ganger i året over til huset i Canada for å jobbe i Jesus Heals Ministries noen uker i slengen.
Dermed er også flyreisene bort til ferieparadiset utenfor Vancouver betalt av giverne.
- Da vi startet i Canada, et arbeid som er mitt hjertebarn, kunne vi ikke risikere å havne på gata. Derfor kjøpte jeg huset. Stiftelsen kunne ikke låne selv, men dekker utgiftene til huset gjennom leie. Det brukes som kontor. Både hybelleiligheten og hovedleiligheten brukes som losji for misjonærene vi sender over, forteller Pedersen om sitt eiendomskjøp.
De siste fem-seks årene har Pedersens datter Annika bodd mest i huset, mens hun ledet Jesus Heals Ministries arbeid blant indianerne.
Hun har også mottatt årslønn på 43.000 kanadiske dollar - rundt 220.000 kroner.
Lønn til Pedersens datter og husleie til Pedersen utgjør om lag 70 prosent av Jesus Heals Ministries samlede utgifter.
Svein Magne Pedersen tar ut 447.000 kroner i årlig lønn for å lede Misjonen Jesus Leger hjemme i Norge, en solid gasje til en ideell kristen organisasjon å være. Pastor Gunnar Jeppestøl tjener 294.000 kroner på å lede Vennesla Filadelfia, en av landets største menigheter.

Millionen
Svein Magne Pedersens kone Solveig har også full jobb og styreverv i stiftelsen i Norge, og ifølge Pedersen tjener hun «litt mindre» enn ham.
Pedersen tjener også rundt 100.000 kroner i året på royalties av sine helbredelsesbøker, som selges gjennom Forlaget legedom. Han vil ikke oppgi regnskap for dette.
- Jeg gir deg ikke mer enn loven sier jeg skal. Hvorfor skal jeg det, sier Pedersen.
Med leieinntektene fra Canada, gjør ekteparet Pedersen hvert år rundt millionen på sitt kristne arbeid.
- Jeg jobber opp mot 80 timer i uka. Bare sist helg holdt jeg møter i over 20 timer. Jeg skriver ikke helgetillegg som dere journalister. Dere hadde tjent millioner, hvis dere hadde jobbet som jeg. Jeg har gjort suksess - og det skal man visst ikke i Norge, sier Pedersen.
Han vil ikke treffe oss for intervju fordi det er så travelt på telefonlinjene til helbredelsessenteret i Hægeland.
- Bare på de minuttene jeg har snakket med deg, har jeg sikkert tapt over 1000 kroner, avslutter mirakelpredikanten.
Sitat slutt.

Kommentar #76

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Vel, saken er at så lenge troende påstår at bønn har helbredende effekt, så kan det neppe automatisk være feil å ta betalt for det.

Faktisk, jo. Det er flere eksempler fra bibelen som legger ned et grunnlag for dette. Se eksempelvis Matt. 10,7-8

Kommentar #77

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

WOW

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Han vil ikke treffe oss for intervju fordi det er så travelt på telefonlinjene til helbredelsessenteret i Hægeland.
- Bare på de minuttene jeg har snakket med deg, har jeg sikkert tapt over 1000 kroner, avslutter mirakelpredikanten.
Sitat slutt.

Han har tydeligvis funnet gull.

Hvis mennesker har slik tro på bønn, eller heller: Hvis mennesker har tro på Gud og tro på at Gud hører oss og svarer i samsvar med sin egen vilje, da er det jo bare å be. Vi snakker faktisk om at kristenliv består i det å leve i bønn. Og det er gull verdt.

Hvis vi derimot har en situasjon, der kristne er blitt fremmedgjort for selve livsnerven i den kristne kirke, er det skapt et kunstig marked for folk, som ber mot betaling.

Det store er ikke å finne gull, og spesielt ikke gull som hentes fra mennesker, som har et reellt behov for forbønn. Det store er å få formidle evangeliet videre helt gratis, helt i tråd med innholdet, som er Guds nåde i Jesus Kristus.

Gullfeberen byr oss imot, og det samme gjør såkalt kvakksalver-lovgivning, som skal hindre noen i å tilrive seg gull med rent tull. Religions- og trosfrihet betyr ikke at folk skal slutte å utøve et helt naturlig og saklig kritisk skjønn. Velger folk å ringe, så står det dem fritt, enten det er Telenor eller andre som ordner forbindelsen. Men denne sære og gullkantede virksomheten reiser et spørsmål om hvorfor mennesker ikke finner sitt hjem i Gud i den menighet de tilhører, men foretrekker å la andre hjelpe seg med både trosliv og bønneliv - mot betaling. Det er langt mer naturlig å be selv og heller bygge det kristne menighetsarbeidet med de midler vi har til rådighet, og ikke friste enkeltpersoner til den grådighet, som Langesæter peker på.

Kommentar #78

Helge Larsen

0 innlegg  79 kommentarer

Er dette riktig etter Bibelen?

Publisert over 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Evangelisten i Vennesla har utvidet markedet. Nå kan også friske «forebygge sykdommer» ved å ringe teletorgtjenesten hans. Til 14 kroner minuttet.

Spørsmålet er: 

Kan Svein Magne Pedersen forsvare sin praksis etter hva Bibelen lærer?

Mitt svar er helt klart:

Overhode ikke, det er vranglære av verste sort !

Men vi har to forhold her det ene er: Selve praksisen med å be for syke skilt fra selve praksisen med å forlange penger for dette.

Noen vil forsvare Svein Magne Pedersen sin praksis, og si at siden folk blir friske så må han av den grunn ha Gud på sin side!!!

Andre vil si: Nei, Bibelen forsvarer ikke denne praksis, da det er mot hva Bibelen lærer, om at legedom skulle formidles uten at man tok seg betalt for det. 

Hvem skal man høre på?

Folk i Norge er så kloke og forstandige at de vet hvor deres egen grense går for hvor mye de vil betale slike personer i håp om at de skal bli friske. For de fleste som ringer til slike lever i håpet.

Men er det riktig etter Guds egen forordning. Overhode ikke. For vi har et klart eksempel fra det gamle Testament og vi har klare ord fra det Nye Testament. 

Når Moses slo  til berget med sin stokk når han skulle få vann til å strømme fram, handlet han i ulydighet, og ble nektet å komme inn i løfteslandet av Gud, for han gjorde imot det Gud hadde befalt ham. Gud hadde befalt ham å "tale til berget/fjellet" og så skulle vannet springe fram. Vannet er her et bilde på det levende vann, eller strømmer av levende vann som skulle bringe legedom til alle de som tror. Det skulle ikke koste noe å få det, det skulle være gratis, og det skulle holde at man talte til sykdommen og befalte den å forsvinne i kraft av Jesu autoritet. Her ser vi at moses la noe til, han slo, som om det måtte en prest til, eller en eller annen autoritets person til for å fjerne sykdommen for deg. Det var ikke Guds vilje, du skulle selv få denne legedom, ved å befale sykdom å forsvinne. og legedom å komme inn i ditt legeme.

I det Nye Testament står det om at Jesus drev ut pengevekslerene fra Templet, og det står bl.a annet at "sølv eller gull har jeg ikke, men i Jesu Kristi navn bli helbredet". Ved en befaling.  Altså gratis.

Og Jesus tok aldri betaling. Så det Svein Magne Pedersen bedriver er ikke etter Bibelens lære.

Kommentar #79

Helge Larsen

0 innlegg  79 kommentarer

Men grådighet har sin pris!

Publisert over 6 år siden

Et sted står det i Bibelen:

Ikke alle som sier Herre Herre skal komme inn i Himmelen, bare de som gjør min Faders vilje.

Hva er min Faders vilje: At du bryter ditt brød med de som ikke har noe, at du kler den som er naken, at du forbinder sår på den som lider. At du hjelper din neste, gjerne nabo. og ikke minst dine egne barn, søsken først.

Det som utføres i kjærlighet er av Herren Jesus.

Den største fare for slike personer som Svein Magne Pedersen typer, er at de før eller senere faller alle sammen i samme grav:

Grådighetens grav etter penger: "Eller som skriften sier: "Kjærlighet til penge er roten til alt ondt". Det som så ofte så skjer er at salvelsen som de engang fikk, dengang de var tro i den tjenesten de ble satt til forsvinner, av den grunn at de faller utenfor Guds plan med sitt liv, eller legger til tjenester eller en praksis som ikke lengre tjener Gud i sin tjeneste.

Det er trolig farlig nær dette stadiet nå Svein Magne Pedersen har kommet. Han burde endre oppbyggingen av sin tjeneste: Mitt forslag er at han oppretter en telefon linje hvor han gir de som rigner 2 valg. Trykk 4 til de som ønsker å snakke om miljø gifter, osv. Og at han beholder en egen bønne tjeneste linje. For han bør ikke ta seg betalt for hva en telefon svarer sier. Den tjenesten må være gratis.

En forbønns tjeneste bør ikke være av en slik karrakter at man kommer opp i "spå-kjerrings priser". En slik praksis er helt uforenelig med hva Gud vil. I så fall må det komme en automatisk stemme i telefonen som sier til de som ringer inn, at denne tjenesten koster 10 kr. minuttet, og at det vil atuomatisk bli gitt et repeterende varsel: minner om at denne tjeneste koster kr. 10 i minuttet etter 5 min som påminnelse, slik at folk ikke glemmer tidsbruken.

Forøvrig så er jeg ikke enig i måten han tar seg betalt på overhode. Men jeg har forståelse for at han må dekke det det koster å drive selve tjenesten. Men han bør lære seg å begrense seg. Før eller siden blir han avslørt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere