John Doe

81

Hvordan unngå å bli bedratt?

Publisert: 7. mai 2009

Det er meget viktig at Guds folk er informert om hvordan fremtiden blir for denne verden, slik at vi kan unngå å bli bedratt.

Følgende seks skritt vil bidra til at du unngår å bli bedratt i denne endetiden:

1) Kjenn din bibel

Jesus sa at sannheten skal frigjøre. Bibelen er Guds sannhet, så jo bedre du er kjent i Skriften, jo mer forberedt er du til å stå imot Satans bedrag. Den daglige bibellesningen, særlig i Det Nye Testamentet, er en absolutt nødvendighet for alle kristne som vil lære å kjenne sannheten. Studer de bibelske profetiene, både i Skriften og hos lærere i det profetiske ordet som du stoler på.

2) Prøv åndene (1. Joh. 4:1)

Det er en absolutt betingelse at læren stemmer overens med Skriften. Derfor skal du studere Bibelen regelmessig, slik at du kan teste enhver ny lære med Skriften. Et annet viktig spørsmål er: Hva mener du om Jesus? De fleste falske lærere har et galt syn på Jesus - eksempelvis andre religioner. Noen falske lærere er åpenbart falske. De farligste er de som aksepterer han som en gud, men ikke Gud i menneskelig kjød. Stol aldri på en lærer som ikke tror på jomfrufødselen, Jesu syndfrie liv, Hans offerdød, Hans legemlige oppstandelse og Hans løfte om at Han skal komme fysisk tilbake til denne jorden. Spør alltid: Ærer dette budskapet eller denne læren Jesus? (Se Joh. 16:13-14). Den plassen en lærer gir Jesus, er selve nøkkelen. De farligste lærerne er de som taler vel om Ham, men ikke opphøyer Ham ved å ære Ham som den eneste som skal tilbes, Ham vi skal elske og tjene.

3) Søk Guds ledelse i liv og lære (Ordspråkene 3:6)

Herren vil lede sine barn. Er du villig til å la deg lede av Gud, vil Han lede deg til sannheten.

4) Vokt deg for umoral!

Ingenting formørker sinnet mer enn begjær og synd. Det forkvakler synet på de evige forhold.

5) Vær ivrig etter å dele din tro med andre

Denne verden har aldri vært mer religiøst forvirret. Når du vitner for andre om din tro, for eksempel på internett, styrker du din egen overbevisning og kan forhåpentligvis hjelpe dem du henvender deg til.

6) Vandre i Ånden (Ef. 5:17-21)

Alle kristne til alle tider skal vandre i Ånden. Paulus sier at dette er Guds vilje (vers 17). Når Ånden fyller deg og bruker deg, vil Han gjøre deg følsom både for det som er sant og det som er galt.

Mange falske lærere har en naturlig karisma, noe som gjør at de kan virke meget åndelige og innsiktsfulle. Men hvis du følger rådene ovenfor, vil Den Hellige Ånd fortelle deg om dette er en lærer som forkynner enten sannhet eller løgn.

Ettersom Gud står bak Bibelen, vil Han aldri inspirere en sann profet til å lære noe som går imot det Han allerede har inspirert sine profeter, sin Sønn og sine apostler til å tale og skrive i Det Gamle og Det Nye Testamentet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere