Daniel Ålien

4

Lov, rett og abort

Skal abort sidestilles med mord, også juridisk?

Publisert: 29. jan 2012

Dette er ment som et spørsmål til de av dere som mener abort bør være ulovlig.
Håper å få i gang en spenstig diskusjon her og kanskje vi alle også lærer litt attåt?

Hva bør straffen være for ei jente/et par som har tatt abort?

Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Hva bør straffen være for ei jente/et par som har tatt abort?

Jammen det er jo legen som ufører det etter ønske fra paret og ved en lovendring på abortspørsmålet ville en fått redusert abortantallet.

En må jo da først fjerne loven om fri abort.

Det ville ikke blitt mange jenter par som ville tatt illegal abort slik noen få gjorde før fri aborten kom. Det var vell de mest desperate som gjorde det. Og en har ikke mange slike.

Ei jente et par kan ikke straffes for noe en lege gjør som er hjemmlet i loven.

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Dette er ment som et spørsmål til de av dere som mener abort bør være ulovlig.

Av den grunn er jeg utelukket i å svare på ditt spørsmål og merk at jeg mener prinsippielt at abort er ett brutalt og ett grusomt overgrep imot barnet, en selv, menneskeheten, det skapte og Skaperen. 

Svarer alikevell. :-)

Etthvert menneske er ansvarlig for eget sinn og følelsesliv, en statelig verdslig lov/ oppfaning umyndiggjør ikke individene fra å ta ansvar for eget liv. Vi kan ikke skylde på staten for å si "jo men jeg fikk jo lov". Det er ikke noe annet enn egoismen i mennesket som gjør at det blir som det blir, ikke bare det at noen velger å ta abort fordi det ikke passer akkurat nå men hele holdningen til livet er moralskt elendig. Moralen, karakterene, holdningene og hvordan vi tenker og føler generelt er korruptert, det alene på grunn av stolthet.., og egoisme. Vi er blinde for det meste utenom oss selv. 

 

Kommentar #3

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det finnes en etisk side ved abort og en politisk side.

Etisk er det mulig å sidestille provosert abort med drap. Det er fullt mulig å etisk likestille alle mennesker uansett alder, utviklingsstadium eller hvorvidt  man er ønsket eller ikke. F.eks. kan en som slår en gravid i magen slik at hun aborterer kunne anklages for uaktsomt drap på linje med vold mot barn, voksen eller eldre som utsettes for noe lignende.

Politisk er det hele mye vanskeligere. Ikke alle vet at de er gravide, og det er umulig å feil å holde mødre ansvarlig for noe som kan skade et barn de ikke vet om. Naturen kan på egenhånd avstøte et befruktet egg/fetus/foster, og ingen kan holdes ansvarlig dersom noe slikt skjer. Virkeligheten skaper noen skjæringspunkt som er etisk vanskelige, og som gjør at politikk og etikk ikke alltid blir helt like.

Prøverørsbefruktning (IVF) er en slik utfordring, for da får ett befruktet egg leve mens andre forkastes. Dette er etisk uheldig, men alternativet er at ingen befruktede egg overlever av naturlige årsaker. Graviditet som er til fare for mor er en annen utfordring, for da må man i teorien velge mellom mor og barn. I praksis er det biologisk og etisk komplisert å velge barn uten mor, og derfor er det er bedre valg å spare mor.

Selvbestemt abort stiller seg er etisk komplisert uansett, og forutsetter at mor (og/eller myndighetene) har rett til å bestemme over et barns liv. Å sette ut et barn som er født anser de fleste som avskyelig, mens å abortere et foster ser ut til å være mer akseptert jo yngre fosteret er. Foster som kunne overlevd på egenhånd må "drepes", mens man for befruktede egg kan manipulere livmoren kjemisk/hormonelt slik at levevilkårene endres og egget utstøtes.

Å sidestille abort med aktiv dødshjelp mener jeg er en bedre sammenligning enn å sammenligne med mord. Noen typer prevensjon og inngrep vil da fremstå som passiv dødshjelp, mens aktive inngrep er dødshjelp til noen som ikke har blitt spurt på bakgrunn av familiens eller samfunnets ønsker. Et moderne samfunn helt uten provosert abort er politisk nesten umulig, mens et samfunn uten selvbestemt abort burde være mulig, om enn vanskelig. (Abort kan styres av regler, ikke av egne følelser.)

Å være for aktiv dødshjelp eller selvbestemt abort er legitime politiske standpunkter. De kan vanskelig forenes med et kristent syn på menneskeliv som verdifullt i seg selv, og legger til grunn en politisk idè om at flertallet kan bestemme over andres liv og død. I et demokrati kan vi ha forskjellige verdistandpunkter, og å juridisk likestille abort med mord mener jeg er politisk svært uklokt, selv om det (fra mitt ståsted) rent etisk ikke er stor forskjell på provosert abort og æresdrap. 

At leger skal kunne presses til å gjøre slike inngrep (abort, dødshjelp) i samfunnets tjeneste er jeg sterkt imot, og skal leger på noen som helst måte kunne holdes ansvarlig for sine handlinger må de kunne reservere seg mot alle typer behandling de ikke kan stå inne for.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Daniel

 

 

Hva er forskjellen,på å ta et liv som foster, eller et liv i voksen alder ? Hva er forskjellen på en teorist, og Norge, som siden 1978 har tillatt drap på over 500000 tusen barn. Dette er beviste valg. uansett er det liv som har fått unngjelde, om det er foster eller som voksen. vi har fratatt de livets rett. Hvem skal dømmes for dette, er det samfunnet som har tilatt dette. eller det de menneskene som har begått drapet. Vet de egentlig hva de gjør når de tilater dette.? De fleste gjør det, det gjør også en selvmordskandidat som sprenger seg selv i lufta. Beviste handlinger, som vil få uante konsekvenser. hva slags dom de skal få de som tar liv. det må gud ta seg av det er ikke op til oss, men hvis det hadde vært meg som har vært en dommer, så ville jeg likestilt dette som et annet drap. på lik linje. Hva er egentlig forskjell ?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Etthvert menneske er ansvarlig for eget sinn og følelsesliv, en statelig verdslig lov/ oppfaning umyndiggjør ikke individene fra å ta ansvar for eget liv. Vi kan ikke skylde på staten for å si "jo men jeg fikk jo lov".

Det er jeg helt enig i. En står selv ansvarlig for sine handlinger.

Et ufødt barn er og et liv, et foster er på vei til å bli menneske og blir ikke noe annet.

Tror heller ikke de har det bra de som har tatt abort.

Et liv i magen kan selvsagt dø av seg selv, da er det spontanabort og er ikke noens skyld.

Provosert abort er jo noe annet og er veldig dramatisk.

Noen lever enda da de kommer ut. Og blir lagt vekk på et sted for å pines i hjel til døde.

Andre fostre hakker dem opp i småbiter på sykhuset, se videoer på youtube små menneske lemmer knust hakket opp. Man ser tydelig at det er et lite barn.

se på utviklingen av fostre uke for uke. Det går raskt det er raskt tysdelig et lite barn dem tar livet av.

Dør det naturlig kan det dø naturlig , tar man livet har man tatt et liv. Det som er ved svangerskap er at det dreier seg om to liv. Altså ikke bare kvinnens.

Man kan ikke da bruke det gammeldagse argumentet som har vært før og til nå! Kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Den er for gammel og holder ikke. Det er to hjerter to hjerner osv.

Skulle kvinnen dø av å bære frem fostret ville det vært bedre med abort, forde at ikke vil barnet ha godt av å vokse opp uten en mamma! Et født barn ingen mamma som fødte og så døde selv av det er ikke nødvendig. Der setter jeg altså en skille, om abort ved medisinske grunner som alvorlig sykdom eller en evt død.

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.

Politisk er det hele mye vanskeligere. Ikke alle vet at de er gravide, og det er umulig å feil å holde mødre ansvarlig for noe som kan skade et barn de ikke vet om.

Folk har gått gravide i mnd  og også godt et fullendt svangerskap uten å fatte at de var gravide. Selfølgelig kan ingen holdes ansvarlig i slike situasjoner. Men da ble det vell heller ingen abort om de ikke viste om at de var gravide!Da fødte dem vell et vakkert barn.

Kommentar #7

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Men da ble det vell heller ingen abort om de ikke viste om at de var gravide!

Min tanke var egentlig at gravide som spiser angrepiller, papaya, drikker alkohol eller tar kjemiske stoffer som kan skade et foster eller avslutte et svangerskap, ikke kan lastes om de gjør det i uvitenhet. Dersom en vet at en er gravid og gjør det samme for å avslutte svangerskapet kan man ikke skille dette politisk, og om noe er lov i uvitenhet må det også være lov med viten og vilje. Vi kan ikke straffe mødre for å ta piller som dreper deres ufødte barn.

Jeg vet lite om kjemisk abort og hvordan det egentlig virker, men det skaper politiske utfordringer. Det er ikke praktisk mulig å si at livet starter ved befruktning og så håndheve rettighetene til alle befruktede egg, men det er mulig å lage regimer der ufødte barn har et rettsvern, og så må man sette en grense for når dette vernet begynner.

Hvordan overtredelse av ufødte barns rettigheter skal straffes burde henge sammen med hvor alvorlig samfunnet ser på lovbruddet. Jeg tror en slik debatt ligger noe frem i tid ettersom det først må skapes et demokratisk flertall for å verne barn også før de blir født.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere