Henning Rutledal

24

Militante islamistiske ekstremister spredt ut over hele landet

Bergens Tidende skriver 18.01 at det finnes sympatisører og militante islamistiske ekstremister spredt ut over i hele landet og at konsentrasjonen er størst i byene.

Publisert: 19. jan 2012

Seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier ekstreme islamister i Norge kan være både første og annengenerasjons-innvandrere. Han sier også at alt som ikke passer inn i deres fiendebilde mot USA og vesten lukes ut av virkelighets-oppfatningen deres.

Da spør jeg: Hvorfor må det norske folk leve i utrygghet med potensielle terrorister gjennom generasjoner? Hvorfor er det akseptert at muslimene som eneste etniske, kulturelle, religiøse og idealistiske gruppering skal få lov til å etablere og beholde militante ekstremister på norsk jord, finansiert av den norske stat?

Hvorfor hører vi aldri om buddhistiske, hinduistiske og jødiske militante ekstremister i Norge, -jo fordi de ikke finnes! Nå må noen få opp de politisk korrekte øynene sine og innse at integreringen av muslimer er en total fiasko og en trussel mot vanlige folk og rikets sikkerhet!

Hva mener forumets debattanter om at mens politi, heimevern og lokalt forsvar bygges ned i Norge, så ruster det ekstreme islamistiske nettverket opp og er nå spredt over hele landet?

1 liker  
Kommentar #1

Jon Salthe

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Går du virkelig rundt å og frykter at du skal bli angrepet av muslimske terrorister hele tiden?  Det srr ut som det med tanke på hva du skriver og Det må være utrolig slitsomt!

Kommentar #2

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Ikke hele tiden!

Publisert over 10 år siden
Jon Salthe. Gå til den siterte teksten.

Går du virkelig rundt å og frykter at du skal bli angrepet av muslimske terrorister hele tiden?

Men et motspørsmål, hvorfor er du så herlig avslappet til denne nyheten om islamistiske ekstremister med baser over hele landet, -eller er det ikke en nyhet for deg?

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Henning Rutledal. Gå til den siterte teksten.

Hva mener forumets debattanter om at mens politi, heimevern og lokalt forsvar bygges ned i Norge, så ruster det ekstreme islamistiske nettverket opp og er nå spredt over hele landet?

Det er jo meget betenkelig! Og det er viktig at det settes fokus på at disse ekstreme faktisk ikke er nykommere, men både første- og andregenerasjons innvandrere av muslimer. Trist!

Man er ellers så opptatt med å skulle "evaluere prosesser" i vårt samfunn. Mon tro om prosessen som omhandler integrering noengang evalueres?

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Integreringsprosessen er til stadig vurdering. Den vurderes av svært mange hver dag i møtet mellom etnisk norske og fremmedkulturelle. Til sist gir summen av vurderingene seg utslag i at folket i valg velger de politikere som skal legge rammene for byråkratiet som har integrering som oppgave, og som skal overvåke formelt at vedtak gjennomføres.

Integrering forutsettes frivillighet fra begge parter. Imøtekommenhet fra begge, og vilje til å møtes i et felles rom. Dette rommet utgjøres av arbeidsplasser, møtesteder eller offentlige rom som transport og butikker. Vi forventer respekt for våre særegenheter.

Når det gjelder trusselbildet om islam-inspirert terror oppgir PST at de har oversikt over ca 100 ekstremister de ikke helt er trygge på. Det skal være størst konsentrasjon av disse i bymessige strøk som Oslo, Bergen, Eivindvik og Trondheim. Deler man 100 på antall kommuner i Norge - 429 - forstår man at det blir relativt få igjen til å true befolkningen i Øystre Slidre.

Det må være hvert enkelt menneskes frivillige sak å skape seg et fiendebilde ut av dette. Trusselen er reell, men må likevel vurderes opp mot hvor man er bosatt, hvor man ferdes og hvilke tilknytningespunkter hver enkelt har til terrorinteressante mål. De fleste av oss er nok trygge og trenger ikke ha annet enn en årvåkenhet overfor pussigheter, mens de som er mer sentralt plassert må være mer vigilante overfor gjenglemte varevogner utenfor kontordøren. Slik tror jeg det må være mulig å sove trygt om natten tross alt og at man forstår det spenningsnivå som ligger i hver enkelts daglige rammer.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Den amerikanske ambassade har sendt en epost til amerikanske statsborgere om å ta forholdsregler når de beveger seg rundt i Oslo.

Og ja, Oslo har blitt et direkte utrivelig sted.

1 liker  
Kommentar #6

Jon Salthe

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det jeg mener er at Ddet er stor forskjell på  tanker og ekstreme handlingern Jeg kjenner for eksempel mange revolusjonære sosialister, men har fortsatt til gode å sr en sosialistisk revolusjon.  Derfor er jeg ikke redredd

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Integreringsprosessen er til stadig vurdering. Den vurderes av svært mange hver dag i møtet mellom etnisk norske og fremmedkulturelle. Til sist gir summen av vurderingene seg utslag i at folket i valg velger de politikere som skal legge rammene for byråkratiet som har integrering som oppgave, og som skal overvåke formelt at vedtak gjennomføres.

Hva folket faktisk mener og hva som skjer ved valg, henger nok desverre ikke alltid så nøye sammen. Det er mange fagre løfter i en valgkamp. Det er slett ikke alt som gjennomføres.  Det er heller ikke slik at man faktisk spør folket om såpass viktige ting som integrering. Og når noen skriver kritisk om dette, stemples de som rasister eller beskyldes (bl.a. av deg selv) for å ha skapt seg fiendebilder og stor grad av angst.

Men dette er nytteløst å få en konstruktiv debatt på. Ihvertfall med deg.

Kommentar #8

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Njål Kristiansen

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder trusselbildet om islam-inspirert terror oppgir PST at de har oversikt over ca 100 ekstremister de ikke helt er trygge på.

Du må dokumentere dette tallet, ikke bare påstå, hvor har du tallet 100 ekstremister fra, som om ikke 100 personer er ille nok? A BB var bare en!

1 liker  
Kommentar #9

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Revolusjonære sosialister og ekstreme islamister, en trussel mot demokratiet?

Publisert over 10 år siden
Jon Salthe. Gå til den siterte teksten.

Det jeg mener er at Ddet er stor forskjell på

Sammenligner du disse revolusjonære sosialistene, som du personlig kjenner, med ekstreme islamister da undrer jeg på hvilket miljø du frekventerer?

1 liker  
Kommentar #10

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Men dette er jo

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det må være hvert enkelt menneskes frivillige sak å skape seg et fiendebilde ut av dette. Trusselen er reell, men må likevel vurderes opp mot hvor man er bosatt, hvor man ferdes og hvilke tilknytningespunkter hver enkelt har til terrorinteressante mål. De fleste av oss er nok trygge og trenger ikke ha annet enn en årvåkenhet overfor pussigheter, mens de som er mer sentralt plassert må være mer vigilante overfor gjenglemte varevogner utenfor kontordøren. Slik tror jeg det må være mulig å sove trygt om natten tross alt og at man forstår det spenningsnivå som ligger i hver enkelts daglige rammer.

bare Njål Kristiansen's tankespinn og så overveldende subjektivt. Hva vet vel du Njål om hvordan terrorister tenker?

1 liker  
Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ja huff

Publisert over 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Og ja, Oslo har blitt et direkte utrivelig sted.

filosofer overalt.er på grønland og trives

1 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hva folket faktisk mener og hva som skjer ved valg, henger nok desverre ikke alltid så nøye sammen. Det er mange fagre løfter i en valgkamp. Det er slett ikke alt som gjennomføres.

Noen ganger skal vi være glade for at ikke alle valgløfter gjennomføres. Jeg gråter meg sjelden i søvn over at de rødgrønne kommer til kort - vaffal så lenge det ikke går ut over statsstyret.

Det er viktig å være klar over at valgløfter avsies på den bakgrunn at man får flertall enten alene eller i konstellasjon med andre, og at man således får gjennomslag for politikken. Et avgitt valgløfte fra NKP eller Raut er således ikke å anse som gjennomført før det er hugget i sten.

Jeg kan ikke se at jeg på noe tidspunkt har stemplet deg som rasist eller å ha ytret meg om din engstelige natur i den grad det måtte finnes en slik.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Henning Rutledal. Gå til den siterte teksten.

Du må dokumentere dette tallet, ikke bare påstå, hvor har du tallet 100 ekstremister fra, som om ikke 100 personer er ille nok? A BB var bare en!

Jeg MÅ ikke dokumentere noe som helst, men jeg så tallet i nyhetene i går i forbindelse med PST-sjefens redegjørelse om sikkerhetssituasjonen for to dager siden. Hvis du forsøker å lese like mye som du skriver vil du selv kunne lete deg frem til dette tallet i ferske oppslag.

Vi vet ikke om ABB er bare en. Ting kan tyde på at han er en del av et nettverk. Offentligheten er ikke kjent med rekkevidden av dette enda.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Henning Rutledal. Gå til den siterte teksten.

Hva vet vel du Njål om hvordan terrorister tenker?

Her kan jeg dessverre ikke bidra noe større. Jeg er ikke innviet i den slags tenkning. Beklager.

Kommentar #15

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Og ja, Oslo har blitt et direkte utrivelig sted.

Nå har vel Oslo aldri vært særlig tolerante ovenfor folk vi ser ikke snakker norsk. Slikesom filosofer?

Ok ok, spøk til side (jeg mente det ikke vondt), men jeg føler meg fremmedgjort som Osloborger av det Rutledal og Haug skriver. La oss for argumentets skyld godta at det finnes en hel haug med militante, islamistiske ekstremister spredt utover hele landet. Den kompakte majoritet av muslimer i Norge bor likevel fortsatt i Oslo. Hvor mange militante, islamistiske ekstremister kan vi finne der? Flere enn tidligere militante, ekstremistiske akp-ml-ere? Påstanden deres er lite sannsynliggjort og satt litt på spissen så skulle jeg gjerne visst hvor mange ekstremister vi har pr. kvadratkilometer...

En siste bemerkning til Haug. Den amerikanske ambassaden i London har akkurat samme råd til amerikanere som beveger seg der, likeså som de har i Paris og Berlin. Er dette veldig urovekkende?

At forsvaret og heimevernet bygges ned Rutledal har helt andre årsaker, det henger nærmere sammen med et endret trusselbilde (vi er vel ikke lengre så skvettne mot Russland, og vi deltar i krigshandlinger sammen med NATO, hvor spesialisering trengs). Det ser ut som om du blander politiet og forsvarets oppgaver i mine øyne. Ville et sterkere forsvar virkelig hindret spredning av ekstreme tanker tror du? Finnes det ikke bedre tiltak, som å styrke skolevesenet og oppfølgning av ungdom?

Jøder var også en trussel mot rikets sikkerhet en periode. Jeg synes ikke en slik argumentasjon er brukbar til noe annet enn å skape enda mer fremmedgjøring og isolasjon mot deler av Norges befolkning.

Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Gaza demonstrasjonen

Publisert over 10 år siden
Henning Rutledal. Gå til den siterte teksten.

Du må dokumentere dette tallet, ikke bare påstå, hvor har du tallet 100 ekstremister fra, som om ikke 100 personer er ille nok? A BB var bare en!

De som har lyst til å telle kan jo begynne med Gaza demonstrasjonen: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=550593

Her knuste de butikker og ropte Allah Akbar på selveste Karl Johan.

1 liker  
Kommentar #17

Jon Salthe

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det jeg mente Henning, var at selv om disse revolusjonære sosialistene ønsker en radikal endring av samfunnet, så betyr ikke det at de tyr til vold for å oppnå det. På samme måte finnes ddt nok ekstreme muslimer som ønsker et annet samfunn, men som ikke velger å sprenge slott og storting av den grunn 

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Interessant kronikk om Islamismens befestelse av Hege Storhaug

Publisert over 10 år siden

anbefales lest her.

Debatt på Nrk, som omhandler samme tema, i kveld.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere