Arnfinn Clementsen

45

Tenk inkluderende

Guds kjærlighet inkluderer alle. Dessverre er ikke alltid våre hjerter så vide. Det er lett å sette seg på dommersetet og mene noe om andre. Jeg er glad jeg ikke sitter i den komiteen som avgjør hvem som er kristne eller ikke.

Publisert: 18. jan 2012

Jeg tror på å tenke inkluderende. Det er så lett å “tenke folk ut” i stedet for å “tenke dem inn”. Vi har fordommer og meninger og ekskluderer så lett mennesker fra troen fordi de er annerledes eller ikke følger vårt kirkesamfunns lære eller menighetsmønster.

Jeg elsker historien om den bortkomne sønnen som kommer hjem til far, og jeg tror at Gud ser på alle mennesker som sine sønner og døtre. Han venter på at de skal komme hjem igjen! I stedet for å se på folk som “ufrelste” og “utenfor” og tenke ekskluderende, bør vi tenke inkluderende og se på dem som som sønner og døtre som er på vei hjem til farshuset. Det forandrer våre holdninger til verden omkring oss. Gud har i Kristus forsonet hele verden med seg selv, og vår oppgave er å formidle det slik at mennesker kan ta imot tilgivelse for sine synder og det som Jesus har gjort for dem.

Kristne kirker og menigheter har ofte hatt en trang sirkel. Med alle sine bud og krav har den holdt mange borte fra fellesskapet. Folk har alt for mange ganger følt seg ekskludert når det har gått i stykket for dem i livet.  Det kan være det unge paret som “måtte” gifte seg, den unge kvinnen som tok abort, eller hun som ble gravid utenom ekteskap. Eller det kan være det unge paret som sliter med ekteskapet, den nyfrelste alkoholikeren som hadde tilbakefall, eller ungdommen som vokste opp i menigheten og ikke tilpasset seg det fastlagte mønster. Dessverre ser vi alt for ofte at folk forlater menighetsfellesskapet i livets vanskelige faser, nettopp når de trenger det mest. Jeg tror på en menighet som har klare holdninger og tar synd på alvor, men uten fordømmende holdninger. Menigheten skal være et trygt hjem også når noe har gått i stykker i livet.

Vi må utvide våre sirkler og tenke inkluderende. En forretningsmann som tenker at ingen vil ha det han tilbyr, vil aldri selge særlig mye. Dessverre er dette ofte tankegangen til mange kristne. I kirker og bedehus forkynnes Guds Ord stort sett for de samme menneskene hver søndag, men utenfor våre sirkler venter mange på de gode nyhetene. Heldigvis satser fler og fler større resurser på barn- og ungdom. En menighet uten stor åpenhet for neste generasjonen er en døende forsamling. Vi må utvikle en “alle velkommen- kultur”, tenke inkluderende og gi rom for nye mennesker. De uskrevne reglene og den innadvendte kulturen har ofte uttrykt et klart budskap: Kom som du er til Jesus, og bli som oss! Det er på tide å komme ut av isolasjon og innadvendthet, inkludere nye mennesker, og utvide våre hjerter.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Arnfinn

 

 

Er enig med deg at vi skal innkludere alle, og være rause og forståelsefulle med verandre. vise respekt og tilltt er noen nøkkelord for å nå ut med evangeliet til alle folkegrupper. Ikke med fordømmelse og pekefingrer. For noen er svake og noen er sterke, vi er bare mennesker. Gud gjør ikke forskjell på menneskene, for vi er alle høyt elsket. Men det er forskjell på ufrelste og frelste. når det gjelder å forkynne evangeliet på. vi trenger kraftigere lut til for å vekke de sovende frelste, mens vi trenger Kjærlighets evangeliet for å nå ut til ufrelste sjeler. Vi er få arbeidere, for høsten har aldri vært større. så la oss være saltet og lyset. for alle mennesker. vise den sanne og den ene veien til frelse Jesus kristus. Kristi lære er den sannhet vi må vitne om, Det er kun igjennom sannheten vi blir satt fri. Når sønnen får satt dere fri, så er man virkelig fri. for når man blir en ny skapning så begynner man å leve i ånden, og da er det ingen fordømmelse i Kristus.  og lever vi i frihet så er frimodigheten størrre i våre liv og med større frimodighet så når vi flere mennesker med vårt budskap, ingen ting som binder oss når vi lever i frihetens blod.

 

 

Gud velsigne deg Arnfinn et fint innlegg.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Bra skrevet,

Publisert rundt 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

Kom som du er til Jesus, og

Clementsen!  Du har tydeligvis hatt godt av timene i kommunestyret for KRF!

Jesus omfattet alle budene i 2 nye, "Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv!"  Vi hedningkristne har aldri vært underlagt loven i det gamle testamentet, og vi er ikke det nå heller! Fra Adams tid og til Moses var heller ikke jødene underlagt loven, har du tenkt på det?

Så la oss leve i nåden, og være glad for at vi lever i denne tiden.  Før i tiden med all sin fordømmelse er ingen kristen verdig, nåde-evangeliet skal få stå på egne ben, det er det eneste som frelser.

Så kan jeg gjøre de gode gjerningene som er bestemt for meg, det er det hele... Åndens frukt er blant annet, Kjærlighet! Vi leser det i Galaterne 5. Men la oss heller ikke skjule hva skriften sier vi skal gjøre, for, som Jesus sa,"Skriften kan ikke settes ut av kraft!" Omvendelse, tro, dåp i vann og dåp i Den Helllige Ånd må til, dersom vi skal ha de rette krefter til og gjøre Jesus vilje og befaling. Og noe av det siste Jesus gjorde var og vaske disiplenes føtter, som et eksempel til etterfølgelse.  

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ja, vi skulle vært som Martine Svennerud..

Publisert rundt 9 år siden

alle sammen. Og NOEN er det heldigvis - og noen av oss prøver å være både milde og greie - og jeg tror etterhvert som vi tenker dypt - så kan vi både komme til klarhet og besinnelse. Jeg tror iallefall de fleste med god vilje PRØVER så godt de kan. Men man skal ikke forlange for mye av mennesket heller - husk vi er bare mennesker..... Jeg er med i en ungdomsforening (selvom jeg er over seksti) og da tenkte jeg over dette en gang vi satt i salen og folk kom inn etterhvert - da tenkte jeg på dette ordet inkludering - så da neste person kom inn av døra - så vinket jeg med hånda over hodet og ropte hei - og jammen smilte ikke ansiktet. Etter det vinker jeg alltid med handa - men det er kanskje fordi jeg kjenner de fleste der. Dette er også situasjons-tilpasset.

Tror vi blir modigere etterhvert. Eller kanskje fordi noen av oss er blitt ydmyket så mange ganger. Selv var jeg ikke akkurat noe skole-lys og fikk gjennom skole og arbeid både tilrettevisninger og streng beskjed - men jeg lærte av det, selvom det smertet noen ganger - men jeg tror ikke jeg hadde vondt av det - sett i ettertid. Det skal dype tanker til for å forme et hjerte - og når det er formet riktig - så er det godt å ha det - og det gir mange gleder også det å inkludere andre.

Kommentar #4

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

. vi trenger kraftigere lut til for å vekke de sovende frelste

Nei lut hjelper ikke, bare Jesu kjærlighet ! man slutter ikke å trenge kjærligheten om man lever lenge med Jesus.

Lut vekker ingen sovende kristen, men størst av alt er kjærligheten den kan den vil.Den største av dem alle. Tro håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten!

Luten må du nok legge vekk rune!

Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror på å tenke inkluderende.

Takk tusen takk kjempeflott innlegg Arnfinn T. Clementsen!

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Nei lut hjelper ikke, bare Jesu kjærlighet ! man slutter ikke å trenge kjærligheten om man lever lenge med Jesus.

Lut vekker ingen sovende kristen, men størst av alt er kjærligheten den kan den vil.Den største av dem alle. Tro håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten!

Luten må du nok legge vekk rune!

Hei Turid

 

 

Lut betydningen av lut,Lut et hverdagslig navn på alkaliske, det vil si basiske stoffer. Et mye brukt alkalisk kjemikalium er kaustisk soda, så det vil si at dette er et stoff som brukes til mange gode ting, i mat er det et velbrukt stoff, så det å bruke lut inkludere også kjærlighet, så lut trenger ikke å bety formaning og strenget, nei det betyr også mat til frelste sjeler, som trenger en oppfriskning i ordet. om et ord høres strengt ut så trenger det ikke være det, man formaner og irettesetter også i kjærlighet Turid. Ser vi en bror eller søster som lever i synden, så skal vi ikke stå og se på,for da er det ikke kjærlightet. så det er mange brødre og søstre som lever i synd i dag.Derfor trenger man luten til å røske litt i hjertet til de sovende. enkelt og greit ingen ting annet enn det, ikke alt det jeg sier er negativt.

 

 

 

Ha en velsignet dag Turid

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

.Derfor trenger man luten til å røske litt i hjertet til de sovende. enkelt og greit ingen ting annet enn det, ikke alt det jeg sier er negativt.

Nei lut er ikke bra! men du kan jo vitne om du har lut vekkt noen som sover.Hva sa de da du kom med lutfisken din? Gleder meg til å høre dine dagelige nye historeier om hvem som i dag ble vekkt av luten din rune! Gleder meg såååå

Lutfisken din !

jeg går ut i fra da at om du tror på luten at det daglig skjer store mirakler blant sovende kristne som du omgås da. Kan ikke du begynne med daglig lut andakt og fortelle om dagens oppvekkeing med lut.

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er glad jeg ikke sitter i den komiteen som avgjør hvem som er kristne eller ikke.

Den komiteen som avgjør hvem som kommer hjem til himmelen og Gud fader sitter heldigvis ikke jeg i heller! rune derimot sitter vist i den komiteen mener nå han selv etter sine utsagn. heldivis så ser Gud til hjertet til folk.og står alena med den avgjøreslen, det blir gud fader sin oppgave.

Det var et godt og meget godt innleg du kom med Arnfinn! Og sannelig har du så rett i mye av det du skriver her.

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Betingelsesløs inkludering?

Publisert rundt 9 år siden

På en trå for en tid siden, fikk jeg ingen kommentar til følgende: "Det jeg ikke kan respektere og anerkjenne hos mine medmennesker, er brudd på lover, bestemmelser og menneskerettigheter, samt handlinger som skader andre. Ellers ser jeg på alle, uansett livssyn, for i utgangspunktet å være minst like gode og verdifulle - uten behov for forandring - som meg selv. Og jeg finner det i blant berikende, på forskjellige måter, å omgås dem, og å lytte til helt andre livssyn. Kan en kristen (og muslim) si det samme om en totalt gudløs person som meg? Kan de se det slik at jeg absolutt ikke trenger noen omvendelse for å bli like mye verdsatt som dem - også i den store sammenheng?"

Trådstarter presiserer her innledningsvis: "Guds kjærlighet inkluderer alle", og avslutningsvis: "Kom som du er til Jesus, og  bli som oss!" (uthevet her av meg )
Jeg tviler ikke et øyeblikk på hans gode meninger. Men jeg har ofte, fra mitt ståsted og min forståelse, spurt meg: Hvordan kan reflekterte mennesker, om aldri så religiøse og troende, unngå å se paradoksene, og selvmotsigelsene: Alle? - også de som ikke på noe sett og vis er i stand til å tro, og bli som de troende?
Når man ikke tror at Bibelen er noe annet enn menneskeverk, så er selvfølgelig ikke denne forkynnelsen i og for seg noe problem. Men man kan ikke unngå å fundere over andres måte å tenke omkring Bibelens innhold på. Jeg konfronterer ikke til vanlig kristne med slike spørsmål. Men her på dette forum, og når trådstarter med sin bakgrunn, står fram og proklamerer inkludering og betingelsesløs(?) kjærlighet fra en bibelsk Gud, så tillater jeg meg å spørre forsiktig. Jeg har tillit til at trådstarter, som en seriøs og reflektert  kristen, forstår hva jeg snakker om. Det hadde vært hyggelig med hans kommentar, uten avsporing fra andre.
.
Mvh Robin Tande.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere