Kjersti Aspheim

Miljøaktivist
66

Hvorfor læren om helvete både er gal og umoralsk

Helvete finnes ikke annet enn i stakkars menneskers fantasi, skinnhelliges fantasi, og i ondskapsfulle menneskers manipulering. Hvorfor er en slik illusjon så farlig? Hvorfor ikke la folk ha sin tro i fred?

Publisert: 18. jan 2012

Det er mange grunner til at helvete er et viktig tema for kristne. Helvete er en illusjon som trenger lys og luft. I kjærlighetens lys og debattens frisk luft kan både spøkelser, busetroll og djevler bli adsillig mer håndterlig. Til å med helvetes flammer kan dø ut.

Helvete er en farlig illusjon fordi

1) Redselen for helvete kan få folk til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort. I en manipulativs leders hender er helvete det perfekte redskap.

2) Lidelsen helt vanlige folk kan sendes gjennom i redselen for helvetes straff for sine synder grenser til det utilgivelige. Angsten kan være ødeleggende. Jeg syns det er utrolig trist å vite at det finnes mennesker som tilbringer de siste årene av sitt liv til å tenke på alt det gale de har gjort som vil gjøre at de kommer til helvete. For det er jo ikke nok å tro, det er jo så mye annet man må klare også...

3) Helvetestroen skygger for budskapet om kjærlighet, hvem kan tro på at Gud er kjærlighet om Gud sender store deler av jordas befolkning til tortur og evig pine?

Gjør ikke Gud mindre ved å fremstille Gud som en hevngjerrig gammel mann som bare aksepterer total lydighet!

 Helvetestroende burde ikke få ha sin tro i fred fordi de blir lykkeligere mennesker som er i stand til å blomstre om de slipper å slepe på slik elendighet for seg og sine.

2 liker  
Kommentar #53

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dette er vel religion sitt kjenneteikn

Publisert over 9 år siden

All religion er tufta på "smoke and mirrors", også det du presterer her. Dei kjeldene du oppgir gjengir ikkje eksakte historiske fakta men forteljingar som avspeglar forfattarens oppfattning av dei forteljingane han har fått særvert.

Mange med tittelen "historikarar" som til dømes Snorre, har ikkje som mål å skilje fakta frå eventyr. Tvert i mot.

Snorre og forfattarane av Bibelen har det til felles at eventyrforteljing har fyrsteprioritet.

Kommentar #54

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Takk for masse god informasjon..

Publisert over 9 år siden

Men uansett må vi hele tiden ha i bakhode at en fjær fort kan bli til fem høns.  Også i denne historien.   Og de fleste bøkene det her vises til er skrevet etter år 70.  I år 70 ble meste delen av jødene jaget ut av Israel og levde alle steder i området.   Behovet for å dokumentere og minnes det som skjedde i løfteslandetlandet var stort og dokumentasjonen ble nok ufullkommen og glorifisert av alle parter.

Et tankekort i dette fikk vi vel også ifra den Gnostiske verden.   Deres betyding av å være I kristus ble uttrykt på.  Den enkelte var da "En Kristus".   På den måten var det alltid en kristus som gjorde underne -- og fjøren kunne fort bli til fem høns.

Men inn i hele dette bilde med romere, jøder, jøder som trodde mesias var kommet igjennom Jesus og stått opp igjen, andre religioner og culter. 

Hvor finnes himmel og helvete ?

Ser vi på denne tides Gudeverden var den en moneteistisk Gudeverden med bare en Gud i jødedommen;  JHVH.     Jesus forteller om noe skærsildlignende  afterlife.. Muligen inspirert fra  Mitraismen som hadde skjærsild tanke før kristendommen adopterte den etter en tid.

Skjærsilden ble stengt for Normenn for ca 500 år siden, men vi har beholdt Dantes helvete og en himmel med plass for resten. Nå er vi inne i en prosess hvor Dantes helvet blir mer likt det helvete som Enok skriver om i sin bok nr 2 - som en avdeling i himmelen ( nordre del av tredje himmel).  Men er det dit vil vil ?

Kommentar #57

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hva med alternativene ?

Publisert over 9 år siden

Så skjersilden er avskaffet

Dette er egentlig en tråd om alternativen til en ny himmel og en ny jord. Hva er det ?

Er det Dantes helvetet eller det store intet ?

Kommentar #58

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Å ta Jesus litt mer bokstavlig

Publisert over 9 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Dette er egentlig en tråd om alternativen til en ny himmel og en ny jord. Hva er det ?

En ny himmel og ny jord...

Om man legger fra seg den gamle ideen og at himmelen er et sted med harpespillende engler, en ide skap av folk som trodde jorda var flat er man i stand til å se litt mer åndelig på det. Gud viste selvfølgelig at jorda ikke var flat for 2000 år siden, Gud har tross alt skapt hele greia. Så når Jesus snakker om "en ny himmel og en ny jord" snakket han om å gjenskape den jorda vi har.

Helvete skaper vi selv, vi mennesker kan velge å skape jorda, som i utgangspunktet var et paradis, til et helvete av rennende ild, evig lidelse og alt annet som hører med. Atomkrig, generell egoisme og ignorering av global oppvarming uavhengig om den er menneskeskapt eller ikke. Vi er i stand til og lage et helvete på jord og vi er i god gang.

Å velge å gå i Jesus fotspor, å gå den rette vei handler om å være villig til å sloss for de rette tinga, elske, gi omsorg, velge det gode hver eneste dag. Med hjelp av Gud er vi sammen i stand til å skape jorda om til det paradiset Gud ønsker for oss, men vi må velge det selv!!!

Kommentar #59

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Extrem opppussing..

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om man legger fra seg den gamle ideen og at himmelen er et sted med harpespillende engler, en ide skap av folk som trodde jorda var flat er man i stand til å se litt mer åndelig på det

Alle tider og sivilisasjoner har sine varianter av himmel og helvete.

Navn og utforming varierer med samtidens fysiske miljø og filosofi.

Harper er ikke lengre så populære som de en gang var og djevelens fork har utvilket seg til litt mer sofistikerte vertøy i takt med den oppfatting og erfaring vi har.

Konseptet med at dette livet er en forberedelse på det neste er urgammelt og vi finner det igjen i mange kulturere og religioner. 

Du nevner at jorden var flat - den var den ca 1000 år - fra ca 300 og frem til 1300.  Man har funnet beregner på jordens omkrets fra lenge før Jesus var født, men slik kunnskap forsvant sammen med andre "kjetterske" tanker når kristendommen skulle bli statskirke i Rom.

Men en oppussing av himmel og helvete konseptet er vel på tide. Vi burde vel lage et konsept som er litt mer politisk korrekt som passer med vår merkelige lovanvendelse.

Kommentar #60

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Og om det er riktig eller galt vil tiden vise...

Publisert over 9 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Konseptet med at dette livet er en forberedelse på det neste er urgammelt og vi finner det igjen i mange kulturere og religioner.

Selv tror jeg på en eksistens etter døden. Dog ikke i på den bibelske varianten. Døden er en illusjon, den er en transformasjon så og si.

Jeg tror ikke hva du tror i dette livet har noen påvirkning på hva som skjer, men jeg tro du tar med deg det du har lært, den kjærlighetsevnen du har klart å utvikle deg.

Kommentar #61

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Troshandlinger ?

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke hva du tror i dette livet har noen påvirkning på hva som skjer, men jeg tro du tar med deg det du har lært, den kjærlighetsevnen du har klart å utvikle deg.

Kristendommens konsept er kjerlighet - og hva du får til med det for andre.

Det er stor kraft i troen og kjerligheten.  Gi kjerlighet til andre kan forandre den du gir det til og deg selv. Du stoler på ditt hjerte.  En ren kjerlighet til andre mennekser kan gjøre store ting. 

Historien om Jesus forteller oss masse eksempler på det.   Til slutt i Markus evangeliet viser Markus oss en eksamensoppgave på vår kjerlighet.  Den begynner med"Og disse tegn skal følge dem som tror....".

I kjærlighet til andre mennesker må vi stole på oss selv og kjerligheten å hjelpe andre. Bruke Guds kjerlighet gjennom oss selv og gi det til andre.   Det er den store oppgaven til alle. 

Flere steder i bibelen er det oppskrifter på troshandlinger - hvor vi handler og "Gud" hjelper til.  De som har prøvd dette merker det skjer.   Når de kristne snakker om den hellige ånd - er det kjerlighetens kraft man snakker om.  Gjennom kjerlighet kan ufattelige ting skje.  Mange av oss har lært dette - åpne dører for Gud - så kjerlighetens kan gjøre resten.  Noen kaller det nådegaver - gaver - egenskaper osv.  Men alt hander om tro på kjerligheten vi fikk gjennom Kristus og at vi kan formidle den vidre til andre.

Kunsten er å lese Bibelen med fokus på kjerlighets kraft.  Finne oppskrifter / eksempler på hvordan man kan gi kjerlighet.  Da vil du leve et godt liv - et liv du kan minnes i neste runde.  Etter oss er bare minnene igjen - de bør kun være hvordan vi gav kjerlighet til andre.

Kommentar #63

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Uffda.

Publisert over 9 år siden

Må ut å trøste Midgaardsormen, hvis ikke dør alle mytene i finnes i folkesjelen.  Du vet utenfor det gode selskap i den kristen høyborg finnes forsatt cultene , mythene, sagnene, eventyrene  og fortellingene. De lever vidre selv om de skrivekyndige vet bedre.

Kommentar #64

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg var ekstremt uklar

Publisert over 9 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Det er stor kraft i troen og kjerligheten.

Jeg er  100 % enig i at tro har stor kraft. Poenget mitt som jeg ikke klarte å skrive ordentlig i farta var at jeg ikke tror at man havner i helvete av mangel på tro/tvil.

Troens viktighet for meg ligger i hva man kan gjøre, den gir styrke. Både i dette livet og neste. Jeg tror bare ikke at de ikke-troende og feil-troende straffes med evig tortur.

Kommentar #65

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Uppussing trengs..

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror bare ikke at de ikke-troende og feil-troende straffes med evig tortur.

Vet det er en allmen oppfatting hos mange..

Uten et helvete finnes ikke en himmel.  Uten sorg finnes ikke glede. Balanse mellom det onde og det gode -  denne vektstangen gjennomsyrer de fleste tanker.  

Når du demonterer helvete på denne måten - demonterer du også himmelen.   Dermed mister folk motivasjonen i hele tros-greia.  For hvis det ikke er noe stor forskjell - hvorfor da skal vi høre på politimester Bastian : Være snill og grei og ellers kan man gjøre hva man vil. ( eller den gyldne regel som man finner i de fleste religioner.)

Kommentar #66

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

No vert Hardangerbrua ferdig i 2013 og då er det 15 år til desse 6000 åra er sluttar.

Stadig nye hol  vert skote ut i vårt vanskelege landskap som gjer det lettare å koma seg fram.

http://alef.no/shabbat.htm

I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 - 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
Årene 2000 - 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
Årene 4000 - 6000 ble kalt Y'MOT MASHIACH, Messias' dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket

Kommentar #68

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

No vert Hardangerbrua ferdig i 2013 og då er det 15 år til desse 6000 åra er sluttar.

Jeg legger merke til at du hele tiden i din argumentasjon bruker jødisk argumentasjon og det er forsåvidt greit, men hvorfor teller du årene etter den hedenske julianske kalender da?

Det er en kjent sak at den jødiske kalender har kommet til 5761, har du tatt høyde for dette i all din bastanthet?

Er det hele tatt rom for Jesu utsagn i ditt liv..

matt.24.36  Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

Torstein, om du står over både engler og Jesus, så er du mao en gud selv..og det kan faktisk virke slikt, du har lov å profetere , og endog ta feil..likevel har du rettt.

Du kan oppheve alle paulus brev, og når peters brev  støtter paulus så opphever du det også, ser du ikke at du er havnet i det paulus sier her?

1.kor.8.1 Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp.  2 Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde.


Kommentar #69

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

hvorfor teller du årene etter den hedenske julianske kalender da?

Eg lever i Norge og må sjølvsagt gjera meg forstått med å seia at no er det 2012 .

Les du www.jpost.com så er dei i dag komne til.

Sun, Jan 22, 2012 27 Tevet, 5772

etter ADAM og EVA.

Grunnen til at dei ikkje er kome nærare dei 6000 åra er fordi dei har kutta ut mange år.

Artikkelen om det les du her.

http://alef.no/naar_var_skapelsen.htm

"Det er helt tydelig at, av en eller annen grunn fjernet de gamle rabbiene ca 243 år fra den rekkefølgen som Bibelen gir oss. Hvorfor gjorde de så det? De var jo ikke menn som kunne ha oversett noe. Hadde de noen skjulte motiver?"

Utrrykket til Yeshua "ingen kjenner dagen og timen" vert heilt malplaasert om ein ikkje kjenner til kva Yeshua siktar til.

Denne dagen som berre Gud openberra var "Yom Teruah" varslingsdagen. Denne dagen  måtte alle vaka og fylgja med på kortid den fall.

Når nymånen viste seg over Jerusalem vart tidspunktet for Yom Kippur 10/7 openberra.

No har dei fleste kristne diverre fjerna seg frå dei hebraiske røtene som Yeshua var ein del av.

http://www.youtube.com/watch?v=M83qUqhAwQ4

Diverre er dei fleste tilfreds med ikkje å forstå .

 


 

Kommentar #70

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

No har dei fleste kristne diverre fjerna seg frå dei hebraiske røtene som Yeshua var ein del av.

akkurat det utsagn er jeg enig i..

uansett, er det også slikt..

1.tess.5.1 Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.

selv om du har opphevet Paulus brev så er de absolutt en realitet i mitt kristenliv..og han sier ikke noe annet enn Jesus

matt.24.42  Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Nå er det en fare det du forbereder, dvs at heller forutser antikrists komme..Og hans komme  er også nært forestående, og tallene du fremfører virker å stemme med det new age sier om sin messias (maytreya)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere