Shoaib Sultan

55

Mangel på religionsfrihet skaper hykleri

Et menneske kan ikke tvinges til å tro.

Publisert: 10. jan 2012

Mohamed Abdishazan løfter opp en meget viktig problemstilling (Vårt Land 09.01.)  vedrørende retten til å skifte tro. Vårt Land har også hatt flere artikler som har løftet dette frem, som innlegget fra Hanan i Galilea (Vårt Land 02.01.). Problemstillingen handler i korte trekk om muligheten muslimer har til å gå fra troen. Dette kan enkelte steder medføre straffereaksjoner, endog dødsstraff.

Jeg stiller meg i så måte helt bak felleserklæringen fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke om retten til å skifte tro. For meg har denne saken to ulike perspektiver, viktig på hver sin måte. Det ene handler om retten den enkelte har til å skifte tro, dette diskuterer Abdishazan grundig og godt. Men religiøst sett er det for meg minst like viktig hva et slikt forbud gjør med de som er innenfor, de som fortsatt tror. Hva slags samfunn skaper vi da?

Ikke tvang til tro. Et menneske kan ikke tvinges til å tro, for meg er denne enkle sannheten enkelt og tydelig definert i muslimenes hellige bok, Koranen: Det er ingen tvang i religionen (2:256). Man kan selvsagt tvinge noen til å si at de tror, men dette blir kun falskt, og gagner hverken de troende muslimene eller de som skremmes fra å si at de ikke lenger tror. Ei heller er det slik at Gud er avhengig av at noen skal tro. Hva oppnår man så ved å straffe noen som ikke lenger har troen i sitt hjerte? Kun en ting, hykleri.

Det er heller ikke slik at dødsstraff for frafall er en forståelse som har vært dominerende i de store muslimske massene gjennom tidene. Ofte må vi også se på hva som legges i begreper. Gjennom tidene har mye av denne diskusjonen egentlig dreid seg om forræderi, og ikke frafall i seg selv. Hvorvidt dette er riktig eller feil er en annen diskusjon, men det blir feil og uærlig når man blander dette sammen med frafall. Nå skal det sies, enkelte tolker selv det å stå frem som eks-muslim som forræderi, en tolkning jeg mener er helt horribel og feil. Med fare for å gjenta meg selv, «det er ingen tvang i religionen», og å tvinge noen til å la være å snakke om og være åpen om sin tro, kan ikke sees på som noe annet enn nettopp «tvang i religionen.»

Forsure. Men samtidig opplever man som muslim at når man er skarpt uenig med en del av de eks-muslimene som Abdishazan løfter frem (Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan og Maryam Namazie) så møtes en ofte med å bli plassert i samme kategori som mennesker som ønsker å ta livet av dem. Dette er grep som kun er med på å forsure og forvanske debatten. Det må være mulig å kritisere en del av standpunktene disse fremmer uten at man tas til inntekt for noe annet. Her er jeg helt enig med Abdishazan.

Med til historien om vold mot folk som har forlatt islam ved et norsk asylmottak hører det også med at en lokal imam har dratt ut og snakket med folk og tatt avstand fra voldsbruken. Her er jeg enig med Abdishazan i hans krav om at det er en uttalelse som strekker seg ut til at man gjør dette i praksis.

En ting som er av interesse er at muslimske fanatikere og folk som hater islam ofte har en islamforståelse som ligner på hverandre. Den deles altså ikke av den store majoriteten av muslimer.

Kommentar #101

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Men når alt kommer til alt så handler dette om noe så enkelt som følgende: Det er mennesket og samfunnet som skal leve med religionen og ikke motsatt. Da må bare religionen tilpasses mennesket og samfunnt. Men dette er også ansett for å være å tråkke over grensen.

Da må jo det enkle svaret bli at Koran umulig kan være Guds evige og uforanderlig bok, og at enhver muslim må innse at denne boken er skrevet av mennesker og ikke mer "hellig" enn noen annen bok. 

Kommentar #102

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Hadde alle muslimer vært som deg Mohamed, da hadde alt sett lysere ut.

Publisert over 9 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Hvis man kan arrangere demonstrasjoner mot karikaturtegnere, så kan man i alle fall ta steget til å respektere noe så essensielt og viktig som menneskerettighetene. Det er ingen grunn til

Du får ingen innrømmelser fra islamister, og dem er det mange av! Men du får tilgivelse for skrivefeilen og det er vel den eneste reaksjonen du kan forvente på det siste debattinnlegget ditt.

Kommentar #103

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Da må jo det enkle svaret bli at Koran umulig kan være Guds evige og uforanderlig bok, og at enhver muslim må innse at denne boken er skrevet av mennesker og ikke mer "hellig" enn noen annen bok.

Omtrent som Bibelen, med andre ord ;-)

Kommentar #104

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Omtrent som Bibelen, med andre ord ;-)

Gjerne det, forskjellen er at kristendommens teologer anerkjenner mennesket individuelle ståsted til bibelen. Man krever  ikke at "ikketroende" skal forholde seg til bibelen. 

Dersom en muslimsk teolog får se at jeg legger bibelen over koran eller legger Koran på gulvet som dørmatte, risikere jeg represalier, til tross for at jeg ikke er muslim. 

Jeg anser at det er en vesensforskjell. 

Kommentar #105

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Gjerne det, forskjellen er at kristendommens teologer anerkjenner mennesket individuelle ståsted til bibelen. Man krever

Det har du rett i, men det har ikke alltid vært slik. 

(Sitatfunksjonen sviktet.  Meningen var å sitere hele kommentaren din.)

Kommentar #106

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Den kristne Gud er ikke Allah

Publisert over 9 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Dette vil si at Koranen er Guds ufeilbarige og evige ord.

Mener du Allah eller den treenige Gud hvor Jesus er sann Gud og sant menneske. Hadde vært litt greit om du kunne skille på dette.

Kommentar #107

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Mener du Allah eller den treenige Gud hvor Jesus er sann Gud og sant menneske. Hadde vært litt greit om du kunne skille på dette.

Du har jo ikke forstått kommentaren hans, Bye-Pedersen.  Han skriver om islam.

Kommentar #108

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Europeiske islam er også hykleri.

Publisert over 9 år siden

At islam har ei vond side, holdes bevisst unna når islamtilhengere proklamerer islam i Europa. Og hva er hensikten med det?  Selvfølgelig har det en hensikt, og det er at de lettere skal få inngang i vår verdensdel med sin islamske religion.

Jeg forstår det veldig godt – at de fører denne linja. Og jeg forstår de som mennesker. De positive sider ved det miljøet en sjøl har vokst opp i, vil en gjerne leve i – og bringe videre. Men den store feilen her er at en mer eller mindre bevisst unngår islams negative sider – og det er det mange av.

Og når en lykkes med å skape et islamsk miljø – helst i parallellsamfunn i vår verdensdel – så er det nærmest alltid noen som der utvikler radikale holdninger som de lever etter, vanligvis er det ungdom. Og her i deres radikale miljø er det ofte dessverre kort vei fra tanke til handling for enkelte.

Og hvilke tanker er det jeg her tenker på – og som en finner i Koranen. Det er ord om undertrykkelse, og om – det som vi kaller for vold, og om drap m.m. Det er helt vesentlig at det opplyses om slikt når religionen presenteres. Men det unngår de som forkynner islam for europeerne. - Og Mellomkirkelig Råd, og representanter for den norske kirke, sover temmelig bevisst her. Og de som styrer i de fleste av våre europeiske samfunn, vil aller helst ikke vite om slikt.  Hvor langt er vi egentlig kommet fra opplysningssamfunnet ? 

Kommentar #109

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Du har jo ikke forstått kommentaren hans, Bye-Pedersen.

Ja og da taler Koranen om Allah.

Kommentar #110

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

At islam har ei vond side, holdes bevisst unna når islamtilhengere proklamerer islam i Europa.

Derfor skiller muslimer ikke mellom Allah og den kristne Gud. Dette er en bevisst handling for å sause dette til for at den jevne mann skal tro at Koranen og Bibelen taler om den samme Gud. Dette er vranglære og fremføres for å ta Guds ord for Allahs ord. Dette blir feil og muslimer vet at dette er feil. Likevel skriver de dette for å villede den jevne mann.

Kommentar #111

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Derfor skiller muslimer ikke mellom Allah og den kristne Gud. Dette er en bevisst handling for å sause dette til for at den jevne mann skal tro at Koranen og Bibelen taler om den samme Gud. Dette er vranglære og

Mener du altså at Mohamed Abdishazan bevisst prøver å "villede den jevne mann"?

Kommentar #112

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Derfor skiller muslimer ikke mellom Allah og den kristne Gud.

Dette er bare betinget riktig. Man kan godt si at en muslim i en samtale med deg vil akseptere at det er den samme Gud, men dersom du går i dybden vil du se at det er snakke om er fullstendig annet bilde av Gud, og i det øyeblikk du forteller at Jesus er Gud og hans sønn på jorden, vil en muslim si at Allah er en og at han ikke kan avle. 

For dem er det blasfemi og si at Jesus er guds sønn. 

Ellers er forståelsen av Gud svært forkjelling innen de tre  store monoteistiske religionene. Men dersom jeg skal våge meg i å gå i dyben på det, vil det kreve et et eget innlegg. 

Men en avgjørende forskjell i Islam, er deres totalt fatalistiske religions og gudsbilde som kan sammenfattes i følgende 5 setninger. 

- Allah er vår hersker (og da mener man uansett handlinger) 

- profeten er vår leder. 

- Koran er vår grunnlov

- den hellige krig (jihad) er vår plikt

- døden på Allahs vei er vårt høyeste begjær

Det er når man leser slike teser i 2012 at man forstår at noe har stanset fullstendig opp når det gjelder muslimske samfunn? 

Hva er galt med Islam er et høyest relevant spørsmål, men Imamer og Mullaer har stor makt, og gir den ikke fra seg frivillig. 

Kommentar #113

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.


Forresten, har du forsvunnet fullstendig fra fjesboka?

Midlertidig forsvunnet. :)

Kommentar #114

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Tro på hva du vil!

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Derfor skiller muslimer ikke mellom Allah og den kristne Gud. Dette er en bevisst handling for å sause dette til for at den jevne mann skal tro at Koranen og Bibelen taler om den samme Gud. Dette er vranglære og

Igjen så avsporer du. Jeg bryr meg ikke hva du tror på. Allah, Jesus Kristus eller Krishna for den saks skyld. Det viktigste er ikke hva du tror, men hva du gjør med denne troen. Det er dette denne tråden handler om. Islam og religionsfriheten

Kommentar #115

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Mener du altså at Mohamed Abdishazan bevisst prøver å "villede den jevne mann"?

Å tro at vedkommende ikke vet forskjell på Allah og den kristne Gud er vanskelig å tenke seg. Jeg tror du skal spørre ham direkte.

Kommentar #116

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Slik arbeider islam i alle vertsland!

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Og når en lykkes med å skape et islamsk miljø – helst i parallellsamfunn i vår verdensdel – så er det nærmest alltid noen som der utvikler radikale holdninger som de lever etter, vanligvis er det ungdom.

Slike mennesker inviterer nederlandske muslimer til å besøke moskeen sin:

Labour Party MP Ahmed Marcouch wants to bar imam Mohamed al-Maghraoui from entering the Netherlands.

Kommentar #117

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er ingen avsporing å peke på uklarheter.

Kanskje du bør skille mellom Allah og Gud slik at slike uklarheter ikke kommer opp?

Jeg vil tro Koranen taler om Allah. Enig?

Kommentar #118

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Islam har aldri tenkt å la seg integrere!

Publisert over 9 år siden

NRK nyheter:

Shariadomstoler i Storbritannia dømmer britiske muslimer

I Storbritannia dømmer shariadomstoler britiske muslimer. De fungerer side om side med vanlige domstoler - og med velsignelse fra myndighetene.

Publisert 25.09.2011 19:02. Oppdatert 25.09.2011 23:17.

Ingen vet hvor mange shariadomstoler som eksisterer i Storbritannia, men beregninger viser at det er minst 85. Trolig er dette toppen av et isfjell, og både kritikere og involverte mener tallet er i økning.

Det britiske jødiske samfunnet har i over 100 år hatt sine Beth Din-domstoler, under beskyttelse av det britiske lovverket. De siste årene har britiske muslimer fått sin parallelle ordning.

Shariadomstolene finnes i byer som London, Birmingham, Bradford, Manchester og Nuneaton blant andre. Noen er religøse og rettslige godkjente organer, andre opererer på privat eller lokal basis.

Anjem Choudary ønsker seg shariadomstoler over hele Storbritannia.

Foto: Lefteris Pitarakis/Ap Shariakontrollert område

Ett av stedene med shariadomstoler, er bydelen Tower Hamlets i London. Bydelen har en minoritetsbefolkning på rundt 50 prosent, hvor den største gruppen ikke-hvite briter har sin opprinnelse fra Bangladesh.

Tower Hamlets har kommet i søkelyset fordi den islamske gruppen Muslims Against Crusades tidligere i høst erklærte deler av bydelen for såkalte «shariakontrollerte områder». Les mer

Gruppen hengte opp løpesedler og plakater hvor det stod «at man nå entrer en shariakontrollert sone» hvor islamske regler gjaldt, med forbudsskilt mot alkohol, narkotika, tobakk, pengespill, pornografi, musikk og konserter, høye hæler og usømmelig påkledning.Kommentar #119

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Feil fokus

Publisert over 9 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du skal spørre ham direkte.

Mohamed Abdishazan er en deltaker her i tråden, men det virker som om du ikke har sett at han, som muslim,  tar et kraftig oppgjør med problematiske sider ved islam - noe han for en stund siden også gjorde i et eget innlegg: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread229028/

Du har feil fokus, Bye-Pedersen.

Kommentar #120

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Du har feil fokus, Bye-Pedersen.

Vi skal ha fokus på alle sider av det en sier/skriver, også uklarheter som kan misforståes. En er nødt til å ha strenge regler på det som kan feiltolkes og misforståes og som kan  avstedkomme feilinformasjon.

Kommentar #121

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Han har og blitt anklaget (også av muslimer, men også andre) for en kristen apologetisk agenda.

Jeg trodde han ikke hadde religiøs motivasjon/interesse. 

Men jeg vil mene det er mange andre som sier det samme: Qur'an ble opprinnelig skrevet på arameisk. Og der har vi én feil. Guds språk er arameisk. Hvis man skal følge den logikk. 

Dette er jo ikke nytt. Alle vet det. So join us the rest.

Kommentar #122

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Grenenes språk.

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men jeg vil mene det er mange andre som sier det samme: Qur'an ble opprinnelig skrevet på arameisk. Og der har vi én feil. Guds språk er arameisk.

At Quran ble skrevet på arameisk er en interessant opplysning, ting klikker liksom på plass, stemmer med tiden og innsikten da den ble forfattet.

Arameisk kalles for «Grenenes språk».

Skaperen er roten og skapningen grenene, for at skapningen skal oppfatte funksjonell informasjon fra Skaperen -som er den tilstanden forfattere av hellige bøker oppnådde- ble arameisk brukt, et menneskelig språk på vårt lave plan som inneholder info. om den øvre spirituelle virkeligheten, språket opplyser, korrigerer og løfter studenten opp på Skaperens plan -der vi alle er ett og i harmoni.

Hebraisk er “lysets språk” og arameisk er “mottakerens språk”, lyset stråler ut og gir mottakeren evne til utvikling.

Hebraisk er verdens eneste språk som har stått uforandret i 5000 år, det som er skrevet kan ikke endres før det er oppfylt, lyset har gjort sin jobb.
Zohar (200 evt), oppfølgeren til Toraen, er også skrevet på arameisk, og er den boken som har størst virkning i å korrigere mennesket fram til perfeksjon, noe som er et nødvendig ledd i vår evolusjon.

Ingen slike bøker omtaler fysisk verden, kun menneskets indre og de strider som må utkjempes når vi skal fornekte oss selv og bli sanne mennesker. Den som drar dette ned på et verdslig plan, bruker bøkene i maktutøvelse og til å rettferdiggjøre undertrykkelse og skade av andre eller som bevis på en guds voldelige tendenser har ikke forstått og kjenner heller ikke til den usynlige virkeligheten som er vår skaper. 

"Elsk din neste som deg selv" (metoden for korreksjon),er den generelle regelen i Torah og Zohar, og det er ingen tvil om at den hellige Quran også er en konsekvens av de samme naturlovene (Skaperen) som Toraen snakker om. Om den forstås og derav fungerer like effektivt må dens etterfølgere bevitne, hittil er det vel uavgjort mellom kristne og muslimer når det gjelder antall liter blod ofret på de respektive altere.

Kommentar #123

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Her er et link til en bok skrevet av professor i arameiske språk, Gabriel M. Sawma: http://www.amazon.com/Quran-Misinterpreted-Mistranslated-Misread-Language/dp/0977860698 

Enkelte tror vi her står overfor enestående forskning med stor gjennombruddskraft.

Kommentar #124

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Fint innlegg Shoaib. Det er viktig at alle står opp mot dem som vil innskrenke tros- og ytringsfrihet. Som du er inne på så er det samtidig viktig å ikke plassere muslimer i to fastlåste båser, men godta at "fromme" muslimer ikke trenger å være voldelige selv om de vil framholde en konservativ religionsutøvelse.

Kommentar #125

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Arabisk er nok språket

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at flere her mener at det at man finner en person som påstår at Koranen ble skrevet på arameisk plutselig blir til et faktum. Det stemmer altså ikke. Det er merkelig med folk som finner en teori de liker, så går ut for å finne fakta som passer inn. 

Jeg har tidligere vist til at man har før islamske arabiske dikt skrevet på arabisk. Det skulle motbevise at arabisk ikke eksisterte som språk før dette. Men i tillegg har vi altså "Uthmans quran", eller 2 av dem. En i Istanbul og en i Tashkent. Språket skrevet i disse er uten tvil arabisk. Ikke at fakta har noe å si for endel av de mer overbeviste. 

Kommentar #126

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Spørsmål om lovgivning

Publisert over 9 år siden

Det var flere spørsmål om sjaria, skille mellom stat og religion, og en rekke andre ting i tråden her som vel egentlig skulle dreie seg om trosfrihet. Jeg begynte på et svar, men fant ut at det etterhvert passet bedre som et eget innlegg. Det kan da leses her: 

Paven, filosofen of sjaria

Kommentar #127

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Det er merkelig med folk som finner en teori de liker, så går ut for å finne fakta som passer inn.

Det forholder seg nok ganske annerledes. Slik: det finnes mengder av litteratur som påstår Qur'ans arabiske opphavelighet. Nær sagt alle tekster om emnet er i konsensus.

Så kommer det frem ny forskning som prøver seg med en annen vinkling, en ny vinkling.

I vitenskapen finnes det et ideal om falsifiserbarhet. Man skal aktivt forsøke og overprøve etablerte hypoteser. Jeg kan ikke se, derfor, at særlig mange muslimer har anammet en slik metodisk anfallsvinkel. Man har derimot fastholdt og insistert på de tekster og den forskning som allerede er forenlig med deres grynnhypotese. Slik sett blokkeres ny kunnskap på området. Og anklagen mot meg reverseres.

Men fremtiden vil helt sikkert bringe nytt lys på disse forhold. Og det kunne jo tenkes at den arameiske Qur'an-hypotesen har noe for seg. Den eneste fornuftige holdning er uansett en åpen holdning. Man får vel bare avvente fremtidig forskning?

I betraktning av at arameisk var områdets lingua franca på den tiden, er det jo nettopp ikke en særlig uhyrlig påstand? Påstanden er også at med arameisk språknøkkel vil mange passasjer få bedre mening.

Selv har jeg en åpen holdning til disse spørsmålene. For meg kan Qur'an gjerne opprinnelig ha vært skrevet på arabisk. Men jeg synes altså den arameiske hypotesen er interessant.

Kommentar #128

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Tre, grener og blad

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Skaperen er roten og skapningen grenene, for at skapningen skal oppfatte funksjonell informasjon fra Skaperen -som er den tilstanden forfattere av hellige bøker oppnådde- ble arameisk brukt, et menneskelig språk på vårt lave plan som inneholder info. om den øvre spirituelle virkeligheten, språket opplyser, korrigerer og løfter studenten opp på Skaperens plan -der vi alle er ett og i harmoni.

Dette gir meg en bakgrunn og forståelse for egne tekster, der Baha'u'llah kommer med følgende ord:

 "Dere er alle frukter av det samme tre, blader på én gren". Dette var hans kunngjøring; dette var hans løfte om enheten i den menneskelige verden. ... der Treet er selve symbolet for menneskehetens enhet.

Det ser ut som alt henger sammen på et vis, dersom en bare våger å søke / lytte? Så prinsippet om religionsfrihet, handler faktisk om frihet til å være et blad på den gren en vil. Alle får næringen sin fra rota :-)

mange hilsen mette

Kommentar #129

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Egentlig.

Publisert over 9 år siden

Den oppnådde innsikt innkodet i hellige skrifter gir studenten lys slik at han oppnår samme tilstand som forfatteren, om boken er forfattet av Snorre el. mennesker fra middelhavsområdene er egentlig uvesentlig, dersom teksten virker det den nevner og utvikler mennesket til en som elsker sin neste på like fot, oppnår vi framgang.

Så langt kan jeg ikke se annet enn at religioner, uansett måten de utøves på, i sitt vesen er splittende så lenge de fastholder et skille mellom skaper og skapning.
Religion åpner ikke opp for frihet til å bli skaperen lik, deres respektive guders egenskaper opphøyes og fastholdes uoppnåelig, dèt er mangel på religionsfrihet.
Religion gir ingen frihet til å oppnå det "Boken" underviser om; liv i en høyere tilstand enn det den troende allerede har.
De ulike religioner har et på forhånd uthamret gudebilde og barnet går glipp av detaljert kjennskap og innsikt i egen tilstand og naturens utvikling av denne, gudebilder servers på fat og resultatet, mange kopier av kokkens kunnskap gir ikke frihet men ubevisst fangenskap i et på forhånd tenkt virkelighetssyn.

Å gå inn i en religion, skifte til en annen, gå tilbake til barnetroen el, kaste fra seg troen til fordel for "hva som helst" er aktiviteter i verden og avstedkommer ikke en spirituell utvikling, forandring fryder men gir ikke et høyere liv.

Om Jesus, Muhammed el Odin kom først el sist, var minst el mindre er uansett historie, uinteressant verdslig sandkasse teologi, oppnår ikke vi en større, høyere og i kvantitet sterkere åpenbaring av vårt potensial enn fedrene forblir vi i fedrenes verden, forbannet til å sitte på gjerdet inn til det lovede landet.

Kommentar #130

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

mere om treet og rota

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Så langt kan jeg ikke se annet enn at religioner, uansett måten de utøves på, i sitt vesen er splittende så lenge de fastholder et skille mellom skaper og skapning.

Jeg tror jeg forstår din tanke her. Men jeg opplever at du er svært opptatt av det religiøse individet i konflikt med sin neste? Og i mindre grad ser den helheten vi alle bare er en del av?

Vi er vel enige om, at om det ikke var for profetene, så hadde vi mennesker ikke hatt noe begrep om Gud? 

Religionene som sådann har også vært en kraftig pådriver, som har sørget for vår sivilisasjons utvikling innenfor etiske normer i de ulike samfunn opp gjennom historien?

Da ser jeg de ulike profeter som grener på treet, der vi mennesker grupperer oss som blader i henhold til den kultur og de tekster vi har hentet vår "sjelelige næring" fra.

Utfordringen vi står overfor i dag, er erkjennelsen av at alle grenene, og slik sett alle bladene,  henter sin kraft fra den samme rota? For hvordan kan en gren på treet påstå at en annen gren på det samme treet har en annen kilde eller er en "satans gren"?

Her ligger  min forståelse av begrepet religionsfrihet. Kulturtradisjoner som ikke tilhører "sannheten" , vil nok visne etter hvert når sola skinner på treet og det stadig skytes nye skudd i toppen :-)

med vennlig hilsen mette

Kommentar #131

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Helhet?

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror jeg forstår din tanke her. Men jeg opplever at du er svært opptatt av det religiøse individet i konflikt med sin neste? Og i mindre grad ser den helheten vi alle bare er en del av?

Alle er vi en helhet, men ser det ikke og tror det derfor ikke. Alle er vi "religiøse", vi har oppfatninger ut fra egne sansers mottak av inntrykk, vi tror vi er midpunkt i omstendigheter og er slik i konflikt med vårt egentlige Jeg -og selvsagt vår neste, vi lever falskt fordi vi ikke evner å registrere sannheten.

Religion erstatter kunnskap, oppnåelse, en oppfatning av Skaperen og en forbindelse med ham.
I stedet for å oppnå skaperens tilstand, kvalitet og giveregenskap, lar religion folk tro på noe uten egentlig å oppfatte og oppnå de ting de tror på, uten den 6 sans oppfattes ikke den spirituelle verden og Abraham lære -hvordan motta skaperens egenskap- har blitt til en boklærdom. Jødedom, Kristendom og Islam er flotte og prangende filosofiske byggverk, alt utgått fra jødenes metode for hvordan bli som Gud.

Mennesket, slik vi kjenner det i dag, er styrt av sitt Ønske om nytelse (egoisme), Adam som den første til å oppnå et ønske om å bli skaperen lik, ble det og lærte dette videre slik at den gruppen som fulgte metoden kunne leve i en paradisisk tilstand så lenge de hadde spirituelt gangsyn, de balanserte det vi liker å definere som godt og ondt og levde på et nivå over de to der alt var behagelig og funksjonelt.

Der oppe har ikke mennesker vært på 2000 år, vi har vært adskilt fra vår skaper.

Abraham lærer mennesket å «gå opp»;
Ikke ved å følge jødedommen, el andre tolkninger av samme religion som senere dukket opp, siden ingen ser noe tydelig og folk må bare anta, formene, formode, forutsette og ta ting for gitt blir læren menneskeskapt! Både Kristendom og Islam kom ut fra jødene, jøder som hadde mistet kontakten med virkeligheten, selv om de beskriver seg selv som nye religioner eller nye åpenbaringer, er det tenkte teorier omkring samme sak -hvordan komme opp på et høyere plan.

Men før alt dette begynte, oppfattet jødene den Ene Gjeldende Naturkraften -Skaperen. Dette er hva de beskriver i alle sine hellige bøker, «hvordan utvikle, evolve siste steget opp», komme opp på administrasjonsplan av skaperverket, ikke tro på krefter el guder som er der oppe, men være der, fri all begrensning i tanke ord og gjerning.

Arameisk er det språket som lettest og perfekt kan gi skapningen den genetiske infoen han behøver for bevisst utvikling av sitt iboende potensial. Det er ikke snakk om religion, men en vitenskapelig metode for hvordan han/ hun selv dyrker seg fram, vokser opp og blir en regjerende skapning som holder alt i sine hender, balansert og i fred -mennesket som en helhetlig organisme, kalt Messias.

Uansett tro så kan ikke et frø vokse opp og bli en ny plante uten alle nødvendige forhold samvirker og gror planten opp, den el. andre kan ikke «tro» seg opp, dèt er fantasi, spiritisme og håp på tenkte utenforstående krefter på grunn av manglende kontakt med skaperkraften -som er på innsiden av frøet.


"Jøde" betyr; "å krysse/ bryte grensen", "Hebreer"; - "alien, en som er på den andre siden", "Israel"; - flere mennesker sammen som "søker seg rett på skaperen", ikke tro dette har noe med den fysiske virkelighet å gjøre, den er kun et avtrykk av Virkeligheten, slik som religion er en dårlig kopi av det funksjonelle.

Kommentar #132

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mitt bilde

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Men før alt dette begynte, oppfattet jødene den Ene Gjeldende Naturkraften -Skaperen. Dette er hva de beskriver i alle sine hellige bøker, «hvordan utvikle, evolve siste steget opp», komme opp på administrasjonsplan av skaperverket, ikke tro på krefter el guder som er der oppe, men være der, fri all begrensning i tanke ord og gjerning.

Først vil jeg si at jeg tror vi prater forbi hverandre, da du har en opphengt negativt forhold til religion, selv om du i teksten over nettopp formidler hvordan jødedommen og de hellige bøker beskriver "veien", dette "å utvikle evolve siste steget opp"?

Vi er hver en helhet, men likevel bare som celler eller støv i et mye større legeme, - menneskeheten, som "et Guds legeme". Å finne sin plass for å tjene denne større enheten, er det som burde skilt den troende fra den vantro, tenker jeg. - Den som da bare følger egne begjær og tilbøyeligheter, i konflikt med denne helheten, kan fort bli som en kreftcelle i dette legemet.

.....................

Men la meg få lov til å formidle mitt bilde på "Livets tre", fra forrige kommentar.

Når en ny gudsmanifestasjon kommer med sine nye åpenbaringer, gir han en veiledning vi kan følge om vi ønsker det, for hvordan vi kan nærme oss til kilden; -

Så vil Hans åpenbaring gi "Livets tre" ny næring og kraft, i form av ny mat for vår sjel i forhold til vår modenhet.  Det vil gradvis bli tilført som gjødsel til rota, og treet (religionene) som sto der skrantende vil få nytt liv. - Slik vil faktisk bli som  en vekkelse i alle religioner. (det vi erfarer i dag)

Det jeg sier her, er at det aldri kommer noen ny religion til verden, bare ny næring som gir nytt liv til det som allerede eksisterer. Håpet er at vi evner å se også "religionenes enhet".

Rent personlig opplevde jeg dette selv, ved at jeg fikk en fornyet kristentro med bahailæra. Min mormor og hennes søster Helga (som faktisk var gift med Aksel Smith, bror til JohanSmith) var med i bevegelsen Smiths Venner fra begynnelsen (tidlet 1900 tall) og hele sitt liv. Det er min personlige opplevelse, at Johan som seilte ute, hadde fått med seg de nye religiøse strømningene da han kom hjem og stiftet "venneflokken". Derfor ble deres lære preget av at det bare finnes "En Guds menighet", hvor det ikke fantes presteskap.

Selvfølgelig må hver enkelt få lov till å følge den retningen som har gitt han liv. Dette er religionsfriheten vi må være nødt til å gi hverandre, livsnødvendig for vår vekst som mennesker.

vennlig hilsen mette

PS Ser at det armeniske falt ut som poeng, men min forståelse endres ikke av det ;-)

Kommentar #133

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Stein i stedet for brød.

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Først vil jeg si at jeg tror vi prater forbi hverandre, da du har en opphengt negativt forhold til religion, selv om du i teksten over nettopp formidler hvordan jødedommen og de hellige bøker beskriver "veien", dette "å utvikle evolve siste steget opp"?

Vi snakker nok forbi hverandre ja, men noe negativt forhold til religion har jeg ikke. Etter over 40 år som aktiv kristen er det ingen doktrine el. erfaring som har satt en stopper for min utvikling, all bokstavkunnskap som en spiser i løpet av så mange år blir levende når «eikenøttene» knekkes og innholdet knuses, eltes og fordøyes, vi vil nok alle en dag oppleve alt som er utøvd i «god tro» i de ulike religioner var slik det skulle være.

Jødedommen som ble utviklet først av våre tre store trossystemer er i denne verden en tenkt og forvrengt etterligning av «Abrahams lære», den er kanskje mest lik sitt utgangspunkt, men menneskelig vrøvl og fantasier i mørket, en dans omkring gullkalven og ikke annet enn stein i stedet for brød.

Gullkalven ble laget av smeltet gull fra øre og neseringer, dvs. folk gir fra seg sine verdifulle spirituelle sanser -evnen til å lytte til hjertets stille hvisken- til fordel for en materiell, fysisk synlig gudstjeneste som gir nytelse for tørste sjeler. Religion i sitt vesen er et system uttenkt i forstanden og gir ikke rom for «lyset som kom ned» slik at etterfølgerne kan utvikle seg fritt. På forhånd allment godkjent uttrykksform legger føringer og hinder utvikling av det spirituelle DNA.
Ikke noe feil med religion, i denne verden er det en god aktivitet, fint, humant (bortsett fra all vold, misbruk og drap som skjer i de respektive hovedfigurers navn) og utviklende på det verdslige plan, men i Virkeligheten er all religion falsk, de befatter seg ikke med den spirituelle dimensjon, kjenner ikke sannheten bare de teologisk bokstavelige ord og vendinger, filosofien er rett, men den utfører ingen korreksjon inne i studenten, bare fyller hans hode med tom kunnskap, ritualer og meditasjonsøvelser.

Kabbala -å motta spirituell genetisk informasjon- gir, den som har en korrekt intensjon, en utvikling opp fra «denne verden» og inn i «den kommende» i løpet av 3 - 5 år, bevisst sin nåværende eksistens utvikler studenten selv, seg selv, ved å spise «brød», han evolver fra et religiøst falskt verdensbilde her i mørket til et sant menneske som kjenner og erfarer steg for steg sin egen utvikling oppover.
Våre religioner har blitt praktisert i 2000 år uten at skapningen har nådd himmelen, kabbala gjennomfører en korrigering slik at eleven oppnår himmelen på få år, men selvsagt ikke uten å ønske det, ydmyke seg og arbeide fokusert på sin mentale helse.

«Tempelets fall» for 2000 år siden resulterte i fravær av spirituell evne, det ble rett etter fallet skrevet i Zohar (det står også i Bibelen, men veldig skjult) at spirituell oppvåkning vil skje ca 1850 og innsikt og kjennskap til Virkeligheten vil øke dramatisk fra 1995 og utover -derfor diskuteres bla. «Mangel på religionsfrihet» på tvers av religionsgrensene.

Kommentar #134

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Dette kan enkelte steder medføre straffereaksjoner, endog dødsstraff.

Ny apostasisak viser at det ikke lenger bare er "enkelte steder" slike straffereaksjoner kan forekomme. 

Det muslimske miljøet kan ikke vente stort lenger med å ta opp denne debatten på bredt plan. 

Kommentar #135

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Som jeg skrev ovenfor, mener jeg at evolusjonsteorien er en nøkkel til oppmyking av koranforståelsen. Det er svært viktig at fremtredende muslimer flagger sin holdning dersom de stiller seg positive til den. Hvor står f.eks Sultan i dette spørsmålet?

Skriver noe om dette her.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere