Ståle Halsne

50

Det som er lite og fullt av feil

Gud har alltid valgt seg ut det som ingen andre ser, eller som andre ser ned på. Han ser alltid til hjertet, til hvem som er den minste, i stilling som i rykte.

Publisert: 9. jan 2012

Bibelen er full av slike eksempler;

Moses
En mann på flukt. For mord. En mann som ikke var i stand til å snakke tydelig. Mye tyder på at han stammet. Men Gud ville at det var akkurat han som skulle gå til Farao og kreve at hans folk fikk gå fri. Han skulle lede sitt folk ut av fangenskapet i Egypt, og føre det til det lovede land.

David
Da Samuel skulle salve Israels konge samlet han Isais sønner, fra eldst til yngst. Han gikk frem til den eldste sønnen og skulle til å begynne seremonien da Gud brøt inn. Samuel gikk fra sønn til sønn, men Gud hadde ikke sett seg ut noen av disse. Til slutt måtte Samuel spørre Isai om han ikke hadde flere sønner? Jo, den minste, David. Han var ikke engang innkalt til seremonien. Han gjette sauene. Ingen hadde i tankene at det faktisk var David Gud ville ha til konge.

Maria
En ugift jomfru i Nasaret skulle bli mor til Guds sønn. Hvem i all verden hadde trodd at det var henne Gud hadde valgt seg ut? Ingen. En usynlig jente skulle bli historiens mest kjente mor.

Gjeterne på marken
De var de første her på jorden som fikk budskapet fra Himmelen om at Jesus var født. Gjeterne på den tiden var ikke vel ansett. De hadde rykte på seg for å være uærlige, og for å lyve om tapte dyr osv. Men Gud ville det slik at akkurat de skulle være de første som fikk vite at Hans sønn var født på jorden. Han kunne sendt sine engler til slott, templer og katedraler, men sendte dem til beitemarkene.

De tolv disipler
Jesus samlet som kjent 12 disipler. De skulle være med han på jorden og lære av han, for så å motta det store misjonsoppdraget etter at han for opp til Himmelen. De skulle starte på det lengste og største oppdraget som noen gang er gitt menneskene på jorden; Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

En skulle normalt tro at han ville valgt seg ut lærde personer, med en solid teologisk utdannelse. Med evne til langsiktig strategisk tenkning, og kanskje også med læreerfaring. Men han valgte seg ut folk blant fiskere, bønder og tømmermenn.

Sakkeus
Jesus kom til byen Jeriko. Vi kan se for oss at det ville være den jødiske elite og byens overhoder som tok imot Jesus. Med "ordførerkjede" og offisiell seremoni. Det gjorde de sikkert også. Men Jesus tok inn hos en overtoller. Han spiste og drakk hos en som alle andre mislikte.

Paulus
Eller Saulus som han het før han ble omvendt, forfulgte kristne i stor skala. Han var beryktet. Hvem hadde trodd at denne mannen skulle bli en av historiens største misjonærer?

Det finnes mange flere eksempel. Det er også verdt å merke seg at Gud valgte også slik når det gjaldt symbolske ting; Jesus ble født i en stall. Da Jesus red inn i Jerusalem red han på et esel. Jesus ble korsfestet på et kors. Et torturredskap, som etter hans død har blitt symbolet på frelse.

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.  Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Hvorfor skriver jeg dette?
Kristne og kristendommen har i alle år blitt hånet, spottet og ledd av. Ja endog forfulgt. ”Jeg kan like Jesus. Det er bare hans fanskare jeg ikke kan like.” Nei, hans fanskare har aldri blitt særlig godt likt. Noen gang. Det som trives i mørket vil aldri like lyset.

Så om vi som kristne mange ganger føler oss små, fulle av feil og mangler, uegnet for oppgaven, uegnet for Gud, og uegnet til å representere Gud i denne verden, så skal vi ikke engste oss. Den allmektige Gud har lang erfaring med slikt.

Gud har alltid valgt seg ut det som er lite og fullt av feil.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Joda, det finnes endel eksempler på at Gud kan benytte seg av selv den svakeste - og kanskje aller helst disse.

Men jeg tror nok ikke de som befinner seg utenfor kristne kretser, opplever kristne generelt som hjelpeløse små. Det er vel heller en viss fare for at man kan oppfattes helt motsatt; veldig selvsikre og store i både ord og gjerning? Med en voldsom trang til å mene noe om hvordan andre også skal leve sine liv.

Men Gud har nok heldigvis også erfaring med slikt... og kan snu det til det beste likevel. Det er blitt uttalt at Guds sak går fremover - på tross av de som representerer den her på jord. Det er nok mye sant i det.

Kommentar #2

Bjørnulf Hafstad

8 innlegg  309 kommentarer

Guds kraft fullendes i skrøpelighet

Publisert rundt 9 år siden

Takk Ståle! Dette var veldig bra. Bibelen er en veldig ærlig bok. Den er ikke full av helteepos. Vi får vite alt om forbildene, både deres seire og deres nederlag. Det kan se ut til at å mislykkes er betingelsen for å lykkes på Guds måte. "Guds kraft fullendes i skrøpelighet" som Paulus sier. Bra-knappen er aktivert. Takk for påminnelsen.

Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Et sant og bra innlegg.

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kan kristne stå i veien for Gud?

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er blitt uttalt at Guds sak går fremover - på tross av de som representerer den her på jord. Det er nok mye sant i det

Hei Sissel. Dette utsagnet sier noe viktig. Grunnen til at jeg skrev dette innlegget var en diskusjon blant noen venner der vi diskuterte om jeg kan stå i veien for Gud. Kan jeg stå i veien for Guds sak her på jorden? Kan vi kristne stå i veien for Guds sak på jorden?

Jeg tror ikke det. Og grunnen er at Gud kan bruke hvem som helst for å få frem sin sak her på jorden. Han kan bruke den minste, den usynlige, det som ingenting er i menneskers øyne. Derfor som du sier; på tross av oss kristne, så går Guds sak fremover.

Kommentar #5

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørnulf Hafstad. Gå til den siterte teksten.

Det kan se ut til at å mislykkes er betingelsen

Takk for tilbakemelding Bjørn Ulf Hofstad.

Det har alltid fasinert meg dette med at Gud kan bruke den som ingen andre ser. Det siste jeg ble minnet om var ved juletider da jeg fikk høre om at gjeterne på den tiden ikke var særlig vel ansett. Men likevel ville Gud sende sitt gledesbudskap først til akkurat dem.

Det er mye trøst for min egen del å finne i disse fortellingene.

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Takk Turid!

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Guds riket er annerledes enn vår virkelighet

Publisert rundt 9 år siden

Og, takk for det.

Jesaja 57, 15 sier klart dette.  Her taler den barmehjertige, godhetens og nådens Gud:

 

Den som er knust og nedbøyd i ånden

 

15 Så sier han som er høy og opphøyd,
          han som troner evig,
          Den hellige er hans navn:
          I det høye og hellige bor jeg
          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,
          gi hjertet liv hos dem som er knust.

Det har jeg selv opplevd.  Det skjedde da jeg var på det alle svakeste.  Jeg ble frelst og hjertet mitt fikk nytt liv.

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det er helt sikkert at Guds riket er anderledes enn vår virkelighet. Mennesker har den tendens til å komme med bud og uppnåelige krav for mange.

At Gud ser til den svake og løfter dem opp er helt sikkert, velger dem ut. man trenger ikke bare se på bibelen men der er flere slike eksempler.

Peroner har forlatt troen forde at folk har satt urimelige krav og lover menneskebud de ikke har opplevd klare med. Jeg tror vell heller slike lovisk og budbringere snarere fører folk vekk fra Jesus en til Jesus. De glemmer nåden kjærligheten friheten barmhjertigheten, tilgivelsen. De husker bare på å preke synder og du skal ikke si og så. og den biten har Jesus alerede tatt på seg.

Den svake gir han stor kraft og velger dem fremfor fariserisme, som han jo har for harde ord i mot!!

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Gud kan bruke hvem han vil, også konger

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Og grunnen er at Gud kan bruke hvem som helst for å få frem sin sak her på jorden.

 Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil. (Ord 21:1)

Kommentar #10

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Kokketere med

Publisert rundt 9 år siden

svakhet og undertrykkelse er ikke noe flatterende trekk. Kristne er slett ikke alltid blitt hånet og sett ned på. Kristendom har vært statsreligion siden Romerrikets dager. Ingen blir president i USA uten å være en uttalt kristen. Heldigvis har Bibelen mange eksempler på at Jesus løftet fram småkårsfolk. Men glem ikke at han diskuterte religion med de lærde, mens han lærte fiskerne om guds rike. Paulus var en vel skolert intewllektuell, selv om han også var teltmaker, og han satte kunnskap høyt og ba folk respektere myndighetene. Så denne ensidige hyllesten av det svake er føleri uten forankring i skriften.

Kommentar #11

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Så denne ensidige hyllesten av det svake er føleri uten forankring i skriften.

Se gjerne på det som føleri Wigdel. Poenget mitt er at Gud kan bruke, og bruker, det som i menneskelige øyne er smått. I et kristenliv kan det være greit å bli minnet om det. Det har det i alle fall vært for meg. Om du ser på det som en ensidig hyllest, så må jeg få si at det ikke er meningen å uttrykke det slik. Derimot at det mangler forankring i skriften synes jeg du kan utdype og begrunne noe mer.

Jesus var opptatt av å møte enkeltmennesker her på jorden. Akkurat som han er idag. Han kunne vandret fra overhode til overhode i Israel den tiden han var på jorden. Det gjorde han kanskje også, men det er ikke de møtene som er gjengitt i Bibelen.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det mangler da ikke forankring i skriften?

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Derimot at det mangler forankring i skriften synes jeg du kan utdype og begrunne noe mer.

 26 Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt.27 Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.28 Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe –29 for at intet kjød skal rose seg for Gud.30 For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,31 for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren! (1Kor 1:26-31)


 5 Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?6 Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!9 Klag og sørg og gråt! La latteren vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse!10 Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. (Jak 4:5-10)

 

Kommentar #13

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Jeg kan bare si HALLELUJA og takk for innlegget

Publisert rundt 9 år siden

Takk og takk. Ja, det er viktig at vi kristne går fram og brenner av Helligånd for vår Herre Jesus Kristus.

Har du anledning til å se kristen-tv - Visjonnorge (kanal 141 på Canal Digital) idag fredag kl 1930 - så sett deg ned og få en føling av ild og kraft fra himmelen. Eller rett og slett slå på pc-en på visjonnorge.no og få med deg programmet. Ja, men det ER sterke saker, denne hellig ånds kraft. Det er Mr Brandon Spiker som taler, en ung amerikaner som også har fått føle hellig-ilden som mange av oss andre. Prekener ER ikke det samme - hva hjelper det hvis vi går fra en preken og ikke føler oss berørt overhodet - hvis det ikke brenner og tenner vår ånd. DET er hele poenget.

Og ellers, Gud velsigne deg i Jesu Kristi navn. ALT GODT.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere