Kjetil Landrog

16

Abort selv om overgrep?

Jeg er for at kvinnen skal ha det avgjørende ordet, men synes det er bra at folk har konsekvente standpunkter.

Publisert: 6. jan 2012

Å være mot abort på grunnlag av at livet starter ved unnfangelsen, og at abort derfor alltid er galt synes jeg er et greit standpunkt. Å være for abort i 95 prosent av tilfellene, men for om den biologiske faren har gjort overgrep - blir da å straffe en uskyldig. Jeg forstår dette argumentet. Sånn sett må jo kun abort være greit om det er fare for kvinnens liv, eller om det er påvist at fosteret er hjernedød. Bortsett fra det skal svangerskap gjennomføres.

Jeg derimot mener at kvinnen skal ha avgjørende ordet, og at forbud mot abort vil ha flere negative konsekvenser. Derfor er jeg tilhenger av dagens abortlovgivning. Det betyr ikke at abort bør være en enkel avgjørelse, og særlig i egenskap av at en kommer stadig lenger i forskning og medisinsk utvikling, noe som gjør at foster i stadig tidligere stadiet kan overleve. Dessuten ser jeg med skepsis på et samfunn der foster med downs blir valgt bort - og at vi får et samfunn der naturlige variasjoner forsvinner i jakten etter at alle skal ha "perfekte" barn. Også ei med downs er perfekt mener jeg.

Når lederen av KrFU i Hordaland går ut med et standpunkt som er tydelig og klart reagerer jeg på at lederen i KrF slår det ned. Eller er det slik at det er greit med abort i noen prosent av tilfellene i KrF? Hvor går i såfall neste grense? I Sverige er jo en enda større gruppe i Kristendemokratene tilhenger av selvbestemt abort. Er dette veien også for KrF? Jeg tror derimot at dette er av de områder KrF ikke bør snu på, da slike spørsmål bør være evigvarende og ikke bestemt ut ifra år til år.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg er mot fri abort. Jeg vil godta at fostre aborteres ved overgrep eller fare for mors liv. Kan det på et tidlig tidspunkt fastslåes at fosteret er hjernedødt, kan det også fjernes. Det er alltid et spørsmål om hvor man skal dra grensene, og jeg drar mine der hvor jeg finner det etisk forsvarlig.

Samtidig er jeg for dagens abortlov. Hvis man føler at man først vil begå abort finner jeg det betryggene at dette skjer under gode forhold. Selv om historien har vist oss at "strikkepinneabortene" ikke har vært noe mer enn et skremmebilde i de fleste tilfeller, ser jeg det som gunstig at kvinnene får lov å abortere uønskede barn fremfor å avlive dem og grave dem ned i skogen, slik jeg forstår har vært skikken på bygdene i gammel tid. Å vokse opp som uønsket er åpenbart ikke noe å trakte etter hverken for det enkelte barn eller sett fra samfunnets side.

Forøvrig er det min oppfatning at unge mennesker skal få barn så tidlig som mulig i tyveårene mens de enda former sin utdannelse, karriere, og liv for så å satse på fremtiden med familien når fødslene er unnagjort. Dette også i kontrast til "abort i tyveårene og prøverør i tredveårene".

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Konsekvent

Publisert nesten 10 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Når lederen av KrFU i Hordaland går ut med et standpunkt som er tydelig og klart reagerer jeg på at lederen i KrF slår det ned.

Helt enig med Klavenes. Standpunktet til lederen i KrFU i Hordaland er konsekvent. Forøvrig er jeg helt enig med han.

Jeg vil også støtte følgende uttalelse Klavenes; Også ei med downs er perfekt.

Det å beskrive personer med Downs syndrom som å ikke være perfekte får jeg ikke til å stemme. Det skurrer hos meg, og jeg er derfor glad for denne uttalelsen om at også disse er perfekte. Derfor vil jeg gjerne fullt ut støtte dette utsagnet.

Kommentar #3

Kjetil Hope

63 innlegg  166 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Dersom det skulle bli forbud mot abort med unntak av ved voldtekt, er det da ikke et problem at veldig mange jenter kommer til å anmelde menn for voldtekt?

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ondsinnet

Publisert nesten 10 år siden
Kjetil Hope. Gå til den siterte teksten.

Dersom det skulle bli forbud mot abort med unntak av ved voldtekt, er det da ikke et problem at veldig mange jenter kommer til å anmelde menn for voldtekt?

vurdering synes jeg,og en mistenkeliggjøring av kvinner.håper ikke det er ment sånn

Kommentar #5

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Når lederen av KrFU i Hordaland går ut med et standpunkt som er tydelig og klart reagerer jeg på at lederen i KrF slår det ned. Eller er det slik at det er greit med abort i noen prosent av tilfellene i KrF? Hvor går i såfall neste grense?

Ja, her virker det som at Krf og Krfu ikke er enige internt.

Abort er ikke en enkel sak som man bare kan si kategorisk enten eller på.
Prinsipelt er jeg imot abort og mener man bør gjøre alt for å unngå at slike situasjoner oppstår.

Det finnes også mange foreldre i dag som på død og liv skal ha barn, men som egentlig aldri burde hatt dette fordi de ikke tar det ansvaret det faktisk innebærer å oppfostre et barn.

Et barn fortjener trygge og stabile rammer med foreldre som stiller opp.

Det er ingen tvil om at et totalforbud mot abort vil få negative konsekvenser,

Det er bare å tenke deg selv om du er kvinne og blir voldtatt i sofienbergsparken i Oslo en sommernatt. Gjerningsmannen blir aldri tatt og du er tvunget til å bære frem dette barnet som aldri får vite hvem som er sin biologiske far (som også sannsynligvis tilhører en fremmedkulturell bakgrunn, for å se litt realistisk på det hele ut fra statistikken).

Det er ikke enkelt.

Jeg ser på et nyfødt barn som en skapning med en ukrenkelig verdi, så jeg stiller meg også skeptisk til sorteringssamfunnet.

Litt på siden av det hele er det i grunn interessant (og gledelig) å legge merke til at de fleste andre mennesker i sin naturlighet ser på barn på denne måten, selv de som ihuget står inne for en kristen tro hvor slike barn er født i synd og ikke fortjener noe annet enn straff fra oven, med mindre det blir døpt og frelst og benådet gjennom troen. Og dette enten det har downs eller ikke.

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

?

Publisert nesten 10 år siden

Rytterbakken: selv de som ihuget står inne for en kristen tro hvor slike barn er født i synd og ikke fortjener noe annet enn straff fra oven.

Hva i all verden mener du med dette?

Kommentar #7

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

?

Publisert nesten 10 år siden

Hans Rytterbakken skrev:

”Det er ingen tvil om at et totalforbud mot abort vil få negative konsekvenser,

Det er bare å tenke deg selv om du er kvinne og blir voldtatt i sofienbergsparken i Oslo en sommernatt. Gjerningsmannen blir aldri tatt og du er tvunget til å bære frem dette barnet som aldri får vite hvem som er sin biologiske far (som også sannsynligvis tilhører en fremmedkulturell bakgrunn, for å se litt realistisk på det hele ut fra statistikken).”

 

!?
Mener du virkelig at de største problemene i en situasjon der kvinnen tvinges til å bære fram overgriperens barn, er at barnet har litt mørkere hud, og ikke får vite hvem sin biologiske far er?

Kommentar #8

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Hva i all verden mener du med dette?

Hei,

kommentaren var litt på siden av temaet for denne diskusjonen og ikke spesifikt rettet til deg, men generelt til den kristne tros menneskesyn slik jeg opplever den forkynnes.

Jeg opplever i praksis at de fleste kristne deler et positivt syn på menneskeverdet, slik du også gjør. Det ligger også til grunn for Krfs standpunkt i sin politikk: Menneskets ukrenkelige verdi.

Dette gleder meg!

Om det kommer fra Bibelen er jeg litt mere usikker på?

Det var derfor jeg utfordret litt i forhold til Skaperens angivelige syn på mennesket slik dette ofte formidles i forkynnelsen: En skapning Gud ikke kan og tåler å ha samfunn med pga medfødt synd fra Adam og Eva (en defekt, noe som er galt med skapningen slik den er født). En skapning som trenger "redning" og å "bli født på ny" for å være godkjent.

Men tar gjerne dette opp dette temaet i en annen tråd så vi ikke avsporer denne tråden.

Kommentar #9

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Anne Andersen. Gå til den siterte teksten.

Mener du virkelig at det største problemet i en situasjon der kvinnen tvinges til å bære fram

hei,

bare for å gjøre det klar så har dette ingenting med biologi og hudfarge å gjøre!

Jeg forsøker bare å se for meg et av flere mulige realistiske scenarier.
Sannsynligvis får barnet aldri vite hvem som er sin biologiske far.

Men, satt på spissen:
Dersom barnet biologiske far blir kjent, voldtektsmannen straffes med noen år i fengsel og kommer ut igjen når barnet er litt større, så er det likevel hans eget barn. Og dersom denne faren og hans familie har en annen kulturell bakgrunn, kommer dette som et tilleggsmoment som kvinnen dermed må forholde seg til.

Det finnes kulturer som har et helt annet kvinnesyn enn vår egen. Hvor kvinner ikke har så mye de skulle sagt over fars beslutning. For eksempel om han velger å kidnappe barnet og ta det med til utlandet.

Det finnes kulturer hvor kvinner som selv BLIR voldtatt får valget mellom å gifte seg med voldtektsmannen eller straffes.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Afghansk-kvinne-fengslet-etter-voldtekt---slipper-ut-hvis-hun-gifter-seg-med-voldtektsmannen-6711856.html

Bak dette ligger ting som har å gjøre med familiens ære.

Derfor skal kvinnen dekke seg til og ikke gå "halvnakne" rundt i Sofiensbergsparken en lørdagskveld alene for å være ærbar og ikke friste andre menn.

Jeg vet jeg setter det litt på spissen nå.

Men dette kan være ekstreme konsekvenser av å være på feil sted til feil tid som følger av å bli tvunget til å bære frem overgriperens barn av Staten og lovverket.

En tur alene gjennom Sofiensbergsparken kan endre livet drastisk og gjøre det til et sant mareritt dersom det ikke finnes rom for å fjerne fosteret i en slik situasjon.

Og igjen, scenariet (som er ett av mange mulige) som jeg skisserer opp her har med  kulturforskjeller, æresbegreper og skikker å gjøre, og ikke med hudfarge og etnisitet i seg selv.

Kommentar #10

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

-

Publisert nesten 10 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Dessuten ser jeg med skepsis på et samfunn der foster med downs blir valgt bort - og at vi får et samfunn der naturlige variasjoner forsvinner i jakten etter at alle skal ha "perfekte" barn. Også ei med downs er perfekt mener jeg.

Alle barn er søte. Men de som må velge om de skal bære fram et menneske med downs, må tenke lenger enn til lek i sandkassa og turer på blomsterenga. Det er snakk om individer som aldri vil klare seg fullstendig på egenhånd, heller ikke som voksne.

Dette medfører at minst en av foreldrene - gjerne mor - må inn i en livslang pleierolle. Muligens låter dette ikke så avskrekkende for KrF-ere, som allerede mener at mor har det best hjemme på kjøkkenet og ikke ute i samfunnet, men for mange andre føles det uoverkommelig. Også de som velger å bære fram barnet ville nok helst ønsket at barnet ikke hadde downs, vil jeg anta. Og det handler ikke om at de søker det ”perfekte”. Alle har vi feil og mangler i bøttevis.

Selv har jeg aldri fått beskjed om at jeg bar på et foster med downs, så jeg vet ikke hva jeg ville valgt. Men jeg ville nok blitt veldig lei meg uansett hva jeg gjorde.

Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det gjør det ikke

Publisert nesten 10 år siden
Anne Andersen. Gå til den siterte teksten.

medfører at minst en av foreldrene - gjerne mor - må inn i en

så her bløffer du.fra myndig alder har de krav på kommunal bolig,og hjelp.og de får det

Kommentar #12

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

re: rytterbakken

Publisert nesten 10 år siden

Her synes jeg fantasien din løper litt løpsk. Uten at jeg kjenner norsk lov på dette området, så tviler jeg sterkt på om faren kommer til å få noen rettigheter overfor barnet i en slik situasjon. Ser det ikke som særlig sannsynlig at far og barn i det hele tatt vil møte hverandre.

 

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

downs debatt

Publisert nesten 10 år siden
Anne Andersen. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg aldri fått beskjed om at jeg bar på et foster med downs, så jeg vet ikke hva jeg ville valgt. Men jeg ville nok blitt veldig lei meg uansett hva jeg gjorde.

finnes det dessuten en av her allerede

voldtekter og downs har vel ingen sammenheng

Kommentar #14

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

--

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

så her bløffer du.fra myndig alder har de krav på kommunal bolig,og hjelp.og de får det

Det er mulig jeg tok i litt. Men selv om sønnen/ datteren ikke lenger bor hjemme i det daglige, vil du vel være enig i at foreldrenes rolle er en noe annen enn for andre barn? De har litt mindre handlingsrom?

Kommentar #15

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

voldtekter og downs har vel ingen sammenheng

Enig. Men det var ikke meg som skrev innlegget jeg svarte på.

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

joda

Publisert nesten 10 år siden
Anne Andersen. Gå til den siterte teksten.

vil du vel være enig i at foreldrenes rolle er en noe annen enn for andre barn? De har litt mindre handlingsrom

det krever mer

Kommentar #17

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Eit lite innspel

Publisert nesten 10 år siden

Eg tykkjer det er fleire ting å seie her. Ein ting er at det er eit veldig lite antal kvinner som faktisk blir gravide etter valdtekt. Mange gonger har eg sett dette argumentet bruka som ei brekkstang for å tillate generell abort. Faktisk nær sagt alle gonger eg har sett argumentet brukt. Altså: Ein vil presse meiningsmotstandaren til å seie at han tillater abort ved valdtekt, incest el. l. Og så fylgjer ein deretter opp med å seie: "Ok, men då må du også vere for fri abort." Dette er for øvrig i utgangspunktet ein non sequitur, konklusjonen fylgjer ikkje av premissa. Men ein bør vere klar over at det ofte er vikarierande argumentasjon på gang her.

Uansett: Dersom ein fyrst er overtydd om at det ufødde menneskelivet faktisk er heilagt og ukrenkeleg, med livsrett (slik ein kan gje gode både bibelske og filosofiske grunnar til - dette er for øvrig naturleg nok eit felt med mykje filosofisk debatt), i og med at det faktisk er - ja - eit menneskeliv, så er Erstads standpunkt konsekvent og logisk. Alternativet vil vere å seie at nokon i samfunnet har rett til å ta menneskeliv dersom det å la det ufødde mennesket leve vil påføre mora ubehag.

Det ein heile vegen bør ha for auga i abortdebatten, er altså det ufødde menneskelivets moralske status. Spørsmålet om abort er umoralsk eller ikkje, avhenger for ein stor grad av kva ein konkluderer med her. Er menneskeverd noko "intrinsic" som er gjeve i og med at mennesket er skapt av Gud, eller at det har ein særskilt natur som gjev det livsrett? Eller: Er menneskeverd eigentleg kun basert på sosial konvensjon, slik at det er ein slags merkelapp som samfunnet eller mora gjev til barnet etter forgodtbefinnande? Eller er menneskeverd evt. basert på eigenskapar hjå menneskelivet (i så fall kvifor, og kva eigenskapar)? (Merk for øvrig at denne sistnemnte argumentasjonslinja nettopp gjeld fosterets moralske status, og dermed i utgangspunktet ikkje vil la seg påverke av kva situasjon kvinna er i, eller kva måte fosteret kom til på.)

I filosofien er det mykje debatt om nettopp dette, og det finst mange alternative måtar å tenke på. Spørsmålet er då kven av dei som er mest koherente og godt grunngjevne, dvs. kvar konklusjon fylgjer av gjevne premiss på ein mest mogleg logisk måte, og også om premissa held vatn. Men den enkle ideen om at "dettte må mora sjølv få bestemme", inneheld implisitt ein del bestemte standpunkt, utan at desse alltid kjem tydeleg fram i debatten. Det same gjeld påviseleg misvisande slagord som at "kvinna skal bestemme over eigen kropp" etc. 

Eg blir altså, på grunn av mine erfaringar med abortdebatt, skeptisk når eg ser "abort etter valdtekt"-scenariet bragt på banen. Men dersom ein verkeleg debatterer dette (og ikkje berre brukar scenariet som ei brekkstong for å opne for generell abort), så bør ein verkeleg behandle problemstillinga med alvor og respekt. Den som går inn for å verne menneskelivet i mors mage, må også innsjå at den etiske argumentasjonen han brukar for å grunngje dette, sannsynlegvis også vil forplikte han til omsorg og teneste for dei kvinner - og born - som står i ein slik vanskeleg situasjon.

Kommentar #18

Kjetil Hope

63 innlegg  166 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

vurdering synes jeg,og en mistenkeliggjøring av kvinner.håper ikke det er ment sånn

Ondsinnet?

Det eksisterer allerede endel falske anmeldelser, tror du ikke disse vil øke betraktelig dersom voldtektsanmeldelse er eneste utvei for å få abort?

Kommentar #19

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Klavenes:"Når lederen av KrFU i Hordaland går ut med et standpunkt som er tydelig og klart reagerer jeg på at lederen i KrF slår det ned."

Den unge , dugande og framstormande KRFU- leiaren gjer visst mykjje godt arbeid. Men eg undrast på kva røynsla han har med sjelesorg  og omsut for ulukkelege menneske. I ei gamal bibelomsetjing stod Paulus-ordet  "Iver uten skjønsomhet". Eg vil  tilrå Emil André Erstad å høyra på "sjefen", og vera varsam med for sterke utspel i dei vanskelegaste etiske spørsmål.

Kommentar #20

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Noen som har spurt Gud?

Publisert nesten 10 år siden
Det interessante spørsmålet er vel egentlig ikke hva vi mennesker føler om dette spørsmålet? Det avgjørende spørsmålet må vel være hva Gud kommer til å si på dommens dag. Vil han godta unnskyldningen, at det var greit å drepe det lille barnet siden det var unnfanget ved et overgrep? Er det i det hele tatt slik Gud avgjør etiske spørsmål, at omstendighetene i visse tilfeller kan forsvare onde handlinger, blant annet drap på ufødte barn? Det er når vi har svaret på disse spørsmålene at vi kan avgjøre hva som er best også for kvinnen.
Kommentar #21

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

re: eikaas

Publisert nesten 10 år siden

Sigurd Eikaas skrev: Det interessante spørsmålet er vel egentlig ikke hva vi mennesker føler om dette spørsmålet? Det avgjørende spørsmålet må vel være hva Gud kommer til å si på dommens dag. Vil han godta unnskyldningen, at det var greit å drepe det lille barnet siden det var unnfanget ved et overgrep? Er det i det hele tatt slik Gud avgjør etiske spørsmål, at omstendighetene i visse tilfeller kan forsvare onde handlinger, blant annet drap på ufødte barn? Det er når vi har svaret på disse spørsmålene at vi kan avgjøre hva som er best også for kvinnen.

--

Jeg tror du undervurderer den psykiske belastningen det vil utgjøre for en kvinne å bære fram barnet til sin overgriper. Kanskje mener din Gud at det i visse tilfeller er greit å ta et liv for å redde et annet? Og at det her vil være kvinnen som er den av de to som bør reddes?

Før vi får svaret på hva din Gud synes - dvs sannsynligvis aldri - tenker jeg uansett det er best å forholde seg til virkeligheten vi lever i her og nå.

Kommentar #22

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Re: Lindqvist

Publisert nesten 10 år siden

La oss først være enige om at hvis det finnes en Gud, så vil det være av overordnet interesse for enhver av oss å ha vår sak i orden med ham. For hvis det finnes en Gud, så er han den makt som ikke bare har skapt oss, men som også har skapt alt annet, inklusive det uendelige universet. Han er altså en personlighet av slike dimensjoner at det vil være ytterst tåpelig, for ikke å si ytterst farlig, og legge seg ut med ham.

Om det derimot ikke finnes en Gud, så blir også ethvert snakk om at det har skjedd et overgrep uten grunnlag. For om Gud ikke finnes, så finnes det heller ingen objektiv sannhet om godt og ondt, om rettferdighet og urettferdighet, eller om hat og kjærlighet. Da finnes intet annet enn materie og energi, og materie og energi inneholder ingen metafysisk sannhet og heller ingen etiske rettesnorer. Da blir et seksuelt overgrep mot en kvinne ikke annet enn en sjimpanse-hanns påtvungne dominans og seksuelle aktivitet overfor hunnene i flokken.

Men nå ER Gud. Og til forskjell fra apene så er mennesket skapt i hans bilde. Vi er evighets-vesener med evne til både godt og ondt, til rett og urett, til hat og kjærlighet. Vi er personer som blir krenket når noen gjør noe galt mot oss, fordi Gud har satt evige standarder for hva som er rett og galt; hva som er sant. Ja, han er selv Sannheten, med stor S.

Derfor er et seksuelt overgrep nettopp det, et overgrep. Et fryktelig overgrep. Men letter det byrden for kvinnen at hun selv gjør seg til en som krenker et annet menneske? Og hva skal hun si den dagen hun skal svare for seg overfor Gud?

Jesus viste selv et annet eksempel. Guds eksempel. Guds standard. Vi har alle krenket Gud på det groveste, både med våre tanker, våre ord og våre gjerninger. Ja, alt vi har gjort mot andre mennesker, har vi i virkligheten gjort mot ham. Allikevel elsker han oss så høyt at han gav sitt liv for oss.

Barnet i mors liv derimot, har ikke krenket moren på noen måte. Etter hvilken rettferdighet skal da dette barnet dø?

Kommentar #23

Anne Andersen

2 innlegg  235 kommentarer

re: eikaas igjen

Publisert nesten 10 år siden

Dersom kvinnen velger - og personene rundt henne oppfordrer til - abort, vil jeg anta at Gud på dommens dag vil holde overfallsmannen ansvarlig for denne aborten. Ikke kvinnen. Selv om hun er den "aktive part" i valget om abort, er det overfallsmannen som i praksis ikke har gitt henne noe valg.

Og dersom du eventuelt er uenig i dette, så bør du vel også mene at det er legene/ sykepleierne som legger til rette for aborten som er ansvarlige. Og ikke kvinnen? Hun hadde ikke klart å gjennomføre aborten uten deres hjelp. Eller du kunne ta det på et høyere plan, og legge ansvaret over på de som har vedtatt abortloven?

Selv tror jeg ikke det finnes noen objektiv sannhet om godt og ondt verken med eller uten Gud.

Kommentar #24

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Re:Lindqvist igjen

Publisert nesten 10 år siden

Hver enkelt vil en dag måtte stå til regnskap overfor Gud for alt vi har tenkt, sagt og gjort. Og i mange tilfeller unnlatt å gjøre... Dette gjelder både overgriperen, lovgiverne, legene og sykepleierne, de rundt kvinnen som har oppmuntret henne til abort, og kvinnen selv. Også jeg skal en dag stå der.

La meg derfor bare på generelt grunnlag si at en handling som blir gjort kun utfra meg selv og min egen situasjon, uten hensyn til andre eller hvilke konsekvenser det vil få for dem, i dette tilfellet barnet, i liten grad samsvarer med Guds vesen og standard. Ja, den står i diametral motsetning til alt han er og gjør; demonstrert for oss av Jesus. Den oppfyller derfor ingen av de to store bud, "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte..." eller "Du skal elske din neste som deg selv". 

Det finnes ingen unnskyldning for synd. Bare tilgivelse. Og da kun gjennom Jesu forsoningsverk på Golgata.

Du sier at du ikke tror på noen objektiv sannhet om godt og ondt. Vel, du forholder deg til den hver dag, enten det er når du vurderer dine egne handlinger overfor andre, og i enda større grad når du vurderer hva andre sier og gjør mot deg. Det være seg tyveri, baksnakking eller at noen spenner bena under deg. Eller når du omtaler et seksuelt overgrep som nettopp det; et overgrep.

Kommentar #25

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Vi treng stadig uroast av aborttala

Publisert nesten 10 år siden

Til den siste abortdebatten etter KrfU leiaren i Hordaland sitt innspel, har eg sendt media følgjande merknad:

Abortdebatten må ikkje tabloidiserast

Bergensavisa hadde nyleg eit oppslag frå leiar i KrFU i Hordaland om restriktivt syn på abort. Han ser ikkje abort som første og naturlege utveg i noko tilfelle. Medieoppslaga som har følgd i ettertid, prøver å stempla ungdomsleiaren til mørkemannsstempel og kald skulder mot kvinner i vanskeleg situasjon. Ulike media har intervjua fleire av oss som har tillitsverv i partiet. Dei fleste gjev intervjua att med forenkling og prøve på å styrka sin eigen tabloidiserte dagsorden. Eg finn grunn for å understreka følgjande:

Livet er heilagt og ukrenkeleg. Det er det overordna prinsippet. Difor bed vi i kyrkjer og forsamlingar kvar sundag om at Gud må verna livet ”frå det er avla i mors liv til ein naturleg død”. Det er eit stort paradoks at ufødde born har arverett, men ikkje livsrett i vårt land. Eg er svært glad for at KrF følgjer opp si livsvernlinje med aktivt politisk engasjement. Livet har forkjørsrett. Det var difor eg i si tid formulerte meg slik: ”Eg takkar Gud for kvar ugift gravid jente eg møter”. Eg gløymer ikkje kristen seksualmoral, men då eg sa det, var bakgrunnen at mange ugifte jenter møtte meir fordøming for seksualmoralen enn hjelp til å bera fram barnet. Då var det nødvendig å seia frå tydeleg at livet har forkjørsrett.

Kva så med kvinner som blir utsett for vald i form av t.d. valdtekt eller incest? Her er det etisk rett å trekka inn eit nytt prinsipp – ”liv mot liv” prinsippet. Det herskar ikkje tvil om at slik vald mot kvinner er uhyrlege brotsverk med store påkjenningar. Difor må overgriparar straffast og slike kvinner få all støtte og hjelp. Her har ikkje minst sosialmedisinen ei stor oppgåve. I liv mot liv prinsippet har mora sitt liv naturleg forkjørsrett. Difor er det også heilt urett å stempla eit standpunkt om livsvern som kaldt og ukjærleg mot valdsutsette kvinner. Tabloidisering av abortdebatten gir uheldige signal som alle bør bli sparte for.

Vil media ha fokus på abortsituasjonen, bør ein undersøkja faktiske tilfelle i mange situasjonar der gravide kvinner sitt første møte med helsevesenet er spørsmålet om barnet er ønska, og om svaret ikkje kjem straks, ligg abortskjemaet klart på bordet! Det er uverdig – eller for å sitera gjengangaren i det politiske miljøet - ”slik kan vi ikkje ha det”!

Karl Johan Hallaråker

Fung. leiar Bergen KrF

 

 

Kommentar #26

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Livsvern om den valdtekne!

Publisert nesten 10 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.

Difor er det også heilt urett å stempla eit standpunkt om livsvern som kaldt og ukjærleg mot valdsutsette kvinner. Tabloidisering av abortdebatten gir uheldige signal som alle bør bli sparte for.

Eg skulde ynskja at medisinsk og psykologisk ekspertise vilde gje oss ei fagleg vurdering.

Korleis vil livet arta seg t.d. for ei ungjenta som vert pressa til å bera fram, og ha ansvar for eit "påtvinga" barn? Og kva seier dei som har opplevt noko av tragedien på kroppen?

Hallaråker og Erstad  kunde vel konkretisera sitt program for "livsvernet" dei kjempar for!

Kommentar #27

Linea Rosén

0 innlegg  2 kommentarer

Herregud. JA HERREGUD.

Publisert over 8 år siden

Jeg blir så irritert når dere kristene folk skal diskutere. Dere støtter en "Gud" som dere ikke en gang er helt sikre på om finnes. Hvorfor støtte noe som kanskje ikke finnes? 

Og hvis det er så ille for dere, kan dere ikke bare la de utroende få ha sin mening om hva de vil. Så kan dere bestemme selv om dere vil leve med et barn, og se på det, og samtidig tenke "Det barnet der, fikk jeg av en gammel, ekkel gris som bare er opptatt av å få pult hva enn han kommer over." det blir en skam å leve med. Og hele tiden bli minnet på den ekle mannen.

Det er ikke alle som vil ha barn heller. Det er ikke alle som vil leve med en giga mage i 9 mnd, og få pressa ut et svært barn ut av tissen. Det er ikke alle som vil ha den smerten.

Og det er heller ikke alle som har økonomi til å ha barn. Tenk hvis du har blitt voldtatt, så får du ikke lov til å ta abort, også har du akkurat nok penger til å forsørge deg selv for å ikke bo på gata. Det barnet kommer til å ende opp på gaten selv. Og da tror jeg heller det er like greit at det "livet" dere så flott kaller det, bør endes så fort som faen, enn at barnet får et langt og dårlig liv i (f.eks) Oslos verste gater.

La folk bestemme selv hva de vil.

Kommentar #28

Linea Rosén

0 innlegg  2 kommentarer

Gud

Publisert over 8 år siden

Gud ga mennesket retten til å ta egne valg. som vil si; at han ga mennesket retten til å ta abort eller ikke.

Beklager mye til de som følte de ikke hadde mer å si nå.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere