Johannes Morken

Redaktør
444

Veien fra islam til kristen tro

Kristne forsøk på å nå muslimer er en «varm potet» og slik «outreach» er uheldigvis feilbrukt og misbrukt, skriver tidligere generalsekretær Labib Madanat i Det palestinske bibelselskap.

Publisert: 2. jan 2012

I dagens papirutgave av Vårt Land skriver en arabisk kvinne, Hanan, om sin vei fra islam til kristen tro. Hun skriver at hun bor et sted i Galilea i Israel. Hun skriver blant annet:

«I dag er jeg med i en undergrunnskirke. De fleste medlemmer er fra muslimsk bakgrunn. Personlig kjenner jeg mer enn 200 konverterte, men jeg har hørt om mange flere.»

Hanan forteller også: «Da min far fikk vite om min tro, fikk han hjerteinfarkt – hans datter brakte skam over familien. Det var vondt for meg og for dem. Min far ønsket å skade meg. Han gjorde ikke det, men endte opp med forbanne meg og spytte meg hver gang han så meg. Derfor flyttet jeg til en annen by. Min mor foreslo at jeg skulle studere slik at de kunne fortelle slektninger og naboer at deres datter var flyttet for å studere. Slik reddet de ansikt.»

Trusler. En av hennes onkler fikk høre om Hanans tro. «Han sendte en beskjed: Dersom noen i familien konverterer til en annen religion, ville han betale noen for å få den konverterte drept. Men jeg visste ikke hvor alvorlig dette var ment. I dag tjener jeg Jesus blant muslimer, og fra tid til tid får jeg truende e-poster.»

Hanan skriver også: «Men jeg kan ikke fortelle om min konvertering på steder der mine slektninger eller familie bor. Noen av dem vet om min tro. Dersom jeg åpent forteller om min tro der de bor, blir de nødt til å handle. Jeg vet ikke hva de vil gjøre, men det vil være ille.»

For å fortelle hva som kan skje, siterer hun fra en tidligere bønnebegjæring for to kristne: «For to uker siden ble to av våre søstre i Herren truet. Disse to kommer fra muslimsk bakgrunn, og deres familier har sterk mistanke om at de har konvertert. En av deres onkler hadde hørt dem preke og fortelle fra Bibelen og konfronterte deres familier. (...) Så langt er alternativene: Døden eller tortur ved å kaste etsende væske på deres ansikt og låse dem inne for resten av livet. Dersom dette ikke ville være mulig, ville de bli ekskludert fra samfunnet.»

«Fremmed». Hanan skriver at hun har bodd i en annen by i 10 år. «Jeg opplever meg fortsatt som en fremmed. Men forholdet til familien er blitt bedre. Jeg og min far snakker sammen igjen, men ikke om min tro. Familien er ikke ond, samfunnet er ikke ondt. Men de tror at ifølge deres religion må de drepe konverterte. Også de betaler prisen. Vi har Kristus og de troende. De har ingen.»

Misbrukt. I et innlegg ved siden av hennes historie skriver Labib Madanat, koordinator mellom Det palestinske og Det israelske bibelselskap, om islamske konvertitter.

Madanat som tidligere var generalsekretær i Det palestinske bibelselskap, skriver:

«Det finnes ulike grader av islamisme i ulike muslimske samfunn – og med det ulike grader av toleranse. Det er ikke en regel at jo mer islamsk et arabisk samfunn er, jo mindre tolerant er det. I flere tilfeller er det motsatt. På denne måten er også reaksjonene mot dem som bestemmer seg for å følge Kristus som Herre ulike.»

Madanat fortsetter:  «Hovedsaken handler ikke om doktrinær sannhet, men om å bryte den kollektive identitet i et ikke-individuelt samfunn. En muslimsk familie i ett samfunn kan akseptere og tolerere at deres datter følger Kristus. I et annet kan storfamilien (stammen) bokstavelig talt drepe sin sønn for å gjøre det samme.»

Madanat skriver at han og kollgene også har hørt om tilfeller der kristne familier vil drepe medlemmer av familien som konverterer til islam. 

Han skriver: «Muslimer som følger Kristus, opplever ikke himmel på jord når de bestemmer seg for å gjøre dette. De kommer nær den korsbærende Jesus, deres liv blir et via dolorosa.» Og han fortsetter:

«Kristne som følger Kristus skal verdsette den prisen deres brødre og søstre betaler og møte dem med ydmykhet og en lærende ånd - og ikke forholde seg til dem med anti-islamsk triumfialisme. På den andre siden har jeg kommet over tilfeller der ønsket om å hjelpe har skadet, særlig i saker der en har gitt økonomisk støtte på en uklok måte. Kristne forsøk på å nå muslimer er en «varm potet» og slik «outreach» er uheldigvis feilbrukt og misbrukt, til en slik grad at jeg har konkludert med at dersom vi ønsker å nå mennesker med Kristi budskap, skal vi gjøre det fordi de er mennesker – syndere som trenger en frelser, og ikke fordi de er muslimer eller av en annen tro. Budskapet er frelse og forsoning, ikke religiøs konvertering», skriver Madanat.

Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

En av hennes onkler fikk høre om Hanans tro. «Han sendte en beskjed: Dersom noen i familien konverterer til en annen religion, ville han betale noen for å få den konverterte drept.

Terror er Islams svøpe. Terroren vises daglig ved bruk av hijab, tvangsgifting, halalkjøtt osv. Så også med konvertering fra Islam til kristendom.

Noen synes dette er skremmende, andre ikke.

Merkelig!

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Der det virkelig koster å vedkjenne seg sin kristne tro

Publisert nesten 10 år siden

Helt siden de første kristne har troende måtte lide - om så var døden - for å vedkjenne seg sin kristne tro.

Og- etter at islam ble en etablert religion, så har drap og lemlestelse vært den straffen som ventet de som konverterte til annen tro....

Og- i land som har en sterk islamsk demografi blir kristne undertrykt og drept ene og alene for at de er troende....

I denne snutten skal vi til Nigeria der The religion of peace har herjet vilt.  Vi møter en nedbrent kirke i en landsby.  Folk er opptatt av å gjøre i stand til gudstjeneste i det fri.

4-500 kristne ble drept her - uansett alder.  Her bodde det bare 2000 mennesker før de islamske myrderiene - det skal vel tilsi at en fjerdedel av landsbybefolkningen ble myrdet ... fordi de var kristne. 

Den muslimske del av landsbybefolkningen forlot stedet før angrepet uten å advare.  Da angriperne kom, så hadde de full oversikt over hvem de skulle drepe og hvilke hus de skulle brenne ned.  Antall angripende islamister blir anskått til ca. 300.

Små barn som forsøkte å stikke av ble forfulgt opptil ca. 500 m for der å møte sin skjebne...

På spørsmål om de kristne har tenkt å gjengjelde angrepet er svarer:  Nei.  Verden må få vite at kristne - troende - aldri kjemper mot eller angriper muslimer.  Det er KUN muslimer som utfører denne typen voldshandlinger.

http://www.youtube.com/watch?v=JJkjZmPkBRM

 

 

Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ja, sikkert noen tilfeller, MEN

Publisert nesten 10 år siden

Jeg maa beklage ALLE paatrükk fra kristne som vil pröve aa tvinge muslimer enten ved sine talemaater eller oppförsel - aa omvende dem til kristendommen for enhver pris. Jeg vil anbefale aa gaa frem med varsomhet og varme. Det nütter ALDRI med tvang eller tvangsmessig menneskelig overbevisning.

MEN hva skal muslimer gjöre der Kristus selv viser seg for dem. Det staar jo i Bibelen: "Ikke av egen vilje , men av Guds aand og kraft". Det er tusenvis av trosvitner som kan bekrefte at de ikke tenkte paa kristentroen som veivalg i sine liv, men det var ofte overnaturlige opplevelser, oversanselige hendelser og noen ganger direkte möter med Jesus Kristus i aanden, enten ved drömmer, tegn eller visjoner. For de som leser Bibel-historien er det mange av Guds utvalgte som fikk möte med oversanselighet og som overbeviste dem, noe som ikke noe menneske hadde greid paa samme maate. Les bare om apostelen Paulus som baade hörte at Jesus talte til ham og saagar  blindet ham for tre dager. Noen maa vekkes saa kraftig at de virkelig vaakner fra den sovende tilstand. De maa rüstes saa det knaker, virker det som. 

Paulus ble TOTALT OG RADIKALT forandret. Profeten Samuel ble som barn vekket av Guds stemme og trodde det var presten Eli som han bodde hos, som ropte paa ham. Tre ganger ble Samuel ropt paa og trodde det var presten Eli som ropte. Da han fortalte at det til presten Eli, forsto Eli at det var Gud som kalte paa Samuel, og Samuel vokste opp og lärte Guds ord og som profet skulle det bli hans läre - aa forutse ting og rettlede mennesker. Les baade om Kong Saul og Kong David som Samuel skulle faa sterk innflütelse paa. Siden har aarhundredene gaatt og vanlige mennesker har opplevet totale og radikale forandringer i sine liv - uten egentlig aa VILLE det. HVA SKAL VI SI TIL DERE IKKE-TROENDE og SKEPTISKE DA...... Vi leser jo hvilke viktige oppgaver Guds utvalgte folk fikk aa gjöre. Personlig har jeg selv opplevet oversanselige manifestasjoner som ogsaa har forandret meg totalt og radikalt. Kan ikke de som er skeptiske og ikke-troende BEGÜNNE AA LESE OG STUDERE. Gjerne paa nettet, istedetfor bare komme med motforestillinger til tros-vitnene. Eller BE SELV og bli utvalgt - hvis dere er misunnelige. Jesus venter nettopp paa det. Verken JEG eller andre kan hjelpe dere. Kun Gud og Jesus Kristus ved den Hellige aands kraft kan overbevise dere. Jeg stoler fullt og helt paa Guds ord. Og VÄR ÄRLIGE: Kan dere stole paa mennesket....? Jeg tror svaret gir seg selv. KUN det menneske som er aands-overbevist som meg selv stoler jeg paa.

Dette har jeg skrevet om hundreogörten ganger, men det kan gjentas til det kjedsommelige, siden det stadig dukker opp tvilere i mange variasjoner. Og det er greit det - for jeg er skrive-gal. Jeg maa jo si at jeg er glad for de muslimer som opplever den samme store glede og hengivenhet til Jesus Krisus som meg selv. For meg er livet med Jesus ALL TIME HIGH. Og Takk Gud og Jesus for det. Og det sier jeg Amen til.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere