Asbjørn Kvalbein

65

Boikotte Israel?

Publisert: 2. nov 2009

Araberne i verden kan deles i to grupper: 1. De som tolererer jødene og Israel. De fleste av dem lever godt integrert i sine samfunn og nyter vanlige rettigheter. Mange av dem er israelske borgere. 2. Den andre gruppen har den troen at alt ondt i verden stammer fra jødene og Israel. Utraderes jødene, skapes fredsriket. Noen av dem kaller seg palestinere, og jødehatet samler dem. De fikk overtatt Gaza, men klarer ikke å få til noen palestinsk mønsterstat. Hatet har gjort landet deres til en ruinhaug, fryktet og isolert av alle naboer.

Hvis Universitetet i Trondheim (NTNU) vil alliere seg med hat-ideologien, vil de ikke bare stenge seg ute fra noen av verdens fremste forskningsmiljøer (jf siste Nobelpris til en israelsk forsker), men risikere å skade sin akademiske integritet.

Kommentar #1

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Fordummende

Publisert over 11 år siden

Dette var et usedvanelig lite reflektert innlegg av Kvalbein. Du mener altså at en så stor gruppe, med så mange forskjellige retninger kan karikeres så enkelt? Det minner meg om hvordan jødene ble karikert for noen årtier siden.

Jeg er enig i at boikott av Israel er latterlig, og at NTNUs seminar er lite balansert, men det er også ditt innlegg.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Fordummende

Publisert over 11 år siden

Jeg oppfatter at Kvalbein "spisser" en vanskelig sak. 

Det trengs av og til. 

02.11.09 kl. 14:08 skrev Peter Walseth:

Dette var et usedvanelig lite reflektert innlegg av Kvalbein. Du mener altså at en så stor gruppe, med så mange forskjellige retninger kan karikeres så enkelt? Det minner meg om hvordan jødene ble karikert for noen årtier siden.

Jeg er enig i at boikott av Israel er latterlig, og at NTNUs seminar er lite balansert, men det er også ditt innlegg.

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Israel og menigheten

Publisert over 11 år siden

I dag bygges Israel og Jesu menighet opp igjen stykke for stykke.  Menigheten er ikke til å kjenne igjen fra den gangen de første kristne gikk omkring. Men fra 1900 tallet har det bare gått en vei, framover.  Slik er det også med Israel.  De har også brukt det siste hundreåret  til å restaurere landet igjen, og i 1948 med et foreløpig klimaks.

Sammen så restaureres Israel og menigheten.  Det er de to Guds folk her på jorden.  Begge har kommet like langt i restaureringsarbeidet.  Jeg gleder meg til å se fullførelsen!

Det er godt å være på seierslaget!

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Israel og menigheten

Publisert over 11 år siden
02.11.09 kl. 15:08 skrev Anders Helge Myhren:

I dag bygges Israel og Jesu menighet opp igjen stykke for stykke.  Menigheten er ikke til å kjenne igjen fra den gangen de første kristne gikk omkring. Men fra 1900 tallet har det bare gått en vei, framover.  Slik er det også med Israel.  De har også brukt det siste hundreåret  til å restaurere landet igjen, og i 1948 med et foreløpig klimaks.

Sammen så restaureres Israel og menigheten.  Det er de to Guds folk her på jorden.  Begge har kommet like langt i restaureringsarbeidet.  Jeg gleder meg til å se fullførelsen!

Det er godt å være på seierslaget!

Myhren sauser i sammen staten Israel og det åndelige Israel.  Enhver som tror på Abrahams Gud, jøde eller hedning, er et Abrahams barn og medlem av det sanne åndelige Israel.

Kommentar #5

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Irsael?

Publisert over 11 år siden

Hvis man bestemmer seg for å boikotte Israel så bør man være konsekvent og boikotte Russland, Kina og en del andre stater som driver med undertrykkelse. 

Men i Norge så er det først og fremst "politisk korrekt" å være mot staten Israel, anført av venstreradikale journalister som benytter enhver anledning til å forherlige palestina-araberne.  Og jødehatende marxist-leninister opphøyes til sannhetsvitner.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: Israel og menigheten

Publisert over 11 år siden
02.11.09 kl. 17:41 skrev Rolf Egil Pedersen: Myhren sauser i sammen staten Israel og det åndelige Israel.  Enhver som tror på Abrahams Gud, jøde eller hedning, er et Abrahams barn og medlem av det sanne åndelige Israel.

---

Hei Rolf Egil. Jeg kan følge deg angående det å være forsiktig med å blande sammen den politiske staten Israel og det åndelige Israel (og forsåvidt også det etniske). Men du er vel litt rask når du sier at alle som tror på Abrahams Gud er Abrahams barn og medlem av det åndelige Israel? Det er vel ved troen på Jesus at vi hedninger får bli en del av Guds folk. Muslimer hevder jo at de tror på Abrahams Gud, men de fornekter jo at Jesus er Guds Sønn (Gud), og faller dermed utenfor. Mvh Magnus 

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Boikotte Israel?

Publisert over 11 år siden
02.11.09 kl. 13:56 skrev Asbjørn Kvalbein:

"Araberne i verden kan deles i to grupper: 1. De som tolererer jødene og Israel. De fleste av dem lever godt integrert i sine samfunn og nyter vanlige rettigheter. Mange av dem er israelske borgere."

------

Her får jeg litt hakeslipp Kvalbein, og jeg lurer på om du kan definere hvem disse araberne er. Hvilke arabere er det som er israelske borgere og nyter vanlige rettigheter? I den svært leseverdige boken til sokneprest og israelkjenner Jens O. Mæland (Glemt av sine egne) dokumenteres akkurat det hvordan arabiske israelske borgere diskrimineres av staten Israel.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Boikott - i flere fasonger.

Publisert over 11 år siden

--------

Asbjørn,

Er enig i (nesten hele) innlegget, og da spesielt det siste avsnittet. En ting er at NTNU eventuelt ville utstenge seg selv fra fremragende teknologiske forskningsmiljøer i Israel, men en kan kanskje også se for seg at en slik boikott heller ikke ville bli forstått av mange toneangivende universiteter i Europa og USA. Noen kunne kanskje komme til å stille spørsmål ved en slik boikott?

I forhold til Midtøstenkonflikten er trolig Norge det mest "rett-troende" av alle vestlige land. Ingen steder er nyhetsdekningen så ensidig og unyansert som i Norge, og ingen steder går statsråder i demonstrasjon og gir uttrykk for hatske holdninger mot Israel. Av en eller annen grunn har det festet seg en vedtatt sannhet i norkse medier og langt inn i oponionen at i konflikten mellom Israel og naboene, så finnes det en kun én "bad guy", og det er Israel. De andre har rollen som offer. Det er leit at det er slik, både overfor Israel og i forhold til nordmenn flest som blir foret med denne litt enfoldige, men farlige og uhemmede ensidigheten.

Men jeg synes det kan være greit å ta med at det under de rådende forholdene ville være en umulighet å skape en mønsterstat i de paletsinske områdene. Og det er ikke bare palestinernes skyld. - For balansens skyld mener jeg. 

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Israel og menigheten

Publisert over 11 år siden
02.11.09 kl. 15:08 skrev Anders Helge Myhren:

I dag bygges Israel og Jesu menighet opp igjen stykke for stykke.  Menigheten er ikke til å kjenne igjen fra den gangen de første kristne gikk omkring. Men fra 1900 tallet har det bare gått en vei, framover.  Slik er det også med Israel.  De har også brukt det siste hundreåret  til å restaurere landet igjen, og i 1948 med et foreløpig klimaks.

Sammen så restaureres Israel og menigheten.  Det er de to Guds folk her på jorden.  Begge har kommet like langt i restaureringsarbeidet.  Jeg gleder meg til å se fullførelsen!

Det er godt å være på seierslaget!

 -------

Det er spennende å lese innleggene og kommentarene dine, Anders Helge.

Noen ganger går det an å være helt enig med deg, mens andre ganger er det plent umulig. Og av og til ender det opp sånn midt i mellom - da forstår jeg ingenting. Men slikt gjør jo egentlig bare at debattene blir mer spennende.

I dette tilfellet er det umulig, i alle fall for meg, å skjønne noen som helst.

Hva har menigheter og et bibelsk Israel med Kvalbein sitt (politiske) innlegg å gjøre? Og hva bygger du på når du hevder at "menigheten" har fått et oppsving og er i fremmarsj fra 1900-tallet?

Jeg ville trodd at det forholder seg stikk motsatt - i en stadig mer sekularisert verden der forholdet til tro (i hvert fall i den vestlige verden) stadig blir satt på prøve, med avkristning som resultat. Og siden vi snakker om Midtøsten, ingen religion er på så rask fremmarsj som islam -som har Vesten og kristendommen som sin viktigste fiende.   

Det kunne vært interessant om du også ville kommentere Kvalbein sitt innlegg - innholdet i dette, mener jeg.

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Evalueringen

Publisert over 11 år siden

Takk for evalueringen, Danielsen, det er bestandig hyggelig med tilbakemeldinger.  Du spør følgende:

Det er spennende å lese innleggene og kommentarene dine, Anders Helge.

Noen ganger går det an å være helt enig med deg, mens andre ganger er det plent umulig. Og av og til ender det opp sånn midt i mellom - da forstår jeg ingenting. Men slikt gjør jo egentlig bare at debattene blir mer spennende.

I dette tilfellet er det umulig, i alle fall for meg, å skjønne noen som helst.

Hva har menigheter og et bibelsk Israel med Kvalbein sitt (politiske) innlegg å gjøre? Og hva bygger du på når du hevder at "menigheten" har fått et oppsving og er i fremmarsj fra 1900-tallet?

Jeg ville trodd at det forholder seg stikk motsatt - i en stadig mer sekularisert verden der forholdet til tro (i hvert fall i den vestlige verden) stadig blir satt på prøve, med avkristning som resultat. Og siden vi snakker om Midtøsten, ingen religion er på så rask fremmarsj som islam -som har Vesten og kristendommen som sin viktigste fiende.   

Det kunne vært interessant om du også ville kommentere Kvalbein sitt innlegg - innholdet i dette, mener jeg. Sitat slutt.  Hva har menigheter og et bibelsk Israel med Kvalbein sitt innlegg å gjøre? Sitat slutt.

Ingenting, kanskje, men jeg forsøker av og til å vinkle enkelte innlegg slik at det blir mere interessanne (for meg)  og kommentere.

Min bibellærer Derek Prince uttaler seg bestandig presist, og han mener (og mange med han) at Den Hellige Ånds virke ble gjennopptatt i Amerika i ca. 1900.  På den tiden startet også arbeidet med å få gjenoppstått Israels land igjen.  Når det gjelder sekulariseringen ute i verden idag, så er det faktisk mye mere vekkelse enn tilbakegang.  Restaurering.

Når det gjelder innlegget til Asbjørn Kvalbein så er jeg enig i det, men jeg har vanskelig med å kommentere det ytterligere.

Kommentar #11

Odd Haugerud

10 innlegg  29 kommentarer

Boikott

Publisert over 11 år siden

Boikott er sjelden noen løsning. Det forunderlig hvor mye Israel og araberne engasjerer folket. Ingen konflikt har slik oppmerksomhet. Det foregår mange konflikter rundt om i verden, men ingen får så konstant oppmerksomhet. Det er nok ikke uten grunn. Jeg tror ikke denne konflikten kan løses så lenge som det er folk som vil utslette Israel. Nå er ikke jeg blind for at Israel gjør feil, og det skal påpekes. Men det er ingen tvil om at Israels historie er og vil være i sentrum i verdens bevissthet.

Man kan nok løse mye, men når man kommer til tempelet så tror jeg ikke det blir noen enighet. Etter min mening så er dette stedet så sentralt i begge folks liv at det ikke er rom for kompromiss. Og det er ingen tvil om at mosken står på templets grunnvoll. Er det riktig å bygge på annenmanns grunn? Hvem skal vike?

Kommentar #12

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Boikott

Publisert over 11 år siden

Odd Haugerud skriver:  Er det riktig å bygge på annenmanns grunn? Hvem skal vike?

Når jeg så du skrev dette kom jeg på hva verden anklager Israel for. De påstår at Israel har okkupert land fra Palestinerne. Men hva med dette med templet? Har ikke araberne okkupert området hvor den jødiske tempel skal stå? Jeg bare venter på at Herren skal fjerne denne moskeen slik at Guds tempel kan gjenoppbygges.

Kommentar #13

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Dette må du beklage

Publisert over 11 år siden

Helt enig med Peter i den første kommentaren. Jeg blir rett og slett litt målløs over at en reflektert, dyktig og sympatisk teolog som A. Kvalbein kan skrive noe sånt. Er det 100% seriøst ment? Du kan virkelig ikke stå for dette, Asbjørn. Du har fortsatt mulighet til å korrigere deg selv og beklage at du formulerte deg slik. Jeg er ikke i stand til å tro at det er dette du står for.

Vanskelig å si hvor man skal begynne, men:

- som Peter påpeker er det temmelig generaliserende (og faktisk ganske rasistisk) å hevde at alle arabere kan deles inn i "to grupper".

- er det virkelig bare "jødehatet" som forener palestinerne - de du hevder "kaller seg palestinere"?

- er det virkelig bare "hatet" som har gjort Gaza til en ruinhaug? Ok, jeg skal ikke gå inn i en lang debatt om politikk og historie her, men har ikke Israel hatt en liten finger med i spillet i hvert fall?

Asbjørn, for å være helt seriøs og alvorlig: Jeg forventer at du beklager dette. Du er en respektert, dyktig teolog, og du kan bare ikke sette slike ting på trykk i offentligheten. Dette er anti-arabiske generaliseringer der du viser forakt for hele folkegrupper. Det ligger svært langt fra nestekjærligheten Gud vil vi skal vise alle mennesker.

Shalom.

Kommentar #14

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Appelsinene

Publisert over 11 år siden

Med boikott av appelsinene fra Israel i friskt minne, så virker det totalt latterlig å forsøke å boikotte Israel.  Da må du i tilfelle klare deg uten PC`en din, mobiltelefonen, salting av farlige vinterveier o.s.v.

Israel er det førende landet i verden når det gjelder ny teknologi.  Men kanskje noen av dere kunne klare dere uten Jaffa appelsinen?

Kommentar #15

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Midtøsten

Publisert over 11 år siden

En del av Norges befolkning er for medlemskap i EU, en annen del er imot. Noen vet ikke hva de skal mene. De usikre må få være usikre, men de avgjør ikke saken. Er det diskriminerende eller karikerende å peke på dette?

På 1940-tallet var mange tyskere tilhengere av å utrydde jødene. Mange mente det motsatte. Noen var nøytrale, men de avgjorde ikke saken. 6 mill ble vitterlig drept. Blant annet fordi nazi-Tyskland var så antisemittisk, ble byene deres teppebombet av de allierte for å avslutte et ondt regime. Jeg har full respekt for tyskere, men der og da lå de dessverre under for en forferdelig ideologi. Er det rasistisk mot tyskere å si det slik?

Nå er det like sterke tendenser i verden som i 1940-årene. Mange mener at jødene ikke har rett til liv, og millioner begrunner det religiøst og ideologisk. Hamas sier i sitt charter at alle jøder over hele verden må utryddes før oppstandelsen kan komme. I mange moskeer forkynnes dette.

Mitt hovedpoeng er at hat mot en etnisk gruppe er ødeleggende, både for dem som hater og for dem som blir utsatt for hatet. Jeg vil mene at det ikke er fordummende å påpeke dette.

Jeg er klar over at jeg spisser saken. Men trenden i dag er at nesten alle spisser saken mot jødene. Få spisser motsatt vei.

Jeg har snakket med arabere i Midtøsten og i Norge og spurt om de virkelig står for at jødene bør utryddes og staten Israel opphøre. Flere svarer bare: "Dette er politikk". Svaret kan tolkes i flere retninger: 1. Det angår ikke meg. 2. Politikerne steller med sitt, jeg vil ikke ha noen mening om det. 3. Dette tør jeg ikke si noe om.

Det kan sies veldig mye om Gaza, og jeg vet på langt nær alt. Norge er det eneste vestlige landet som har godkjent Gazas Hamas-styre, som har som sin hovedvisjon å fortsette og intensivere krigføringen mot Israel. Igjen må jeg si: Hatet ødelegger. Det møtes også av mot-hat, og ingen har rene hender. Men kan det hende at vi her i Norge er blitt utsatt for altfor ensidig informasjon? Hva har skjedd på NTNU?

Jeg håper på fred i Midtøsten, både for palestinere, arabere og jøder, og jeg håper vi i Norge kan bidra med omsorg, sannhet og rettferdighet.

Med dette ønsker jeg å runde av denne meningsutvekslingen fra min side. Det blir sikkert anledning til å ta den opp igjen i nye tråder.

Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Midtøsten

Publisert over 11 år siden
10.11.09 kl. 00:34 skrev Asbjørn Kvalbein:"Mitt hovedpoeng er at hat mot en etnisk gruppe er ødeleggende, både for dem som hater og for dem som blir utsatt for hatet. Jeg vil mene at det ikke er fordummende å påpeke dette.""Jeg håper på fred i Midtøsten, både for palestinere, arabere og jøder, og jeg håper vi i Norge kan bidra med omsorg, sannhet og rettferdighet."

------

Ønsket om fred i Midtøsten etter alle disse år med ufred burde ikke være vanskelig for noen å slutte seg til. Men du går i samme fellen som mange andre kristne - du anser jøder som en "etnisk gruppe". Men det er de jo ikke! De har heller aldri vært det. Allerede i 2. Mos. 12 ser man at "fremmede i landet" kunne regnes som jøde ved konvertering til den jødiske tro. Kong Salomos eneste kjente sønn Rehoboam med hustruen, amonitten Naama, ble regnet som jøde til tross for at i jødisk tro er det moren som er bærer av den etniske tilhørigheten.

Enhver som idag konverterer til den jødiske tro blir automatisk regnet som jøde, og får umiddelbart israelsk hjemstavnsrett. Dette ble nylig demonstrert da en fjellstamme i Peru konverterte til jødedommen i 2005, og benyttet sin rett til innvandring i Israel, hvor de bor den dag i dag.

Og omvendt. Man regnes som jøde dersom når mor, bestemor, oldemor og tippoldemor var jøder etter troen. Men konverterer man så til en annen tro, f.eks. kristendom, ja så er man ikke lenger jøde.

Konvertering til jødedommen foregår gjennom et rituale som ledes av tre rabbinere. For kvinner betyr det at hun inspiseres av rabbinerne mens hun er naken i et "renselsesbad", et rituale som forøvrig ikke er godt kjent utover jødiske sirkler. For menn betyr det bl.a. omskjærelse.

La det så til slutt være sagt at diskriminering av ulike etniske grupper innen jødedommen - fordi de er jøder - er selvsagt like forkastelig som diskriminering mot enhver etnisk gruppe.

Kommentar #17

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: Midtøsten

Publisert over 11 år siden
10.11.09 kl. 20:26 skrev Leif Gullberg:Men du går i samme fellen som mange andre kristne - du anser jøder som en "etnisk gruppe". Men det er de jo ikke! De har heller aldri vært det. Allerede i 2. Mos. 12 ser man at "fremmede i landet" kunne regnes som jøde ved konvertering til den jødiske tro. Kong Salomos eneste kjente sønn Rehoboam med hustruen, amonitten Naama, ble regnet som jøde til tross for at i jødisk tro er det moren som er bærer av den etniske tilhørigheten.

Enhver som idag konverterer til den jødiske tro blir automatisk regnet som jøde, og får umiddelbart israelsk hjemstavnsrett. Dette ble nylig demonstrert da en fjellstamme i Peru konverterte til jødedommen i 2005, og benyttet sin rett til innvandring i Israel, hvor de bor den dag i dag.

Og omvendt. Man regnes som jøde dersom når mor, bestemor, oldemor og tippoldemor var jøder etter troen. Men konverterer man så til en annen tro, f.eks. kristendom, ja så er man ikke lenger jøde.

Konvertering til jødedommen foregår gjennom et rituale som ledes av tre rabbinere. For kvinner betyr det at hun inspiseres av rabbinerne mens hun er naken i et "renselsesbad", et rituale som forøvrig ikke er godt kjent utover jødiske sirkler. For menn betyr det bl.a. omskjærelse.

La det så til slutt være sagt at diskriminering av ulike etniske grupper innen jødedommen - fordi de er jøder - er selvsagt like forkastelig som diskriminering mot enhver etnisk gruppe.

En utlending kan bli norsk (gjennom adopsjon eller naturalisering), innebærer det at nordmenn ikke er en etnisk gruppe? Jeg tror du blander sammen etnisk gruppe eller nasjon med "rase".

Ifølge jødisk lov kan ikke en jøde bli ikke-jøde, selv om vedkommende konverterer til en annen religion. En jøde som blir kristen for eksempel, er fra jødsisk ståsted forsatt jøde, men en frafallen eller syndende jøde.

En annen sak er at israelsk lov ikke gir automatisk rett til israelisk statsborgerskap for jøder som har konvert til en annen religion. Israelsk lov kan også nekte denne retten til en jøde som anses å være en fare for statens sikkerhet, som har begått en alvorlig forbrytelse eller er på flukt fra legitim straffeforfølgelse i et annet land. Så den israelske loven om tilbakevendig er ikke absolutt.

Og både menn og kvinner som konverterer til jødedommen (eller adopteres av det jødiske folk om du vil) må gjennom gå et rituelt bad som kalles for mikvé. Derimot så "inspiseres" ikke kvinnen av rabbinerne mens hun er naken. Når en kvinne går i mikvé er vitnene kvinner (innen konservativ og reformjødedom kan kvinner bli rabbinere, men ikke i ortodoks jødedom).

Og dette ritualet burde ikke være helt ukjent for kristne. Hva tror du den kristne dåpen har sin bakgrunn i? 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere