Isak BK Aasvestad

20

Gazas kristne under Hamas

Publisert: 26. des 2011

Av de 1,5 milioner palestinerne som bor på Gazastripen er færre enn 1400 kristne, og de som kan emigrerer.

Siden Hamas overtok makten på Gazastripen i 2005 har det ikke vært et juletre på torget i Gaza by, julen er ikke lenger offentlig fridag og personer som bærer kristne symboler som kors blir stoppet på gaten av Hamas sitt politi og bett om å fjerne korset.

Kilde: The Guardian - Gaza Christians longs for days before Hamas cancelled Christmas

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/23/gaza-christians-hamas-cancelled-christmas

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Vis meg en som lever under Hamas som sier han har det bra og jeg skal vise deg en løgner. Dvs. hvis han ikke tilhører de innerste sirkler.

Jeg har ofte undret meg over palestinernes tåpelige fornektelse av jødene, av Israel og de faktiske forhold. Nålestikkpolitikken var aldri vellykket og har kostet palestinerne dyrt. De kunne hatt et helt annet liv i dag om de hadde valgt samarbeide fremfor konfrontasjon. En periode gjorde de også det, men det er snart tredve år siden. Misledet av sine ledere, plaget under deres åk som de urettmessig har påført sitt folk. Den moderne palestinske historie er ikke noe vakkert syn. Jeg ville likt å se en palestinsk historiker skrive deres historie fra denne synsvinkelen en gang. Dommen vil være nådeløs.

Kommentar #2

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kva med " Den moderne israelske historie"?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

. Den moderne palestinske historie er ikke noe vakkert syn. Jeg ville likt å se en palestinsk historiker skrive deres historie fra denne synsvinkelen en gang. Dommen vil være nådeløs.

Kva meiner Njål Kristiansen om Den moderne israelske historie, som fortel om rasering av bortimot 500 palestinske landsbyar og fordriving av dei mange hundretusen palestinarane, &&

"Den moderne israelske historie er ikke noe vakkert syn. Jeg ville likt å se en ísraelsk historiker skrive deres historie fra denne synsvinkelen en gang. Dommen vil være nådeløs".

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jau, Sønnesyn, det kan du godt si. Jeg er nok ikke helt enig. Vel er det ikke noe vakkert syn, men jeg ser Israels handlinger som et svar på nålestikkpolitikken. Palestinerne har knapt fått mer enn fortjent, ikke mer enn de har bedt om. De har fått mye og det har vært hardt. Jeg vil heller si at stillstandspolitikken er mislykket ved at ingen har fått fred. På den annen side var fred aldri målet med nålestikkspolitikken. Det er derfor jeg fremhever dumskapen som jeg ser fra den palestinske siden ved at de aldri har ønsket å forstå at dette er forfeilet. Bare ett nålestikk til nå så................

Så leit, egentlig. Det kunne vært så mye bedre for alle om de hadde evnet noe mer.

Kommentar #4

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

500 raserte landsbyar &&, som"fortjent"?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vel er det ikke noe vakkert syn, men jeg ser Israels handlinger som et svar på nålestikkpolitikken. Palestinerne har knapt fått mer enn fortjent, ikke mer enn de har bedt om.

FRå "påskereingjeringi,mivtza biur hametz, ("1948" s. 142), og dei 4-500 raserte landsbyane, og til apartheidgjerdet, kvelarslangen Boa Constrictor, rasering av olivenlundane &&& (nålestikk??) har palestinarane vorte undertrykte, fengsla og drepne,-

og det er i "knapt mer enn fortjent"??

Meiner Njål Kristiansen at han er ein innsiktsfull, rettferdig dommar??

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Meiner Njål Kristiansen at han er ein innsiktsfull, rettferdig dommar??

Hvis rettferdigheten skulle fordeles av meg tror jeg mange ville bli skuffet. Jeg regner med at det vil finnes skjellig grunn til å klage etterpå om man la oppgaven til meg å avgjøre hva som er rettferdig. De eneste som ville være fornøyde tror jeg måtte bli sønner og døtre av handelsmenn og fiskere fra Sør-Trøndelag:-)

Jeg vil ikke ekse meg opp over at det er ufred i Midt-Østen mellom filistere og jøder. Det har alltid vært slik. I dag er det rolig sammenlignet med tidligere århundrer. De har begge stort sett fått som fortjent, men jeg mener palestinernes nålestikkpolitikk overfor Israel er feil, et folkeforføreri og vanstyre fra palestinske myndigheters side. Vi ser dette komme til uttrykk gjennom virkelighetsfornektende palestinske skolebøker hvor Israel ikke en gang finnes på kartet. Man skulle tro forfatteren het Kim Il Jong. Skal man løse en konflikt pleier det å være en god ide å uansett forsøke å forstå hva som er viktig eller umulig å tape for motparten. Så kan man heller bli enige om noe annet. Slik som at Israel må slutte å formere seg ut over Vestbredden. Eller tildele palestinerne annet land. Om det palestinske myndigheter bedriver ikke kan karakterisere som forbrytelse mot menneskeheten eller sitt eget folkeslag, er det i det minste seriøse unnlatelsessynder som burde påtales. Det politiske bildet i Israel er en røre og det gjøre ikke tilstrekkelig for å løse konflikten så lenge begge parter ikke ønsker mer enn at status quo opprettholdes. Først når de er sultne nok på fred vil det skje noe. Eller en dag når det kommer en tredjepart og uventet velter noen spillebrikker på brettet. Da kan det komme et skyv. Det må være et tankekors at den øvrige arabiske verden er i bevegelse mens Israel-Palestinakonflikten opprettholdes urørt fastlåst. Ingen av partene vil kunne opprettholde narrespillet til evig tid for alle regimer skal falle siden de ikke er tuftet på folket. Regjeringen i Israel har ikke flertall bak seg for den politikken de fører i fredsspørsmålet. Den vil falle ved neste valg.

Hva er det som rir deg mann? Fotfølge meg fra tråd til tråd for å holde palestinaspørsmålet varmt? Er det en mani du har for å lete frem eldre tråder for å holde liket varmt? Man kan åpenbart være like fanatisk samme hvilken ståsted man har.

Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Ikkje person, men påstandar og saker!

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

De kunne hatt et helt annet liv i dag om de hadde valgt samarbeide fremfor konfrontasjon.

Det er ille om Njål Kristiansen ikkje toler motlegg, og kjenner seg forfylgd.

Eg er oppteken av saker og påstandar,- utan "persons anseelse",

og tek ikkje diskusjonar personleg.

Om Njål Kristiansen kjenner debatten som sårande, ber eg om orsaking,

men ikkje for mine grunngjevne argument!

Godt nyttår!

Beste helsing

Per Einar

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Eg er korkje dupt såra, vonbroten eller forulempa på noko vis. Det er ingenting å be om orsaking for.

Det er lenge siden jeg har skrevet noe om palestinerne. Jeg har i hovedsak konsentrert meg om å forsøke å balansere noen av tilhengerne av Israel. Men i de siste to dagene fant jeg på at jeg skulle forsøke å balansere deg litt også. Jeg regner ikke å ha større success med det enn med å balansere "israelittene". :-)

Jeg har et pragmatisk utgangspunkt overfor livet. Jeg vet at sannheten ikke er hvit eller sort. Fanatikere og manikere bekymrer meg. Jeg ser noe av en mani i å forsvare Israel uansett hvor dumt det måtte være når det kommer fra det holdet. Og vice versa.

Jeg ser etter løsninger. Alle løsninger har allerede vært på bordet i hele min levetid. Ikke bare siden 1947, men i hundreåret rett før da den sionistiske bevegelse så smått begynte å røre på seg. Jeg har vurdert de ulike sidene rundt plasseringen av Israel og kommet til at om man skal plassere jødene et sted kan det bare være der. Forslagene om å tilby jødene et land andre steder i verden vil ikke være tilstrekkelige. De må naturligvis plasseres der hvor de føler at de har hjemme.

Dette har konsekvenser. FN tok disse konsekvensene inn i sin avgjørende fase i 1947. Siden har det vært nødvendig for FN å bekrefte sitt vedtak gjennom nye vedtak. Det har vært kamper i Sikkerhetsrådet og Hovedforsamlingen i etterkant av trefninger på bakken. FN har så langt stått ved sitt vedtak av 1947. Jeg tror det kan sies så sterkt at dette er det mest skjellsettende enkeltvedtak FN noen gang har gjort fordi det kom til å prege verden etterpå på en måte som vi ikke har noen grunn til å være fornøyd med. Men tross alt har FN stått ved sin forpliktelse. Dette er et puslespill med millioner av biter. Statsmenn har kommet og gått. Snubletråder har vært lagt ut, og det har vært forsøk på å velte hele konstellasjonen av Israel slik det er blitt til.

Dette kan jeg si til tross for at jeg ikke er overvettes begeistret for demokratiet i Israel. Det er i dag et stivnet og stagnert samfunn som trenger en fornyelse og et oppgjør med seg selv om veien videre.

Opp mot dette står en palestinsk bevegelse. Terror, diktatur, drap............... jeg har ikke mye godt å si om den bølingen. De kunne valgt mye anderledes. De kunne gjort en bedre jobb for sitt folk, for regionen.......... for verden. De palestinske lederne har forsømt seg i humanitetens navn. De har påført sitt folk umenneskelige levevilkår og lidelser.

Dette til tross har Israel tapt propagandakampen. Det er palestinerne som har media og kontrollen i dag. I mine øyne er dette hårreisende feil.

Svaret må ligge i at partene finner frem til hverandre. Alternativet får FN bestemme at "slik blir det" og så løser vi det derfra. Det vil heller ikke bli bra - i humanitetens navn. Men det er kanskje det beste man greier.

Alternativt må det komme fredselskende krefter på begge sider frem og overta makten, realisere sin fredsvilje og la alle komme i gang med livene sine på alvor. I dag ser det ut som at samfunnene på begge sider står litt på vent mens de avventer avklaringer. Det er det ingen grunn til. De må gjøre det beste ut av foreliggende situasjon inntil det foreligger en annen. Jeg vil foretrekke at myndighetene bistår folkene med å leve sine liv i samarbeide, vekst og velferd slik de initiellt ønsker. Jeg håper på for mye. Men slik er det for meg. Det er nytteløst å velge seg en side, for freden kommer ikke før sidene er utjevnet. Freden vil oppstå mellom likeverdige parter.

Kanskje vil det bli fred en dag. Ikke som en konsekvens av alt vi har skrevet på Verdidebatt om fred for Israel. Det blir fred den dagen det er viktig nok for alle parter samtidig. Jeg har ikke annet enn håpet om at denne dagen må opprinne snart.

Kommentar #8

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Blinkskot:"den bølingen"!!

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

jeg har ikke mye godt å si om den bølingen

Interessant! Eg sa det til IDF - soldatane ved portane:

"Bøndene i min landsby stelte ikkje so ille med bølingen sin

som de gjer med bøndene her!"

Dei let oss venta i timesvis ved portane både morgon og kveld ,  

om dei i det heile kom.

Mange var både svivyrdslege og arrogante,

og synte ofte ingen respekt endåtil for gamle folk,

"What is trouble for you, is convenient for us!" sa ein offiser.

Endå verre er det ved dei store sjekkpunkt (som før nemnt!)

som Kalandia og Betlehem,

med tusenvis i venting i timesvis før dei slepp  gjennom.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg kan desverre ikke hjelpe deg, Sønnesyn.  Jeg gjør ikke knefall for fanatikere fra noen av sidene. Jeg har en mer praktisk og pragmatisk tilnærming som jeg forsøkte å forklare.

Godt Nytt År!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere