Ståle Halsne

50

Kristne og kristendommen - et problem?

Jeg har i det siste tenkt en del på om kristendommen rett og slett blir sett på som et problem.

Publisert: 14. des 2011

Tankene kommer når jeg leser kommentarer i innlegg den siste tiden om Himmel og Helvete, skolegudstjeneste, høyreekstremismens kobling til kristendom, kirken og homofili, kristenzionister, med mer.

Tonen her på VD er til tider krass mot kristendommen og kristne. Jeg får til tider inntrykk av at Norge, og resten av verden, hadde vært et bedre sted om kristendommen var fjernet totalt. La vitenskapen, logikken og fornuften ta over, og legg dogmene og eventyrene bort – for godt. Ateistene roper ganske høyt.

Når jeg leser sitater som ”Jesus kan jeg like. Det er bare hans fanskare jeg ikke kan fordra.” blir jeg ille til mote. Så da tenker jeg; er kristne et problem for det norske samfunnet? Joh. 15, 18; Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.

Men om vi nå legger troen på det "hinsidige" litt til siden og ser på kristent arbeid generelt. Kan det være at det finnes noe flott og bra i arbeidet som gjøres i kristne organisasjoner og av kristne medarbeidere som gjør dette på dugnad? Ildsjeler som aldri får sin statuett på noe idrettsgalla eller heder og ære, men som gjør det fordi de brenner for sin tro, sin frelser, og sine medmennesker. Kan det være at det norske samfunnet har noe å takke kristendommen for? Kan det være at det finnes enkeltpersoner, ildsjeler, som faktisk fortjener heder?

Hva med;

Kristent barne- og ungdomsarbeid
Det finnes tusenvis av barne- og ungdomsforeninger rundt omkring i landet. Voksne kristne driver et enormt dugnadsarbeid for å gi barn og unge et sunt fritidstilbud. Det dreier seg om søndagsskoler, barneforeninger, jente- og gutteklubber, hobbyklubber, leirer, trialklubber, idrett, mekkeklubber… en helt enorm valgfrihet. Varierende alt etter hvor man bor selvsagt.

I disse tilbudene blir barn og unge oppdratt i sunne verdier, der andakt er en selvfølge.

Menighetsarbeid og forsamlinger
Det er nok ikke like mange forsamlinger og menigheter som det er barne- og ungdomsforeninger, men det er utrolig mange. Små og store. De drives også for det meste på dugnad. En enorm mengde arbeid blir lagt ned for at folk som ønsker å være tilknyttet en kristen forsamling faktisk har et tilbud.

Kan dette være så viktig da, spør du kanskje? Jeg tror dette er undervurdert. Spesielt i dagens travle samfunn der kommunikasjon mellom mennesker skjer i forkortede SMS meldinger eller på sosiale medier. Forsamlingene og menighetene samler folk. Fysisk. Det er en plass der man kan komme og møte folk. Dele sorger og gleder. Finne venner. Det er et nettverk av personer som bryr seg om hverandre. Og – Guds ord forkynnes.

Misjon- og bistandsarbeid
Kristne organisasjoner driver et stort misjons- og bistandsarbeid. Kristne vet at man kan ikke stå og forkynne fra Bibelen om folk tørster. Så bygg en brønn. Er de sultne, dyrk jorden. Er de syke, bring inn en lege.

Dette arbeidet drives på innsamlede midler. Gaver fra kristne i Norge.


I Januar deler idretten ut sine hederspriser. Deriblant årets ildsjel. En fantastisk pris. Tenk hvor mange timer som er lagt ned av ildsjeler som sørger for at alt er klart til trening og konkurranse, og som rydder i timevis etter at alle er gått hjem. De drømmer om at barn og unge skal få en idrettsopplevelse. At talentene skal skinne. De fortjener selv å bli sett. De fortjener heder.

Det finnes mange slike i kristne organisasjoner også.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

krass mot utskuddene

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Tonen her på VD er til tider krass mot kristendommen og kristne

sionister,høyre rebeller i usa,helveteslærere,skremmegaukar ja.men ikke mot alle kristne.her bommer du så fælt at du ikke engang vet navnet på banen ballen sparkes fra

Kommentar #2

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei

Først vil jeg si at jeg synes du har et godt språk og er tydelig på hva du ønsker å formidle. Pluss i margen :)

Så vil jeg synse litt om hva du formidler:

Du påstår at det er færre ildsjeler blandt ikke-kristne. Du påstår at de som er kristne ildsjeler ikke ville vært det om det ikke var for at de er kristne. Det er kanskje ikke direkte det du mener, men jeg opplever dette som en "bivirkning" av ditt budskap. 

Du sier at ateister roper høyt. Dette er ofte riktig. Tanken på at barn har mareritt fordi de er onde skapninger som etter døden blir torturert i all evighet om de ikke tror riktig gjør at jeg ønsker å rope høyt om dette. Det er viktig å merke seg at kritikk mot noe innen en religion ikke er kritikk mot religionen. Dette er det  mange kristne som ikke forstår. Noen kristne faller lett inn i offerrollen. Kanskje fordi de i mange situasjoner faktisk blir mål for kritikk og usaklig hets og dermed av vane går i forsvar. 

Mitt poeng omkring ateister som roper høyt er at man må skille mellom idioter som fordomsfullt kommer med usaklig hets, og de som kommer med saklig kritikk som de begrunner. Det er mye innen religion som blir vanskelig å ignorere for den som ikke ser dette som viljen til en guddom. 

Som du påpeker er det positive ting som skjer innen religion. Det jeg opplever som uheldig er fravær av å klart og tydelig protestere mot det som er negativt. Det at noen kirkesamfunn har retningslinjer for hvordan man skal håndtere vold mot barn kan tolkes som å ta avstand fra bibelens mange oppfordringer til vold mot barn, men jeg savner at man er tydelig og direkte på hva man tar avstand fra.

Jeg ville likt at man gikk gjennom bibelen og sa dette er vi enig i og dette er vi uenig i. Som slaveri, bibelen er tydelig på at den er positiv til slaveri. Det er tydelig at mange kristne er mot slaveri, men jeg opplever ikke at de, som en konsekvens av dette, også kritiserer bibelen. Det virker på meg som at de eneste gangene religiøse går mot sine religiøse skrifter og tradisjoner er når det blir tydelige uenigheter innad. 

Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Prøv å se LITT positivt på kristen arbeid

Publisert rundt 9 år siden

selvom du liker å komme med oppgulp mot alt som er godt og sant OG kristent. Verden - selv kristen-verdenen er ikke bare sort hvit. Snu litt på flisa. Ta Jesus inn i hjertet ditt. Det vil gjøre UNDERVERKER. Hvis du vil HA underverker da, og det burde du.

Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det var til hr Ommundsen jeg kommenterte

Publisert rundt 9 år siden

Takk til deg hr Ståle Halsne for å skrive det jeg også stadig gjør meg tanker om. Gud velsigne deg i Jesu navn.

Kommentar #5

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg vil for øvrig si meg enig med Robert. Kritikk mot noen innen en religion er ikke kritikk mot alle. Og forøvrig, en krass tone her på VD kommer fra alle hold og mot alle. Dette er på ingen måte enveis kritikk mot kristne. 

Kommentar #6

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Respons

Publisert rundt 9 år siden

@Ommundsen;
Det er mulig jeg er på feil bane. Eller som det ble sagt; "du er ikke bare på jordet, du er på feil jordet!".

Selvfølgelig ser jeg nyanser, og vet at kristne må tåle kritikk, og at ofte kritiseres det ekstreme. Men når sant skal sies, Ommundsen, så er det ikke alltid at kritikken er så presis. Svært ofte må kristne tåle en generell kritikk, som slett ikke alltid er seriøs eller berettiget.

@Røst;
Takk for pluss i margen! Bringer minner tilbake til skoletiden da vi skrev stil...:)

Jeg kan ikke se at jeg påstår at det er færre ildsjeler blandt ikke-kristne. Om så er tilfelle, så må jeg få presisere at det ikke er tilsiktet. Poenget er å peke på de mange, anonyme, ildsjeler som bruker mye av sin tid for at barn og unge skal få et kristent fritids- og aktivitetstilbud. Disse er ofte svært anonyme. Arbeidet er krevende og til tider tungt. Da er det viktig at noen ser dem.

Jeg følger deg også på det å være tydelig.

@Born;
Tusen takk for gode ord!


Til slutt en generell kommentar;
Jeg vet godt at kritikk må alle tåle. Den kommer fra alle hold, mot alle. Vi har godt av å ha en kultur for å kunne være kritiske. Det finnes derimot kritikk mot kristendommen som jeg synes er uberettiget.

Jeg skrev dette innlegget for ca. 2 uker siden ute å poste det. Jeg var ikke fornøyd. Men nå gjorde jeg det, rett og slett fordi jeg har lyst å peke på at det gjøres mye godt frivillig kristent arbeid. Òg... det finnes svært mange frivillige ildsjeler som fortjener ros for sin utrettelige innsats.

Så får andre ta for seg idretten...

Kommentar #7

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Halsne

Jeg vet at det ikke er din intensjon å påstå at det er færre ildsjeler blandt ikke-kristne, men i den grad du knytter samfunnsnyttig engasjement opp mot kristendommen så er det i så fall det du påstår. 

I den grad du mener kristendom er en faktor så mener du også at ikke-kristendom også en faktor. 

Det finnes kritikk mot kristendommen som er uberettiget, slik det finnes mot alt og alle. Du må bare satse på at folk er såppas oppegående at de greier å skille klinten fra hveten. For øvrig kan det kan det være vanskelig om man har en sterk agenda og får høre noe som passer inn i sin agenda. Om man ikke setter tvilen høyt har man lett for å la seg lure. 

Hvorvidt dette gode frivillgarbeidet du sikter til er kristent synes jeg ikke er godt nok demonstrert. Man kan snakke om det gode kvinnelige frivilligarbeidet og det gode brillebrukerfrivilligarbeidet også. Mange kristne opplever kristendommen som en drivkraft. Mange ikke-religiøse opplever det å være et menneske som en drivkraft. Jeg synes det er merkelig om de som er kristne ildsjeler skulle satt seg ned på rompa om de mistet sin religiøse tro. Ildsjeler har ofte en indre kraft som er ganske sterk. Skal man snakke om kristent frivillgarbeid må man demonstrere at disse ildsjelene ikke ville vært ildsjeler om det ikke var for kristendommen. Jeg mener ikke å si noe konkret om dette, men bare å påpeke at en påstand om at det gode kommer fra kristendommen, og ikke fra mennesket, er vanskelig å demonstrere. 

For den som tror på en gud er det sikkert litt lettere å forstå sammenhengen mellom det gode og kristendommen. Uavhengig av hva som er rett og galt er denne sammenhengen ikke alltid like åpenbar for en ikke-religiøs person. 

Jeg synes dette er et godt innlegg som kan bidra til en god debatt og jeg er glad for at du postet det. Jeg synes du skal være fornøyd. 

@Born

"selvom du liker å komme med oppgulp..."

Jeg antar du her sikter til Robert. Er det egentlig slik du ønsker å fremstille deg selv? Som en som kommer med unødvendig og ubegrunnede personangrep? Det er ikke så mye hva du sier, men hvordan du sier det. Og de ordene du bruker maler et stygt bilde av Robert som ikke har noe med sannheten å gjøre. Her kommer du med et glimrende eksempel på krass tone her på VD.  

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tåkepraten fortsetter

Publisert rundt 9 år siden

Det blir fort det samme ordskiftet her som regjeringen fører.  Aldri svare på lette og konkrete spørsmål.  Snakk rundt om alt, helst om noe annet og kom aldri med klare svar på hva en selv mener i sine kommentarer. Hold alle utganger åpne slik at du alltid har en utgang.  Vær ikke redd for at noen kan tro du mener noe.  Nei fortsett med tåkepraten og vridninger på fakta.  La alle lete seg fram i tåkeprat heimen, og fortolke å komme med hvert sitt svar på det en tror andre har skrevet.  Er det debatt eller tidtrøyte?  Jeg lurer.


Akkurat det samme ser ut til å skje på debattnivå på VD og på andre nettdebatter.   Tilsynelatende skrives det om det om det samme, men alt for mange prater/skriver forbi selve saken.  

En merkelig måte å debattere på.  Her tenker jeg på kommentarene.  Innleggene pleier å være klare og med klare standpunkter.   Hvorfor vri og vrenge på klare uttalelser?  Dere som selv aldri greier å svare på det enkleste spørsmål.  Gode argumenter og fakta er å foretrekke i stedet for all tåkepraten.

Kommentar #9

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Fjerdingen 

Beklager at jeg ikke forstår helt hva du mener. 

"Aldri svare på lette og konkrete spørsmål." 

Hvilke spørsmål er det du sikter til? 

 "Nei fortsett med tåkepraten og vridninger på fakta." 

Hvem vrir på hvilke fakta? 

 "Er det debatt eller tidtrøyte?  Jeg lurer." 

Er dette noe du mener jeg kan svare på? 

"...men alt for mange prater/skriver forbi selve saken." 

Dette er jeg enig i at ofte er tilfelle. Ofte forstår man ikke hverandres ståsted og de ord man bruker betyr ofte ikke det samme for alle. Er dette noe du mener er relevant her i denne tråden? Jeg har ikke opplevd dette, men jeg tar ofte feil og jeg ønsker å forstå hva det er du sikter til. 

"Her tenker jeg på kommentarene.  Innleggene pleier å være klare og med klare standpunkter." 

Det er godt mulig at innleggene ofte er mer gjennomtenkt enn kommentarene. Er det noe du synes er uklart med kommentarene i denne tråden? 

"Hvorfor vri og vrenge på klare uttalelser?"

Hvem er det som vrir på hva? Fint om du kan være litt mer konkret?

 "Dere som selv aldri greier å svare på det enkleste spørsmål." 

Hvem er dere og hvilke spørsmål er det du sikter til? 

"Gode argumenter og fakta er å foretrekke i stedet for all tåkepraten." 

Ja!!! :)  Her er vi hjertens enige. Det er viktig å være konkret og spesifikk om man ønsker å bli forstått. 

Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert rundt 9 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil for øvrig si meg enig med Robert. Kritikk mot noen innen en religion er ikke kritikk mot alle. Og forøvrig, en krass tone her på VD kommer fra alle hold og mot alle. Dette er på ingen måte enveis kritikk mot kristne.

Dette er synspunkter og observasjoner jeg gjerne slutter meg til.  Det rettes i mange tråder minst like skarp kritikk mot f.eks. ateister og muslimer.

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Du påstår at det er færre ildsjeler blandt ikke-kristne. Du påstår at de som er kristne ildsjeler ikke ville vært det om det ikke var for at de er kristne. Det er kanskje ikke direkte det du mener, men jeg opplever dette som en "bivirkning" av ditt budskap.

Nå tenkte jeg ikke på deg spesielt, men en trend som er på VD som på alle debattsider i aviser.

Tåkeprat og vridning på det Ståle Halsne skriver og mener er ovennevnte sitat et eksempel på. 

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

I hovedprinsipp så tenker jeg at tro er ett individuelt spørsmål, og så lenge det er ett individuelt spørsmål så har jeg ikke noe med å karakterisere hverken kristendommen eller kristne som ett problem.

Det jeg har ett problem med er at mange kristne ikke gir det samme tilbake, de ønsker å bruke staten til å fremme sin tro på min bekostning. Nå er det noen kristne som ønsker dette, og andre som ikke ønsker det. Jeg har bare imot de førstnevnte.

Jeg har også problemer med enkelte kristne skikker, slik de er forstått av enkelte kristne. F.eks. de som skremmer barn med helvete. For meg er det en form for barnemishandling.

Kristenzionister er ett problem, da de er mer opptatt av å støtte en part i en konflikt enn å være upartisk og konstruktiv.

Som ateist har jeg også ett motsetningforhold til kristne som mener at jeg pr definisjon ikke kan være moralsk som ateist, men det er på ett annet plan. Vår virkelighetsoppfattelse krasjer.

Kommentar #13

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Fjerdingen

Tåkeprat er det særdeles ikke. Du forstår godt hva jeg mener. At du er uenig er en annen sak. 

At du er uenig er en ærlig sak, og om du hadde skrevet det på en forståelig og konkret måte til å begynne med kunne jeg på en forståelig og konkret måte ha forklart litt nærmere det sitatet du viser til. 

Om min påstand skal stemme er det avhengig av om jeg har forstått Halsne riktig. Det er det mulig jeg ikke har gjort. 

Hvis Halsne kobler kristendommen opp mot gode handliger og sier at kristendommen er årsak til disse gode handligene må jo det bety at om kristendommen ikke er tilstedet så uteblir handlingen. 

Hvis mennesker som bruker briller er intelligente fordi de bruker briller så sier ikke det bare noe om de som bruker briller, det sier også noe om de som ikke bruker briller. (Bare for å unngå misforståelser, jeg mener ikke at briller gjør noen mer intelligente. Det er bare ment som et bilde.) 

Hvis kristendommen skal bety noe i denne sammenhengen så må jo ikke-kristendom også bety noe. Du kan ikke ha høyere uten lavere. Du kan ikke ha mer uten mindre. 

Jeg mener dette er å kalle en spade for en spade. Mitt motiv er ikke å dytte puter under armene på noen og late som om det de sier ikke har konsekvenser utover det de umiddelbart ønsker å utale seg om. I den grad jeg kommenterer noe som noen har sagt er mitt motiv å formidle min forståelse av dette, om et svar består av et argument som viser at jeg tar feil er det bra. Alt som kan lære meg noe er bra, og jeg, i likhet med alle andre, tar ofte feil. Da er det fint om noen påpeker mine feil. 

Førøvrig lot du være å svare på spørsmålene jeg stilte deg. Var det noe med måten jeg formulerte meg på som du ikke forstod? 

Kommentar #14

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Et annet bilde er at hvis hvite mennesker er intelligente og fordi de er hvite så sier ikke det bare noe om hvite mennesker, men også noe ikke-hvite mennesker. 

(Dette er ikke noe jeg mener, kun et bilde.)

Kommentar #15

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Gud velsigne

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Takk til deg hr Ståle Halsne for å skrive det jeg også stadig gjør meg tanker om. Gud velsigne deg i Jesu navn.

deg også.

Kommentar #16

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Røst;
Jeg forstår deg slik at  du stiller spørsmålstegn ved om det er religionen som er drivkraft for ildsjeler, og som motiverer dem. Altså, ville de gitt opp sitt frivillige arbeid om de ikke var kristne?

Det er litt på siden av mitt poeng, men jeg kan gjerne være med på å diskutere det, for jeg er enig i at det kan være en interessant debatt. 

Man kan jo da spørre seg om ildsjeler i idretten ville vært med i arbeidet dersom interessen for idrett ikke var tilstede? Jeg tror ikke det, men det er klart at motivet kan være å ville gi barn og unge et fritidstilbud.

@Johannessen;
Jeg sier ikke i mitt innlegg at vi kristne ikke skal tåle kritikk. Det jeg sier er at jeg opplever selv å bli ille til mote, som kristen, pga. kritikken, og prøver derfor å løfte frem at det finnes noe godt med dette. Vær grei å se forskjellen!

I senere kommentarer sier jeg at noe av kritikken er uberettiget. Jeg kan gjerne si hva jeg mener med det, og begrunne denne uttalelsen, men da det ligger utenfor mitt hovedpoeng lar jeg det være, så sant jeg ikke blir bedt om det.

Men det kunne være interessant å få høre Johannessen's synspunkter på det jeg løfter frem som positivt med det kristne arbeidet, og som også er hovedpoenget med innlegget mitt. Så jeg utfordrer gjerne Johannessen på dette.

Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hvorfor mase om svar?

Publisert rundt 9 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Førøvrig lot du være å svare på spørsmålene jeg stilte deg. Var det noe med måten jeg formulerte meg på som du ikke forstod?

Har du krav på svar fra meg og andre?  Er du en slags overdommer?

Ståle Halsnes har skrevet et godt innlegg.  Jeg ser ingen grunn til å tro at han har en annen agenda med innlegget som er klart som et egg.

Ønsker du å fordreie og lese inn noe annet enn han skriver i innlegget, så er det din fulle rett.

Det jeg ønsket å sette søkelyset på, var debatt nivået bla her på VD.  Tydelig at du følte deg truffet.  Hvorfor vet ikke jeg.

Punktum

 

Kommentar #18

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Halsne

"Jeg forstår deg slik at  du stiller spørsmålstegn ved om det er religionen som er drivkraft for ildsjeler, og som motiverer dem. ... Det er litt på siden av mitt poeng... " 

Du skriver ikke om ildsjeler. Du skriver ikke om frivilligarbeid. Du skriver om kristne ildsjeler og du skriver om kristent frivilligarbeid. Slik jeg leser innlegget ditt gjør du et poeng av at dette gode er kristent og motivert av kristendommen. For eksempel skriver du "Gaver fra kristne i Norge, og om kristendommen som årsak var irrelevant tror jeg du heller ville skrevet "Gaver fra noen i Norge. Du nevner for eksempel ikke om disse som gav gaver hadde briller eller ikke, nettopp for det er uten betydning, fordi det er irrelevant.  

Om det er irrelevant hvorvidt dette gode er kristent eller ikke så har du rett i at dette er litt på siden av ditt poeng. Slik du har formulert deg er det presist midt i ditt poeng. 

Om du ikke mener det du har skrevet tar jeg det til etterrettning, men da får du minus i margen :P ;) hihi :) 

Men om jeg har lest deg feil, hva er da ditt poeng? 

"Man kan jo da spørre seg om ildsjeler i idretten ville vært med i arbeidet dersom interessen for idrett ikke var tilstede?" 

I noen tilfeller stiller foreldre opp selv om de ikke er interessert i idrett. Men de som yter mest som frivillig innen idrett er ofte opptatt av idrett ellers og. Så om disse ikke var interessert i idrett ville de neppe ytet så masse for idretten. Dette tror jeg du har rett i. Men, og dette er et viktig men, det betyr på ingen måte at de dermed ikke ville jobbet som frivillig innen noe annet. Idrett er generelt ingen faktor i hvorvidt noen bidrar til samfunnet gjennom frivilligarbeid eller ikke. 

La oss late som om person A er dypt interessert i idrett og at han jobber en del som frivillig innen idrett. La oss late som om person A blir hypnotisert til å ha en dyp interesse for musikk i stedet. Da tror jeg at dette ikke ville endret A sitt forhold til frivilligarbeid. Jeg tror han i stedet ville jobbet som frivillig innen festivaler og konsertscener. Men dette blir kun spekulasjoner fra min side. 

@Fjerdingen

"Har du krav på svar fra meg og andre?" 

"Aldri svare på lette og konkrete spørsmål.  Snakk rundt om alt, helst om noe annet og kom aldri med klare svar på hva en selv mener i sine kommentarer. Hold alle utganger åpne slik at du alltid har en utgang.  Vær ikke redd for at noen kan tro du mener noe."  

"Dere som selv aldri greier å svare på det enkleste spørsmål.  Gode argumenter og fakta er å foretrekke i stedet for all tåkepraten." 

Jeg beklager om jeg har vært urimelig. De to siste sitatene tolket jeg som en kritikk fra deg til de som ikke vil svare på lette og konkrete spørsmål. Jeg beklager at jeg misforststod deg. 

"Ståle Halsnes har skrevet et godt innlegg.  Jeg ser ingen grunn til å tro at han har en annen agenda med innlegget som er klart som et egg." 

Jeg forstår ikke akkurat hva du mener med dette. Jeg ville likt å vite hva du mener Halsnes har skrevet, men jeg skal ikke spørre. Fordi vi er mennesker er det ikke alltid vi forstår hva den andre sier, og da er det fint om man kan spørre for å få klarhet i det. 

"Ønsker du å fordreie og lese inn noe annet enn han skriver i innlegget, så er det din fulle rett." 

Her kommer du med en anklage. Dersom man kommer med anklager, som i og for seg er bra når det er på sin plass, er det viktig (mener jeg) at man forklarer og kommer med argumenter på hvorfor man kommer med anklager. 

"Det jeg ønsket å sette søkelyset på, var debatt nivået bla her på VD.  Tydelig at du følte deg truffet.  Hvorfor vet ikke jeg."

På enkelte ting du har nevnt så har jeg følt meg truffet ja. Som jeg nettopp har nevnt kommer du med en anklage mot meg i din siste kommentar. 

Tidligere kom du med denne anklagen rettet mot meg: 

"Tåkeprat og vridning på det Ståle Halsne skriver og mener er ovennevnte sitat et eksempel på." 

Utover dette antar jeg du ikke mener jeg har gjort meg skyldig i noe annet av det du skrev i din første kommentar. Jeg går ut i fra at du i så fall ville sagt fra til meg. Og til alle som kan lære meg noe, grunnet kritikk (og spørsmål) mottas med takk :) 

Kommentar #19

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

tristesse

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Når jeg leser sitater som ”Jesus kan jeg like. Det er bare hans fanskare jeg ikke kan fordra.” blir jeg ille til mote. Så da tenker jeg; er kristne et problem for det norske samfunnet? Joh. 15, 18; Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.

Men om vi nå legger troen på det "hinsidige" litt til siden og ser på kristent arbeid generelt. Kan det være at det finnes noe flott og bra i arbeidet som gjøres i kristne organisasjoner og av kristne medarbeidere som gjør dette på dugnad? Ildsjeler som aldri får sin statuett på noe idrettsgalla eller heder og ære, men som gjør det fordi de brenner for sin tro, sin frelser, og sine medmennesker. Kan det være at det norske samfunnet har noe å takke kristendommen for? Kan det være at det finnes enkeltpersoner, ildsjeler, som faktisk fortjener heder?

Hva med;

Kristent barne- og ungdomsarbeid
Det finnes tusenvis av barne- og ungdomsforeninger rundt omkring i landet. Voksne kristne driver et enormt dugnadsarbeid for å gi barn og unge et sunt fritidstilbud. Det dreier seg om søndagsskoler, barneforeninger, jente- og gutteklubber, hobbyklubber, leirer,

mener å huske at det står skrevet i en av tristessebøkene at ingen kan spre et slikt et mørke, som en som har sett lyset.

mitt inntrykk er at kristne er stort sett helt greie folk, og at de gjør utrolig mye bra arbeid.

det har nok reddet mange liv at prestene spredde kunnskap om jordbruk, og det har nok hvert mye god trøst når mannen i familien ikke kom tilbake fra fiske.

og selv mitt forherdete ateisthjerte vil heller se at noen heller velger jesus, en å gå en fortidlig død, på grunn av narkotika.

men samtidig stiller jeg meg det spørsmålet om hva dere kristne måtte mene om en organisasjon som fx redder mennesker fra ting som narkotika-avhengighet, er det virkelig helt problemfritt hva denne organisasjonen er? eller ser dere et problem om den organisasjonen skulle være en del av fx scientologikirken? og er fritidsklubber, og idrettsklubber fint selv om de er ledet av Hamas?

for all del ser jeg at det er forskjell mellom dette og hva som stort sett skjer i kristne grupper i gamle norge, men om man flytter blikket over dammen og ser hva som er blitt presentert oss i jesuscamp, og lignende, føler jeg ikke helt for å rosemale alt av kristendom, og jeg har et inntrykk av at det har blitt mere og mere akseptert med ekstreme meninger, men det er mulig at det kan skyldes at sterke meninger lettere spres med dagens mediaverden.

Kommentar #20

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Tonen her på VD er til tider krass mot kristendommen og kristne. Jeg får til tider inntrykk av at Norge, og resten av verden, hadde vært et bedre sted om kristendommen var fjernet totalt. La vitenskapen, logikken og fornuften ta over, og legg dogmene og eventyrene bort – for godt. Ateistene roper ganske høyt.

Vel, enkelte grupper er et problem. Som alltid er ekstremisme problematisk. Høyreekstremisme kledd i bibelvers for eksempel, kreasjonisme, zionisme, prosperity "teologi"... Dette er reelle problemer som jeg heller ikke kan fordra. Samtlige strider mot Kristi lære og liv, samt er direkte skadelig for verden rundt oss og menneskeheten generelt. Breivik gav oss et eksempel på kristenhøyreekstremisme, men han er ikke den eneste. Husk de tyske kristne fra 2. verdenskrig, KKK, eller Arne Myhrdal og andre liknende grupper. Disse gruppene kan kanskje virke få, men se på republikanerne i USA, mens de roper høyt om at de er kristne, om behovet for krig mot Iran og gjenninføring av tortur. Ofte i samme setning som Gud og Jesus nevnes. Er ikke slikt foraktelig? Jeg synes det.

Så har vi kreasjonistene, gruppe nummer to jeg nevnte. De utgjør et mindretall, men roper høyt uten å vite hva de snakker om. Svært mange av autoritetene i den gruppen har falske grader og flere er dømt for svindel. Mye av det de sier er direkte løgn, som fremmes i Jesu navn. Samtidig er mye av det de fremmer noe som senker vitenskapelig fremgang på felt som vil hjelpe hele menneskeheten: Medisin, matproduksjon, industri og vitenskap generelt. Vitenskapen fremmer de som et motstykke til tro, ikke som et annet domene - hvilket det er. Folk hører, og skyr som en konsekvens kristendommen da denne - av disse kristne - presenteres som en konkurrent til det empiriske og testbare. Hvis jeg hadde trodd dem ville jeg selv vært anti-kristen. Ikke bare ateist, men anti-kristen. Hvorfor? Fordi det som strider mot håndfast, etterprøvbar og solide fakta ikke har livets rett. Det er uredelig, og skadelig. Løgn er skittent, og jeg har ingen ønske om å støtte direkte løgn og svindel.

Tredde gruppe, zionistene, støtter undertrykkelsen av et helt folk og unnskylder overgrep på dem med alt hva de kan. Medmennesker lider fordi de mener de må støtte Israel som stat,  uavhengig av om denne staten gjør rett eller galt. Det er også en styggedom. Og folk merker det. En kritikk mot slikt er på sin plass, og jeg støtter den gjerne selv.

Fjerde gruppe, Prosperity, er jeg ikke sikker på jeg vil kalle kristen i det hele tatt. Teologien sier jo at den som tror vil ha penger, ting, flotte koner (eller ektemenn), god karriære og god helse. Alt vil gå deres vei, om de bare har tro. Slik er det jo ikke. Og det kan selv et barn se om han leter. Ikke bare er dette i strid med bibelen, men de landene der kristne er i flertall sliter med sult, vold, kriminalitet, krig, væpnede konflikter av mange typer. Denne retningen er en farlig form for ekstremisme jeg selv vil klassifisere som pengedyrkelse, ikke kristendom. Her fremmes grådighet, egosentrisme og mer i den gaten. Stikk i strid med hva vi ser blant kristne verden om. Forlokkende kanskje, men også tomt og sykt.


Dette er jo oftest de gruppene som blir hørt. Fornuftige kristne med gode hoder og avstand fra denne ekstremismen blir skjelden sett og skjelden hørt. Selv om vi nok er i flertall vi som ikke er i en av disse gruppene her. Det sømmer seg ikke for en kristen å plukke opp høyreekstremisme: Vi skal kjempe den svakestes sak, ikke den sterke. Det sømmer seg ikke for en kristen å være zionist. Jesus elsker palestinere såvel som jøder, og kjærlighet er Hans språk. Ikke militær undertrykkelse. Det er ikke rett for en kristen å være kreasjonist, da ignorerer man Guds skaperverk i all dets under til fordel for en relativt ny og svært subjektiv tolkning av bibelen. Jesus selv sa også at man ikke kan tjene både Gud og mammon. Og prosperity har valgt: Mammon. Dette er de gruppene folk ser. Hat, ignoranse, undertrykkelse og grådighet. Er det rart de da hater kristendommen? Jeg hater den delen av kristendommen selv. Kristus elsker jeg og forsøker jeg å følge, men enkelte av de forvrengningene Hans påståtte ivrigste følgesvenner har er hva jeg rett og slett vil kalle styggedom.

Kommentar #21

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et problem?

Publisert rundt 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Jeg får til tider inntrykk av at Norge, og resten av verden, hadde vært et bedre sted om kristendommen var fjernet totalt.

Jeg kunne ha mye å si til dette fra mitt ståsted, og min erfaring. Men jeg valgte å stille spørsmålet til min ikke kristne familie, i alderen 14 - 54. Alle svarte nei, bortsett fra min eldste datter. Kristendommen ble en stor plage da hun begynte på skolen. Hun hatet nemlig å tegne, og her ble hun satt til å tegne Jesus i alle beskrevne situasjoner. Det psykologiske fenomenet som vi kjenner fra eksperimentet med Parlovs hunder, kom for en dag; reaksjonen ble knyttet til et nytt stimuli. I lang tid fikk hun negativ følelse når det ble snakk om Jesus. Jeg kunne bare si: Da bør du tenke på at dersom det hadde vært i et muslimsk miljø, så hadde kanskje du hatt størst mulighet for å overleve.

Ha en god helg

Kommentar #22

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

@Ottesen

Her opplever jeg det som om du treffer spikern på hodet. Vakkert sagt. For meg virker det som om mange kristne unngår å kritisere noe som er relatert til kristendom og religion generelt.

Som for eksempel dette med omskjæring, mange kristne er mot praksisen samtidig som man er for retten. Hvordan kan man akseptere noe som man mener er feil? Kan det å omskjære en annen person sammenlignes med en yttring? Jeg synes det blir drøyt, en ting er friheten til å si noe, en annen ting er friheten til å skjære i et annet menneske uten samtykke. For meg blir dette som å være mot mord, men for retten til å myrde. Men jeg forstår at denne opplevelsen er subjekiv og at andre ikke deler mitt syn. 

Hvis flere hadde gjort som deg og sagt fra om det som ikke er bra ville "sånne som deg" (med positivt fortegn) blitt synlig og hørt. Dette gjelder ikke bare å kritisere grupper, men også dogmer, tradisjoner og ritualer osv. 

Fordi man ikke ønsker å rokke båten setter man seg i samme båt som de man ikke vil assosieres med. Fordi man ikke vil ta skittentøyet offentlig blir det vanskelig for den som er utenfor å se forskjell. 

Dette skader også de som ikke blir kritisert. Om man ikke får høre det fra sine egene får man høre det fra de andre, og da ikke alltid like sympatisk. Samt at når man ikke får påpekt sine feil kan man ikke rette på dem og dette svekker saken (frelsen). Kritikk av "kristendom" fremmer kristendom. 

Jeg tror at de som høylytt og tydelig tar avstand fra det som skader andre mennesker ikke i like stor grad blir utsatt for usaklig kritikk. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere