Kristin S. Breda

44

Ikke nok å tenke sjæl

Hvorfor kan vi ikke klart og entydig være enige om at det å beskjeftige seg med voldelige dataspill er å fylle seg med dritt? spør en leser.

Publisert: 2. des 2011

Vi har fått et brev fra en leser som reagerer på svaret jeg gav i Du&Jeg 4. november, knyttet til voldelige dataspill blant barn og unge:

Jeg leser det du skriver om voldelige dataspill, og blir opprørt. Uansett om voldelige dataspill kan føre til voldelige handlinger eller ikke: hvorfor kan vi ikke klart og entydig være enige om at det å beskjeftige seg med voldelige dataspill er å fylle seg med dritt og mental forurensing? Hvorfor kan ikke rådgivere som deg si dette tindrende klart?Jeg blir så inderlig leiav alle politisk korrekte «vi må sammen med barna finne ut hva som er fornuftig»- holdninger. Som voksne har vi faktisk mer livskompetanse enn våre 14-åringer, og det må vi la barna dra nytte av. Vi må fortelle dem, selvsagt uten å slå dem i hodet med våre argumenter, at det helt entydig er usunt og galt å bruke tid på voldelige dataspill. Hvorfor er det noen som helst tvil om dette?

Du høster det du sår. har lært at det som sås også høstes, enten i direkte handlinger, eller i holdninger på en eller annen måte. Det vi gir oppmerksomhet, gir vi kraft. Man trenger ikke bruke tidpå å lese undersøkelser sammen med våre barn - de kan sikkert finne frem til andre forskningsresultater som har andre konklusjoner enn dem vi ønsker å formidle til dem. Vi må rett og slett bruke vår sunne fornuft: det er usunt å bruke tid på å leke med vold, særlig i så livaktige former som foregår i dataverdenen. Klart vi skal lytte til ungdommen og snakke sammen i åpenhet, men det må gå an for oss voksne å peke på noen absolutter. Det burde du som rådgiver være mye tydeligere på.

Å velge det gode. Vi som tror på Gud og hans ord, som inkluderer bøttevis med fornuft, veiledninger og gode råd, bør i langt større grad være frimodige til å løfte hans råd frem i lyset. Hvorfor er det totalt politisk ukorrekt å våge å irettesette og formane i 2011? Jeg trenger (og det gjør vi alle, tror jeg) noen som kan hjelpe meg til å velge det gode og velge bort det onde, å velge det som bringer meg nærmere Gud og velge bort det som vil dra meg bort fra Gud.

Hilsen opprørt leser

Kjære deg. Jeg kan godt forstå dine reaksjoner. Personlig har jeg sterke meninger om hva jeg syns er klokt eller dumt. Mine barn og de som kjenner meg har aldri hørt meg si annet enn at jeg ikke kan forstå hvorfor vi skal spille spill som handler om å drepe eller skade andre. Jeg skjønner ikke poenget med slike spill, og jeg synes at det forsøpler både tanker, ord og handlinger. Personlig mener jeg også at ishockey er voldsomt utagerende, og at publikum på fotballbaner har en tendens til å forlate menneskelig verdighet i sine utbrudd med skrik, skrål og bannskap. Det er mye jeg ikke liker og som jeg tror er mer ødeleggende og forsøplende enn sunt og utviklende. Disse verdiene og holdningene har jeg forsøkt å formidle videre til mine barn. Men jeg vet også at mange er uenig med meg om mye av dette, og at det har godt bra med dem alle: De er sunne og gode samfunnsborgere.

Egne standpunkt. Mine personlige meninger er ikke så interessante. Mitt poeng med å vise fram at forskningen spriker er ikke for å unngå å ta stilling, men nettopp for å vise fram at det i denne saken er viktig at den enkelte selv tar stilling med utgangspunkt i egne reflekterte verdier og holdninger.

Svært mange barn og unge spiller denne typen spill. Det er satt en aldersgrense på spillene, og det er det selvfølgelig en grunn til. Vi vet at mange mindre barn allikevel spiller dem, ofte uten foreldres viten, men også med deres samtykke. De kommersielle kreftene er svært sterke, og markedet stort. Dette er i vesentlig grad lek skapt og utviklet av gutter - som er blitt menn - for gutter.

Mye spill og like snill. Det er ingen klar sammenheng mellom hvorvidt barn og unge som spiller slike spill blir mer voldelige i sine handlinger som følge av det. Det er også tilhengernes argumenter; de har spilt i mange år og er snille som lam.

Men for andre tar det overhånd. Noen blir avhengige av å spille, de bruker all tid og fjerner seg fra dagligliv med skole, venner og familie. Noen blir også mer aggressive, eller får utløp for sin aggressivitet. Hva som påvirker menneskelig handling, er svært komplekst og sammensatt.

En av kommentarene på verdidebatt.no viser til en hjemmeside som heter ungdomsarbeid.no, en nettside for ungdomsledere i kristne sammenhenger. Her har Christen Christensen skrevet en opplysende artikkel om emnet. Han trekker fram en rapport fra Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring (NOVA), en oppsummering jeg syns er god og som peker på både utfordringene, dilemmaene og verdivalgene hver enkelt står overfor og må svare for i holdning og handling:

«Et spørsmål som allikevel dukker opp er tanken om å være føre var. Trenger vi egentlig å vite om eksponering for medievold er skadelig for barn og unge for å begrunne tiltak for å begrense eksponeringen? Samtidig kan man spørre om det i det hele tatt er mulig å iverksette tiltak som skal redusere eksponeringen for medievold dersom denne anses som tilstrekkelig skadelig. Dette forutsetter en så sterk kontroll både med innholdet i medier, produksjon av filmer og dataspill, kringkasting, og barns tilgang til ulike medier, at det på mange måter ville være i strid med idealer om et fritt samfunn. Man må spørre om det i det hele tatt er mulig å skjerme barn og unge fra voldelige inntrykk, eller om man bare må stole på at foreldre, lærere, sosialarbeidere og andre ansvarspersoner kan veilede og bistå barn og unge i møte med disse inntrykkene slik at barnas velferd og utvikling ikke kommer til skade. Vårt forhold til medievold kan ut fra dette ikke styres først og fremst av at det er mulig å slå fast at slik vold er skadelig. Det må derimot styres av hvilke verdier vi ønsker å fremme i dette samfunnet. Slike verdier kan til syvende og sist ikke gis en empirisk begrunnelse.» (NOVA, Rapport 8/2011)

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

iallefall

Publisert over 9 år siden
Kristin S. Breda. Gå til den siterte teksten.

Man må spørre om det i det hele tatt er mulig å skjerme barn og unge fra voldelige inntrykk

ikke la dem lese gt.det er vold det.bøtter med blod,brente lik og filisterforhuder

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere