Marianne Tønnessen

16

Bistand til korrupte

Vits fra Kaukasus: Vet du hvorfor Aserbajdsjan ikke lenger regnes blant verdens mest korrupte land? De har bestukket folkene som lager indeksen.

Publisert: 2. des 2011

Nå er den årlige korrupsjonsindeksen fra Transparency International lagt fram. Mens Norge har gått opp fra tiende til sjette plass på listen over de minst korrupte, gir vi bistand til en rekke av verden mest korrupte land.

Korrupsjon bryter ned samfunn og land. Det skader økonomien når penger og energi brukes til å skaffe seg fordeler og ikke til produktivt arbeid, og hvis dårlige prosjekter blir prioritert framfor gode bare fordi personer med makt har latt seg bestikke. Og det skader moralen og samholdet i et samfunn når de som skal tjene folket, heller tjener på folket. Transparency International peker på at alle protestene dette året, både i den arabiske verden og i EU, også er uttrykk for at folk er lei av korrupsjon og synes at politikere og offentlige institusjoner verken er ansvarlige eller åpne nok.

Indeksen har rangert 183 land etter hvor stor den offentlige korrupsjonen blir oppfattet å være, fra 0 (dårligst) til 10 (best). Nord-Korea er for første gang med på lista, og kom helt nederst, sammen med Somalia. Aftenposten har funnet ut at Norge gir til sammen 2,3 milliarder kroner til 11 av de 12 landene nederst på lista. Det er land som Somalia, Burma, Afghanistan, Sudan og Haiti.

Dette kan være problematisk på mange måter. Dersom pengene går inn i statskassa, og ikke direkte til for eksempel nødhjelp, er det fare for at noen av pengene kommer på gale hender. Dersom den norske kontrollen med pengene er svak, slik Riksrevisjonen har pekt på i Afghanistan, blir mulighetene for korrupsjon enda større. Og dersom bistanden selv bidrar til korrupsjon, for eksempel ved at offentlig ansatte betales ekstra for at det skal bli fortgang i prosjektene, er vi på en farlig vei. Hver gang det oppdages at norske bistandspenger er involvert i korrupsjon, kan støtten til bistand svekkes i Norge. Det kan ramme de fattigste hardt.

Men likevel vil det være galt å droppe all bistand til de mest korrupte landene. Dette er fattige land der mange mennesker lever i dyp nød. Det er ikke tilfeldig, korrupsjon henger sammen med så mange andre samfunnsproblemer at det også er der det er mest behov for bistand. Å bli nektet bistand fordi man har korrupte ledere, kan framstå som en dobbelt straff.

Utfordringen for Norge blir å innrette bistanden slik at vi har ekstra god kontroll med hver krone i disse landene, og at vi aksepterer det ekstra plunderet som oppstår når man skal få gjort ting i et korrupt land uten å bestikke folk.

Korrupsjonsindeksen er lagt ut her: http://www.transparency.no/article.php?id=322, og viser landenes score fra 0 (tvers igjennom korrupt) til 10 (helt ren).

Og for ordens skyld: Det er sant at Aserbajdsjan, der Norge for øvrig er tungt inne på oljesida, har forbedret sin score på korrupsjonsindeksen – fra 1,5 i 2000 (bare to land gjorde det dårligere) til 2,4 i år (32 land var dårligere). Men jeg har ingen grunn til å tro at indeksmakerne i Transparency International lar seg bestikke, verken av Aserbajdsjan eller Norge.

Kommentar #1

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Vitsen

Publisert rundt 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Vits fra Kaukasus: Vet du hvorfor Aserbajdsjan ikke lenger regnes blant verdens mest korrupte land? De har bestukket folkene som lager indeksen.

Jeg har bodd mange år i Aserbajdsjan og kan bekrefte at denne vitsen eksisterer i landet.  Denne forklaringen gikk på folkemunne den gang landet hadde kommet seg ned til tredjeplass.

Korrupsjon er en medvirkende årsak til at mange trenger hjelp.  Men vi bør være påpasselige med hvordan vi kanaliserer denne hjelpen.  Jeg har ikke tro på stat-til-stat-bistand til et korrupt land.  Derimot bør hjelpen kanaliseres via ikke-statlige organisasjoner.

Årene som bistandsarbeider for Normisjon i Aserbajdsjan har vist meg at det går an å arbeide uten korrupsjon selv i et land som er preget av det.  Visse prosedyrer er litt kronglete og tar sin tid, og man er av og til under press.  Men det går som regel bra til slutt hvis man ikke bøyer av fra det som man vet er rett.

Kommentar #2

Marianne Tønnessen

16 innlegg  10 kommentarer

Praktisk erfaring

Publisert rundt 10 år siden
Trond Langen. Gå til den siterte teksten.

Årene som bistandsarbeider for Normisjon i Aserbajdsjan har vist meg at det går an å arbeide uten korrupsjon selv i et land som er preget av det.

Interessant å høre praktiske erfaringer fra et korrupt land! På hvilke områder var det dere møtte størst problemer ifht korrupsjon? Og hvordan ble deres avvisning av korrupsjon sett på blant vanlige folk?

Kommentar #3

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Pressens hyklere !

Publisert rundt 10 år siden

Når vi snakker om Azerbaijan så er det vel mer uapetittelige ting som kansje bør nevnes, enn korrupsjonen, den finner du flere steder i verden. I 1988 så var det progromer mot den armenske minoriteten i Baku, armenere ble kastet ut fra vinduene i bolig - blokkene hvor de bodde, mangfoldige mennesker døde. For ikke å snakke om azerbaijanernes forsøk på med vold å knuse armenere i Karabaghs frihetskamp i 1991, med mangfoldige døde og flyktninger som resultat. Jerevan flommet formelig over av flyktninger, men norske medier har forholdt seg taus til denne tragedien, som hadde potensiale til å ha kunnet bli et nytt 1915. Men det er ikke opportunt å nevne den historien, selv ikke for Tønnessen, for vårt land kryper i samme grad som Dagsavisen for norsk UD, og inndirekte oljeselskapene. Mennesker drept på det mest bestialske vis, maltrakterte og brente lik. På mange måter var Trans-Kaukasus i 1919 det rene "slaktehuset". Norsk presse fikk fotobevisene, norske politikere fikk dem, men det ble en "ikke sak" Hvorfor ? For det var ikke mer enn et par år etter den tragedien at Statoil var på plass i Azerbaijan. Hvorfor snakkes det ikke om dette ? Teller hensynet til Statoil og vår politiske elite for mye ?" Stikk heller nesen i den materien" Tønnessen, det skal bli interessant å se hvor langt du kommer ! Det stinker av norsk politikk når det kommer til Trans-Kaukasus, det stinker av mammon, prinsippløshet og hykleri!

Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Skrivefeil

Publisert rundt 10 år siden

På mange måter var Trans-Kaukasus i 1919 det rene "slaktehuset". Norsk presse fikk

 

Beklager skrivefeilen her, det skulle ha stått 1991, ikke 1919.

Kommentar #5

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Noen erfaringer

Publisert rundt 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Interessant å høre praktiske erfaringer fra et korrupt land! På hvilke områder var det dere møtte størst problemer ifht korrupsjon? Og hvordan ble deres avvisning av korrupsjon sett på blant vanlige folk?

Det er vel på tide å få debatten tilbake på rett spor igjen...  

Jeg har jobbet mest med mikrokreditt, og våre kunder merket godt forskjellen.  Selv om de i perioder måtte vente en måned på å få innvilget lån (pga stor etterspørsel og lite finanser) valgte de heller å vente hos oss enn å prøve seg et annet sted.  For det er vanlig å måtte betale noe for å få lån i en bank.  

Vi merket det korrupte systemet gjennom utallige besøk og inspeksjoner fra ulike offentlige etater.  De kom ofte med krav om urimelig høye bøter for ulike ting de mente de hadde funnet.  Slik at vi skulle kunne møte de på halvveien.  Ting trakk ut i langdrag, og kravene ble ofte mindre og mindre etter hvert.  Inntil det munnet ut i ingenting.  

Men vi har også hatt våre feider med det offentlige.  Og jeg tror vi ble utsatt for mindre press fordi vi har hatt utenlandske eiere og utenlandsk sjef.  Dersom alt er på lokale hender er man mer utsatt for press i et korrupt samfunn.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere