Sven Larsen

1

Voksne stjeler kloden fra barn og unge

Dere voksne stjeler kloden vår! Dere har laget et system som gjør at barn og ungdom er stemmeløse i møte med vår egen framtid. Vi vil ha klimarettferdighet nå.

Publisert: 30. nov 2011

Vi er en gjeng ungdommer fra Norges KFUK-KFUM som er med på klimakaravanen fra Nairobi til Durban, hvor FNs klimatoppmøte, COP 17, finner sted nå. Karavanen er en del av kampanjen “We have faith – act now for climate justice”, som er et afrikansk ungdomsinitiativ.

Det urettferdige systemet som dere voksne har skapt gjør at dere nyter godt av kloden, mens vi stemmeløse må betale regningen i framtiden. Vi stemmeløse er barn og ungdom, men også de millioner av fattige mennesker verden over som allerede lider av klimaendringer. Det er urettferdig at vi skal betale regningen til dere voksne. Derfor ber vi dere: hør vår stemme! Vi vil ha klimarettferdighet!

Gud skapte kloden for at alle skal leve godt, ikke bare de nålevende voksne i rike land. Klimaendringer forverrer fattigdommen for millioner av mennesker, fordi endrede regnmønstere, flom og tørke gjør at avlinger slår feil. I utviklingsland lever de fleste på bygda hvor de er helt avhengige av avlingene sine for å bli mette. Klimaendringer er en katastrofe for dem, men også barn og unge i alle land, fattig eller rik, fordi vi har bare én klode.

Denne urettferdigheten kan vi ikke leve med! Nå er vi i Durban på COP 17, og her har vi tre hovedkrav. Vi krever en rettferdig og lovmessig bindende klimaavtale som følger opp Kyoto protokollen. Vi krever både kortsiktige og langsiktige mål for kutting i klimautslipp, slik at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker mer enn 1,5 grader celcius. Vi krever finansiering av klimatilpasningstiltak i Afrika. Disse tiltakene skal betales av rike land som er ansvarlig for mest klimautslipp. 

I går snakket vi med biskop Ingeborg Midttømme om vår opplevelse på klimakaravanen og om klimaendringer. Vi fylles med håp når vi treffes voksne som Ingeborg, hun er virkelig opptatt av klimarettferdighet! Det er bra at noen i kirken tar ansvar. Vi vil at flere av dere voksne skal bli mer engasjert og høre vår stemme. Ikke stjel fra barna deres!

Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Men barna kan ta den tilbake :-)

Publisert rundt 10 år siden

And pain, intolerance and calamity are measured by the extent of disparityof form from the Maker. Thus, egoism is loathsome and pains us, as its form is opposite from the Maker.

Pleasure and sublimity are measured by the extent of equivalence of form with the Maker.

Bli som din Skaper og kloden er i balanse og din igjen!! :-)

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bli som din Skaper og kloden er i balanse og din igjen!! :-)

Godt å se at løsningen finnes, Svein ;-) Men du vet at jeg har denne tendens i meg til heller å ville si:

"Bli den cellen under din skapers vilje, som du er forutbestemt til å bli, så vil kloden igjen komme i ballanse."

Jeg ble nylig opplyst av en enkel kommentar innenfor Tony Blairs ideologi, "Den tredje vei".

Tidligere trodde vi at miljøvern og forbruk var et motsetningspar? Men dette er ikke tilfelle lenger. I den liberalistiske økonomiske modellen er miljøvern en sterk bidragsyter til økonomisk vekst.

Verre er det ikke? Det er økonomisk vekst som får hjula til å snurre stadig fortere rundt, og sånn må det vel være??? (satirisk)

mvh  mette

Kommentar #3

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

La meg si på forhånd at jeg er glad for engasjement, og jeg synes tanken er god. Dere får unnskylde om følgende innlegg kan virke litt krasst.

Verden er et enormt komplekst nettverk av politiske, sosiale og industrielle systemer, drevet av mennesker med motstridende interesser. Det stemmer ikke at barn og unges stemme ikke blir hørt, heller ikke at den blir oversett. Det er bare slik at stemmene befinner seg blant mange andre stemmer i et stort hylekor. Alle industriland, inkludert Kina og dens befolkning på 1.3 milliarder, krever energi og høy industriell throughput. Folk der har som sin prioritet høyere levestandard. De trenger energi. De trenger produkter. Kan du overtale dem til å bremse sin produksjon på bakgrunn av langsiktige mål som ikke betyr mye for de som lever under fattigdomsgrensen?

Deres stemme blir hørt, men man kan ikke være så naiv at man tror at utslippsproblemet kan løses gjennom politiske renkespill. Hvis man faktisk ønsker å se en forandring, her er hva som må gjøres: Utdann dere til ingeniører. Bruk livene deres til å utvikle lavutslippssystemer med en akseptabel virkningsgrad. Utdann dere til agronomer og biologer, og begynn konkret arbeid med effektivisering av øko-vennlig landbruk. Utdann dere til fysikere og arbeid med energieffektivisering og nye energikilder. Utdann dere til kjemikere og materialteknikere, og begynn å arbeide med ikke-petroleumsbasert materialteknologi. 

Sidelinjerop fra aktivister som ønsker at politikerne skal løse krisen for dem er meningsløst. Det er en måte å innbille seg at man engasjerer seg i problemløsning, uten å ha bidratt det aller minste. Den beste aktivisme er den som har en løsningsorientert approach - så de av dere som planlegger å opparbeide dere nødvendig kompetanse og arbeide med problemstilingene som finnes skal ha honnør. Klimaproblemet kan bare løses dersom man kan finne konkrete løsninger på reelle problemer. 

Kommentar #4

Sven Larsen

1 innlegg  1 kommentarer

politisk påvirkning er kjempeviktig

Publisert rundt 10 år siden

Jeg vil ikke at kineserne skal kutte veksten. Tvert i mot. Å løfte mennesker ut av fattigdom er den viktigste årsaken til å kjempe for klimarettferdighet. Det er først og fremst oss nordmenn, og andre rike nasjoner, som må kutte utslipp. 

Vi vil også ha forskning på alle områdene du nevner. Derfor krever vi finansiering til klimatilpasningsprosjekter, hvor blant annet forskning og implentering av lavutslipps energiprosjekter er prioritet. Et eksempel er vindmølleparker som for tiden bygges i Kina med penger gjennom CDM (clean development mechanism). Vi vil ikke bremse fattigdomsbekjempelse, vi vil at det skal skje på klimavennlig premisser. 

Handlingsalternativene du foreslår er gode, men ikke adekvate. Du reduserer løsninger på klimakrisen til å handle om individuelle valg. Vi må løfte i fellesskap dersom vi skal håndtere klimakrisen. Derfor roper vi på politikere som representanter for demokratiet. Vi trenger at politikerne lager gode rammevilkår for løsninger på klimakrisen på vegne av deres nasjoner. Politikere er under enormt press fra rike lobyister som for eksempel oljeselskaper. Derfor må vi også legge press på politikerne og skape en motbevegelse. Politisk påvirkningsarbeid er en svært meningsfull aktivitet for å løse klimakrisen.

Noam Chomsky skriver at:

"Democracy doesn't mean much if people have to confront concentrated systems of economic power as isolated individuals. Democracy means something if people can organize to gain information, to have thoughts for that matter, to make plans, to enter into the political system in some active way"

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere