Jan Christensen

20

Evangeliet er gode nyheter

Publisert: 23. okt 2009
Evangeliet betyr gode nyheter, er det ikke akkurat gode nyheter vi trenger i dag. Vi oversvømmes av dårlige nyheter fra alle hold, gjennom aviser, tv, radio, internett osv.

Hva er evangeliet om Guds rike? Jo at Jesus døde på korset og der tok Han på Seg all verdens synd, og at Han stod opp fra de døde og lever i dag. Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner oss våre synder, men at alle som kommer til Ham får ta imot tilgivelse fra alle sine synder.

Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill, vi har ofte lett for å gjøre det vanskelig.

Jesus har tatt all synden og alt det gale vi har gjort opp på korset og Han tilbyr oss alle syndenes tilgivelse.

Paulus sier i Romerbrevet 10.13:
”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Jan Christensen

http://ordet.info/
Kommentar #1

Knut Hauge

11 innlegg  24 kommentarer

Ja til gode nyheter

Publisert rundt 12 år siden

Ja det er gode nyheter og det er et enkelt budskap. Jesus sa : Jeg er veien,sannheten og livet. Fatter man fullt ut hva det betyr så trenger man ikke lete lenger.Man er framme.

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Veldig bra

Publisert rundt 12 år siden

Jeg kan bare si takk og amen til innlegget ditt!

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Veien ut

Publisert rundt 12 år siden

Ja, det er gode nyheter men hva inneholder disse gode nyheter.., hva sier skriften?

Johannes sier:

Joh 16:8
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Joh 16:9-13
Om synd, fordi de ikke tror på meg.

Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Sannhetens Ånd, Talsmannen har kommet. Så inneholder evangeliet enden på synd? Inneholder det syndens natur og kler den naken? Inneholder veien ut av synd Jesus i den himmelske helligdom? En dåre skjønner at frelsen eri fra synd og ikke i synd, den er grei men hva forkynnes det av våre predikanter i så måte?

I Johannes Åpenbaring sies det også svært klart hva evangeliet er:

Åp 14:6-7
Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen.

Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.

Og han sa med høy røst:

Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

Evangeliet tilbyr noe annet enn hva denne verden er og kan tilby. Den gir håp og rettferdighet, den gir fullverdig forklaring på syndens problem og det eneste som skal til er å tro på Jesu offer slik Han levde ut sitt liv som menneske her på denne jord. Da kan frelsen bli mulig i også oss.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere