Marianne Tønnessen

16

To timer Oslo-Bergen

Det vil bli dyrt. Men lyntog i Norge kan forvandle landet.

Publisert: 29. nov 2011

I dag har Jernbaneverket lagt fram beregninger for hvor lang tid framtidens lyntog vil kunne bruke mellom de største byene i Norge. På de raskeste traseene vil man kunne komme fra Bergen til Oslo på under to timer, fra Trondheim til Oslo på to timer og tre minutter, og fra Stavanger til Oslo på under to og en halv time.

Det er ingen tvil om at en slik mulighet vil få mange til å velge tog framfor fly. Nordmenn er blant Europas ivrigste til å ta flyet: Blant de ti mest trafikkerte flyrutene i Europa finner vi tre norske: Bergen-Gardermoen, Trondheim-Gardermoen og Stavanger-Gardermoen. Fra vestlandsbyene Bergen og Stavanger går det over 50 flyavganger hver dag til Oslo, én vei. Trafikkgrunnlaget er altså stort, noe som gjør at lyntogene kan gå ofte – minst en gang i timen, ifølge Jernbaneverkets rapport. Og togene har den fordelen at man slipper reisen ut til flyplassen, innsjekking og venting – det er bare å sette seg ned i ett bysentrum og bli kjørt rett til et annet. Triveligere for mange, bedre for klimaet.

Rapporten viser at lyntogene også kan stoppe en del steder underveis uten at reisetiden blir avskrekkende lang. Toget til Bergen kan for eksempel stoppe på Oslo, Hønefoss, Geilo, Myrdal, Voss og Bergen og fremdeles være framme før to og en halv time er gått. Dermed blir det lettere å bo i distriktene og jobbe i en storby. Dette kan få store konsekvenser for både boligmarked og arbeidsmarked her i landet – det blir mulig å rekruttere flinke folk fra større områder, og presset på boligprisene i byene kan bli mindre.

Det finnes mange ulike forslag til traseer. Bergensbanen kan gå via Hallingdal, Numedal eller Haukeli, man kan velge å legge lyntogtraseen til Stavanger via Haukeli eller om Kristiansand, og lyntoget til Trondheim kan gå via Gudbrandsdalen eller Østerdalen. Med andre ord er det duket for en skikkelig distriktspolitisk dragkamp om hvem som skal få knyttes tettere til storbyene. Dette handler både om trasévalg og hvilke stoppesteder som velges. Og dersom det blir altfor mange stopp underveis, vil turen ta lenger tid – og man risikerer å miste passasjerene som skal fra storby til storby.

I tillegg til den lokalpolitiske kampen er dette også et vanskelig spørsmål om penger. For det vil bli dyrt. Jernbaneverket har ennå ikke gått ut med kostnadsanslag, men vi snakker antakelig om flere hundre milliarder kroner. Dette er en enorm investering som vil gi nytte i mange, mange år framover. Kanskje er den for stor til å finansieres på vanlig statsbudsjett-vis. Men det er grunn til å minne om at byggingen av Bergensbanen for over hundre år siden kostet ett statsbudsjett på den tiden. I vår tid kan lyntogene forvandle hvordan folk reiser, lever, bor og jobber her i landet. Skal vi gjøre det, må vi også våge å tenke stort og nytt.

Les mer hos Jernbaneverket: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/Nyhetsarkiv/Reisetider-stoppmonster-og-stoppesteder/

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

La oss ta et enkelt regnestykke

Publisert over 10 år siden

Hei

Hvis dette koster ca 300 mrd kroner+++ å bygge en høyhatistighetsbane fra Oslo til Bergen. Vil det lønne seg?

Mellom Oslo og Bergen reiser det ca. 2000 personer hver dag. Hvis de betaler 500 Kr hver, reisende, vil det bli en inntekt for staten på 1 mill pr dag.

Hvis vi buker disse pengene til å nedbetale utbyggingen, vil det ta ca  30000 dager for å nedbetale dette. Det er ca. 80 år. Høres ikke så galt ut. 

Men driften og vedlikeholdet av dette vil koste ca. 1 mill pr dag, Vil det aldri bli nedbetalt. Er det noen som kan komme med et fornuftig regnestykke?

Jeg tror at dette er et stort underskuddsprosjekt i Norge. Vi er ganske enkelt ikke folk nok her i bondelandet til å gjøre noe slikt de har gjort i sentraleuropa. Det de gjør der er veldig bra, men de er litt fler folk en oss. Skjønner?

Mvh Petter

 

Kommentar #2

Marianne Tønnessen

16 innlegg  10 kommentarer

Kostnader

Publisert over 10 år siden

Hei Petter!

Ja, det blir spennende å se oversikten over kostnader - såvidt jeg har skjønt vil Jernbaneverket komme med en slik oversikt rundt 25. januar. Jeg har også sett litt sprikende tall for hvor mye lyntog til Bergen vil koste, fra litt over 50 milliarder til over 200 milliarder (se her, litt gamle tall: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjokkert-over-ny-pris-p-lyntog-1863506.html)

Og så spørs det jo, når man skal finne ut om det er verdt utbyggingen, hva man legger inn på nytte-sida. Det er sikkert veldig mye som er vanskelig å tallfeste der, som for eksempel gleden noen har av å bo utenfor storbyene, muligheten til raskere å besøke venner, et utvidet arbeidsmarked, klimagevinst osv.

Men du har rett, det er jo snakk om kjempestore beløp - som vi kan bruke på andre ting som også er nyttig. Jeg er i alle fall ganske sikker på at vi kommer til å få debatt om både kostnader og trasevalg i månedene framover.

Marianne

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Godstransport?

Publisert over 10 år siden

Vi burde vel legge litt godstransport inn i regnestykket? Og jeg vet ikke hvordan man kommer til å regne med CO2 i framtiden, men det er vel også miljøgevinster ved et lyntog i forhold til Fly, buss og lastebiler?

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror at dette er et stort underskuddsprosjekt i Norge. Vi er ganske

Det blir for kynisk, en slik investering å sees på som en investering som kan gi grunnlag for ny vekst. Da Tyskland bygde sine jernbaner før 2. verdenskrig ble de ett grunnlag for industriell vekst har vunnet på selv om de tapte krigen.

Om det koster 300 milliarder så er det penger vi har fått fra oljen, en slik investering er for våre neste generasjoner og med det et fond som er bedre enn å sylte bort pengene i utenlandske aksjer. For alle penger man satser i aksjemarkedet må man være beredt på at er tapt.

Derfor mener jeg at byggekostnadene ikke er å regne som en utgift/ kostnad men essensielt for Norge som nasjon, man burde også investere solid i skoler (alle plan), sykehus, veier, teknologi og forskning. Eiendom til muligheter er best, ikke sofaslitende og passive aksjer/ papirer og pengebinger.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere