Hallgeir Reiten

215

Friele i utakt med folket

Publisert: 6. mai 2009

Kim Friele fortjener applaus
Tiden går og verden utvikler seg. Debatten rundt Fritt Ord sin pristildeling viser at homoaktivistene er i ferd med å miste grepet på den norske oponionen. Kim Friele fortjener objektivt sett stående applaus for sin strategiske teft. Hun har som en av de mest sentrale personene i DNF-48 lyktes svært godt med å påvirke det norske samfunnets syn på homofili de siste tiårene.

DNF-48 har et stort nettverk i maktens korridorer og har gjennom konstant politisk press fått stort gjennomslag for sine synspunkter, nå sist med den nye ekteskapsloven og medfølgende lik rett til adopsjon. De har gjennom bruk av hersketeknikker som splitt og hersk, marginalisering, demonisering av meningsmotstandere klart å skape en sterk folkeoponion for sin sak. Personlige historier fra homofile som åpent forteller om hvor vanskelig det er å stå fram har også gjort følelsesmessig inntrykk på mange og skapt sympati for de homofiles rett til å leve ut sin legning.

Mange reagerer
Folkeoponionen er i ferd med å forandre seg. Når Kim Friele går ut så hardt som hun gjør i Fritt Ord-debatten, oppfattes det som om hun vil kneble ytringsfriheten. Gjennom sin kampanje mot Nina Karin Monsen skyter hun seg selv og DNF-48 i foten. Mange mener nå at homoaktivistene går for langt – om man er for eller mot homofili. For retten til ytringsfrihet er demokratiets grunnpillar. Om en er homo eller hetero, kristen eller satanist, svart eller hvit, muslim eller hindu er vår frihet bygd på retten til å ytre seg.

Diktaturet knebler de politisk ukorrekte meningene med ulike maktmidler. I Sverige har man gått noen steg leger enn oss i retning meningenes diktatur – er du mot homofili får du for eksempel ikke bli prest i Svenska Kyrkan. I Sverige kan det som kjent straffes med fengsel å argumentere mot homofili ut fra Bibelen. Her i Norge er man langt utover de kristnes rekker enige om at en slik knebling av meninger er langt over streken.

At DNF-48 kun klarte å samle 4000 underskrifter mot Fritt Ord-prisen viser oponionens klare mening i denne saken. En Facebook gruppe med 10 000 medlemmer er heller ikke mye å skryte av. I markedsføring ganger vi ofte antall respondenter med 10 noe som skulle tilsi at 100.000 nordmenn støtter Friele. Hva mener alle de andre?

Splittelse blant de homofile
Fritt Ord-debatten viser også at det er betydelig splittelse innen de homofiles rekker. Mens Kim Friele holdt glødende innlegg under demonstrasjonen i går valgte profilerte homofile som Anne Grethe Preus og Finn Schjøll å gå på prisutdelingen til Fritt Ord for å markere sin støtte til ytringgsfriheten. Espen Kvark Kvernberghs innlegg i gårsdagens VG viser det samme; det finnes mange homofile med andre tilnærminger til diskusjonen enn DNF-48.

DNF-48 trenger en ny strategi
Hersketeknikkene som brukes av homolobbyen trenger å skiftes ut. De skaper bare mer polarisering, uforsonlighet og avstand. Verden har gått videre. Hva med dialog? Hva med å krysse fronten, gå på motpartens fester og skape relasjon? Kanskje en kan bli enige om å være uenige og inngå en våpenhvile? Hvis noen vil leve ut sin homofile legning er slik jeg ser det deres sak. Til syvende og sist skal vi alle stå foran vår skaper en dag og svare for det livet vi har levd – hetero eller homo.

Ytringsfriheten skal ikke knebles. Men det kan jo være at vi kommer et stykke videre hvis vi snakker sammen, prøver å forstå hverandre og aksepterer at vi har forskjellig verdensbilde, ulik tro og meninger som ikke alltid går i hop. Men DNF-48 må forstå en grunnleggende ting: En kan ikke tvinge mennesker til å mene noe i strid med sin tro, samvittighet og overbevisning. En må faktisk leve med at noen er for og noen mot homofili i dette landet – og at de gir uttrykk for sine meninger.

Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Friele i utakt med folket

Publisert over 12 år siden

 

At DNF-48 kun klarte å samle 4000 underskrifter mot Fritt Ord-prisen viser oponionens klare mening i denne saken. En Facebook gruppe med 10 000 medlemmer er heller ikke mye å skryte av. 

 

Siden du er så glad i tall, kan jeg opplyse at en motgruppe til den Facebook-gruppen du nevner ikke klarte å samle en brøkdel av de 10 000 engang....

 

Kommentar #2

Lars Høksnes

3 innlegg  70 kommentarer

DNF-48 finnes ikke

Publisert over 12 år siden

DNF-48 ble nedlagt da de forskjellige organisasjonene la seg nedslo seg sammen i 1992 og ble LLH.

DNF-48 ble altså nedlagt for 17 år siden, og er videreført av LLH.

Kommentar #3

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Friele i utakt med folket

Publisert over 12 år siden

 

06.05.09 kl. 11:25 skrev Hallgeir Reiten:

Ytringsfriheten skal ikke knebles. Men det kan jo være at vi kommer et stykke videre hvis vi snakker sammen, prøver å forstå hverandre og aksepterer at vi har forskjellig verdensbilde, ulik tro og meninger som ikke alltid går i hop. Men DNF-48 må forstå en grunnleggende ting: En kan ikke tvinge mennesker til å mene noe i strid med sin tro, samvittighet og overbevisning. En må faktisk leve med at noen er for og noen mot homofili i dette landet – og at de gir uttrykk for sine meninger.

 Klart ytringsfriheten skal bestå. Og dialog er alltid det beste når man er uenig i noe. Men når man ikke blir enig, må man bare innse at man selv må følge det man tror på, og de andre må få leve etter det de tror på. Man kan ikke tvinge noen til å leve som en selv dersom de er annerledes enn en selv. Man kan alltid mene noe om andre menneskers måte å leve på. Men skal man forvente respekt for sin egen måte å leve på, må man samtidig vise akkurat den samme respekten tilbake. Løper man rundt og sier at noen ikke lever "riktig" blander man seg i utgangspunktet i ting man ikke har noe med. Man må bare passe på at man selv følger det man mener er riktig, andre kan man ikke forvente eller kreve noe av uten å selv være villig til å ofre sin måte å leve på. Man behandler ikke andre på en måte man selv ikke vil bli behandlet på mener jeg. Og liker man ikke selv å endre på et liv man mener er rett for en selv, så forsøker man ikke å få andre til å endre sitt selvvalgte liv heller.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere