Martin Drange

126

"konservative" og "liberale" kristne

Publisert: 6. mai 2009

Det som lenge har forundret meg, er at de to begrepene "konservativ kristen" eller "liberal kristen" stadig brukes. Ikke nok med at en del kristne velger å bruke disse begrepene om andre, men de bruker dem også om seg selv.

Hvorfor begrenser man seg slik?

Jeg har forståelse for at det ligger en trygghet i å kalle seg et av disse ordene, for da er det lettere å føle seg som en del av en "gruppe", og man signaliserer dermed at man tar avstand til "de andre". Underforstått, f.eks dem som "er for avkristning av samfunnet, for homofili, og mot skapelsesberetningen". Eller dem som er "mot vitenskapen og for diskriminering i Kristendommens navn".

Ja, de fæle mørkemennene eller vranglærerne. Ve dem.

Eller?

Er det ikke slik at vi, tross alt hva vi enn prøver, er individer? Selv om vi kan prøve å fornekte at vi er individer, og noen av oss gjør det godt, så tolker mange av oss ikke Bibelen og vår kristne tro etter besteme "pakkeløsninger".

Slik er i hvert fall ikke jeg, så for meg er det ikke komfortabelt å kalle meg "konservativ" eller "liberal" i kristen sammenheng. Jeg har simpelthen begge disse sidene i mine tolkninger av troen.

F.eks er jeg for en sekulær stat, fordi jeg mener politikk og religion skal blandes lite sammen. Hadde Jesus ment noe annet, burde han vel sagt det til oss i Bibelen? Derfor er jeg logisk nok også for at homofile skal få gifte seg. Men ikke i kirken. Der kan vi bruke bibelske argumenter nemlig, og jeg velger å tolke ekteskapsspørsmålet konservativt, selv om mitt syn på homofili er preget av mange nyanser etter gjennomtenkning, samtaler med ulike mennesker og bønn.

Det finnes gråsoner.

På samme måte tror jeg på Skapelsesberetningen. Med det mener jeg at jeg tror Gud skapte verden og mennesket. Men på hvilken måte gjorde han det? Tja, si det. Ut fra det vi vet i dag, begynte det mest sannsynlig med et Big Bang. Den eller de som skrev 1.Mosebok, skrev ikke noen vitenskapelig avhandling. Heldigvis er det ikke slik at frelsen bare er tilgjengelig for akademikere og intellektuelle.

Igjen, det finnes gråsoner. I virkeligheten, og i menneskene.

Dette var bare noen korte eksempler av hvordan jeg selv tenker om min tro, og jeg sier ikke at noen trenger å være enig i mine betraktninger. Men det er for å minne om at disse begrepene er banale og forenklede.

Kommentar #1

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Hvorfor stemple sine medmennesker?

Publisert over 12 år siden

 

Noen har tydeligvis en fornøyelse av å pakke sine medmennesker ned i sekker - eller båser - og sette merkelapper på.   På den måten har de plassert personene - og da blir det lettere å fyre av salver mot dem.  Denne metoden var mye brukt av enkelte i det gamle debattforumet her.  Det er bedre nå da debattantene må stå fram med navn.  Men mye mer brukes slike sekkebetegnelser med negativt fortegn i den offentlige debatten hos oss.  Og sikkert, sikkert, uoffisielt bak kaffekoppene i forskjellige nledninger. 

Bra at Drage tar dette temaet opp!

("Konservativ" og "liberal" har selvfølgelig også en annen betydning; historisk, politisk og ellers i andre nøytrale sammenhenger.)

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

bibelen

Publisert over 12 år siden

Jesus nemner spesielt lova og profetane.Det kan me lesa om i GT i dei 5 mosebøkene og utover.

Dette er Guds inspirerte ord og er ikkje noko menneske har dikta opp.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. " Matteus 5,17

"'Dei har Moses og profetane, dei kan høyra på dei.' 30 'Nei, far Abraham,' svara han, 'men kjem det nokon til dei frå dei døde, då vender dei om.' 31 Då sa Abraham: 'Høyrer dei ikkje på Moses og profetane, så vil dei heller ikkje la seg overtyda om nokon står opp frå dei døde." Lukas 16,31

Forteljinga om Adam og Eva er heilt tydeleg. Dei var dei fyrste menneske som Gud skapte for nesten 6000 år sidan.

Slektsregisteret er nedskrive fleire stader så ingen treng vera i tvil.

”Han svara: «Har de ikkje lese at Skaparen frå opphavet skapte dei til mann og kvinne  5 og sa: ' Difor skal mannen forlata far og mor og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt'?  ” Matteus 19

Syndefloda kom 1656 år etter Adam eller 2317 år før vår tidsrekning.

Kviledagen vart innstifta for å minna oss om at Gud skapte verda og menneska.

8 Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.” 2 Mosebok 20

Den skal og minna oss om den store kvila som no kjem etter 6000 år.

Frigjevingsåret eller jubelåret kjem.

 

http://www.youtube.com/watch?v=AvvUuOgWGvI

 

 

 

Kommentar #3

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Jaja

Publisert over 12 år siden

Til H.Evjen: Heisann. Setter pris på at du mener det er viktig å ta opp. Det er trist at mange av oss ikke har tatt på alvor hvor ulike individer er. Derfor skal man være ytterst påpasselig med å sette seg selv, eller dele andre, inn i ulike grupper. Jeg setter også pris på tiltakene som gjør at dette debattforaet kan være adskillig mer profft enn andre forum på nettet, deriblant Kristenblogg som jeg tidligere var en del av, men valgte å trekke meg ut av. Det er flott at alle som skriver her, må registrere seg. Alle kan jo gjøre det :)

Til T. Langesæter: Blant jødiske lærde helt tilbake til Jesu tid, og også blant kristne lærde gjennom tidene, har det vært uenighet om man skal tolke dagene i Skapelsesberetningen som tider på 24 timer, eller om man skal tolke det på tidsrom på tusener, eller kanskje til og med millioner av år. Når seriøse forskere over hele verden, mange av dem kristne, er sikre på Big Bang- teorien, mener jeg at det er useriøst av oss kristne å bastant si at det ikke er tilfelle. Kanskje Gud skapte universet, jorden og mennesket via Big Bang?

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Jaja

Publisert over 12 år siden

 

07.05.09 kl. 23:20 skrev Martin Drange:

Blant jødiske lærde helt tilbake til Jesu tid, og også blant kristne lærde gjennom tidene, har det vært uenighet om man skal tolke dagene i Skapelsesberetningen som tider på 24 timer, eller om man skal tolke det på tidsrom på tusener, eller kanskje til og med millioner av år.

Hvis man ikke får seg til å tro at det er 24 timers døgn det er snakk om, så blir Adam fort opptil én million år eldre enn Eva. For i følge Moses ble Adam skapt først på den 6. dagen. Deretter ble dyrene skapt, og mot slutten av dagen ble Eva skapt.

Et ennu større problem dukker opp hvis man skal høre på Moses og samtidig tro på dag-teorien om at en dag er ett tusen år eller en million år. For Gud hvilte på den 7. dag - kanskje opptil en million år det også. Deretter forteller Moses at Adam og Eva begikk sitt mye omtalte høyforræderi i Edens hage.

Tror man først på Mose beretning, bør man også tro at han ikke skrev i hemmelige koder for sine etterkommere. Han skrev tross alt historien etter oppdrag fra Gud.

 

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

skuffer og båser

Publisert over 12 år siden

 

En meget viktig problemstilling du tar opp her Drange.

Jeg har lyst til å vinkle dette generelt, fordi samme problemstilling gjelder nesten uansett hvilken debatt vi snakker om.  I politikken er vi "sosialister", "liberalister", "kommunister", "rasister" osv, og i kristenlivet er det "sekulære", "liberale", "mørkemenn", "ukristelige" osv osv

Jeg tror dette skyldes minst 3 ting:

                   - En tiltakende polarisering av samfunnsdebatten

                   - Følelsene tar overhånd

                   - Et behov for å få orden på en kaotisk verden

Jeg vil gjerne si litt om siste punkt.  Verden er kaotisk, virkeligheten er kompleks og sammmensatt.  Det er derfor for de fleste mennesker en slags overlevelsesmekanisme for å slippe å gå under av kaosfølelse, å putte virkeligheten opp i høyst egenproduserte skuffer.  Dermed havner individer, som egentlig er langt mer sammensatte en skuffen skulle tilsi, ned i skuffer merket "liberale", "sekulære", "rasister" osv osv.

Til en viss grad vil jeg forsvare dette.  Det kan hindre en effektiv debatt om vi blir for forsiktige med kategoriene.  F.eks kan noen gjerne sette merkelappen "ikke-rasist" på meg, det er meg ikke imot.  Men det er klart; blir det for mye skuffekjør så blir debatten spolert av vonbrotne og sinte mennesker.

Dessverrre så vet jeg ikke hva vi skal gjøre med det, uten å skjerpe oss alle sammen, meg selv inkludert.

 

Kommentar #6

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Adam og Eva OG Big Bang

Publisert over 12 år siden

Til L.Gullberg:  Jeg leser hva du skriver. Her er hva jeg tenker: Big Bang er mest sannsynlig riktig. Det er mange indisier på dette, ut fra mange ting vitenskapen har kommet frem til. Det ville tatt mer tid enn jeg har, for å forklare hvorfor dette mest sannsynlig stemmer. Men jeg kan anbefale boken Big Bang, av Simon Singh.  (Kan bestilles her:  http://www.amazon.com/Big-Bang-What-Where-Works/dp/0471394521 )

Skal vi tolke Bibelen ut fra det som er ekstremt sikkert, eller skal vi forkaste vitenskapen med bokstavtro tolkning av skapelsesberetningen? Da må vi regne med at mange ikke vil ta oss på alvor når vi skal misjonere for dem. Vil vi det? Spørsmålet må være om det kan gå an å tro på Skapelsesberetningen, og også på Adam og Eva, mens man tror på Big Bang. Går det an å kombinere? Flere kristne tror det. Jeg tror det. Dette gjør selvsagt at vi må bruke vårt intellekt som Gud har gitt oss. Det gjør ting mer komplisert, men ikke umulig.

Hvis Gud hadde vist forfatteren av 1.Mosebok Big Bang, hadde det gjerne blitt for høytsvevende for mange, når man skulle snakke om Gud som skaper. Som sagt, evangeliet er ikke til for intellektuelle og vitenskapsmenn, men for alle. Og det er jeg glad for. På samme tid må vi bruke intellektet når vi tolker hva Bibelen sier til oss.

Til F.Meland: Takk for det. I flere tilfeller er det selvsagt helt berettiget å bruke disse begrepene, men da burde det begrunnes krystallklart. Jeg tror garantert at verden oppfattes som adskillig mer kaotisk uten å stadig ty til forenklede merkelapper, men dette er i så fall noe vi burde lære oss å leve med. Vi er alle individer, enten vi omfavner det eller ikke :)

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Adam og Eva OG Big Bang

Publisert over 12 år siden

 

08.05.09 kl. 16:26 skrev Martin Drange:

Til L.Gullberg:  Jeg leser hva du skriver. Her er hva jeg tenker: Big Bang er mest sannsynlig riktig.

Glad du leser hva jeg skriver - det er jo også litt av hensikten med å skrive. Men Big Bang utelukker ikke Moses - for Moses sier ingenting om når himmel og jord ble skapt - bare at det var "i begynnelsen", og at det var Gud som sto bak det. Hvor mange millioner år siden akkurat det skjedde visste nok gamle Moses svært lite om.

Når det gjelder tidfestingen av Adam og Evas skapelse derimot, så har Moses klare meninger. Og jeg drister meg til å mene at hele den kristne tro står og faller med Mose troverdighet på dette. For hvis det ikke var noe syndefall, hvorfor måtte da Jesus komme til jorden?

 

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Okei men..

Publisert over 12 år siden

Til L.Gullberg: Jeg tror at Adam og Eva eksisterte og at disse menneskene syndet mot Gud. Ergo tror jeg at Jesu soning for våre synder var høyst reell. Jeg tror også på Big Bang-teorien,fordi mange sikre indisier tyder på nettopp dette. Dette må kunne harmoneres, på en eller annen måte. Hvis vi ikke da har tenkt å forkaste den kristne tro. Men det gjør selvsagt ikke jeg.

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Okei men..

Publisert over 12 år siden

 

08.05.09 kl. 21:30 skrev Martin Drange:

Jeg tror også på Big Bang-teorien,fordi mange sikre indisier tyder på nettopp dette. Dette må kunne harmoneres, på en eller annen måte. Hvis vi ikke da har tenkt å forkaste den kristne tro. Men det gjør selvsagt ikke jeg.

Du leste kanskje ikke innlegget mitt sakte nok, men som jeg nevnte er det ikke noe i skapelsesberetningen som motsier universets tilblivelse gjennom et Big Bang. Moses kunne godt ha sagt "I begynnelsen skapte Gud himmel og jord gjennom et Big Bang."

Det er imidlertid et stort tidsgap mellom vers 1 og vers 2 ifølge lærde teologer som har satt seg inn i språkbruken i skapelsesberetningen. Fra og med vers 2 er vi altså plutselig flyttet inn i historien om vår egen sivilisasjon.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere