Johannes Morken

Redaktør
443

Kan Behring Breivik ha trigget bølgen av voldtekter?

Den svenske voldsforskeren Peter Gill sier det kan være en sammenheng mellom bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo og Anders Behring Breiviks handlinger.

Publisert: 2. nov 2011

– Når en markant økning i overgrep inntreffer, krever dette ofte en forklaring som er går utover patologien hos den enkeltstående overgriperen, sier Gill.

LES MER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Gill setter økningen i voldtekter i sammenheng med Anders Behring Breiviks grenseløse framferd. Professoren har lest terroristens manifest, og sitter i en svensk gruppe som har i oppgave å vurdere faren for skoleskytinger.

 – Det som er spesielt med Breivik, er at han satte en ond tanke ut i livet. Mange barn er mobbet, mange barn er aggressive, men de gjør ikke tanker om til handling av den grunn, sier Gill, som er professor ved Høgskolen i Gävle.

Han mener overfallsvoldtekter kan være et utslag av maskulin aggresjon, i større grad enn voldtekter begått i rus eller voldtekter som blir begått i nære relasjoner.

– Det er ren spekulasjon, men om økningen i overfallsvoldtekter i Oslo viser seg ikke å være tilfeldig, så kan det være en sammenheng med det Breivik gjorde, sier professoren.

Kan Gill ha rett i at det kan ha vært sammenheng mellom Anders Behring Breiviks terror og voldtektsbølgen?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Spekulativt

Publisert over 9 år siden

Dette er lavmål. Å trekkes slike paraleller er som å stikke fingeren opp i lufta for å vite været de kommende dager.

Det er godt at professoren selv sier at dette er ren spekulasjon. Egentlig syntes jeg han burde ha holdt seg for god til dette. ABB i likhet med global oppvarming kan ikke forklare all elendigheten på denne jord.

Menneskets falne natur og predisposisjoner for ondskap kan derimot gi forklaringer. Som en TV-AD på Discovery sa det; We all have criminal intents, but we dont all act on them.

Hva som får folk til å krysse grensene er det til syvende og sist bare de selv som vet. 

 

  

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Copycat"

Publisert over 9 år siden

Copycat-fenomenet er godt kjent i utlandet, spesielt i USA. En spesiell forbrytelse som vies stor oppmerksomhet i media utløser en serie med nye forbrytelser av nøyaktig samme type.

Hvorvidt ABB kan ha trigget bølgen av voldtekter, får psykiatere og psykologer diskutere. Men at voldtekstbølgen er et resultat av en selvforsterkende effekt av all mediaoppmerksomheten mot ditto er vel langt fra utenkelig. Copycat altså.

Kommentar #3

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Copycat

Publisert over 9 år siden

Det er da ikke særlig copycat effekt mellom ABB sine gjerninger og voldtektsbølgen i Oslo?

Om man trekker slike sammenhenger kan man jo få alt til å henge sammen, og det lover ikke godt for fremtidens forskning.

 

 

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Til Morten Tobiassen

Publisert over 9 år siden

Enten så har du ikke lest kommentaren min sakte nok, eller så har jeg uttrykt meg enda dårligere enn jeg vanligvis pleier.

Kommentar #5

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Leste kanskje litt kjapt..

Publisert over 9 år siden

:-)

Kommentar #6

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden

ABBs terrror var en politisk handling, det er jo en voldtekt ikke. Så mer enn copycat er jeg tilbøyelig til å tenke at en av terrorens virkninger er en sakte brutalisering i samfunnet og som merkes på flere områder. Til tross for vår gode vilje til det motsatte etter 22.07., så skjer det likevel - bl.a. brutaliseres debatten, der det ble snakket om mer åpenhet og mer demokrati, legges føringer mer eller mindre ubevisst som legger opp til det motsatte, og for mennekser med voldelig disposisjon files kanskje noen terskler ytterligere ned. Terrorens virkninger stikker dypt i et samfunn - mye dypere enn vi er bevisst, og det er vanskeligere enn vi trodde å beskytte oss mot dem.

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nytt forsøk

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

t ikke. Så mer enn copycat er jeg tilbøyelig til å tenke at en av terrorens virkninger er en sakte brutalisering i samfunnet og som merkes på flere områder.

Jeg forsøkte ikke å si at voldtektsbølgen er copycat av ABB, men jeg ser jo at slutningen er lett å dra hvis man ikke leser mer enn overskriften jeg valgte.

Jeg prøvde etter fattig evne å si at hvorvidt ABB var en trigger til voldtektsbølgen eller ikke burde vi overlate til sakkyndige psykiatere og psykologer å mene noe om.

Deretter forsøkte jeg å antyde at kanskje voldtektsbølgen er en copycat av andre voldtekter i kraft av all medieblesten som nå herjer. Hvorvidt ABB er katalysatoren til dette har jeg faktisk ingen mening om, men registrerer at det har voldsforsker Peter Gill.

Kommentar #8

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Deretter forsøkte jeg å antyde at kanskje voldtektsbølgen er en copycat av andre voldtekter i kraft av all medieblesten som nå herjer. Hvorvidt ABB er katalysatoren til dette har jeg faktisk ingen mening om, men registrerer at det har voldsforsker Peter Gill.

Indirekte, men høyst indirekte, tror jeg ABB kan være en katalysator for mer vold. Men a propos medieblest og smitteeffekt - - jeg har litt vanskelig for å tro at det flertallet voldtektsmenn som er asylsøkere eller innvandrere får særlig mye med seg av hva som foregår i norske media. Jeg snakket nettopp med en afrikaner som har bodd i Norge i flere år, og det eneste han hadde fått med seg og utledet av debatten som har rast, var at det nå skulle bli forbudt for afrikanske menn å ha sex i Norge. (sic) Noe han selvsagt var svært imot. Og han la til at dette var noe det ble snakket mye om blant afrikanere i Norge - med denne virkelighetsbeskrivelsen liggende til grunn. Det aner meg at vi har noen formidable gap når det gjelder forståelsen av selv det mest basale i virkelighetsbeskrivelsen.

Kommentar #9

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Jeg snakket nettopp med en afrikaner som har bodd i Norge i flere år, og det eneste han hadde fått med seg og utledet av debatten som har rast, var at det nå skulle bli forbudt for afrikanske menn å ha sex i Norge. (sic) Noe han selvsagt var svært imot. Og han la til at dette var noe det ble snakket mye om blant afrikanere i Norge - med denne virkelighetsbeskrivelsen liggende til grunn. Det aner meg at vi har noen formidable gap når det gjelder forståelsen av selv det mest basale i virkelighetsbeskrivelsen.

Jeg undrer meg på om ikke akkurat dette handler mye om det som bl.a Anfindsen søker å peke på i dette han beskriver som skjevheter i forståelsen av samfunnsoppbyggelsen og evnen til å relatere til våre samfunnsdebatter? Dette formidable gapet, vil jo raskt kunne føre til konflikter vi slett ikke ønsker. Jeg sier ikke at dette dreier seg om IQ, men det må være lov å diskutere ulike forståelser av en slik problematikk.

Kommentar #10

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

og evnen til å relatere til våre samfunnsdebatter?

Må det handle om evne? Handler det ikke like mye om at de står utenfor det som skjer i samfunnet og at det er en kommunikasjonskløft vi snakker om, m.a.o. et problem som det er mulig å adressere helt spesifikt, slik man har gjort i Stavanger med godt resultat. Her er antall voldtekter redusert til et minimum gjennom en bevisst satsing på å skolere asylsøkere i norske normer og skikker. Afrikaneren jeg skrev om i forrige innlegg er også en ressurssterk fyr. Men han stod utenfor den norske mediestrømmen, og hadde ikke fått med seg bakgrunn for og sammenheng i den debatt som er blitt ført, kun noen løsrevne elementer som ble tolket til noe helt annet enn det saken gjaldt.

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

eget ansvar for å forstå norske normer og skikker?

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

et problem som det er mulig å adressere helt spesifikt, slik man har gjort i Stavanger med godt resultat. Her er antall voldtekter redusert til et minimum gjennom en bevisst satsing på å skolere asylsøkere i norske normer og skikker.

Men igjen blir det jo snakk om den enkelte som kommer til et land sin egenplikt til å bruke sine ressurser og evner til å aktivt søke kunnskap om samfunnet de vil bli en del av. Hvorfor står en angivelig ressursterk afrikaner utenfor den norske mediestrømmen og lever med en såpass grov feiltolkning av virkeligheten? Er det virkelig det norske samfunnets ansvar?! Og hvor store mengder slikt ansvar kan et samfunn egentlig tåle? Du skriver at denne skjeve virkelighetsforståelsen (om at afrikanere ikke lenger skal få ha sex i Norge) blir snakket mye om i afrikanske miljøer. Altså må det jo handle om at veldig mange står utenfor og har en forvrengt forståelse. Det kan lett føre til at det skapes konflikter.

Jeg tror det de aller fleste steder, der asylsøkere og innvandrere undervises, legges vekt på å fortelle om hvordan vårt samfunn er bygget opp og hvordan vi tenker om verdier. Ihvertfall er dette min erfaring - og jeg kjenner til endel mennesker som underviser på et slikt nivå. Det mange av disse uttaler, er at det er vanskelig å nå gjennom til enkelte av gruppene som kommer hit, fordi de mangler basiskunnskap om verden generelt.

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Voldsforsker?

Publisert over 9 år siden

Enig med Tobiassen at dette var lavmål fra en..... voldsforsker??  Det er like relevant å skylde på ABB som det er å skylde på ... jøder ... for den del.  Er denne forskeren helt sikker på at det ikke er jødene som er årsaken til voldtektssunamien i Oslo?  Er generelt litt bekymret for denne forskerstanden - lite konstuktivt å finne på om dagen?

Eller - kan det være media - og språkbruken - slik som eksemplifisert med "sunami"?

NRK.no: “Det opplyser Morten Wik ved Kriminalvakta til NRK.no. – Vi har fått anmeldelser på tre voldtekter og to for seksuelle handlinger uten samtykke, sier Wik. Åtte menn er pågrepet i disse sakene. I en av sakene skal en 18 år gammel kvinne ha blitt voldtatt i Vaterlandsparken i Oslo sentrum natt til søndag. Politiet leter etter to gjerningsmenn. Politiet i Oslo jobber ut fra at det kan dreie seg om en ny overfallsvoldtekt. – Det virker sånn nå, ja. Vi definerer det som det, sier operasjonsleder Kjell Hjulstad til NRK.no. Han bekrefter at de leter etter to gjerningspersoner, men har foreløpig ikke fått godt nok signalement til at de kan gå ut med det. Ingen vitner har så langt meldt seg. Ifølge NTB hadde kvinnen vært på fest og var på vei hjem da hun ble overfalt og voldtatt. Hun klarte selv å ta kontakt med politiet like før klokken 3 og ble brakt til voldtektsmottaket på Legevakten. I hendelsen som er betegnet som «seksuell handling uten samtykke» er de fornærmede to jenter på 16 år. – Hendelsen skjedde på Oslo S lørdag kveld. Vi har pågrepet fem gutter i alderen 16 til 20 år. De har etnisk opprinnelse fra Pakistan og Afghanistan, sier Wik på Kriminalvakta til NRK.no.

 Vi kan vel - uten forskertittel - enes om det er lite trolig at det er ABB som har ansporet overgrepslysten hos disse?

Tror dette innspiller fra Gjengedal er mer forebyggende, men det krever en innsats og det vil ta tid å gjenvinne noe som forsvant i Norge gradvis over de siste 40-50 år - en felles forståelse av respekten for enkeltindividet og for ... eksempelvis lærere og politi...

“Vi hadde satt inn ekstra folk, og i går kveld ble det arrangert fakkeltog. Da trodde jeg at vi hadde klart å bevisstgjøre folk. Men det ser ut til å være noen som ikke lar seg påvirke. Allerede i skolen må vi være tydelige overfor barn på at det er helt uakseptabelt å ha sex med noen som ikke ønsker det. Vi må skaffe en ryggmargsrefleks med respekt for andre menneskers kropp” sier politimester Gjengedal.

Ellers så kan et godt råd være å utvide antrekket med ... en burka ..... før en tar fatt på hjemveien en sen og mørk Oslonatt (nå er vel lyspærene skiftet?)

Kommentar #13

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men igjen blir det jo snakk om den enkelte som kommer til et land sin egenplikt til å bruke sine ressurser og evner til å aktivt søke kunnskap om samfunnet de vil bli en del av.

Det er lett å si når man sitter på et asylmottak. Jeg vet ikke om du har vært på et asylmottak og sett virkeligheten der. Jeg har. Det er ikke et sted som er ment for integrering og samfunnsdeltakelse, det er oppbevaringsanstalter for mennesker som ikke vet om de får ja eller nei på sine søknader om asyl. Langt de fleste får nei, men noen venter i årevis før endelig avslag foreligger, og i den mellomliggende tiden er deres muligheter for å tre inn i samfunnet og bli deltakere ikke de beste. Nødvendigvis vil det også variere svært mellom den enkeltes individuelle forutsetninger i hvor sterk grad man ved egen hjelp klarer å bli en deltaker når man ikke kan norsk så godt at man har utbytte av å følge med i norske aviser og tv-sendinger. Du kommer uansett ikke utenom at samfunnet må legge ting til rette, og da må tiltakene være målrettede. Når de har vært det, har de også vist seg å ha effekt, jfr. eksemplet fra Stavanger.

Kommentar #14

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Han mener overfallsvoldtekter kan være et utslag av maskulin aggresjon, i større grad enn voldtekter begått i rus eller voldtekter som blir begått i nære relasjoner.

Det kan godt hende denne forskeren er inne på noe fordi overfallsvoldtekt er nok ikke særlig lystbetont men heller utrykk for en agressivitet eller et annet psykisk problem

Man kan jo tenke over hvorfor slike voldtekter brukes så mye i krig ute i den store vide verden.

Det er slett ikke fordi det er horder av kåte menn men fordi de får en ordre om å voldta for å få makt og ødelegge et helt samfunn.

Når noen voldtar så begår de en forbrytelse mot samfunnet.

En annen ting er jo at når det allerede er endel voldtkter så trigger det sikkert potensielle voldtektsmenn til å gjøre det samme fordi det blåses sånn opp i media (kanskje det vinkles feil?) og fordi ikke alle blir tatt( mange blir ikke tatt for å si det slik)

Så dette blir nok fort en vond sirkel akkurat som ved andre forbrytelser.

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Aggresjon

Publisert over 9 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

fordi overfallsvoldtekt er nok ikke særlig lystbetont men heller utrykk for en agressivitet eller et annet psykisk problem

Jeg hørte et intervju i NRK (P1) i går med en psykiater fra Trondheim (Nøtterud? e.l.).  Jeg fikk ikke med meg innledningen, men han forsket i hvert fall på voldtektsmenn.  Han hevdet at det var noen fellestrekk det gikk an å trekke fram ved det fleste voldtektsmenn:  De var alle fylt av en sterk aggresjon (ofte også hat og hevntrang) mot kvinner.  De fleste voldtekter hadde lite med seksuell utladningstrang å gjøre, hevdet han, men hadde som formål å skade og fornedre.

Han kunne ikke peke på én bestemt årsak til at enkelte menn begikk brutale voldtekter, men mente at kulturelle faktorer utelukkende kunne spille en rolle som katalysator.  Hovedårsaken(e) måtte søkes i psykologiske forhold ("det er ikke kulturer som voldtar, men personer").  Overrepresentasjon av utenlandske overgripere var et Oslo-fenomen, sa han (og ville ikke spekulere i hvorfor).  Ellers i landet hadde den typiske voldtektsforbryter "hvit hud og blå øyne".  

Noen direkte kobling mellom overfallsvoldtektene i Oslo og ABB synes jeg nok virker relativt søkt - men kanskje kan det være et fellestrekk bak aggresjonen (kvinnehat)?

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

En hver må være ansvarlig for sine egne (u)gjerninger. Det holder ikke å skylde på andre eller forbilder som grunnlag for sin dåd. Hver enkelt står for det man gjør.

Kommentar #17

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Addendum

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg hørte et intervju i NRK (P1) i går med en psykiater fra Trondheim (Nøtterud? e.l.).

Jeg hørte også med interesse på denne psykiateren i P1 Norgesglasset, og spilte av intervjuet en gang til for å forsøke å få med navnet uten å lykkes.

Det som jeg bet meg spesielt merke til i tillegg til det du ovenfor anfører, var at han sa at overfallsvoldtektsforbrytere (O så glad jeg er i norsk!) hadde alle ett fellestrekk: De brydde seg ikke om lover og regler i landet generelt.

Kommentar #18

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Varemerket ABB

Publisert over 9 år siden

Det er varemerket til ABB Nera - en ledende utenlandskeid norsk bedrift innen bl.a. kommunikasjon med stor eksponering i det internasjonale markedet.

Jeg anser det som umulig å eliminere bruken av begrepet ABB om Anders Behring Breivik, men problemet er ikke verre enn at ABB Nera gjør det samme som en masse private og offtentlige bedrifter har gjort i de siste årene: Skiftet navn. Jeg tror faktisk de kommer til å gjøre det relativt fort. Ikke all reklame er god reklame kan vi vel nå slå fast.

Kommentar #19

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg hørte et intervju i NRK (P1) i går med en psykiater fra Trondheim (Nøtterud? e.l.).

Ja det bekrefter jo dette med aggresjon, det er jo forståelig også når man tenker etter, kan ikke være mye lyst og ømhet i å hoppe frem fra en busk og slå et menneske ned for så og.... også stikke av hals over hodet. Det må jo liksom være noe annet som er drivkraften.

Kvinnehatet til 22.juli gjerningsmannen kan jo være med på å bygge opp under noe av hatet for noen av disse gjerningsmennene, hvem vet. Iallefall synes jeg det er rart at dette voldsomme skjer i Oslo nå i etterkant av dramaet i sommer.Man skulle jo tro at skrekken i sommer gjorde mennesker i Norge snillere mot hverandre ( med tanke på alle rosetogene f.eks), men så skjer altså dette i Oslo nå,bare 3 mnd etterpå. Merkelig.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere