Erik Høidahl

7

Hvor skal de papirløse returnere?

Publisert: 1. nov 2011


Det er bra at det settes fokus på personer som bor i Norge, men ikke har lovlig opphold. Blant annet sultestreikende etiopiere i Oslo domkirke og kirkeasylanter i en kirke i Bergen har gitt ansikt til de papirløse. Mange vet ikke at Norge er et av landene i Europa som dessverre har strengest regler på innvandrerfeltet, både for asylsøkere og for papirløse. Mange EU-land har diverse ordninger for papirløse som i hvert fall gir de noen minimale rettigheter. Flere land har gitt amnestier for å få bukt med en uholdbar humanitær situasjon. Men Norge gjør ingenting.

KIA mener at barnekonvensjonen og barns tilknytning til riket må tillegges en selvstendig vekt. Og vi ber myndighetene om å utarbeide bestemmelser som “tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Barn som har levd lenge i Norge skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.” Dette er ikke urimelig. Faktisk så foreslo Utlendingsdirektoratet selv dette for snart 8 år siden: “På et eller annet tidspunkt kan det spørres om myndighetene får et ansvar for å skjære gjennom og få satt strek. Uansett opprinnelig årsak, vil tidspunktet i seg selv reise spørsmål om myndighetenes forhold til menneskerettighetene.”

Derfor mener vi at Norske myndigheter nå snarest må forholde seg til UDIs forslag. De papirløse er faktisk i landet. Mange kommer fra de mest urolige områder og totalitære stater i verden. En stor gruppe har ikke mulighet til å returnere til sitt opprinnelige hjemland, bl.a fordi hjemlandet nekter å ta i mot dem. Vi mener ikke at alle asylsøkere automatisk skal få opphold, men i en del situasjoner må man åpne for pragmatiske løsninger, særlig når menneskeverdet krenkes.

Hadde Jesus kommet til Norge i dag, kunne han godt kommet som en papirløs innvandrer. Det undrer oss at noen kristne grupperinger tilsynelatende vil legge seg på en veldig streng linje i innvandringsdebatten og vil spørre Jesus slik vi leser i Matteus 25: “Når så vi deg fremmed?” 

Svaret kan være å gå ut av sitt hus eller menighet og se seg rundt i nærområdet. Det bor innvandrere i alle norske kommuner! Mange av dem er også våre kristne søsken som leter etter et kristent fellesskap. Altfor mange går skuffet hjem etter å ha besøkt både 3 og 4 forskjellige menigheter.

Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Kunne han?

Publisert nesten 10 år siden
Erik Høidahl. Gå til den siterte teksten.

Hadde Jesus kommet til Norge i dag, kunne han godt kommet som en papirløs innvandrer.

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til slik argumentasjon fordi det kun er spekulasjoner, og fordi det gjør alle som ikke er enig med deg til motstandere av Jesus. Dette er ikke helt redelig. For det første har Jesus allerede kommet, og for det andre var det et poeng at han var av Davids ætt. Han ville aldri kommet til Norge, det var ikke Guds plan. Jesus ville også ha holdt seg innenfor norsk lov, noe veldig mange papirløse ikke gjør.

At vi skal ta oss godt av både kristne og ikke-kristne innvandrere som bor blant oss er jeg helt enig i. Har vi ønsket noen velkommen til landet, er det vårt ansvar å gjøre vårt beste for at de skal ha det bra. Men innvandrere er vel som regel ikke papirløse...?

Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Takk

Publisert nesten 10 år siden

fordi du retter søkelyset på de svakeste gruppene i samfunnet vårt:

de papirløse og barna deres.

Vår oppførsel her er desverre typisk Norsk. Vi hadde en Wergeland en gang som kjempet for å endre vårt lands sterke nedvurdering av jødene.

Vi trenger flere som ham!

Kommentar #3

Bjørg Karlsen

11 innlegg  29 kommentarer

Papirløse

Publisert nesten 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Jesus ville også ha holdt seg innenfor norsk lov, noe veldig mange papirløse ikke gjør

Jeg må nok skuffe deg der Arnt Thyve. Om du leser Bibelen så ser du at Jesus flere ganger brøt med de menneskeskapte reglene som styrte Israel på den tiden. Han satte alltid nestekjærlighetsbudet  og menneskets behov over det regelverket, somjødene også faktisk mente var regler som var motivert av å tjene GUD.

Jesus satte lys på denne blinde lovetterfølgelsen.

Og de som er papirløse i den sammenhengen som det her er snakke om, er mange kategorier. Fra asylsøkere,familiegjenforeningessaker, samt sikkert også ulovlige innvandrere som ikke har søkt asyl eller arbeid, men er kriminelle.

Det befinner seg mer enn 400 norske barn som er papirløse. De har kun gjort det kunststykket at de enten er blitt født i Norge eller er blitt med sine foreldre til Norge, mens de var asylsøkere., eller er født av en mor med avslag på oppholdstillatelse,selv om far har det. De får ikke oppholdspapirer,og er derfor papirløse.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere