Rune Staven

402

profetisk budskap som har gått i oppfyllelse

Publisert: 28. okt 2011  /  1906 visninger.

Denne profetien ble gitt til Emanuel Minos i 1968. Han sier selv at han ikke trodde på denne profetien den gangen, men nå har den gått i oppfyllelse.

no er det 3 verdens krig som står for døren i følge profitien.


PROFETI OVER NORGE


Nedskrevet av Emanuel Minos

Periode med nedrustning og avspenning. 3. verdenskrig.
Lunkenhet og frafall.
Folk strømmer til Norge fra fattige land.

Nr. 1 En 90 år gammel dame fra Valdres fikk denne visjonen fra Gud. "Jeg så tiden rett før Jesu gjenkomst og utbruddet av den 3. verdenskrig. Hun nevnte 4 ting som skulle skje i Norge i de siste tider. Først ville det være våpenhvile som aldri før. Det ville være en lang fred mellom supermaktene i øst og vest. (11968 var den kalde krigen på sitt mest intense). I denne perioden ville det være nedrustning i mange land, også i Norge; og man ville ikke være beredt på krigen som ville komme. 3. verdenskrig vil begynne på en måte som ingen forventet og fra uventet hold.

Nr. 2. En lunkenhet uten parallell vil komme over mange kristne samtidig med en frafallenhet fra levende kristendom. De vil ikke være åpne for forkynnelse og vil ikke høre om synd, nåde, loven, evangeliet, anger og gjenopprettelse. Isteden vil det komme et substitutt; lykkekristendom. Det viktige vil være å ha suksess; være noe. Ha materielle ting, noe Gud imidlertid ikke har lovt oss. Kirker og bedehus kommer til å bli tommere og tommere. Istedenfor forkynnelse vil underholdning, kunst og kultur invadere kirkene hvor det skulle vært omvendelse og vekkelse. Det vil skje rett før Jesus komme.

Nr. 3. Det vil bli en moralsk oppløsning som Norge ikke har sett maken til før. Folk vil leve sammen som gifte uten å være gift. Det vil være mye urenhet før giftemål og mye utroskap. Dette vil bli sett på som normalt og rettferdiggjort fra alle hold. Selv i kristne miljøer. TV vil fylles med slik forferdelig vold som lærer folk å drepe hverandre. Som konsekvens vil det bli utrykt å gå på gatene; folk vil kopiere det de ser. Luften vil fylles opp av mange tv kanaler som bruker sex som underholdning, noe som burde være reservert for ekteskapet. (Dette ble skrevet i 1968 når noe slikt ville bli sett som for utrolig).

Nr. 4. Folk fra fattige land vil strømme til Europa. De vil også komme til Skandinavia og Norge. De vil bli så mange at folk vil begynne å mislike dem og bli harde mot dem. De vil bli behandlet som jøder før 2. verdenskrig. Da vil våre synders mål ha blitt nådd. Tårene strømmer nedover den gamle kvinnens kinn. Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut. Det vil bli en kort krig og alt jeg tidligere har sett av kriger vil være ingenting mot dette. Krigen vil bli avsluttet ved atombomber. Luften blir så forurenset at det vil bli vanskelig å puste. Konsekvensene av krigen vil omfatte Amerika, Japan, Australia og de rike nasjonene. Vannet blir ødelagt og jorden kan ikke lenger dyrkes. Som et resultat av dette vil det kun bli en rest av menneskeheten tilbake. De som var igjen i de rike landene vil søke seg til de fattigere delene av verden, men de vil være like harde mot oss som vi var mot dem. Den som har sine synder tilgitt og som har Jesus som Frelser og Herre vil være trygg.

 

 

 

Et proftisk budskap som bør taes alvårligt. vi lever på lånt tid. og vi trenger å bli vekt opp av dette budskapet, Dette er et budskap der de meste av det hun har fått av Gud i visjon, har gått i oppfyllelse. Så det er opp til hvert enkelt menneske å se og høre og ta det riktige valget i sitt liv. ja det viktigste valget i sitt liv.

 

mvh

Rune

 

 

 

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

DET STÅR TO SKAL VÆRE PÅ JORDET EN SKAL BLI IGJEN TO SKAL SOVE I SAMME SENG EN BLI TILBAKE.HVA BETYR DETTE?

Jeg tror du leser noe stykkevis og delt fordi bibeltekstene også er det - du kan finne dette ut selv, som bare er interessert i å fremheve hvor eksellent din tro er og hvor dårlig det står til med andre, vet du ikke at den som fordømmer vil selv bli fordømt?

Hvis du er interessert i sannheten burde du interessere deg litt mer av hva skriften forteller deg og slutte med å dra dine egne konklusjoner, de blir således feil uansett.

Kommentar #52

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du leser noe stykkevis og delt fordi bibeltekstene også er det - du kan finne dette ut selv, som bare er interessert i å fremheve hvor eksellent din tro er og hvor dårlig det står til med andre, vet du ikke at den som fordømmer vil selv bli fordømt?

Hvis du er interessert i sannheten burde du interessere deg litt mer av hva skriften forteller deg og slutte med å dra dine egne konklusjoner, de blir således feil uansett

Hei Kjell

 

 

hvis du ikke lære sannheten og kjenne men fører en annen lære enn kristi lære vil du være forbannet.

Paulus har advart oss på det strengeste mot å forlate Kristi evangelium
(Gal. 1;6-9;). For skulle noen forkynne dere et annet evangelium enn det
dere har mottatt, enn om han er en engel; skal han være forbannet! Tenk på
hva som skjedde med Galaterne. Det er jo dette Paulus vitner om i brevet,
for de vendte seg bort fra han som kalte dem ved Kristi nåde, til et annet
evangelium. Derfor spurte han: «Uforstandige Galatere! Hvem er det som har
forhekset dere?»

Brødre, bli ikke som dem som lytter til falske profeter, som de som lar
seg forgifte og går over til et annet evangelium. Det er jo nettopp det
sektene gjør, de forhekser og forherder hjerter, så de ikke skjønner
noe..! Men hold dere til Kristi evangelium. For Jesus sa: «Salige er de
som hører Guds ord og tar vare på det» og «Salige er de ydmyke, for de
skal arve jorden.»

mvh

rune

Kommentar #53

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Når han får los.

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg er på jakt eter sannhet, og ikke min egen forstillings verden

Spørs om det ville vært en fordel å avslørt egne forestillinger før en går på jakt (en vil ellers stå i fare for selvskudd), sannheten er der men ikke synlig før egen verden er gjennomskuet, en egenrettferdig vil aldri høre sannheten, han hører og ser bare seg selv, og skyter han så er det bare en han treffer. 

Men en må jo huske at det jeg sier ikke er sannhet, det er jo på utsiden av din verden :-)

Kommentar #54

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Spørs om det ville vært en fordel å avslørt egne forestillinger før en går på jakt (en vil ellers stå i fare for selvskudd), sannheten er der men ikke synlig før egen verden er gjennomskuet, en egenrettferdig vil aldri høre sannheten, han hører og ser bare seg selv, og skyter han så er det bare en han treffer.

Hei Sv Nyborg

 

Hvor er din nød? hvor er din brodd?  Hvorfor strever du så mye uten å få lønn for strevet? hvor fisker du, og hvorfor fisker du når det hull i ditt garn?

 Men hold dere til Kristi evangelium. For Jesus sa: «Salige er de
som hører Guds ord og tar vare på det» og «Salige er de ydmyke, for de
skal arve jorden.»

 

Jesus elsker synderen og de som har kommet på aveie tar Han i mot.

 

 

mvh

rune

Kommentar #55

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Som sagt:

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvor er din nød? hvor er din brodd?

"Men en må jo huske at det jeg sier ikke er sannhet, det er jo på utsiden av din verden :-)"

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Men en må jo huske at det jeg sier ikke er sannhet, det er jo på utsiden av din verden :-)"

Hei  Sv Nyborg

 

 

hvorfor ikke banke på ? hvorfor ikke lete etter sannheten i Kristi lære?, hvorfor ikke bøye knær? søk med hjertet, Jesus kommer med det nye livet. ingen krav, du blir fri fra det evige strev etter å bli kvitt din egoisme. Det må jo være befriende, fylle ny vin i nye vinsekker. drikke fra en ren brønn. få synden vasket vekk i blodet. ingen betingelser bare tro. alt bare av nåde og kjærlighet. hvorfor vil du forkaste dette ? hvorfor kaste bort din sjel på noe som ikke har samfunn med Faderen ? Jesu leter etter sine bortkommende sauene. og du er en bortkommen sønn som kan vende tilbake. hvorfor spise åndelig grisemat. når du kan drikke fra den levende kilden som gir deg livet tilbake. på tide og overgi seg til livet i Jesus.

 

 

mvh

Rune

 

 

 

 

 

Kommentar #57

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du leser noe stykkevis og delt fordi bibeltekstene også er det - du kan finne dette ut selv, som bare er interessert i å fremheve hvor eksellent din tro er og hvor dårlig det står til med andre, vet du ikke at den som fordømmer vil selv bli fordømt?

Hvis du er interessert i sannheten burde du interessere deg litt mer av hva skriften forteller deg og slutte med å dra dine egne konklusjoner, de blir således feil uansett

Hei Kjell

 

 

du tror ikke på noe oppstandelse skjedde for 200 år siden., men tror du på Guds ord?

 

Det står skrevet i korinter 15-12

 

Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde?13For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.14Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.15 Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp.16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter.26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
29 Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem?30 Og hvorfor utsetter vi oss da for fare hver time på dagen?31 Ja, mine søsken, jeg dør hver dag, det er like sant som at jeg er stolt av dere i Kristus Jesus.32 Var det bare med et rent menneskelig håp jeg kjempet mot ville dyr i Efesos, hva godt hadde det tjent til for meg? Hvis de døde ikke står opp, så
la oss spise og drikke,
for i morgen dør vi!
33 La dere ikke føre vill!
«Dårlig selskap ødelegger gode vaner.»
34 Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.
35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk.40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet:45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet.

55 Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.57Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!58Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

1 mvhrune

 

Kommentar #58

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei kjell

 

 

Det skulle stå 2000 år siden.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #59

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Inn i din verden??

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

hvorfor ikke banke på ?

Når mennesket ikke er i stand til å tenke selv, se saker fra flere sider slik som klare diamanter kan motta det usynlige lyset og sende det fra seg i en stråle av farger, så er hverken han el hans verden et sted man banker på for å komme inn i.
Slike mennesker er som kullet, det har et stort potensial, men ingen lidenskap som reflekterer, de suger til seg lyset uten å reflektere noe, de er i mørket og vil ha andre inn til seg, de er uten ild, et funn for en manipulerende pastor som bruker de som brensel i egen hule.

Presset må bli større før kullet blir diamant, da vil hans egenskaper åpenbares og slipes slik at strålespillet, det spill av lys som man ser når diamanten beveges - selv aldri så lite, blir synlig. En godt slipt og fasettert diamant fanger opp selv det svakeste lysskjær fra et stearinlys.
Da vil mange banke på, diamanten er selvsagt uinteressant, men dens egenskaper -evnen til å opplyse, er verdifull. 

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Presset må bli større før kullet blir diamant, da vil hans

HEI SVNYBORG

 

 

 

Hvorfor ikke kjøpe skatten som ligger i åkeren for alt det du eier og har. slik at den skatten kan bli din. Din personelige skatt som gir liv. Et evigt liv. Hvorfor vandre rundt i en ørken og lete blant kaktuser og sile ut dråper som gir deg smuler å leve på. når du kan hent mengder av levende vann fra utømmelige kilder det levende vann. Hvorfor må du alltid ta sånn store omveier. Ha du ikke lært deg å lese på skiltene som dukker opp i hver sving. spesielt hvis du skulle komme til en usving. Der er ditt skilt tydelig- der det står snu i tide.

 

 

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skatten er ikke salgsvare

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor ikke kjøpe skatten som ligger i åkeren for alt det du eier og har. slik at den skatten kan bli din

Det er ikke slik det funker i virkeligheten Rune, du som hele tiden er på jakt etter sannheten burde ikke tro så mye på hva du selv mener, men hva skriften kan fortelle deg, da spør du enkelt og greit skriften: Hva kan du fortelle meg om skatten? Jo, sier skriften og viser til hva som står i Haggai 2.6:

       6 For så sier Herren over hærskarene:
          Enda en gang, om kort tid,
          rister jeg himmelen og jorden,
          havet og det tørre landet.
          
       7 Jeg rister alle folkeslag,
          så skattene deres kommer hit.
          Jeg fyller dette huset med herlighet,
          sier Herren over hærskarene.

Kommentar #62

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Eller også, be om dette:

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jo, sier skriften og viser til hva som står i Haggai 2.6:

Gen 1:3 "Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys."

Når dette skjer i et menneskesinn vil han Se heller enn tro på egne meninger om egne oppfattelser av andres teologi ;-)

Boreh = som i "Kom og se", og "Han så at Lyset var godt", i det lyset vil han se og forstå det han før trodde han trodde. 

Kommentar #63

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke slik det funker i virkeligheten Rune,

Hei Kjell

du tror ikke på noe oppstandelse skjedde for 2000 år siden., men tror du på Guds ord?

Det står skrevet i korinter 15-12

Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde?13For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.14Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.15 Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp.16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter.26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
29 Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem?30 Og hvorfor utsetter vi oss da for fare hver time på dagen?31 Ja, mine søsken, jeg dør hver dag, det er like sant som at jeg er stolt av dere i Kristus Jesus.32 Var det bare med et rent menneskelig håp jeg kjempet mot ville dyr i Efesos, hva godt hadde det tjent til for meg? Hvis de døde ikke står opp, så
la oss spise og drikke,
for i morgen dør vi!
33 La dere ikke føre vill!
«Dårlig selskap ødelegger gode vaner.»
34 Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.
35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk.40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet:45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet.

55 Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.57Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!58Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

1 mvhrune

Kommentar #64

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Troverdig

Publisert rundt 10 år siden

Denne profetien har en troverdig opprinnelse. En 90 år gammel dame fra Valdres kontakter Minos og forteller hva Gud har vist henne. Dette skjedde på 60-tallet.

Nå ser vi at store deler av profetien har gått i oppfyllelse. Fremmedhatet hun beskriver er i ferd med å oppfylles foran øynene på oss nå. Det er nok å nevne 22.juli, men også måten vi behandler de papirløse på er en bekreftelse på hva som er i ferd med å skje.

Så snakker hun om Jesu gjenkomst og at vi som tror på ham ikke har noe å frykte. Til slutt bryter 3.verdenskrig ut.

Jeg synes denne profetien er interessant fordi mesteparten av den har vist seg å være sann. Hvorfor skulle ikke da resten av den også gå i oppfyllelse?

Men uansett er det Jesus som er min grunnvoll og min tro på ham er ikke basert på profetier om fremtiden. Jeg kan ta profetien til etterretning som en påminnelse om å være våken i den tiden vi lever i. Men jeg er ikke bundet av den.

Kommentar #65

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Eldre kilder.

Publisert rundt 10 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes denne profetien er interessant fordi mesteparten av den har vist seg å være sann. Hvorfor skulle ikke da resten av den også gå i oppfyllelse?

Boken Zohar ble skrevet i en hule i Israel ca 200 evt, den sier mye mer enn damen fra Valdres, bla at Jacobs stige skal bli offentlig tilgengelig og mulig å klatre i for hvemsomhelst i 1995 -prøv den!!
Det er bedre å klatre opp å se selv enn å vente på noen løsrevne spådommer. 

Kommentar #66

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Men uansett er det Jesus som er min grunnvoll og min tro på ham er ikke basert på profetier om fremtiden. Jeg kan ta profetien til etterretning som en påminnelse om å være våken i den tiden vi lever i. Men jeg er ikke bundet av den

Hei Tania

 

 

Riktig. Sanne proffetier skal holde oss våkne på veien. men fokuset skal være på Jesus. :)

 

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Grip poenget!

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

du tror ikke på noe oppstandelse skjedde for 2000 år siden., men tror du på Guds ord?

Nettopp! Nå fattet du et poeng! Og det står ikke i skriften at oppstandelsen skjedde for 2000 år siden heller, men det står i Pred.1.9-11:

         Det som har skjedd, skal atter skje,
          og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
          Intet er nytt under solen.
          
     10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
          har det likevel hendt i tidligere tider,
          lenge før oss.
          
     11 Ingen minnes det som før har hendt.
          Og det som skal komme,
          vil heller ingen minnes
          i slektene som følger.

Og i Pred.3.15: Det som skjer, har skjedd før,
                         og det som skal hende, har også hendt.
                        Gud søker opp igjen det som forsvant.

Derfor er det tullprat og si at Jesu fødsel, liv og oppstandelse skjedde for 2000 år siden, det har skjedde i en tid som ingen mennesker husker – alt som står i Bibelen, derfor står det også at det har skjedd. Men det vil skje på nytt igjen nettopp fordi Gud tar frem igjen det som allerede før har skjedd, er det så vanskelig å forstå?

Sitat:

Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde?13For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.14 Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom… Sitat slutt.

Ja, dette viser oss klart at forkynnelsen om Kristus er tom så lenge de døde ikke står opp, 1.Kor.15. forklarer dette videre om du leser: 16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

I dette ligger der en sannhet, Kristus har nemlig stått opp i en tid før ut som menneskene ikke er i stand til å erindre (Pred.1.10-11) Ord.24.16 kan fortelle at ”den rettferdige” (Jesus) er i stand til å reise seg hele 7 ganger (fødsel, død og oppstandelse) mens de urettferdige faller når ulykken kommer. Dette er en renselsesprosess som hører med i Guds plan, og derfor vil også Jesus kunne fødes på nytt for oss i fremtid, lide og dø og ta på seg våre synder slik han også gjorde i en tidligere verdensalder. Begynnelse og slutt er som i en sirkel hvor begynnelsen på neste verdensalder starter når enden på den forrige har sluttet.

Jefr. 4.Esra 5.41: «Se, Herre,» svarte jeg, «du har omsorg for dem som lever ved tidens ende. Men hva med dem som levde før oss, hva med oss selv eller dem som kommer etter oss?»42 Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig.»43 Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?»44 Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.»45 «Hvorfor,» spurte jeg, «fortalte du da din tjener at du vil gi all skapningen nytt liv på samme tid? Dersom de en gang alle skal leve samtidig, og verden kan romme dem da, kan den også gjøre det nå.»46 Han sa: «Spør heller en kvinne som har født ti ganger, hvorfor hun ikke fødte alle på samme tid.»47 Til det svarte jeg: «Det er umulig. De må fødes hver til sin tid.»48 Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der.49 Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

De dødes og Kristus oppstandelse er videre forklart i 1.Kor.15.42:

42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
    51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
   55  Død, hvor er din brodd?
         Død, hvor er din seier? 56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58 Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

Ps: Det står skrevet at døden er den aller siste fiende som blir beseiret etter at ALLE er døde i Adam, 1.Kor.15.20:

 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Førstegrøden er beskrevet i Åp.20. som de som blir halshugget for Kristi vitnesbyrd skyld under dyret og er de som ikke tar dyrets merke, det er i Åp.14.3-5 de 144 000 som følger lammet. de er førstegrøden (altså den hele og fulltallige i Kristi skikkelse) Dette er hans komme, og hans andre komme vil være etter de tusen år da de andre døde gjenoppvekkes fr de døde. Dette er seieren over døden, frelsen og syndens nåde. Syndens slutt ER SEIEREN OVER DØDEN, derfor er den også FRELSEN. Ingen kan si at de er frelst før de er oppreist fra de døde, det er løgn. De må alle dø. Dette i følge Bibelen og hva jeg ovenfor har sitert fra den, og så får du tro hva du vil for meg, men jeg har ordet som vitne på at dette er sannheten.

Kommentar #68

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

men jeg har ordet som vitne på at dette er sannheten

Hei Kjell

 

 

Hvem er ordet ditt,? og hvem er ditt vitne når du ikke tror på Jesu oppstandelse og komme.?

Løgnens far har villedet mange på sin ferd, og forblindet mange. trist at du mister poenget.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppfyllelser av profetier

Publisert rundt 10 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Nå ser vi at store deler av profetien har gått i oppfyllelse. Fremmedhatet hun beskriver er i ferd med å oppfylles foran øynene på oss nå. Det er nok å nevne 22.juli, men også måten vi behandler de papirløse på er en bekreftelse på hva som er i ferd med å skje.

Hei Tania!

Det er veldig lett og enkelt og sammenligne profetier med noe vi ser og opplever i hverdagen, fordi vi ikke kjenner til morgendagen. Hadde vi kjent til det som kommer ville vi lukket munnen igjen. :-) Ester 7.4:"For jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap og undergang. Om vi bare var blitt solgt som slaver og slavekvinner, ville jeg ha tiet. For en slik ulykke hadde ikke vært noe å bry kongen med.»
Vi har lett for å bruke store ord om store ting som skjer, og så viser det seg at i kjølvannet ligger det noe enda større i vente. Dette vitner skriften om.

Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ditt syn

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvem er ordet ditt,? og hvem er ditt vitne når du ikke tror på Jesu oppstandelse og komme.?

For meg kan det se ut som du ikke leser det jeg skriver og hvor det er hentet fra, hvis Bibelen ikke er troverdig nok som mitt ord, har du nok for lengst falt av lasset. Beklager Rune, se å få sjekket synet ditt.

Kommentar #71

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En pastors drøm.

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvem er ordet ditt,? og hvem er ditt vitne når du ikke tror på Jesu oppstandelse og komme.?

Løgnens far har villedet mange på sin ferd, og forblindet mange. trist at du mister poenget.

En automat der pastoren kan trykke på en knapp og så kommer programmerte svar er enhver menighetsleders våte drøm, om automaten begynner å tenke selv sendes han på hodet ut etter en el to eldstebrødres irettesettelse for sitt frafall :-) 

Kommentar #72

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

  Det kan se ut som  profeti'en er preget av da tidens politiske landskap, med tanke på atomkrigfrykten og spenningen mellom USA og datidens Sovjet, som eksisterte da.

 Innvandringen fra Den tredje verden og Øst-Europa var vel allerede godt igang i 1968 til enkelte Vest-Europeiske land. Trenger vel ikke å være profet for å kunne forutsi en sånn utvikling.

 Frafall fra sunn kristen lære i endetiden kan man allerede lese om i Bibelen så det er vel ikke noen ny revulusjonerende tanke, profetisk sett. Det som er nevnt i punkt 1,2,3,4 sr man vel  allerede konturene av  i Skriften hvis man leter, dog ikke så detaljert ang Norge. Men Jesus sa vel også at slike ting måtte skje men at vi ikke skulle henge oss opp i det.

" Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut."

Noen lærer at menigheten rykkes bort før den såkalte " store trengsel" som man kan lese om i Matt kap 24:15...  Bortrykkelses tolkingen går vel ut på noe sånt som at Jesus når som helst rykker menigheten til himmelen mens de som ikke får bli med (Vantroende etc..) må gjennomgå apokalyptiske tilstander som hungersnød, krig, o.l. i en syvårs periode kalt den siste av Daniel's 70 årsuker(Dan 9:24-27), her på Jorden. Problemet er bare det at det finns ikke ett eneste vers i Bibelen som konkret sier noe om dette.  Denne tolkning hadde sitt opphav i en karismatisk sekt på 1800 tallet ledet av Edward Irwing(Irwingittene). Tolkningen ble senere fanget opp og videreutviklet av J.N. Darby. Til slutt havnet den i C.I Schofields "Study Referrence Bible" som ble spredt i store opplag i USA på slutten av 1800 tallet. Og siden da har den blitt en etablert "sannhet" i fleste evangeliske forsamlinger, over there. Dave MacPherson har skrevet en meget avslørende bok om utviklingen av denne mildt sagt uriktige tolkining kalt "The Rapture Plot." Kan bestilles på Armageddonbooks dot et eller annet.

 Folk som påstår at de har en eller annen nådegave, profetisk e.l. tror jeg vi skal ta med en klype salt, eller rett og slett avvise. Johannes Åpenbaring advarer på det sterkeste mot å tilegge eller trekke ifra ordene i åpenbaringsboken. Noe jeg mener helt klart har blitt gjort her. Det vi har fått åpenbart i Bibelen er mer nok kunnskap for oss til Jesus kommer igjen. Om noen kommer og sier de har fått noe fra Gud som ikke Bibelen støtter, faller de naturlig nok under kategorien falske profeter. Jesus advarer på det sterkeste i endetiden om falske lærer og profeter.  Jesus har sagt han skal være med oss inntil verdens ende.

 Matt 24:29-31. Her forteller Jesus når det er.

 

Kommentar #73

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Derfor er det tullprat og si at Jesu fødsel, liv og oppstandelse skjedde for 2000 år siden, det har skjedde i en tid som ingen mennesker husker – alt som står i Bibelen, derfor står det også at det har skjedd. Men det vil skje på nytt igjen nettopp fordi Gud tar frem igjen det som allerede før har skjedd, er det så vanskelig å forstå?

hallo hvor fjern går det ant å bli. All documentasjon og hele den Kristen lære går nettop ut på at Jesus har stått opp ifra de døde.

Når du mener det du mener - da er du under forførende ånder. Du tror på en løgn når du hevder at Jesus ikke har stått opp igjen fra de døde.

Kommentar #74

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Venter i spenning

Publisert rundt 10 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.

" Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut."

Jeg kan vel påpeke en del store profetier som er forutsagt i Bibelen som ennå ikke er oppfylt, når skal de få rom på seg?

Kommentar #75

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Et betimelig spørsmål.

Publisert rundt 10 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

hallo hvor fjern går det ant å bli. All documentasjon og hele den Kristen lære går nettop ut på at Jesus har stått opp ifra de døde.

Svaret er lettere å forstå dersom mennesket forstår at Bibelen (Tora) ikke er en kristen bok, heller ikke en historisk, men en spirituell.

Vi har mye å lære Rudi :-))

Kommentar #76

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å profetere.

Publisert rundt 10 år siden

Gløtter vi litt på Polenes nedsmelting, Euroens forråtnelse, den makkspiste Dollaren, jordskjelv av voldtekter, Tsunamier av depresjon og misbruk av barn kan vi vel hoste opp noen spreke profetier vi å? 

Kommentar #77

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tro på lyset så lenge dere har lyset (Joh.12.36)

Publisert rundt 10 år siden

Vi to ser stort sett ut til å ha samme syn trass i ulike tolkningsprinsipper - jeg er for så vidt enig i mye av det du skriver, og ser det derfor ikke så nødvendig å kommentere ytterligere. :-)

Job 18.18:Han blir drevet fra lyset til mørket, blir jaget fra verden.
     19 Barn har han ikke,
          ingen etterkommere i sitt folk,
          ingen overlevende der han bodde.
          
     20 På hans dag grøsser de i vest,
          i øst blir de grepet av frykt.
          
     21 Sannelig, slik går det med onde menneskers bolig,
          med stedet til den som ikke kjenner Gud

Joh.3.20: For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

1.Joh.2.10: Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall

2.Pet.3.10: Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Apg.2.20: Solen skal forvandles til mørke
                og månen til blod
                før Herrens dag kommer, den store og strålende.

Kommentar #78

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hallo Rudi

Publisert rundt 10 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

hallo hvor fjern går det ant å bli. All documentasjon og hele den Kristen lære går nettop ut på at Jesus har stått opp ifra de døde.

Når du mener det du mener - da er du under forførende ånder. Du tror på en løgn når du hevder at Jesus ikke har stått opp igjen fra de døde

Det er nok du selv som lar deg forføre av det store antall som tror de har rett, men du kan vel ikke med Bibelen i hånden påvise når Jesus ble født?

Det står jo i 1.Joh.3.8 at den som gjør synd er av djevelen, for han har syndet fra begynnelsen og at det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn skulle åpenbare seg. (ved tidens ende står det et annet sted) Har Jesus virkelig gjort ende på djevelens gjerninger hvis du mener dette utspant seg for 2000 år siden? Ved hans 2.komme skulle han ikke komme pga synden, men bare for å hente de som ventet på ham (Jefr.Heb.9.28 og Åp.20.4-5 etter de 1000 år)

Siden Bibelen refererer bare til at Jesus skulle komme 2 ganger, og dyret sammen med kongene på jord skulle beseires under hans makt (Åp.17.17-18) må vi faktisk ha tilhold i dødsriket nå dersom Jesus skulle være født for 2000 år siden. Det er hele dilemmaet, eller måtte Jesus komme enda en gang (for 3.gang for å hente sine) og det står det ingenting om i bibeltekstene. Men Åp.12.4 gir en klar indikasjon på når kvinnen skulle føde, hvor du også kan sammenligne dette med Salm.2.1-7 når jordens konger reiser seg (til kamp) , "du er min sønn, jeg har født deg idag" (Jefr.Apg.13.33)

Kommentar #79

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I en og samme båt,

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vi to ser stort sett ut til å ha samme syn trass i ulike tolkningsprinsipper - jeg er for så vidt enig i mye av det du skriver, og ser det derfor ikke så nødvendig å kommentere ytterligere. :-)

men vi får fisk på ulike sider og tider, men Han som gjør opp ild inne på stranda forener oss :-]

En gåte: Hvem er din neste, den andre du må elske for å se han som er skjult?

 

Kommentar #80

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.

Folk som påstår at de har en eller annen nådegave, profetisk e.l. tror jeg vi skal ta med en klype salt, eller rett og slett avvise.

Hei Alf

 

 

Vi skal prøve profitiene, og den damen har allerede bevist at hun er en sann profet som har fått en sann visjon fra Gud.nå mangler den siste profetien om den 3 verdens krig og den vil komme, hvis ikke bønnens kraft vil flytte fjellet så denne krisen blir averget. Ikke ta så lett på dette Alf du kan komme til å svne i fra advarsler som er viktige. slik var det nohas tid også.

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #81

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

For meg kan det se ut som du ikke leser det jeg skriver og hvor det er hentet fra, hvis Bibelen ikke er troverdig nok som mitt ord, har du nok for lengst falt av lasset. Beklager Rune, se å få sjekket synet ditt.

Hei Kjell

 

 

Tror du trenger briller. for du fornekter jo det vesentlig budskapet som evangeliet gir oss. trist å se at du ikke har fått med deg sannheten om kristi lære

 

 

mvh

Rune

Kommentar #82

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

men vi får fisk på ulike sider og tider, men Han som gjør opp ild inne på stranda forener oss :-]

En gåte: Hvem er din neste, den andre du må elske for å se han som er skjult?

Hei Kjell og svnyborg

 

Kjell Kristensen – gå til den siterte teksten.

Vi to ser stort sett ut til å ha samme syn trass i ulike tolkningsprinsipper - jeg er for så vidt enig i mye av det du skriver, og ser det derfor ikke så nødvendig å kommentere ytterligere. :-)

 

Hvis dere to er enige , ser ikke dere at dere er så langt fra sannhten dere kan komme. hvor mange deler de samme tankene som dere? hvor mange menigheter er det som har deres tro- begynn og tenke godt etter.  og vend om i fra synden dere lever i. villfarelse og bedrag  slik ugresset er blitt.

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #83

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kikkert?

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Tror du trenger briller. for du fornekter jo det vesentlig budskapet som evangeliet gir oss. trist å se at du ikke har fått med deg sannheten om kristi lære

Jeg har ganske så nye briller, ingenting i veien med disse! Evangeliet og budskapet som skal forkynnes skal gjøres av "dødens barn" for at de skal forkynne hans pris i Sion og forkynne Herrens navn.

Dette samsvarer med tilsynekomsten av DHÅ som lenge holdt seg skjult fordi palasset var forlatt og folkesvermen i byen var borte, og haug og vakttårn var blitt til huler for evige tider inntil ånden kom dalende ned fra det høye, slik at ørkenen ble til fruktbar mark (Jes.32.14-15) -

Da vil ikke Gud lengre skjule sitt ansikt, men utgyte sin ånd først over Israels hus (Esek.39.29, slik det også nevnes i Salm.102.21-22 øverst) og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød (etter de 1000 år) Joel 3.1, Apg.2.17.

Kommentar #84

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ganske så nye briller, ingenting i veien med disse! Evangeliet og budskapet som skal forkynnes skal gjøres av "dødens barn" for at de skal forkynne hans pris i Sion og forkynne Herrens navn.

Hei Kjell

 

 

Hva mener du med dette? Du blander så mye, Du bruker bibel vers når du gjemmer deg, og din egen visdon når du skal fremheve noe.

 

 

mvh

RUNE

Kommentar #85

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Siden 1995

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

hvor mange deler de samme tankene som dere?

har det blitt ca 2 000 000 som ser dette, Messiasbevisstheten utvider seg stadig.

Kommentar #86

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Da åpnet han deres forstand

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva mener du med dette? Du blander så mye, Du bruker bibel vers når du gjemmer deg, og din egen visdon når du skal fremheve noe.

Det jeg mener er at Gud har gitt oss hele Bibelen til å forstå Guds Ord, ikke bare enkeltvers. Bibelen er ikke skrevet slik at vi kan les oss til alt som står i den i sammenheng, derfor må vi selv granske skriften og hva den forteller om hver enkelt sak, da får vi til slutt en sum, og det er summen av Guds ord som er sannhet. Jeg gir deg hele tiden innformasjon om hvor du kan lese om det jeg skriver så kan du kontrollere selv om jeg farer med løgn. Som det jeg nå har skrevet om nå, summen Salm.119.160, og at HELE Bibelen er til inspirasjon for Guds Ord og Kristi lære kan du lese om i

Luk.24.44:Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene...

Gjør du det samme vil din forstand åpne seg slik at du forstår at alt som står i Mosebøkene, Salmene og alle profetene er læren om Kristus - nøyaktig slik jeg formidler det.

Kommentar #87

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skitt fiske?

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

men vi får fisk på ulike sider og tider, men Han som gjør opp ild inne på stranda forener oss :-]

En gåte: Hvem er din neste, den andre du må elske for å se han som er skjult?

Heisann!

Den var fin! Påstår du at du kan ha fått fisk før meg? ;--]) Og jeg som trodde at det ble brukt garn og at vi ble dratt opp samtidig?

Esek.32.3: Så sier Herren Gud:
                  Jeg kaster garnet mitt over deg
                  mens mange folk er samlet,
                 de skal dra deg opp med noten.

Gåten: Den var verre, engler daler ned i skjul, lønnlig iblant oss de gå år? :- 0

Kommentar #88

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er bare En.

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Gåten: Den var verre, engler daler ned i skjul, lønnlig iblant oss de gå år? :- 0

Den Ene kom ned, skapningen er hans avtrykk, slik som en skygge er ditt, hva skjer med skyggen når Sola står i zenit? 

Kommentar #89

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det står jo i 1.Joh.3.8 at den som gjør synd er av djevelen, for han har syndet fra begynnelsen og at det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn skulle åpenbare seg. (ved tidens ende står det et annet sted) Har Jesus virkelig gjort ende på djevelens gjerninger hvis du mener dette utspant seg for 2000 år siden? Ved hans 2.komme skulle han ikke komme pga synden, men bare for å hente de som ventet på ham (Jefr.Heb.9.28 og Åp.20.4-5 etter de 1000 år)

Når du synder så følger du djevelen og gjør hans gjerninger. Men Jesus sier ikke Han har fjernet djevelen - hvor har du det fra - han sier Han har besieret djevelen slik at djevelen ikke har noe makt over de som er født på ny.

Dvs du kan blir satt fri fra dejvelen lenger - synden lenker. Et menneke som ikke har Jesus i seg - han er budet til syden - han har ikke noe valg - han klarer ikke selv å sette seg fri fra synden. Men derimot de som er født på ny har DHÅ i seg og er drmed frigjort fra synden lenger - fordi djevelen har ikke noe makt over deg lengre.

Når Jesus kommer tilbake i et fysisk legeme - noe han vil - da starter 1000 års rike. Du må ikke miks ihop fakta her. Og i bibelen står det at djevelen skal slippes løs på slutten av dette 1000 års rike og mange skal følge djevelen.

Jesus vant over djevelen på det åndelige planet. Og vi som mennesker kan nå også blir satt fri fra satans lenker - syndens bånd. En prest som sier han tror på Gud men er homo - er ikke satt fri fra syden lenker - fordi han gjør dejevelns verk.

Så hvem er du - som kluderer til ordet og bibelen. Misker ihop en suppe uten like. Jesus beseriet djevelen med sitt verk på korset - men han fjernet ikke djelvelen - det er en vesemntlig forskjell. 

Kommentar #90

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jesus skal fortære den lovløse ved sitt komme

Publisert rundt 10 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Men Jesus sier ikke Han har fjernet djevelen - hvor har du det fra - han sier Han har besieret djevelen slik at djevelen ikke har noe makt over de som er født på ny.

Jeg sa ikke at Jesus hadde fjernet djevelen, jeg stilte deg spørsmålet om han hadde gjort dette? Videre skrev jeg at det er hans oppgave og fjerne ham, det har jeg fra henvisningen i sitatet ditt av meg (i 1.Joh.3.8) og hos 2.Tess.2.3-8:og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

Og så sier Heb.9.27:Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom, 28 således skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

 

Dersom Jesus ankom for 2000 år siden uten at han tok oppgjøret med den lovløse (djevelen) så er han nødvendigvis nødt for å ta en ekstratripp i forhold til skriften, som sier at hans 2 komme ikke er på grunn av synden. Så når skal Jesus ta oppgjøret med den lovløse om jeg tør spørre?

Når fortærte Jesus den lovløse?

Kommentar #91

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke hoderegning akkurat!

Publisert rundt 10 år siden

Ok! Dette er litt gåtete for meg, men jeg skjønner at det har noe med begynnelsen av en  regnemetode (kalender) - den strekker seg visst lengre frem i tid en mange antar?

Kommentar #92

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

http://www.mentalhealth.com/mag1/scz/sb-dep1.html

Kommentar #93

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lys - skygge -Lys.

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ok! Dette er litt gåtete for meg, men jeg skjønner at det har noe med begynnelsen av en

Kalenderen går alle veier, tar bare litt tid å beregne seg inn i den, men ikke vent på morgendagen, for alt vi vet var kanskje den i går :-)

Den Ene var En, ved spredningen ble den ene til mange -skygger, ".., og i hans skygge bodde alle de mange ..", når Lyset kommer blir ikke skygger borte men usynlig tilstede i Han som for en tid var skjult for de mange.

 

Kommentar #94

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Når fortærte Jesus den lovløse?

Det jeg ser hitill i skriften er at det er en annen død - den døden som er det endelige oppgjørest med dejvelen. Ildsjøen ble gjort i stand til den one.

Det er viktig å bemerke følgende - det er egentlig uinteressant hva som skal skje med djevelen for min del. Jeg ser til Jesus og har ikke fokus mot den onde. 

Antikritens ånds er i verden allerede - men antikrist er ikke åpenbart ennå.

Vi ser hvordan alt går mot et økonomis system - med en sentral bank system. Det er bare snakk om tid før EU bryter sammen økonomisk. Det de har gjort hitill er bare brannslokning - men de klarer ikke å slokke det som er i kjernen. Det nytter ikke å bare trykke opp mere penger.

Dett vil framtvinge dette sentral bank systemet. Dette er forsmaken til det bibelen skriver om - hvor hver den som ikke tar merket vil ikke kunne kjøpe eller selge varer. Vi nærmer oss dette med storm skritt.

Vi ser hvordan allt legges tilrette for antikist. Vi ser at alle reigioner skal sammles. Kristne, islamske, skal samles og de sier det skal blir fred. Antikrist skal gjøre tegn og under som får folk - ja til og med Kristne til å følge antikrist. Det gjør de fordi de ikke kjenner skriftene - de blir forført.

FØLG IKKE DEN SOM GJØR TEGN OG UNDER. TEGN OG UNDER SKAL FØLGE DEG. FØLG DHÅ og Jesus Kristus. HUSK hver den som fornekter Jesus som Guds sønn - har antikristens ånd.

Det er derfor viktig å holde seg til hva bibelen faktisk sier. 

Ta frelsesbønnen og be til Herren at han skal åpenbare skriftene for deg. Det begynner å haste.

Kommentar #95

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

farlig

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Vi diskuterer, at tiden nerme seg for Jesus igjennkomst.men det er mange om ikke tar farene på alvor,

at jesus kommer igjen?jo-med antallet hodeløse høner økende er det ikke helt greit.skjønner det

Kommentar #96

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

at jesus kommer igjen?jo-med antallet hodeløse høner økende er det ikke helt greit.skjønner det

Hei Robert

 

Tror de sa det samme på nohas tid også. men du så hvordan det gikk med dem.når regnet kom.

 

 

mvh

rune

Kommentar #97

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det jeg ser hitill i skriften er at det er en annen død - den døden som er det endelige oppgjørest med dejvelen. Ildsjøen ble gjort i stand til den one.

Det er viktig å bemerke følgende - det er egentlig uinteressant hva som skal skje med djevelen for min del. Jeg ser til Jesus og har ikke fokus mot den onde.

Hei Rudi!

Slapp av litt nå, du kan jo ikke blande den annen død, dødsriket og ildsjøen som kommer etter det tusenårige rike inn i dette? Du vet vel kanskje heller ikke at djevelen skal slippes løs en kort tid etter det tusenårige rike, han som Jesus skal fortære? Ikke rot dette til alt for mye nå!

Åp.20.2: Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen årv7 Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel.  8 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand.  9 Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.

Er ikke Jesu komme etter det tusenårige riket da? Da Satan blir fortært? Og her kommer han jo for syndens skyld?

Det er etter det tusenårige riket Jesus skal fortære den lovløse, deretter kommer det et nytt tusenårig rike kan det faktisk se ut til - Pred.6.3:

Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode, og han heller ikke får noen jordeferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre faren enn han. 4 For som et intet kom det til verden, og i mørke går det bort, og med mørke blir dets navn skjult, 5 og det har hverken sett eller kjent solen; det har mere ro enn han. 6 Hvis han så hadde levd tusen år to ganger, men ikke nytt noe godt - går ikke alt til ett sted? /  7 Alt menneskets strev er for hans munn, og allikevel blir hans attrå aldri tilfredsstilt; 8 for hva fortrin har den vise fremfor dåren? Hva fortrin har den fattige som vet å skikke sig blant de levende? 9 Bedre er det at øynene dveler ved det en har, enn at sjelen farer urolig om; også det er tomhet og jag etter vind. 10 Hva som er blitt til, er for lenge siden nevnt med navn, og det er kjent hva et menneske skal bli; han kan ikke gå i rette med den som er sterkere enn han; 11 for der er mange ord som bare øker tomheten - hva gagn har mennesket av det? 12 For hvem vet hva som gagner et menneske i livet, i alle hans tomme levedager, dem han tilbringer som en skygge? For hvem kan si et menneske hva som skal hende under solen etter hans tid?

Uansett – skriften sier at Jesus skal fortære den lovløse ved sitt komme – ved sitt 2.komme kommer han ikke for syndens skyld, (djevelens) men for å hente de som venter på ham. Altså venter vi fortsatt på Jesu 1.komme da han skal fortære den lovløse – og står det ikke også slik i teksten at vi ikke på noen måte må la oss dåre, for FØRST MÅ FRAFALLET KOMME OG DEN LOVLØSE ÅPENBARES, FRAFALLETS SØNN – og teksten sier videre: og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

Hvis du leser Jes.53. vil du få en mer inngående fortelling om hvem Jesus er.

Vil du fortsatt bestride teksten?

Hva økonomi og andre hendelser angår er det en helt normal utvikling etter mange mange år med lekepenger, dette er forutsett av mange menigfolk at pengemarkedsøkonomien har vært syk, og er det fortsatt. Men dette vil gå over, og det vil komme honningsøte tider etter dette.

 

Kommentar #98

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg er i bangkok

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Tror de sa det samme på nohas tid også. men du så hvordan det gikk med dem.når regnet kom.

det er flom i landet,men her er det tørt.jeg går på herren

Kommentar #99

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Solen og skyggen

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

når Lyset kommer blir ikke skygger borte men usynlig tilstede i Han som for en tid var skjult for de mange

For å ta Guds ord litt mer alvorlig Svein, så bruker Bibelen et billedspråk som er forståelig for oss mennesker. Det er på en måte gåter, men er også forklart i skriften på en slik måte at gåtene blir forstått ettersom tiden henruller og vitenskapen tryller frem uhørte oppfinnelser.

Lyset er beskrevet som solen og månen. Månens lys skal bli like sterk som solen, og solens lys skal bli 7 ganger klarere (sterkere) Jes.30.26.

Bibelen er egentlig en fremstilling av hva vi mennesker teknologisk holder på med og slik sett danner oss et guddommelig bilde av skapelse. Solenergi er noe det forskes mye på, vi har alt fisjonsenergi i form av atomkraftverk - de er farlige, det har vi sett, men det lar seg nok gjøre å gjenskape ren solenergi (fusjon) http://no.wikipedia.org/wiki/Kjernefysisk_fusjon, og både USA og Frankrike er igang med bygging av slike http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.5290279

Når slik energi blir virkelighet har vi en uttømmelig kilde av ren og ufarlig energi, Bibelen beskriver solen som Jesu ansikt Matt.17.2, men i følge den stod solen opp i øst, og ikke i vest, og vi ser at økonomien gjør vesten til fattiper, og østen vil få sitt økonomiske oppsving og vil overta den teknologiske forskningen; Esek.8.16:Og han førte mig inn i den indre forgård til Herrens hus, og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, var det omkring fem og tyve menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøide sig mot øst for solen.

De farlige virkningene av fisjon kalles stråling som er usynlig, og på fagspråk er den en skygge av den frigjorte energi, og er farlig for menneskene. I Bibelen beskrives det at for å unngå heten og skyggen av solen bygges det hytter  til ly og skjul. Det gjøres for å beskytte for menneskenes bruk av atomenergi i krig, Salm.31.21: Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.

Jes.4.6: Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot vannskyll og regn - 2.Kor.5.4: For vi som er i denne hytte, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avklædes, men overklædes, forat det dødelige kan bli oppslukt av livet.

Skyggen er skadevirkningene av menneskers sammensvergelser ved å gå til krig og bruke kjernefysikken som utsender dødelig skygge. Salm.107.10: De satt i mørke og i dødsskygge, bundet i elendighet og jern.

Men de som sitter i hytten forsker på en utvei som kan føre til opphevelse av selve døden.

Og dette er betydningen av av solen og skyggen, men vitenskapen (kunnskapens tre) stopper ikke opp, og andre måter å løse problemer på dukker opp, og en måte å løse ting som har utviklet seg i feil retning på, er å la solen og skyggen flytte seg ti streker tilbake og begynne på nytt igjen og prøve på og få tingene til å skje mer i riktig retning uten krig.

2.Kong.20.8:Og Esekias sa til Esaias: Hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil helbrede meg, så jeg den tredje dag kan gå opp til Herrens hus?

9 Esaias svarte: Dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han har lovet: Skal skyggen gå ti streker frem, eller skal den gå ti streker tilbake?

10  Esekias sa: Det er en lett sak for skyggen å strekke sig ti streker frem; nei, skyggen skal gå ti streker tilbake.

11 Da ropte profeten Esaias til Herren; og han lot skyggen gå tilbake de streker som den var gått ned på Akas' solskive - ti streker. 

12 På den tid sendte Berodak Baladan, Baladans sønn, kongen i Babel, brev og gaver til Esekias; for han hadde hørt at Esekias hadde vært syk.

13 Da Esekias hadde hørt på dem, lot han dem få se hele sitt skattkammer, sølvet og gullet og krydderiene og den kostbare olje og hele sitt våbenhus og alt det som fantes i hans skattkammere; det var ikke den ting Esekias ikke lot dem få se i sitt hus og i hele sitt rike.

17 Se, de dager kommer da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet like til denne dag, skal føres bort til Babel; det skal ikke bli nogen ting tilbake, sier Herren.

19  Da sa Esekias til Esaias: Det Herrens ord som du har talt, er godt. Så sa han: Er det ikke så, når det skal være fred og trygghet i mine dager?

Kommentar #100

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

4 språk

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

For å ta Guds ord litt mer alvorlig Svein, så bruker Bibelen et billedspråk som er forståelig for oss mennesker. Det er på en måte gåter, men er også forklart i skriften på en slik måte at gåtene blir forstått ettersom tiden henruller og vitenskapen tryller frem uhørte oppfinnelser

Bibelen er antikk kunnskap om Virkeligheten forklart på et språk tilpasset sin generasjon.

Skapelsen foregår over 4 nivå ("generasjoner"), fra 0 Mineral (ubevegelig) -1 Organisk (levende) -2 Animalsk (bevegelig) -3 Snakkende (menneskelig) og 4 Spirituelt (Messias Bevisst)

Bibelen består av 4 språk, ett for hvert nivå, den er tilpasset de ulike tider den er aktuell, den er en teori om den usynlige verden -Nivå 4, utviklingstrinn 5- utformet og framlagt på 4 vis for å gi mennesket bevisst ledelse siste del av sin evolusjon, den bevisst Spirituelle.

a:Bibelens språk, slik det var. (ubevegelig)
b: Legendene og eventyrfortellingene. (levende)
c: Det Juridiske språket. (bevegelig)
b: Kabbalah, sråket som beskriver den åndelige øvre verden, dens system og hvordan nå den. (snakkende)
Forskjellene i språk simpelthen presenterer ulike perspektiver på samme tema i ulike formater- hver tilrettelagt den generasjonen det var ment for. Forskjellen mellom dem er måten logikken framtrer på, som et antikk tungemål oversatt til fire språk.

Dersom mennesket enda ikke har utviklet "punktet i hjertet", dvs en Gnist fra det eksploderte Lyset, må det, om det skal gjennomgå utviklingstrinnene studere Kabbala, det "Snakkende",
da vil det ubevegelige begynne å leve. Å lese Bibelen uten bevissthet om det usynlige ender i spådom, vrengebilder og religiøs tro.
Derimot, om mennesket er blitt bevisst det Spirituelle, fx vet at Jesus ikke er en person men en spirituell kvalitet, kan det studere alle 4, men selvsagt er Kabbala det som vil gi best effekt, siden det er tilpasset tiden fra 1850 (Offentliggjort på verdensbasis i 1995) og oppover.

Etter de 4 kommer de 3 i hvalens buk, derfor oppstår Han på den tredje dag, den dagen er når gnisten (lysets "skygge") er samlet i Lyset igjen. Han velger selv hvor mye arbeid han vil legge i å oppnå dette, men venter han for lenge vil han bli presset til det, det er ikke så behagelig som å ligge et hakk foran, styrer man selv sin utvikling da kommer ikke enden som en overraskelse.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere