Sunniva Gylver

75

Kristen livsstil?

Publisert: 28. okt 2011

Det går en debatt om lydighet, etterfølgelse, disippelskap i dette forum.

LES TOR ERLING FAGERMOEN: BILLIG NÅDE - TOM RELIGION

Som i de fleste betydningsfulle spørsmål i troen og livet, trenger vi å utfordres på ulike ting i møte med dette. Selvinnsikten, Ånden og ærlige venner og veiledere kan hjelpe oss å se hvor vi selv står.

Det finnes mange mennesker som er vokst opp med eller på andre måter har med seg en forkynnelse som er full av ting man skal eller ikke skal tenke si og gjøre for å være bra nok kristen. Jeg har møtt mange fromme mennesker som sliter med frykt for at de ikke er kristne nok. Det er ofte mennesker som ber, går i kirken, deler av sin tid og sine penger med andre, men som likevel har en grunnleggende uro i seg: Det holder kanskje ikke? Jeg er jo ikke bra nok? (Og alle de andre som ser ut til å gi blaffen må utfordres mer).

Så møter jeg også mange kristne som er veldig opptatt av at det ikke finnes noen "kristen livsstil", noen ting vi må eller ikke må, fordi "til frihet har Kristus frigjort oss". Å henge seg opp i regler og bud kan fort gjøre oss til selvgode hyklere og moralister som formidler en utvendig, ubibelsk og nådeløs kristendom.

Det er livsviktig å holde fast på nåden. At vi er skapt og elsket av Gud, at vi ikke kan gjøre noe for at Gud skal elske oss mer eller mindre, at vi blir frelst av nåde, og at den trenger vi alle. At det ikke er våre livsstilsgrep som gjør oss til kristne.

Samtidig synes jeg det er tankevekkende når jeg på konfirmantleir opplever det utrolig vanskelig å få både ungdommer og ledere som skal være med meg å preke, til å være konkrete på hva det betyr for dem å følge Jesus. De var redde for å bli oppfattet moralistiske, skrytende eller regelstyrt, eller syntes det var vanskelig å sette ord på noen faktiske konsekvenser av troen i hverdagen.

Men hvordan kan vi forkynne en rettferdig Gud i en urettferdig verden, uten at det får noen konsekvenser i ord og handling? Hvordan kan vi bekjenne en Gud som har skapt og elsker alle like mye, som sier at vi skal selge det vi eier og gi alt til de fattige, ta godt i mot de fremmede, gå den annen mil, ta vårt kors opp, tilgi uendelig antall ganger, dyrke og passe på verdenshagen, gjøre som den barmhjertige samaritan - uten å tenke at det må gi seg utslag i våre valg og prioriteringer; åndelig, økonomisk, sosialt, politisk, jobbmessig osv? Korsvei-bevegelsen har fire veivisere: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet - det er gode knagger for meg.

Kristen livsstil i form av gode gjerninger og samfunnsengasjement frelser oss ikke. Vi skal ikke gjøre noe som helst av dette for at Gud skal elske oss mer eller gi oss himmelsk lørdagsgodt. Gud elsker oss allerede. Og hvis vi ikke har klart å ta det helt inn, men bare prøver å gi det videre sånn på armlengdes avstand, kan ikke de gode gjerninger bøte på det. Gud kan bare gi oss nåden hvis vi vet at vi trenger den og tror på at Gud gir oss den. Men engasjement for verden og for de sårbare og marginaliserte blant oss, er en nødvendig konsekvens av troen og den kjærligheten vi selv får fra Gud. Troendes ord og handlinger maler daglig fram gudsbilder for andre. Det er et stort ansvar - og en stor mulighet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

loven, nåden og sannheten

Publisert over 9 år siden

og i den evangeliske (lutherske) tradisjon er nåden så altoverskyggende at selv prester i statskirken, som jo er velkvalifiserte veiledere, eller skulle være det, ikke skjønner sammenheng mellom disse tre.

Grunnleggende; En kristen livstil er rett og slett å spørre Jesus, hva er mitt kall?. Hva skal jeg gjøre for deg, og med hvem, og når skal jeg gjøre hva?. En kristen livstil er å la Jesus være sjefen i ditt liv, som "faderen" er sjefen i "sønnens" liv. 

Jesus forlanger ALDRI noe av noen som han ikke gjør vedkommende i stand til å klare.

"Mit åk er lett og ganglig." Det er lett, for Gud hjelper deg, og det produserer varige resultat, fordi Gud initierte det og står bak det. Men han trenger et menneske for å utføre det. Andres åk må en holde seg unna! Da blir det tungt/heksekraft og du produserer ikke noe. "Peset" kommer inn når mennesker setter standarden for andre mennesker.

Hvem er min mor og min far, min søster og bror, jo de som gjør min himmelske fars vilje.

Jeg kaller dere mine venner, OM dere gjør det jeg befaler og holder min bud.

Det var ikke vanskelig? Det eneste  Gud utfordrer deg på er din LYDIGHET. Alt annet ordner han sjæl, og jo riktigere bibelsk fundamentering menigheten din har, jo sterkere krefter har du i ryggen, både til det du skal gjøre og til å gi deg ryggdekning når du står i krigen. Kristenlivet er en krig som skal kjempes på Guds premisser,-  da jobber du i "hvilen" og åket blir lett og gagnlig.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Livet og oss

Publisert over 9 år siden

Jeg er nå 58 og har vært en born again åndsdøpt kristen de siste 30 år av mitt liv.  Gjennom årenes løp har jeg fyllt meg med Ordet; levd i daglig kommunikasjon med den levende Gud og sammen med Den Hellige Ånd forsøkt å .... gripe ... det guddommelige i akkurat denne dagen.

Men- ikke alle dager er like.  Selv om bekjennelsen og troen sier at jeg skal være slik og slik, så må jeg innrømme at det ikke alltid er ... slik...men - det endrer ikke troen, bekjennelsen eller Ordet - men- det utfordrer.

Slik også i denne snutten fra trosmenigheten World Harvest Church - eldstebror Tom Bender forlater sin kone og 15 minutter senere er han død i en alder av 53.

Allikevel - når menigheten samles så er det for å hylle Gud i Tom Bender.  Jeg har intet forhold til denne mannen, men jeg må si at jeg ble grepet av denne minnestunden.  I en snutt ser vi Bender så sent som den 05.10 i aksjon i et møte - og - denne minnestunden er den 09.10.

Dette som en respons på det du skrev, Sunniva, om frykten for å kjenne seg usikker på sin fremtid selv om en anser seg som frelst.  Intet er, etter min mening, bedre enn sammen med Gud, Den Hellige Ånd og den frihet vi har innfor Gud ved Jesu død og oppstandelse - å gripe dagen - og leve ut det virkelige - åndelige - livet som er nedlagt i oss...

Dette møtet er - hvis linken ikke funker - 09.10 kl. 10AM

http://whclife.com/campus/online/

Uansett - troende eller ikke, så kan det være verdt et skue å se hva som skjer i en trosmenighet når eldstebroren dør plutselig i en alder av 53...

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

HEI SUNNIVA

 

 

Et tankevekkende budskap du kommer med, Tror det er vanskelig å svar på hva ver enkelt skal gjøre i sin egen situvasjon. Men jeg tror ofte at man blIr styrt av sine føleser i tro og i kjærlighet. føleser kan være farlige å bli styrt av, Blir troen styrt av føleser vil det skape en berg og dalbane i sitt kristen liv. og en usiikerhet vi Spre seg. så lenge man lar troen alene styre vår trygghet i Gud så lever man i større frihet og glede. vi kjenner alle Guds nærvær  på hver vår måte. så opplevelsene er gode å ha med seg på veien i det blir man styrket i troen. men opplevelsene i seg selv skal ikke være grunnen til at vi tror. men å tro uten at vi ser, den er salige. tror ofte det er godt å lese bergpreken ofte, Det gir oss styrke til å se den herlighet og fred Gud gir oss.Troens gave er oss gitt av Gud. Tror alle trenger en radikal forkynnelse i livet kristi sunne lære. noen trenger melk og noen fast føde, noe til ennver tid. men først og fremst sanheten om evangelium, ikke bare den ene halvparten om nåde og kjærlighet og evigt liv, men også den delen om evig fortapelse. så vi har alle et ansvar som brødre og søstre i troen,-på ver vår måte med det talenet som oss er gitt.

 

Gud velsigne deg Sunniva

 

 

mvh

Rune

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Livet og oss - del 2

Publisert over 9 år siden

I kommentar 2 var jeg innom World Harvest Center og eldstebror Bender - hvis du scroller ned på menylisten og går inn på Wedensday 05.10 og møtet 7 p.m. så...

http://whclife.com/campus/online/

kommer vi inn på det siste møtet eldstebroren leder - etter dette møtet sier Bender til sin kone - ser deg hjemme om 15 min. - gir henne et kyss - for så å gå mot motorsykkelen - en doning mang en mann i 50-årene søker mot, men som er like sårbar i trafikken for denne aldersgruppen som for andre - eldstebror Bender kommer ikke hjem til kona om 15 min. - derimot kommer han hjem til .... Jesus...

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Blodet

Publisert over 9 år siden

Det er viktig å be om blodets beskyttelse hver dag.

Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

"Kvardagskristen vil eg vera" ?

Publisert over 9 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.

Men engasjement for verden og for de sårbare og marginaliserte blant oss, er en nødvendig konsekvens av troen og den kjærligheten vi selv får fra Gud. Troendes ord og handlinger maler daglig fram gudsbilder for andre. Det er et stort ansvar - og en stor mulighet.

Det er vanskeleg for ein gamal mann å fylgja med i den meir avanserte debatten. 

Eg vil berre syna til ein gamaldags salme, som mange knapt har høyrt om, og elles  kjenner vel  truleg fåe teksten til Mathias Orheim: "Kvardagskristen vil eg vera". Han seier ikkje alt, men noko viktig!

Eg budde og arbeidde tre månadar i den  palestinske landsbyen Jayyous, og sa ikkje eit ord om mi tru, men dei visste kvar eg kom ifrå. Men eg hadde vers av denne salmen som eit arbeidsprogram, og det verka. Ein ukjend ung mann sa til meg: "You are the kindest man in  Jayyous." Nokre gamle menn sat i sine kvite kjortlar attmed  muren i gata. Eg snakka aldri med dei, men dei sa til ein norsk mann som kom der seinare: "To us he is a holy man."

"Kvardagskristen vil eg vera,

syn for segn det krev Guds ord.

Samklang mellom liv og læra

det er himmelsong på jord.

Som den djupe fjord kan greia

spegla himlen høg og blå,

skal ein kvardagskristen spreia

festglans kring det kvardagsgrå."

Nynorsk salmebok 149, N.sb. 751

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Det er vanskeleg for ein gamal mann å fylgja med i den meir avanserte debatten.

Hei PER

 

 

Fint og godt at du fremdeles er brendende og oppgående  i ordets kraft, Din indre ungdom taler i kjærlighet og fred. syntes det du delte falt på plass inn i dette inlegget. om du er gammel så er ordene enda gamlere. men likevel kraftfull og virksom:) Du er et lys for mange og du holder din garde like godt. frimodighet gir stor lønn. Det å være verdags kristen er viktig. Det å være saltet og lyset gir håp for flere.

 

Gud velsigne deg.

 

 

mvh

Rune 

Kommentar #8

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Trodde det kom automatisk

Publisert over 9 år siden

Ja, det er visst store forskjeller på kristne - som ellers i verden på mennesker. Siden min vekkelse for over tyve år siden (føler at jeg gjentar meg til det kjedsommelige - men det inngår jo i så mye denne vekkelsen) så ble det tent en ild i meg som har brent i over førti år - og den ildner meg til å skrive og skrive og håpe at et lite frø av et ord skal nå et menneskehjerte og begynne å spire og vekke også et annet menneske. Noen lurer på om det må overnaturlighet til for å bli frelst, eller vekket. Mange har iallefall kommet til tro på den måten og de samme gjaldt meg. HVA skulle ellers vekke meg. Når sansene føles å ikke bare spille en et puss, men virkelig tale høyt til en i en stue hvor en vet en er alene, det er da det virkelig står mye på spill. Men i ettertid takker jeg Gud og Jesus for vekkelsen.

Jeg skulle iallefall la de unge få høre foredrag fra en av de mange gjester som har vært i studioet til VisjonNorge og talt om sine opplevelser. Det er utrolige historier og det er historier en kan kjenne seg igjen i noen ganger og andre ganger er det så mye dramatikk at man bare sitter og gaper. Jeg skulle også innbudt folk fra ICEJ - den internasjonale kristne ambassade i Israel og få en til å holde foredrag og info om Israel fra folk som kjenner landet ut og inn. Så skulle de unge få stille spørsmål og kanskje få svar på mange spørsmål de har lurt veldig på. Jeg føler jeg noen ganger kunne gått ut på gaten med ropert og fortalt historier, men det får holde at jeg driver og skriver både her og der på nettet. (Jeg synes det er litt stas å kalle meg Internett-misjonær). Jeg ELSKER å bry meg og stikke nesen min i alt som skrives. Det er bare tiden som setter grenser for hvor mye jeg kan blande meg borti. Jeg liker veldig godt denne Verdidebatten, for jeg synes det er mer vettuge mennesker og med litt dypere tanker her enn på mange av de andre debatt-stedene hvor jeg har deltatt. Jeg skulle også be de unge delta i kristne debatter. Det er SÅ mye kreativt å finne på. Jeg skulle også vist de unge DVD-er om Bibelens personer. Jeg husker jeg så filmen om Jacob (som fikk navnet Israel) og den så jeg flere ganger. Her var det både kjærlighet og sterke følelser og drama og jeg vet ikke hva.

For barn finnes noe som heter Superboka, og den omhandler noen barn av vår tid som foretar tidsreiser og kommer til steder der bibelske personer og dramaer finner sted og så skal barna både hjelpe dem det gjelder og oppleve mye av det som skjedde der og da på bibelens tid. Den er visst blitt veldig populær.

Jeg skulle også informert de unge om hvordan man på en utmerket måte kan forene politikk og kristendom og gjøre dem oppmerksom på partier som f eks tar kristendommen, ekteskapet og Israel på alvor og de partier som ikke har dette som prioriteringsområder. OG når det ikke forteles på skolen, så vet jeg at det fortelles i kristne forsamlinger om Guds skapelse av jorden. La de få innblikk i vitenskap som spiller på lag med Bibelen. Jeg synes ALT fra kunst, politikk, diktning,vitenskap og biologi får en mye større spennvidde med Guds syn på sakene og jeg synes selve verden virker både spennede og kreativ med Gud og Jesus Kristus. Å Herre Gud for en nåde og glede å arbeide for verdens BESTE Sjef og Far og Mentor Jesus Kristus. Synes jeg er super-priviligert, og ønsker inderlig gjerne at flere må få øynene opp for denne verdenen. Lykke til med ungdomsarbeidet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere