Kristian Kahrs

109

Tor B. skammer seg....

Publisert: 10. okt 2009

Tor B. Jørgensen sier til Vårt Land at han skammer seg over det norske folk, men går det an å skamme seg over biskopen? Den tidligere misjonsgeneralen hører vi aldri fra når det er snakk om å forsvare en klassisk kristen teologi med fokus på det radikale frelsesbudskapet om Jesus som døde og overvant døden for våre synder. Derimot er han til stadighet fremme i media med et eller annet politisk korrekt utspill som for eksempel oljeboring i nord eller nå sist med et budskap om en mer "human" innvandrings- og asylpolitikk.

Slik man kan tolke Tor B., mener han jeg er en egoist fordi jeg vil begrense asylinnvandringen kraftig. Biskopen bør imidlertid vokte seg før han kommer med slike lettvinte påstander. Det at jeg er kritisk til de mange ID-løse asylsøkerne betyr ikke at jeg er egoistisk. Jeg har ikke noe ønske om at asylsøkere, mange av dem fra islamske land, skal bevege seg rundt i Norge uten at vi vet hvem de er.

Selv om jeg i ytterste konsekvens mener det er verdt å ofre livet for en muslims rett til å være muslim, mener jeg vi skal si nei til islamsk innvandring. Islamsk kultur, som vi ser i land som har en islamsk lovgivning, er ikke noe som er forenelig med universelle verdier som tros- og ytringsfrihet, og vi ser at det er først og fremst innvandrere fra islamske kulturer som ikke er i stand til å integrere seg i det norske samfunnet. Jeg velger å kalle en spade for en spade. Ikke alle religioner er likeverdige, slik som man kan få inntrykk av når man hører på de "tolerante" og dialogivrige i Den norske kirke.

Tor B. fremstår rett og slett som naiv  når han ikke ser disse problemstillingene. Hva er galt med å kreve at asylsøkere ikke skal kaste passene i do når de kommer til Norge? Det er selvfølgelig en menneskerett å søke om asyl, men det betyr ikke at vi skal si ja takk til de som prøver å skjule sin identitet. Da er et lukket mottak på sin plass inntil man kan vite hvem som kommer.  De asylsøkere som kommer med falsk ID, ødelegger for alle de andre reelle asylsøkerne.

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Kommentarsystemet hikker

Publisert over 12 år siden

Innlegget mitt kom tre ganger uten at jeg hadde publisert mer enn en gang! Nå må dere ordne de tekniske sakene deres, Vårt Land! Hva er det som skjer? Sitatsystemet deres fungerer ikke, og systemet hikker noe voldsomt!

Kommentar #2

Roger Helmers

0 innlegg  1 kommentarer

Populistiske utspill..

Publisert over 12 år siden

Tor B har en meget utviklet evne til å sno seg unna de temaene som ligger innenfor det religiøse og det kirkelige. Ved siden av oljeboringen i Lfoten og Vesterålen, kjemper han for veidelere for å forhindre kollisjoner. 

Og i dette tilfelle så langer han blant annet ut mot "den manglende evnen til å integrere og ta imot dem som trenger bedre livsvilkår". Dette minner meg mest om en som ikke evner å kunne jobben sin og forsøker heller å trekke fokuset vekk fra det. Og han klarer heller ikke å gjøre det på en ordentlig måte engang. Han er utrolig naiv, og tilsynelatende helt uten rådgivere i bidspedømmet sitt. 

Det er allmenn kunnskap at mange av de som kommer ikke trenger bedre livsvilkår. Ofte er det ihvertfall vanskelig å finne ut av det. Og når de da i tillegg ikke integreres, så vandrer det mye rart rundt i gatene våre, mennesker eom har opplevd overgrep eller vært barnesoldater. Eller rett og slett driver med narkohandel. Og da er det ikke rart at folk flest er skeptisk overfor hele innvandringen.

Og igjen så klarer denne kunnskapsløse biskopen å plassere dette på feil sted. Han gidder altså ikke engang å sette seg inn i hva dette handler om. Kanskje han skulle spørre folk hvorfor de er avvisende? Kanskje han skulle stilt spørsmål ved integreringen, eller rett og slett mangelen på den? Neida, isteden viser han sin grenseløse appetitt på oppmerksomhet og flagger det han tilfeldigvis kommer over.

Og atter en gang oppfordrer jeg denne mannen til å sette igang med å få kirken opp på fote igjen. Men neida, det skaper jo ikke noe blest...  

Kommentar #3

Øyvind Woie

76 innlegg  64 kommentarer

Skamme seg, hvem?

Publisert over 12 år siden

OK gutter - her var det mye grums. Bare et par opplysninger om alle " asylsøkere, mange av dem fra islamske land, skal bevege seg rundt i Norge uten at vi vet hvem de er."

"I første halvår (2009) var det bare 51 personer som fikk opphold selv om identiteten ikke var avklart. Det gjelder først og fremst kvinner og barn som for eksempel er utsatt for menneskehandel, og som UDI mener har et beskyttelsesbehov selv om vi ikke er helt sikre på navnet dere." melder UDI.

"Ni av ti asylsøkere som fikk realitetsbehandlet saken i Norge i første halvår, fikk et vedtak der identiteten var dokumentert eller sannsynliggjort." melder UDI

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden

Kjære Øyvind Woie

Jeg håper vi kan ha en saklig meningsutveksling uten at du beskylder dine meningsmotstandere for å komme med grums. Jeg forventer en større grad av etterrettelighet fra en seriøs journalist i Vårt Land. De som har fått innvilget asyl er ikke de jeg snakker om. Men har du oversikt over hvor mange ulovlige innvandrere vi har i Norge? Problemet er at de er her uten papirer, og derfor finnes det heller ikke statistikk på dette.

La meg referere til Asylsøkeres identitet, en artikkel av Arnt Folgerød på det fremragende nettstedet Document.no. Her finner leserne en balansert og saklig motvekt til det vi kan kalle main stream media (MSM) i Norge, og det er gjennomgående en meget høy kvalitet på artiklene og kommentarene.  Folgerød sier UDI direktør Ida Børresen og andre i UDI ikke har en statistikk over hvor stor andel av asylsøkerne som samarbeider for å få slått fast identiteten. Vi vet ikke hvor mange ulovlige innvandrere, asylsøkere og andre som oppholder seg ulovlig i Norge, og det er dette Tor B. støtter når han vil ha en mer "human" innvandringspolitikk. Jeg vil gjerne høre hvordan du forklarer hvorfor det ikke finnes statistikk på dette feltet. Vi vet at 97 prosent av asylsøkere kommer uten identitetspapirer når de søker asyl. Hvordan stiller Woie seg til dette?

Og ja, jeg kaller en spade for en spade når jeg advarer mot islamsk innvandring. Kan du tilbakevise min påstand om at innvandrere fra en islamsk kultur har større problemer med å integrere seg enn innvandrere fra ikke-islamske kulturer?

Jeg imøteser et svar fra Vårt Lands journalist.

11.10.09 kl. 00:34 skrev Øyvind Woie:

OK gutter - her var det mye grums. Bare et par opplysninger om alle " asylsøkere, mange av dem fra islamske land, skal bevege seg rundt i Norge uten at vi vet hvem de er."

"I første halvår (2009) var det bare 51 personer som fikk opphold selv om identiteten ikke var avklart. Det gjelder først og fremst kvinner og barn som for eksempel er utsatt for menneskehandel, og som UDI mener har et beskyttelsesbehov selv om vi ikke er helt sikre på navnet dere." melder UDI.

"Ni av ti asylsøkere som fikk realitetsbehandlet saken i Norge i første halvår, fikk et vedtak der identiteten var dokumentert eller sannsynliggjort." melder UDI

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Dumskap mot ondskap!

Publisert over 12 år siden

I Oslo er det jo en kjent sak at asylsøkere står bak svært mange voldtekter, selger narkotika gjør de også i haugevis og annen kriminalitet, for å sette det litt på spissen, så lurer jeg på om det er dette Tor B.Jørgensen ønsker seg mer av.

Kommentar #6

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Forsvunne asylsøkere

Publisert over 12 år siden

Jeg vil ikke se bort fra at den godeste Tor B. klarer å ha flere tanker i hodet samtidig, selv om han av og til blir litt vel ivrig etter å fremstå som politisk korrekt.  På den annen side så er det også en kjensgjerning at mange asylsøkere bare forsvinner, uten at myndighetene kan gjøre rede for dem.  Frem til 1. august har 1296 asylsøkere forsvunnet fra norske asylmottak. I hele fjor var det 1268 som forsvant. ”Dette dreier seg om asylsøkere som har ventet på avklaring eller som har fått avslag. De har forlatt mottaket og ikke meldt noen adresse. Noen kan ha reist hjem,”sier kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Kvarving i UDI.  Reist hjem, kjære Kari Anne?

Regjeringen har nå varslet omfattende innskjerpinger, så får tiden vise om det er hold i løftene.  I mellomtiden får Kristian Kahrs leve med "tolerante" og "dialogivrige" i Den norske kirke.  Han overlever nok.

Kommentar #7

Ingrid E. Fagervik

16 innlegg  218 kommentarer

RE: Kommentarsystemet hikker

Publisert over 12 år siden

Kristian, det har vært problemer i forbindelse med en oppdatering på siden, melder teknikerne, men dette er nå fikset slik at sitatfunksjonen fungerer skikkelig igjen. Beklager ulempen dette har medført! 

10.10.09 kl. 13:44 skrev Kristian Kahrs:

Innlegget mitt kom tre ganger uten at jeg hadde publisert mer enn en gang! Nå må dere ordne de tekniske sakene deres, Vårt Land! Hva er det som skjer? Sitatsystemet deres fungerer ikke, og systemet hikker noe voldsomt!

Kommentar #8

Øyvind Woie

76 innlegg  64 kommentarer

RE: Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden
11.10.09 kl. 10:00 skrev Kristian Kahrs:

Kjære Øyvind Woie

Jeg håper vi kan ha en saklig meningsutveksling uten at du beskylder dine meningsmotstandere for å komme med grums. Jeg forventer en større grad av etterrettelighet fra en seriøs journalist i Vårt Land. De som har fått innvilget asyl er ikke de jeg snakker om. Men har du oversikt over hvor mange ulovlige innvandrere vi har i Norge? Problemet er at de er her uten papirer, og derfor finnes det heller ikke statistikk på dette.

La meg referere til Asylsøkeres identitet, en artikkel av Arnt Folgerød på det fremragende nettstedet Document.no. Her finner leserne en balansert og saklig motvekt til det vi kan kalle main stream media (MSM) i Norge, og det er gjennomgående en meget høy kvalitet på artiklene og kommentarene.  Folgerød sier UDI direktør Ida Børresen og andre i UDI ikke har en statistikk over hvor stor andel av asylsøkerne som samarbeider for å få slått fast identiteten. Vi vet ikke hvor mange ulovlige innvandrere, asylsøkere og andre som oppholder seg ulovlig i Norge, og det er dette Tor B. støtter når han vil ha en mer "human" innvandringspolitikk. Jeg vil gjerne høre hvordan du forklarer hvorfor det ikke finnes statistikk på dette feltet. Vi vet at 97 prosent av asylsøkere kommer uten identitetspapirer når de søker asyl. Hvordan stiller Woie seg til dette?

Og ja, jeg kaller en spade for en spade når jeg advarer mot islamsk innvandring. Kan du tilbakevise min påstand om at innvandrere fra en islamsk kultur har større problemer med å integrere seg enn innvandrere fra ikke-islamske kulturer?

Jeg imøteser et svar fra Vårt Lands journalist.

Kristian Kahrs!

Jeg beklager dersom språkbruken min har blitt tolket som noe annet enn det den faktisk var.

Ordet "grums" ble ikke brukt for å karakterisere debattantene. Mitt mål var å bringe inn faktaopplsyninger som var relevant for saken. Ordet "grums" ble brukt fordi jeg mente mine opplysninger var oppklarende.

Det var de tydeligvis ikke.

Jeg har selvfølgelig ikke oversikt over hvor mange asylsøkere som finnes i norge uten papir. Hvordan skulle jeg ha det? Og jeg kan nok ikke forklare hvorfor det ikke finnes statistikk på dette området. Det er et spørsmål du må rette til UDI og norske myndigheter.

Ang asylsøkere uten papirer så forholder jeg meg til den virkeligheten som UDI beskriver om at flere av de som kommer ikke har papirer fordi de ikke finnes papirer i dere hjemland, andre er kvinner som flykter og ikke har papirer på grunn av sin status. De som kommer uten papirer har også andre grunner for det enn at de river dem i stykker når de ser den norske grensa.

Kommentar #9

zvonimir vojtulek

8 innlegg  3 kommentarer

Biskop T.B.Jørgensen`s kamp !?

Publisert over 12 år siden

Biskop T.B.Jørgensen`s kamp !?

 

 

Både biskop Jørgensen og Eva Høili snakket om viktige ting i medier de siste ukene.

Begge to snakker om innvandrere, integrering og aksept for mennesker med minoritets bakgrunn i Norge.

Felles for dem  begge to er at de snaker om et resultat og ikke om løsningen på problemet.

Og begge to burde begynne i egne rekker !

 

Biskop Tor B Jørgensen er en  modig mann som snakker om at Norge burde ta imot flere innvandrere. Det er greit ! Men vår kjære Biskop har en annen kamp for å utkjempe først. Og dette kamp kommer han å bruke resten av sitt liv, om han mener alvor når han sier at han bryr seg om innvandrere !

Kamp i egne rekker !

Heldigvis for alle mine Norske kristne og ikke kristne venner klarer jeg meg godt i den tåkete Norske kristne landskapet .

Så tåkete, at du er  aldri trygg på hvor du har dem, de Norske kristne.

De elsker misjonen, og de elsker de fattige neger barna, de sender last på last med gamle klær til gate barn i Romania og  til de fattige i Baltiske stater !

Problemet er når en av de neger barna flytter i nabo leilighet, eller når en av de fra Romania eller Baltiske stater kommer til Norge og skal  male deres hus !

Og enda være blir det når den neger barn for universitets diplom fra UIO og må kjøre trykk eller drosje, fordi han får ikke jobb; og han fra Baltikum blir arbeids ledig etter å ha jobbet i Norsk bygge firma for 100 Nok time !

Da er de ikke lengre eksotiske misjons prosjekter men levende mennesker med de samme behov som dem selv.

Det er her Biskopen burde starte sitt kamp for innvandrere.

Kanskje burde han med resten av de i Norge som bruker stor K foran navnet, enten det er Kristelig Folke Partiet, eller de forskjellige kirker og lag erkjenne først og fremst at  forandringer begynner på gras rotta, i egne rekker.

Derfor Biskopens budskap, som er greit, human og egentlig positiv får ikke klang i minne ører  og ikke minst har den ikke troverdighet.

Biskopen har nå gylden mulighet for å få troverdighet, og jeg venter i spenning !

 

Pastor Zvonimir Vojtulek

Regions leder KIA /Kristent Interkulturelt Arbeid/ Buskerud ogVestfold

Kommentar #10

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden

Jeg vil takke Øyvind Woie for denne avklaringen, men samtidig vil jeg advare andre mot å komme med en slik retorikk for å sverte sine meningsmotstandere. Norges kanskje beste politiske kommentator, Hans Rustad, skrev i dag kommentaren Bevaring av forstanden som beskriver det som finnes av grums i europeisk politikk, og legitim kritikk av en naiv innvandringspolitikk er ikke en del av dette.

Grums er en hersketeknikk som blir brukt av venstrevridde journalister og samfunnsdebattanter for å brunsverte sine meningsmotstandere. Her er Marte Michelet det mest fremtredende eksemplet på dette, og mange vil huske hennes famøse kommentar Brun feminisme som fikk massiv motbør. Jeg håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme.

13.10.09 kl. 16:20 skrev Øyvind Woie:

Kristian Kahrs!

Jeg beklager dersom språkbruken min har blitt tolket som noe annet enn det den faktisk var. Ordet "grums" ble ikke brukt for å karakterisere debattantene. Mitt mål var å bringe inn faktaopplsyninger som var relevant for saken. Ordet "grums" ble brukt fordi jeg mente mine opplysninger var oppklarende.

Det var de tydeligvis ikke.

Jeg har selvfølgelig ikke oversikt over hvor mange asylsøkere som finnes i norge uten papir. Hvordan skulle jeg ha det? Og jeg kan nok ikke forklare hvorfor det ikke finnes statistikk på dette området. Det er et spørsmål du må rette til UDI og norske myndigheter.

Ang asylsøkere uten papirer så forholder jeg meg til den virkeligheten som UDI beskriver om at flere av de som kommer ikke har papirer fordi de ikke finnes papirer i dere hjemland, andre er kvinner som flykter og ikke har papirer på grunn av sin status. De som kommer uten papirer har også andre grunner for det enn at de river dem i stykker når de ser den norske grensa.

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden

Jeg vil takke Øyvind Woie for denne avklaringen, men samtidig vil jeg advare andre mot å komme med en slik retorikk for å sverte sine meningsmotstandere. Norges kanskje beste politiske kommentator, Hans Rustad, skrev i dag kommentaren Bevaring av forstanden som beskriver det som finnes av grums i europeisk politikk, og legitim kritikk av en naiv innvandringspolitikk er ikke en del av dette.

Grums er en hersketeknikk som blir brukt av venstrevridde journalister og samfunnsdebattanter for å brunsverte sine meningsmotstandere. Her er Marte Michelet det mest fremtredende eksemplet på dette, og mange vil huske hennes famøse kommentar Brun feminisme som fikk massiv motbør. Jeg håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme.

13.10.09 kl. 16:20 skrev Øyvind Woie:

Kristian Kahrs!

Jeg beklager dersom språkbruken min har blitt tolket som noe annet enn det den faktisk var. Ordet "grums" ble ikke brukt for å karakterisere debattantene. Mitt mål var å bringe inn faktaopplsyninger som var relevant for saken. Ordet "grums" ble brukt fordi jeg mente mine opplysninger var oppklarende.

Det var de tydeligvis ikke.

Jeg har selvfølgelig ikke oversikt over hvor mange asylsøkere som finnes i norge uten papir. Hvordan skulle jeg ha det? Og jeg kan nok ikke forklare hvorfor det ikke finnes statistikk på dette området. Det er et spørsmål du må rette til UDI og norske myndigheter.

Ang asylsøkere uten papirer så forholder jeg meg til den virkeligheten som UDI beskriver om at flere av de som kommer ikke har papirer fordi de ikke finnes papirer i dere hjemland, andre er kvinner som flykter og ikke har papirer på grunn av sin status. De som kommer uten papirer har også andre grunner for det enn at de river dem i stykker når de ser den norske grensa.

Kommentar #12

Øyvind Woie

76 innlegg  64 kommentarer

RE: RE: RE: Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden

Grums er en hersketeknikk som blir brukt av venstrevridde journalister og samfunnsdebattanter for å brunsverte sine meningsmotstandere. Her er Marte Michelet det mest fremtredende eksemplet på dette, og mange vil huske hennes famøse kommentar Brun feminisme som fikk massiv motbør. Jeg håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme.

Kristian Kahrs - nå må du begynne å lese hva jeg skriver!

Jeg brukte faktisk ikke "grums" som hersketeknikk eller for å brunsverte deg. Leser du ikke hva jeg skriver? Du bruker den samme teknikken når du "håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme". Ingen journalister i Vårt Land har gjort det mot deg. 

Kommentar #13

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Grumsbeskyldninger

Publisert over 12 år siden

Jeg har ikke anklaget deg for å bevisst ha brukt grumsbeskyldninger for å brunsverte meg, men jeg snakker om det som ligger i grumsbegrepet. Slik det har blitt bruk av mange journalister, ligger det en brunsverting i dette. Jeg respekterer selvfølgelig at du ikke mente å brunsverte meg, men det er en betegnelse vi bør være meget forsiktige med å bruke.

13.10.09 kl. 21:08 skrev Øyvind Woie:

Grums er en hersketeknikk som blir brukt av venstrevridde journalister og samfunnsdebattanter for å brunsverte sine meningsmotstandere. Her er Marte Michelet det mest fremtredende eksemplet på dette, og mange vil huske hennes famøse kommentar Brun feminisme som fikk massiv motbør. Jeg håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme.

Kristian Kahrs - nå må du begynne å lese hva jeg skriver!

Jeg brukte faktisk ikke "grums" som hersketeknikk eller for å brunsverte deg. Leser du ikke hva jeg skriver? Du bruker den samme teknikken når du "håper dette er siste gang journalister i Vårt Land gjør det samme". Ingen journalister i Vårt Land har gjort det mot deg.

Kommentar #14

Knut Lindhom

2 innlegg  2 kommentarer

Om å skamme seg...

Publisert over 12 år siden

Jeg fattet interesse for din reaksjon på biskop Tor B. Jørgensens uttalelse om å skamme seg over kristne med restriktivt syn på innvandring. Men sakligheten din ligger på et nivå som ikke er vesentlig høyere.Det er en sammenblanding av mange slags negativisme. Jeg berømmer biskopen for hans samfunnsengasjement, men tar avstand fra negative personkarakteristikker av andre mennesker. Viser ellers til mitt innlegg i dag om Velferdsstatens møte med globalisering, innvandring og integrering.

Hilsen Knut Lindhom

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere