Johannes Morken

Redaktør
443

Når barn blir slått i en menighet

Barneombudet: Lukkede trossamfunn beskytter voksnes som slår barn. De bør miste statsstøtten.

Publisert: 21. okt 2011

Barneombud Reidar Hjermann vil fjerne statsstøtte til menigheter som ikke tar klart avstand fra fysisk avstraffelse.

– Det skal ikke være farligere å vokse opp i et trossamfunn enn andre steder, sier barneombud Reidar Hjermann til Vårt Land.

Hjermann er bekymret for rapporter om vold mot barn muslimske og kristne trossamfunn, og ikke minst for uttalelser fra trossamfunn som har gjort det klart at de håndterer slike saker internt.

Hjermann viser til at den katolske kirke ikke vil løfte på kravet om taushetsplikt i skriftemål for å avverge seksuelle overgrep, og til et møte han nylig hadde med læstadianske representanter.

– Enkeltrepresentanter derfra sa at de forsøkte å behandle vold mot barn internt i miljøet. Krenkelser av barn skal politianmeldes, naturligvis. Handler det om omsorgssvikt, skal det behandles av barnevernstjenesten, sier Hjermann.

Bør staten ta støtten fra trossamfunn som ikke klart tar avstand fra fysisk avstraffelse av barn?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er virkeligheten, Njål?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hr Holta har i tråd etter tråd signalisert sin traumatiske holdning til Barnevernet. Det ender som regel med at moderator sletter hans innlegg. Det blir for vanskelig å forholde seg til saken om barn som blir slått i lys av menigheter og sterke menighetsmedlemmer, og det sammensurium som har oppstått etter familien Holtas kollisjon med virkeligheten representert ved Barnevernet.

Noen mennesker har brukt livene sine på å studere forskjeller mellom forestillinger/opplevelse av virkelighet og reell virkelighet. Du finner dem i filosofihistorien.

Enkelte som interesserer seg for forskjellen på TRO og BEVISTE FAKTA, setter seg relativt grundig inn i dette.

En del av denne kunnskapen er om såkalte tankefeil, logiske fallgruver. Og da kommer jeg til spørsmålet: Er det en logisk fallgruve å tillegge mennesker beveggrunner? Du finner svar på bl.a Wikipedia. Artikkel: Tankefeil.

Om det er en logikkfeil, så vennligst kutt det ut. Uærlig hersketeknikk ødelegger debatten.

Kommentar #52

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Barna blir ikke spist av krokodiller, rett og slett fordi de som spedbarn har vært bunnet opp på kroppen til en bærer (mor, far, eldre søsken etc) og har observert hvordan de voksne passer seg for fare. Barna er helt og holden tilpasset miljøet rundt seg.

Og der var overtroen på miljøet igjen. Det er det som er mote i Norge. Dermed vil det finnes menger av argumenter for det. På samme måte som det finnes mengder av argumenter for kjønnslemlestelse i land der de driver med slikt.

Men for å ha det sagt: Det er selvsagt grader av sannhet i det som her hevdes. Men det er ikke så enkelt at barn nødvendigvis blir nødvendig sosialisert av slikt.

Det skal mye til for at miljøet skal kunne påvirke barns psyker. Det er derfor fysiske reaksjoner ("straff") på farlig adferd sjeldent vil være skadelig. Da må straffen være svært overdreven eller hyppig.

En enkel sak som også indikerer at du ligger under for moteideologi, er parantesen din hvor du nevner far som bærer. Det er sannelig ikke i mange kulturer man vil finne et slikt fenomen!! Men i Norge er man opplært av konstruksjonister til å lett konkludere med slikt.

Men siden mennesket ikke primært er et produkt av miljøet, så er vi mange som ikke påvirkes så mye. (Selv etter snart femti år i en propagandastat!) Likevel lar vi oss påvirke av at voldsmonopolet kan ødelegge vårt liv og våre familier om man ikke underkaster seg. Trusselen om fysisk straff virker altså på voksne. Problemet er imidlertid at man blir påprakket strafftrusler for alt mulig makten og flertallet ikke kan dokumentere at er skadelig. Foreldre derimot straffer primært farlig adferd eller reell asosial adferd som lyving, stjeling, vold, seksuelt misbruk - altså noe det er bevislig nødvendig å få barna til å slutte med.

Tro om hysteriet mot straff er en medvirkende årsak til at kriminaliteten stiger? Ville overrasket meg om det ikke var slik! Det har økt temmelig parallelt. (Men er selvsagt ikke eneste årsak.)

Kommentar #53

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

"På seg selv kjenner man andre"

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke alle sykdommer som kan bevises bare med en blodprøve, når var sist gang doktoren din spurte om det da du brakk beinet? Eller hadde en tumor i hjernen? Stopp å latterliggjøre medisinske metoder du ikke forstår.

Hva er dette slags tull?

Det som er felles for blodprøve, tumor og beinbrudd er somatiske, fysiske bevis.

Det som gjerne mangler i psykiatrien og enda mer den kliniske psykologien er somatiske, fysiske bevis for lidelsen. Enda verre blir det når man bruker mer eller mindre dårlig dokumenterte tilstander for å forutsi barns prognoser. Være seg prognoser for det enkelte barn med ADHD eller prognoser for barn som blir ristet litt i eller får noen dask på rumpen en og annen sjelden gang. Da havner man langt ute i eventyrland, hvorpå man tar barn fra gode foreldre og skaper prognoser for barna, som er blandt de verste. (Det finnes ikke rent lite statistikk og forskning på dette.)

Kommentar #54

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Ris er uakseptabel

Publisert over 9 år siden

@Andreas Ose (#49)

Vil bare fastslå at ris er uakseptabel (og også straffbart) – uansett om barnet har ADHD diagnosen eller ei. Der er vil helt på linje.

Jeg har kanskje uttrykt meg upresist i fht kildekritikk. Jeg skrev at ”Du må studere rapportene inngående: Hvordan er forskningen kommet frem, hvem har man forsket på, hvem har finansiert forskningen”( #48). Med det mente jeg at man må ta for seg hver eneste av de rapportene som samleartikkelen viser til, og gå dem kritisk etter sømmene.

Du har rett at flg bekymrer meg: " there is little evidence of widespread overdiagnosis or misdiagnosis of ADHD or of widespread overprescription of methylphenidate by physicians." Dette bekymrer meg på bakgrunn av at antall diagnostiserte barn og unge i den vestlige verden bare stiger og stiger – også i Norge. Det ble i 2009 henvist 14000 barn til psykiatrien.

Jeg vet at mange sliter. Det gjør vondt å tenke på.

Kommentar #55

Johannes Morken

443 innlegg  937 kommentarer

Kva er det du slenger rundt deg?

Publisert over 9 år siden

Tittelen på denne kommentaren er «Johannes Morken burde skamme seg». Dette blir heilt useriøst av Arild Holta. Det eg har gjort som debattleiar er å reise debatt om barneombodet sine ytringar. Skal eg skamme meg over det?

Kommentar #56

Johannes Morken

443 innlegg  937 kommentarer

Denne tråden er komen

Publisert over 9 år siden

til vegs ende, eit stykke unna utgangspunktet, eg stengjer denne tråden no.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere